Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Dojczland.info

1. Serwis Dojczland.info jest prywatną inicjatywą.

2. Nadzór nad poszczególnymi działami serwisu prowadzi Adam Gaik.

3. Serwis Dojczland.info dopuszcza do swoich zasobów każdego użytkownika, który zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin. Każdy wpis opublikowany przez użytkownika staje się częścią zasobów serwisu i nie będzie usuwany ani na prośbę użytkownika ani po usunięciu jego konta, a jedynie wówczas, gdy narusza niniejszy regulamin. Rejestracja jest dowodem zapoznania się z treścią Regulminu.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU:

a) umieszczanie wpisów merytorycznych

b) zwracanie uwagi na każdy problem z funkcjonowaniem serwisu

6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU:

a) umieszczanie wpisów tylko pod właściwymi artykułami

b) stosowanie się do zasad netykiety oraz kultury wypowiedzi publicznej, w tym nie używania słów niecenzuralnych lub powszechnie uznawanych za obraźliwe

c) zastosowanie się do każdego polecenia redaktorów i administratorów

d) akceptacja postanowień redakcji i administratorów w sprawach uchybień regulaminowych i innych

7. Zabrania się umieszczania reklam, wpisów komercyjnych, linków do portali komercyjnych, ogłoszeń w jakimkolwiek dziale oraz linków do konkursów sponsorowanych z wymienionym sponsorem/sponsorami. Dojczland.info nie zezwala na rejestracje konta z loginem użytkownika będącą nazwą firmy, konkretną usługą lub adresem komercyjnej strony internetowej.

8. Zabrania się korzystania z avatara stojącego w sprzeczności z niemieckim prawem lub naruszającym netykietę oraz Regulamin Serwisu.

9. Użytkownicy nie stosujący się do zasad prawa, notorycznie lub incydentalnie naruszający Regulamin będą trwale usuwani z listy użytkowników.

10. Administracja nie ma obowiązku odpowiadania na wysłaną do niej korespondencję oraz nie ciąży na niej obowiązek poinformowania użytkownika o swoich działaniach w jego sprawie.

12. Rejestracja konta jest dowodem na zaakceptowanie w/w zasad.

13. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom w trakcie działania serwisu. Nie zwalnia to użytkownika od jego przestrzegania.

14. Opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach są ich prywatnymi i w żaden sposób nie reprezentują stanowiska Redakcji.

15. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i przredagowańia materiałów do niej nadesłanych.