Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje zasada, iż pracownik powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne w kraju, w którym pracuje. W związku z tym, nawet jeśli okres pracy w Niemczech jest krótki, koniecznie jest posiadanie niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego. Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (GKV – Gesetzliche Krankenversicherung) jest częścią niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych. Obejmuje ponad 73 miliony ludzi. Na terenie Niemiec działa około 110 ustawowych kas chorych. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące państwowego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech.

Jak ubezpieczyć się państwowo w Niemczech?

W związku z tym, że jak wspomnieliśmy wyżej ubezpieczenie zdrowotne jest w Niemczech obowiązkowe, nie trzeba spełniać żadnych warunków, aby zostać członkiem państwowej kasy chorych w Niemczech. Generalnie państwowo ubezpieczyć się muszą następujące grupy osób:

 • Pracownicy, których roczne dochody leżą poniżej 60.750 euro brutto (stan 2019)
 • Emeryci
 • Osoby uczące się zawodu (Ausbildung)
 • Osoby żyjące z zasiłku dla bezrobotnych („Hartz IV”)

Osoby prowadzące własną działalność lub wykonujące wolny zawód (niem. Freiberuf), mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w państwowej kasie chorych (niem. freiwillige Krankenversicherung). To samo tyczy się studentów i urzędników państwowych (niem. Beamte). Oznacza to, że osoby te mogą wybrać pomiędzy państwowym i prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Przyjechałam do Niemiec do męża, jak się ubezpieczyć?

Otrzymujemy wiele zapytań od osób, które przykładowo przyjeżdzają do Niemiec do małżonka i meldują się w Niemczech. Od momentu zameldowania się w Niemczech należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku małżeństw nie ma problemu, gdyż państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech mogą być objęte dzieci i współmałżonek w ramach bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego. Więcej na ten temat informacji na temat ubezpieczenia rodzinnego (wraz z przetłumaczonym formularzem), znadziecie tutaj: Jak bezpłatnie ubezpieczyć w Niemczech członków rodziny?.

Jeśli natomiast nie jesteście jeszcze małżeństwem, a partner lub partnerka nie posiadają jeszcze pracy w Niemczech i nie mogą zostać ubezpieczone przez pracodawcę, to muszą ubezpieczyć się dobrowolnie w wybranej kasie chorych i samemu opłacać składki. Kasy chorych jako podstawę obliczenia składki biorą pod uwagę wtedy tak zwaną minimalną granicę wymiaru składki (niem. Mindestbemessungsgrenze), która wynosi aktualnie 1.038,33 euro. Składka na ubezpieczenie wynosi wtedy poniżej 200 euro miesięcznie (w zależności od stawek wybranej kasy chorych).

Składki na państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla zatrudnionych

Składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech zależą od dochodów osoby zatrudnionej. Podstawą obliczenia jest łączny dochód brutto, od którego odciągana jest ujednolicona stawka składki na ubezpieczenie w wysokości 14,6% (stan na 2019). Ta rozkładana jest w takiej samej części na ubezpieczonego i pracodawcę, mianowicie po 7,3%. Dodatkowo każda kasa chorych pobiera dodatkową składkę, którą płaci tylko pracownik. Ta dodatkowa składka jest w zależności od kasy chorych różna, przykładowo w AOK Rheinland/Hamburg wynosi aktualnie 1,1%, a w Techniker Krankenkasse 0,9%. Kasy chorych nie są zobowiązane do pobierania dodatkowej składki, ale aktualnie nie ma w Niemczech kasy, która by takiej składkie nie pobierała.

Jako ciekawostkę warto nadmienić, iż jeśli kwota służąca jako podstawa do obliczania składki (w roku 2019: 4.537,50 euro) zostanie przekroczona, to dochody leżące powyżej tej granicy nie są brane pod uwagę przy jej obliczaniu.

Składki ubezpieczeniowe składające się na ubezpieczenie socjalne:

Ubezpieczenie socjalneSkładka ubezpieczeniowaUdział pracodawcy
Ubezpieczenie zdrowotne15,5%7,3%
Ogólna składka ubezpieczeniowa14,6%7,3%
Składka ubezpieczeniowa ze zniżką*14%7%
Średnia dodatkowa składka ubezpieczeniowa***1,0%0%
Ubezpieczenie pielęgnacyjne2,55%1,275 % **
Dodatek do składki dla osób bezdzietnych od 23 roku życia0,25%0%
Ubezpieczenie emerytalno-rentowe18,6%9,30%
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia3,0%1,5%

* dotyczy na przykład osób samozatrudnionych, które są ubezpieczone bez  prawa do zasiłku chorobowego
** w Saksonii: 0,775 %
*** dodatkowa składka ubezpieczeniowa zależy od wybranej ubezpieczalni

Co oferuje państwowe ubezpieczenie w Niemczech?

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, znacznie różni się od tego prywatnego (o niemieckim ubezpieczeniu prywatnym przeczytacie więcej tutaj):

 • W państwowych kasach chorych wysokość składki jest stała
 • Zakres świadczeń jest ujednolicony – bardzo zbliżony dla każdego ubezpieczonego
 • Dodatkowe świadczenia, np. stomatologiczne, ambulatoryjne i szpitalne można uzyskać w prywatnych klinikach lub gabinetach za dodatkową opłatą
 • Wszystkie świadczenia z zakresu państwowego ubezpieczenia pokrywa kasa chorych, rozliczenie dokonywane jest bezgotówkowo (trzeba przedłożyć jedynie kartę ubezpieczenia zdrowotnego)
 • Za leczenie szpitalne płaci się 10 euro za dzień, przy maksymalnie 28 dniach pobytu
 • Przy przewlekłych chorobach można zostać zwolnionym z opłat jeśli wynoszą one więcej niż 2% rocznych dochodów

Składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla studentów

Wraz z wprowadzeniem w Niemczech od 01.01.2015 indywidualnych świadczeń dodatkowych, zmienił się sposób obliczania składek dla ubezpieczeń studenckich. Te nie są dłużej jednolite, lecz mogą się różnić w zależności od oferty ubezpieczalni. Miesięczne składki dla studentów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem w 2019 roku wynoszą 66,33 € (ustawowo ustalona kwota) plus składka dodatkowa, której wysokość zależy od kasy chorych.

Warto wiedzieć:

 • Jeśli jako student ukończyliście 14. semestr studiów, to odprowadzacie wyższe składki
 • Jeśli pobieracie pożyczkę studencką BAföG, to otrzymacie dodatek i w związku z tym Wasza składka na ubezpieczenie będzie niższa

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – jaką ubezpieczalnię wybrać?

Zarówno wysokość składek jak i świadczenia państwowych kas chorych w Niemczech są w dużej mierze identyczne, gdyż w 95 procentach są uregulowane prawnie. Oferty państwowych kas chorych w Niemczech różnią się jedynie nieznacznie jeśli chodzi o dodatkowe usługi, jak na przykład profesjonalne czyszczenie zębów lub alternatywne metody leczenia.

3 KOMENTARZE

 1. Bylam zatrudniona przez agencję pracy w Mittenwalde(ok. Berlin) wysłali mi kartę zdrowia do Polski ( mieszkaliśmy w pensjonacie). Została ona odesłana do mnie przed członka rodziny pod adres który mieszkałam. I nie dotarła. Jak mogę zdobyć duplikat karty? Dodam że już nie pracuje w tamtej agencji tylko innej (Hamburg).

 2. Jestem w niemczech w Kiel nie całych 2lat.
  I pracowałam tylko pół roku. (obecnie nie pracuje
  Jobcenter odmówił mi przyjęcia.
  Obecnie zostałam bez ubezpieczenia. zdrowotnego a spodziewam się dziecka.
  Nie stać mnie na wykupienie prywatnego ubezpieczenie zdrowotne. A ojciec dziecka nie posiada w niemczech różnie ubezpieczenie (jest ubezpieczony przez polską polisę)
  Co mogę zrobić? Gdzie dostanę ubezpieczenie i pomoc??

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika