Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech to Arbeitslosengeld II, zwany potocznie również Hartz IV. Zasiłek ten wypłacany jest według stałych stawek, tzw. podstawowych stawek świadczeń socjalnych (niem. „der Regelsatz”). Stawki te są różne, w zależności od stopnia zapotrzebowania, o czym przeczytacie poniżej. O zasiłek mogą się starać osoby potrzebujące, które nie są w stanie samodzielnie sfinansować swojego utrzymania. Dla obcokrajowców, w tym Polaków, obowiązują jednak inne reguły.

Czy Polacy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

W pierwszych trzech miesiącach pobytu w Niemczech, nie macie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Państwo niemieckie chce w ten sposób zapobiec powstaniu turystyki socjalnej. Po upływie trzech miesięcy odpowiedzialne centrum pośrednictwa pracy sprawdzi, czy jesteście uprawnieni do otrzymania zasiłku Hartz 4. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jesteście już zatrudnieni lub macie zgłoszoną Gewerbę (tutaj przeczytacie jak założyć firmę w Niemczech) i nadal nie zarabiacie wystarczająco dużo, aby pokryć koszty utrzymania. W tym przypadku macie prawo do dodatkowych świadczeń w ramach Hartz 4. Sytuacja jest trudniejsza dla obywateli UE, którzy przebywają w Niemczech i nie mają pracy. W tej sytuacji otrzymacie wprawdzie Kindergeld, jednakże zgodnie z § 7 ust. 1 ustęp 2 nr 2 SGB II nie otrzymacie zasiłku Hartz 4, jeśli przebywacie w Niemczech wyłącznie w celu poszukiwania pracy.

W przypadku cudzoziemców z UE, którzy nigdy wcześniej nie pracowali w Niemczech i wymagają pomocy socjalnej, obowiązuje następująca zasada: O świadczenia należy ubiegać się we własnym kraju UE.

Nowe przepisy przewidują dla takich osób zasiłek pomostowy (niem. Überbrückungsgeld), o który mogą się ubiegać obywatele UE bez prawa do świadczeń socjalnych w Niemczech. Pomoc otrzymuje się przez maksymalnie cztery tygodnie i jest ona na najpilniejsze potrzeby w zakresie wyżywienia, schronienia, higieny osobistej i opieki medycznej. Następnie osoby potrzebujące powinny mieć możliwość otrzymania pożyczki na sfinansowanie powrotu do kraju pochodzenia.

Inaczej ma się sytuacja, jeśli byliście zatrudnieni w Niemczech dłużej niż pół roku. Wtedy przysługuje Wam zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku zatrudnienia dłuższego niż rok, macie prawo do zasiłku Arbeitslosengeld I, o którym więcej poniżej.

Zasiłku Hartz 4 nie należy mylić ze świadczeniem Arbeitslosengeld I!

Zasiłku Hartz IV nie należy mylić ze świadczeniem Arbeitslosengeld I, którego stawki obliczane są na podstawie dotychczasowych zarobków i które jest wypłacane wyłącznie osobom, które w ramach zatrudnienia opłacały ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (to jest poza kilkoma wyjątkami obowiązkowe praktycznie dla każdej pracującej osoby) i utraciły pracę). O różnicach pomiędzy tymi dwoma świadczeniami przeczytacie tutaj:

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech Hartz IV – stawki 2020

Kwota zasiłku dla bezrobotnych Hartz IV została podniesiona w Niemczech ostatnim razem 1 stycznia 2020 roku. Podwyżka wynosi 8 euro dla osób samotnych i samotnie wychowujących dzieci i tylko 3 euro dla dzieci do szóstego roku życia. Poniżej znajdziecie kwoty zasiłku dla pozostałych grup. Stawki zasiłku są podnoszone praktycznie co roku i różnią się w zależności od stopnia zapotrzebowania. Stopień zapotrzebowania odnosi się sytuacji rodzinnej osób, które mają prawo do zasiłku:
Stopień zapotrzebowania 1: Osoby samotne lub samotnie wychowujące dzieci.
Stopień zapotrzebowania 2: Pary lub osoby żyjące w konkubinacie.
Stopień zapotrzebowania 3: Dorośli żyjący w gospodarstwie domowym innych.
Stopień zapotrzebowania 4: Młodzież w wieku od 14 do 18 roku życia.
Stopień zapotrzebowania 5: Dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia.
Stopień zapotrzebowania 6: Dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia.

Aktualne stawki zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech na rok 2020 kształtuja się następująco:

Stopień zapotrzebowaniaPotrzebującyWysokość zasiłku od 01.01.2019Wzrost w stosunku do roku 2018
1Osoby samotne lub samotnie wychowujące dzieci432 euro+ 8 euro
2Pary lub osoby żyjące w konkubinacie389 euro+ 7 euro
3Dorośli żyjący w gospodarstwie domowym innych oraz osoby poniżej 25 roku życia, które wyprowadziły się od rodziców bez zgody Jobcenter345 euro+ 6 euro
4Młodzież w wieku od 14 do 18 roku życia328 euro+ 6 euro
5Dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia308 euro+ 6 euro
6Dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia250 euro+ 5 euro

Jakie dokumenty będą potrzebne przy składaniu wniosku o Hartz IV?

Aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech, potrzebne będą następujące dokumenty:

 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Niemiecka karta zdrowia
 • Wysokość miesięcznego czynszu i opłat za mieszkanie (odpowiednie zaświadczenie można otrzymać w spółdzielni mieszkaniowej)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu (Anmeldebestätigung)
 • Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy, jeżeli posiada się kilka kont, lokaty lub książeczki oszczędnościowe (również w Polsce), to należy pokazać wyciągi ze wszystkich tych rachunków
 • Umowa o pracę lub wypowiedzenie z pracy
 • Jeśli pracujesz lub pracowałeś w ostatnich miesiącach będziesz musiał także przedłożyć zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy

Terminy wypłat zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech 2020

W roku 2020 Hartz 4 zostanie wypłacone w następujących terminach:

 • na styczeń 31.12.2019
 • na luty 31.01.2020
 • na marzec 28.02.2020
 • na kwiecień 31.03.2020
 • na maj 29.04.2020
 • na czerwiec 31.05.2020
 • na lipiec 30.06.2020
 • na sierpień 31.07.2020
 • na wrzesień 31.08.2020
 • na październik 30.09.2020
 • na listopad 30.10.2020
 • na grudzień 30.11.2020

Hartz IV i dodatkowe zniżki

W wielu miastach beneficjenci zasiłku Hartz IV mają prawo do biletów ulgowych na przejazdy komunikacją miejską, a także na bilety wstępy do teatrów, muzeów, itp. Oprócz tego wnioskodawcy mogą się starać o bezpłatny kurs języka niemieckiego lub przynajmniej obniżenie jego ceny.

Hartz IV a mieszkanie

Państwo niemieckie opłaca mieszkanie osobom pobierającym zasiłek Hartz IV. Wszystko odbywa się jednak w granicach rozsądku i jeśli ktoś mieszka w pojedynkę w wieloosobowym mieszkaniu, to nie może liczyć na pokrycie pełnej kwoty czynszu. W takich sytuacjach Jobcenter zaleci przeprowadzkę lub obniżkę zasiłku. O dopuszczalnej wielkości mieszkania dla osób bezrobotnych przeczytacie tutaj: Ile wynosi dopuszczalna wielkość mieszkania dla osób z zasiłkiem dla bezrobotnych w Niemczech?.

Przeniesienie niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych do Polski

Zgodnie z postanowieniami Unii Europejskiej osoba bezrobotna, która uzyskała prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był kraj Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia, Liechtenstein lub Szwajcaria i wraca do Polski w celu poszukiwania pracy, ma prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. W tym celu należy uzyskać odpowiedni dokument (U2) uprawniający do transferu zasiłku. Należy jednak mieć na uwadze, że w tym wypadku chodzi o Arbeitslosengeld I, a nie Hartz 4! Na ten temat przeczytacie więcej tutaj:

Transfer zasiłku z Niemiec do Polski – tak przeniesiesz zasiłek do kraju!

Ile można dorobić do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

Osoby pobierające w Niemczech „Hartz 4” mają możliwość dorobienia do zasiłku określonej kwoty. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:

Ile można dorobić do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

Jakie obowiązki nakłada na beneficjenta Jobcenter?

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech są zobowiązane do:

 • Bezwzględnej obecności na rozmowach o pracę lub kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe w terminie wyznaczonym przez Jobcenter
 • Uzyskania pozwolenia na przeprowadzke do innego miasta
 • Zgłoszenia choroby
 • Przedkładania wyciągu z konta bankowego (zwykle co kwartał)
 • Poinformowania Jobcenter o dodatkowych dochodach uzyskiwanych np. z prac dorywczych

Czy studenci albo osoby uczące się mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

Studenci i osoby uczące się, nie są w Niemczech traktowane jak osoby bezrobotne. Ci mogą jednak otrzymać specjalną, nieoprocentowaną pożyczkę, którą zwraca się tylko w połowie (studenci) lub wcale (uczniowie). Szczegóły w poniższym artykule:

BAföG, czyli wszystko co musicie wiedzieć o pożyczce dla uczących się w Niemczech!

Błędna decyzja Jobcenter?

Jobcenter w Niemczech nierzadko wydaje błędne decyzje (czytaj tutaj). Jeśli sami pobieracie w Niemczech zasiłek dla bezrobotnych i macie wątpliwości co do decyzji Jobcenter, można zlecić jej sprawdzenie fachowcom i to bezpłatnie! Wystarczy na poniższej stronie www.hartz4widerspruch.de:

 1. Wybrać rodzaj odpowiedzi, którą otrzymaliście od Jobcenter (np. „Ablehnungsbescheid”, czyli odpowiedź odmowna)
 2. Zarejestrować się na niej podając Wasze dane osobowe wraz z adresem
 3. Podpisać elektronicznie pełnomocnictwo (niem. Vollmacht), bez którego prawnicy współpracujący z www.hartz4widerspruch.de nie mogą Was reprezentować w Jobcenter
 4. Załadować skan decyzji
 5. Odpowiedzieć na pytania (Fragebogen), aby osoby, które zajmą się sprawdzeniem Waszej decyzji wiedziały jaka jest Wasza aktualna sytuacja

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – dodatkowe informacje

Warto wiedzieć, który urząd jest odpowiedzialny w Niemczech za wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych i rozpatrywanie wniosków. W tym celu przygotowaliśmy dla Was osobny artykuł:

Na następującej stronie znajdziecie instrukcję dotyczącą wypełniania wniosku o zasiłek dla bezrobotnych Hartz IV w języku polskim:

Na stronie Arbeitsagentur znajdziecie wnioski o zasiłek dla bezrobotnych ALG II (potocznie Hartz IV):

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  46 KOMENTARZE

  1. Czyli oprócz zasiłku 404 euro powinnam dostac oprocz tego 270 na dziecko czy jeli dostej alimenty na dziecko w kwocie 300 euro to już mi nie przysługuje?

   • Alimenty mają „pierwszeństwo” i podejrzewam, że w związku z tym nie należy się zasiłek z tytułu bezrobocia na nie. Zalecam jednak wizytę u prawnika, aby mieć 100 procentową pewność.

  2. Witam
   Chciałabym wiedzie, czy Hartz IV przysługuje osobom z obywatelstwem niemieckim i czy ALG I dostaje się po przepracowaniu całego roku bez przerwy, czy jakie inne sa warunki?

  3. Witam. Otóż jestem na alg 1.Wysokość tego świadczenia wynosi ok.600 €.Z tego mam na utrzymaniu dziecko,na które nie pobieram jeszcze kindergeld i muszę opłacić kurs 190 €. Czy w związku z tym mogę starać się o jakieś dodatkowe pieniądze na życie?

  4. przebywam obecnie w Niemczech.. Pobieram dodatek z jobcenter poniewaz jestem bezrobotny na samo zycie. Lecz planuje powrot do Polski, nigdzie nie pracowalem w w/w kraju.. mam termin wstawienia sie do tej instytucji… moje pytanie brzmi czy moge bez problemu pobrac te pieniadze i bez zadnych komplikacji karnych ze spokojem wrocic do Polski ? W sumie potrzebuje tych pieniedzy ale jezeli mam sie narazac na jakies komplikacje w pozniejszym czasie wole sobie je odpuscic…. Pozdrawiam.

  5. Jestem na Hartz IV i co roku jestem ,,delegowany” do pracy na pół roku z dodatkiem 1,50 E/h (czy istnieje wyższa stawka za dojazdy?-kolega otrzymał (ta sama gmina) np;1,80E), i nagle Jobcenter- mimo że wcześniej, ~2 lata temu urzędniczka poinformowała mnie że mogą mnie przesunąć do pracy tylko do pół roku-przedłuża mi o następne miesiące w tej samej firmie, ponad te 6 miesięcy. Czy to jest zgodne z prawem, czy zmieniły się przepisy?

   • Tylko w przypadku ALG I, które notabene nie jest zasiłkiem, ale świadczeniem ubezpieczeniowym. W przypadku ALG II (Hartz IV), które jest zasiłkiem dla bezrobotnych nie trzeba mieć przepracowanych 12 miesięcy.

  6. Jestem tu nowa i nie wiem, czy dobrze rozumiem. Ja i mąż + 2 dzieci (1 i 3 lata), czyli 368euro+2*237euro=842euro tak?
   Czy HARTZ IV wyklucza Wohngeld, czy można się starać o jedno i drugie?
   I czy jeśli mąż pracuje, ale ma niski dochód, a ja nie pracuję, czy możemy się starać o HARTZ IV?

   • Hartz IV i Wohngeld się wykluczają. Nie można dostać i jednego i drugiego bo w harzt iv zawarty jest już dodatek mieszkaniowy.

  7. Witam jak przedłużyć zasilek o kolejne 3 miesiące? jak ma wygladac takie pismo pilnie prosze o pomoc pobieram zailek 3 miesiac zostaly mi 2 tygodnie i chce go przedluzyc o kolejne 3 ze wzgledu ze ciezko teraz o prace na budowie w moim rejonie, chodzi o przedluzenie zasilku z niemiec

  8. witam serdecznie.Mam pytanie ;do jakiej wartosci auta moge je posiadac pobierajac harz 4? dziekuje z gory za odpowiedz

   • Witam, krajowy sąd społeczny (Bundessozialgericht) wydał 6 września 2007 roku wyrok (sygnatura akt B 14/7b AS 66/06 R), iż samochód o aktualnej wartości 7.500 euro jest akceptowalny. Od tamtej pory wartość ta jest traktowana jako granica górna w takich sprawach, choć każdy sąd może zdecydować o tym indywidualnie.

  9. Witam.
   Jestesmy na Hartz4. Maz jest w trakcie poszukiwania pracy. Latwiej byloby z samochodem, ale niestety nas na to nie stac. Tu z kolei moje pytanie. Czy jest mozliwosc otrzymania od Job Center jakiejs pomocy w tym kierunku? Pozyczka, dofinansowanie? pozdrawiam

  10. Witam. Byłam na zasiłku z Jobcenter ale znalazłam pracę i mam nadzieję uwolnić się już od socjalu. Niestety nie mam pojęcia czy sama muszę zgłosić się do Ard Zdf że pracuje i przyślą mi formularz do wypełnienia?

  11. Wiatm, podobno Hartz4 od 2017 roku nalezy sie osobom po 5 latach pobytu w niemczech, to prawda? Nic nikt o tym nie pisze^^

  12. Witam mam pytanie… od wczoraj jestem bezrobotna.. zarejestrowalam sie juz w urzedzie pracy wszytsko ok ale pani mi powiedziala ze wniosek o zasilek dla bezrobotnych musze wypełnić przez internet.. ale nie mam pojecia ktory to wnisek;/ to ma byc „Arbeitslosengeld I” czy ”Arbeitslosengeld II” ????

   • Arbeitslosengeld I-to Agentur für Arbeit
    Arbeitslosengeld II,czyli Hartz IV- Job Center.
    Jezeli pracowala pani przynajmniej 12-miesiecy i miala pani placone sladki na bezrobocie to wniosek nalezy zlozyc w Agentur für Arbeit. Po otrzymaniu decyzji jezeli kwota jaka zostanie pani przyznana bedzie niewystarczajaca to mozna sie tez starac o pomoc socjalna,czyli zlozyc wniosek do Job Center.
    ALG I nie wyklucza ALG II.

  13. Kaja wniosek do wypelnienia przez internet o zasilek : formularz znajduje sie na ich stronie, za pewne dala Ci Pani kartkę z loginem, haslem, i tam jest napisane gdzie masz wejsc, na jaka strone, jaki naglowek, i tam pokolei wypełniasz okolo 10 podpunktow online i wysylasz.

  14. Witam.
   Jak napisac odwolanie od decyzji nieprzyznajacej zasiłku dla bezrobotnego z urzedu pracy?
   Co napisać w uzasadnieniu gdy niemiecki urząd pracy doczepił się do tego że osoba bezrobotna wymeldowała się kilka dni wcześniej z niemieckiego adresu przed końcem trwania umowy o prace (gdyż miala te kilka dni urlop).
   Pozdrawiam

  15. Witam.
   Mąż pracuje ja nie mamy 4 dzieci i chciałabym sie starać o zasiłek Hartz IV, otrzymujemy również Kindergeld na dzieci, czy jest jakieś kryterium dochodowe abym otrzymała zasiłek i czy otrzymają go również dzieci?

  16. Witam.
   Czy jak zwolnię się osobiście to będzie przysługiwał mi ALG I? Czy to pracodawca musi wypowiedzieć umowę? Słyszałem różne plotki na ten temat, przeszukałem cały internet ale nie mogę znaleźć konkretnych informacji.

  17. Witam,
   Planuje z mężem przeprowadzkę do Niemiec. Mój mąż jest obywatelem Turcji wkrótce zacznie pracę. Ja obecnie jestem w Polsce na macierzyńskim (5 miesięcy temu urodziłam). Czy mogę ubiegać się o jakiekolwiek świadczenia??

  18. Witam urodziłam tu dziecko i pobieram Elterngeld czy socjal mi do tego dopłaci? Czy powinni? Proszę o pilny kontakt na meila dziękuje i pozdrawiam

  19. Nie martw się Michalina, Hitlerjugendamt otrzymuje dane i już wkrótce odbierze Ci pociechę. państwo daje, państwo bierze …nie udawaj potem zdziwienia!

  20. Mam pytanie, będę w najblizszym czasie ubiegac sie o Harz IV i wiem, ze nalezy tam przedlozyc wyciagi z konta. Jaka jest gorna granica oszczednosći, ktore ” moge” posiadac, aby HarzIV zostal mi przyznany??

  21. Robie Ausbildung w DE. Skończyłem pierwszy rok, ale prawdopodobnie zostane wyrzucony przez pracodawce. Czy orientuje sie moze ktos, czy moge liczyc z tego względu na świadczenia socjalne ?

  22. chciała bym się dowiedzieć jak nazywa się dokument że nie pobierałam żednych świadczeń w niemczech w arbajcancie potrzebuje to do urzędu w polsce

  23. Witam
   Planuje wrocić do Polski 1 wrzesnia umowa konczy mi się 31 sierpnia. moje pytanie czy uzyskam dokument od niemieckiego urzedu pracy upowazniający do transferu do Polski??? Słyszałem że trzeba byc przez 4 tygodnie bezrobotnym w Niemczech i dopiero po tym czasie bedzie można tego dokonać. Czy to prawda czy sa wyjatki jeżeli ktoś wraca z dniem konca umowy o pracę

  24. witam mam pytanie chciałbym zameldować syna który ma 19 lat jest pełnoletni i mam pytanie czy on dostanie tu jaka kolweiek pomoc chodzi mi o social i kurs jezyka .bo szłyszałem ze jesli ja pracuje to niby ja bendem musiał pokryć szkole i social nie dostanie czy ktoś coś wie proszę o odpowie

  25. Witam jestem na zasilku Harz 4 nie dawno wyszlam za mąż i zgłosiłam męża do socjalu . Socjal odmówił mu świadczeń sprawe prowadzi adwokat złożył odwolanie mam pytanie ile czeka sie na rozpatrzenie odmowy

