Więcej >>

  Schufa

  Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

  Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje zasada, iż pracownik powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne w kraju, w którym pracuje. W związku z tym, nawet jeśli okres pracy w Niemczech jest krótki, koniecznie jest posiadanie niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego. Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (GKV – Gesetzliche Krankenversicherung) jest częścią niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych. Obejmuje ponad 73 miliony ludzi. Na terenie Niemiec działa około 110 ustawowych kas chorych. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące państwowego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech.

  Jak ubezpieczyć się państwowo w Niemczech?

  W związku z tym, że jak wspomnieliśmy wyżej ubezpieczenie zdrowotne jest w Niemczech obowiązkowe, nie trzeba spełniać żadnych warunków, aby zostać członkiem państwowej kasy chorych w Niemczech. Generalnie państwowo ubezpieczyć się muszą następujące grupy osób:

  • Pracownicy, których roczne dochody leżą poniżej 62.550 euro brutto (stan 2020)
  • Emeryci
  • Osoby uczące się zawodu (Ausbildung)
  • Osoby żyjące z zasiłku dla bezrobotnych (“Hartz IV”)

  Osoby prowadzące własną działalność lub wykonujące wolny zawód (niem. Freiberuf), mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w państwowej kasie chorych (niem. freiwillige Krankenversicherung). To samo tyczy się studentów i urzędników państwowych (niem. Beamte). Oznacza to, że osoby te mogą wybrać pomiędzy państwowym i prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

  UWAGA!

  Jeśli przyjechaliście do Niemiec i nie posiadacie jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego albo planujecie wyjazd do Niemiec i będziecie porzebowali ubezpieczenia zdrowotnego (przypominamy: ubezpieczenie zdrowotne jest w Niemczech obowiązkowe!) koniecznie się do nas zgłoście, a chętnie Wam pomożemy!

  Dzięki naszej współpracy z ubezpieczalnią Novitas jesteśmy w stanie pomóc Wam załatwić państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Każdy nowy członek tej kasy chory otrzymuje 100 euro za przystąpienie do niej. Więcej na ten temat poniżej.

  Przyjechałam do Niemiec do męża, jak się ubezpieczyć?

  Otrzymujemy wiele zapytań od osób, które przykładowo przyjeżdzają do Niemiec do małżonka i meldują się w Niemczech. Od momentu zameldowania się w Niemczech należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku małżeństw nie ma problemu, gdyż państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech mogą być objęte dzieci i współmałżonek w ramach bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego. Więcej na ten temat informacji na temat ubezpieczenia rodzinnego (wraz z przetłumaczonym formularzem), znadziecie tutaj: Jak bezpłatnie ubezpieczyć w Niemczech członków rodziny?.

  Jeśli natomiast nie jesteście jeszcze małżeństwem, a partner lub partnerka nie posiadają jeszcze pracy w Niemczech i nie mogą zostać ubezpieczone przez pracodawcę, to muszą ubezpieczyć się dobrowolnie w wybranej kasie chorych i samemu opłacać składki. Kasy chorych jako podstawę obliczenia składki biorą pod uwagę wtedy tak zwaną minimalną granicę wymiaru składki (niem. Mindestbemessungsgrenze), która wynosi aktualnie 1.038,33 euro. Składka na ubezpieczenie wynosi wtedy poniżej 200 euro miesięcznie (w zależności od stawek wybranej kasy chorych).

  Składki na państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla zatrudnionych

  Składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech zależą od dochodów osoby zatrudnionej. Podstawą obliczenia jest łączny dochód brutto, od którego odciągana jest ujednolicona stawka składki na ubezpieczenie w wysokości 14,6% (stan na 2020). Ta rozkładana jest w takiej samej części na ubezpieczonego i pracodawcę, mianowicie po 7,3%. Dodatkowo każda kasa chorych pobiera dodatkową składkę, którą płaci tylko pracownik. Ta dodatkowa składka jest w zależności od kasy chorych różna, przykładowo w AOK Rheinland/Hamburg wynosi aktualnie 1,1%, podobnie jak w Novitas, z którą współpracujemy. Kasy chorych nie są zobowiązane do pobierania dodatkowej składki, ale aktualnie nie ma w Niemczech kasy, która by takiej składkie nie pobierała.

  Jako ciekawostkę warto nadmienić, iż jeśli kwota służąca jako podstawa do obliczania składki (w roku 2020: 4.687,50 euro) zostanie przekroczona, to dochody leżące powyżej tej granicy nie są brane pod uwagę przy jej obliczaniu.

  Składki ubezpieczeniowe składające się na ubezpieczenie socjalne:

  Ubezpieczenie socjalneSkładka ubezpieczeniowaUdział pracodawcy
  Ubezpieczenie zdrowotne15,5%7,3%
  Ogólna składka ubezpieczeniowa14,6%7,3%
  Składka ubezpieczeniowa ze zniżką*14%7%
  Średnia dodatkowa składka ubezpieczeniowa***1,0%0%
  Ubezpieczenie pielęgnacyjne2,55%1,275 % **
  Dodatek do składki dla osób bezdzietnych od 23 roku życia0,25%0%
  Ubezpieczenie emerytalno-rentowe18,6%9,30%
  Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia3,0%1,5%

  * dotyczy na przykład osób samozatrudnionych, które są ubezpieczone bez  prawa do zasiłku chorobowego
  ** w Saksonii: 0,775 %
  *** dodatkowa składka ubezpieczeniowa zależy od wybranej ubezpieczalni

  Co oferuje państwowe ubezpieczenie w Niemczech?

  Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, znacznie różni się od tego prywatnego (o niemieckim ubezpieczeniu prywatnym przeczytacie więcej tutaj):

  • W państwowych kasach chorych wysokość składki jest stała
  • Zakres świadczeń jest ujednolicony – bardzo zbliżony dla każdego ubezpieczonego
  • Dodatkowe świadczenia, np. stomatologiczne, ambulatoryjne i szpitalne można uzyskać w prywatnych klinikach lub gabinetach za dodatkową opłatą
  • Wszystkie świadczenia z zakresu państwowego ubezpieczenia pokrywa kasa chorych, rozliczenie dokonywane jest bezgotówkowo (trzeba przedłożyć jedynie kartę ubezpieczenia zdrowotnego)
  • Za leczenie szpitalne płaci się 10 euro za dzień, przy maksymalnie 28 dniach pobytu
  • Przy przewlekłych chorobach można zostać zwolnionym z opłat jeśli wynoszą one więcej niż 2% rocznych dochodów

  Składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla studentów


  Wraz z wprowadzeniem w Niemczech od 01.01.2015 indywidualnych świadczeń dodatkowych, zmienił się sposób obliczania składek dla ubezpieczeń studenckich. Te nie są dłużej jednolite, lecz mogą się różnić w zależności od oferty ubezpieczalni. Miesięczne składki dla studentów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem w 2019 roku wynoszą 66,33 € (ustawowo ustalona kwota) plus składka dodatkowa, której wysokość zależy od kasy chorych.

  Warto wiedzieć:

  • Jeśli jako student ukończyliście 14. semestr studiów, to odprowadzacie wyższe składki
  • Jeśli pobieracie pożyczkę studencką BAföG, to otrzymacie dodatek i w związku z tym Wasza składka na ubezpieczenie będzie niższa

  Jak wypowiedzieć ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?

