Niemcy to jedna z największych gospodarek świata. Produkt krajowy brutto Niemiec, który w roku 2013 wyniósł 3.593 mld $, jest najwyższy w całej Europie i plasuje naszych zachodnich sąsiadów na czwartym miejscu na świecie. Pozytywna koniunktura oraz stosunkowo bogate społeczeństwo sprzyjają zatem założeniu firmy w Niemczech. Jeśli mieszkacie w Niemczech i planujecie otworzyć własny salon fryzjerski, zacząć handel internetowy, podjąć pracę jako samodzielna opiekunka do osób starszych, bądź zacząć jakąkolwiek inną pracę na własny rachunek, nie obejdzie się bez zgłoszenia własnej działalności gospodarczej. Całość wydaje się na pierwszy rzut oka nieco skomplikowana, lecz jeśli odpowiednio podejdziecie do tematu, to nie powinno Wam to sprawić większych problemów. Jakby to powiedział Niemiec „Aller Anfang ist schwer”, czyli początki są zawsze trudne, ale o tyle większa satysfakcja, jeśli uda się zrealizować Wasze zawodowe marzenie. Aby pomóc Wam przy zakładaniu działalności gospodarczej w Niemczech, przygotowałem dla Was kilka podstawowych informacji na ten temat.

W jakich przypadkach konieczne jest zgłoszenie działalności gospodarczej?

Osoby pracujące w Niemczech na własny rachunek zmuszone są do zgłoszenia własnej działalności gospodarczej i rozliczenia się z urzędem skarbowym [das Finanzamt]. Wyjątek stanowią tutaj osoby wykonujące tak zwany „wolny zawód” [der Freiberuf], o czym więcej poniżej. Działalność gospodarczą reguluje w Niemczech ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [das Einkommensteuergesetz]. Paragraf 15 ust. 2 ustawy definiuje pojęcie działalności gospodarczej. Według niego ma ona miejsce gdy:

 • Działalność jest wykonywana samodzielnie oraz na własną odpowiedzialność
 • Działalność ma charakter długofalowy i długoterminowy (jeśli przykładowo jednorazowo sprzedajemy coś w internecie, to czynność ta nie podlega ustawie o podatku dochodowym)
 • Obecny jest zamiar osiągnięcia zysku
 • Wykonując daną działalność bierzemy aktywny udział w kształtowaniu gospodarki rynkowej, np. sprzedając towary, bądź oferując usługi

W niektórych przypadkach działalność gospodarcza może zostać stwierdzona również wtedy, kiedy nie zostały spełnione wszystkie wyżej wymienione punkty. Należy to jednak do rzadkości.

Gdzie i jak założyć Gewerbe w Niemczech?

W celu zgłoszenia działalności gospodarczej w Niemczech (niem. Gewerbe) należy się udać w pierwszej kolejności do urzędu ds. gospodarki [das Gewerbeamt], który mieści się najczęściej w urzędzie miasta [das Bürgeramt], bądź ratuszu [das Rathaus], wypełnić odpowiedni formularz oraz uiścić niewielką opłatę meldunkową (około 20-30 euro w zależności od miasta). W formularzu tym należy podać między innymi rodzaj wykonywanej działalności oraz dane dotyczące firmy i własnej osoby. Konieczne jest okazanie ważnego dowodu tożsamości oraz ewentualnie meldunku. Wykonywanie niektórych zawodów, głównie rzemieślniczych (Handwerk), uzależnione jest od posiadania dyplomu mistrzowskiego. Listę zawodów objętych tą regulacją oraz z niej wyjętych znajdziecie tutaj:

Lista zawodów rzemieślniczych w Niemczech

Jeśli posiadacie odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w Polsce, wystarczy przedłożyć odpowiedni dokument przetłumaczony na język niemiecki, bądź jego uwierzytelnioną kopię (kopie dokumentów można za niewielką dopłatą uwierzytelnić w każdym urzędzie miasta). Regulacje tę można „obejść” przedkładając zaświadczenie o sześcioletnim doświadczeniu zdobytym w danym zawodzie. Jako potwierdzenie może służyć na przykład świadectwo pracy. Jeśli działalność gospodarcza dotyczy któregoś zawodu z listy A (patrz powyższy link), możliwe jest jej zgłoszenie również wtedy, jeśli sami nie posiadacie odpowiednich kwalifikacji zawodowych (dyplom mistrzowski, bądź odpowiednie doświadczenie). W tym celu konieczne jest zatrudnienie osoby posiadającej dyplom mistrzowski. W przypadku firm taksówkarskich i gastronomicznych potrzebne jest dodatkowe pozwolenie.

