Jak napisać biznesplan po niemiecku?

  Jeśli zamierzacie otworzyć w Niemczech własną działalność gospodarczą i planujecie pozyskać na ten cel państwowe środki dofinansowujące lub kredyt, nie obejdzie się bez biznesplanu. Własny biznesplan jest jednym z warunków pozyskania dofinansowania na działalność gospodarczą w Niemczech, o czym przeczytacie więcej w artykule Dofinansowanie na własną działalność gospodarczą w Niemczech. Dobry biznesplan powinien posiadać jasną i logiczną strukturę oraz być zrozumiały dla potencjalnego kredytodawcy, bądź urzędnika.  Zbyt wiele fachowych terminów prędzej odstraszy, niż przekona do Waszego pomysłu. Biznesplan powinien w pierwszej linii pokazać, że znacie się na rzeczy i wiecie jak poprzez wybraną przez Was działalność zarobić pieniądze.

  W związku z tym, iż znaczna część nowo otwieranych w Niemczech polskich firm, to firmy trudniące się rzemiosłem (das Handwerk), poniższy biznesplan w języku niemieckim będzie dotyczył działalności gospodarczej firmy płytkarskiej oraz zajmującej się montażem suchej zabudowy pomieszczeń (der Trockenbau). Tekst zawiera również tłumaczenia w języku polskim. Jeśli skopiujecie wyłącznie treść w języku niemieckim, otrzymacie gotowy biznesplan w języku niemieckim, który wystarczy odpowiednio dopasować pod własną działalność gospodarczą.

  Poniższy biznesplan został wykorzystany do zdobycia nieoprocentowanej pożyczki z urzędu pracy (das Arbeitsamt) w wysokości 3.000 euro. Osoba, która udostępniła biznesplan na użytek Dojczland.info, założyła własną działalność gospodarczą, aby wyjść z bezrobocia. W momencie pisania przez nią biznesplanu, działalność istniała już kilka miesięcy. Piszemy o tym, abyście mogli lepiej zrozumieć poniższe sformułowania i daty.

  Zanim przejdziecie do czytania poniższego artykułu chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na artykuły o podobnej tematyce:

  Przykładowy biznesplan w języku niemieckim

  A) Każdy biznesplan powinien zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy oraz określenie działalności. Informacje te należy umieścić w nagłówku, który może wyglądać następująco:

  Jan Kowalski

  Beispielstrasse 1

  40000 Aachen

  Tel.: 021234567

  Mob.: 0173456789

  Businessplan Fliesenleger, Trockenbau

  B) Po dodaniu nagłówka przechodzimy do pisania treści biznesplanu (der Inhalt). Na początku należy opisać podstawę czynności prawnej (die Geschäftsgrundlage) wybranej przez Was działalności gospodarczej:

  Inhalt:

  Geschäftsgrundlage

  Seit 2005 lebe ich mit meiner Familie in Deutschland und habe als gelernter Fliesenleger bei verschiedenen Firmen als Angestellter gearbeitet. Im Jahr 2010 habe ich ein Gewerbe angemeldet und Verbindung zu Immobilienmaklern, Architekten und Sanitärinstallateuren aufgenommen. Über diese Verbindungen habe ich bislang Aufträge erhalten und meinen Kundenkreis auch durch direkte Privataufträge erweitert.

  [Tłumaczenie: Od roku 2005 mieszkam wraz z rodziną w Niemczech i pracowałem jako wykwalifikowany pracownik w różnych firmach.

  W roku 2010 zgłosiłem własną działalność gospodarczą i nawiązałem kontakt z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, architektami oraz instalatorami sanitarnymi. Zlecenia otrzymywałem dotąd za pośrednictwem tych kontaktów, a mój krąg klientów powiększyłem również poprzez bezpośrednie zlecenia prywatne.]

  C)  Następnie należy określić granice rynku docelowego (der Zielmarkt):

  Marktabgrenzung

  Zunächst habe ich Aufträge im Raum Kreis Mettmann, Leverkusen und Köln angenommen. Durch meine Verbindung zu Architekten und Immobilienmaklern als Verwalter habe ich bisher vorwiegend Aufträge zur Sanierung von Badezimmern und diverse Ausbesserungsarbeiten erhalten. Für diesen Kundenkreis wurde ich auch gezwungen, Aufträge außerhalb des genannten Gebiets anzunehmen. So sind extreme Entfernungen zum Auftragsort von fast 100 km entstanden. Trockenbau-Arbeiten werden fast ausschließlich im Zusammenhang mit Fliesenarbeiten nachgefragt.

  [Tłumaczenie: Najpierw przyjmowałem zlecenia na terenie powiatu Mettmann, Leverkusen i Kolonii. Poprzez mój kontakt z architektami i pośrednikami w obrocie nieruchomościami pełniącymi rolę administratorów, otrzymywałem do tej pory głównie zlecenia na remont łazienek oraz różne prace naprawcze. Dla tego kręgu klientów byłem zmuszony wykonywać zlecenia również poza wyżej wymienionym terenem. W ten sposób powstały ekstremalne odległości do miejsca zlecenia, liczące nawet do 100 km. Prace montażowe suchej zabudowy pomieszczeń są zlecane najczęściej w połączeniu z pracami płytkarskimi.]

  D) Kolejnym punktem biznesplanu jest oszacowanie potencjału rynku, wybranego przez Was zajęcia:

  Marktpotential
  Das Marktpotential wurde in drei Bereiche unterteilt abgeschätzt:
  – Fliesenarbeiten
  – Trockenbau
  – sonstige (z.B. Entfernen von Alt-Belägen, Boden- und Wandsanierungen)

  Die folgende Tabelle zeigt die Abschätzung des Marktpotentials für mein Tätigkeits-Spektrum:

  [Tłumaczenie:  Potencjał rynku został oszacowany w trzech różnych dziedzinach: prace płytkarskie, montaż suchej zabudowy pomieszczeń, pozostałe (np. usuwanie starych okładzin, renowacja podłóg i ścian). Następująca tabela pokazuje ocenę potencjału rynku wybranego przeze mnie zajęcia: ]

  Kundenpotential im Jahr
  (potencjał klientów w roku)
  Artikelgruppe
  (grupa artykułów)
  Anzahl
  (liczba)
  Auftragswert €
  (wartość zlecenia)
  Rohertrag pro Auftrag
  (dochód brutto od zlecenia)
  Umsatz €
  (obrót)
  Rohertrag gesamt
  (łączny dochód brutto)
  Fliesenarbeiten
  (prace płytkarskie)
  5086067243.00833.600
  Trockenbau
  (montaż suchej zabudowy pomieszczeń)
  3044234513.24810.350
  sonstige
  (pozostałe)
  102942302.9442.300
  Gesamtpotential
  (całkowity potencjał)
  59.20046.250

  E) Po oszacowaniu potencjału rynku, należy napisać w jaki sposób zamierza się go zdobyć:

  Markterschließung

  Durch meine bisherigen Kontakte und fortlaufende Werbung in regionalen Anzeigen-Blättern erschließe ich ständig neue Kunden. Außerdem erreichen mich Anfragen auf der Basis von Weiterempfehlungen. Nachdem ich ein durch diese konventionellen Werbemaßnahmen einen ausreichenden Umsatz erzielen kann, werde ich durch die Gestaltung einer Internet-Seite versuchen, weitere Kunden zu erschließen.

  [Tłumaczenie: Poprzez moje dotychczasowe kontakty oraz nieprzerwaną reklamę w regionalnych gazetach z ogłoszeniami, zdobywam ciągle nowych klientów. Poza tym otrzymuję zapytania z poleceń. Jak tylko uzyskam odpowiedni obrót dzięki metodom konwencjonalnym, spróbuję dotrzeć do nowych klientów poprzez stworzenie własnej strony internetowej.]

  F) Następnie należy oszacować koszta ponoszone w związku z działalnością:

  Kostenplanung

  Da ich meine buchhalterischen Tätigkeiten von zuhause aus ausführen kann (Büroarbeiten und Werbung), für die Lagerung von Werkzeugen und Verbrauchsmaterial meine Garage nutze, fallen keine Mietkosten für Geschäftsräume an. Für die Erledigung der Aufträge im bisherigen Rahmen benötige ich kein Fremdpersonal. Die von mir angenommenen Aufträge sollen eine kritische Größenordnung nicht überschreiten, um Aufträge alleine ohne Fremdpersonal zeitnah ausführen zu können.

  Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Kosten dar. Materialkosten wurden hier aus den Erfahrungswerten der vergangenen 6 Monate errechnet und zur Planung verwendet. Grundsätzlich kauft der Auftraggeber Fliesen, Bodenplatten, Dekor-Platten, etc. selber ein. Ein zu erwartender Umsatzwert durch zukünftige Rückvergütung von Fliesenlieferungen sind zwar mit den Lieferanten vereinbart, in die Planung aber nicht aufgenommen worden.

  Die größte Kostenposition stellen die Fahrzeugkosten dar. In die Planung eingestellt wurde die Nutzung eines eigenen Fahrzeugs, der erst wieder nach Motor-Reparatur einsatzfähig ist. Die Kosten dafür werden unter „Investitionen” aufgeführt. Da bisher ein Jahresumsatz von 17.500 € nicht erzielt wurde, ist mein Geschäft im Jahr 2012 nach § 19 UStG von der Mehrwertsteuer ausgenommen. Aus diesem Grund wurde bisher kein Steuerberater in Anspruch genommen. Sollte die Umsatzsteuer Befreiung in 2013 wegfallen, werden Kosten für einen Steuerberater eingeplant.

  [Tłumaczenie: W związku z tym, że prace rachunkowe mogę wykonywać w domu (prace biurowe i reklama), a do przechowywania narzędzi i materiałów budowlanych używam własnego garażu, nie powstają koszta wynajmu pomieszczeń służbowych. Do wykonywania zleceń w obecnych ramach, nie potrzebuję personelu. Zlecenia, które przyjmuję, mają takie rozmiary, by móc je wykonać na czas samemu, bez pomocy personelu.

  Następująca tabela obrazuje najważniejsze koszta. Koszta materiałów zostały obliczone na podstawie doświadczeń z ostatnich 6 miesięcy i zostały użyte przy planowaniu. Płytki, płyty podłogowe, płyty dekoracyjne, etc. zleceniodawcy kupują zasadniczo sami. Obrót, który jest spodziewany jako rekompensata przyszłych dostaw płytek, jest wprawdzie uzgodniony z dostawcami, lecz nie uwzględniony w planie.

  Najwyższe koszty stanowią koszty pojazdu. Plan uwzględnia użytkowanie własnego samochodu, który będzie gotowy do użytku dopiero po naprawie silnika. Koszta na ten cel zostały wymienione w „Inwestycjach”. W związku z tym, że dotychczasowy obrót roczny firmy nie osiągnął kwoty 17.500 euro, jestem w roku 2015 zwolniony z płacenia podatku VAT zgodnie z § 19 ustawy o podatku VAT. Z tego powodu nie skorzystałem do tej pory z usług doradcy podatkowego. Jeśli zwolnienie z płacenia podatku odpadnie w roku 2016, zostaną zaplanowane koszty doradcy podatkowego.]

  Kostenübersicht (in €) zu konstanten Preisen
  Przegląd kosztów (w euro)
  po stałych cenach
  201220132014
  Material
  (materiał)
  6.373
  7.3217.321
  Miete Geschäftsräume
  (czynsz pomieszczenia służbowe)
  ---
  Wasser/Abwasser
  (woda/ścieki)
  ---
  Kommunikation
  (komunikacja)
  408612612
  Steuerberater
  (doradca podatkowy)
  -840840
  Büromaterial
  (materiały biurowe)
  160240240
  Versicherungen
  (ubezpieczenia)
  240360360
  sonstige
  (pozostałe)
  400600600
  Fahrkosten
  (koszty dojazdu)
  3.6935.5405.540
  Werbung
  (reklama)
  400600600
  Gesamt
  (łącznie)
  5.3018.7928.792

  G) Kolejny krok to oszacowanie środków finansowych na rok 2015 oraz kosztów na inwestycje:

  Finanzbedarfs- und Investitionsplanung

  Der Finanzbedarf für 2012 ergibt sich aus den geplanten Investitionen, die ich wegen nicht vorhandener Eigenmittel fremdfinanzieren muss. Es ist beabsichtigt, diese Mittel als Kredit von der Agentur für Arbeit zu beantragen, alternativ als Mikro-Darlehen aus Landesmitteln.

  In die Investitionsplanung für 2012 werden dringende Ausgaben für einen Austausch-Motor für das vorhandene Fahrzeug (Renault Espace), sowie einen Nass-Fliesenschneider und einen Trockenschneider eingesetzt. Für 2013 und folgende Jahre wird mit laufenden Kleininvestitionen für Ersatz von Werkzeugen und Ausrüstung sowie die Einrichtung einer Homepage geplant. Diese Ausgaben sollen dann aus Eigenmitteln finanziert werden. 

  [Tłumaczenie: Szacunkowe środki finansowe na rok 2012 składają się głównie na zaplanowane inwestycje, które z powodu braku własnego kapitału, jestem zmuszony sfinansować z kapitału obcego. W planach jest pozyskanie tych środków jako kredyt z urzędu pracy lub alternatywnie jako mikro-kredyt ze środków krajowych.

  Koszta inwestycyjne zaplanowane na rok 2013, składają się głównie z pilnych wydatków na naprawę silnika posiadanego pojazdu (Renault Espace), jak i maszynki do cięcia płytek na mokro oraz sucho. Na rok 2013 oraz następne, zaplanowano mniejsze inwestycje na narzędzia i wyposażenie oraz stworzenie strony internetowej. Wydatki te mają zostać sfinansowane ze środków własnych.]

  Investitionsbedarf (Euro)
  (Koszta inwestycji)
  Abschreibungs-
  perioden

  (okresy odpisów amortyzacyjnych)
  201220132014
  Kfz-Reparatur
  (naprawa samochodu)
  31.800--
  Nassschneider
  (maszynka do cięcia płytek na mokro)
  31.000-
  Trockenschneider
  (maszynka do cięcia płytek na sucho)
  3500--
  Internet-Auftritt
  (prezencja internetowa)
  3-500-
  GWG [geringwertiges Wirtschaftsgut]
  (składnik majątku o niskiej wartości)
  3300500500
  Gesamt
  (łącznie)
  3.6001.000500
  Abschreibungen
  (odpisy amortyzacyjne)
  1.4001.7251.725

  H) Następnie należy oszacować finanse najbliższych lat:

  Ergebnisplanung  2012-2014

  Gewinn- und Verlustrechnung
  (rachunek zysków i strat)
  201520162017
  Umsatz
  (obrót)
  22.76126.14726.147
  Material
  (materiał)
  6.3737.3217.321
  Rohertrag
  (dochód brutto)
  16.38818.82618.826
  Vertriebskosten
  (koszty dystrybucji)
  6.7526.7526.752
  Verwaltungskosten
  (koszty administracyjne)
  6001.4401.440
  sonstige Kosten
  (pozostałe koszty)
  600600600
  fixe Kosten
  (koszty stałe)
  7.9528.7928.792
  operatives Ergebnis
  (wynik ekonomiczny działalności firmy)
  8.43610.03410.034
  Abschreibungen
  (odpisy administracyjne)
  1.4001.7251.725
  Zinsen
  (odsetki)
  ---
  Ergebnis vor Steuern
  (wynik przed odliczeniem podatku)
  7.0368.3098.309
  Steuern
  (podatki)
  -
  Ergebnis nach Steuern
  (wynik po odliczeniu podatku)
  7.0368.3098.309

  Aus den im einzelnen dargestellten Werten wurde die folgende Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Daraus geht hervor, dass im Jahr 2012 und in den folgenden Jahren ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden kann. Berücksichtigt man den Bedarf für Lebenshaltungskosten für eine Person (meine Frau hat eine Festanstellung im öffentlichen Dienst), so reicht das Ergebnis auch aus, um einen zu erlangenden Kredit von 3.000 € in monatlichen Raten über drei Jahre abzutragen.

  Für das Jahr 2012 wurde aus den Ist-Werten der Monate Januar bis April und den Planwerten für die restlichen Monate eine detaillierte Monatsplanung erstellt. Daraus geht hervor, dass bei den erzielten Umsätzen von mehr als 1800 Tilgungs- und Unterhaltsleistungen gedeckt sind.

  Rachunek roczny

  [Tłumaczenie: Na podstawie szczegółowo opisanych danych, stworzono następujący rachunek zysków i strat. Wynika z niego, iż w roku 2012 oraz kolejnych można osiągnąć pozytywny wynik. Jeśli weźmie się pod uwagę koszty utrzymania na jedną osobę (moja żona posiada stałe zatrudnienie służbie publicznej), to otrzymany wynik wystarczy, by spłacić pożądany kredyt w wysokości 3.000 euro w miesięcznych ratach w przeciągu trzech lat.

  Z wartości faktycznych okresu od stycznia do kwietnia oraz szacunkowych wartości na pozostałe miesiące, stworzono szczegółowy plan miesięczny. Wynika z niego, iż uzyskany obrót w wysokości ponad 1.800 euro, wystarczy na pokrycie sumy amortyzacyjnej oraz kosztów utrzymania.]

   I) W ostatnim punkcie opisujemy gdzie planujemy pozyskać środki finansowe.

  Finanzierung

  Die Finanzierung der in der Investitionsrechnung dargestellten Summe von 3.600 € soll zunächst bei der Agentur für Arbeit mit einer geplanten Laufzeit von 36 Monaten beantragt werden. Im Fall einer Ablehnung ist angedacht, einen entsprechenden Kredit als Mikro-Darlehen zu beantragen.

  [Tłumaczenie: Na potrzeby finansowania przedstawionej w rachunku inwestycyjnym sumy 3.600 euro, zostanie złożony w urzędzie pracy wniosek o kredyt, z terminem spłaty w wysokości 36 miesięcy. W razie odpowiedzi odmownej, planuje się pozyskanie odpowiedniego mikrokredytu.]

  J) Ostatni krok to sformułowanie uwag końcowych.

  Schlussbemerkung

  Auf der Basis der geschäftlichen Erfahrung der letzten 10 Monate weiß ich, dass meine Tätigkeit im Markt sowohl vom Preis als auch von der Qualität akzeptiert wird.

  Für mich ist es wichtig, durch die Reparatur des eigenen Fahrzeuges unabhängig von dem Wohlwollen von Verwandten zu werden und durch Investitionen in qualitativ hochwertige Werkzeuge (Nass- und Trockenschneider für Keramik-Platten) mein Angebot zu erweitern und meine erzielenden Preise zu steigern.

  Monheim, den 10.05.2012

  [Tłumaczenie: Na podstawie doświadczenia w branży z ostatnich 10 miesięcy wiem, iż moja działalność na rynku jest akceptowana zarówno jeżeli chodzi o cenę, jak i jakość.

  Ważne jest dla mnie, by dzięki naprawie samochodu stać się niezależnym od życzliwości rodziny oraz by poprzez inwestycje w wysokiej jakości narzędzia (maszynka do cięcia płytek ceramicznych na mokro i sucho), poszerzyć moją ofertę oraz podnieść zaplanowane ceny. Monheim, 10.05.2012]

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  27 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  27 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Kinga

  Witam! Co prawda czekam na odpowiedź dotyczącą założenia firmy 😉 Ale patrząc na ten Biznesplan, który jest świetnie i profesjonalnie skonstruowany mam pytanie czy jako pierwszy biznesplan wystarczy sam opis bez założenia o potencjalnych zarobkach, ponoszonych kosztach etc. gdyż na dzień dzisiejszy trudno byłoby mi to wszystko ocenić. Mogę określić stawkę godzinową, hm ewentualnie koszta dojazdu tudzież zużycia moich „narzędzi” pracy typu płyn do podłóg 😉 ale obecnie to tyle. Aczkolwiek mam minijob jako Reinigungskraft, sprzątam biuro, myślę, że mogłabym liczyć na polecenia. Pozdrawiam 🙂

  Ewelina 22

  Witam:) man takie pytanie czy mozna zalozyc I prowadzic wlasna dzialalnosc bedac na wychowawczym I dalej w stosunku pracy z niemieckim pracodawcom??

  Kamos

  Mam podobne pytania. Po pierwsze po co to konsultowac z pracodawca?
  Mam zone w ciazy, na poczatku przyszlego roku planowane jest rozwiazanie. Ponoc jesli otworzylbym teraz dzialalnosc to musialbym sam poniesc koszty porodu itd. Czy jesli otworze firme bedac jednoczesnie zatrudniony nadal u swojego pracodawcy to te koszty tez bede musial poniesc? (bo jakby nie patrzec to on odprowadza odpowiednie skladki)

  sylwia

  vertriebskosten- koszty dystrybucji prosze odpowiedziec jakie koszty dystrybucji Pan ponosi w firmie remontowej? gdyz jest to ok 600e miesiecznie

  Dorota

  Wynika z tekstu, że jeśli obrót roczny w pierwszym roku rozliczeniowym nie jest większy niż 17 500E to nie potrzebuję księgowego?? Tak jest naprawdę? Wystarczy zbierać wydane FV, czy rachunki, zbierać rachunki na wydatki i tyle? Pytam bo do miesiąca chcę otworzyć swoją działalność w Niemczech, ale w sprawie doradcy póki co wiem niewiele. Poza tym, że jest drogi. Podobno potrzeba go aby w Finanzamt pomógł wypełnić poprawnie dokumenty, aby właśnie nie być płatnikiem Vat. Czy potrafiłby mi Pan udzielić informacji jak urzędowo powinnam zaznaczyć we wniosku do Finanzamt aby nie być VAt’owcem i czy rzeczywiście nie potrzebuję księgowego aż… Czytaj więcej »

  Dorota

  Hmm tzn. mam być płatnikiem Vat , czy mam nim nie być? – chciałabym aby dotyczyły mnie ramy sum 17500 i 50000E. Więc żeby działać na takiej zasadzie muszę zostać płatnikiem VAT czy własnie powinnam w tym pkt we wniosku tego nie zaznaczać?

  Dorota

  Ok, wreszcie pojęłam 🙂 A jeszcze jedno. Jeśli prowadziłam w Polsce firmę i miałam nadany nr NIP, to czy teraz otwierając w Niemczech firmę mogę się nim posługiwać na tych samych zasadach, czy zostanie mi nadany nowy nr? A jak wychodzi się na rozliczeniu rocznym jeśli moja firma będzie zarabiać przyzwoicie, ale nie przekroczy progów do VAT’u? I czy w ogóle przy takim rozliczaniu się powinnam każdorazowo zbierać wszelkie rachunki za benzynę, art. biurowe, wszystko, wszystko… ?

  Ewelina D

  Witam serdecznie,
  Mam do Pana pytanie 🙂 po 8 latach pracy zamknięto nasze biuro i tak zostałam bezrobotna. Postanowiłyśmy z koleżanka założyć własny biznes. Chciałabym widzieć czy istnieje oprócz kredytów,możliwość dofinansowania z Unii Europejskiej.

  D.

  Witam,
  chciałam zapytać o ubezpieczenie zdrowotne przy otwieraniu własnej działalności. Obecnie jestem na ubezpieczeniu męża w jego zakładzie pracy, ale czy mógłby mi Pan doradzić gdzie szukać taniego w miarę możliwości ubezp. zdrowotnego, kiedy już otworzę działalność? A druga rzecz to zameldowanie firmy w domu. Czy muszę koniecznie mieć tzw. biuro z biurkiem, regałem i tym podobnym jeśli charakter mojej firmy opiera się na pracy przed komputerem i zleceniami, a w wykonywanej przeze mnie działalności w praktyce żaden klient raczej nie potrzebuje spotkać się osobiście? Z góry dziękuję.

  D.

  Czy wie Pan może ile wynosi Vat w Niemczech na działalność posrednictwa opiekunek? Jeśli kwota za opiekunkę opiewa dla przykładu na 100E to ile na rachunku powinnam nałozyć vat’u?

  D.

  Tak, chodzi o działalność gospodarczą o tym charakterze. Czy orientuje się Pan może, jaki „genaue Bezeichnung des Gewerbezweiges” posiada Au-pair-Vermittler? § 296? Znalazłam tylko pośrednictwo z umową między pośrednikiem a osobą szukającą pracy, a ja przeciwnie, chciałabym podpisywać umowę wyłącznie z osobą która szuka Au pair, a nie z samą Au pair.

  Gosia

  Witam Cieszę się że znalazłam tę stronę. Studiował am w Polsce. Teraz bede studiować w Niemczech projektowanie produktu. Oznacza to ze po studiach chce w pelni produkowac i sprzedawac swoje produkty.Obecnie jestem na zasiłku z którego chce już zrezygnować. Chce otworzyć swoją firmę. Potrzebne jest mu dofinansowanie. Wiem że mój pomysł jest swietny. Nie chodzi tylko o własną działalność produkcje i sprzedaz ale i aktywizowanie mieszkańców do wspolnych działań przeciw popularnej nudzie. Chcialabym dac kazdemy z „klientow” możliwość uczestniczenia na stałe w pewnym przedsięwzięciu który zminimalizuje takie problemy jak np kradzieże czy bijatyki Jestem po pierwszej rozmowie w AfA. To… Czytaj więcej »

  max37

  Witam Serdecznie, Obecnie podlegam pod Jobcenter, jestem na etapie założenia działalności o charakterze „Büroservice-Bürobedarf” Byłem już na „szkoleniu” i mój „nauczyciel” twierdzi,że max. w formie pomocy finansowej od tutejszego jobcenter mogę uzyskać 3tys eur. W związku z tym muszę skorygować mój biznesplan,ponieważ inwestycję podparta jest głównie na pomocy finansowej z jobcenter. Nadmieniał Pan wielokrotnie ,że jest to suma 5tys eur,inne źródła również tak podają.Czy coś się zmieniło ??? Następna rzecz , to dofinansowanie otrzymam jedynie na Sachanlage..z tym,że nie rozumiem ,że koszty reklamy ponoć mogą być dofinansowane, a zakup urządzeń drukujących w celu dzierżawy,jako urządzenie zastępcze dla klienta na czas… Czytaj więcej »

  Justyna

  Witam serdecznie,
  zamierzam otworzyć własną firmę jednoosobową z drewnianymi, ekologicznymi zabawkami dla dzieci w Niemczech. Chciałabym prowadzić działalność przez internet u mnie w domu ograniczając koszty. Jestem już zameldowana jako osoba bezrobotna i nie wiem co dalej. Czy czekać na termin od Arbeitsamt czy sama powinnam działać dalej? Jestem na etapie pisania biznesplanu, bo bez tego się chyba nie obejdzie. Bardzo chciałabym się dowiedzieć co dalej zrobić by przyspieszyć cały ten proces. Czy można niektóre rzeczy załatwić przez Internet, czy wszędzie trzeba się stawiać osobiście?
  Bardzo proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam

  Mikimartin

  chciałbym otworzyc sklep i niebardzo wiem jak napisac biznes plan i czy ktos by mi mógł pomóc w tym .pozdrawiam

  barbara

  Witam. poszukuje kogos kto napisalby biznes plan na handel obwozny

  Katarzyna

  Dzień dobry,

  Mam pytanie, czy zajmuje się Pan odpłatnie pomocą w konstruowaniu takich biznesplanów? Chętnie skorzystam. Mam na myśli biznesplan jako „Twórca”

  27
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x