Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech: Techniker Krankenkasse – największa kasa chorych w Niemczech

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje zasada, iż pracownik powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne w kraju, w którym pracuje. W związku z tym, nawet jeśli okres pracy w Niemczech jest krótki, koniecznie jest posiadanie niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego. Większość obywateli wybiera ustawowe ubezpieczenie zdrowotne. Najczęściej wybierane w Niemczech kasy chorych to Techniker Krankenkasse oraz AOK. Przy czym Techniker Krankenkasse (TK) ma lepszą renomę i jest bardziej prestiżowa, mimo że wysokość składek jest niższa! Nie wiele osób zdaje sobie z tego sprawę i wybiera inne kasy chorych niż TK. Dlaczego warto wybrać Techniker Krankenkasse oraz o różnicach między TK i AOK przeczytacie poniżej. Oprócz tego w niniejszym tekście znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące tego rodzaju ubezpieczenia oraz jak się zgłosić do Techniker Krankenkasse i zostać jej członkiem.

Składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla zatrudnionych: TK i AOK

Składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech zależą od dochodów osoby zatrudnionej. Podstawą obliczenia jest łączny dochód brutto, od którego odciągana jest ujednolicona stawka składki na ubezpieczenie w wysokości 14,6% (stan na 2018). Ta rozkładana jest w takiej samej części na ubezpieczonego i pracodawcę, po 7,3 %. Dodatkowo każda kasa chorych pobiera dodatkową składkę w różnej wysokości, którą płaci tylko pracownik. Ta wynosi aktualnie w AOK Rheinland/Hamburg 1,4%, a w Techniker Krankenkasse 0,9%. W tym porównaniu bezapelacyjnie wygrywa Techniker Krankenkasse, która jest po prostu tańsza. Być może nie są to zatrważające różnice, ale w skali roku można trochę zaoszczędzić. Jako ciekawostkę warto dodać, iż jeśli kwota służąca jako podstawa do obliczania składki (w roku 2018: 4425,00 euro) zostanie przekroczona, dochody nie wpływają na jej wyliczenie.

Ważne! Ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być objęte dzieci i współmałżonek w ramach bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego. Więcej na ten temat informacji na temat ubezpieczenia rodzinnego (wraz z przetłumaczonym formularzem), znadziecie tutaj: Jak bezpłatnie ubezpieczyć w Niemczech członków rodziny?.

Wszystkie składki ubezpieczeniowe na ubezpieczenie socjalne:

Ubezpieczenie socjalneSkładka ubezpieczeniowaUdział pracodawcy
Ubezpieczenie zdrowotne15,5%7,3%
Ogólna składka ubezpieczeniowa14,6%7,3%
Składka ubezpieczeniowa ze zniżką*14%7%
Dodatkowa składka ubezpieczeniowa TK0,9%0%
Dodatkowa składka ubezpieczeniowa AOK1,4%0%
Średnia dodatkowa składka ubezpieczeniowa1,0%0%
Ubezpieczenie pielęgnacyjne2,55%1,275 % **
Dodatek do składki dla osób bezdzietnych od 23 roku życia0,25%0%
Ubezpieczenie emerytalno-rentowe18,6%9,30%
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia3,0%1,5%

* dotyczy na przykład osób samozatrudnionych, które są ubezpieczone bez  prawa do zasiłku chorobowego
** w Saksonii: 0,775 %

Czym charakteryzują się państwowe kasy chorych w Niemczech?

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, znacznie różni się od tego prywatnego (o niemieckim ubezpieczeniu prywatnym przeczytacie więcej tutaj):

 • W państwowych kasach chorych wysokość składki jest stała
 • Zakres świadczeń jest ujednolicony – bardzo zbliżony dla każdego ubezpieczonego
 • Dodatkowe świadczenia, np. stomatologiczne, ambulatoryjne i szpitalne można uzyskać w prywatnych klinikach lub gabinetach za dodatkową opłatą
 • Wszystkie świadczenia z zakresu państwowego ubezpieczenia pokrywa kasa chorych, rozliczenie dokonywane jest bezgotówkowo (trzeba przedłożyć jedynie kartę ubezpieczenia zdrowotnego)
 • Za leczenie szpitalne płaci się 10 euro za dzień, przy maksymalnie 28 dniach pobytu
 • Przy przewlekłych chorobach można zostać zwolnionym z opłat jeśli wynoszą one więcej niż 2% rocznych dochodów

Składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla studentów

Wraz z wprowadzeniem w Niemczech od 01.01.2015 indywidualnych świadczeń dodatkowych, zmienił się sposób obliczania składek dla ubezpieczeń studenckich. Te nie są dłużej jednolite, lecz mogą się różnić w zależności od oferty ubezpieczalni.

