Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

  W związku z tym, że ubezpieczenie zdrowotne jest w Niemczech obowiązkowe, każda osoba mieszkająca u naszych zachodnich sąsiadów musi je posiadać i to wraz z dniem meldunku. Jeśli chodzi o obywateli Polski, to wyjątek stanowią sytuacje, kiedy dana osoba mieszka w Polsca i jest tam ubezpieczona, a w Niemczech przebywa tylko tymczasowo. Z chwilą podjęcia w Niemczech pracy na etacie (niemiecka umowa o pracę), bądź przykładowo otwarcia działalności gospodarczej, dana osoba ma obowiązek ubezpieczenia się w Niemczech (w przypadku pracy na etacie następuje to automatycznie). W tym wypadku ubezpieczenie zagraniczne z Polski jest niewystarczające! Za każdy dzień bez ważnego ubezpieczenia będzie trzeba nadpłacić składki. Poniżej możecie wybrać rodzaj ubezpieczenia, aby dowiedzieć się więcej na jego temat. W Niemczech możecie wybierać pomiędzy prywatnym i państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym:

  Prywatne i ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

  Gesetzliche Krankenversicherung to po niemiecku ubezpieczenie ustawowe (potocznie zwane również państwowym). W Niemczech działa około 130 państwowych kas chorych. Te można scharakteryzować w następujący sposób:

  • W państwowych kasach chorych wysokość składki jest stała
  • Zakres świadczeń jest ujednolicony – bardzo zbliżony dla każdego ubezpieczonego
  • Dodatkowe świadczenia, np. stomatologiczne, ambulatoryjne i szpitalne można uzyskać w prywatnych klinikach lub gabinetach za dodatkową opłatą
  • Wszystkie świadczenia z zakresu państwowego ubezpieczenia pokrywa kasa chorych, rozliczenie dokonywane jest bezgotówkowo (trzeba przedłożyć jedynie kartę ubezpieczenia zdrowotnego)
  • Za leczenie szpitalne płaci się 10 euro za dzień, przy maksymalnie 28 dniach pobytu
  • Przy przewlekłych chorobach można zostać zwolnionym z opłat jeśli wynoszą one więcej niż 2% rocznych dochodów

  Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to po niemiecku private Krankenversicherung. Te charakteryzuje to, że:

  • Składki ustalane są indywidualnie na podstawie wieku, płci, stanu zdrowia i zakresu ubezpieczenia
  • Zakres ubezpieczenia jest ustalany indywidualnie
  • Koszty leczenia są refundowane, tzn. otrzymany w gabinecie lekarskim rachunek przekazuje się swojej firmie ubezpieczeniowej
  • W przypadku ubezpieczenia prywatnego, za każdego członka rodziny opłaca się oddzielną składkę (w przeciwieństwie do państwowych kas chorych, w których niepracujący członkowie rodziny objęci są ubezpieczeniem bezpłatnie).

  Jeszcze więcej informacji na temat obydwóch ubezpieczeń znajdziecie w artykułach, klikając na jeden z linków powyżej (prywatne albo państwowe ubezpieczenie – patrz niebieskie przyciski). Ujmując rzecz w skrócie: jeśli dobrze zarabiacie, macie poniżej 40 roku życia oraz nie przebyliście do tej pory poważnych chorób, to warto przemyśleć członkostwo w prywatnej kasie chorych, gdyż możecie na tym zaoszczędzić (więcej pod powyższymi linkami). W przeciwnym razie wybierzcie ustawowe ubezpieczenie zdrowotne!

  Kiedy można się ubezpieczyć w Niemczech prywatnie?

  Dostęp do ubezpieczeń prywatnych dla osób zatrudnionych na umowę o pracę (Angestellte) jest w Niemczech możliwy wtedy, gdy osoba ta w danym roku przekroczy roczny dochód brutto w wysokości 66 600 Euro – stan 2023. W sytuacji, kiedy kwota ta jest niższa, pozostaje nam ubezpieczenie w firmach państwowych (np. Novitas, AOK, Techniker Krankenkasse). W tej sytuacji istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ubezpieczeń, np.:

  Składka na ubezpieczenie w systemie publicznym jest stała, natomiast w ubezpieczalniach prywatnych zależy ona od takich czynników jak wiek, przebyte choroby i operacje, czy płeć ubezpieczonego.

  Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

  Aby zawrzeć w Niemczech umowę z ubezpieczalnią należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • ważny dokument tożsamości
  • zaświadczenie o meldunku
  • umowę o pracę lub dokument poświadczający zgłoszenie działalności gospodarczej
  • niemieckie konto bankowe (np. w Postbank)

  Korzyści wynikające z posiadania niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego

  Niemieckie ubezpieczenie pokrywa wizyty u lekarzy, a także wystosowane przez nich formy leczenia (np. fizjoterapia, masaże). Refundowane są również niektóre leki. Oprócz tego w przypadku dłuższej choroby należy się tzw. „Krankengeld”. Polega to na tym, iż w pierwszych sześciu tygodniach choroby pracodawca wypłaca nadal wynagrodzenie. Po upływie tego okresu czasu kasa chorych przejmuje zobowiązania pracodawcy i wypłaca 70 proc. dotychczasowego wynagrodzenia. UWAGA: Nie dotyczy osób ubezpieczonych prywatnie! Te muszą bowiem wykupic dodatkowe ubezpieczenie w przypadku wystąpienia dłuższej choroby (Krankengeldversicherung). Więcej na temat Krankengeld przeczytacie tutaj: Zasiłek chorobowy w Niemczech

  Jakie są konsekwencje nie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

  Osoby, które są zameldowane w Niemczech, a nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego muszą się liczyć z następującymi konekwencjami:

  • Dług z dużymi odsetkami. Osoby nie opłacające składek na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech muszą się liczyć z tym, że prędzej czy później zapłacą je i to z nawiązką, czego dopilnuje komornik. Wprawdzie w ten sposób powstały dług można rozłożyć na raty, ale trzeba go spłacić w całości.
  • W przypadku studentów, brak opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego będzie skutkował wydaleniem z niej. Oprócz tego wiele uczelni już na starcie wymaga przedłożenia zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym.
  • Bez ubezpieczenia zdrowotnego nie ma możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy, czy założenia działalności gospodarczej.

  Jak bezpłatnie ubezpieczyć w Niemczech członków rodziny?

  Jak bezpłatnie ubezpieczyć w Niemczech członków rodziny dowiesz się z poniższego artykułu (zawiera przetłumaczony formularz!): Jak bezpłatnie ubezpieczyć w Niemczech członków rodziny?