polisa.de
  polisa.de

  Tak założysz firmę w Niemczech! Instrukcja krok po kroku

  polisa.de

  Niemcy to jedna z największych gospodarek świata. Produkt krajowy brutto Niemiec, który w roku 2023 wyniósł 4,12 mld $, jest najwyższy w całej Europie i plasuje naszych zachodnich sąsiadów na czwartym miejscu na świecie. Pozytywna koniunktura oraz stosunkowo bogate społeczeństwo sprzyjają zatem założeniu w Niemczech firmy.

  Jeśli mieszkacie w Niemczech i planujecie otworzyć własny salon fryzjerski, zacząć handel internetowy, podjąć pracę jako samodzielna opiekunka do osób starszych, bądź zacząć jakąkolwiek inną pracę na własny rachunek, nie obejdzie się bez zgłoszenia własnej działalności gospodarczej.

  Całość wydaje się na pierwszy rzut oka nieco skomplikowana, lecz jeśli odpowiednio podejdziecie do tematu, to nie powinno Wam to sprawić większych problemów. Jakby to powiedział Niemiec „Aller Anfang ist schwer”, czyli początki są zawsze trudne, ale o tyle większa satysfakcja, jeśli uda się zrealizować Wasze zawodowe marzenie. Aby pomóc Wam przy zakładaniu działalności gospodarczej w Niemczech, przygotowaliśmy dla Was kilka podstawowych informacji na ten temat. Zanim jednak zaczniecie je czytać,  chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na poradniki, które mogą okazać się pomocne podczas zakładania w Niemczech firmy:

  Kiedy jest się w Niemczech zobowiązanym do zgłoszenia działalności?

  Osoby pracujące w Niemczech na własny rachunek zobowiązane są do zgłoszenia własnej działalności gospodarczej i rozliczenia się z urzędem skarbowym (niem. das Finanzamt). Wyjątek stanowią tutaj osoby wykonujące tak zwany „wolny zawód” (niem. Freiberuf), o czym więcej poniżej. Działalność gospodarczą reguluje w Niemczech ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (niem. das Einkommensteuergesetz). Paragraf 15 ustęp 2 ustawy definiuje pojęcie działalności gospodarczej. Ten stanowi, że działalność gospodarcza ma miejsce, kiedy:

  • Działalność jest wykonywana samodzielnie oraz na własną odpowiedzialność
  • Działalność ma charakter długofalowy i długoterminowy (jeśli przykładowo jednorazowo sprzedajemy coś w internecie, to czynność ta nie podlega ustawie o podatku dochodowym)
  • Obecny jest zamiar osiągnięcia zysku
  • Wykonując daną działalność bierzemy aktywny udział w kształtowaniu gospodarki rynkowej, np. sprzedając towary, bądź oferując usługi

  W niektórych przypadkach działalność gospodarcza może zostać stwierdzona również wtedy, kiedy nie zostały spełnione wszystkie wyżej wymienione punkty. Należy to jednak do rzadkości.

  Gdzie i jak założyć firmę w Niemczech? Instrukcja krok po kroku!

  W celu zgłoszenia działalności gospodarczej w Niemczech (niem. Gewerbe) należy:

  1. W pierwszej kolejności należy się udać do urzędu ds. gospodarki (niem. das Gewerbeamt), który mieści się najczęściej w urzędzie miasta (niem. das Bürgeramt), bądź ratuszu (niem. das Rathaus). Informacje znajdziecie w internecie korzystając przykładowo z wyszukiwarki Google.
  2.  Następnie w urzędzie należy wypełnić odpowiedni formularz. Najczęściej jest tak, że urzędnik zadaje pytania dotyczące Waszej osoby (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, itp.) oraz działalności (jakiego rodzaju jest to działalność, czym chcemy się zajmować), a odpowiedzi wpisuje w systemie na swoim komputerze. Po zapisaniu ich otrzymacie wydruk, który powinniście skontrolować (czy wszystkie informacje są poprawne?), a następnie podpisać.
  3. Na koniec należy uiścić niewielką opłatę meldunkową (około 20-30 euro w zależności od miasta). Można tego dokonać na miejscu lub przelewem, na rachunek bankowy urzędu (urzędnik Wam go wskaże, jeśli zdecydujecie się na tą formę płatności).

  Podczas rejestrowania firmy w Niemczech konieczne jest okazanie ważnego dowodu tożsamości oraz ewentualnie meldunku. Wykonywanie niektórych zawodów, głównie rzemieślniczych (Handwerk), uzależnione jest od posiadania dyplomu mistrzowskiego. Listę zawodów objętych tą regulacją oraz z niej wyjętych znajdziecie tutaj:

  Lista zawodów rzemieślniczych w Niemczech

  Co zrobić jeśli nie posiadam dyplomu mistrzowskiego, a moje kwalifikacje zdobyłem/am w Polsce?