Miesięczne składki dla studentów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem w 2018 roku:

Ubezpieczenie zdrowotneUbezpieczenie pielęgnacyjne bez dopłaty**Ubezpieczenie pielęgnacyjne z dopłatą**
72,17 EUR*16,55 €18,17 €

* ustalona ustawowo składka dla studentów w wysokości 66,33 EUR plus dodatkowa składka TK w wysokości 5,84 EUR w 2018 r.
** osoby bezdzietne w wieku 23 lat i starsze płacą dodatek do ubezpieczenia pielęgnacyjnego

P.S. Jeśli nie możesz już ubezpieczyć się obowiązkowo jako student, na przykład z powodu ukończenia 14. semestru studiów, odprowadzasz wyższe składki.

Dlaczego warto zostać członkiem TK? Czyli różnice pomiędzy AOK i TK!

Jeszcze kilkanaście lat temu członkiem Techniker Krankenkasse mogli zostać wyłącznie inżynierowie, czyli osoby posiadające wyższe wykształcenie techniczne. Aktualnie każdy zainteresowany może dołączyć do TK i profitować z korzyści, które niesie za sobą członkostwo w tej kasie chorych. W przeciwieństwie do AOK, TK jest ogólnokrajową kasą chorych, co oznacza, że jest zarządzana centralnie. Dzięki temu bez problemu otrzymacie skierowanie na leczenie w wybranym miejscu na terenie Niemiec. Będąc członkiem przykładowo AOK Bayern, w wszelkich sprawach będziecie musieli się kontaktować z AOK Bayern, podobnie jak członkowie AOK Hessen są zmuszeni załatwiać wszelkie formalności wyłącznie z AOK Hessen. Może się to okazać szczególnie kłopotliwe w przypadku przeprowadzki w inny rejon Niemiec i kiedy będziecie chcieli coś załatwić osobiście w filii kasy chorych. Wybierając TK nie macie tego problemu, gdyż kasa ta posiada swoje filie na terenie całych Niemiec. Oprócz tego członkowie TK mają do dyspozycji infolinię, pod którą można zostać obsłużonym w języku polskim! W tym celu należy wybrać +49 40 – 46 06 62 300 i poprosić o rozmowę z konsultantem rozmawiającym po polsku.

Dodatkowymi atutami Techniker Krankenkasse są:

 • Umowy Techniker Krankenkasse ze specjalistami
 • Nowoczesna medycyna
 • Badania z zakresu medycyny sportu
 • Bezpłatny serwis umawiania terminów u lekarzy TK – szybko i bez stresu do lekarza
 • Badania przesiewowe pod kątem raka skóry już od 20. roku życia
 • Serwis TK-Europa: Leczenie na podstawie karty ubezpieczonego na terenie całej Europy
 • Bezpłatne kursy zdrowia

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – tak zostaniesz członkiem Techniker Krankenkasse!

Chętnie pomożemy Wam zostać członkami Techniker Krankenkasse. Jak tylko otrzymamy od Was wypełniony wniosek skontrolujemy go i przekażemy do Techniker Krankenkasse. W tym celu należy pobrać wniosek znajdujący się poniżej (jego tłumaczenie znajdziecie na dole), a następnie:

Krok 1: Wypełnić wniosek uzupełniając Wasze dane. Jego wypełnienie zajmie Wam tylko kilka minut!
Krok 2: Jeżeli należycie już do innej kasy chorych, musicie wypowiedzieć swoje członkostwo w tej kasie (jeśli nie macie jeszcze ubezpieczenia w Niemczech omincie ten punkt i kontynuujcie od punktu 3.). Stosowny wzór wypowiedzenia znajdziecie w naszych wzorach pism. Potwierdzenie wypowiedzenia członkostwa w dotychczasowej kasie chorych należy przesłać na adres: Techniker Krankenkasse, 20901 Hamburg. TK wystawi zaświadczenie członkostwa i prześle je do Waszego pracodawcy.
Krok 3: Wypełniony formularz należy przesłać do nas korzystając z poniższego formularza kontaktowego lub na technikerkrankenkasse@dojczland.info albo bezpośrednio na adres ubezpieczalni (przyjmowane są wyłącznie wnioskie pobrane z naszej strony!):

Techniker Krankenkasse
20901 Hamburg

Krok 4: W przeciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania wniosku otrzymacie pocztą pismo powitalne Techniker Krankenkasse zawierające kartę ubezpieczeniową i broszurki informacyjne.

Pobierz poniżej jeden z wniosków, wypełnij go, prześlij do nas i stań się członkiem Techniker Krankenkasse!

Wpisz poniżej swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, załaduj wypełniony wniosek z komputera, a na koniec naciśnij przycisk „Wyślij”, aby go do nas dostarczyć. My zajmiemy się resztą i przekażemy Twój wniosek do Techniker Krankenkasse!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Załaduj wypełniony wniosek

Tłumaczenie wniosku

Oto jak przetłumaczyć wniosek o ubezpieczenie w Techniker Krankenkasse (tekst tłumaczenia pod spodem):

Poniżej przetłumaczone poszczególne punkty:

1. Członkostwo dla zatrudnionych
2. Chcę zostać członkiem TK od …
3. Dane osobe
Należy wpierw zaznaczyć czy jest się mężczyzną czy kobietą, a następnie podać nazwisko (Name), imię (Vorname), datę urodzenia (Geburtsdatum) oraz adres (Strasse, Nr., PLZ, Ort).
4. Numer ubezpieczenia (do znalezienia na karcie ubezpieczeniowej) – w przypadku braku tego numeru zostawić puste
5. Numer ubezpieczenia emerytalnego – w przypadku jego braku zostawić puste i wpisać w zamian nazwisko urodzenia (Geburtsname), Geburtsort (miejscowość urodzenia) oraz obywatelstwo (Staatsangehörigkeit)
6. Dane dotyczące ostatniego ubezpieczenia
Należy wpisać nazwę kasy chorych, w której było się ubezpieczonym po raz ostatni, miejscowość oraz okres czasu (von … bis). Następnie zaznaczyć rodzaj ubezpieczenia: pflichtig (obowiązkowe), freiwillig (dobrowolne), privat (prywatne), familienversichert (rodzinne). Na koniec zaznaczyć czy dołączone jest potwierdzenie wypowiedzenia umow (liegt bei), czy zostanie ono dostarczone później (wird nachgereicht)
7. Dane dotyczące ubezpieczenia w Techniker Krankenkasse
Jestem zatrudniony jako … oraz ewentualnie zaznaczyć czy zatrudnienie jest pierwszym na terenie Niemiec. Następnie podać dane pracodawcy (Arbeitgeber), jego adres oraz informacje od kąd jest się zatrudnionym (Beschäftigt ab/seit) lub ewentalnie zaznaczyć „Ich bin selbständig”, jeśli prowadzi się działalność w Niemczech
8. Moje miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi
do 450 euro (Minijob)
powyżej 4950 euro
Jeśli otrzymuje się dodatek świąteczny lub inne, to należy doliczyć do wysokości miesięcznego wynagrodzenia jedną dwunastą tej kwoty
9. Tutaj należy zanzaczyć czy zostało się zwolnionym z konieczności zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego lub chorobowego. W tym wypadku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia
10. Pobieranie emerytury
Zaznaczamy czy otrzymujemy emeryturę (pierwsza opcja) lub inne wsparcie finansowe (druga opcja)
11. Informacje o rodzinie
Zaznaczając pierwszą opcję, oświadczamy, że chcemy również bezpłatnie ubezpieczyć członków rodziny. Następnie zaznaczamy czy wniosek został dołączony (liegt bei), zostanie dosłany (wird nachgereicht) lub prosimy o jego przesłanie (bitte zusenden)
12. Informacje o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym
Pierwszą opcję zaznaczamy, jeśli jesteśmy zwolnieni z ubezpieczenia pielęgnacyjnego. W tym wypadku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie. Następnie czy posiada się dzieci. W tym wypadku należy przesłać przykładowo akt urodzenia. Informacja ta jest niezbędna do obliczenia składki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika