Najlepsze niemieckie ubezpieczenia pielęgnacyjne!

  Poniżej możecie porównać oferty niemieckich ubezpieczeń pielęgnacyjnych. W tym celu należy wypełnić poniższy formularz. Oprócz tego zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego rodzaju ubezpieczenia, które znajdziecie pod formularzem.

  Dobrze wiedzieć: ubezpieczenia oferowane przez internet są z reguły tańsze od tych zawartych w biurze (brak kosztów personelu). Oprócz tego mogą one zostać wypowiedziane do 14 dni od ich zawarcia bez podawania powodów i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych (§ 312 ff., 355 BGB). Prawo to ma na celu zapewnienie ochrony konsumentom przed nierzetelnymi firmami i zminimalizowanie ich ryzyka.

  Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Niemczech

  Ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne wspiera finansowo osoby ubezpieczone zdrowotnie -państwowo i prywatnie, jeśli potrzebują świadczeń pielęgnacyjnych. To świadczenie socjalne istnieje od 1995 roku. Jednak ustawowe zabezpieczenie jest w wielu wypadkach niewystarczające, żeby pokryć rzeczywiste koszty opieki ambulatoryjnej albo szpitalnej. Dlatego dobrze jest zabezpieczyć się dodatkowo prywatnie. Od kilku lat zawarcie prywatnego dodatkowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego jest nawet częściowo wspierane przez Państwo.

  Pflegeverischerung, czyli ubezpieczenie pielęgnacyjne przed wyzwaniami przyszłości

  W grudniu 1999 roku było w Niemczech ok. 2,02 miliona osób potrzebujących świadczeń pielęgnacyjnych. W roku 2011 było ich już 2,5 miliona. Eksperci wychodzą z założenia, że ten trend się utrzyma. W związku z tym szacuje się, że w roku 2050 ok. 4,5 miliona ludzi będzie skazanych na pomoc bliskich albo na profesjonalną pomoc pielęgnacyjną. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że osoby wymagające opieki coraz dłużej będą z niej korzystały – w końcu średnia długość życia się wydłuża.

  Te zmiany w społeczeństwie stawiają przed wieloma wyzwaniami nie tylko ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne, ale też samych zainteresowanych. Świadczenia pielęgnacyjne nigdy nie były stworzone z myślą o tym, że pokryją całość kosztów pielęgnacyjnych. Miały raczej zagwarantować częściowe finansowe wsparcie w przypadku konieczności skorzystania z usług pielęgnacyjnych. Jednak już teraz wielu ludzi nie jest sobie w stanie poradzić z pozostałymi kosztami. Miejsce w domu opieki może kosztować nawet 3000 Euro miesięcznie. Jednak fundusz tzw. „Pflegekasse” wypłaca nawet przy pakiecie trzecim (Pflegestufe 3) tylko połowę kwoty. Reszta musi zostać uregulowana z własnych dochodów albo oszczędności. Jeśli to nie wystarcza, do zapłaty kosztów pielęgnacyjnych  mogą zostać pociągnięci bliscy, np. małżonek albo dzieci.

  Komu opłaca się prywatne ubezpieczenie pielęgnacyjne?

  Dodatkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne  powinien w związku z wysokimi kosztami pielęgnacyjnymi zawrzeć każdy i to jak najszybciej. Płatnicy ustawowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego (Pflegekassen) są w stanie zaoferować znikome wsparcie i ograniczoną ilość świadczeń – mimo rosnącej stopy wkładu. Koszty na opiekę w dalszym ciągu rosną. To właśnie prywatne dodatkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne jest w stanie zapewnić daleko idącą pomoc finansową w przypadku konieczności skorzystania z usług pielęgnacyjnych.

  Jakie świadczenia oferuje dodatkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne w Niemczech?

  Dodatkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne może Wam pomóc zapełnić luki, które powstały poprzez kiepskie świadczenia z tytułu Waszego państwowego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Np. za miejsce w domu opieki ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne wypłaci Wam tylko 1.612 Euro – mimo, że stopa wkładu nadal rośnie. W związku z tym, że opieka w takim domu kosztuje miesięcznie około 3.000 Euro lub nawet więcej, może zaistnieć konieczność dopłaty wkładu własnego w wysokości ponad 17.000 Euro rocznie. Tą kwotę musicie zapłacić Wy sami lub Wasi bliscy. Czasami konieczna jest wtedy pomoc społeczna (zasiłek). Posiadając dodatkowe ubezpieczenie na wypadek opieki pielęgnacyjnej zabezpieczeni będziecie zarówno Wy, jak i Wasi bliscy.