  Dopiero po 18 miesiącach członkostwa w państwowej kasie chorych, można zazwyczaj zmienić w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne. Inaczej jest w przypadku, gdy kasa chorych wprowadzi dodatkową składkę. Wtedy istnieje specjalne prawo do wypowiedzenia umowy i nie obowiązuje okres 18 miesięcy. Wtedy obowiązuje dwumiesięczny okres wypowiedzenia. Aby wypowiedzieć ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech należy:

  • Wysłać pismo wypowiedzenia pocztą listem poleconym albo faksem (wzór pisma znajdziecie na naszej stronie we wzorach pism)
  • W piśmie należy poprosić o potwierdzenie wypowiedzenia (nasz wzór zawiera takie sformułowanie), gdyż należy je przedłożyć w nowej kasie chorych
  • Potwierdzenie wypowiedzenia należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym do nowej kasy chorych (jak wspomnieliśmy wyżej, każdy kto jest zameldowany w Niemczech musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne i nie może być w nim przerwy!)
  • Jeśli wracacie do Polski i chcecie całkowicie zrezygnować z ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech, to należy to ująć w wypowiedzeniu dostarczając zaświadczenie o wymeldowaniu w Niemczech (w tym celu należy się udać do biura meldunkowego)

  Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – dlaczego warto wybrać Novitas?

  Zarówno wysokość składek jak i świadczenia państwowych kas chorych w Niemczech są w dużej mierze identyczne, gdyż w 95 procentach są uregulowane prawnie. Oferty państwowych kas chorych w Niemczech różnią się jedynie nieznacznie jeśli chodzi o dodatkowe usługi, jak na przykład profesjonalne czyszczenie zębów lub alternatywne metody leczenia.

  Dojczland.info współpracuje z ubezpieczalnią Novitas i chętnie pomożemy Wam zostać jej członkami. Jednym z największych plusów tej kasy chorych jest fakt, że jej pracownicy są Wam w stanie pomóc w języku polskim. Był to dla nas decydujący argument, gdyż żadna inna firma (prowadziliśmy rozmowy między innymi z Techniker Krankenkasse), nie była w stanie zapewnić pomocy dla nowcyh członków w języku polskim. Z doświadczenia Wiemy, że wiele osób, które wyjeżdżają do Niemiec nie zawsze znają język niemiecki albo jego znajomość nie jest wystarczająca. Oprócz tego Novitas oferuje dodatkowe korzyści, na przykład:

  1. Bezpłatne protezy zębowe u wybranych dentystów

  2. 50 euro dopłaty rocznie  np. na profesjonalne czyszczenie zębów

  3. 80 euro dopłaty rocznie na nową parę okularów

  4. Premie w wysokości do 200 euro rocznie, np. jeśli jest się członkiem klubu fitness (30 euro) lub klubu sportowego (20 euro) albo jeśli regularnie bierze się udział w kontrolach denstystycznych (10-20 euro).

  Oprócz tego każdy nowy członek w kasie chorych Novitas otrzymuje automatycznie 100 euro. Oprócz tego za każdego członka rodziny (niepracującą żonę i dzieci) otrzymuje on dodatkowo 40 euro. Nowy członek z żoną i dwójką dzieci otrzyma zatem aż 220 euro!

  Co muszę zrobić, aby stać się członkiem kasy chorych Novitas?

  Aby dołączyć do kasy chorych Novitas, musicie w pierwszej kolejności podpisać zgodę na kontakt telefoniczny oraz mailowy. Jest to standardowa procedura. Bez tej zgody firma nie miałaby prawa się z Wami skontaktować. Oprócz tego należy również wypełnić wniosek o przyjęcie do kasy chorych. Obydwa dokumenty możecie pobrać poniżej:

  Po wypełnieniu obydwu formularzy i podpisaniu ich, prosimy przesłać je na nasz adres e-mail: [email protected]. Dokumenty te prześlemy do polskojęzycznego zespołu ubezpieczalni Novitas, który w razie pytań odezwie się do Was.

  Pamiętajcie, że ubezpieczenie może zostać zawarte, jeśli nie jesteście jeszcze członkami innej kasy chorych w Niemczech lub jeśli wypowiedzieliście już Wasze dotychczasowe członkostwo w innej kasie chorych w Niemczech. W tym wypadku wystarczy dołączyć potwierdzenie wypowiedzenia członkostwa, które otrzymaliście od Waszej dotychczasowej kasy chorych.

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  12 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Marzena

  Bylam zatrudniona przez agencję pracy w Mittenwalde(ok. Berlin) wysłali mi kartę zdrowia do Polski ( mieszkaliśmy w pensjonacie). Została ona odesłana do mnie przed członka rodziny pod adres który mieszkałam. I nie dotarła. Jak mogę zdobyć duplikat karty? Dodam że już nie pracuje w tamtej agencji tylko innej (Hamburg).

  Więckowska

  Jestem w niemczech w Kiel nie całych 2lat.
  I pracowałam tylko pół roku. (obecnie nie pracuje
  Jobcenter odmówił mi przyjęcia.
  Obecnie zostałam bez ubezpieczenia. zdrowotnego a spodziewam się dziecka.
  Nie stać mnie na wykupienie prywatnego ubezpieczenie zdrowotne. A ojciec dziecka nie posiada w niemczech różnie ubezpieczenie (jest ubezpieczony przez polską polisę)
  Co mogę zrobić? Gdzie dostanę ubezpieczenie i pomoc??

  Ubezpieczenie

  Musisz urodzic dziecko w Polsce

  Koko

  Miałem wypadek w Niemczech na magazynie netto nie miałem dodatkowego ubezpieczenia rok czasu byłem niezdolny do pracy czy należy mi się jakieś odszkodowanie. Dodam że przeszedłem dwie operacje na terenie Niemiec mam nie foremna nogę i rzucające się w oczy blizny.

  luka

  Witam serdecznie prosze o pomoc.Mieszkam obecnie w Polsce choruje od 2010r majac 27lat i spełniony okres skladkowy 5 lat i od tego czasu pobieram z Niemiecka rentę z Rentenvisierung Bund.Ostatnia decyzja z instytucji Niemieckiej zostala przyznana mi renta na 30 lat.Chcialbym zapytac czy pobierając rente Niemiecka jest mozliwość, leczenia w szpitalu Klinice konsultacje w Niemczech na Kase chorych bez dodatkowej oplaty.Jestem po operacji Naczyniaka mózgu wymagam opieki drugiej osoby,czy oprócz renty moge starac sie o zasilek pielegnacyjny dodatkowy z Niemiec jakies dodatki leki rehabilitacje itp

  Asiunia

  Witam zameldowalam się na terenie Niemiec nie pracuje gdzie mogę się udać aby się ubezpieczyć .

  Dorota

  Witam jestem w Ciąży nie mam ubezpiecznia.. Czy socjal moze mi pomoc w ubezpieczeniu ?
  Bardzo proszę o pomoc mam meldunek w niemczech ale do porodu coraz bliżej z Jobcenter milczy.. Proszę o prodę.

  Basia

  I jak Pani sobie z Tym poradzila?
  Jestem w takiej samej sytuacji!

  Anna

  Dzień dobry, mieszkam w Saar . przyjechałam miesiąc temu z dzieckiem i partnerem. Dotychczas miałam ubezpieczenie z pl, obecnie się skończyło, nie pracuje, wychowuje roczne dziecko, jakie są możliwości ubezpieczenia w moim przypadku?

  Marti

  Witam , jestem zameldowany w Niemczech a pracuje w Niderlandach ( Holandii ) . Przez 2 lata pracowałem prze firmę niemiecka a teraz przez wirusa musiałem rozpocząć pracę “za granicą ” przez firmę z NL.
  Wiem ,że jest opcja do płacenia w NL ,ale obawiam się ,że jest to niewystarczające dla De.
  Gdzie mam teraz zgłosić się w sprawie płacenia ubezpieczenia ?

  Małgorzata

  Ja mam takie pytanie.. Jadę teraz z agencji na 3 miesiące do pracy w de. Potem wracam na miesiąc lub dwa do pl i znów chce wyjechać do pracy w de. Czy już teraz mogę wybrać kasę chorych? Czy po 3 miesiącach mam wypowiedzieć umowę na czas przyjazdu do pl? Czy po prostu tak zostawić na ten miesiąc czy dwa???

  12
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x