  Jeśli posiadacie odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w Polsce, wystarczy przedłożyć odpowiedni dokument przetłumaczony na język niemiecki, bądź jego uwierzytelnioną kopię (kopie dokumentów można za niewielką dopłatą uwierzytelnić w każdym urzędzie miasta). Regulacje tę można „obejść” przedkładając zaświadczenie o sześcioletnim doświadczeniu zdobytym w danym zawodzie. Jako potwierdzenie może służyć na przykład świadectwo pracy.

  Jeśli działalność gospodarcza dotyczy któregoś zawodu z listy A (patrz powyższy link), możliwe jest jej zgłoszenie również wtedy, jeśli sami nie posiadacie odpowiednich kwalifikacji zawodowych (dyplom mistrzowski, bądź odpowiednie doświadczenie). W tym celu konieczne jest zatrudnienie osoby posiadającej dyplom mistrzowski. W przypadku firm taksówkarskich i gastronomicznych potrzebne jest dodatkowe pozwolenie (o tym poniżej).

  Które niemieckie urzędy muszę poinformować o założeniu firmy?

  O zgłoszeniu działalności gospodarczej informowane są automatycznie niektóre niemieckie urzędy. Należą do nich między innymi izba przemysłowo-handlowa (IHK – kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o IHK), izba rzemieślnicza (niem. die Handwerkskammer) oraz urząd skarbowy. Przynależność do izby przemysłowo-handlowej lub rzemieślniczej jest w zależności od wykonywanego zawodu obowiązkowa i wiąże się ze składkami członkowskimi. O tym zostaniecie jednak poinformowani w osobnych pismach, przez poszczególne instytucje.

  Z odprowadzania składek zwolnione są jednak firmy, których dochód roczny nie przekracza 5.200 euro oraz firmy w pierwszym oraz drugim roku działalności, jeśli ich dochód roczny nie przekracza granicy 25.000 euro (w przypadku izby rzemieślniczej w drugim roku działalności płaci się połowę składki). Po zgłoszeniu działalności gospodarczej urząd skarbowy prześle Wam odpowiedni formularz, który należy bezwzględnie wypełnić i odesłać. W niektórych przypadkach formularz ten dostaniecie od razu przy zgłaszaniu działalności. W odpowiedzi urząd skarbowy przesyła numer identyfikacji podatkowej niezbędny do rozliczenia podatkowego.

  Jakie podatki płaci przedsiębiorca w Niemczech?

  Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w Niemczech muszą obok podatku dochodowego zapłacić również podatek od działalności gospodarczej. Więcej na temat podatków dla osób zakładających w Niemczech firmę znajdziecie tutaj: Jakie podatki płaci przedsiębiorca w Niemczech?.

  Oprócz tego, w temacie podatków dla firm w Niemczech, warto zapoznać się z następującym artykułem: 5 pułapek podatkowych przy zakładaniu firmy w Niemczech.

  Jakie branże i zawody wymagają w Niemczech posiadania specjalnego pozwolenia?

  W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej, w Niemczech wymagane jest posiadanie odpowiednich pozwoleń. Należą do nich:

  • Pośrednictwo pracy: zgodnie z niemiecką ustawą o delegowaniu pracowników, wymagana jest zgoda Krajowego Urzędu Pracy, jeśli pośrednik wysyła pracowników tymczasowych do wykonywania pracy zarobkowej.
  • Handel detaliczny: wykonywanie działalności zarobkowej w handlu detalicznym, związanym z mięsem mielonym, lekami, kręgowcami, bronią palną i amunicją wymaga uzyskania zgody.
  • Przewóz towarów: zgodnie z ustawą o przewozie towarów, przewóz towarów pojazdami, których łączna waga przekracza 3,5 tony, wymaga zgody odpowiedniego urzędu komunikacji. W przypadku transportu towarów za granicę, ale w ramach UE i państw należących do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) konieczna jest tzw. licencja wspólnotowa (niem. EG-Lizenz). Pozwolenia w branży przewozu towarów udzielane są tylko przy spełnieniu konkretnych wymagań. Wnioskodawca musi wykazać odpowiednie kwalifikacje zawodowe związane z wykonywaną przez niego działalnością lub przedstawić zaświadczenia zdania specjalistycznych egzaminów. Dodatkowo sprawdzana jest też jego wiarygodność i możliwości finansowe zakładu.
  • Rzemiosło (niem. Handwerk): Zgodnie z § 1 ustawy o rzemiośle, wpis do rejestru rzemieślników jest konieczny, aby prowadzić samodzielny zakład rzemieślniczy jako działalność gospodarczą. Z kolei, aby uzyskać wpis do rejestru rzemieślników niezbędny jest egzamin mistrzowski lub pozwolenie wyjątkowe. Wpis do rejestru rzemieślników nie jest potrzebny, jeśli chodzi o zakład „przemysłowy”. Cechami charakterystycznymi takiego zakładu jest np. wysoki stopień automatyzacji, produkcja ze stanami magazynowymi, ponadregionalny rynek zbytu oraz seryjny proces produkcji.
  • Przewóz osób: zgodnie z ustawą o przewozie osób, odpłatny przewóz osób pojazdami takimi jak autobusy czy samochody osobowe, wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwoleń na przewóz osób (transport liniowy, okolicznościowy) udziela organ właściwy w zależności od zasięgu tych przewozów (np. burmistrz lub prezydent miasta). Urzędy udzielające zezwoleń w transporcie wypożyczonymi  samochodami i taksówkami to wydziały komunikacyjne niższego szczebla. Firma bądź osoba zajmująca się przewozem pasażerskim (taxi, wypożyczalnia samochodów), musi udowodnić  wykorzystanie samochodów w tym właśnie celu. Może to uczynić za pomocą:

