ProRecognition

Porównywarka niemieckich ubezpieczeń samochodowych

Poniżej możecie porównać oferty niemieckich ubezpieczalni samochodowych. W tym celu w formularzu należy na początek wpisać tablice rejestracyjną miejscowości zamieszkania (np. M dla Monachium, E dla Essen, K dla Kolonii, ME dla Mettmann, HH dla Hamburga, itp). Następnie należy wybrać model samochodu wpisująć dane z dowodu rejestracyjnego albo wybierając markę i model z menu. Dalej należy zaznaczyć czy samochód jest już zarejestrowany na nasze nazwisko – „ist bereits auf Ihren Namen versichert (Versicherungswechsel, pol. zmiana ubezpieczyciela)”, czy chodzi o nowe zarejestrowanie samochodu: – wird jetzt zugelassen (Fahrzeugkauf oder Halterwechsel, pol. zakup samochodu lub zmiana właściciela)”. Dalsze kroki to między innymi podanie szacowanej wartości pojazdu, zaznaczenie jego właściciela (ubezpieczający, małżonka, dziecko, itp.), wpisanie daty pierwszej rejestracji pojazdu oraz rozpoczęcia ważności ubezpieczenia.

Dobrze wiedzieć: ubezpieczenia oferowane przez internet są z reguły tańsze od tych zawartych w biurze (brak kosztów personelu). Oprócz tego mogą one zostać wypowiedziane do 14 dni od ich zawarcia bez podawania powodów i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych (§ 312 ff., 355 BGB). Prawo to ma na celu zapewnienie ochrony konsumentom przed nierzetelnymi firmami i zminimalizowanie ich ryzyka.

Zawarcie ubezpieczenia samochodowego w Niemczech przez internet

Po zamówieniu ubezpieczenia przez internet otrzymacie numer ubezpieczenia, z niemieckiego eVB-Nummer, który należy podać przy rejestracji pojazdu. Numer wystarczy mieć zapisany na kartce. W przypadku wykupienia ubezpieczenia przez internet numer ubezpieczenia zostanie przesłany mailem lub sms-em. Warto wiedzieć, że dopóki samochód nie zostanie zarejestrowany, można zrezygnować z ubezpieczenia. Numer eVB należy wtedy zniszczyć i wybrać ewentualnie innego ubezpieczyciela. Dopiero wraz z rejestracją umowa z ubezpieczycielem nabiera mocy prawnej, lecz jeśli załatwiliśmy je przez internet, to mamy 14 dni na wypowiedzenie (patrz wyżej).

Ubezpieczenie auta w Niemczech – najważniejsze fakty

Ubezpieczenie samochodowe należy w Niemczech do jednej z największych gałęzi branży ubezpieczeniowej w zakresie wypadków i szkód.

Wyciąg z ustawy o ubezpieczeniu obowiązkowym  w ruchu pojazdów samochodowych (PflVG-Pflichtversicherungsgesetz) reguluje kwestię ubezpieczenia samochodu w Niemczech:

  • §1 ustawy o ubezpieczeniu obowiązkowym w ruchu pojazdów samochodowych (PflVG)

Osoba posiadająca pojazd mechaniczny lub przyczepę, które mają na terenie kraju stałe miejsce postoju, jest zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia OC dla siebie, właściciela i kierowcy pojazdu w celu pokrycia szkód osobowych, materialnych czy innych szkód majątkowych związanych z użytkowaniem pojazdu.

W Niemczech wszystkie osoby posiadające pojazd samochodowy są zobowiązane do zawarcia ubezpieczenia OC. Istnieje tu tzw. obowiązek ubezpieczeniowy, tak samo jak w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ubezpieczeniowy jest mocno zakorzeniony w Kodeksie Społecznym i dotyczy albo prawnych albo zawodowych uwarunkowań, które określają zawarcie ubezpieczenia przeciw określonym ryzykom. Samochodowe ubezpieczenie OC jest w wielu państwach częścią prawnie określonych polis, a wewnątrz Unii Europejskiej prawo do ubezpieczenia OC jest w dużym stopniu ujednolicone.

Obowiązkowe ubezpieczenie w ruchu pojazdów samochodowych zabezpiecza szkody osobowe (np. uszczerbek na zdrowiu) i materialne, które wyrządzi posiadacz pojazdu. W takiej sytuacji zapewniona jest np. naprawa samochodu. Szkody powypadkowe często są bardzo wysokie i nie da się ich pokryć z własnych środków. Obok przepisowego ubezpieczenia OC, właściciel pojazdu może też zawrzeć ubezpieczenia dodatkowe, które są już dobrowolne. Polisa OC nie obejmuje bowiem każdej szkody. Do dobrowolnych polis zalicza się różnego rodzaju ubezpieczenia autocasco.

Rozróżnia się ubezpieczenia autocasco pełne i częściowe. To ostatnie przydaje się np. w przypadku szkód, które powstały w wyniku pożaru lub kradzieży. Można zaoszczędzić, deklarując w umowie wysokość udziału własnego w przypadku wystąpienia szkody. Wtedy płaci się mniejszą składkę.

Z kolei pełne ubezpieczenie autocasco odpowiada też za szkody, które powstały z własnej winy lub takie, do których przyczyniły się osoby trzecie.

Ponadto jest też sporo innych świadczeń, które mogą wykorzystać posiadacze aut. Są one w stanie pokryć np. transport powrotny pojazdu, wydobycie samochodu, roszczenia o zadośćuczynienie czy szkody powstałe za granicą. Do takich ubezpieczeń dodatkowych należą m.in. pakiet assistance, ubezpieczenie ochrony kierowcy (Fahrerschutzversicherung) czy tzw. „Mallorca-Police”, czyli polisa zakładana na wypadek zaistnienia szkód podczas jazdy wypożyczonym samochodem.

Zmiana ubezpieczalni – tańsze ubezpieczenie samochodu w Niemczech

Jeśli koszty ubezpieczenia OC lub AC są u aktualnego ubezpieczyciela zbyt wysokie, warto pomyśleć o zmianie ubezpieczenia samochodowego w Niemczech.

Aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia auta w Niemczech, należy przed końcem roku ubezpieczeniowego dostarczyć do firmy zawiadomienie o rezygnacji z polisy. Rok ubezpieczeniowy kończy się zazwyczaj 31.12. bieżącego roku. Jest to odpowiedni moment na zmianę ubezpieczalni na inną. Wypowiedzenie umowy w formie pisemnej powinno dotrzeć do dotychczasowej ubezpieczalni najpóźniej na 4 tygodnie przed upływem aktualnej umowy. W tym przypadku datą graniczną będzie 31.11. Jeżeli do tego czasu wypowiedzenie nie zostanie dostarczone, nie będzie możliwości zmiany i zostanie ono przedłużone o kolejny rok. Oprócz zwykłego wypowiedzenia, możliwa jest zmiana ubezpieczalni na podstawie prawa do wcześniejszej rezygnacji z umowy, ale tylko w szczególnych przypadkach.

Zarejestrowanie oraz wyrejestrowanie samochodu w Niemczech

Na temat rejestracji oraz wyrejestrowania samochodu w Niemczech napisaliśmy osobny artykuł, w którym wyjaśniamy całą procedurę:

Rejestracja oraz wyrejestrowanie samochodu w Niemczech

Oprócz tego warto przeczytać, w jaki sposób można zaoszczędzić na ubezpieczeniu samochodu w Niemczech i na co należy zwrócić uwagę podczas zmiany firmy ubezpieczeniowej:

Jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu samochodowym w Niemczech?