Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Dojczland.info

Portal internetowy Dojczland.info jest serwisem skierowanym do użytkowników mieszkających i pracujących w Republice Federalnej Niemiec, oferujący dostęp do informacji kulturalnych, politycznych oraz innych, a także wyrażanie swoich opinii oraz promocję własnych usług, w tym poprzez publikację materiałów reklamowych, publikacją ogłoszeń dam pracę, publikację ogłoszeń drobnych oraz pozostałych treści o charakterze informacyjnym lub reklamowym.

Regulamin określa warunki korzystania z Portalu internetowego, w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników, uwzględniając rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

2. Nadzór nad poszczególnymi działami serwisu prowadzi właściciel Adam Gaik.

3. Serwis Dojczland.info dopuszcza do swoich zasobów każdego użytkownika, który zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin. Każdy wpis opublikowany przez użytkownika staje się częścią zasobów serwisu i nie będzie usuwany ani na prośbę użytkownika ani po usunięciu jego konta, a jedynie wówczas, gdy narusza niniejszy regulamin. Rejestracja jest dowodem zapoznania się z treścią Regulminu.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU:

a) umieszczanie wpisów merytorycznych

b) zwracanie uwagi na każdy problem z funkcjonowaniem serwisu

6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU:

a) umieszczanie wpisów tylko pod właściwymi artykułami

b) stosowanie się do zasad netykiety oraz kultury wypowiedzi publicznej, w tym nie używania słów niecenzuralnych lub powszechnie uznawanych za obraźliwe

c) zastosowanie się do każdego polecenia redaktorów i administratorów

d) akceptacja postanowień redakcji i administratorów w sprawach uchybień regulaminowych i innych

7. Zabrania się umieszczania reklam, wpisów komercyjnych, linków do portali komercyjnych, ogłoszeń w jakimkolwiek dziale oraz linków do konkursów sponsorowanych z wymienionym sponsorem/sponsorami. Dojczland.info nie zezwala na rejestracje konta z loginem użytkownika będącą nazwą firmy, konkretną usługą lub adresem komercyjnej strony internetowej.

8. Zabrania się korzystania z avatara stojącego w sprzeczności z niemieckim prawem lub naruszającym netykietę oraz Regulamin Serwisu.

9. Użytkownicy nie stosujący się do zasad prawa, notorycznie lub incydentalnie naruszający Regulamin będą trwale usuwani z listy użytkowników.

10. Administracja nie ma obowiązku odpowiadania na wysłaną do niej korespondencję oraz nie ciąży na niej obowiązek poinformowania użytkownika o swoich działaniach w jego sprawie.

12. Rejestracja konta jest dowodem na zaakceptowanie w/w zasad.

13. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom w trakcie działania serwisu. Nie zwalnia to użytkownika od jego przestrzegania.

14. Opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach są ich prywatnymi i w żaden sposób nie reprezentują stanowiska Redakcji.

15. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i przredagowańia materiałów do niej nadesłanych.

Regulamin korzystania z ogłoszeń na Dojczland.info

1. Ogłoszenia to serwis umożliwiający publikowanie bezpłatnych i płatnych w określonych kategoriach przez portal Dojczland.info, w których osoby lub firmy publikują swoje ogłoszenia, przy czym ogłoszenia spełniać muszą następujące warunki:

– Publikowane ogłoszenia nie mogą nosić znamiona SPAM-u oraz naruszać swobody korzystania z serwisu i jego funkcjonalności oraz zakłócać korzystania z serwisu przez innych użytkowników. Ogłoszenia naruszające powyższe postanowienie regulaminu będą natychmiast usuwane. Oprócz tego konto użytkownika, który pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń regulaminu, opublikuje ogłoszenie niezgodnie z niniejszym regulaminem, może zostać zablokowane.

– Nowo zarejestrowany użytkownik może opublikować za darmo dowolną ilość ogłoszeń drobnych (https://dojczland.info/ogloszenia-niemcy/). Ogłoszenia z pracą są od początku płatne (https://dojczland.info/stellenanzeige-aufgeben/).

– Oferta pracy nie może dotyczyć oferowania zajęcia łamiącego w jakikolwiek sposób prawo Polskie lub Niemieckie lub też wskazujące lub noszące znamiona przestępstwa. Ogłoszenia takie będą natychmiast usuwane przez administratora. W przypadku trzykrotnej próby ponownego dodania ogłoszenia, Administrator ma prawo zablokować konto użytkownika

– Pojedyncze ogłoszenie z pracaą może zawierać tylko opis jednego stanowiska pracy i może dotyczyć tylko jednego stanowiska pracy. Pojedyncze ogłoszenie z pracą zawierające więcej niż jedno stanowisko pracy nie zostanie opublikowane przez portal Dojczland.info. Dla jednego, oferowanego stanowiska pracy odpowiednio należy dodać jedno ogłoszenie z pracą.

– Dojczland.info zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z pracą, jeśli redakcja uzna, że ogłoszenie takie jest niezgodne z polityką firmy. Zapłacona już należność za ogłoszenie z pracą zostanie zwrócona tą samą drogą, jaką została dokonana płatność.