  – specjalistycznego egzaminu z ramienia odpowiedniej izby przemysłowo-handlowej (niem. IHK)
  – udokumentowanej, minimum trzyletniej działalności w firmie zajmującej się drogowym transportem osobowym
  – specjalnego egzaminu końcowego w cenionym zawodzie, wymagającym określonych szkoleń (np. przewoźnik drogowy) albo dalszego kształcenia w tym kierunku

  Z jakimi kosztami należy się liczyć otwierając w Niemczech firmę?

  Każdy, kto w ramach głównego zatrudnienia prowadzi w Niemczech firmę, jest od 1.01.2009 zobowiązany do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być prywatne ubezpieczenie zdrowotne lub państwowe. Wysokość prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego obliczana jest przez ubezpieczalnię między innymi na podstawie aktualnego stanu zdrowia oraz wybranej taryfy. W przypadku państwowego ubezpieczenia, ceny składek ustalane są prawie w całości ustawowo. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech znajdziecie na następującej stronie: Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech.

  Oprócz tego należy uwzględnić koszty ubezpieczenia emerytalnego, które w przypadku państwowego ubezpieczenia wynosi w bieżacym roku 2023 minimum 96,72 euro oraz maksymalnie 1.357,80 euro. Dodatkowo istnieje możliwość opłacenia ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, które aktualnie wynosi 88,27 euro na zachodzie Niemiec i 85,54 euro na wschodzie kraju.

  Pozostałe wydatki, które należy uwzględnić podczas zakładania w Niemczech firmy, to koszty ponoszone na życie, reklamę czy dodatkowe ubezpieczenia, jak na przykład ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy (więcej tutaj), czy ubezpieczenie od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych (Rechtsschutzverischerung) – więcej tutaj.

  Otwarcie firmy w Niemczech – jaka forma prawna?

  Zgłaszając w Niemczech własną działalność gospodarczą musimy zdecydować się na konkretną formę prawną. Poniżej najpopularniejsze formy prawne oraz ich cechy charakterystyczne.

  Przedsiębiorstwo jednoosobowe (Einzelunternehmer)

  Przedsiębiorstwo jednoosobowe to jedna z najpopularniejszych form prawnych wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Niemczech. Forma ta zapewnia dużą swobodę w podejmowaniu decyzji, a dodatkową zaletą jest fakt, iż w większości przypadków na początek wystarczy złożyć w ramach oświadczenia podatkowego rachunek z nadwyżki przychodów (przy zyskach mniejszych niż 60.000 euro i obrocie nie większym niż 600.000 euro). Korzystając z tej formy prawnej trzeba w stosunkach handlowych zawsze podawać swoje imię i nazwisko (nazwa firmy nie wystarczy). Przy obrocie łącznym mniejszym niż 22.000 euro w poprzednim roku kalendarzowym i 50.000 euro w bieżącym, można skorzystać z regulacji dla przedsiębiorców drobnych (Kleinunternehmerregelung). Wtedy nie trzeba płacić podatku od towarów i usług (VAT), równocześnie nie można go też potrącać i odliczać. Aby skorzystać z tej regulacji, należy podczas zgłoszenia działalności gospodarczej (formularz od urzędu skarbowego – patrz wyżej) poinformować o tym urząd skarbowy. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Wszystko o niemieckiej regulacji dla drobnych przedsiębiorców (Kleinunternehmerregelung)!.
  Odpowiedzialność cywilna: majątek prywatny
  Księgowość: rachunek z nadwyżki przychodów
  Rejestr handlowy: nieobowiązkowy

  Handlowiec (Kaufmann)

  Zarejestrowanym handlowcem jest według prawa ten, kto prowadzi „przedsiębiorstwo utworzone na wzór handlowy”. Do tego zaliczają się sklepy, restauracje, itp. Będąc zarejestrowanym handlowcem jest się teoretycznie darzonym większym zaufaniem przez potencjalnych partnerów biznesowych, szczególnie, że w korespodencji handlowej można posługiwać się nazwą firmy.
  Odpowiedzialność cywilna: majątek prywatny
  Księgowość: reguła podwójnego zapisu
  Rejestr handlowy: obowiązkowy

  Osoba wykonująca wolny zawód (Freiberufler)

  Osoby wykonujące „wolny zawód” (jeśli ten zostanie uznany jako taki przez urząd skarbowy) są traktowane podobnie jak przedsiębiorstwa jednoosobowe
  Odpowiedzialność cywilna: majątek prywatny
  Księgowość: reguła podwójnego zapisu
  Rejestr handlowy: nieobowiązkowy

  Spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

  Ta forma prawna jest opcją dla osób wykonujących „wolny zawód”, bądź prowadzących własną działalność gospodarczą, które chcą założyć firmę wraz ze wspólnikiem.
  Odpowiedzialność cywilna: majątek prywatny (odpowiedzialność również za wspólnika)
  Księgowość: reguła podwójnego zapisu
  Rejestr handlowy: nieobowiązkowy

  Spółka partnerska (Partnerschaftsgesellschaft)

  Forma ta została stworzona dla osób wykonujących „wolne zawody”, jest jednak używana stosunkowo rzadko.
  Odpowiedzialność cywilna: majątek prywatny (odpowiedzialność również za wspólnika, jednak gdy któryś z nich popełni błąd, ten drugi zwolniony jest z odpowiedzialności za niego)
  Księgowość: reguła podwójnego zapisu
  Rejestr handlowy: obowiązkowy

  Spółka jawna (Offene Handelsgesellschaft)

  Spółka jawna to spółka partnerska dla handlowców.
  Odpowiedzialność cywilna: majątek prywatny
  Księgowość: reguła podwójnego zapisu
  Rejestr handlowy: obowiązkowy

  Spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (Unternehmergesellschaft)

  Spólka ta, zwana również „mini spółką z.o.o.”, to stosunkowo młoda forma prawna. Jej dużą zaletą jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności cywilnej. Jako kapitał początkowy wystarczy 1 euro. Jej wadą jest konieczność nadmienia ograniczonej odpowiedzialności, co może odstraszać potencjalnych partnerów handlowych.
  Odpowiedzialność cywilna: majątek spółki
  Księgowość: reguła podwójnego zapisu
  Rejestr handlowy: obowiązkowy

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

  Ta forma prawna może być stosowana zarówno przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, jak i wykonujące „wolny zawód”. Niezbędny jest kapitał zakładowy w wysokości min. 25.000 euro.
  Odpowiedzialność cywilna: majątek spółki
  Księgowość: reguła podwójnego zapisu
  Rejestr handlowy: obowiązkowy

  Jak uporządkować dokumenty handlowe w razie kontroli Finanzamt?

  Zgodnie z niemieckimi przepisami, osoby prowadzące firmę są zobowiązane do rejestracji zdarzeń gospodarczych w taki sposób, aby pozwoliły odpowiedniej osobie trzeciej ocenić stan faktyczny przedsiębiorstwa. Zdarzenia handlowe i relacje pomiędzy nimi powinny pozostać czytelne. Dane na temat przedsiębiorstwa należy przechowywać nawet do 10 lat wstecz.

  Na dokumencie handlowym powinny się znaleźć:
  • dane kontrahenta
  • informacje o produkcie i stawce podatkowej
  • numer podatkowy.

  Numeracja faktury ma za zadanie umożliwić identyfikację dokumentu handlowego. Faktury powinny być zapisane w taki sposób, aby wszystkie późniejsze modyfikacje były zarejestrowane w systemie. Niepoprawnie wystawione faktury, które zostały już zatwierdzone, muszą zostać anulowane (Storno).

  O tym jak w Niemczech prawidłowo wystawić fakturę przeczytacie tutaj: Jak prawidłowo wystawić fakturę w Niemczech.

  Jak zamknąć firmę w Niemczech?

  Jak przebiega zamknięcie firmy w Niemczech opisaliśmy w osobnym artykule:

  Zamknięcie Gewerby

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  47 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  47 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Chrissan44

  Witam wie Pan może coś na temat otwarcia studia tatuazu. Mieszkam w Niemczech od 3 lat około półtorej roku pracowałem przez polską firmę na magazynie jako komisjoner lecz przyszło zwalnianie pracowników z powodu mechanizacji hali i zwolniono spora liczbę pracowników. Nie mając zamiaru wracać do polski zaryzykowalem pozostanie w Niemczech i tworzenie tatuaży. Ogólnie tatuuje od 9 lat. Gdy pracowałem na magazynie tatuowalem sporadycznie znajomych w weekendy lecz od półtorej roku tatuuje niemal 3 osoby dziennie. Ludzie przyjeżdżają z całych Niemiec i z uwagi na ten fakt chce założyć własną studio tatuażu. Problem w tym iż nie mam zielonego pojęcia… Czytaj więcej »

  Rafi

  A prosze mi powiedz jak by było z salonem fryzjerskim meskim podobnie jak z tatuazami no wiadomo lokal noi co dalej dyplom jakiś mistrzowski chyba musi być no ale to to do ogarniecia jest noi co dalej to wogule realne jest

  Olo44

  Witam , jak wyglada sprawa z kosztami w przypadku pracy na pełny etat i prowadzenie gewerby?
  Jakie składki powinno sie opłacac?
  Pozdrawiam

  oferta

  Witam .
  Bardzo proszę o pomoc. Posiadam firmę budowlaną w Polsce i chciałbym złożyć ofertę wykonania poddasza dla osoby prywatnej w niemczech. W jaki sposób mam to zrobić/ Czy istnieją jakieś specjalne formularze niemieckie ku temu przystosowane? Czy może zwyczajnie po polsku napisać ofertę? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Jarek

  olga

  Witam Panie Adamie,
  Jestem lekarzem weterynarii i od 1,5 roku pracuje w niemieckiej klinice. Obecnie jestem w stanie blogoslawionym i ze wzgledu na rodzaj wykonywanego zawodu jestem zmuszona nie pracowac, dostaje jednak rownowarkosc mojego wynagrodzenia od Krankenkasse. Zastanawiam sie nas zalozeniem wlasnej dzialalnosci (Reinigung) w ktoej docelowo pracowalby moj maz. Czy w swietle prawa moge zalozyc wlasna dzialalnosc? czy musze wtedy dodatkowo oplacac sobie wszystkie ubezpieczenia nawet jesli mam to juz placone? Bede wdzieczna za odpowiedz. Pozdrawiam

  Bartlomiej

  Witam czy zakladal moze ktos firme transportowa jedno osobowa do 3,5t od czego zaczac i czy jezeli to bedzie gewerba to moge zatrudnic pracownika na mini job do 450euro

  Klaaa

  Witaj
  Widzę, że posiadasz ogromną wiedzę dotyczącą zakładania działalności.
  Mam do Ciebie pytanie i byłabym ogromnie wdzięczna za odpowiedź. Chciałabym otworzyć swój własny butik z ubraniami jednak totalnie nie wiem jak się za to zabrać pod względem prawnym. Po pierwsze istotne jest dla mnie dofinansowanie. Czy jest możliwość otrzymania tutaj dofinansowania? Proszę podpowiedz jak się za to zabrać.

  Endriu

  Witam,
  Mam pytanie.
  Czy w przypadku kiedy zarejestruję prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w DE to czy w przypadku stwierdzenia przez ZUS w Polsce że podlegam prawu ubezpieczenia społecznego w Niemczech (Ustalanie właściwego ustawodawstwa ) to takie ubezpieczenie będę płacić w DE pomimo tego że dla tego typu działalności jest ono nie obowiązkowe.
  Patrząc na koszty tego ubezpieczenia to lepiej było by go płacić w PL przy dochodzie brutto ok 5000 EURO to za pewne będzie więcej niż minimalne na DG w Polsce.

  Ada

  Witam .
  Chciałabym otworzyć mobilne fryzjer w de ? Czy z tytułem czeladnika fryzjer mogę otworzyć taka ,, kleine Gewerbe ,, w Niemczech ? Bardzo proszę o odpowiedź

  aga11

  Ja mam pytanie mój mąż pojechał do niemiec jako budowlaniec robią wykończeniówke dodam że u polaka .Ten pan założył mu firme jednoosobową po to żeby muj mąż mugł mu wystawiać jakieś rachunkui bobez tego ani rusz i co miesiąc opłata za gewerbe po 60 euro z tego wynagrodzenie 500euro tygodniowo i te opłaty zostaje no i stancja 100e. za pierwszym razem zapłacił za gewerbe 200e skandal mugłby pan wytłumaczyć jak to działa przepracował tydzien i chce zrezygnować to straszy go jakimś podatkiem że musi zapłacić . pomocy

  Monika

  Witam jesteśmy pięcioosobową rodziną. Mąż chce założyć firmę. Jakie będzie musiał ponosić koszty ubezpieczenia dla siebie i dla nas? Obecnie pracuje na umowę o pracę 2200,00 euro brutto. Jaka będzie kwota wolna od podatku?

  Praxis

  witam. Planuje otworzyc maly praxis physiotherapie z fitness na terenie niemiec. Mam uznany dyplom fizjioterapii w mongucji. Posiadam rowniez wzksztalcenie wzysze w zakresie promocji zdrowia oraz uprawnienia instruktora fitness itp. Wiem ze praxis musi posiadac minimum 60m plus 30 jesli bede miec maszyny oczywiscie 2 toalety i prysznic. O ile bym to zglosil jako fitness to chyba zadnych dodatkowych wymagan nie ma tzn np swiatlo pomieszczenia, wielkosc okien, zmywalne sciany itp. Czy w zwiazku z otwarciem praxis lub fitness zobowiazany jestem aby kazde urzadzenie bylo nowe czy moge zglosic i otrzymac tuv 2 letni na sprawnosc maszyn. Jaki charakter wybrac… Czytaj więcej »

  paulina

  witam, chcialabym otworzyc w niemczech domowa stylizacje paznokci, czy potrzebuje do tego miec ukonczona szkole kosmetyczna czy wystarczylby kurs z certyfikatem? dodam ze brytyjskim certyfikatem.

  Lukas

  Witam. Posiadam niemiecką umowę o pracę i meldunek na terenie Niemiec (mieszkam na stałe w Niemczech). Rozważam otwarcie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech, która miałaby się zajmować usługami elektrycznymi i handlem materiałami elektrycznymi. Nie posiadam zawodu (wykształcenie średnie ogólne z maturą), jednak mam ok. 10 letnie doświadczenie i przez cały ten okres aktualne uprawnienia elektryczne SEP (odnawiane do 5 lat). Co musiałbym zrobić i jakie byłyby koszta otwarcia i utrzymania firmy? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

  Aga

  Witam. Mam do zainwestowania troche pieniedzy i pomysl na biznes, a mianowicie obrot nieruchomosciami. Konkretnie kupno np mieszkania na aukcji komorniczej remont I sprzedaz badz wynajem.
  Jak formalnie zarejestrowac taka dzialalnosc. Czy musze spelniac okreslone warunki przez prawo niemieckie aby moc zajmowac sie obrotem nieruchomosciami. Nie wykluczone tez w przyszlosci posrednictwo w tym zakresie. Proszę o wytyczne. Od czego powinnam zaczac. Z gory dziekuje za odpowiedz.

  Pazdan

  Generalnie ja uciekam z allegro.pl, prowadziłem tam sklep i to porażka. Prowizje mnie zjadają a marże mam głodową. Chce wejść na ebay.de. Generalnie Niemiec kupi od Niemca , z konta .pl ciężko się sprzedaje. Zresztą rynek niemiecki to potęga gospodarcza. Tam szanuje się prace drugiej osoby. Każdy wie, że produkt czy usługa musi kosztować i nie ma problemu aby zarabiać. W Polsce każdy walczy ceną a nie jakością. Obecnie jeżeli jesteśmy w UE to handel w Europie jest banalny. Czy ktoś już miał doświadczenie w sprawie zakładania spółek w Niemczech? Jednoosobowa działalność mi nie odpowiada. Do handlu są stworzone spółki… Czytaj więcej »

  Darek

  witam. W latach 2006 do maja 2007 prowadzilem wlasną dzialanosc gosp. zarejestrowaną w Niemczech.
  W 2007r. opuscilem Niemcy. Teraz chcialbym powrocic do „Gewerby”.Musze zacząc wszystko od nowa czy bedzie to kontynuacja? Jak wyglądają składki na ubezpieczenie spoleczne i w jakiej są wysokości.
  pozdrawiam Darek

  Monika

  Witam ,
  Mam pytanie czy lepiej się opłaca otworzyć własną działalność w PL czy też gewerbe w DE , chodzi mi o koszty utrzymania tych obu działalności.? Pracować będę w DE , z tego co słyszę to zdania są podzielone. ..proszę o pomoc w tej sprawie. .

  Olga PJ

  WITAM serdecznie. Na jesień przeprowadzam się do Niemiec(Bawaria) i chciałabym otworzyć działalność na terenie Niemiec: gabinet masażu medycznego, relaksacyjnego oraz kosmetyki twarzy i ciała. Czy zawód technika masażysty kwalifikuje się do wolnych zawodów, czy otworzyć firmę jednoosobową. Nie wiem od czego zacząć i jakie są wymogi zarówno lokalowe jak i sanitarne. Dyplomy posiadam tylko w języku polskim i z polskich placówek oświatowych. Nadmienię jeszcze, że jestem osobą na II gr. inwalidzkiej do końca 2018r. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam-Olga.

  Gredi

  Witam,
  od dwoch lat jestem zatrudniony jako Lagerhelfer, ale mam jeszcze tylko 2 miesiace umowe i nie zostanie przedluzona. Chcialbym otworzyc wlasna dzialalnosc jako firma sprzatajaca glownie auta. Czy moge liczyc na jakies dofinansowanie z Arbeitsamtu i czy beda mi na poczatku oplacali ubezpieczenie?
  Z gory dziekuje za wszelka pomoc

  tomek

  Dzień dobry!Jestem technikiem linowym-praca powyżej 3m,wszelkie prace wisząc na linach :na turbinach wiatrowych ,wieżowcach -drobne naprawy a nawet mycie okien tj. szeroko pojęty alpinizm przemysłowy.Mieszkam w Polsce ale chciałbym w najbliższym czasie ruszyć na zachód wykonując takie same prace.Czy mógłbym prosić o opisanie od A do Z w krótkich punktach :gdzie się udać by rozpocząć pracę/działalność gospodarczą w Niemczech?.Będę bardzo wdzięczny!Tomek

  Marlena

  Dzień dobry mam pytanie jeśli chciałabym wykonywać przedłużanie rzęs ewentualnie stylizacje paznokci w Berlinie wynająć mieszkanie ale bywać tam jedynie 1 tydzień w miesiącu i przenieść firmę do Niemiec co musiałabym zgłosić i gdzie jakie opłaty jak to wygląda ? Pozdrawiam

  AGA

  Witam prosze o podpowiedz jak otworzyc gabinet psychoterapii dla osob uzaleznionych i współuzależnionych ,intersuje mnie szczegolnie informacji jak to wyglataja wizyty pacjetow ktorzy by chcieli korzytac z ubezpieczen czyli na krankenkase .Ktoredy drodga ?

  Kacper

  Przepraszam man pytanie ponieważ chciałbym sprzątać pc i czy musiałbym do tego zakładać działalność gospodarczą chodzi mi raczej o kwoty nie przekraczające 300€ miesięcznego przychodu

  hania

  witam mam pytanie zastanawiam sie nad otwarciem butiku z ciuchami , ale ciuchy chciala bym sprowadzac z polski. nie wiem jak sie do tego zabrac. ? jak rozliczac faktury tlumaczyc je ? dziekuje pozdrawiam.

  @gr@fk@

  Witam, w Polsce prowadzę usługi krawieckie nie posiadam wykształcenia kierunkowego a działalność prowadzę z przerwami od 10 lat. Chcialabym otworzyc jednoosobowa firme w Niemczech, oczywiście tam tez zamieszkać. Usługi by polegały głównie na przerobkach, firany zaslony posciel itd. Jak sie zabrac do tematu? Gdzie sie udac? Na jakie warunki? Prosze o pomoc dziękuję i pozdrawiam

  dam377

  Witam forumowiczów! Mam do Was pytanko odnośnie działalności w Niemczech. Chciałbym ze wspólnikiem zająć się nieruchomościami. Głównie chodzi nam o podnajem mieszkań. Wie ktoś z Was może, czy i jaką działalność trzeba założyć, aby się tym zajmować? Jeżeli nie macie pojęcia, to może wiecie, gdzie mógłbym znaleźć informacje na ten temat? Pozdrawiam serdecznie !

  Ida

  Witam 🙂 Od jakiegos czasu wykonuje różne prace ręczne-dekoracyjne dla znajomych. Ludzie sami się sobie polecaja. Od 2mcy zastanawiam się nad otworzeniem małej dzialalnosci. Moze to jest i dobry pomysl, ale musiałabym zaczac pozyskiwac klientów. zarobiłam przez ponad pół roku jakies 1300 euro, moze nie duzo, moze mało. zalezy jak kto na patrzy. Czy cos takiego podchodzi pod wolny zawód? Czy jeśli nie założe działalności, a co jakiś czas ktoś wpłaci mi pieniądze, gdzie to nie jest regularne, moge mieć z tego jakieś konsekwencje prawne z różnych instytucji?

  Magdalena

  Witam, czy moglabym dowiedziec sie czegos wiecej na temat zalozenia firmy sprzatajace? Czy jest to oplacalne i jak wygladaja formalnosci? Z gory dziekuje. Pozdrawiam

  Darek

  Witam.
  Handel AGD – detal, czy będę musiał zainstalować kasę fiskalną i jeśli tak to czy są jakieś progi od których instalacja kasy fiskalnej jest wymagana?

  I drugie pytanie: Czy przy firmie – Gewerbe – usługowej np sprzątanie kasa fiskalna jest konieczna? Jeśli tak to Jakie są progi przy których zaistnieje obowiązek założenia kasy fiskalnej ?

  Dziękuję i pozdrawiam.

  Pozdrawiam.

  andrzej

  Cześć,

  mam pytanie dotyczące otworzenia w Niemczech punktu gastronomicznego. Celowo nie nazywam tego restauracja, bo to ma byc raczej miejsce z kilkoma stolikami i jedzeniem na wynos niz cos co nazwalbym restauracja. Czy sa potrzebne jakies szczegolne pozwolenia? Jesli tak to jakie i od jakich urzedow.

  PS: Sorry za brak polskich fontow, ale pisze w niemczech na kompie od kumpla i nie chce mu tu instalowac bez jego wiedzy polskiej klawiatury.

  Tomasz_Wieckiewicz1984

  Przed rejestracją czy to w Niemczech czy Czechach czy PL obowiązkowo do reki kochani 1 extra ksiazka (Sekrety 12 sposobow jak zdobyc pieniadze na firme – oskar jazdzyk).
  Tam gosciu fajnie opisal jak zdobyc konkretne pieniadze na start, a ze i mi sie udalo to szczerze goraco polecam 🙂

  Seba

  Witam
  Jak wyglada otworzenie Gewerbe w przypadku Ubera? Jakieś pozwolenia na przewóz osób? Jaka działalność wchodzi w grę?
  Dziekuje za ewentualna odpowiedz.
  Pozdrawiam
  Seba

  wojtek

  witam, mam pytanie w sprawie działalności w DE , chciałbym otworzyć firmę zajmująca się meblami kuchennymi , projektowaniem wnetrz , schodami itd , oczywiście usługi z montażem , musi być także zrobiony wystawowy sklep/salon, jaka formę działalności wybrać do takiego przedsięwzięcia ? oraz gdzie i jak zgłosić ? z góry dzięki za pomoc

  Agata

  Planuje otworzyć sklep internetowy z kosmetykami naturalnymi z polski. Ale aktualnie jestem na zakazie pracy z powodu ciąży, zaraz poród a do firmy złożyłam wniosek o 3 letni elternzeit. Czy otwierając ten sklep by sobie dorobić muszę opłacać pozostałe składki? Muszę informować o tym pracodawcę?

  Mr J

  Witam wszystkich dojczlandczyków Od ok 6 lat jestem w Niemczech i zarówno od tego owego czasu pracuje w branży ( monter drzwi okien itp). Mam już dosyć duże doświadczenie w wykonywaniu tych prac jak i dobra komunikacja z klientami. Ogólnie chciałbym dodać, że na chwilę obecną jestem zatrudniony we firmie która dostaje zlecenia od wielu innych producentów czy sprzedawców danych produktów. Aldo…. Zaczynam pomału myśleć o własnej działalności gdzie mam też dużo bezpośrednich propozycji współpracy z nowymi firmami. Pytanie jest następująca jestem już trochę zadłużony w bankach z powodu kupna domu oraz auta, jak to wygląda że strony Państwa Niemieckiego… Czytaj więcej »

  Iza

  Witam. Jestem obecnie na elternzeit i chce zalozyc Gewerbe – handel online. Jak sie za to zabrac? Gdzie pierw sie udac? Jaka forme prawna powinnam wybrac? Czy do zalozenia wlasnej dzialalnosci wymagany jest jakikolwiek certyfikat jezykowy (chocby A1) ?

  Magdalena

  Dzień dobry! Jeżeli chce założyć sklep online z ciuchami w Niemczech to co Pan poleca? Czy mam się udać do urzędu? Czy może zarejestrować jako freelancer? Czy są jakieś dofinansowania w Niemczech do firmy? Z góry dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam, Magdalena

  Radoslaw

  Witam 😊
  Orientuje sie ktos jakie pozwolenia potrzebuje by otworzyc Firme „Ambulante Jugend- und Familienhilfe”
  Na podstawie prawnej Qualitäts- und Entgeltvereinbarung entsprechend § 78b ff. SGB VIII
  Z gory dziekuje za podpowiedz

  Angelika

  Chciałabym otworzyć mała kawiarnie w Niemczech . Firmę jednoosobowa itp . Czy potrzebuje jakieś kursy ? Od czego powinnam zacząć

  Katarzyna

  Chciałabym założyć Gewerbe te kleine Gewerbe bo chcę kilka razy w roku tylko może dwa trzy właśnie jechać jako opiekunkę osób starszych a następne razy poprzez firmę polskie czy muszę mieć te Gewerbe czy nie jeżeli bym raz albo dwa jechała prywatnie

  KRZYSZTOF

  Witam .Mieszkam i pracuję w Niemczech na pełny etat,chcę założyć własną minigewerbe w budowlaniec praca tylko po godzinach i w weekendy dochody około 20000-25000 rocznie czy muszę założyć pełną gewerbe czy mogę minigewerbe proszę o pomoc Dziękuje

  Maik

  A dało by się radę otworzyć kawiarnię z własnymi ciastami bez dyplomu mistrza tylko mam zdanego czeladnika

  47
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x