Więcej

  Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech w 2022 roku. Stawki, terminy wypłat i najważniejsze informacje

  UWAGA! Od roku 2023 Hartz 4 został zastąpiony przez nowe świadczenie – Bürgergeld. Wszystko na jego temat znajdziecie tutaj: LINK.

   

  Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech to Arbeitslosengeld II, zwany potocznie również Hartz IV. Zasiłek ten wypłacany jest według stałych stawek, tzw. podstawowych stawek świadczeń socjalnych (niem. „der Regelsatz”). Stawki te są różne, w zależności od stopnia zapotrzebowania, o czym przeczytacie poniżej. O zasiłek mogą się starać osoby potrzebujące, które nie są w stanie samodzielnie sfinansować swojego utrzymania. Dla obcokrajowców, w tym Polaków, obowiązują jednak inne reguły.

  Czy Polacy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

  Z reguły, jeśli w ciągu ostatnich 30 miesięcy przepracowaliście w Niemczech 12 miesięcy i opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne, to należy się Wam zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku krótkiego stosunku pracy, który od początku był ograniczony do nie więcej niż 14 tygodni, wystarczające może być również 6 miesięcy zatrudnienia.

  Generalnie w pierwszych trzech miesiącach pobytu w Niemczech, nie macie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Państwo niemieckie chce w ten sposób zapobiec powstaniu turystyki socjalnej. Po upływie trzech miesięcy odpowiedzialne centrum pośrednictwa pracy sprawdzi, czy jesteście uprawnieni do otrzymania zasiłku Hartz 4.

  Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jesteście już zatrudnieni lub macie zgłoszoną Gewerbę (tutaj przeczytacie jak założyć firmę w Niemczech) i nadal nie zarabiacie wystarczająco dużo, aby pokryć koszty utrzymania. W tym przypadku macie prawo do dodatkowych świadczeń w ramach Hartz 4. Sytuacja jest trudniejsza dla obywateli UE, którzy przebywają w Niemczech i nie mają pracy. W tej sytuacji otrzymacie wprawdzie Kindergeld, jednakże zgodnie z § 7 ust. 1 ustęp 2 nr 2 SGB II nie otrzymacie zasiłku Hartz 4, jeśli przebywacie w Niemczech wyłącznie w celu poszukiwania pracy.

  W przypadku cudzoziemców z UE, którzy nigdy wcześniej nie pracowali w Niemczech i wymagają pomocy socjalnej, obowiązuje następująca zasada: O świadczenia należy ubiegać się we własnym kraju UE.

  Nowe przepisy przewidują dla takich osób zasiłek pomostowy (niem. Überbrückungsgeld), o który mogą się ubiegać obywatele UE bez prawa do świadczeń socjalnych w Niemczech. Pomoc otrzymuje się przez maksymalnie cztery tygodnie i jest ona na najpilniejsze potrzeby w zakresie wyżywienia, schronienia, higieny osobistej i opieki medycznej. Następnie osoby potrzebujące powinny mieć możliwość otrzymania pożyczki na sfinansowanie powrotu do kraju pochodzenia.

  Inaczej ma się sytuacja, jeśli byliście zatrudnieni w Niemczech dłużej niż pół roku. Wtedy przysługuje Wam zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku zatrudnienia dłuższego niż rok, macie prawo do zasiłku Arbeitslosengeld I, o którym więcej poniżej.

  Zasiłku Hartz 4 nie należy mylić ze świadczeniem Arbeitslosengeld I!

  Zasiłku Hartz IV nie należy mylić ze świadczeniem Arbeitslosengeld I, którego stawki obliczane są na podstawie dotychczasowych zarobków i które jest wypłacane wyłącznie osobom, które w ramach zatrudnienia opłacały ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (to jest poza kilkoma wyjątkami obowiązkowe praktycznie dla każdej pracującej osoby) i utraciły pracę. O różnicach pomiędzy tymi dwoma świadczeniami przeczytacie tutaj:

  Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech Hartz IV – stawki 2022

  Kwota zasiłku dla bezrobotnych Hartz IV została podniesiona w Niemczech ostatnim razem 1 stycznia 2022 roku. Podwyżka wynosi 3 euro dla osób samotnych i tyle samo dla dzieci i młodzieży w wieku od 14 do 18 roku życia. Stawki zasiłku są podnoszone praktycznie co roku i różnią się w zależności od stopnia zapotrzebowania. Stopień zapotrzebowania odnosi się sytuacji rodzinnej osób, które mają prawo do zasiłku:
  Stopień zapotrzebowania 1: Osoby samotne lub samotnie wychowujące dzieci.
  Stopień zapotrzebowania 2: Pary lub osoby żyjące w konkubinacie.
  Stopień zapotrzebowania 3: Dorośli żyjący w gospodarstwie domowym innych.
  Stopień zapotrzebowania 4: Młodzież w wieku od 14 do 18 roku życia.
  Stopień zapotrzebowania 5: Dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia.
  Stopień zapotrzebowania 6: Dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia.

  Aktualne stawki zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech na rok 2022 kształtuja się następująco:

  Stopień zapotrzebowaniaPotrzebującyWysokość zasiłku od 01.01.2022
  1Osoby samotne lub samotnie wychowujące dzieci449 euro
  2Pary lub osoby żyjące w konkubinacie404 euro
  3Dorośli żyjący w gospodarstwie domowym innych oraz osoby poniżej 25 roku życia, które wyprowadziły się od rodziców bez zgody Jobcenter360 euro
  4Młodzież w wieku od 14 do 18 roku życia376 euro
  5Dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia311 euro
  6Dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia285 euro

  Jakie dokumenty będą potrzebne przy składaniu wniosku o Hartz IV?

  Aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech, potrzebne będą następujące dokumenty:

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • Niemiecka karta zdrowia
  • Wysokość miesięcznego czynszu i opłat za mieszkanie (odpowiednie zaświadczenie można otrzymać w spółdzielni mieszkaniowej)
  • Zaświadczenie o zameldowaniu (Anmeldebestätigung)
  • Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy, jeżeli posiada się kilka kont, lokaty lub książeczki oszczędnościowe (również w Polsce), to należy pokazać wyciągi ze wszystkich tych rachunków
  • Umowa o pracę lub wypowiedzenie z pracy
  • Jeśli pracujesz lub pracowałeś w ostatnich miesiącach będziesz musiał także przedłożyć zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy

  Terminy wypłat zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech 2022

  W roku 2022 Hartz 4 zostanie wypłacone w następujących terminach:

  • na styczeń 30.12.2021
  • na luty 31.01.2022
  • na marzec 28.02.2022
  • na kwiecień 31.03.2022
  • na maj 29.04.2022
  • na czerwiec 31.05.2022
  • na lipiec 30.06.2022
  • na sierpień 29.07.2022
  • na wrzesień 31.08.2022
  • na październik 30.09.2022
  • na listopad 28.10.2022
  • na grudzień 30.11.2022

  Hartz IV i dodatkowe zniżki

  W wielu miastach beneficjenci zasiłku Hartz IV mają prawo do biletów ulgowych na przejazdy komunikacją miejską, a także na bilety wstępy do teatrów, muzeów, itp. Oprócz tego wnioskodawcy mogą się starać o bezpłatny kurs języka niemieckiego lub przynajmniej obniżenie jego ceny.

  Hartz IV a mieszkanie

  Państwo niemieckie opłaca mieszkanie osobom pobierającym zasiłek Hartz IV. Wszystko odbywa się jednak w granicach rozsądku i jeśli ktoś mieszka w pojedynkę w wieloosobowym mieszkaniu, to nie może liczyć na pokrycie pełnej kwoty czynszu. W takich sytuacjach Jobcenter zaleci przeprowadzkę lub obniżkę zasiłku. O dopuszczalnej wielkości mieszkania dla osób bezrobotnych przeczytacie tutaj: Ile wynosi dopuszczalna wielkość mieszkania dla osób z zasiłkiem dla bezrobotnych w Niemczech?.

  Przeniesienie niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych do Polski

  Zgodnie z postanowieniami Unii Europejskiej osoba bezrobotna, która uzyskała prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był kraj Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia, Liechtenstein lub Szwajcaria i wraca do Polski w celu poszukiwania pracy, ma prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. W tym celu należy uzyskać odpowiedni dokument (U2) uprawniający do transferu zasiłku. Należy jednak mieć na uwadze, że w tym wypadku chodzi o Arbeitslosengeld I, a nie Hartz 4! Na ten temat przeczytacie więcej tutaj:

  Transfer zasiłku z Niemiec do Polski – tak przeniesiesz zasiłek do kraju!

  Ile można dorobić do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

  Osoby pobierające w Niemczech „Hartz 4” mają możliwość dorobienia do zasiłku określonej kwoty. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:

  Ile można dorobić do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

  Jakie obowiązki nakłada na beneficjenta Jobcenter?

  Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech są zobowiązane do:

  • Bezwzględnej obecności na rozmowach o pracę lub kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe w terminie wyznaczonym przez Jobcenter
  • Uzyskania pozwolenia na przeprowadzke do innego miasta
  • Zgłoszenia choroby
  • Przedkładania wyciągu z konta bankowego (zwykle co kwartał)
  • Poinformowania Jobcenter o dodatkowych dochodach uzyskiwanych np. z prac dorywczych

  Czy studenci albo osoby uczące się mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

  Studenci i osoby uczące się, nie są w Niemczech traktowane jak osoby bezrobotne. Ci mogą jednak otrzymać specjalną, nieoprocentowaną pożyczkę, którą zwraca się tylko w połowie (studenci) lub wcale (uczniowie). Szczegóły w poniższym artykule:

  BAföG, czyli wszystko co musicie wiedzieć o pożyczce dla uczących się w Niemczech!

  Błędna decyzja Jobcenter?

  Jobcenter w Niemczech nierzadko wydaje błędne decyzje (czytaj tutaj). Jeśli sami pobieracie w Niemczech zasiłek dla bezrobotnych i macie wątpliwości co do decyzji Jobcenter, można udać się do prawnika.

  W dobie internetu możliwe jest uzyskanie porady prawnej online. Dzieki naszej współpracy z Advocado, niemiecką platformą oferującą bezpłatną ocenę prawną sytuacji (aktualnie w języku niemieckim). Aby zdobyć bezpłatną poradę prawną przez internet, należy:

  • Odwiedzić stronę www.advocado.de i kliknąć w przycisk “Kostenfreie Anfrage” (bezpłatne zapytanie), który znajduje się u góry po prawej stronie

  Następnie odpowiedzieć na dwa pytania:

  • Czy w opisywanej sprawie jesteście już reprezentowani przez prawnika (Werden Sie bezüglich Ihres Anliegens bereits anwaltlich vertreten?)
  • Czy chodzi o zapytanie prywatne czy służbowe (Handelt es sich um eine private oder geschäftliche Anfrage?)

  Dalej należy opisać krótko sytuację (Bei welchem Anliegen können wir Ihnen helfen?):

  • Thema – tutaj podajemy temat
  • Beschreiben Sie Ihr Anliegen –  w polu tekstowym opisujemy krótko sytuację

  W kolejnym kroku macie możliwość załadowania dokumentów, jeśli mają one znaczenie w sprawie (Haben Sie wichtige Dokumente, die Sie hochladen möchten?) oraz musicie odpowiedzieć na pytanie, czy posiadacie ubezpieczenie ochrony prawnej (Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?). Dalej podajemy imię oraz nazwisko, a także dane kontaktowe. Po wysłaniu zapytania należy postępować zgodnie ze wskazówkami z wiadomości, którą otrzymacie na podanego w formularzu maila.

  Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – dodatkowe informacje

  Warto wiedzieć, który urząd jest odpowiedzialny w Niemczech za wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych i rozpatrywanie wniosków. W tym celu przygotowaliśmy dla Was osobny artykuł:

  Na następującej stronie znajdziecie instrukcję dotyczącą wypełniania wniosku o zasiłek dla bezrobotnych Hartz IV w języku polskim:

  Na stronie Arbeitsagentur znajdziecie wnioski o zasiłek dla bezrobotnych ALG II (potocznie Hartz IV):

  OPTYMALIZACJA FINANSÓW

  NA START W NIEMCZECH

  POPULARNE WŚRÓD POLAKÓW

  102 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  102 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Madziulek

  Czyli oprócz zasiłku 404 euro powinnam dostac oprocz tego 270 na dziecko czy jeli dostej alimenty na dziecko w kwocie 300 euro to już mi nie przysługuje?

  Bea

  Witam
  Chciałabym wiedzie, czy Hartz IV przysługuje osobom z obywatelstwem niemieckim i czy ALG I dostaje się po przepracowaniu całego roku bez przerwy, czy jakie inne sa warunki?

  dareq

  też jestem ciekawy

  Anna

  Witam. Otóż jestem na alg 1.Wysokość tego świadczenia wynosi ok.600 €.Z tego mam na utrzymaniu dziecko,na które nie pobieram jeszcze kindergeld i muszę opłacić kurs 190 €. Czy w związku z tym mogę starać się o jakieś dodatkowe pieniądze na życie?

  Dawid

  przebywam obecnie w Niemczech.. Pobieram dodatek z jobcenter poniewaz jestem bezrobotny na samo zycie. Lecz planuje powrot do Polski, nigdzie nie pracowalem w w/w kraju.. mam termin wstawienia sie do tej instytucji… moje pytanie brzmi czy moge bez problemu pobrac te pieniadze i bez zadnych komplikacji karnych ze spokojem wrocic do Polski ? W sumie potrzebuje tych pieniedzy ale jezeli mam sie narazac na jakies komplikacje w pozniejszym czasie wole sobie je odpuscic…. Pozdrawiam.

  krzysztof 60

  Jestem na Hartz IV i co roku jestem ,,delegowany” do pracy na pół roku z dodatkiem 1,50 E/h (czy istnieje wyższa stawka za dojazdy?-kolega otrzymał (ta sama gmina) np;1,80E), i nagle Jobcenter- mimo że wcześniej, ~2 lata temu urzędniczka poinformowała mnie że mogą mnie przesunąć do pracy tylko do pół roku-przedłuża mi o następne miesiące w tej samej firmie, ponad te 6 miesięcy. Czy to jest zgodne z prawem, czy zmieniły się przepisy?

  Sand

  Trzeba mieć w ciągu dwóch lat przepracowane 12 miesięcy aby otrzymać zasiłek?

  Dana S.

  Jestem tu nowa i nie wiem, czy dobrze rozumiem. Ja i mąż + 2 dzieci (1 i 3 lata), czyli 368euro+2*237euro=842euro tak?
  Czy HARTZ IV wyklucza Wohngeld, czy można się starać o jedno i drugie?
  I czy jeśli mąż pracuje, ale ma niski dochód, a ja nie pracuję, czy możemy się starać o HARTZ IV?

  Agnieszka

  Hartz IV i Wohngeld się wykluczają. Nie można dostać i jednego i drugiego bo w harzt iv zawarty jest już dodatek mieszkaniowy.

  Mateusz

  Witam jak przedłużyć zasilek o kolejne 3 miesiące? jak ma wygladac takie pismo pilnie prosze o pomoc pobieram zailek 3 miesiac zostaly mi 2 tygodnie i chce go przedluzyc o kolejne 3 ze wzgledu ze ciezko teraz o prace na budowie w moim rejonie, chodzi o przedluzenie zasilku z niemiec

  jacek

  witam serdecznie.Mam pytanie ;do jakiej wartosci auta moge je posiadac pobierajac harz 4? dziekuje z gory za odpowiedz

  Angela

  Witam.
  Jestesmy na Hartz4. Maz jest w trakcie poszukiwania pracy. Latwiej byloby z samochodem, ale niestety nas na to nie stac. Tu z kolei moje pytanie. Czy jest mozliwosc otrzymania od Job Center jakiejs pomocy w tym kierunku? Pozyczka, dofinansowanie? pozdrawiam

  Sigi

  Oczywiscie, ze tak. na dom, samochod i na wczasy.

  Karolina

  Witam. Byłam na zasiłku z Jobcenter ale znalazłam pracę i mam nadzieję uwolnić się już od socjalu. Niestety nie mam pojęcia czy sama muszę zgłosić się do Ard Zdf że pracuje i przyślą mi formularz do wypełnienia?

  Krystian

  Hej mam Pytanie Co jeśli prokuratura w Polsce kieruje mnie na badania I lekarz podwarzy mi badania Utrace prace Pracowałem powiedzmy 7 miesięcy I teraz na jaki okres dostane zasiłek I czy wogule dostanę Do tego czy zasiłek oferuje adwokata w sprawie o prawo jazdy Czyli Nękanie władzy Polskiej Albo mi wmawia że ćpam i pije tak 2 lata nie miałem prawo jazdy i teraz znowu mają problem Te gwiazdy wymyśla jakieś dzieło albo wyfałszują badania więc mam Obawy Wiem że wygrałem Sprawe prawa Ale i tak ciężka na tyle więc nawet nie próbuje trzeba się do prawo jazdy przyczepić… Czytaj więcej »

  Norbert

  Wiatm, podobno Hartz4 od 2017 roku nalezy sie osobom po 5 latach pobytu w niemczech, to prawda? Nic nikt o tym nie pisze^^

  Olga

  Nie prawda . Po 5 latach zamieszkiwania po prostu nalezy sie pelny socjal z Landkreise ,jesli jestes osoba niezdolna do pracy . Hartz IV nalezy sie osobom zdolnym do pracy od 1go dnia podjecia zatrudnienia

  Sigi

  Jezeli podejmujesz zatrudnieni, to jaki Hartz 4 ci sie nalezy ?

  Kaja

  Witam mam pytanie… od wczoraj jestem bezrobotna.. zarejestrowalam sie juz w urzedzie pracy wszytsko ok ale pani mi powiedziala ze wniosek o zasilek dla bezrobotnych musze wypełnić przez internet.. ale nie mam pojecia ktory to wnisek;/ to ma byc „Arbeitslosengeld I” czy ”Arbeitslosengeld II” ????

  Kajakan

  Arbeitslosengeld I-to Agentur für Arbeit
  Arbeitslosengeld II,czyli Hartz IV- Job Center.
  Jezeli pracowala pani przynajmniej 12-miesiecy i miala pani placone sladki na bezrobocie to wniosek nalezy zlozyc w Agentur für Arbeit. Po otrzymaniu decyzji jezeli kwota jaka zostanie pani przyznana bedzie niewystarczajaca to mozna sie tez starac o pomoc socjalna,czyli zlozyc wniosek do Job Center.
  ALG I nie wyklucza ALG II.

  Beata

  Kaja wniosek do wypelnienia przez internet o zasilek : formularz znajduje sie na ich stronie, za pewne dala Ci Pani kartkę z loginem, haslem, i tam jest napisane gdzie masz wejsc, na jaka strone, jaki naglowek, i tam pokolei wypełniasz okolo 10 podpunktow online i wysylasz.

  Aska

  Witam.
  Jak napisac odwolanie od decyzji nieprzyznajacej zasiłku dla bezrobotnego z urzedu pracy?
  Co napisać w uzasadnieniu gdy niemiecki urząd pracy doczepił się do tego że osoba bezrobotna wymeldowała się kilka dni wcześniej z niemieckiego adresu przed końcem trwania umowy o prace (gdyż miala te kilka dni urlop).
  Pozdrawiam

  Dagmara

  Witam.
  Mąż pracuje ja nie mamy 4 dzieci i chciałabym sie starać o zasiłek Hartz IV, otrzymujemy również Kindergeld na dzieci, czy jest jakieś kryterium dochodowe abym otrzymała zasiłek i czy otrzymają go również dzieci?

  lukas

  Witam.
  Czy jak zwolnię się osobiście to będzie przysługiwał mi ALG I? Czy to pracodawca musi wypowiedzieć umowę? Słyszałem różne plotki na ten temat, przeszukałem cały internet ale nie mogę znaleźć konkretnych informacji.

  Olga

  3 mies karencji

  Sigi

  Jak sam, to 3 miesiace Sperrzeit.

  Marta

  Witam,
  Planuje z mężem przeprowadzkę do Niemiec. Mój mąż jest obywatelem Turcji wkrótce zacznie pracę. Ja obecnie jestem w Polsce na macierzyńskim (5 miesięcy temu urodziłam). Czy mogę ubiegać się o jakiekolwiek świadczenia??

  Sigi

  Nie !

  Michalina

  Witam urodziłam tu dziecko i pobieram Elterngeld czy socjal mi do tego dopłaci? Czy powinni? Proszę o pilny kontakt na meila dziękuje i pozdrawiam

  Joachim

  Nie martw się Michalina, Hitlerjugendamt otrzymuje dane i już wkrótce odbierze Ci pociechę. państwo daje, państwo bierze …nie udawaj potem zdziwienia!

  Margo

  Jaka kretyńska odpowiedź, Nawet nie wiesz ile ludzi zawdzięcza pomoc jugendamt i dzieci nie zostały odebrane ten urząd odbiera dzieci w drastycznych sytuacjach to że w telewizji nagłośnione jest i jest tam wersja tylko ludzi którym zostały te dzieci odebrane to jest inna sprawa często jest tak że alkohol w domu rządzi

  Celina

  A to ciekawe,bo mam znajomych,ktorzy nie pija,nie bija,za to maja interesujacych sasiadow,ktorzy chcieli sie ich pozbyc.Ta skurwysynska organizacja odebrala im dzieci i teraz szukaja je po Europie juz od trzech lat.Dlaczego zabrano im dzieci? podobno czesto je bili.Nawet jak nic nie robisz to sasiad glupek ma wieksze powazanie w tej hujowej instytucji niz ty,tylko dlatego,ze jest niemcem.

  Sigi

  Glupoty piszesz !

  Olka

  Mam pytanie, będę w najblizszym czasie ubiegac sie o Harz IV i wiem, ze nalezy tam przedlozyc wyciagi z konta. Jaka jest gorna granica oszczednosći, ktore ” moge” posiadac, aby HarzIV zostal mi przyznany??

  Kriss

  Robie Ausbildung w DE. Skończyłem pierwszy rok, ale prawdopodobnie zostane wyrzucony przez pracodawce. Czy orientuje sie moze ktos, czy moge liczyc z tego względu na świadczenia socjalne ?

  danusia

  chciała bym się dowiedzieć jak nazywa się dokument że nie pobierałam żednych świadczeń w niemczech w arbajcancie potrzebuje to do urzędu w polsce

  król anonim

  czy muszę mieć przepracowane miesiące by dostac ALG II ? jesli tak to ile ?

  Adrian

  Witam
  Planuje wrocić do Polski 1 wrzesnia umowa konczy mi się 31 sierpnia. moje pytanie czy uzyskam dokument od niemieckiego urzedu pracy upowazniający do transferu do Polski??? Słyszałem że trzeba byc przez 4 tygodnie bezrobotnym w Niemczech i dopiero po tym czasie bedzie można tego dokonać. Czy to prawda czy sa wyjatki jeżeli ktoś wraca z dniem konca umowy o pracę

  Jowita

  I jak to się skończyło .Teraz tez jestem w takiej sytuacji ?

  dark

  witam mam pytanie chciałbym zameldować syna który ma 19 lat jest pełnoletni i mam pytanie czy on dostanie tu jaka kolweiek pomoc chodzi mi o social i kurs jezyka .bo szłyszałem ze jesli ja pracuje to niby ja bendem musiał pokryć szkole i social nie dostanie czy ktoś coś wie proszę o odpowie

  Maja

  Witam jestem na zasilku Harz 4 nie dawno wyszlam za mąż i zgłosiłam męża do socjalu . Socjal odmówił mu świadczeń sprawe prowadzi adwokat złożył odwolanie mam pytanie ile czeka sie na rozpatrzenie odmowy

  Marek

  jestem od 10 lat w Niemczech. Przyjechałem tu do matki która mieszka tu juz 20 lat. Niestety po 5 latach pobytu musialem isc na socjal i to ciągnie się aż do dziś ( mam 27 lat ) klopoty zdrowotne sprawiały że wielokrotnie traciłem pracę a do tego przyczepił się do mnie auslanderamt. I tak , teraz trzeba żyć tu legalnie i bez pomocy państwa przez 5 lat aby mieć prawo do zasiłku. Gdyby nie pożyczka od matki na prawnika już dawno by mnie deportowali do Polski ponieważ po 5 latach nie wyrobiłem sobie tak zwanego Dauerauftenhaltsrechtu ( prawo stałego pobytu… Czytaj więcej »

  Renata

  Witam czy jak jeszcze nie dostałam pieniędzy ani decyzji o przyznanie mi zasiłku muszę czekać w Niemczech żeby dostać transfer do Polski… czekam już więcej niz 4 tyg..

  Kajakan

  Nie wiem na jaki zasilek Pani czeka, ale mysle ze trwa to zbyt dlugo. Powinna Pani dostac odpowiedz w ciagu 14-stu dni. Prosze isc sie dowiedziec dlaczego tak dlugo to trwa, bo jesli chodzi o Job Center to roznie bywa, wiem z wlasnego doswiadczenia. Pozdrawiam

  Jowita

  Proszę napisać jak sprawa dalej przebieg la. Teraz tez rejstrowalam się na ALG1 i powiedzieli mi ze do 21 dni wliczając soboty niedziele powinnam mieć już decyzje. Ile to trwało u pani?

  vagabondo

  pracowałem 2 lata w Niemczech pobierałem zasiłek po tym okresie nie dostałem hartz 4 ponieważ nie miałem umowy o mieszkanie, następnie wyjechałem na 2 lata z Niemiec czy po powrocie do Niemiec i zameldowaniu się otrzymam hartz 4 czy musze cos odpracować ażeby się o niego ubiegać? będę niezmiernie wdzięczny za szybka odpowiedz;-)pilne!!!!!

  Dream

  Witam,
  Czy przepracowanie 5 miesięcy jest warunkiem koniecznym aby dostać Hartz IV?
  Mam zamiar wyjechać do Niemiec, niestety nie umiem za bardzo porozumiewać się w tym języku. Chciałabym pójść pierwsze na Integrationskurs
  by moc później znaleźć pracę

  TOmek

  Jeżeli jako bezrobotny w Niemczech, szukam pracy w Polsce i mam mieć rozmowę kwalifikacyjną to czy mogę się domagać od Arbeits Agenture zwrotu kosztów poniesionych na wyjazd i powrót ?

  malutka

  dzien dobry, co jesli pobiera sie zasilek Arbeislosengeld II w jobcenter i po krotkim czasie decyduje sie jednak wrocic do polski? czy trzeba oddac te pieniadze?

  anonim

  Witam.Mam pytanie.Kolega pracował w Niemczech na umowę i został zwolniony z pracy .Pracodawca mu trochę w papierach naśmiecił.Czy otrzyma cały zasiłek czy częściowy w takim przypadku ?Jesli tak to po jakim czasie?

  Andżelika

  Witam, chciałam dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać pomoc w Niemczech. Mam w planach przeprowadzić się do Niemiec oczywiście w celach zarobkowych. W tej chwili pracuję w Polsce na umowę o pracę i wkrótce mina 2 lata. Bardzo słabe zarobki dlatego taka decyzja. Bardzo zależy mi aby zarejestrować się jako bezrobotna (na razie) i chętnie skorzystałabym z kursu językowego. Potem praca. Na jaki zasiłek mogłabym liczyć? Gdzie powinnam się udać? Jak z ubezpieczeniem siebie czy rejestrując się jak w Polsce od razu podlegam ubezpieczeniu? Czy wynajmując mieszkanie mogę starać się o jakąś pomoc? Co powinnam wiedzieć? Będę wdzięczna za każdą… Czytaj więcej »

  Zawisza1946

  Dzień dobry. Mieszkam od niedawna z mężem i synem w niemczech. Mąż pracuje ja niestety jeszcze nie ponieważ nie znam języka. Syn nie jest dzieckiem męża i dlatego nie wiem czy mogę starać się o kindergeld.

  Artur

  Witam, chciałem się dowiedzieć w następującej sprawie . Pracowalem w Niemczech przez 6 miesięcy, zachorowałem i otrzymywałem z AOK NORDOST zasiłek chorobowy przez 78 tygodni ,po tym okresie dostałem pismo z AOK że oni już dalej nie będą płacić i mam zgłosić się do urzędu pracy w Niemczech. Do urzędu pracy w Niemczech zgłosiłem się, ale że nadal jestem na zwolnieniu lekarskim kazano złożyć mi dokumenty w Deutsche Rentenversicherung,tam dokumenty złożyłem już ponad rok czasu i otrzymywałem pismo z Deutsche Rentenversicherung Berlin Brandenburg po odwołaniu się ,że sprawa tyle trwa i proszą o cierpliwość. Mam pytanie kto mi zapłacić za… Czytaj więcej »

  Tom

  Witam.
  Przepracowane 18 miesięcy na umowie o pracę. Odprowadzane składki ArbLosVer. Zwolnienie po stronie pracodawcy, niemiecka agencja pracy w której nie można pracować dłużej niż 18 miesięcy. Czy mozna się ubiegać o Arbeitslosengeld I?

  Andrzej

  Czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech, przepracowałem 2,5 roku na umówię o prace i zostałem zwolniony przez pracodawcę z powodu zwolnienia lekarskiego ( złamałem rękę). W Polsce mam działalność gospodarcza, czy to neguje mozliwosc otrzymania zasiłku w Niemczech?

  Stanislaw

  Witam. Dostałem dzisiaj wypowiedzenie umowy z firmy kurierskiej. Powód – Korona Wirus. Obniżenie ilości paczek w firmie i redukcja etatów. Narazie byłem na próbnym ponieważ zmieniłem pracę. Wcześniej też pracowałem jako kurier w innej firmie. Pracuje w Niemczech 9 lat. Co mam zrobić i gdzie się mam udać oprócz Arbaitsamt i co mi się należy. Proszę o info. Dzięki.

  Stanislaw

  Witam ponownie. Czy podczas takiej sytuacji jak teraz,, Korona Wirus,, może mi pracodawca dać Kundigung nawet jak jestem na okresie próbnym? Mam ciągłość pracy, ponieważ wcześniej pracowałem w innej firmie Kurierskiej. Jeśli ktoś posiada informacje na ten temat to proszę o informację. Czy w takiej sytuacji nie musi to załatwić Pracodawca tz Kurzenhilfen w Arbaitsamt?

  Paweł

  Witam,
  obecnie pracuję w Niemczech przez agencję, w przeciągu 2 lat mam przepracowane 12 miesięcy, chciałbym wrócić do Polski, jak mogę zdobyć „niemiecki” zasiłek? gdzie mam się zgłosić jeżeli ciągle mam zmienianą budowę i przez to adres zamieszkania, nawet nie wiem czy jestem zameldowany, mogę się zgłosić tam gdzie ostatnio mieszkałem? Proszę o poradę jak to wygląda z transferem zasiłku, jak go w ogóle zdobyć? Dodam, że nie znam niemieckiego, czy można sprawę załatwić przez internet(telefon), np. jeżeli już będę w Polsce?
  Za wszelkie informacje z góry dziękuję,
  pozdrawiam
  Paweł

  Magda

  Witam ,pracowałam pół roku na próbnym okresie,niestety wypowiedzieli mi ta umowę,zarejestrowałem się już w arbeitzamt,za krótko pracowałam i nie dostanę od nich pieniędzy.czy mogę gdzieś szukać dalej pomocy?

  Magda

  Zasilek

  Ola

  Mi odmówili zasiłku, zmieniły się przepisy, trzeba być conajmniej 5 lat w DE.
  Ja mam przepracowane 2,5 roku (pełen etat) po roku w Arbietsamcie złożyłam Antrag w JC i odmowa.

  Krys

  Witam jezeli jest tak jak Pani opisala to w UE obowiazuja te same przepisy . W tej sytuacji trzeba rozgraniczyc Arbeitsagentur i Jobcenter. Skladamy wniosek na ALG 1 w tym pierwszym najlepiej online moze byc tez nie kompletny jest wazne ze jest rozpoczete bo inaczej kazdy dzien to strata bo to nie dziala wstecznie

  Łukasz

  Witam. Czy jest ktoś kto pomógł by załatwić zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

  Łukasz

  Pytanie mam przepracowane ponad dwa lata umowa na stałe i meldunek do czasu zwolnienie po zwolnieniu brak meldunku czy można się starać o zasiłek

  Rafalądo

  Pracowałem teraz12 msc w niemczech i zostałem zwolniony.Wczesniej pracowałem 20 lat w Polsce w jednej firmie.Będe rejestrowac się online w niemieckim urzędzie pracy o zasiłek dla bezrobotnych.Pani w urzędzie poinformowała mnie abym dostarczył z ostatniego miejsca pracy w niemczech Arbeitsbescheinigungzu oraz zaświadczenia od polskiego wcześniejszego pracodawcy. Nie bardzo zrozumiałem jakie zaświadczenie ma przedstawić polski były pracodawca, i na jakim druku formularzu,co tam ma się ewentualnie znaleźć(jakie informacje), abym mógł się zarejestrować o zasiłek dla bezrobotnych.? Oraz kolejne pytanko 31.08. Kończy mi się umowa o prace ,będę bezrobotny.Chcialbym się dowiedzieć co dzieje się z ubezpieczeniem zdrowotnym.Jestem zarejestrowany w kasie chorych Viactiv,jestem… Czytaj więcej »

  Mae

  Z Krankenkasse wymelduj się bo dostaniesz rachunek 🙁 Zaświadczenia noś jakie masz, nietłumaczone- ich interesuje czy były opłacane składki

  MaK

  Po 5 miesiącach ale zawsze coś może komuś …..Dla niemieckiego urzędu pracy powinieneś dostarczyć druk PD U1 z polskiego urzędu pracy . Aby otrzymać PD U1 z Polski powinieneś wypełnić wniosek o PD U1 , oryginał świadectwa pracy z Polski , oryginał zaświadczenia od pracodawcy polskiego gdzie podane jest twoje wynagrodzenie brutto za każdy miesiąc i średnia liczba godzin tygodniowo . Twój urząd pracy w Polsce to tam gdzie miałeś bądź masz nadal meldunek w Polsce jak pracowałeś . Tylko to wydają takie większe Urzędy Pracy w Polsce ( np. Wojewódzkie Urzędy Pracy ( WUP ) lub ich filie )… Czytaj więcej »

  Paweł

  Witam, Sprawa dotyczy transferu zasiłku (o ile taki dostanę, a wiem, że miesiące się zgadzają), pracuję w Niemczech przez agencję , w przeciągu 2 lat mam przepracowane grubo ponad 12 miesięcy, pracuję średnio 6 miesięcy w roku i wracam do Polski, jak mogę zdobyć „niemiecki” zasiłek? Problem polega na tym, że wraz z końcem pracy kończy mi się zameldowanie, próbowałem załatwić to przez internet (przez koronę i tak urzędy są/były zamknięte, starałem się o zasiłek w maju, nic nie wyszło, teraz będę próbował ponownie) Po kolei musiałem pokonać kolejne zapory: aby uzyskać PIN do strony urzędu musiałem zdobyć niemiecki nr… Czytaj więcej »

  Sigi

  Trzeba przepracowac 12 miesiecy bez przerwy zeby dostac ALG I. Za 6 miesiecy pracy w DE mozesz dostac 6 miesiecy Harz4, a le tu mieszkajac.

  Ilona

  Witam. Będąc na zasiłku Alg1 jeśli podejmę pracę Teilzeit(450€)ile urząd pracy mi potrąci z zasiłku ? Z góry dziękuję za informację

  Krys

  Bedac na Alg 1 trzeba to zgłosić w AG a kwota wolna to 165 € czyli reszta z 450 zostanie przez AG odciągnięta czyli wliczona w Alg 1

  Dołącz do nas!

  188,272FaniLubię
  15,600ObserwującyObserwuj
  266ObserwującyObserwuj

  Popularne

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych zaczynają się od kodu miejsca rejestracji pojazdu. Jego długość zależy od wielkości danego miasta lub powiatu (w zależności od przynależności...

  10 zabytków i atrakcji turystycznych Norymbergi, które koniecznie musicie zobaczyć!

  Ogromny zamek cesarski, zapierające dech w piersiach tereny zjazdów nazistowskiej partii NSDAP i sklejone w długi labirynt „lochy”. Zabytki w Norymberdze to niesamowita mieszanka....

  Terminy wypłat Kindergeld w 2023 roku – sprawdź kiedy otrzymasz przelew!

  Kindergeld jest wypłacany co miesiąc na podane we wniosku konto. W zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld (niem. „Endziffer”) pięniądze otrzymacie na początku miesiąca,...

  Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne po niemiecku – 20 propozycji!

  Święta Bożego Narodzenia to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, a także okres radości i spotkań z rodziną oraz bliskimi. „Frohe Weihnachten”, czyli „Wesołych Świąt”,...

  16 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech!

  Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech W okresie przedświątecznym w wielu niemieckich miastach odbywają się jarmarki bożonarodzeniowe. Większość z nich rozpoczyna się pod koniec listopada. Poniżej...
  102
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x