Prawo socjalne

Wohngeld – czyli wszystko co musisz wiedzieć o dodatku mieszkaniowym w Niemczech!

Wohngeld to dodatek mieszkaniowy wypłacany przez państwo niemieckie na spółkę z poszczególnymi krajami związkowymi (landami) osobom o niskich zarobkach. Zgodnie z § 1 WoGG (das Wohngeldgesetz - pol. ustawa o dodatku mieszkaniowym) Wohngeld ma na celu zapewnienie godnych warunków...

Ile można dorobić do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech to "Arbeitslosengeld II", zwany potocznie "Hartz IV". Zasiłku Hartz IV nie należy mylić ze świadczeniem Arbeitslosengeld I, którego stawki obliczane są na podstawie dotychczasowych zarobków i które jest wypłacane wyłącznie osobom, które w ramach...

Kindergeld dla dorosłych dzieci: Dowiedz się, czy pełnoletnim dzieciom również przysługuje Kindergeld!

W Niemczech rodzice otrzymują na dzieci zasiłek rodzinny, z niem. "Kindergeld". Wysokość zasiłku zależy od liczby dzieci. Na pierwsze oraz drugie dziecko wypłaca się odpowiednio po 219 euro, na trzecie dziecko otrzymuje się zapomogę w wysokości 225 euro, a...

Niemcy: Jobcenter nie musi płacić za tablet dla ucznia!

Rodzina szóstoklasistki złożyła podanie do Jobcenter w sprawie 460 euro na iPada. Jednak odpowiedzialny za sprawę, Krajowy Sąd ds. socjalnych uważa, że tutaj odpowiedzialność ponoszą władze szkoły. Sprzęty do nauki musi zapewnić szkoła Zgodnie z orzeczeniem sądu, urzędy pracy nie muszą...

Oto jak sformułować po niemiecku zażalenie do przełożonego na czynności urzędnika!

Zażalenie do przełożonego na czynności urzędnika (niem. Dienstaufsichtsbeschwerde) w Niemczech to środek zaskarżenia, który może zostać skierowany przeciwko pracownikom służby publicznej (niem. öffentlicher Dienst), ze względu na ich nieodpowiednie postępowanie. Podstawę prawną zażalenia do przełożonego na czynności urzędnika w...

Oto co można zrobić w przypadku bezczynności urzędu w Niemczech!

Urzędy w Niemczech mają obowiązek udzielenia w określonym terminie pisemnej odpowiedzi na każdy wniosek lub pismo sprzeciwu od decyzji urzędu. Jak mówi prof. Wolf-Rüdiger Schenke z uniwersytetu w Mannheim "wobec państwa można użyć środków nacisku". Jeśli więc dany urząd...

Czy dochody dzieci są w Niemczech brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości zasiłku rodziców?

W związku z zapytaniem jednego z naszych czytelników, chcielibyśmy wyjaśnić, czy obowiązująca w niemieckim prawie zasada, iż "dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za swoich rodziców", ma zastosowanie również w stosunku do zasiłku dla bezrobotnych. Dla tych leniwych, którzy nie lubią...

Kłótnia z urzędem – ile powinno wynosić Elterngeld?

Ile powinien wynosić zasiłek wychowawczy, czyli Elterngeld, zależy z reguły od tego, ile przeciętnie zarabiacie. Ale co w sytuacji, jeśli przyszła mama miała zagrożoną ciążę i z tego powodu poniosła straty finansowe, tzn. jej dochody były niższe niż powinny...

Urząd żąda zwrotu zasiłku Hartz IV – jak odwołać się od tej decyzji?

Jeśli w odpowiednim czasie nie zadeklarujecie, jaka jest Wasza sytuacja majątkowa, może się zdarzyć, że niemiecki Jobcenter każe Wam zwrócić pobrane świadczenia Hartz IV. Jednak jedna z ostatnich decyzji Federalnego Sądu Społecznego wzmocniła pozycję odbiorcy zasiłku w tej kwestii.Oliver...

Ile wynosi dopuszczalna wielkość mieszkania dla osób pobierających w Niemczech zasiłek dla bezrobotnych?

Zgodnie z drugą księgą niemieckiej ustawy prawa socjlanego osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych, zwany w Niemczech potocznie Hartz 4, mają prawo do odpowiednich  warunków mieszkaniowych. Jak definiowane są w Niemczech odpowiednie warunki mieszkaniowe? Ustawa o zasiłku dla bezrobotnych określa granicę zarówno...

Ostatnio dodane