Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

  W związku z tym, że ubezpieczenie zdrowotne jest w Niemczech obowiązkowe, każda osoba mieszkająca u naszych zachodnich sąsiadów musi je posiadać i to wraz z dniem meldunku. Jeśli chodzi o obywateli Polski, to wyjątek stanowią sytuacje, kiedy dana osoba mieszka w Polsca i jest tam ubezpieczona, a w Niemczech przebywa tylko tymczasowo. Z chwilą podjęcia w Niemczech pracy na etacie (niemiecka umowa o pracę), bądź przykładowo otwarcia działalności gospodarczej, dana osoba ma obowiązek ubezpieczenia się w Niemczech (w przypadku pracy na etacie następuje to automatycznie). W tym wypadku ubezpieczenie zagraniczne z Polski jest niewystarczające! Za każdy dzień bez ważnego ubezpieczenia będzie trzeba nadpłacić składki. Poniżej możecie wybrać rodzaj ubezpieczenia, aby dowiedzieć się więcej na jego temat. Oprócz tego na poniższych stronach znajdziecie odpowiednie wnioski. W Niemczech możecie wybierać pomiędzy prywatnym i państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym:

  Prywatne i ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

  Gesetzliche Krankenversicherung to po niemiecku ubezpieczenie ustawowe (potocznie zwane również państwowym). W Niemczech działa około 130 państwowych kas chorych. Te można scharakteryzować w następujący sposób:

  • W państwowych kasach chorych wysokość składki jest stała
  • Zakres świadczeń jest ujednolicony – bardzo zbliżony dla każdego ubezpieczonego
  • Dodatkowe świadczenia, np. stomatologiczne, ambulatoryjne i szpitalne można uzyskać w prywatnych klinikach lub gabinetach za dodatkową opłatą
  • Wszystkie świadczenia z zakresu państwowego ubezpieczenia pokrywa kasa chorych, rozliczenie dokonywane jest bezgotówkowo (trzeba przedłożyć jedynie kartę ubezpieczenia zdrowotnego)
  • Za leczenie szpitalne płaci się 10 euro za dzień, przy maksymalnie 28 dniach pobytu
  • Przy przewlekłych chorobach można zostać zwolnionym z opłat jeśli wynoszą one więcej niż 2% rocznych dochodów

  Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to po niemiecku private Krankenversicherung. Te charakteryzuje to, że:

  • Składki ustalane są indywidualnie na podstawie wieku, płci, stanu zdrowia i zakresu ubezpieczenia
  • Zakres ubezpieczenia jest ustalany indywidualnie
  • Koszty leczenia są refundowane, tzn. otrzymany w gabinecie lekarskim rachunek przekazuje się swojej firmie ubezpieczeniowej
  • W przypadku ubezpieczenia prywatnego, za każdego członka rodziny opłaca się oddzielną składkę (w przeciwieństwie do państwowych kas chorych, w których niepracujący członkowie rodziny objęci są ubezpieczeniem bezpłatnie).

  Jeszcze więcej informacji na temat obydwóch ubezpieczeń znajdziecie w artykułach, klikając na jeden z linków powyżej (prywatne albo państwowe ubezpieczenie – patrz niebieskie przyciski). Ujmując rzecz w skrócie: jeśli dobrze zarabiacie, macie poniżej 40 roku życia oraz nie przebyliście do tej pory poważnych chorób, to warto przemyśleć członkostwo w prywatnej kasie chorych, gdyż możecie na tym zaoszczędzić (więcej pod powyższymi linkami). W przeciwnym razie wybierzcie ustawowe ubezpieczenie zdrowotne!

  Kiedy można się ubezpieczyć w Niemczech prywatnie?

  Dostęp do ubezpieczeń prywatnych dla osób zatrudnionych na umowę o pracę (Angestellte) jest w Niemczech możliwy wtedy, gdy osoba ta w danym roku przekroczy roczny dochód brutto w wysokości 62 550 Euro – stan 2020. W sytuacji, kiedy kwota ta jest niższa, pozostaje nam ubezpieczenie w firmach państwowych (np. Novitas, AOK, Techniker Krankenkasse). W tej sytuacji istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ubezpieczeń, np.:

  Składka na ubezpieczenie w systemie publicznym jest stała, natomiast w ubezpieczalniach prywatnych zależy ona od takich czynników jak wiek, przebyte choroby i operacje, czy płeć ubezpieczonego.

  Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

  Aby zawrzeć w Niemczech umowę z ubezpieczalnią należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • ważny dokument tożsamości
  • zaświadczenie o meldunku
  • umowę o pracę lub dokument poświadczający zgłoszenie działalności gospodarczej
  • niemieckie konto bankowe (np. w Postbank)

  Korzyści wynikające z posiadania niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego

  Niemieckie ubezpieczenie pokrywa wizyty u lekarzy, a także wystosowane przez nich formy leczenia (np. fizjoterapia, masaże). Refundowane są również niektóre leki. Oprócz tego w przypadku dłuższej choroby należy się tzw. “Krankengeld”. Polega to na tym, iż w pierwszych sześciu tygodniach choroby pracodawca wypłaca nadal wynagrodzenie. Po upływie tego okresu czasu kasa chorych przejmuje zobowiązania pracodawcy i wypłaca 70 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. UWAGA: Nie dotyczy osób ubezpieczonych prywatnie! Te muszą bowiem wykupic dodatkowe ubezpieczenie w przypadku wystąpienia dłuższej choroby (Krankengeldversicherung). Więcej na temat Krankengeld przeczytacie tutaj: Zasiłek chorobowy w Niemczech

  Jakie są konsekwencje nie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

  Osoby, które są zameldowane w Niemczech, a nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego muszą się liczyć z następującymi konekwencjami:

  • Dług z dużymi odsetkami. Osoby nie opłacające składek na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech muszą się liczyć z tym, że prędzej czy później zapłacą je i to z nawiązką, czego dopilnuje komornik. Wprawdzie w ten sposób powstały dług można rozłożyć na raty, ale trzeba go spłacić w całości.
  • W przypadku studentów, brak opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego będzie skutkował wydaleniem z niej. Oprócz tego wiele uczelni już na starcie wymaga przedłożenia zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym.
  • Bez ubezpieczenia zdrowotnego nie ma możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy, czy założenia działalności gospodarczej.

  Jak bezpłatnie ubezpieczyć w Niemczech członków rodziny?

  Jak bezpłatnie ubezpieczyć w Niemczech członków rodziny dowiesz się z poniższego artykułu (zawiera przetłumaczony formularz!): Jak bezpłatnie ubezpieczyć w Niemczech członków rodziny?