O zgłoszeniu działalności gospodarczej informowane są automatycznie niektóre urzędy. Należą do nich między innymi izba przemysłowo-handlowa (IHK), izba rzemieślnicza [die Handwerkskammer] oraz urząd skarbowy. Przynależność do izby przemysłowo-handlowej lub rzemieślniczej jest w zależności od wykonywanego zawodu obowiązkowa i wiąże się ze składkami członkowskimi. Z odprowadzania składek zwolnione są jednak firmy, których dochód roczny nie przekracza 5.200 euro oraz firmy w pierwszym oraz drugim roku działalności, jeśli ich dochód roczny nie przekracza granicy 25.000 euro (w przypadku izby rzemieślniczej w drugim roku działalności płaci się połowę składki). Po zgłoszeniu działalności gospodarczej urząd skarbowy prześle Wam odpowiedni formularz, który należy bezwzględnie wypełnić i odesłać. W niektórych przypadkach formularz ten dostaniecie od razu przy zgłaszaniu działalności. W odpowiedzi urząd skarbowy przesyła numer identyfikacji podatkowej niezbędny do rozliczenia podatkowego. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą obok podatku dochodowego zapłacić również podatek od działalności gospodarczej. Podatek od działalności gospodarczej odprowadza się jednak dopiero wtedy, kiedy roczny zysk przekroczy granicę 24.500 euro (kwota wolna od podatku). Więcej o podatkach w Niemczech napiszę już wkrótce.

Korzyści wynikające z wykonywania tak zwanego „wolnego zawodu” (freier Beruf)

Osoby reprezentujące takie zawody jak architekt, dziennikarz, tłumacz, notariusz, czy lekarz (pełna lista zawodów tutaj: Wikipedia) nie są traktowane jak przedsiębiorcy i w związku z tym nie muszą zgłaszać prowadzenia działalności gospodarczej. Wiąże się to z kilkoma korzyściami:

 • Osoby wykonujące „wolny zawód” zwolnione są z płacenia podatku od działalności gospodarczej
 • Osoby te zwolnione są z obowiązkowego członkostwa w izbie przemysłowo-handlowej lub rzemieślniczej, a co za tym idzie nie muszą odprowadzać dodatkowych składek członkowskich
 • Osoby te nie muszą się stosować do reguły podwójnego zapisu

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach związanych z wykonywaniem „wolnego zawodu”:

 • Osoby wykonujące „wolny zawód” nie mogą trudnić się handlem
 • Niektóre wolne zawody objęte są pewnymi obostrzeniami, jeśli chodzi o reklamę
 • Zatrudnienie pracownika jest dozwolone tylko pod pewnymi warunkami

Osoby wykonujące „wolny zawód” muszą zgłosić swoją działalność jedynie urzędowi skarbowemu, od którego otrzymają decyzję o przedpłacie podatku. Jeśli w pierwszym roku działalności dochody nie przekroczą kwoty 17.500 euro, wystarczy pod koniec roku złożyć rachunek z nadwyżki przychodów. Rozliczenie podatkowe jest wtedy zbędne.

Jakie branże i zawody wymagają w Niemczech specjalnego pozwolenia?

Pośrednictwo pracy: zgodnie z niemiecką ustawą o delegowaniu pracowników, wymagana jest zgoda Krajowego Urzędu Pracy, jeśli pośrednik wysyła pracowników tymczasowych do wykonywania pracy zarobkowej.

Handel detaliczny: wykonywanie działalności zarobkowej w handlu detalicznym, związanym z mięsem mielonym, lekami, kręgowcami, bronią palną i amunicją wymaga uzyskania zgody.

Przewóz towarów: zgodnie z ustawą o przewozie towarów, przewóz towarów pojazdami, których łączna waga przekracza 3,5 tony, wymaga zgody odpowiedniego urzędu komunikacji. W przypadku transportu towarów za granicę, ale w ramach UE i państw należących do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) konieczna jest tzw. licencja wspólnotowa (niem. EG-Lizenz).

Pozwolenia w branży przewozu towarów udzielane są tylko przy spełnieniu konkretnych wymagań. Wnioskodawca musi wykazać odpowiednie kwalifikacje zawodowe związane z wykonywaną przez niego działalnością lub przedstawić zaświadczenia zdania specjalistycznych egzaminów. Dodatkowo sprawdzana jest też jego wiarygodność i możliwości finansowe zakładu.

Rzemiosło: Zgodnie z § 1 ustawy o rzemiośle, wpis do rejestru rzemieślników jest konieczny, aby prowadzić samodzielny zakład rzemieślniczy jako działalność gospodarczą. Z kolei, aby uzyskać wpis do rejestru rzemieślników niezbędny jest egzamin mistrzowski lub pozwolenie wyjątkowe. Wpis do rejestru rzemieślników nie jest potrzebny, jeśli chodzi o zakład „przemysłowy”. Cechami charakterystycznymi takiego zakładu jest np. wysoki stopień automatyzacji, produkcja ze stanami magazynowymi, ponadregionalny rynek zbytu oraz seryjny proces produkcji.

Przewóz osób: zgodnie z ustawą o przewozie osób, odpłatny przewóz osób pojazdami takimi jak autobusy czy samochody osobowe, wymaga uzyskania zezwolenia.

Zezwoleń na przewóz osób (transport liniowy, okolicznościowy) udziela organ właściwy w zależności od zasięgu tych przewozów (np. burmistrz lub prezydent miasta).

Urzędy udzielające zezwoleń w transporcie wypożyczonymi  samochodami i taksówkami to wydziały komunikacyjne niższego szczebla.

Firma bądź osoba zajmująca się przewozem pasażerskim (taxi, wypożyczalnia samochodów), musi udowodnić  wykorzystanie samochodów w tym właśnie celu. Może to uczynić za pomocą:

 • specjalistycznego egzaminu z ramienia odpowiedniej izby przemysłowo-handlowej (niem. IHK)
 • udokumentowanej, minimum trzyletniej działalności w firmie zajmującej się drogowym transportem osobowym lub
 • specjalnego egzaminu końcowego w cenionym zawodzie, wymagającym określonych szkoleń (np. przewoźnik drogowy) albo dalszego kształcenia w tym kierunku

Z jakimi kosztami należy się liczyć otwierając w Niemczech firmę?

Każdy, kto w ramach głównego zatrudnienia prowadzi w Niemczech firmę, jest od 1.01.2009 zobowiązany do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być prywatne ubezpieczenie zdrowotne lub państwowe. Wysokość prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego obliczana jest przez ubezpieczalnię między innymi na podstawie aktualnego stanu zdrowia oraz wybranej taryfy. Jeśli chodzi o państwowe ubezpieczenie zdrowotne, to w tym wypadku opłacana jest stała stawka. Wysokość ubezpieczenia można obliczyć na naszej stronie (jako „Berufsgruppe” należy wybrać „Selbständige/-r”): Porównywarka.

Oprócz tego należy uwzględnić koszty ubezpieczenia emerytalnego, które w przypadku państwowego ubezpieczenia wynosi minimum 79,60 euro oraz maksymalnie 1.054,70 euro. Dodatkowo istnieje możliwość opłacenia ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, które aktualnie wynosi 17,64 euro na zachodzie Niemiec i 14,95 euro na wschodzie kraju.

Pozostałe wydatki, które należy uwzględnić podczas zakładania w Niemczech firmy, to koszty ponoszone na życie, reklamę czy dodatkowe ubezpieczenia, jak na przykład ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, czy ubezpieczenie od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych (Rechtsschutzverischerung).

Jaka forma prawna?

Zgłaszając własną działalność gospodarczą musimy zdecydować się na konkretną formę prawną. Poniżej najpopularniejsze formy prawne oraz ich cechy charakterystyczne.

 • Przedsiębiorstwo jednoosobowe (Einzelunternehmer)

Przedsiębiorstwo jednoosobowe to jedna z najpopularniejszych form prawnych wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Niemczech. Forma ta zapewnia dużą swobodę w podejmowaniu decyzji, a dodatkową zaletą jest fakt, iż w większości przypadków na początek wystarczy złożyć w ramach oświadczenia podatkowego rachunek z nadwyżki przychodów (przy zyskach mniejszych niż 50.000 euro i obrocie nie większym niż 500.000 euro). Korzystając z tej formy prawnej trzeba w stosunkach handlowych zawsze podawać swoje imię i nazwisko (nazwa firmy nie wystarczy).
Przy obrocie łącznym mniejszym niż 17.500 euro w poprzednim roku kalendarzowym i 50.000 euro w aktualnym, można skorzystać z regulacji dla przedsiębiorców drobnych (Kleinunternehmerregelung). Wtedy nie trzeba płacić podatku od towarów i usług (VAT), równocześnie nie można go też potrącać i odliczać. Aby skorzystać z tej regulacji, należy podczas zgłoszenia działalności gospodarczej (formularz od urzędu skarbowego – patrz wyżej) poinformować o tym urząd skarbowy.
Odpowiedzialność cywilna: majątek prywatny
Księgowość: rachunek z nadwyżki przychodów
Rejestr handlowy: nieobowiązkowy

 • Handlowiec (Kaufmann)

Zarejestrowanym handlowcem jest według prawa ten, kto prowadzi „przedsiębiorstwo utworzone na wzór handlowy”. Do tego zaliczają się sklepy, restauracje, itp. Będąc zarejestrowanym handlowcem jest się teoretycznie darzonym większym zaufaniem przez potencjalnych partnerów biznesowych, szczególnie, że w korespodencji handlowej można posługiwać się nazwą firmy.
Odpowiedzialność cywilna: majątek prywatny
Księgowość: reguła podwójnego zapisu
Rejestr handlowy: obowiązkowy

 • Osoba wykonująca wolny zawód (Freiberufler)

Osoby wykonujące „wolny zawód” (jeśli ten zostanie uznany jako taki przez urząd skarbowy) są traktowane podobnie jak przedsiębiorstwa jednoosobowe
Odpowiedzialność cywilna: majątek prywatny
Księgowość: reguła podwójnego zapisu
Rejestr handlowy: nieobowiązkowy

 • Spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

Ta forma prawna jest opcją dla osób wykonujących „wolny zawód”, bądź prowadzących własną działalność gospodarczą, które chcą założyć firmę wraz ze wspólnikiem.
Odpowiedzialność cywilna: majątek prywatny (odpowiedzialność również za wspólnika)
Księgowość: reguła podwójnego zapisu
Rejestr handlowy: nieobowiązkowy

 • Spółka partnerska (Partnerschaftsgesellschaft)

Forma ta została stworzona dla osób wykonujących „wolne zawody”, jest jednak używana stosunkowo rzadko.
Odpowiedzialność cywilna: majątek prywatny (odpowiedzialność również za wspólnika, jednak gdy któryś z nich popełni błąd, ten drugi zwolniony jest z odpowiedzialności za niego)
Księgowość: reguła podwójnego zapisu
Rejestr handlowy: obowiązkowy

 • Spółka jawna (Offene Handelsgesellschaft)

Spółka jawna to spółka partnerska dla handlowców.
Odpowiedzialność cywilna: majątek prywatny
Księgowość: reguła podwójnego zapisu
Rejestr handlowy: obowiązkowy

 • Spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (Unternehmergesellschaft)

Spólka ta, zwana również „mini spółką z.o.o.”, to stosunkowo młoda forma prawna. Jej dużą zaletą jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności cywilnej. Jako kapitał początkowy wystarczy 1 euro. Jej wadą jest konieczność nadmienia ograniczonej odpowiedzialności, co może odstraszać potencjalnych partnerów handlowych.
Odpowiedzialność cywilna: majątek spółki
Księgowość: reguła podwójnego zapisu
Rejestr handlowy: obowiązkowy

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Ta forma prawna może być stosowana zarówno przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, jak i wykonujące „wolny zawód”. Niezbędny jest kapitał zakładowy w wysokości min. 25.000 euro.
Odpowiedzialność cywilna: majątek spółki
Księgowość: reguła podwójnego zapisu
Rejestr handlowy: obowiązkowy

Jak zamknąć Gewerbe?

O tym, jak zamknąć Gewerbe napisaliśmy w osobnym artykule:

Zamknięcie Gewerby

Sklep internetowy w Niemczech – najważniejsze informacje

Jeśli planujecie przykładowo otworzyć sklep internetowy w Niemczech, to zachęcamy do przesłuchania niniejszego webinaru, zorganizowanego przez Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii i kancelarię prawną Rechtsanwälte Odyniec & Kollegen w Hamm.

Webinar został poprowadzony przez Macieja Szmidta i mecenasa Dariusza Odyńca.

Program webinarium obejmował następujące zagadnienia:

 1. Firma w Polsce czy w Niemczech?
 2. Forma działalności.
 3. Stosowane prawo – niemieckie czy polskie?
 4. Tzw. ogólne warunki umów – na ile potrzebne lub konieczne?
 5. Ochrona danych osobowych.
 6. Dalsze wymogi dla strony internetowej – „Impressum”.
 7. Ważne: regulacje prawne dotyczące nieuczciwej konkurencji.
 8. Umowy internetowe, aukcyjne, skutki, odstąpienie od umowy, przebieg możliwych sporów związanych z realizacją umowy.
 9. Pytania, dyskusja.

Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!

Oferty pracy w Niemczech - sprawdź teraz!

33 KOMENTARZE

 1. Witam wie Pan może coś na temat otwarcia studia tatuazu.
  Mieszkam w Niemczech od 3 lat około półtorej roku pracowałem przez polską firmę na magazynie jako komisjoner lecz przyszło zwalnianie pracowników z powodu mechanizacji hali i zwolniono spora liczbę pracowników. Nie mając zamiaru wracać do polski zaryzykowalem pozostanie w Niemczech i tworzenie tatuaży. Ogólnie tatuuje od 9 lat. Gdy pracowałem na magazynie tatuowalem sporadycznie znajomych w weekendy lecz od półtorej roku tatuuje niemal 3 osoby dziennie. Ludzie przyjeżdżają z całych Niemiec i z uwagi na ten fakt chce założyć własną studio tatuażu. Problem w tym iż nie mam zielonego pojęcia od czego i gdzie zacząć… Byłbym dogodnie wdzięczny za jaka kolwiek pomoc.
  Pozdrawiam

  • Witam, aby założyć takie studio będzie potrzebne zgłoszenie Gewerby. Oprócz tego będzie pewnie potrzebny lokal. Niestety nie wiem, jakie wymogi higieniczne musi spełniać takie studio. Z pewnością trzeba stosować odpowiednie środki dezynfekujące, a farby i inne środki muszą posiadać datę ważności (od momentu otwarcia, co może zostać skontrolowane, więcej: https://www.gesetze-im-internet.de/t_tov/BJNR221500008.html). Poniżej 17.500 euro rocznie rozliczenie podatkowe jest proste i można je zrobić samemu. Pozdrawiam

 2. Witam , jak wyglada sprawa z kosztami w przypadku pracy na pełny etat i prowadzenie gewerby?
  Jakie składki powinno sie opłacac?
  Pozdrawiam

  • Witam, jeśli przy zgłaszaniu działalności skorzystał Pan z tzw. „Kleinunternehmerregelung” i działalność nie przekracza 15h/tydz., to nie ponosi Pan żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Oprócz tego, jeśli obrót nie przekracza 5.200 rocznie, to jest Pan zwolniony z opłat w izbie rzemieślniczej (die Handwerkskammer).
   Pozdrawiam

 3. Witam .
  Bardzo proszę o pomoc. Posiadam firmę budowlaną w Polsce i chciałbym złożyć ofertę wykonania poddasza dla osoby prywatnej w niemczech. W jaki sposób mam to zrobić/ Czy istnieją jakieś specjalne formularze niemieckie ku temu przystosowane? Czy może zwyczajnie po polsku napisać ofertę? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Jarek

  • Witam, oferta powinna zostać sporządzona w języku niemieckim (albo i polskim i niemieckim) oraz przy zaakceptowaniu podpisana przez klienta. Tylko wtedy w razie czego będzie Pan mógł dochodzić swoich praw przed niemieckim sądem. Generalnie pismo takie nie musi mieć w Niemczech jakiejś specjalnej formy i powinno zawierać informacje o tym, co ma zostać wykonane i za jaką cenę, tak aby potem uniknąć jakichś niedomówień i stresu. Powodzenia

 4. Witam Panie Adamie,
  Jestem lekarzem weterynarii i od 1,5 roku pracuje w niemieckiej klinice. Obecnie jestem w stanie blogoslawionym i ze wzgledu na rodzaj wykonywanego zawodu jestem zmuszona nie pracowac, dostaje jednak rownowarkosc mojego wynagrodzenia od Krankenkasse. Zastanawiam sie nas zalozeniem wlasnej dzialalnosci (Reinigung) w ktoej docelowo pracowalby moj maz. Czy w swietle prawa moge zalozyc wlasna dzialalnosc? czy musze wtedy dodatkowo oplacac sobie wszystkie ubezpieczenia nawet jesli mam to juz placone? Bede wdzieczna za odpowiedz. Pozdrawiam

  • Witam, proszę wybaczyć późną odpowiedź, ale może się jeszcze Pani przyda, albo pomoże komuś innemu. Osobiście mam zgłoszoną działalność, mimo, że pracuję na umowę o pracę na pełnym etacie. W związku z tym, że na działalność gospodarczą poświęcam tylko kilka godzin w tygodniu i nie zarabiam więcej niż na etacie, nie muszę płacić żadnych dodatkowych ubezpieczeń albo ponosić jakichś opłat. Zanim jednak zgłosiłem Gewerbę, to zadzwoniłem do Krankenkasse i opowiedziałem o moich zamiarach, nadmieniając, że praca ta zajmie mi tylko kilka godzin w tygodniu i będzie miała miejsce najczęściej w weekend. Wyjaśniono mi, iż muszę wypełnić formularz, w którym miałem krótko opisać na czym będzie polegała działalność i ile godzin zamierzam na nią przeznaczyć (ubezpieczalnie mówią o granicy 18 godzin/tydzień, powyżej której będzie konieczne dodatkowe ubezpieczenie). Pozdrawiam i powodzenia!

 5. Witam czy zakladal moze ktos firme transportowa jedno osobowa do 3,5t od czego zaczac i czy jezeli to bedzie gewerba to moge zatrudnic pracownika na mini job do 450euro

 6. Witaj
  Widzę, że posiadasz ogromną wiedzę dotyczącą zakładania działalności.
  Mam do Ciebie pytanie i byłabym ogromnie wdzięczna za odpowiedź. Chciałabym otworzyć swój własny butik z ubraniami jednak totalnie nie wiem jak się za to zabrać pod względem prawnym. Po pierwsze istotne jest dla mnie dofinansowanie. Czy jest możliwość otrzymania tutaj dofinansowania? Proszę podpowiedz jak się za to zabrać.

 7. Witam,
  Mam pytanie.
  Czy w przypadku kiedy zarejestruję prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w DE to czy w przypadku stwierdzenia przez ZUS w Polsce że podlegam prawu ubezpieczenia społecznego w Niemczech (Ustalanie właściwego ustawodawstwa ) to takie ubezpieczenie będę płacić w DE pomimo tego że dla tego typu działalności jest ono nie obowiązkowe.
  Patrząc na koszty tego ubezpieczenia to lepiej było by go płacić w PL przy dochodzie brutto ok 5000 EURO to za pewne będzie więcej niż minimalne na DG w Polsce.

 8. Witam .
  Chciałabym otworzyć mobilne fryzjer w de ? Czy z tytułem czeladnika fryzjer mogę otworzyć taka ,, kleine Gewerbe ,, w Niemczech ? Bardzo proszę o odpowiedź

 9. Ja mam pytanie mój mąż pojechał do niemiec jako budowlaniec robią wykończeniówke dodam że u polaka .Ten pan założył mu firme jednoosobową po to żeby muj mąż mugł mu wystawiać jakieś rachunkui bobez tego ani rusz i co miesiąc opłata za gewerbe po 60 euro z tego wynagrodzenie 500euro tygodniowo i te opłaty zostaje no i stancja 100e. za pierwszym razem zapłacił za gewerbe 200e skandal mugłby pan wytłumaczyć jak to działa przepracował tydzien i chce zrezygnować to straszy go jakimś podatkiem że musi zapłacić . pomocy

 10. Witam jesteśmy pięcioosobową rodziną. Mąż chce założyć firmę. Jakie będzie musiał ponosić koszty ubezpieczenia dla siebie i dla nas? Obecnie pracuje na umowę o pracę 2200,00 euro brutto. Jaka będzie kwota wolna od podatku?

 11. witam.
  Planuje otworzyc maly praxis physiotherapie z fitness na terenie niemiec. Mam uznany dyplom fizjioterapii w mongucji. Posiadam rowniez wzksztalcenie wzysze w zakresie promocji zdrowia oraz uprawnienia instruktora fitness itp. Wiem ze praxis musi posiadac minimum 60m plus 30 jesli bede miec maszyny oczywiscie 2 toalety i prysznic. O ile bym to zglosil jako fitness to chyba zadnych dodatkowych wymagan nie ma tzn np swiatlo pomieszczenia, wielkosc okien, zmywalne sciany itp. Czy w zwiazku z otwarciem praxis lub fitness zobowiazany jestem aby kazde urzadzenie bylo nowe czy moge zglosic i otrzymac tuv 2 letni na sprawnosc maszyn. Jaki charakter wybrac jesli bede prowadzil z zona interes tzn ja jestem fizjioterapeuta a zona jako pomoc sekretarka. Czy to uznawane jest jako spolka czy jako jedoosobowa firma. Czy moge ubezpieczyc zone na siebie tak jak dotychczas w zatrudnieniu pelny etat

 12. witam, chcialabym otworzyc w niemczech domowa stylizacje paznokci, czy potrzebuje do tego miec ukonczona szkole kosmetyczna czy wystarczylby kurs z certyfikatem? dodam ze brytyjskim certyfikatem.

 13. Witam. Posiadam niemiecką umowę o pracę i meldunek na terenie Niemiec (mieszkam na stałe w Niemczech). Rozważam otwarcie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech, która miałaby się zajmować usługami elektrycznymi i handlem materiałami elektrycznymi. Nie posiadam zawodu (wykształcenie średnie ogólne z maturą), jednak mam ok. 10 letnie doświadczenie i przez cały ten okres aktualne uprawnienia elektryczne SEP (odnawiane do 5 lat). Co musiałbym zrobić i jakie byłyby koszta otwarcia i utrzymania firmy? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

 14. Witam. Mam do zainwestowania troche pieniedzy i pomysl na biznes, a mianowicie obrot nieruchomosciami. Konkretnie kupno np mieszkania na aukcji komorniczej remont I sprzedaz badz wynajem.
  Jak formalnie zarejestrowac taka dzialalnosc. Czy musze spelniac okreslone warunki przez prawo niemieckie aby moc zajmowac sie obrotem nieruchomosciami. Nie wykluczone tez w przyszlosci posrednictwo w tym zakresie. Proszę o wytyczne. Od czego powinnam zaczac. Z gory dziekuje za odpowiedz.

 15. Generalnie ja uciekam z allegro.pl, prowadziłem tam sklep i to porażka. Prowizje mnie zjadają a marże mam głodową. Chce wejść na ebay.de. Generalnie Niemiec kupi od Niemca , z konta .pl ciężko się sprzedaje. Zresztą rynek niemiecki to potęga gospodarcza. Tam szanuje się prace drugiej osoby. Każdy wie, że produkt czy usługa musi kosztować i nie ma problemu aby zarabiać. W Polsce każdy walczy ceną a nie jakością. Obecnie jeżeli jesteśmy w UE to handel w Europie jest banalny. Czy ktoś już miał doświadczenie w sprawie zakładania spółek w Niemczech? Jednoosobowa działalność mi nie odpowiada. Do handlu są stworzone spółki kapitałowe i zdania nie zmienię. Liczę na jakieś konkretne odpowiedzi.
  Pozdrawiam!

 16. witam. W latach 2006 do maja 2007 prowadzilem wlasną dzialanosc gosp. zarejestrowaną w Niemczech.
  W 2007r. opuscilem Niemcy. Teraz chcialbym powrocic do „Gewerby”.Musze zacząc wszystko od nowa czy bedzie to kontynuacja? Jak wyglądają składki na ubezpieczenie spoleczne i w jakiej są wysokości.
  pozdrawiam Darek

 17. Witam ,
  Mam pytanie czy lepiej się opłaca otworzyć własną działalność w PL czy też gewerbe w DE , chodzi mi o koszty utrzymania tych obu działalności.? Pracować będę w DE , z tego co słyszę to zdania są podzielone. ..proszę o pomoc w tej sprawie. .

 18. WITAM serdecznie. Na jesień przeprowadzam się do Niemiec(Bawaria) i chciałabym otworzyć działalność na terenie Niemiec: gabinet masażu medycznego, relaksacyjnego oraz kosmetyki twarzy i ciała. Czy zawód technika masażysty kwalifikuje się do wolnych zawodów, czy otworzyć firmę jednoosobową. Nie wiem od czego zacząć i jakie są wymogi zarówno lokalowe jak i sanitarne. Dyplomy posiadam tylko w języku polskim i z polskich placówek oświatowych. Nadmienię jeszcze, że jestem osobą na II gr. inwalidzkiej do końca 2018r. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam-Olga.

 19. Witam,
  od dwoch lat jestem zatrudniony jako Lagerhelfer, ale mam jeszcze tylko 2 miesiace umowe i nie zostanie przedluzona. Chcialbym otworzyc wlasna dzialalnosc jako firma sprzatajaca glownie auta. Czy moge liczyc na jakies dofinansowanie z Arbeitsamtu i czy beda mi na poczatku oplacali ubezpieczenie?
  Z gory dziekuje za wszelka pomoc

 20. Dzień dobry!Jestem technikiem linowym-praca powyżej 3m,wszelkie prace wisząc na linach :na turbinach wiatrowych ,wieżowcach -drobne naprawy a nawet mycie okien tj. szeroko pojęty alpinizm przemysłowy.Mieszkam w Polsce ale chciałbym w najbliższym czasie ruszyć na zachód wykonując takie same prace.Czy mógłbym prosić o opisanie od A do Z w krótkich punktach :gdzie się udać by rozpocząć pracę/działalność gospodarczą w Niemczech?.Będę bardzo wdzięczny!Tomek

 21. Dzień dobry mam pytanie jeśli chciałabym wykonywać przedłużanie rzęs ewentualnie stylizacje paznokci w Berlinie wynająć mieszkanie ale bywać tam jedynie 1 tydzień w miesiącu i przenieść firmę do Niemiec co musiałabym zgłosić i gdzie jakie opłaty jak to wygląda ? Pozdrawiam

 22. Witam prosze o podpowiedz jak otworzyc gabinet psychoterapii dla osob uzaleznionych i współuzależnionych ,intersuje mnie szczegolnie informacji jak to wyglataja wizyty pacjetow ktorzy by chcieli korzytac z ubezpieczen czyli na krankenkase .Ktoredy drodga ?

 23. Przepraszam man pytanie ponieważ chciałbym sprzątać pc i czy musiałbym do tego zakładać działalność gospodarczą chodzi mi raczej o kwoty nie przekraczające 300€ miesięcznego przychodu

 24. witam mam pytanie zastanawiam sie nad otwarciem butiku z ciuchami , ale ciuchy chciala bym sprowadzac z polski. nie wiem jak sie do tego zabrac. ? jak rozliczac faktury tlumaczyc je ? dziekuje pozdrawiam.

 25. Witam, w Polsce prowadzę usługi krawieckie nie posiadam wykształcenia kierunkowego a działalność prowadzę z przerwami od 10 lat. Chcialabym otworzyc jednoosobowa firme w Niemczech, oczywiście tam tez zamieszkać. Usługi by polegały głównie na przerobkach, firany zaslony posciel itd. Jak sie zabrac do tematu? Gdzie sie udac? Na jakie warunki? Prosze o pomoc dziękuję i pozdrawiam

 26. Witam forumowiczów! Mam do Was pytanko odnośnie działalności w Niemczech. Chciałbym ze wspólnikiem zająć się nieruchomościami. Głównie chodzi nam o podnajem mieszkań. Wie ktoś z Was może, czy i jaką działalność trzeba założyć, aby się tym zajmować? Jeżeli nie macie pojęcia, to może wiecie, gdzie mógłbym znaleźć informacje na ten temat? Pozdrawiam serdecznie !

 27. Witam 🙂 Od jakiegos czasu wykonuje różne prace ręczne-dekoracyjne dla znajomych. Ludzie sami się sobie polecaja. Od 2mcy zastanawiam się nad otworzeniem małej dzialalnosci. Moze to jest i dobry pomysl, ale musiałabym zaczac pozyskiwac klientów. zarobiłam przez ponad pół roku jakies 1300 euro, moze nie duzo, moze mało. zalezy jak kto na patrzy. Czy cos takiego podchodzi pod wolny zawód? Czy jeśli nie założe działalności, a co jakiś czas ktoś wpłaci mi pieniądze, gdzie to nie jest regularne, moge mieć z tego jakieś konsekwencje prawne z różnych instytucji?

 28. Witam, czy moglabym dowiedziec sie czegos wiecej na temat zalozenia firmy sprzatajace? Czy jest to oplacalne i jak wygladaja formalnosci? Z gory dziekuje. Pozdrawiam

 29. Witam.
  Handel AGD – detal, czy będę musiał zainstalować kasę fiskalną i jeśli tak to czy są jakieś progi od których instalacja kasy fiskalnej jest wymagana?

  I drugie pytanie: Czy przy firmie – Gewerbe – usługowej np sprzątanie kasa fiskalna jest konieczna? Jeśli tak to Jakie są progi przy których zaistnieje obowiązek założenia kasy fiskalnej ?

  Dziękuję i pozdrawiam.

  Pozdrawiam.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika