Środki dofinansowujące, to obok kapitału własnego oraz kapitału z zewnątrz (np. pożyczka bankowa) bardzo istotne źródło finansowania własnej firmy. Osoby mieszkające w Niemczech i planujące założyć tutaj firmę, mają możliwość pozyskania państwowych środków dofinansowujących. Aby mieć realne szanse na ich zdobycie, należy się uprzednio odpowiednio poinformować i przygotować. W ninejszym artykule zostaną przedstawione sposoby dofinansowania firmy w Niemczech. Zanim przejdziecie do czytania poniższego artykułu chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na artykuły o podobnej tematyce:

Polski program do fakturowania zgodny z niemieckimi przepisami

Kto przydziela środki dofinansowujące w Niemczech?

Środki dofinansowujące dostępne są w Niemczech na każdym szczeblu terytorialnym.

 • Gminy (niem. Kommunen) oraz powiaty (niem. Landkreise) ograniczają się przy tym do przydzielania pomieszczeń oraz działek budowlanych, które niejednokrotnie można zdobyć poniżej ich wartości rynkowej. Kraje związkowe udzielają dofinansowania za pośrednictwem własnych placówek finansowych. Pomoc na tym szczeblu polega głównie na dostarczeniu pewnej częsci kapitału, bądź objęciu poręczenia. Dzięki temu młodzi przedsiębiorcy mogą w znacznym stopniu wzmocnić kapitał własny.
 • Oprócz tego państwo niemieckie powołało do życia programy dofinansowujące, skierowane bezpośrednio do osób zkładających własne firmy. Początkujący przedsiębiorcy mogą starać się o specjalne dotacje lub subwencje podatkowe.
 • Unia Europejska również oferuje liczne programy dofinansowujące, zarówno na szczeblu regionalnym jak i ogólnokrajowym, a także sama uruchomiła kilka programów dofinansowujących skierowanych do konkretnych branż.
 • Ważną placówką odpowiedzialną za dofinansowania jest w Niemczech urząd pracy (niem. Agentur für Arbeit). Mimo, iż środki finansowe na dotacje zostały ostatnimi czasy nieco okrojone, osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą się starać o odpowiednie wsparcie finansowe podczas otwierania własnej działalności gospodarczej w Niemczech (np. w formie nieoprocentowanego kredytu/pożyczki).

Jakie formy dofinansowania dostępne są w Niemczech?

Podobnie jak w przypadku środków dofinansowujących dla istniejących firm, osoby zakładające własną firmę mają zasadniczo trzy możliwości dofinansowania:

 • Niskooprocentowane kredyty na inwestycje oraz środki operacyjne
 • Środki finansowe na wzmocnienie własnego kapitału startowego, dostępne w ramach danego programu dofinansowania
 • Środki finansowe na poradnictwo
 • Oprócz tego można liczyć na bezzwrotne dotacje na konkretne wydatki firmy
 • Środki finansowe dla osób bezrobotnych

Więcej informacji na temat poszczególnych form dofinansowania znajdziecie w dalszej części tego artykułu. Zanim jednak do tego przejdziemy, przedstawimy krótko, w jaki sposób można się starać o dofinansowanie na firmę w Niemczech.

Jak starać się o dofinansowanie w Niemczech?

Droga po dofinansowanie na firmę w Niemczech jest w zależności od programu różna. Większość środków dofinansowujących przydzielana jest wyłącznie za pośrednictwem wybranego przez Was banku (może to być bank, którego jesteście klientami, np. Sparkasse, Postbank, itp.). Dotyczy to wszystkich kredytów z subwencjonowanymi odsetkami oraz większość programów oferujących wsparcie finansowe. Banki są niejako pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcami oraz instytucjami zajmującymi się przydzielaniem dofinansowań. W procesie dofinansowania bank realizuje kredyt i odciąża tym samym daną placówkę odpowiedzialną jego przydzielenie. W związku z tym, że to banki ponoszą odpowiedzialność za ryzyko związane z daną działalnością gospodarczą. Oznacza to, iż aby otrzymać dofinansowanie, w pierwszej kolejności o powodzeniu przedsięwzięcia należy przekonać wybrany bank.

Niektóre dotacje, jak choćby poradnictwo dla osób zakładających własną działalność gospodarczą, mogą zostać zawnioskowane bez udziału banku. Należy jednak pamiętać, że rezygnując z pomocy banku, rezygnujemy równocześnie z jego opieki, która w niektórych przypadkach może być naprawdę opłacalna, a nawet konieczna.

Mimo, iż wymagania programowe jak i droga po dofinansowanie różnią się nieco między sobą, schemat postępowania podczas ich zdobywania jest zawsze podobny:

 1. Wewnętrzna kontrola planu biznesowego (np. dokładne przeanalizowanie inwestycji, udział w poradnictwie)
 2. Wyszukanie pasujących programów dofinansowujących
 3. Skontaktowanie się z odpowiednią placówką finansową, co odbywa się najczęściej za pośrednictwem banku
 4. Skompletowanie niezbędnych dokumentów
 5. Złożenie wniosku
 6. Pobranie przydzielonych środków finansowych

Pamiętajcie! Banki odgrywają ważną rolę podczas procesu zdobywania środków dofinansowujących. Są one bowiem pośrednikiem pomiędzy danym urzędem, a osobą starającą się o dofinansowanie. Oprócz tego zaopatrują one zainteresowanego w niezbędne informacje. Z drugiej strony należy jednak pamiętać, iż banki kierują się własnym interesem i zależy im na sprzedaży własnych produktów. Jeśli w danym przypadku marża nie będzie dla banku zadowalająca, nie będzie się on kwapił z pomocą w załatwieniu dofinansowania. W związku z tym ważne jest, by nie zdawać się wyłącznie na opinię banku, ale czerpać informacje również z innych źródeł (np. IHK, bądź bezpośrednio u instytucji odpowiedzialnych za dofinansowania – patrz niżej).

Środki finansowe na poradnictwo

Mało kto jest w stanie samemu ogarnąć wszystkie aspekty dotyczące otwarcia własnej działalności gospodarczej. Pomoc z zewnątrz jest niezwykle ważna, szczególnie dla osób zakładających małe firmy i nie posiadających zbytniego doświadczenia w tej materii. Pomoc ta jest jednak często bardzo kosztowna. Państwo niemieckie finansuje poradnictwo zarówno przed, jak i po założeniu firmy. Ma to umożliwić każdemu zainteresowanemu dostęp do niezbędnych informacji na temat zakładania własnej działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Oprócz tego poradnictwo finansowane jest również przez poszczególne kraje związkowe. Ten rodzaj pomocy finansowej na poradnictwo skierowany jest do:

 • Młodych firm działających na rynku od nie więcej niż dwóch lat
 • Firmy od trzeciego roku po utworzeniu
 • Firmy znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarczej, niezależnie od ich wieku

Jeśli chodzi o wysokość wsparcia finansowego, to przykładowo dla młodych firm wynosi ono maksymalnie 3.200 euro.

W grę wchodzi stała, profesjonalna opieka nad daną osobą (firmą) na okres do sześciu miesięcy. Firma konsultingowa pełni w tym wypadku rolę trenera i ma za zadanie pomóc w przygotowaniach do rozmów o dofinansowaniu, a także w planowaniu strategi marketingowych, czy sporządzaniu analiz rynku. Oprócz tego firmy konsultingowe dopuszczone do programu muszą spełniać określone wymagania. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj (kliknij).

Własny wkład finansowy dzięki wsparciu państwa?

Własny wkład finansowy, to dla banku oznaka zdolności kredytowej firmy. Bez niego możemy zapomnieć o kredycie bankowym na działalność. Własny kapitał jest zatem niezbędny w procesie pozyskiwania kapitału obcego. Państwo niemieckie powołało do życia specjalny program dofinansowujący, który ma na celu wspieranie nowo powstających firm w gromadzeniu własnego kapitału. Program nosi nazwę „ERP-Kapital für Gründung” i skierowany jest do małych oraz średnich firm. W ramach programu udzielany jest subwencjonowany kredyt o nieograniczonej odpowiedzialności kredytowej, który może pełnić rolę kapitału własnego.

Mikrokredyt

Wiele osób, które otwiera własną działalność gospodarczą zaczyna z niskiego pułapu. W przypadku mniejszych firm środki finansowe potrzebne do rozpoczęcia działalności są często niewielkie. Mimo to, wiele firm nie jest w stanie zgromadzić odpowiednich środków finansowych, przez co są one skazane na niepowodzenie już na starcie. W takich przypadkach pomocne mogą się okazać tak zwane „mikrokredyty”. O mikrokredyt mogą się starać małe oraz młode firmy, które z różnych powodów nie mogą uzyskać kredytu we własnym banku. Na szczególne względy mogą liczyć firmy zakładane przez kobiety oraz osoby z tłem migracyjnym.

Kwoty udzielanych kredytów nie są duże i wynoszą od 1.000 do 10.000 euro. Jeśli pierwszy kredyt jest spłacany regularnie przez okres minimum pół roku, to istnieje możliwość otrzymania kolejnego kredytu. Jego maksymalna łączna wysokość nie może jednak przekroczyć 25.000 euro. Spłata kredytu odbywa się w miesięcznych ratach przez okres maksymalnie czterech lat. Oprocentowanie wynosi 7,9% plus jednorazowa opłata finalna w wysokości 100 euro/kredyt. Poręczycielem może zostać każda osoba z naszego otoczenia, która spełnia odpowiednie wymagania. Właściciel firmy również ponosi odpowiedzialność cywilną.

Kredyty pochodzą ze środków finansowych Republiki Federalnej Niemiec oraz Unii Europejskiej. Rozpatrywaniem wniosków o mikrokredyty zajmuje się bank GLS, który jest wspierany przez wyspecjalizowane instytucje. Listę instytucji odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków znajdziecie w internecie pod następującym adresem: bmas.de/Mikrokredit.

Kredyt grupy kapitałowej KfW

Za pośrednictwem grupy kapitałowej KfW przydzielane są środki finansowe Republiki Federalnej Niemiec w formie kredytów z subwencjonowanym oprocentowaniem. KfW przejmuje odpowiedzialność kredytową, co znacznie może ułatwić przyznanie kredytu. Dla nowo powstających firm przygotowano kilka programów kredytowych:

  • Program “ERP-Gründerkredit – StartGeld” wspiera finansowo osoby fizyczne otwierające własną firmę lub osoby wykonujące tak zwany „wolny zawód“ (freiberufliche Tätigkeit). W ramach tego programu można uzyskać maksymalnie 100.000 euro na okres do 10 lat. Pierwsze dwa lata są przy tym wolne od spłaty.
  • Program “ERP-Gründerkredit – Universell” to program wspierający finansowo zarówno osoby fizyczne, jak i małe oraz średnie firmy, tóre istnieją na rynku minimum 2 lata oraz maksymalnie 5 lat. Wysokość wsparcia to maksymalnie 25 milionów euro. Termin spłaty kredytu wynosi do 20 lat z maksymalnie trzema latami wolnymi od spłaty.
  • Program “ERP-Kapital für Gründung” to program wspierający finansowo firmy w początkowej fazie ich działalności (maksymalnie 3 lata na rynku). Siedem pierwszych lat jest wolna od spłaty. Termin spłaty kredytu wynosi 15 lat. Maksymalna wysokość kredytu wynosi 500.000 euro.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kredytów KfW znajdziecie na poniższej stronie:

kfw.de

Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych

Osoby bezrobotne mogą liczyć na specjalne wsparcie podczas zakładania własnej firmy w Niemczech. Wsparcie to różni się od rodzaju otrzymywanego zasiłku. W przypadku świadczenia Arbeitslosengeld I wsparcie nosi nazwę „Gründungszuschuss”, a w przypadku zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengled II, potocznie zwanym również Hartz IV, wsparcie nazywa się „Einstiegsgeld”. W obu wypadkach konieczne będzie napisanie biznesplanu. O tym jak to zrobić przyczytacie tutaj: biznesplan po niemiecku.

Einstiegsgeld
 • Wysokość wsparcia jest ustalana przez urzędnika przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności konkretnego przypadku (np. ilość osób w rodzinie, długość trwania bezrobocia) i wynosi mniej więcej połowę kwoty wypłacanej w ramach zasiłku Arbeitslosengeld II (Hartz IV)
 • Einstiegsgeld jest wypłacany dodatkowo do zasiłku otrzymywanego w ramach Arbeitslosengeld II (Hartz IV) a nie w jego miejsce
 • Zgodnie z § 16c SGBII (kodeks prawa socjalnego II) założyciel firmy ma prawo do dodatkowego wsparcia finansowego na zakup dóbr materialnych niezbędnych do funkcjonowania firmy. Wsparcie to nie może przekroczyć kwoty 5.000 euro
Gründungszuschuss
 • Przysługuje osobom, których prawo do świadczenia Arbeitslosengeld I jest ważne przez minimum 150 dni
 • Na Gründungszuschuss składa się wypłata świadczenia w ramach ALG I, które jest wypłacane przez pierwsze pół roku od założenia firmy oraz dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 300 euro miesięcznie na ubezpieczenie socjalne
 • Po upływie sześciu miesięcy dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 300 euro może być wypłacane przez dodatkowe dziewięć miesięcy
 • Wsparcie to wypłacane jest przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

Więcej o świadczeniach dla osób bezrobotnych w Niemczech przeczytacie tutaj:
Jaka jest różnica między Arbeitslosengeld I i Arbeitslosengeld II (Hartz IV)?

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 

Około 80 proc. środków unijnych jest przydzielane za pośrednictwem programów, którymi kraje UE zarządzają samodzielnie. W przypadkach, w których Komisja Europejska zarządza funduszami bezpośrednio, robi to m.in. poprzez przyznawanie dotacji albo zlecanie zamówień publicznych. Komisja Europejska pomaga w finansowaniu projektów i działalności organizacji, które przyczyniają się do realizacji unijnych programów i strategii. Przyznaje dotacje za pomocą zaproszeń do składania wniosków i projektów.

Pełną listę aktualnych programów UE na dofinansowanie działalności znajdziecie pod poniższym linkiem:

Przegląd programów finansowania UE

Crowdfunding oraz crowdinvesting – alternatywne metody finansowania własnej działalności gospodarczej

Na koniec chcielibyśmy przedstawić dwie alternatywne metody dofinansowania działalności gospodarczej w Niemczech. Pierwsza z nich to popularny w Stanach Zjednoczonych crowdfunding. Crowdfunding przypomina trochę zbiórkę pieniędzy na określony cel. Osoby planujące stworzyć coś interesującego otrzymują na ten cel pieniądze. Na specjalnych portalach opisuje się swój projekt, który może zostać sfinansowany przez zainteresowane nim osoby. Osoby te otrzymują w ramach rekompensaty gotowy produkt, jak na przykład wyprodukowany film, grę komputerową, czy jakiś gadżet. W razie niepowodzenia projektu i nie wprowadzenia danego produktu na rynek, osoby wspierające go finansowo zostają na lodzie. Najbardziej popularnym portalem crowdfundingowym jest Kickstarter, a jego niemiecka alternatywa to Startnext.

Inną możliwością zdobycia środków finansowych na własną działalność gospodarczą jest crowdinvesting. W przeciwieństwie do crowdfundingu, w tym przypadku osoby udzielające wsparcia finansowego otrzymują udziały w firmie. Portale, na których można spróbować znaleźć inwestorów to popularne w Niemczech Companisto i Seedmatch.

W razie udanego sfinansowania projektu portale pobierają określoną w ich regulaminie opłatę.

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech
  najnowszy najstarszy Najlepiej oceniany
  Powiadom o
  wojtek
  Gość
  wojtek

  witam mam pytanie jakie mam szanse na dostanie jakiegoś wsparcia finansowego na rozpoczecie działalnosci gospodarczej —firma budowlana— mam sporo własnych narzędzi ale nie wszystkie jestem obecnie na socjalu ale chciałbym se zacząć radzić sam opinie w banku mam dobrą schufa czysta co muszę zrobić by otrzymać jakiś kredyt na start mam już dwie roboty nagrane ale potrzeba trochę sprzetu dokupić czy ktoś może mi pomóc

  krzysiek
  Gość
  krzysiek

  Witam. Jestem dość młody mam 24 lata. W niemczech jestem od prawie dwóch lat. Chciałbym założyć tutaj działalność gospodarczą, tzn otworzyć swoją restauracje. Nie wiem czy konieczne jest abym posiadał wykształcenie kucharze? Dodam że przez 15 miesięcy pracowałem na Gewerbe wykonując Trockenbau a teraz od 4 miesięcy pracuje na umowie. Mam szansę na otrzymanie jakiegoś kredytu na otwarcie? Jest sens w ogóle uderzać do instytucji? Nie mam własnego kapitału startowego w portfelu, jedynie ogromne chęci. I żeby nie było, że to pomysł wysłany z palca, kocham kuchnia i mam doświadczenie w branży gastronomicznej jakieś dobre 6 lat…- szybko musiałem dorosnąć:-)… Czytaj więcej »

  Konrad
  Gość
  Konrad

  Witam serdecznie.Zamierzam otworzyc mala gastronomie.sprzedaz hot dogow z wozka.potrzebuje ok 5 tys euro na poczatek.bylem w urzedzie.teraz pobieram alg 2.berater powiedzial ze musze kurs zrobic existenzgrundung ktory kosztuje 40 euro i ze swoim planem udac sie do bankow o uzyskanie pomocy.jesli nie dostane kast z banku to mam isc na jakus 4 miesieczny kurs i po tym od nich jakies jiewielkue pienuadze bym dostal.czy naprawde tak cuezko cos uzyskac?jco byscie mi doradzili?

  Ona
  Gość
  Ona

  Witam chciałabym otworzyć manufakturę cukierków z karmelu na oczach klientów oraz ręcznie robione i ozdabiane muffiny (wszystko w stylu eko z produktów bio). W najbliższej okolicy nie ma działalności o podobnym charakterze, są tylko typowe „cukiernie”. Wiem, że wymagane jest wykształcenie cukiernika w tym celu oraz koncesja. Czy są szanse na uzyskanie dofinansowania, bądź kredytu, jeżeli nie posiadam żadnej historii kredytowej?

  adi
  Gość
  adi

  Witam prowadzę Gewerbe od jakiś 19 miesięcy o harakterze trockenbau kabel verlegen ohne Anschluß. Hohbau. Czy mam jakąś szanse otrzymać jakaś dotacje ?

  Johanna
  Gość
  Johanna

  Witam! Mam w planach otwarcie sklepu internetowego (tematyka dziecięca) z produktami niedostepnymi na rynku niemieckim. Jestem młodą mamą i obecnie jestem na mutterschutz, działalność chciałabym otworzyć za około pół roku. Chciałabym otrzymać dofinansowanie na firmę, czy w tym wypadku musiałabym się zwolnić i iść na ag1 , czy mogę pracować na pół etatu (głównie dla zabezpieczenia finansowego i ubezpieczenia) i starać się o dofinansowanie? Schufe mam okej. Interesuje mnie też czy przy tym rodzaju działalności ‚biuro’ mogę mieć w domu?

  kris
  Gość
  kris

  chcilbym otwozyc malom kuchnie z polskim jedzeniem np zurek flaczki bigos grochowka itp ale sprzedawac chcialbym na flomarkach i marketach czy to dobry pomysl jak myslicie pozdrawiam

  Renara
  Gość
  Renara

  Witam, przyjechałam do niemiec do chlopaka on jest niemcem. Myślę o założeniu działalności ale na razie zbieram informacje. w polsce pracowałam w różnych biurach projektowych mam wyższe wyksztalcenie w kierunku projektowania wnętrz. Chciałam się zorientować czy jako osoba bezrobotna w Polsce mam szanse uzyskać jakieś dotacje na otworzenie swojego biura w niemczech największe koszty to program, komputer na początek nie potrzebuje.

  kuba
  Gość
  kuba

  Witam,

  chciałabym założyć jednoosobową firmę ( sklep internetowy). Nie pracuję i nigdy nie pracowałam w Niemczech, wychowuję dziecko, nie jestem zarejestrowana jako osoba bezrobotna i nigdy też nie byłam.
  Czy jeżeli udam się do urzędu i zarejestruję jako bezrobotna, to mam jakąś szansę na dostanie dofinansowania czy wsparcia na otwarcie firmy?

  Dziękuję

  Marcin
  Gość
  Marcin

  Witam ,
  Obecnie chce otworzyć firmę, jestem JC dostałem papiery do wypełnienia o pomoc finasową dla firm z JC.
  Mój problem polega na tym że teraz chce otworzyć firmę w danym mieście a za 3 miesiące chce przenieś się do innego Landu, ponieważ będzie mi lepiej prowadzić tam firmę. Czy te świadczenia z JC które mi będą przysługiwać na firmę i życie mogę przenieś do Landu w którym chce zamieszkać?? posiadam obywatelstwo niemieckie. Dziękuje za odpowiedz

  Marcin
  Gość
  Marcin

  Witam ,
  Mam pytanie odnośnie dotacji na firmę transportową (jednoosobową) . Mianowicie chciałbym uzyskać dotacje na otwarcie firmy transportowej i środki na zakup samochodu (do 3,5t ładowności) . Dodatkowo część kwot musiałaby być wykorzystywana na zakup paliwa i innych kosztów związanych z eksploatacją auta przez minimum 30 do 60 dni (terminy płatności). Do tej pory prowadziłem działalność budowlaną 2,5 roku. Jestem w trakcie rejestracji w JC. Bardzo słaba historia w banku (Postbank), możliwa schufa ale niewielka kwota.
  Czy istnieje w takim przypadku możliwość otrzymania jakiejś dotacji (kwota ok 20-30tys euro)

  odernik
  Gość
  odernik

  Witam. Mam pytanie. Od dwóch lat mieszkam w niemczech, przepracowalem rok a teraz pobieram ALG I i ALG II. Mysle o otwarciu pubu albo restauracji. Ogolnie jestem niezadluzony ale portfel tez jest pusty. Czy dostane jakiekolwiek dofinansowanie na otwarcie wlasnego interesu?

  Kinga
  Gość
  Kinga

  Witam! Jak wygląda sytuacja w moim przypadku: Od sierpnia do lutego pobierałam Arbeitslosengeld I ale nie poszłam dalej po II gdyż ja chcę pracować a nie żyć na socjalu. Należę dalej do Agentur für Arbeit, mam opłacane Rentenversicherung, niestety ubezpieczenie sama muszę opłacać. W takiej sytuacji mogę zwrócić się o pieniądze do Agentur für Arbeit? Głównie chodzi mi o opłacanie ubezpieczenia i małe wsparcie na paliwo, jeśli to możliwe no i wsparcie na różnego rodzaju sprzęty. Ile firma musi się utrzymać na rynku po otrzymaniu dotacji? Czy mogę liczyć też na wsparcie z Landratsamtu czy to się wyklucza? Za jakąkolwiek… Czytaj więcej »

  Kinga
  Gość
  Kinga

  Hm, ja tutaj wczoraj serdecznie dziękowałam panu w komentarzu, że takich ludzi to ze świeczką szukać ale jakoś się nie dodał.. no cóż, jednakowoż dziękuję za tak bezinteresowną pomoc 🙂 Zatem w poniedziałek idę założyć wspomnianą działalność i później udam się do JC. Co prawda po zakończeniu pobierania ALG I byłam w JC dopytać jak sprawa wygląda ale poczułam się potraktowana z góry przez panią a uważam, że nie jestem jakimś człowieczkiem, który chce żyć na socjalu, skończyłam studia, jestem pracowita po prostu noga mi się powinęła i niedawno stwierdziłam, że pora wziąć sprawy w swoje ręce i na początek… Czytaj więcej »

  awilsa
  Gość
  awilsa

  Witam. A ja bym chciala zalozyc ”Domowy salon urody” z uslugami typu Manicure hybrydowy, regualacja i henna brwi, stylizacja paznokci, przedluzanie rzes itp. itd. Domowy, dlatego, ze chcialabym to wszystko wykonywac w swoim mieszkaniu w ”extra” do tego wyposazonym pokoju. Aktualnie, w Niemczech pracuje w calkiem innym zawodzie i mieszkam w WG, ale stylizacja paznokci zajmuje sie jako dorywczym zarobkiem, ktorym chcialabym sie zajac profesjonalnie. I tu rodzi sie moje pytanie: Jak zaczac? Gdzie pojsc z takim pomyslem? Gdzie moglabym sie zglosic odnosnie dofinansowania sprzetu i kursow? Czy mialby Pan jakies porady dla mnie? Pozdrawiam 🙂

  anel
  Gość
  anel

  Witam, mam pytanie, wykonuje różne kartki okolicznościowe i maskotki na szydelku, coraz wiecej osob jest zainteresowanym kupnem a nie chcialabym podpaść dla finamzantu i sprzedawać ich na czarno. Pobierem teraz Eltengel i jestem na ubezpieczeniu męża. Czy jest w niemczech coś takiego jak np zgloszenie swojego hobby do urzedu i zarabianie np 200 euro miesiecznie bez konieczności zakladania firmy??

  hana
  Gość
  hana

  Skończyłam studia w Niemczech jako jedna z najlepszych studentek i od dwóch lat wynajmuję i prowadzę hotel z restauracją .Chciałabym wynająć większy hotel a w przyszłości zakupić na własność ….o jakie środki mogę się starać …czy w Niemczech istnieje coś takiego jak kredyt inwestycyjny lub hipoteczny pozdrawiam

  DAGMARA
  Gość
  DAGMARA

  Witam
  Obecnie nie pracuje. Jestem na ubezpieczeniu meza. Chcialabym otworzyc dzialanosc gospodarcza o charakterze artystycznym. Maluje obrazy i chcialabym zaczac je legalnie sprzedawac. Czytalam ze jesli rocznie nie przekrocze danej kwoty to jestem zwolniona z podatku. Moje pytanie tyczy ubezpieczeniazdrowotnego. Czy jesli moje zarobki beda niskie moge byc na ubezpieczeniu meza czy bez wzgledu na to musze caly czas placic ubezpieczenie zdrowotne?

  Sandra
  Gość
  Sandra

  Witam serdecznie , jestem w Niemczech od pol roku chciałabym otorzyc kawiarnię połączona ze sprzedażą tortów artystycznych. Problem w tym, ze nie mam wyksztalcenia cukierniczego. Czy w związku z tym w ogóle jest to możliwe?

  Jo
  Gość
  Jo

  Witam, jestem mgr.inz. Zootechnikiem i chcialabym otworzyc pensjonat dla zwierzat z opieka podczas urlopu oraz opieka dzienna. Mysle o miejscu dla kilku zwierzat, niewielkim pensjonacie, ktory pozwoli mi zarabiac na siebie. Zadowala mnie dochod ponizej 17tys. euro rocznie. Zwroce sie z zapytaniem do urzedu pracy, ale jestem na bezrobociu dopiero od tego miesiaca, a moje zarobki z wczesniejszych lat nie przekraczaly 900e (w ostatnich miesiacach 500e) miesiecznie, jako, ze studiowalam i w tym czasie moglam sobie pozwolic tylko na Teilzeit. Czy mam szanse na jakiekolwiek dofinansowanie bedac tak krotko na bezrobociu i zarabiajac tak malo? Moja najwieksza obawa jest niepowodzenie… Czytaj więcej »

  Kasia
  Gość
  Kasia

  Witam, mieszkam w Niemczech, nie pracuję i nie pobieram żadnych zasiłków, jestem ubezpieczona u męża w pracy. Mam do Pana kilka pytań, na które ciężko jest mi znaleźć odpowiedzi: 1. planuję współpracę z koleżanką z Polski, która opierałaby się na ręcznym tworzeniu ozdób, które chciałybyśmy sprzedawać w obu krajach przez internet, korzystając z portali zajmujących się rękodziełem; 2. czytałam, że jeśli nasz zysk nie przekroczyłby rocznie nieco ponad 8 tyś euro (co jak na razie wydaje się kwotą ogromną) to nie musiałybyśmy odprowadzać podatku dochodowego; 3. jeśli więc sprzedamy wyroby poniżej tych 8 tyś euro, to czy wówczas powinnam je… Czytaj więcej »

  Lukasz
  Gość
  Lukasz

  Witam Mieszkam w Niemczech od 2 lat. Pracuje natomiast w Polsce ( mam własną działalność gospodarczą) tam odprowadzam podatki i jestem ubezpieczony. Zajmuję się renowacją mebli (przerabiam stare meble w stylu ludwika XVI na shabby chic w kolorze białym – styl prowansalski) Niestety nie posiadam żadnego wykształcenia stolarskiego poprostu z zamiłowania to robię i jakoś to idzie. Chciałbym to samo tutaj robić lecz zastanawiam się czy to będzie bardziej opłacalne. narazie niestety nie stac mnie na tyle by otworzyć działąlność i zainwestować w sprzęt w Niemczech, Czy mogę liczyć na jakąś pomoc ze strony Państwa Niemieckiego w rozpoczęciu działąlności? Jeśli… Czytaj więcej »

  Martyna
  Gość
  Martyna

  Witam.
  Jeżeli otworze firmę ale na początku nie wiem czy ona da mi na przeżycie wystarczającej kwoty czy mogę prosić Job center żeby mi pomagał przez okres kiedy rozwinę firmę ?

  lala
  Gość
  lala

  Witam serdecznie. Posiadam dyplomy oraz certyfikaty do wykonywania konkretnych zabiegów kosmetycznych oraz medycznych. Stylizacja rzęs zagęszczanie przedłużanie, makijaż permanentny microblading, mezoterapia igłową medyczna, zabiegi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego powiększanie ust poprawa konturów twarzy ,botox. Certyfikaty są w językach polskim i angielskiem. Chce otworzyć własną działalnośc. Czy w Niemczech potrzebuje jakieś dodatkowe pozwolenia, lub wymagane są jakieś dodatkowe specjalizacje medyczne do wykonywania tych właśnie zabiegów? Mieszkam w Hessen gdzie ubiegać sie o dofinansowanie ?

  Pan Wojtek
  Gość
  Pan Wojtek

  WItam , jestem wyłącznym dystrybutorem polskiej firmy kosmetycznej na terenie niemiec, która obecna już jest w ponad 50 krajach na świecie. Właśnie wskoczyłem do tego basenu i teraz zamierzam nauczyć się pływać. Doświadczenia w Niemczech nie mam ale w innych krajach owszem. Czy jeżeli założę małą gewerbe to przysługują mi jakieś opcje pomocy w finansowaniu , nie jestem zainteresowany wkładem tylko własnego kapitału lecz chodzi mi głównie o skorzystanie z systemu który z reguły ma pomagać. Jednak z doświadczenia z tą firmą wiem iż lekko w ciągu roku mogę przekroczyć te 17 tysięcy nie zajmując się dłużej niż 6 miesięcy.… Czytaj więcej »

  Kamila
  Gość
  Kamila

  Witam serdecznie. Zbieram informacje dotyczące prowadzenia salonu kosmetycznego w Niemczech. Ten artykuł nasuwa mi na myśl wiele pytań. Moja znajomość języka jest na poziomie komunikatywnym. W związku z tym kiedy przeczytałam o doradztwie w zakresie prowadzenia działalności nieco się przeraziłam. Czy rzeczywiście jest niezbędne? Szczerze mowiac liczylam na ograniczenie ewentualnych kosztow do minimum. Do tej pory sądziłam ze przy uprzejmości urzędników z jaką się spotykałam do tej pory oraz moim uporze byłabym w stanie przeskoczyc wszystkie przeszkody. Czy korzystanie z takich usług jest konieczne? Kolejny temat który mnie zainteresował to mikrokredyty. Myślę że na początek nie ma się sensu rzucać… Czytaj więcej »

  Andrzejsiu
  Gość
  Andrzejsiu

  Witam serdecznie. Przymierzam się do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Niemczech.
  Interesuje mnie jaki jest koszt takiej działalności, tzn. wysokość składek na ubezpieczenie społeczne,zdrowotne itd. Jakie dodatkowe koszty mogą mnie czekać . Pozdrawiam

  Oli
  Gość
  Oli

  Witam.Jestem na ARBEITSLOSENGELD od czerwca,skonczylem szkole w polsce o profilu elektryk lecz nigdy w zawodzie niepracowałem i szczerze mówiac niemam pojecia o instalacjach gdyz uczuno nas malowania zamiast elektryki.Moje pytanie brzmi czy moge gdzies sie zglosic w niemczech do przyuczenia zawodu?slyszalem ze istnieje cos takiego ze przyuczaja do 2 lat i płaca niepełna pensje gdzie sie to załatwia i jak sie nazywa taka pomoc.Chciałbym w przyszlosci otworzyc firme w swoim zawodzie lecz potrzebuje gotówki,mam przepracowane 3lata w niemczech na magazynach slyszalem ze skladki ktore odprowadzala mi firma na emeryture moge wystapic o ich zwrot czy to prawda i jak wyglada… Czytaj więcej »

  magda
  Gość
  magda

  Witam, chcę otworzyć działalność gospodarczą, która będzie zajmowała się hodowlą zwierząt, na dzień dzisiejszy jeszcze mieszkam w Polsce. Aktualnie Niemcy chcą przyjmować zwierzęta, ale tylko z niemieckich hodowli, w związku z tym muszę tam otworzyć filar hodowli. Nie posiadam ziemi tam, wiec, pewnie będę musiała ją wynająć. Chcę zapytać jak to zrobić, żeby dostać pieniądze na start oraz uzyskać zgody na hodowle gdy nie jestem niemką?

  Karolina
  Gość
  Karolina

  Witam.od 4 lat mieszkam w niemczech.pracuje przez leihfirme a w wolnych chwilach tworze rzeczy metoda decoupage.mysle o otwarciu malego sklepiku z wlasnie recznie robionymi rzeczami przezemnie a takze rzeczami z drewna do tworzenia i zdobienia.w moim miescie jest sklep dla hobbistow ale takiego wlasnie gdzie mozne kupic rzeczy recznie robione nie ma wiec wydaje mi sie ze mialoby to zysk,tym bardziej ze chcialabym aby mogli tez ludzie przyjsc do takiego sklepu i na ich wlasne zamowienie wykonac prezent dla danej osoby.nie mam pojecia gdzie sie udac o dofinansowanie.prosze o pomoc

  Kinia
  Gość
  Kinia

  Witam,
  za około miesiąc planuję z chłopakiem wyjechać do Niemiec na stałe. Ukonczyłam psychologię i stosunki międzynarodowe. Chciałabym założyć tam gabinet terapeutyczny dla polaków. Jakie warunki muszę spełniać, co muszę przygotować i gdzie się udać, aby spełnić wszystkie wymogi? Chcemy zamieszkać u mamy, która sama wynajmuje mieszkanie, czy możemy starać się o jakieś dofinansowanie ?

  MAR
  Gość
  MAR

  witam
  mam pytanko
  Mieszkam od lat w niemczech od 1.10,2015 jestem na bezrobotnym.
  Zwolnilem sie sam ale mam zasilek dla bezrobotnych .Pracowalem ostatnie 14 lat w firmie wysylkowe.
  Teraz chcialbym otworzyc swoja dzialanosc (czyszczenie ,polerowanie samochodow ) autoafberetung .
  Czy przysluguje mi pomoc unijna na otwarcie firmy .Nie potrzebuje duzo okolo 5000€ na zakup sprzetu i wynajecie malej hali.
  z gory dzieki za info.
  pozdrawiam

  Martyna
  Gość
  Martyna

  Witam jestem na starcie otwarcia firmy przeszłam kurs dałam wszystkie papiery job center mówiła pani że mam wypisać potrzeby na star na 5 tys euro wypisałam i oddałam a Pani powiedziała że musi się zastanowić i porozmawiać z kolega i ma zadzwonić czy wogole coś dostane. Czy jest to możliwe że mogą mi nie pomóż w otwarciu firmy ?? zaznaczam że nauczyciel powiedział że mam bardzo dobry plan i wierzy że się uda przekazał do job center. boję się że się nie uda. proszę o odpowiedzieć.

  Łukasz
  Gość
  Łukasz

  Witam!
  Otworzyłem w tym roku firmę GmbH zajmująca sie wynajmem długo i krótko terminowym samochodów luksusowych. Nie byłem zarejestrowany jako bezrobotny. Chciał bym uzyskać środki na pierwsza działalności jak i inne które sa dostępne dla firm. Widzę ze jest Pan bardzo biegły w temacie i pomyślałem ze moze pan doradzić co i jak zrobić. Bede wdzięczny za odpowiedz i z góry dziękuje.
  Pozdrawiam
  Lukasz

  sylwia1994
  Gość
  sylwia1994

  witam,
  mam 21 lat jestem w hamburgu od okola 5/6 miesiecy. obecnie pracuje przy kuchni.
  chciałabym sie zajac czyms takim jak uslugi kosmetyczne. jednak roznego rodzaju kursy doszkalające dot kosmetyki sa dosc drogie. myslalam czy bym nie mogla zalozyc gewerby i czy wtedy bym moze otrzymala jakies wsparcie finansowe.
  drugi moj pomysl dotyczy pracy jako opiekunka. posiadam polskie dokumenty ktore mysle ze „prawdopodobnie” zakwalikowywalyby mnie do starania sie o prace jako :”tegesmutter”.
  szczerze mowiac bardziej podoba mi sie pomysl pierwszy. czy otrzymam gdziekolwiek jakies wsparcie finansowe?
  pozdrawiam sylwia

  Bartosz W
  Gość
  Bartosz W

  Witam, mam pomysł na otworzenie biznesu w Niemczech stawiając przyczepę w ruchliwym miejscu w miejscowościach turystycznych z jedzeniem. Czy ktoś wie jak się do tego zabrać od strony formalno legalnej? Posiadam już firmę w PL i czy musiałbym zakładać nową firmę w DE? Z góry dziękuję za odp.

  Mateusz
  Gość
  Mateusz

  Witam

  Czy może mi ktoś odpowiedzieć jakie formy prawne trzeba spełniać do eksportu mięsa do Niemiec. Jak to wygląda od strony Niemieckiej? Jakie trzeba mieć pozwolenia?

  Przemo32⚡️
  Gość
  Przemo32⚡️

  Witam prowadzę firmę która zajmuje sie spawaniem laserowym i po 7 miesiącach działalności pracy okazuje sie ze maszyna która kupiłem jest niewystarczająco wydajna , koniecznie potrzebuje następną. Maszyna kosztuje pare euro wiec myśle o lisingu. Ale natknąłem sie na te forum , może znacie jakoms formę dofinansowania koszt to 200 000€ .

  Kasia
  Gość
  Kasia

  Witam od 2009 prowadzimy z mezem restauracje.Ostatnie 5 miesiecy idzie nam trochr gorzej.Ludzie Maja co raz mnie pieniedzy no i mielismy duzo gosci w podeszlym wieku ktorzy sie niestety wykruszaja .Tak to juz w zyciu jest mlody moze stary musi.Chcieli bysmy sie zglosic o pomoc do urzedu pracy o pomoc.Jak to wyglada z strony prawne. Albo na co mozemy liczyc by restauracje utrzymac.Potrzebujemy pieniedzy na nowe sprzety i dodatkowe wyposarzenie bo wszystko sie zuzywa Pozdrawiam

  juspi
  Gość
  juspi

  Witam
  Mam pytanie czy będąc na AlgII nie mam szans na dostanie dotacji na otwarcie działalności ? Tak jak np w pl dostaje się z bezrobocia to tutaj mogę się starać tylko o te 300 € ?
  Pozdrawiam

  rk5210
  Użytkownik
  rk5210

  Witam serdecznie!
  Mam na imię Robert. Od 2 lat w Niemczech.
  Trafiłem na tą stronę niedawno i bardzo mnie zaciekawiła. Cieszy fakt, że ktoś pochyla się nad naszymi sprawami tutaj w obcym kraju.
  Od pewnego czasu i ja szukam rozwiązania swojego problemu i chciałbym się w tym miejscu nieco poradzić. Czy mógłbym prosić o chwilę uwagi?

  Ali77
  Gość
  Ali77

  Witam.Planuje założyć mini gewerbe usługi pedicure i manicure. Istnieje tylko jeden problem z ubezpieczeniem i żłobkiem dla dziecka. Na prywatne mnie nie stać. Koszt około 700 do 800 euro miesięcznie. Co niestety mnie przerasta. Jest to błędne koło. Czy po zgłoszeniu rejestracji gewerbe mogę się udać po pomoc do jc ? Do czasu rozpoczęcia działalności i czy jc ubezpieczy mnie i dzieci. Mam tytuł technika w zawodzie kosmetyczki i suplement m.narodowy. dziękuję za odpowiedź.