  26. jestem od 10 lat w Niemczech. Przyjechałem tu do matki która mieszka tu juz 20 lat. Niestety po 5 latach pobytu musialem isc na socjal i to ciągnie się aż do dziś ( mam 27 lat ) klopoty zdrowotne sprawiały że wielokrotnie traciłem pracę a do tego przyczepił się do mnie auslanderamt. I tak , teraz trzeba żyć tu legalnie i bez pomocy państwa przez 5 lat aby mieć prawo do zasiłku. Gdyby nie pożyczka od matki na prawnika już dawno by mnie deportowali do Polski ponieważ po 5 latach nie wyrobiłem sobie tak zwanego Dauerauftenhaltsrechtu ( prawo stałego pobytu ) . Aktualnie sprawa toczy się już rok a auslanderamt robi wszystko żeby mnie wyrzucić. Na szczęście formalnie przysługuje mi prawo stałego pobytu przez matke.

  27. Witam czy jak jeszcze nie dostałam pieniędzy ani decyzji o przyznanie mi zasiłku muszę czekać w Niemczech żeby dostać transfer do Polski… czekam już więcej niz 4 tyg..

   • Nie wiem na jaki zasilek Pani czeka, ale mysle ze trwa to zbyt dlugo. Powinna Pani dostac odpowiedz w ciagu 14-stu dni. Prosze isc sie dowiedziec dlaczego tak dlugo to trwa, bo jesli chodzi o Job Center to roznie bywa, wiem z wlasnego doswiadczenia. Pozdrawiam

   • Proszę napisać jak sprawa dalej przebieg la. Teraz tez rejstrowalam się na ALG1 i powiedzieli mi ze do 21 dni wliczając soboty niedziele powinnam mieć już decyzje. Ile to trwało u pani?

  28. pracowałem 2 lata w Niemczech pobierałem zasiłek po tym okresie nie dostałem hartz 4 ponieważ nie miałem umowy o mieszkanie, następnie wyjechałem na 2 lata z Niemiec czy po powrocie do Niemiec i zameldowaniu się otrzymam hartz 4 czy musze cos odpracować ażeby się o niego ubiegać? będę niezmiernie wdzięczny za szybka odpowiedz;-)pilne!!!!!

  29. Witam,
   Czy przepracowanie 5 miesięcy jest warunkiem koniecznym aby dostać Hartz IV?
   Mam zamiar wyjechać do Niemiec, niestety nie umiem za bardzo porozumiewać się w tym języku. Chciałabym pójść pierwsze na Integrationskurs
   by moc później znaleźć pracę

  30. Jeżeli jako bezrobotny w Niemczech, szukam pracy w Polsce i mam mieć rozmowę kwalifikacyjną to czy mogę się domagać od Arbeits Agenture zwrotu kosztów poniesionych na wyjazd i powrót ?

  31. dzien dobry, co jesli pobiera sie zasilek Arbeislosengeld II w jobcenter i po krotkim czasie decyduje sie jednak wrocic do polski? czy trzeba oddac te pieniadze?

  32. Witam.Mam pytanie.Kolega pracował w Niemczech na umowę i został zwolniony z pracy .Pracodawca mu trochę w papierach naśmiecił.Czy otrzyma cały zasiłek czy częściowy w takim przypadku ?Jesli tak to po jakim czasie?

  33. Witam, chciałam dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać pomoc w Niemczech. Mam w planach przeprowadzić się do Niemiec oczywiście w celach zarobkowych. W tej chwili pracuję w Polsce na umowę o pracę i wkrótce mina 2 lata. Bardzo słabe zarobki dlatego taka decyzja. Bardzo zależy mi aby zarejestrować się jako bezrobotna (na razie) i chętnie skorzystałabym z kursu językowego. Potem praca. Na jaki zasiłek mogłabym liczyć? Gdzie powinnam się udać? Jak z ubezpieczeniem siebie czy rejestrując się jak w Polsce od razu podlegam ubezpieczeniu? Czy wynajmując mieszkanie mogę starać się o jakąś pomoc? Co powinnam wiedzieć? Będę wdzięczna za każdą wskazówkę.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika