Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech to Arbeitslosengeld II, zwany potocznie również Hartz IV. Zasiłek ten wypłacany jest według stałych stawek, tzw. podstawowych stawek świadczeń socjalnych (der Regelsatz). O zasiłek mogą się starać osoby potrzebujące, które nie są w stanie samodzielnie sfinansować swojego utrzymania. Zasiłku Hartz IV nie należy mylić z świadczeniem Arbeitslosengeld I, którego stawki obliczane są na podstawie dotychczasowych zarobków i które jest wypłacane wyłącznie osobom, które w ramach zatrudnienia opłacały ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (to jest poza kilkoma wyjątkami obowiązkowe praktycznie dla każdej pracującej osoby). O różnicach pomiędzy tymi dwoma świadczeniami przeczytacie tutaj:

Polski program do fakturowania zgodny z niemieckimi przepisami

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech Hartz IV – aktualne stawki

Kwota zasiłku dla bezrobotnych Hartz IV została podniesiona w Niemczech ostatnim razem 1 stycznia 2019 roku. Podwyżka wynosi 7 euro dla osób samotnych i samotnie wychowujących dzieci i tylko 3 euro dla dzieci do szóstego roku życia. Poniżej znajdziecie kwoty zasiłku dla pozostałych grup. Stawki zasiłku są podnoszone praktycznie co roku i różnią się w zależności od stopnia zapotrzebowania. Stopień zapotrzebowania odnosi się sytuacji rodzinnej osób, które mają prawo do zasiłku:
Stopień zapotrzebowania 1: Osoby samotne lub samotnie wychowujące dzieci.
Stopień zapotrzebowania 2: Pary lub osoby żyjące w konkubinacie.
Stopień zapotrzebowania 3: Dorośli żyjący w gospodarstwie domowym innych.
Stopień zapotrzebowania 4: Młodzież w wieku od 14 do 18 roku życia.
Stopień zapotrzebowania 5: Dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia.
Stopień zapotrzebowania 6: Dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia.

Aktualne stawki zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech na rok 2019 kształtuja się następująco:

Stopień zapotrzebowaniaPotrzebującyWysokość zasiłku od 01.01.2019Wzrost w stosunku do roku 2018
1Osoby samotne lub samotnie wychowujące dzieci424 euro+ 8 euro
2Pary lub osoby żyjące w konkubinacie382 euro+ 8 euro
3Dorośli żyjący w gospodarstwie domowym innych oraz osoby poniżej 25 roku życia, które wyprowadziły się od rodziców bez zgody Jobcenter339 euro+ 7 euro
4Młodzież w wieku od 14 do 18 roku życia322 euro+ 6 euro
5Dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia302 euro+ 6 euro
6Dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia245 euro+ 5 euro

Jakie dokumenty będą potrzebne przy składaniu wniosku o Hartz IV?

Aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech, potrzebne będą następujące dokumenty:

 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • Niemiecka karta zdrowia
 • Wysokość miesięcznego czynszu i opłat za mieszkanie (odpowiednie zaświadczenie można otrzymać w spółdzielni mieszkaniowej)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu (Anmeldebestätigung)
 • Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy, jeżeli posiada się kilka kont, lokaty lub książeczki oszczędnościowe (również w Polsce), to należy pokazać wyciągi ze wszystkich tych rachunków
 • Umowa o pracę lub wypowiedzenie z pracy
 • Jeśli pracujesz lub pracowałeś w ostatnich miesiącach będziesz musiał także przedłożyć zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy

Terminy wypłat zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech 2019

W roku 2019 Hartz 4 zostanie wypłacone w następujących terminach:

 • na styczeń 31.12.2018 poniedziałek
 • na luty 31.01.2019 czwartek
 • na marzec 28.02.2019 czwartek
 • na kwiecień 29.03.2019 piątek
 • na maj 30.04.2019 wtorek
 • na czerwiec 31.05.2019 piątek
 • na lipiec 28.06.2019 piątek
 • na sierpień 31.07.2019 środa
 • na wrzesień 30.08.2019 piątek
 • na październik 30.09.2019 poniedziałek
 • na listopad ** 31.10.2019 czwartek
 • na grudzień 29.11.2019 piątek

** w Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Saksonii, Saksonii-Anhalt oraz Turyngii ma miejsce Święto Reformacji, przelew nastąpi zatem w środę, 30.10.2019.

Hartz IV i dodatkowe zniżki

W wielu miastach beneficjenci zasiłku Hartz IV mają prawo do biletów ulgowych na przejazdy komunikacją miejską, a także na bilety wstępy do teatrów, muzeów, itp. Oprócz tego wnioskodawcy mogą się starać o bezpłatny kurs języka niemieckiego.

Hartz IV a mieszkanie

Państwo niemieckie opłaca mieszkanie osobom pobierającym zasiłek Hartz IV. Wszystko odbywa się jednak w granicach rozsądku i jeśli ktoś mieszka w pojedynkę w wieloosobowym mieszkaniu, to nie może liczyć na pokrycie pełnej kwoty czynszu. W takich sytuacjach Jobcenter zaleci przeprowadzkę lub obniżkę zasiłku. O dopuszczalnej wielkości mieszkania dla osób bezrobotnych przeczytacie tutaj: Ile wynosi dopuszczalna wielkość mieszkania dla osób z zasiłkiem dla bezrobotnych w Niemczech?.

Przeniesienie niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych do Polski

Zgodnie z postanowieniami Unii Europejskiej osoba bezrobotna, która uzyskała prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był kraj Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia, Liechtenstein lub Szwajcaria i wraca do Polski w celu poszukiwania pracy, ma prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. W tym celu należy uzyskać odpowiedni dokument (U2) uprawniający do transferu zasiłku.

Instytucją wydającą ten formularz będzie najczęściej ta sama instytucja, która decyduje o przyznaniu zasiłku i która go wypłaca. W przypadku Niemiec będzie to Agentur fuer Arbeit lub Jobcenter. Z wydanym w Niemczech formularzem należy udać się w Polsce do urzędu pracy.
Wypłata zasiłku dla bezrobotnych nastąpi w polskiej walucie, ale w tej samej kwocie co w Niemczech (przeliczając na EUR).

Ile można dorobić do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

Osoby pobierające w Niemczech „Hartz 4” mają możliwość dorobienia do zasiłku określonej kwoty. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:

Ile można dorobić do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

Jakie obowiązki nakłada na beneficjenta Jobcenter?

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech są zobowiązane do:

 • Bezwzględnej obecności na rozmowach o pracę lub kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe w terminie wyznaczonym przez Jobcenter
 • Uzyskania pozwolenia na przeprowadzke do innego miasta
 • Zgłoszenia choroby
 • Przedkładania wyciągu z konta bankowego (zwykle co kwartał)
 • Poinformowania Jobcenter o dodatkowych dochodach uzyskiwanych np. z prac dorywczych

Czy studenci albo osoby uczące się mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

Studenci i osoby uczące się, nie są w Niemczech traktowane jak osoby bezrobotne. Ci mogą jednak otrzymać specjalną, nieoprocentowaną pożyczkę, którą zwraca się tylko w połowie (studenci) lub wcale (uczniowie). Szczegóły w poniższym artykule:

BAföG, czyli wszystko co musicie wiedzieć o pożyczce dla uczących się w Niemczech!

Błędna decyzja Jobcenter?

Jobcenter w Niemczech nierzadko wydaje błędne decyzje (czytaj tutaj). Jeśli sami pobieracie w Niemczech zasiłek dla bezrobotnych i macie wątpliwości co do decyzji Jobcenter, można zlecić jej sprawdzenie fachowcom i to bezpłatnie! Wystarczy na poniższej stronie www.hartz4widerspruch.de:

 1. Wybrać rodzaj odpowiedzi, którą otrzymaliście od Jobcenter (np. „Ablehnungsbescheid”, czyli odpowiedź odmowna)
 2. Zarejestrować się na niej podając Wasze dane osobowe wraz z adresem
 3. Podpisać elektronicznie pełnomocnictwo (niem. Vollmacht), bez którego prawnicy współpracujący z www.hartz4widerspruch.de nie mogą Was reprezentować w Jobcenter
 4. Załadować skan decyzji
 5. Odpowiedzieć na pytania (Fragebogen), aby osoby, które zajmą się sprawdzeniem Waszej decyzji wiedziały jaka jest Wasza aktualna sytuacja

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – dodatkowe informacje

Warto wiedzieć, który urząd jest odpowiedzialny w Niemczech za wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych i rozpatrywanie wniosków. W tym celu przygotowaliśmy dla Was osobny artykuł:

Na następującej stronie znajdziecie instrukcję dotyczącą wypełniania wniosku o zasiłek dla bezrobotnych Hartz IV w języku polskim:

Na stronie Arbeitsagentur znajdziecie wnioski o zasiłek dla bezrobotnych ALG II (potocznie Hartz IV):

Ciekawostka: Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech na przestrzeni lat

Poniższa tabela przedstawia jak na przestrzeni lat kształtowały się stawki zasiłku ALG II (potocznie Hartz IV).

Stopień zapotrzebowania
ważne od:123456
01.01.2019424,00 € Podwyżka o 8,00 €382,00 € Podwyżka o 8,00 €339 € Podwyżka o 7,00 €322,00 € Podwyżka o 6,00 €302,00 € Podwyżka o 6,00 €245,00 € Podwyżka o 5,00 €
01.01.2018416,00 € Podwyżka o 7,00 €374,00 € Podwyżka o 6,00 €332 € Podwyżka o 5,00 €316,00 € Podwyżka o 5,00 €296,00 € Podwyżka o 5,00 €240,00 € Podwyżka o 3,00 €
01.01.2017409,00 € Podwyżka o 5,00 €368,00 € Podwyżka o 4,00 €327 € Podwyżka o 3,00 €311,00 € Podwyżka o 5,00 €291,00 € Podwyżka o 21,00 €237,00 € Podwyżka o 0,00 €
01.01.2016404,00 € Podwyżka o 5,00 €364,00 € Podwyżka o 4,00 €324 € Podwyżka o 4,00 €306,00 € Podwyżka o 4,00 €270,00 € Podwyżka o 3,00 €237,00 € Podwyżka o 3,00 €
01.01.2015399,00 € Podwyżka o 8,00 €360,00 € Podwyżka o 7,00 €320,00 € Podwyżka o 7,00 €302,00 € Podwyżka o € 6,00 €267,00 € Podwyżka o 6,00 €234,00 € Podwyżka o 5,00 €
01.01.2014391,00 € Podwyżka o 9,00 €353,00 € Podwyżka o 8,00 €313,00 € Podwyżka o 7,00 €296,00 € Podwyżka o € 7,00 €261,00 € Podwyżka o 6,00 €229,00 € Podwyżka o 5,00 €
01.01.2013382,00 € Podwyżka o 8,00 €345,00 € Podwyżka o 8,00 €306,00 € Podwyżka o 7,00 €289,00 € Podwyżka o 2,00 €255,00 € Podwyżka o 4,00 €224,00 € Podwyżka o 5,00 €
01.01.2012374,00 € Podwyżka o 10,00 €337,00 € Podwyżka o 9,00 €299,00 € Podwyżka o 8,00 €287,00 € bez zmian251,00 € bez zmian219,00 € Podwyżka o 4,00 €
01.01.2011364,00 € Podwyżka o 5,00 €328,00 € Podwyżka o 5,00 €291,00 € Podwyżka o 4,00 €287,00 € bez zmian251,00 € bez zmian215,00 € bez zmian
 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  46
  Dodaj komentarz

  avatar
  35 Wątki komentarzy
  11 Odpowiedzi w wątku
  0 Followers
   
  Komentarz z największą ilością reakcji
  Najgorętsze wątki
  40 Autorzy komentarzy
  AndżelikaanonimmalutkaTOmekDream Ostatnio komentujący
    Włącz powiadomienia o nowych komentarzach  
  najnowszy najstarszy Najlepiej oceniany
  Powiadom o
  Madziulek
  Gość
  Madziulek

  Czyli oprócz zasiłku 404 euro powinnam dostac oprocz tego 270 na dziecko czy jeli dostej alimenty na dziecko w kwocie 300 euro to już mi nie przysługuje?

  Bea
  Gość
  Bea

  Witam
  Chciałabym wiedzie, czy Hartz IV przysługuje osobom z obywatelstwem niemieckim i czy ALG I dostaje się po przepracowaniu całego roku bez przerwy, czy jakie inne sa warunki?

  dareq
  Gość
  dareq

  też jestem ciekawy

  Anna
  Gość
  Anna

  Witam. Otóż jestem na alg 1.Wysokość tego świadczenia wynosi ok.600 €.Z tego mam na utrzymaniu dziecko,na które nie pobieram jeszcze kindergeld i muszę opłacić kurs 190 €. Czy w związku z tym mogę starać się o jakieś dodatkowe pieniądze na życie?

  Dawid
  Gość
  Dawid

  przebywam obecnie w Niemczech.. Pobieram dodatek z jobcenter poniewaz jestem bezrobotny na samo zycie. Lecz planuje powrot do Polski, nigdzie nie pracowalem w w/w kraju.. mam termin wstawienia sie do tej instytucji… moje pytanie brzmi czy moge bez problemu pobrac te pieniadze i bez zadnych komplikacji karnych ze spokojem wrocic do Polski ? W sumie potrzebuje tych pieniedzy ale jezeli mam sie narazac na jakies komplikacje w pozniejszym czasie wole sobie je odpuscic…. Pozdrawiam.

  krzysztof 60
  Gość
  krzysztof 60

  Jestem na Hartz IV i co roku jestem ,,delegowany” do pracy na pół roku z dodatkiem 1,50 E/h (czy istnieje wyższa stawka za dojazdy?-kolega otrzymał (ta sama gmina) np;1,80E), i nagle Jobcenter- mimo że wcześniej, ~2 lata temu urzędniczka poinformowała mnie że mogą mnie przesunąć do pracy tylko do pół roku-przedłuża mi o następne miesiące w tej samej firmie, ponad te 6 miesięcy. Czy to jest zgodne z prawem, czy zmieniły się przepisy?

  Sand
  Gość
  Sand

  Trzeba mieć w ciągu dwóch lat przepracowane 12 miesięcy aby otrzymać zasiłek?

  Dana S.
  Gość
  Dana S.

  Jestem tu nowa i nie wiem, czy dobrze rozumiem. Ja i mąż + 2 dzieci (1 i 3 lata), czyli 368euro+2*237euro=842euro tak?
  Czy HARTZ IV wyklucza Wohngeld, czy można się starać o jedno i drugie?
  I czy jeśli mąż pracuje, ale ma niski dochód, a ja nie pracuję, czy możemy się starać o HARTZ IV?

  Agnieszka
  Gość
  Agnieszka

  Hartz IV i Wohngeld się wykluczają. Nie można dostać i jednego i drugiego bo w harzt iv zawarty jest już dodatek mieszkaniowy.

  Mateusz
  Gość
  Mateusz

  Witam jak przedłużyć zasilek o kolejne 3 miesiące? jak ma wygladac takie pismo pilnie prosze o pomoc pobieram zailek 3 miesiac zostaly mi 2 tygodnie i chce go przedluzyc o kolejne 3 ze wzgledu ze ciezko teraz o prace na budowie w moim rejonie, chodzi o przedluzenie zasilku z niemiec

  jacek
  Gość
  jacek

  witam serdecznie.Mam pytanie ;do jakiej wartosci auta moge je posiadac pobierajac harz 4? dziekuje z gory za odpowiedz

  Angela
  Gość
  Angela

  Witam.
  Jestesmy na Hartz4. Maz jest w trakcie poszukiwania pracy. Latwiej byloby z samochodem, ale niestety nas na to nie stac. Tu z kolei moje pytanie. Czy jest mozliwosc otrzymania od Job Center jakiejs pomocy w tym kierunku? Pozyczka, dofinansowanie? pozdrawiam

  Karolina
  Gość
  Karolina

  Witam. Byłam na zasiłku z Jobcenter ale znalazłam pracę i mam nadzieję uwolnić się już od socjalu. Niestety nie mam pojęcia czy sama muszę zgłosić się do Ard Zdf że pracuje i przyślą mi formularz do wypełnienia?

  Norbert
  Gość
  Norbert

  Wiatm, podobno Hartz4 od 2017 roku nalezy sie osobom po 5 latach pobytu w niemczech, to prawda? Nic nikt o tym nie pisze^^

  Kaja
  Gość
  Kaja

  Witam mam pytanie… od wczoraj jestem bezrobotna.. zarejestrowalam sie juz w urzedzie pracy wszytsko ok ale pani mi powiedziala ze wniosek o zasilek dla bezrobotnych musze wypełnić przez internet.. ale nie mam pojecia ktory to wnisek;/ to ma byc „Arbeitslosengeld I” czy ”Arbeitslosengeld II” ????

  Kajakan
  Gość
  Kajakan

  Arbeitslosengeld I-to Agentur für Arbeit
  Arbeitslosengeld II,czyli Hartz IV- Job Center.
  Jezeli pracowala pani przynajmniej 12-miesiecy i miala pani placone sladki na bezrobocie to wniosek nalezy zlozyc w Agentur für Arbeit. Po otrzymaniu decyzji jezeli kwota jaka zostanie pani przyznana bedzie niewystarczajaca to mozna sie tez starac o pomoc socjalna,czyli zlozyc wniosek do Job Center.
  ALG I nie wyklucza ALG II.

  Beata
  Gość
  Beata

  Kaja wniosek do wypelnienia przez internet o zasilek : formularz znajduje sie na ich stronie, za pewne dala Ci Pani kartkę z loginem, haslem, i tam jest napisane gdzie masz wejsc, na jaka strone, jaki naglowek, i tam pokolei wypełniasz okolo 10 podpunktow online i wysylasz.

  Aska
  Gość
  Aska

  Witam.
  Jak napisac odwolanie od decyzji nieprzyznajacej zasiłku dla bezrobotnego z urzedu pracy?
  Co napisać w uzasadnieniu gdy niemiecki urząd pracy doczepił się do tego że osoba bezrobotna wymeldowała się kilka dni wcześniej z niemieckiego adresu przed końcem trwania umowy o prace (gdyż miala te kilka dni urlop).
  Pozdrawiam

  Dagmara
  Gość
  Dagmara

  Witam.
  Mąż pracuje ja nie mamy 4 dzieci i chciałabym sie starać o zasiłek Hartz IV, otrzymujemy również Kindergeld na dzieci, czy jest jakieś kryterium dochodowe abym otrzymała zasiłek i czy otrzymają go również dzieci?

  lukas
  Gość
  lukas

  Witam.
  Czy jak zwolnię się osobiście to będzie przysługiwał mi ALG I? Czy to pracodawca musi wypowiedzieć umowę? Słyszałem różne plotki na ten temat, przeszukałem cały internet ale nie mogę znaleźć konkretnych informacji.

  Marta
  Gość
  Marta

  Witam,
  Planuje z mężem przeprowadzkę do Niemiec. Mój mąż jest obywatelem Turcji wkrótce zacznie pracę. Ja obecnie jestem w Polsce na macierzyńskim (5 miesięcy temu urodziłam). Czy mogę ubiegać się o jakiekolwiek świadczenia??

  Michalina
  Gość
  Michalina

  Witam urodziłam tu dziecko i pobieram Elterngeld czy socjal mi do tego dopłaci? Czy powinni? Proszę o pilny kontakt na meila dziękuje i pozdrawiam

  Joachim
  Gość
  Joachim

  Nie martw się Michalina, Hitlerjugendamt otrzymuje dane i już wkrótce odbierze Ci pociechę. państwo daje, państwo bierze …nie udawaj potem zdziwienia!

  Olka
  Gość
  Olka

  Mam pytanie, będę w najblizszym czasie ubiegac sie o Harz IV i wiem, ze nalezy tam przedlozyc wyciagi z konta. Jaka jest gorna granica oszczednosći, ktore ” moge” posiadac, aby HarzIV zostal mi przyznany??

  Kriss
  Gość
  Kriss

  Robie Ausbildung w DE. Skończyłem pierwszy rok, ale prawdopodobnie zostane wyrzucony przez pracodawce. Czy orientuje sie moze ktos, czy moge liczyc z tego względu na świadczenia socjalne ?

  danusia
  Gość
  danusia

  chciała bym się dowiedzieć jak nazywa się dokument że nie pobierałam żednych świadczeń w niemczech w arbajcancie potrzebuje to do urzędu w polsce

  król anonim
  Gość
  król anonim

  czy muszę mieć przepracowane miesiące by dostac ALG II ? jesli tak to ile ?

  Adrian
  Gość
  Adrian

  Witam
  Planuje wrocić do Polski 1 wrzesnia umowa konczy mi się 31 sierpnia. moje pytanie czy uzyskam dokument od niemieckiego urzedu pracy upowazniający do transferu do Polski??? Słyszałem że trzeba byc przez 4 tygodnie bezrobotnym w Niemczech i dopiero po tym czasie bedzie można tego dokonać. Czy to prawda czy sa wyjatki jeżeli ktoś wraca z dniem konca umowy o pracę

  Jowita
  Gość
  Jowita

  I jak to się skończyło .Teraz tez jestem w takiej sytuacji ?

  dark
  Gość
  dark

  witam mam pytanie chciałbym zameldować syna który ma 19 lat jest pełnoletni i mam pytanie czy on dostanie tu jaka kolweiek pomoc chodzi mi o social i kurs jezyka .bo szłyszałem ze jesli ja pracuje to niby ja bendem musiał pokryć szkole i social nie dostanie czy ktoś coś wie proszę o odpowie

  Maja
  Gość
  Maja

  Witam jestem na zasilku Harz 4 nie dawno wyszlam za mąż i zgłosiłam męża do socjalu . Socjal odmówił mu świadczeń sprawe prowadzi adwokat złożył odwolanie mam pytanie ile czeka sie na rozpatrzenie odmowy

  Marek
  Gość
  Marek

  jestem od 10 lat w Niemczech. Przyjechałem tu do matki która mieszka tu juz 20 lat. Niestety po 5 latach pobytu musialem isc na socjal i to ciągnie się aż do dziś ( mam 27 lat ) klopoty zdrowotne sprawiały że wielokrotnie traciłem pracę a do tego przyczepił się do mnie auslanderamt. I tak , teraz trzeba żyć tu legalnie i bez pomocy państwa przez 5 lat aby mieć prawo do zasiłku. Gdyby nie pożyczka od matki na prawnika już dawno by mnie deportowali do Polski ponieważ po 5 latach nie wyrobiłem sobie tak zwanego Dauerauftenhaltsrechtu ( prawo stałego pobytu… Czytaj więcej »

  Renata
  Gość
  Renata

  Witam czy jak jeszcze nie dostałam pieniędzy ani decyzji o przyznanie mi zasiłku muszę czekać w Niemczech żeby dostać transfer do Polski… czekam już więcej niz 4 tyg..

  Kajakan
  Gość
  Kajakan

  Nie wiem na jaki zasilek Pani czeka, ale mysle ze trwa to zbyt dlugo. Powinna Pani dostac odpowiedz w ciagu 14-stu dni. Prosze isc sie dowiedziec dlaczego tak dlugo to trwa, bo jesli chodzi o Job Center to roznie bywa, wiem z wlasnego doswiadczenia. Pozdrawiam

  Jowita
  Gość
  Jowita

  Proszę napisać jak sprawa dalej przebieg la. Teraz tez rejstrowalam się na ALG1 i powiedzieli mi ze do 21 dni wliczając soboty niedziele powinnam mieć już decyzje. Ile to trwało u pani?

  vagabondo
  Gość
  vagabondo

  pracowałem 2 lata w Niemczech pobierałem zasiłek po tym okresie nie dostałem hartz 4 ponieważ nie miałem umowy o mieszkanie, następnie wyjechałem na 2 lata z Niemiec czy po powrocie do Niemiec i zameldowaniu się otrzymam hartz 4 czy musze cos odpracować ażeby się o niego ubiegać? będę niezmiernie wdzięczny za szybka odpowiedz;-)pilne!!!!!

  Dream
  Gość
  Dream

  Witam,
  Czy przepracowanie 5 miesięcy jest warunkiem koniecznym aby dostać Hartz IV?
  Mam zamiar wyjechać do Niemiec, niestety nie umiem za bardzo porozumiewać się w tym języku. Chciałabym pójść pierwsze na Integrationskurs
  by moc później znaleźć pracę

  TOmek
  Gość
  TOmek

  Jeżeli jako bezrobotny w Niemczech, szukam pracy w Polsce i mam mieć rozmowę kwalifikacyjną to czy mogę się domagać od Arbeits Agenture zwrotu kosztów poniesionych na wyjazd i powrót ?

  malutka
  Gość
  malutka

  dzien dobry, co jesli pobiera sie zasilek Arbeislosengeld II w jobcenter i po krotkim czasie decyduje sie jednak wrocic do polski? czy trzeba oddac te pieniadze?

  anonim
  Gość
  anonim

  Witam.Mam pytanie.Kolega pracował w Niemczech na umowę i został zwolniony z pracy .Pracodawca mu trochę w papierach naśmiecił.Czy otrzyma cały zasiłek czy częściowy w takim przypadku ?Jesli tak to po jakim czasie?

  Andżelika
  Gość
  Andżelika

  Witam, chciałam dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać pomoc w Niemczech. Mam w planach przeprowadzić się do Niemiec oczywiście w celach zarobkowych. W tej chwili pracuję w Polsce na umowę o pracę i wkrótce mina 2 lata. Bardzo słabe zarobki dlatego taka decyzja. Bardzo zależy mi aby zarejestrować się jako bezrobotna (na razie) i chętnie skorzystałabym z kursu językowego. Potem praca. Na jaki zasiłek mogłabym liczyć? Gdzie powinnam się udać? Jak z ubezpieczeniem siebie czy rejestrując się jak w Polsce od razu podlegam ubezpieczeniu? Czy wynajmując mieszkanie mogę starać się o jakąś pomoc? Co powinnam wiedzieć? Będę wdzięczna za każdą… Czytaj więcej »