Środki dofinansowujące, to obok kapitału własnego oraz kapitału z zewnątrz (np. pożyczka bankowa) bardzo istotne źródło finansowania własnej firmy. Osoby mieszkające w Niemczech i planujące założyć tutaj firmę, mają możliwość pozyskania państwowych środków dofinansowujących. Aby mieć realne szanse na ich zdobycie, należy się uprzednio odpowiednio poinformować i przygotować. W ninejszym artykule zostaną przedstawione sposoby dofinansowania firmy w Niemczech. Zanim przejdziecie do czytania poniższego artykułu chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na artykuły o podobnej tematyce:

Kto przydziela środki dofinansowujące w Niemczech?

Środki dofinansowujące dostępne są w Niemczech na każdym szczeblu terytorialnym.

 • Gminy (niem. Kommunen) oraz powiaty (niem. Landkreise) ograniczają się przy tym do przydzielania pomieszczeń oraz działek budowlanych, które niejednokrotnie można zdobyć poniżej ich wartości rynkowej. Kraje związkowe udzielają dofinansowania za pośrednictwem własnych placówek finansowych. Pomoc na tym szczeblu polega głównie na dostarczeniu pewnej częsci kapitału, bądź objęciu poręczenia. Dzięki temu młodzi przedsiębiorcy mogą w znacznym stopniu wzmocnić kapitał własny.
 • Oprócz tego państwo niemieckie powołało do życia programy dofinansowujące, skierowane bezpośrednio do osób zkładających własne firmy. Początkujący przedsiębiorcy mogą starać się o specjalne dotacje lub subwencje podatkowe.
 • Unia Europejska również oferuje liczne programy dofinansowujące, zarówno na szczeblu regionalnym jak i ogólnokrajowym, a także sama uruchomiła kilka programów dofinansowujących skierowanych do konkretnych branż.
 • Ważną placówką odpowiedzialną za dofinansowania jest w Niemczech urząd pracy (niem. Agentur für Arbeit). Mimo, iż środki finansowe na dotacje zostały ostatnimi czasy nieco okrojone, osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą się starać o odpowiednie wsparcie finansowe podczas otwierania własnej działalności gospodarczej w Niemczech (np. w formie nieoprocentowanego kredytu/pożyczki).

Jakie formy dofinansowania dostępne są w Niemczech?

Podobnie jak w przypadku środków dofinansowujących dla istniejących firm, osoby zakładające własną firmę mają zasadniczo trzy możliwości dofinansowania:

 • Niskooprocentowane kredyty na inwestycje oraz środki operacyjne
 • Środki finansowe na wzmocnienie własnego kapitału startowego, dostępne w ramach danego programu dofinansowania
 • Środki finansowe na poradnictwo
 • Oprócz tego można liczyć na bezzwrotne dotacje na konkretne wydatki firmy
 • Środki finansowe dla osób bezrobotnych

Więcej informacji na temat poszczególnych form dofinansowania znajdziecie w dalszej części tego artykułu. Zanim jednak do tego przejdziemy, przedstawimy krótko, w jaki sposób można się starać o dofinansowanie na firmę w Niemczech.

Jak starać się o dofinansowanie w Niemczech?

Droga po dofinansowanie na firmę w Niemczech jest w zależności od programu różna. Większość środków dofinansowujących przydzielana jest wyłącznie za pośrednictwem wybranego przez Was banku (może to być bank, którego jesteście klientami, np. Sparkasse, Postbank, itp.). Dotyczy to wszystkich kredytów z subwencjonowanymi odsetkami oraz większość programów oferujących wsparcie finansowe. Banki są niejako pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcami oraz instytucjami zajmującymi się przydzielaniem dofinansowań. W procesie dofinansowania bank realizuje kredyt i odciąża tym samym daną placówkę odpowiedzialną jego przydzielenie. W związku z tym, że to banki ponoszą odpowiedzialność za ryzyko związane z daną działalnością gospodarczą. Oznacza to, iż aby otrzymać dofinansowanie, w pierwszej kolejności o powodzeniu przedsięwzięcia należy przekonać wybrany bank.

Niektóre dotacje, jak choćby poradnictwo dla osób zakładających własną działalność gospodarczą, mogą zostać zawnioskowane bez udziału banku. Należy jednak pamiętać, że rezygnując z pomocy banku, rezygnujemy równocześnie z jego opieki, która w niektórych przypadkach może być naprawdę opłacalna, a nawet konieczna.

Mimo, iż wymagania programowe jak i droga po dofinansowanie różnią się nieco między sobą, schemat postępowania podczas ich zdobywania jest zawsze podobny:

 1. Wewnętrzna kontrola planu biznesowego (np. dokładne przeanalizowanie inwestycji, udział w poradnictwie)
 2. Wyszukanie pasujących programów dofinansowujących
 3. Skontaktowanie się z odpowiednią placówką finansową, co odbywa się najczęściej za pośrednictwem banku
 4. Skompletowanie niezbędnych dokumentów
 5. Złożenie wniosku
 6. Pobranie przydzielonych środków finansowych

Pamiętajcie! Banki odgrywają ważną rolę podczas procesu zdobywania środków dofinansowujących. Są one bowiem pośrednikiem pomiędzy danym urzędem, a osobą starającą się o dofinansowanie. Oprócz tego zaopatrują one zainteresowanego w niezbędne informacje. Z drugiej strony należy jednak pamiętać, iż banki kierują się własnym interesem i zależy im na sprzedaży własnych produktów. Jeśli w danym przypadku marża nie będzie dla banku zadowalająca, nie będzie się on kwapił z pomocą w załatwieniu dofinansowania. W związku z tym ważne jest, by nie zdawać się wyłącznie na opinię banku, ale czerpać informacje również z innych źródeł (np. IHK, bądź bezpośrednio u instytucji odpowiedzialnych za dofinansowania – patrz niżej).

Środki finansowe na poradnictwo

Mało kto jest w stanie samemu ogarnąć wszystkie aspekty dotyczące otwarcia własnej działalności gospodarczej. Pomoc z zewnątrz jest niezwykle ważna, szczególnie dla osób zakładających małe firmy i nie posiadających zbytniego doświadczenia w tej materii. Pomoc ta jest jednak często bardzo kosztowna. Państwo niemieckie finansuje poradnictwo zarówno przed, jak i po założeniu firmy. Ma to umożliwić każdemu zainteresowanemu dostęp do niezbędnych informacji na temat zakładania własnej działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Oprócz tego poradnictwo finansowane jest również przez poszczególne kraje związkowe. Ten rodzaj pomocy finansowej na poradnictwo skierowany jest do:

 • Młodych firm działających na rynku od nie więcej niż dwóch lat
 • Firmy od trzeciego roku po utworzeniu
 • Firmy znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarczej, niezależnie od ich wieku

Jeśli chodzi o wysokość wsparcia finansowego, to przykładowo dla młodych firm wynosi ono maksymalnie 3.200 euro.

W grę wchodzi stała, profesjonalna opieka nad daną osobą (firmą) na okres do sześciu miesięcy. Firma konsultingowa pełni w tym wypadku rolę trenera i ma za zadanie pomóc w przygotowaniach do rozmów o dofinansowaniu, a także w planowaniu strategi marketingowych, czy sporządzaniu analiz rynku. Oprócz tego firmy konsultingowe dopuszczone do programu muszą spełniać określone wymagania. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj (kliknij).

Własny wkład finansowy dzięki wsparciu państwa?

Własny wkład finansowy, to dla banku oznaka zdolności kredytowej firmy. Bez niego możemy zapomnieć o kredycie bankowym na działalność. Własny kapitał jest zatem niezbędny w procesie pozyskiwania kapitału obcego. Państwo niemieckie powołało do życia specjalny program dofinansowujący, który ma na celu wspieranie nowo powstających firm w gromadzeniu własnego kapitału. Program nosi nazwę „ERP-Kapital für Gründung” i skierowany jest do małych oraz średnich firm. W ramach programu udzielany jest subwencjonowany kredyt o nieograniczonej odpowiedzialności kredytowej, który może pełnić rolę kapitału własnego.

Mikrokredyt

Wiele osób, które otwiera własną działalność gospodarczą zaczyna z niskiego pułapu. W przypadku mniejszych firm środki finansowe potrzebne do rozpoczęcia działalności są często niewielkie. Mimo to, wiele firm nie jest w stanie zgromadzić odpowiednich środków finansowych, przez co są one skazane na niepowodzenie już na starcie. W takich przypadkach pomocne mogą się okazać tak zwane „mikrokredyty”. O mikrokredyt mogą się starać małe oraz młode firmy, które z różnych powodów nie mogą uzyskać kredytu we własnym banku. Na szczególne względy mogą liczyć firmy zakładane przez kobiety oraz osoby z tłem migracyjnym.

Kwoty udzielanych kredytów nie są duże i wynoszą od 1.000 do 10.000 euro. Jeśli pierwszy kredyt jest spłacany regularnie przez okres minimum pół roku, to istnieje możliwość otrzymania kolejnego kredytu. Jego maksymalna łączna wysokość nie może jednak przekroczyć 25.000 euro. Spłata kredytu odbywa się w miesięcznych ratach przez okres maksymalnie czterech lat. Oprocentowanie wynosi 7,9% plus jednorazowa opłata finalna w wysokości 100 euro/kredyt. Poręczycielem może zostać każda osoba z naszego otoczenia, która spełnia odpowiednie wymagania. Właściciel firmy również ponosi odpowiedzialność cywilną.

Kredyty pochodzą ze środków finansowych Republiki Federalnej Niemiec oraz Unii Europejskiej. Rozpatrywaniem wniosków o mikrokredyty zajmuje się bank GLS, który jest wspierany przez wyspecjalizowane instytucje. Listę instytucji odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków znajdziecie w internecie pod następującym adresem: bmas.de/Mikrokredit.

Kredyt grupy kapitałowej KfW

Za pośrednictwem grupy kapitałowej KfW przydzielane są środki finansowe Republiki Federalnej Niemiec w formie kredytów z subwencjonowanym oprocentowaniem. KfW przejmuje odpowiedzialność kredytową, co znacznie może ułatwić przyznanie kredytu. Dla nowo powstających firm przygotowano kilka programów kredytowych:

  • Program “ERP-Gründerkredit – StartGeld” wspiera finansowo osoby fizyczne otwierające własną firmę lub osoby wykonujące tak zwany „wolny zawód“ (freiberufliche Tätigkeit). W ramach tego programu można uzyskać maksymalnie 100.000 euro na okres do 10 lat. Pierwsze dwa lata są przy tym wolne od spłaty.
  • Program “ERP-Gründerkredit – Universell” to program wspierający finansowo zarówno osoby fizyczne, jak i małe oraz średnie firmy, tóre istnieją na rynku minimum 2 lata oraz maksymalnie 5 lat. Wysokość wsparcia to maksymalnie 25 milionów euro. Termin spłaty kredytu wynosi do 20 lat z maksymalnie trzema latami wolnymi od spłaty.
  • Program “ERP-Kapital für Gründung” to program wspierający finansowo firmy w początkowej fazie ich działalności (maksymalnie 3 lata na rynku). Siedem pierwszych lat jest wolna od spłaty. Termin spłaty kredytu wynosi 15 lat. Maksymalna wysokość kredytu wynosi 500.000 euro.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kredytów KfW znajdziecie na poniższej stronie:

kfw.de

Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych

Osoby bezrobotne mogą liczyć na specjalne wsparcie podczas zakładania własnej firmy w Niemczech. Wsparcie to różni się od rodzaju otrzymywanego zasiłku. W przypadku świadczenia Arbeitslosengeld I wsparcie nosi nazwę „Gründungszuschuss”, a w przypadku zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengled II, potocznie zwanym również Hartz IV, wsparcie nazywa się „Einstiegsgeld”. W obu wypadkach konieczne będzie napisanie biznesplanu. O tym jak to zrobić przyczytacie tutaj: biznesplan po niemiecku.

Einstiegsgeld
 • Wysokość wsparcia jest ustalana przez urzędnika przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności konkretnego przypadku (np. ilość osób w rodzinie, długość trwania bezrobocia) i wynosi mniej więcej połowę kwoty wypłacanej w ramach zasiłku Arbeitslosengeld II (Hartz IV)
 • Einstiegsgeld jest wypłacany dodatkowo do zasiłku otrzymywanego w ramach Arbeitslosengeld II (Hartz IV) a nie w jego miejsce
 • Zgodnie z § 16c SGBII (kodeks prawa socjalnego II) założyciel firmy ma prawo do dodatkowego wsparcia finansowego na zakup dóbr materialnych niezbędnych do funkcjonowania firmy. Wsparcie to nie może przekroczyć kwoty 5.000 euro
Gründungszuschuss
 • Przysługuje osobom, których prawo do świadczenia Arbeitslosengeld I jest ważne przez minimum 150 dni
 • Na Gründungszuschuss składa się wypłata świadczenia w ramach ALG I, które jest wypłacane przez pierwsze pół roku od założenia firmy oraz dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 300 euro miesięcznie na ubezpieczenie socjalne
 • Po upływie sześciu miesięcy dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 300 euro może być wypłacane przez dodatkowe dziewięć miesięcy
 • Wsparcie to wypłacane jest przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

Więcej o świadczeniach dla osób bezrobotnych w Niemczech przeczytacie tutaj:
Jaka jest różnica między Arbeitslosengeld I i Arbeitslosengeld II (Hartz IV)?

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 

Około 80 proc. środków unijnych jest przydzielane za pośrednictwem programów, którymi kraje UE zarządzają samodzielnie. W przypadkach, w których Komisja Europejska zarządza funduszami bezpośrednio, robi to m.in. poprzez przyznawanie dotacji albo zlecanie zamówień publicznych. Komisja Europejska pomaga w finansowaniu projektów i działalności organizacji, które przyczyniają się do realizacji unijnych programów i strategii. Przyznaje dotacje za pomocą zaproszeń do składania wniosków i projektów.

Pełną listę aktualnych programów UE na dofinansowanie działalności znajdziecie pod poniższym linkiem:

Przegląd programów finansowania UE

Crowdfunding oraz crowdinvesting – alternatywne metody finansowania własnej działalności gospodarczej

Na koniec chcielibyśmy przedstawić dwie alternatywne metody dofinansowania działalności gospodarczej w Niemczech. Pierwsza z nich to popularny w Stanach Zjednoczonych crowdfunding. Crowdfunding przypomina trochę zbiórkę pieniędzy na określony cel. Osoby planujące stworzyć coś interesującego otrzymują na ten cel pieniądze. Na specjalnych portalach opisuje się swój projekt, który może zostać sfinansowany przez zainteresowane nim osoby. Osoby te otrzymują w ramach rekompensaty gotowy produkt, jak na przykład wyprodukowany film, grę komputerową, czy jakiś gadżet. W razie niepowodzenia projektu i nie wprowadzenia danego produktu na rynek, osoby wspierające go finansowo zostają na lodzie. Najbardziej popularnym portalem crowdfundingowym jest Kickstarter, a jego niemiecka alternatywa to Startnext.

Inną możliwością zdobycia środków finansowych na własną działalność gospodarczą jest crowdinvesting. W przeciwieństwie do crowdfundingu, w tym przypadku osoby udzielające wsparcia finansowego otrzymują udziały w firmie. Portale, na których można spróbować znaleźć inwestorów to popularne w Niemczech Companisto i Seedmatch.

W razie udanego sfinansowania projektu portale pobierają określoną w ich regulaminie opłatę.

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  102 KOMENTARZE

  1. witam mam pytanie jakie mam szanse na dostanie jakiegoś wsparcia finansowego na rozpoczecie działalnosci gospodarczej —firma budowlana— mam sporo własnych narzędzi ale nie wszystkie jestem obecnie na socjalu ale chciałbym se zacząć radzić sam opinie w banku mam dobrą schufa czysta co muszę zrobić by otrzymać jakiś kredyt na start mam już dwie roboty nagrane ale potrzeba trochę sprzetu dokupić czy ktoś może mi pomóc

   • Witam, w sprawie pożyczki musisz się zgłosić do twojego opiekuna/opiekunki z urzędu ds. opieki społecznej (das Sozialamt) lub urzędu pracy (das Arbeitsamt), w zależności od tego, skąd dostajesz zasiłek. Powiedz, że zamierzasz założyć własną działalność gospodarczą i masz już nawet zapytania od potencjalnych klientów. Dodaj, że posiadasz już część narzędzi, ale niestety musiałbyś dokupić jeszcze trochę sprzętu i potrzebujesz wsparcia finansowego (Ich möchte mich selbständig machen und habe sogar schon einige Auftragsanfragen von potentiellen Kunden. Ich besitze bereits ein paar Werkzeuge, es ist aber bei weitem nicht alles. Um erfolgreich zu sein und dauerhaft von der Sozialhilfe wegzukommen, bräuchte ich finanzielle Hilfe, um die nötigen Werkzeuge zu kaufen. Könnten Sie mir bitte helfen solche Hilfe zu bekommen?). Jeśli twój opiekun jest w porządku, to z pewnością ci pomoże i cię odpowiednio pokieruje. Jeśli jednak odpowie, że nic ci się nie należy, to poproś o pisemne potwierdzenie (könnten Sie mir das bitte schriftlich bestätigen?).
    Od siebie dodam, iż rodzaj pomocy finansowej zależy od tego czy dostajesz Arbeitslosengeld 1, czy Arbeitslosengeld 2.
    Jeśli pobierasz Arbeitslosengeld 1, to przysługuje ci dotacja na założenie działalności gospodarczej, z niem. Gründungszuschuss. Dotacja ta wynosi równowartość dotychczasowego zasiłku plus dodatkowo 300 euro miesięcznie przydzielane na okres pół roku. Należy pamiętać, że prawo do zasiłku ALG 1 musi być ważne przynajmniej 150 dni.
    W przypadku ALG 2 dotacja nazywa się z niemieckiego Einstiegsgeld i jest wypłacana przez okres 24 miesięcy (patrz artykuł powyżej).
    Oprócz tego istnieje możliwość uzyskania nieoprocentowanej pożyczki na inwestycje (np. narzędzia) w wysokości do maksymalnie 5000 euro. Dodatkową zaletą jest możliwość spłaty pożyczki w niewielkich ratach. Aby uzyskać pożyczkę należy w pierwszej kolejności odbyć specjalne szkolenie dla początkujących przedsiębiorców (najczęściej jednodniowe – bez obaw, to tylko formalność) i napisać biznesplan, który zostanie następnie oceniony przez odpowiedniego urzędnika (głównie bierze się pod uwagę szanse na powodzenie działalności). Tak jak wspomniałem na początku, o tym wszystkim powinien cię poinformować twój opiekun (gdzie w twojej miejscowości odbyć kurs, itd.). Jeśli chodzi o biznesplan, to postaram się wstawić w piątek przykładowy biznesplan po niemiecku.

    • Witam Panskie porady SA bardzo cenne , a przede wszystkim jasne i czytelne . BARDZO DZIEKUJE. Mam jeszcze pytanko w sprawie przykladowego biznes planu jak wyglada to w Niemczech lub czy ktos moze go napisac , bo wstyd sie przyznac ale moj niemiecki AZ tak dobry nie jest. Pozdrawiam

  2. Witam. Jestem dość młody mam 24 lata. W niemczech jestem od prawie dwóch lat. Chciałbym założyć tutaj działalność gospodarczą, tzn otworzyć swoją restauracje. Nie wiem czy konieczne jest abym posiadał wykształcenie kucharze? Dodam że przez 15 miesięcy pracowałem na Gewerbe wykonując Trockenbau a teraz od 4 miesięcy pracuje na umowie. Mam szansę na otrzymanie jakiegoś kredytu na otwarcie? Jest sens w ogóle uderzać do instytucji? Nie mam własnego kapitału startowego w portfelu, jedynie ogromne chęci. I żeby nie było, że to pomysł wysłany z palca, kocham kuchnia i mam doświadczenie w branży gastronomicznej jakieś dobre 6 lat…- szybko musiałem dorosnąć:-) będę wdzięczny za informacje.

   • Witaj, aby otworzyć w Niemczech restaurację musisz dostać odpowiednią zgodę. Koncesję otrzymasz tylko wówczas, jeśli nie masz długów podatkowych, w poświadczeniu o niekaralności nie występują przestępstwa związane ze środkami odurzającymi oraz nie masz jakichś grubszych wpisów w Schufa. Za koncesję trzeba zapłacić, a jej wysokość zależy od wysokości kosztów wynajmu lub dzierżawy (od 1.000 euro do 100.000 euro – tutaj ciężko oszacować wysokość opłaty bez konkretnych danych). Oprócz tego musisz odbyć jednodniowy kurs na temat higieny, który jest akurat najmniejszym problemem;)
    Jeśli chodzi o finansowanie, to banki praktycznie wogóle nie udzielają kredytów na rozpoczącie działalności, szczególnie w tej branży. Pozostaje Ci więc mikrokredyt. Na Twoim miejscu udałbym się w pierwszej kolejności do IHK w Twojej okolicy i tam poprosił o poradę.
    Oprócz tego przejrzyj sobie tabelkę, w której zestawiłem najważniejsze programy dofinansowujące. Tam znajdziesz niezbędne informacje wraz z linkami i danymi kontaktowymi: https://dojczland.info/przeglad-programow-na-dofinansowanie-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczej/.
    I pamietaj żeby napisać naprawdę przemyślany biznesplan. Najlepiej, żebyś przedstawił koncept, jakiego jeszcze nia ma w wybranej przez Ciebie okolicy i w przekonywujący sposób pokazał, w jaki sposób zamierzasz odnieść sukces. Powodzenia!

    • Kurs juz mam, tak mi się wydaje jeżeli mówimy o czymś podobnym do bhp w Polsce, bo już pracowałem w gastronomii w de. Dzięki za informacje. Musze poważnie się nad tym zastanowić. Miałaby być to restauracja w pełni ekologiczna, serwująca wyłącznie dania wegetariańskie, wegańskie oraz bezglutenowe również vege i vegan. Restauracje owe są w moim mieście, mieszkam w köln, wiec dziwne gdyby nie było, jednak wierze, że sukces tkwi w świetnym pomyśle. Zobaczymy. Kto nie ryzykuje ten nie zyskuje. Najważniejsze dla mnie jest dobrze się do tego przygotować, bo nie chce spartaczyc mojego marzenia od zawsze o otwarciu własnej restauracji.

     • Dokladnie o taki kurs chodzi;)
      Pomysł bardzo dobry, szczególnie, że wegetarianizm i weganizm stają sie coraz modniejsze. Tak jak piszesz, kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Przemyśl sobie wszystko dobrze i przede wszystkim dokonaj stosownych wyliczeń. Poza tym ważna jest też dobra lokalizacja. Chociaż przy dobrym marketingu i nieco gorsza nie powinna stanowić problemu. Jeśli będziesz potrzebował konceptu marketingowego, to możesz się do mnie zgłosić;)
      3mam kciuki i daj znać jak już otworzysz restaurację!

      • Dzięki za wsparcie. Będę Pamiętał. Na razie jestem na etapie przygotowań, szukania informacji dowiadywanią się od strony logistycznej oraz biznesowej jak to wygląda w tym kraju. Mam doświadczenie jednak nadal jest to doświadczenie kelnera i kucharza a nie właściciela czy choćby nawet managera restauracji. Wiem ze jest to ciężki kawałek chleba i aktywność całodobowa ale czego się nie robi dla samorealizacji. Poza tym praca w gastronomii dla mnie jest czysta przyjemnością i mam nadzieje ze tak zostanie już zawsze, dlatego nie mogę tego spartaczyc i wyjść z poparzonymi rękoma. 🙂

  3. Witam serdecznie.Zamierzam otworzyc mala gastronomie.sprzedaz hot dogow z wozka.potrzebuje ok 5 tys euro na poczatek.bylem w urzedzie.teraz pobieram alg 2.berater powiedzial ze musze kurs zrobic existenzgrundung ktory kosztuje 40 euro i ze swoim planem udac sie do bankow o uzyskanie pomocy.jesli nie dostane kast z banku to mam isc na jakus 4 miesieczny kurs i po tym od nich jakies jiewielkue pienuadze bym dostal.czy naprawde tak cuezko cos uzyskac?jco byscie mi doradzili?

  4. Witam chciałabym otworzyć manufakturę cukierków z karmelu na oczach klientów oraz ręcznie robione i ozdabiane muffiny (wszystko w stylu eko z produktów bio). W najbliższej okolicy nie ma działalności o podobnym charakterze, są tylko typowe „cukiernie”. Wiem, że wymagane jest wykształcenie cukiernika w tym celu oraz koncesja. Czy są szanse na uzyskanie dofinansowania, bądź kredytu, jeżeli nie posiadam żadnej historii kredytowej?

   • Witam, pomysł bardzo ciekawy i przy perfekcyjnym biznesplanie są szanse na dofinansowanie. Jakie, tego nie jestem w stanie niestety dokładnie określić. Proszę się udać na stronę kfw.de i tam poprosić o szczegółowe informacje (możliwy kontakt telefoniczny oraz mailowy). Proszę dać znać jeśli uda się ustalić jakieś konkrety.

    • A zna Pan kogoś godnego polecenia, kto mógłby się podjąć napisania biznesplanu? Moje doświadczenie w tej kwestii jest niestety znikome (raz pisałam biznesplan na potrzeby urzędu pracy w Polsce, z sukcesem co prawda, gdyż zostało ono przyznane, ale nie czuję się na siłach by napisać je sama). Ewentualnie mogę spróbować napisać biznesplan po polsku i dać do tłumacza, gdyż nie znam na tyle biegle niemieckiego, by się podjąć napisania go w dojczlandzkim :-).

     • Artykuł o tym jak napisać biznesplan po niemiecku znajduje się w poradniku. Jeśli jednak chce Pani napisać biznesplan po polsku i oddać go do tłumaczenia, to chętnie podejmę się tego zadania, jednak będę miał na to czas dopiero po 9-tym lutego. Szczegóły przez maila: kontakt@dojczland.info.

  5. Witam prowadzę Gewerbe od jakiś 19 miesięcy o harakterze trockenbau kabel verlegen ohne Anschluß. Hohbau. Czy mam jakąś szanse otrzymać jakaś dotacje ?

   • Witam, nie znając więcej szczegółów cieżko mi ocenić szanse na jakąś dotację. Przy czym większość programów dofinansowujących skierowana jest do osób, które dopiero co otwierają działalność. Proszę napisać w jakim kraju związkowym Pan mieszka oraz na co konkretnie chciałby Pan przeznaczyć dotację (np. jakiś drogi sprzęt, dzięki któremu będzie mógł Pan poprawić jakość swojej pracy i zwiększyć swoje szanse na rynku – proszę opisać konkretny przykład), to postaram się wysłać zapytanie o szanse na dotacje do KfW. Branża, w której Pan pracuje, nie ma u banków aż tak złej opinii jak np. branża gastronomiczna, dlatego jeśli napisze Pan dobry biznesplan poparty konkretnymi liczbami (np. dotychczasowe dochody, jakieś sukcesy, np. duże zlecenia), to są szanse na zdobycie niskooprocentowanego kredytu. W takich przypadkach najlepiej umówić termin we własnym banku i popytać o konkretne możliwości (zaznaczyć, że w pierwszej kolejności chodzi o dotację).

    • witam mam pytanie jak długo trwa załatwienie wszystkich dokumentów jeśli chcę otworzyć firmę budowlaną. Jestem na socjalu i prosiłem o jakąś pomoc bo chciałem otworzyć własna małą firmę budowlaną. Byłem już na szkoleniu takim 1 dniowym potem wysłali mnie do urzędu z biznes planem, dali mi do wypełnienia dokumenty i ta kobieta która sie tym zajmuje wyliczyła mi ze teraz zasiłku nie bede miał 1250eur na 3 osobowa rodzine no wiadomo ze z tego musze mite tez zapłacić, a teraz bede dostawał tylko 450 eur i jak ja se mam dać rade na początku jesli za mite płace 600 eur. Ja myślałem ze to tam najpierw uzyskam jakis kredyt bo nie wszystkie narzędzia mam cześć muszę dokupić wiec potrzebuje kredytu ja myslałem ze od tego sie zaczyna bo jesli mi nie przyznają kredytu to wtedy jest lipa bo nawet na opłaty mi niestarczy. Czy ktoś sie orjetuje jak to zrobić żeby ten kredyt został przyznany shufe mam czystą wiarygodnosc na 98,7% to myśle ze jest ok prosze o jakś podpowiedz najlepiej na emeil priv

  6. Witam! Mam w planach otwarcie sklepu internetowego (tematyka dziecięca) z produktami niedostepnymi na rynku niemieckim. Jestem młodą mamą i obecnie jestem na mutterschutz, działalność chciałabym otworzyć za około pół roku. Chciałabym otrzymać dofinansowanie na firmę, czy w tym wypadku musiałabym się zwolnić i iść na ag1 , czy mogę pracować na pół etatu (głównie dla zabezpieczenia finansowego i ubezpieczenia) i starać się o dofinansowanie? Schufe mam okej. Interesuje mnie też czy przy tym rodzaju działalności ‚biuro’ mogę mieć w domu?

   • Witam, postaram się poinformować i udzielić do końca tygodnia jakiejś sensownej odpowiedzi. Pozdrawiam

    • Super, dziękuję -czekam 🙂

     p.s. w poprzednim zapytaniu zapomniałam zapytać czy w przypadku otworzenia własnej firmy będzie mi się nadal należał elterngeld (firmę prowadzi się bez barier czasu, ciężko wykazać czy jest to więcej czy mniej niż 30h) .

     Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam.

   • Witam, otóż z tego co udało mi się ustalić, to jedyne realne wsparcie w Pani przypadku, to pożyczka o niskim oprocentowaniu i pokrycie większości kosztów na poradnictwo. Proszę udać się na stronę KfW i skorzystać z bezpłatnej infolini
    https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Erweitern/
    Istnieją również różne programy unijne, w ramach których można się starać o dofinansowanie. Tutaj znalazłem ciekawy wątek na ten temat w języku polskim (proszę zwrócić uwagę na linki do innych tematów na forum):
    https://www.biznesforum.pl/dotacja-z-ue-a-sklep-internetowy-vt112519.html
    A tutaj informacje od strony niemieckiej:
    https://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderwissen/gruendung-wachstum,did=275156.html
    https://www.existenzgruender.de/DE/Weg-in-die-Selbstaendigkeit/Finanzierung/Foerderprogramme/Wichtige-Foerderprogramme/inhalt.html
    Jeśli chodzi o zakładanie firmy z bezrobocia, to należy się wsparcie jak opisane w artykule.
    W Pani przypadku (sklep internetowy) biuro jak najbardziej może być w domu, przy czym dla pewności zapytałbym o zgodę wynajmującego (chodzi o to, że Pani działalność nie może zakłócać spokoju innych mieszkańców).
    Jeśli będzie Pani w stanie rzeczowo i przekonywująco wyjaśnić, iż działalność nie będzie zajmowała więcej niż 30 h w tygodniu, to nie widzę powodu, dlaczego miałaby Pani nie otrzymywać Elterngeld. Pozdrawiam

    • Dziękuję za odpowiedź.
     A czy istnieje opcja, że zwolnienie się, zarejestruje w urzędzie pracy i będę się starać o dotacje? Matki mają okres ochronny i szef bezpośrednio zwolnić mnie przez pewien okres nie może, ale czy ja sama mogę to zrobić i po tym złożyć papiery . Czy dotacje należą się zawsze (interesuje mnie kwota około 8000€), czy jest opcja, że uznają, że nie należy mi się? Interesuje mnie też czy gdybym posiadała własną działalność mogę być podpięta pod ubezpieczenie męża?

     • Jeśli zwolni się Pani z pracy z własnej inicjatywy, to zasiłek dla bezrobotnych otrzyma Pani dopiero po upływie 12 tygodni. Regulacja ta nie ma miejsca, jeśli osoba zwalniająca się ma ku temu poważne powody, jak na przykład mobbing w pracy, napastowanie seksualne, czy zbyt daleka odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania i wynikająca z tego powodu rozłąka z najbliższą rodziną. Tak jak wspominałem w poprzedniej odpowiedzi na dotację nie ma Pani co liczyć. Jeśli chodzi o podpięcie pod ubezpieczenie męża, to byłoby to możliwe, jeśli praca na własny rachunek nie zajmowałaby więcej niż 18 godzin tygodniowo, a zarobki nie przekraczałyby kwoty 450 euro miesięcznie: https://dojczland.info/rodzinne-ubezpieczenie-zdrowotne-w-niemczech/.

  7. chcilbym otwozyc malom kuchnie z polskim jedzeniem np zurek flaczki bigos grochowka itp ale sprzedawac chcialbym na flomarkach i marketach czy to dobry pomysl jak myslicie pozdrawiam

   • Ja myśle, że to bardzo dobry pomysł. Oczywiście wiele zależy od konkurencji i innych czynników. Ja bym wziął pod uwagę również jakąś dzielnicę przemysłową z dużą ilością pracowników, którzy mogliby wpaść w przerwie na ciepły posiłek. W takim miejscu wystarczy postać załóżmy od 13 do 15, gdyż poza tymi godzinami mało kto robi przerwę na obiad, choć wiele zależy też od danego zakładu pracy w wybranym miejscu. Pozdrawiam i powodzenia!

  8. Witam, przyjechałam do niemiec do chlopaka on jest niemcem. Myślę o założeniu działalności ale na razie zbieram informacje. w polsce pracowałam w różnych biurach projektowych mam wyższe wyksztalcenie w kierunku projektowania wnętrz. Chciałam się zorientować czy jako osoba bezrobotna w Polsce mam szanse uzyskać jakieś dotacje na otworzenie swojego biura w niemczech największe koszty to program, komputer na początek nie potrzebuje.

   • Witam, jeśli chodzi o otrzymanie dotacji na otwarcie biura w Niemczech dla osoby mieszkającej w Polsce, to wydaje mi się, że jeżeli jest to wogóle możliwe, to wyłącznie w ramach dotacji z Unii Europejskiej. W komentarzach zotało już co nieco na ten temat napisane.

  9. Witam,

   chciałabym założyć jednoosobową firmę ( sklep internetowy). Nie pracuję i nigdy nie pracowałam w Niemczech, wychowuję dziecko, nie jestem zarejestrowana jako osoba bezrobotna i nigdy też nie byłam.
   Czy jeżeli udam się do urzędu i zarejestruję jako bezrobotna, to mam jakąś szansę na dostanie dofinansowania czy wsparcia na otwarcie firmy?

   Dziękuję

   • Witam, w komentarzach powyżej znajdzie Pani odpowiedź na to pytanie. Jeśli chodzi o wsparcie, to tylko w ramach zasiłku dla bezrobotnych + ewentualnie niskooprocentowany kredyt, o czym przeczyta Pani w odpowiedzi na pierwszy komentarz. Powodzenia

  10. Witam ,
   Obecnie chce otworzyć firmę, jestem JC dostałem papiery do wypełnienia o pomoc finasową dla firm z JC.
   Mój problem polega na tym że teraz chce otworzyć firmę w danym mieście a za 3 miesiące chce przenieś się do innego Landu, ponieważ będzie mi lepiej prowadzić tam firmę. Czy te świadczenia z JC które mi będą przysługiwać na firmę i życie mogę przenieś do Landu w którym chce zamieszkać?? posiadam obywatelstwo niemieckie. Dziękuje za odpowiedz

   • Witam,
    rozumiem, że w Pańskim przypadku chodzi o tzw. „Einstiegsgeld”? Jeśli tak, to świadczenie to jest wypłacane na daną działalność, w związku z czym przeprowadzka do innego kraju związkowego (niem. Bundesland, tudzież Land) nie gra roli. W momencie przeprowadzki urząd traci wprawdzie tak zwaną „kompetencję administracyjną” (niem. örtliche Kompetenz), jest jednak zobowiązany do kontynuowania wypłacania świadczeń, dopóki te nie zostaną przejęte przez nowy odpowiedzialny urząd.

  11. Witam ,
   Mam pytanie odnośnie dotacji na firmę transportową (jednoosobową) . Mianowicie chciałbym uzyskać dotacje na otwarcie firmy transportowej i środki na zakup samochodu (do 3,5t ładowności) . Dodatkowo część kwot musiałaby być wykorzystywana na zakup paliwa i innych kosztów związanych z eksploatacją auta przez minimum 30 do 60 dni (terminy płatności). Do tej pory prowadziłem działalność budowlaną 2,5 roku. Jestem w trakcie rejestracji w JC. Bardzo słaba historia w banku (Postbank), możliwa schufa ale niewielka kwota.
   Czy istnieje w takim przypadku możliwość otrzymania jakiejś dotacji (kwota ok 20-30tys euro)

   • Witam,

    obawiawiam się niestety, że nikt Panu takiej pożyczki w Niemczech nie da. Szczególnie przy wpisie w szufie. Pozostaje odłożyć odpowiednią kwotę, albo spróbować pozyskać jakieś środki unijne (trochę zostało na ten temat napisane w komentarzach). Życzę powodzenia i pozdrawiam

  12. Witam. Mam pytanie. Od dwóch lat mieszkam w niemczech, przepracowalem rok a teraz pobieram ALG I i ALG II. Mysle o otwarciu pubu albo restauracji. Ogolnie jestem niezadluzony ale portfel tez jest pusty. Czy dostane jakiekolwiek dofinansowanie na otwarcie wlasnego interesu?

   • Witam. Nie da się jednocześnie pobierać ALG I i II, bowiem jedno świadczenie wyklucza drugie. Jedyna pomoc państwowa na jaką może Pan liczyć to tzw. „Einstiegsgeld” lub „Gründungszuschuss”, o czym może Pan przeczytać w powyższym artykule (ostatni nagłówek). Niestety nie ma Pan co liczyć na większą pożyczkę (maks 5.000 euro w ramach „Einstiegsgeld”), a w związku z tym, że na otwarcie pubu trzeba się liczyć z kwotą rzędu kiludziesięciu tysięcy euro, to radzę zacząć odkładać pieniądze i po uzbieraniu większej kwoty jako poręczenia, spróbować uzyskać pożyczkę bankową. Powodzenia i pozdrawiam

  13. Witam! Jak wygląda sytuacja w moim przypadku: Od sierpnia do lutego pobierałam Arbeitslosengeld I ale nie poszłam dalej po II gdyż ja chcę pracować a nie żyć na socjalu. Należę dalej do Agentur für Arbeit, mam opłacane Rentenversicherung, niestety ubezpieczenie sama muszę opłacać. W takiej sytuacji mogę zwrócić się o pieniądze do Agentur für Arbeit? Głównie chodzi mi o opłacanie ubezpieczenia i małe wsparcie na paliwo, jeśli to możliwe no i wsparcie na różnego rodzaju sprzęty. Ile firma musi się utrzymać na rynku po otrzymaniu dotacji? Czy mogę liczyć też na wsparcie z Landratsamtu czy to się wyklucza? Za jakąkolwiek odpowiedź dziękuję! Mimo wszystko będę szukać dalej informacji, niestety mój niemiecki jeszcze nie jest najlepszy!

   • Witam, Pani sytuacja jest dla mnie trochę niejasna. Zasadniczo dostaje się albo Arbeitslosengeld I (załatwiany w Arbeitsagentur), albo Arbeitslosengeld II (załatwiany w Jobcenter). Pani pisze natomiast, że skończyła pobierać ALG I i nie pobiera ALG II, ale nadal należy do Agentur für Arbeit? W jakim sensie? Czy mogłaby Pani napisać coś więcej na ten temat? Nie znając dokładnej sytuacji nie jestem w stanie podać jakichkolwiek konkretów. Generalnie w takich sytuacjach najlepiej pytać w urzędzie, od którego dostaje się świadczenie.

    • Dzień dobry! Otóż zakończyłam pobierać ALG I i pan z AfA powiedział, że mogę dalej do nich należeć, przychodzić na spotkania i szukać sama pracy (co muszę dalej wpisywać w kartkę od nich) a oni będą płacić mi Rentenversicherung, zasady te same, co podczas pobierania ALG I ale bez pieniędzy. Podpisałam dokument, że zostaję na dotychczasowych warunkach bez pieniędzy i ubezpieczenia. Wysyłali mnie do JC po ALG II ale ja powiedziałam, że tego nie chcę, ja potrzebuję pracy a nie zasiłków. Teraz sama już nie wiem, po prostu dalej należę do Agentur für Arbeit. Ja dopytam ale załóżmy, że jestem na ALG I, jak wtedy sprawa wygląda z utrzymaniem się na rynku a dofinansowaniem? Sprawa z paliwem? Chcę założyć jednoosobową firmę sprzątającą, chcę się ogłaszać w promieniu 60km i niestety wszędzie muszę dostać się autem, na miejscu nie mam szans na zlecenia bo obecnie mieszkam w małym miasteczku, a klientów chcę zdobywać głównie z większego miasta, by móc się później tam przenieść. No i ostatnia sprawa z tym Landratsamtem, czy przy założeniu, że Agentur mnie wesprze od nich też mogę coś dostać, tzn. np z Agentur dostanę pomoc na sprzęt a o paliwo muszę się zgłosić do Landratsamtu? Mam nadzieję, że napisałam to w miarę zrozumiale i nie skomplikowałam za bardzo 🙂

     • Aha! I czy poprzez Agentur mogę dostać wsparcie finansowe na doradztwo? Wiem, że koszt to ok. 60e miesięcznie, niby niewiele ale dla osoby, której oszczędności topnieją to jest już spory wydatek 🙂 I kiedy i gdzie można starać się o wsparcie na ubezpieczenie? Kurczę, śmieszne jest to, że na spotkaniach, gdy rynek pracy jest ostatnio niezbyt obfity w pracę, wspominałam, że ja chcę pracować, co jeszcze mogę zrobić, gość nic nie wspomniał o możliwości założenia własnej firmy i na jakie wsparcie można od nich liczyć. Tylko odbębnienie, podpisanie, życzenie powodzenia i to wszystko.

      • Witam, jak najbardziej może Pani liczyć na pokrycie kosztów doradztwa, o czym wspominam w powyższym artykule. Generalnie Pani sytuacja jest dla mnie nadal nieco niejasna:D Pisze Pani, że nie otrzymuje pieniędzy w ramach ALG I, ani ALG II oraz nie ma aktualnie pracy. Jeśli chce Pani założyć firmę, to w pierwszej kolejności zgłosiłbym w urzędzie miasta uboczną działalność gospodarczą (das Nebengewerbe). Uboczną działalność dlatego, ponieważ jeśli dobrze Panią zrozumiałem nie ma Pani na razie aż tyle zleceń, aby zajmowały one Pani tyle czasu jak pełnoetatowa praca, a dochody nie są na tyle duże, by mogła się Pani z nich utrzymać. W dalszej kolejności udałbym się do miejscowego Jobcenter i złożył wniosek o zasiłek dla bezrobotnych ALG II. Ważne, by firma została zgłoszona wcześniej, gdyż inaczej Jobcenter może nie wyrazić na to zgody i chcieć znaleźć Pani normalne zatrudnienie. Jeśli postawi ich Pani przez faktem dokonanym, to minimum przez pół roku będzie Pani miała prawo do zasiłku (Einstiegsgeld – patrz powyższy artykuł). Wtedy zostanie pokryte między innymi ubezpieczenie, a koszta paliwa będzie Pani mogła odliczyć od dochodów (0,20 centów za kilometr). Jest to o tyle istotne, że im więcej Pani zarobi, tym mniejsza będzie wysokość zasiłku. Kwota, o którą jest pomniejszany zasiłek jest obliczana proporcjonalnie do uzyskanych przychodów. Koszta poniesione na działalność (np. wspomniane paliwo) są jednak rozliczane z tą kwotą, dzięki czemu mimo wyższego przychodu, wysokość zasiłku nadal może być w miarę wysoka, jeśli zostały poniesione koszta na działalność.
       Wspomniana pomoc finansowa nie jest wypłacana wiecznie. Jeśli po pół roku urząd dojdzie do wniosku, że Pani działalność nie ma szans na powodzenie, to może polecić jej zamknięcie, aby móc znaleźć Pani normalne zatrudnienie (w okresie posiadania zgłoszonej działalności gospodarczej podlega Pani innemu oddziałowi Jobcenter, który nie może pośredniczyć w znalezieniu pracy).
       W razie dalszych pytań proszę pytać;)
       Pozdrawiam

      • Na początek pragnę Panu serdecznie podziękować! Tak bezinteresowna pomoc jest dalece dla mnie niespotykana i aż miło znaleźć takich Ludzi! I wierzę, że dobro powraca, może i do mnie w postaci takiej pomocy powróciło 😉 A teraz do rzeczy. Czyli na pomoc z Agentur fur Arbeit nie mam co liczyć? Bo byłam raz w JC i spotkałam się na potraktowaniu mnie totalnie z góry dlatego więcej tam nie wróciłam, nie po to kończyłam studia w Polsce, by teraz mnie tak traktowano tylko dlatego, że mi się noga powinęła! Ale spróbuję działać według pana instrukcji, zacznę w poniedziałek i zobaczymy co wyniknie! Ale również pozwolę sobie prosić pana o pomoc w przyszłości jeśli czegoś zwyczajnie nie ogarnę. Jeśli chodzi o załatwienie pracy przez JC to cóż.. Agentur nie dał rady, nie wiem czy do pracy w produkcji mam za wysokie czy za niskie kompetencje, bez dobrego języka na prawdę nie liczę na więcej. Sprzątanie też nie jest moim szczytem marzeń ale wolę wziąć sprawy w swoje ręce, cieszy mnie, że są takie wsparcia ze strony Państwa Niemieckiego. Jeszcze raz dziękuję!

  14. Hm, ja tutaj wczoraj serdecznie dziękowałam panu w komentarzu, że takich ludzi to ze świeczką szukać ale jakoś się nie dodał.. no cóż, jednakowoż dziękuję za tak bezinteresowną pomoc 🙂 Zatem w poniedziałek idę założyć wspomnianą działalność i później udam się do JC. Co prawda po zakończeniu pobierania ALG I byłam w JC dopytać jak sprawa wygląda ale poczułam się potraktowana z góry przez panią a uważam, że nie jestem jakimś człowieczkiem, który chce żyć na socjalu, skończyłam studia, jestem pracowita po prostu noga mi się powinęła i niedawno stwierdziłam, że pora wziąć sprawy w swoje ręce i na początek bez dobrego języka firma sprzątająca to nie jest głupi pomysł. Koszta na dzień dobry nie są wysokie choć wspracie się przyda, gdyż chciałabym zakupić choćby dobry odkurzacz. Rozumiem, że warunki do przyznania ALG II mimo założenia firmy pozostają te same? (Głównie chodzi mi o wydruk z konta z ostatnich 3 miesięcy! :/) a pół roku to jest dobry czas, bo albo wypali albo nie, a przynajmniej mam zabezpieczenie finansowe a głównie to o ubezpieczenie chodzi 🙂 Dobra, to ja zabieram się za dalsze pomysły jak wszystko ugryźć, jeszcze raz dziękuję i zapowiadam, że na pewno jeszcze będę prosić o pomoc, choć może uda mi się samej to wszystko ogarnąć 😉 Miłego dnia!

   • Komentarz z wczoraj się dodał, jeśli mnie wzrok nie myli;)
    Co do Pani pytania odnośnie Arbeitsagentur (zwaną również Agentur für Arbeit), to jeśli dostawała Pani od nich zasiłek i skończył się okres świadczeń, to nie ma Pani więcej do niego prawa, ponieważ jest on uzależniony od opłacania składek na ubezpieczenie od bezrobocia, a te są uiszczane z reguły w przypdaku posiadania zatrudnienia (chyba, że dana osoba posiada zbyt małe zarobki). Ubezpieczenie to wynosi aktualnie 3,0 procent wynagrodzenia brutto i jest pokrywane po połowie przez pracodawcę i pracownika. Osoby pracujące na własny rachunek nie są zobowiązane do płacenia składek na ubezpieczenie od bezrobocia, mogą to jednak robić dobrowolnie (odpowiedni wniosek należy złożyć w urzędzie pracy).
    Jeśli chodzi o warunki do przyznania ALG II, to nieco różnią się one w przypadku osób posiadających firmę. W ramach wnioksu należy między innymi podać szacunkowe przychody w okresie 6 miesięcy od złożenia wniosku oraz przedłożyć wydruk z konta z ostatnich 3 miesięcy. Chodzi o skontrolowanie transakcji finansowych wnioskodawcy, czy nie ma wśród nich podejrzanych ruchów finansowych. Jeśli posiada Pani online banking, to powinny wystarczyć wydruki z internetu (niestety nie zawsze akceptowane przez urzędników). O szczegółach dowie się Pani w urzędzie. Życzę powodzenia i proszę napisać jakąś krótką relajcę, jak będzie Pani miała już wszystko za sobą!

    • Dzień dobry! Założenie firmy mam za sobą. Das Nebengewerbe założyłam w Urzędzie Miasta, 10min, 20e i gotowe. Byłam w JC i chciałam zapytać o dokumenty, które muszę donieść ale pani z urzędu miała jeszcze 20min pracy i uznała ją za skończoną i ni udzieliła mi informacji. Będę informować! Ale zamiast żeby wszystko się wyjaśniało ja mam więcej pytań! Bo skoro mam minijob a firmę mam od dzisiaj to mam z nimi podpisać jakąś umowę czy po prostu spisywać sobie godziny? Ok, zabieram się za ulotki, miłego dnia!

     • Witam, ja cały czas myślałem, że Pani nie ma pracy. Jeśli chodzi o Minijob, to rozumiem, że ma Pani normalną umowę o pracę? Jeśli tak, to nie musi Pani z nimi podpisywać żadnej umowy. Po prostu w dniach (godzinach) wolnych od pracy może Pani wykonywać zlecenia w ramach zgłoszonej działalności. W zależności od wysokości zarobków na Minijobie może się okazać, że nie ma Pani prawa do zasiłku ALG II. Zalecam jak najszybciej to wyjaśnić. Pozdrawiam i powodzenia!

      • Ojej rzeczywiście nie napisałam tu, jedynie wspomniałam w pytaniu o Biznesplan, ale to jest max 160e na miesiąc czyli kwota zwolniona z podatku i nie pozwalająca się utrzymać.. Zobaczymy czy uznają, że mam za dużo ale to byłby szczyt wszystkiego, że lepiej siedzieć w domu i brać kasiorę zamiast próbować.. Dzisiaj będę wyjaśniać, pozdrawiam!

      • 160 euro to zdecydowanie za mało do przeżycia, więc wydaje mi się, że bez problemu otrzyma Pani pomoc finansową z Jobcenter. Pozdrowienia

  15. Witam. A ja bym chciala zalozyc ”Domowy salon urody” z uslugami typu Manicure hybrydowy, regualacja i henna brwi, stylizacja paznokci, przedluzanie rzes itp. itd. Domowy, dlatego, ze chcialabym to wszystko wykonywac w swoim mieszkaniu w ”extra” do tego wyposazonym pokoju. Aktualnie, w Niemczech pracuje w calkiem innym zawodzie i mieszkam w WG, ale stylizacja paznokci zajmuje sie jako dorywczym zarobkiem, ktorym chcialabym sie zajac profesjonalnie. I tu rodzi sie moje pytanie: Jak zaczac? Gdzie pojsc z takim pomyslem? Gdzie moglabym sie zglosic odnosnie dofinansowania sprzetu i kursow? Czy mialby Pan jakies porady dla mnie? Pozdrawiam 🙂

   • Witam, ciężko będzie o jakiekolwiek dofinansowanie, szczególnie jeśli chodzi Pani o bezzwrotną pomoc finansową. Jedyna możliwość to znalezienie jakiegoś programu unijnego lub zorientowanie się czy przypadkiem Pani gmina nie oferuje takiej pomocy (czasami zdarzają się takie programy, dofinansowane przez państwo niemieckie)? Inaczej ma się to w przypadku osób bezrobotnych. W takiej sytuacji odbywa się to tak jak opisałem w komentarzach. Jeśli chodzi o dofinansowanie kursu, to polecam: https://dojczland.info/jak-zdobyc-dofinansowanie-na-kurs-doksztalcajacy-w-niemczech/. Pozdrawiam i powodzenia!

  16. Witam, mam pytanie, wykonuje różne kartki okolicznościowe i maskotki na szydelku, coraz wiecej osob jest zainteresowanym kupnem a nie chcialabym podpaść dla finamzantu i sprzedawać ich na czarno. Pobierem teraz Eltengel i jestem na ubezpieczeniu męża. Czy jest w niemczech coś takiego jak np zgloszenie swojego hobby do urzedu i zarabianie np 200 euro miesiecznie bez konieczności zakladania firmy??

   • Witam, jeśli chodzi o drobne kwoty, to można założyć własną działalność gospodarczą i skorzystać z regulacji dla małych firm, czyli z niemieckiego Kleinunternehmerregelung. Regulacja ta zezwala osobom, których obrót nie przekracza 17.500 euro rocznie, prowadzić działalność bez konieczności wykazywania podatku VAT. Jest to uproszczona forma działalności gospodarczej i ma na celu ułatwienie początkującym przedsiębiorcom jej prowadzenie.

  17. Skończyłam studia w Niemczech jako jedna z najlepszych studentek i od dwóch lat wynajmuję i prowadzę hotel z restauracją .Chciałabym wynająć większy hotel a w przyszłości zakupić na własność ….o jakie środki mogę się starać …czy w Niemczech istnieje coś takiego jak kredyt inwestycyjny lub hipoteczny pozdrawiam

   • Na większe inwestycje można się starać o kredyt inwestycyjny, jak np. ten Postbanku: https://www.postbank.de/firmenkunden/fk_investitionskredit.html. Kredyt ten jest odpowiedni na inwestycje od 200.000 euro wzwyż. Oczywiście większość banków ma w swojej ofercie kredyty inwestycyjne, więc warto porównać warunki i szczegóły konkretnych ofert. Również oddanie danej nieruchomości pod hipotekę wchodzi w grę. Niestety nie liczyłbym na dofinansowanie z Unii bądź państwowe. Z drugiej strony jeśli przedstawi Pani naprawdę szczegółowy projekt, z którego będzie wynikało, że po jego zrealizowaniu jest Pani w stanie zapewnić konkretną liczbę nowych miejsc pracy, to być może jest możliwość otrzymania wsparcia od miasta/ze środków państwowych. W tym celu musiałaby się Pani udać z takim zapytaniem (najlepiej z gotowym projektem w ręku) do odpowiedzialnego działu miasta i tam zasięgnąć rady. Pozdrawiam i powodzenia!

  18. Witam
   Obecnie nie pracuje. Jestem na ubezpieczeniu meza. Chcialabym otworzyc dzialanosc gospodarcza o charakterze artystycznym. Maluje obrazy i chcialabym zaczac je legalnie sprzedawac. Czytalam ze jesli rocznie nie przekrocze danej kwoty to jestem zwolniona z podatku. Moje pytanie tyczy ubezpieczeniazdrowotnego. Czy jesli moje zarobki beda niskie moge byc na ubezpieczeniu meza czy bez wzgledu na to musze caly czas placic ubezpieczenie zdrowotne?

   • Witam, kwota o której Pani wspomina to 17.500 euro rocznie. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, to w Pani przypadku może Pani pozostać ubezpieczona przez męża, jeśli Pani miesięczny zysk (wpływy minus wydatki) nie przekroczy kwoty 405 euro miesięcznie, a praca na własny rachunek to uboczna działalność gospodarcza (głównym zajęciem jest wtedy bezrobocie), która nie zajmuje więcej niż 18 godzin w tygodniu. Jeśli otrzymuje Pani zasiłek dla bezrobotnych, to o otwarciu działalności należy poinformować Jobcenter. Więcej na ten temat napisaliśmy tutaj: https://dojczland.info/rodzinne-ubezpieczenie-zdrowotne-w-niemczech/.

  19. Witam serdecznie , jestem w Niemczech od pol roku chciałabym otorzyc kawiarnię połączona ze sprzedażą tortów artystycznych. Problem w tym, ze nie mam wyksztalcenia cukierniczego. Czy w związku z tym w ogóle jest to możliwe?

   • Witam, otóż zawód cukiernika (Konditor), można w Niemczech wykonywać wyłącznie z tytułem mistrzowskim. Można go zdobyć odbywając naukę zawodu w Niemczech (Ausbildung), bądź przedkładając odpowiednie świadectwa z Polski. Istnieje również możliwość, by wykonywać ten zawód bez dyplomu mistrzowskiego, o czym więcej napisaliśmy tutaj: https://dojczland.info/wlasna-dzialalnosc-gospodarcza-w-niemczech/. Pozdrawiam i powodzenia!

  20. Witam, jestem mgr.inz. Zootechnikiem i chcialabym otworzyc pensjonat dla zwierzat z opieka podczas urlopu oraz opieka dzienna. Mysle o miejscu dla kilku zwierzat, niewielkim pensjonacie, ktory pozwoli mi zarabiac na siebie. Zadowala mnie dochod ponizej 17tys. euro rocznie. Zwroce sie z zapytaniem do urzedu pracy, ale jestem na bezrobociu dopiero od tego miesiaca, a moje zarobki z wczesniejszych lat nie przekraczaly 900e (w ostatnich miesiacach 500e) miesiecznie, jako, ze studiowalam i w tym czasie moglam sobie pozwolic tylko na Teilzeit. Czy mam szanse na jakiekolwiek dofinansowanie bedac tak krotko na bezrobociu i zarabiajac tak malo? Moja najwieksza obawa jest niepowodzenie inwestycji, czy wtedy bede musiala zwrocic pieniadze natychmiast? Mam ogromna wiedze w temacie zwierzat, doswiadczenie oraz wielka pasje. Szybko nawiazuje kontakty z ludzmi, mam doswiadczenie w obsludze klienta. Problemem jest brak kapitalu. Potrzebuje dzialke lub dzialke z niewielkim pomieszczeniem gdzie moglabym zbudowac kojce dla zwierzat, oraz miejsce na klatki czy lezanki. Wszystkie prace typu wybudowanie kojcow czy zagospodarowanie pomieszczen, moge wykonac „po kosztach”, jako, ze pochodzimy z mezem z Polski wiec jestesmy (jak ja mowie) o polakach „wielozadaniowi”. Z przygotoaniem biznesplanu rowniez nie bede miala problemu. Czy ma Pan dla mnie jakies rady? jakie ryzyko wiaze sie z poniesiona porazka? Jakie sa warunki w moim wypadku, zeby interes zostal uznany za udany? (mysle tu w kontekscie sytuacji w Polsce gdzie kiedys, zeby nie oddawac dotacji unijnej wystarczylo oplacac skladki przez rok). Z gory dziekuje za kazda porade i pozdrawiam.

   • Witam, bardzo ciekawy pomysł! Jeśli chodzi o pożyczkę (zakładam, że otrzymuje Pani ALG II), to jej maksymalna wysokość wynosi 5.000 euro – patrz powyższy artykuł „Einstiegsgeld”. Czy zostanie ona przyznana w formie darowizny, czy nieoprocentowanej pożyczki, to już zależy od konkretnej sytuacji i danego urzędu. W tym celu należy się udać do opiekuna w Jobcenter i porozmawiać z nim na ten temat. Ciężko mi ocenić ryzko wynikające z poniesionej porażki, ale pożyczki nie będzie trzeba spłacać od razu w razie niepowodzenia. Poza tym Jobcenter musi się zgodzić na otwarcie przez Panią wybranej działalności gospodarczej, w przeciwnym razie nie otrzyma Pani Einstiegsgeld. Warto się dobrze przygotować do rozmowy w Jobceneter, by być w stanie przekonać urzędnika do swojego pomysłu. Jeśli chodzi o dofinansowanie z Unii Europejskiej, to na następującej stronie znajdzie Pani odpowiednie informacje: https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_de.htm.
    Inna możliwość to znalezienie nowej pracy i odłożenie odpowiedniego kapitału albo poręczenia na pożyczkę z banku.
    Abstrahując od tematu Pani pytania, to w mojej okolicy działa podobna placówka, także jeśli potrzebuje Pani dodatkowych pomysłów podaję ich stronę: https://www.mc-dog.net/. Powodzenia i pozdrawiam

    • Bardzo dziekuje za szybka odpowiedz.
     Biznes plan juz napisalam, oczywiscie pomoglam sobie korzystajac z Panskiego artykulu. Pozostalo przekonac mojego doradce.
     Placowka w Pana okolicy ma bardzo fajna oferte i na kilka pomyslow sama nie wpadlam, wiec napewno je dopisze. Troche rozni sie cennik od pensjonatow, ktore sprawdzalam, kiedy zaczelam planowanie mojego biznesu, wiec bardzo mi sie przydal ten link, bo widze, iz moje ceny moga sie okazac bardzo konkurencjyne.

  21. Witam,
   mieszkam w Niemczech, nie pracuję i nie pobieram żadnych zasiłków, jestem ubezpieczona u męża w pracy. Mam do Pana kilka pytań, na które ciężko jest mi znaleźć odpowiedzi:
   1. planuję współpracę z koleżanką z Polski, która opierałaby się na ręcznym tworzeniu ozdób, które chciałybyśmy sprzedawać w obu krajach przez internet, korzystając z portali zajmujących się rękodziełem;
   2. czytałam, że jeśli nasz zysk nie przekroczyłby rocznie nieco ponad 8 tyś euro (co jak na razie wydaje się kwotą ogromną) to nie musiałybyśmy odprowadzać podatku dochodowego;
   3. jeśli więc sprzedamy wyroby poniżej tych 8 tyś euro, to czy wówczas powinnam je wykazać jako dodatkowy dochód w zeznaniu podatkowym męża, czy raczej rozliczyć się osobno?
   4. natomiast jeśli chciałabym rozliczyć się wspólnie z mężem, to wówczas jeśli te dwa dochody zostaną dodane, to przekroczymy te 8 tyś euro dochodu zwolnionego z podatku i wtedy jednak moja sprzedaż będzie opodatkowana? Przepraszam, jeśli za bardzo zamotałam, ale naprawdę nie wiem, jak takie rzeczy funkcjonują, a zależy mi na tym, aby wszytko było ok pod kątem legalności;
   5. jeśli nie jesteśmy pewne, czy nasze wyroby będą się w ogóle sprzedawać, to czy musimy w ogóle zakładać działalność gospodarczą, czy można taki zarobek traktować jako coś dodatkowego?

   Byłabym bardzo wdzięczna za ocenę mojej sytuacji i Pańską opinię na ten temat.

   Pozdrawiam serdecznie!

   • Witam, każdą działalność nastawioną na zysk (bez względu na to czy ma on faktycznie miejsce), należy zgłosić w urzędzie miasta w odpowiednim dziale (das Gewerbeamt). W Pani przypadku będzie to najprawdopodobniej działalność jednoosobowa (możliwość prowadzenia firmy w ramach tzw. Kleinunternehmerregelung). Koszta zarejestrowania działalności gospodarczej w Niemczech wahają się w zależności od miasta i wynoszą mniej więcej 15-30 euro. Więcej na ten temat napisaliśmy tutaj: https://dojczland.info/wlasna-dzialalnosc-gospodarcza-w-niemczech/. Jednorazowa albo nieregularna sprzedaż w internecie nie podlega meldunkowi. Jeśli dobrze Panią rozumiem, to w Pani przypadku nie ma o tym mowy.
    Jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku, to w roku 2015 wynosi ona 8345 euro, przy czym należy pamiętać, że uwzględnia ona również inne przychody, jak np. Kindergeld, renty, itp. Jeśli Pani dochody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, to osobne rozliczenie wydaje się być bardziej opłacalne. Jeśli chodzi o szczegóły, to polecam kontakt z doradcą podatkowym, który z pewnością będzie w stanie rozwiać wszelkie wątpliwości. Pozdrawiam

    • Dziękuję Panu serdecznie za informację! A co w przypadku, jeśli zależy mi, aby zarejestrować firmę dwuosobową? I jak wówczas rozliczać się – ja w Niemczech, a koleżanka w Polsce? Jeśli mogłabym prosić o wyjaśnienie tej kwestii to będę wdzięczna!

     Dziękuję i pozdrawiam!

  22. Witam
   Mieszkam w Niemczech od 2 lat. Pracuje natomiast w Polsce ( mam własną działalność gospodarczą) tam odprowadzam podatki i jestem ubezpieczony.
   Zajmuję się renowacją mebli (przerabiam stare meble w stylu ludwika XVI na shabby chic w kolorze białym – styl prowansalski) Niestety nie posiadam żadnego wykształcenia stolarskiego poprostu z zamiłowania to robię i jakoś to idzie. Chciałbym to samo tutaj robić lecz zastanawiam się czy to będzie bardziej opłacalne. narazie niestety nie stac mnie na tyle by otworzyć działąlność i zainwestować w sprzęt w Niemczech,
   Czy mogę liczyć na jakąś pomoc ze strony Państwa Niemieckiego w rozpoczęciu działąlności?
   Jeśli chodzi o kredyt to może być kiepsko gdyż mam już jeden hipoteczny na koncie
   Czy mogę liczyć na jakąś pomoc ze strony Państwa Niemieckiego w rozpoczęciu działąlności?

  23. Witam.
   Jeżeli otworze firmę ale na początku nie wiem czy ona da mi na przeżycie wystarczającej kwoty czy mogę prosić Job center żeby mi pomagał przez okres kiedy rozwinę firmę ?

   • Witam, tak, istnieje taka możliwość. W sytuacji kiedy dochody uzyskiwane w ramach własnej działalności gospodarczej są niewystarczające, należy się udać do odpowiedzialnego Jobcenter, który dokona oceny faktycznej sytuacji finansowej. Należy przygotować m.in. informację o dacie założenia firmy oraz życiorys. Następnie będzie trzeba wypełnić kilka formularzy i poczekać na decyzję urzędu.

  24. Witam serdecznie. Posiadam dyplomy oraz certyfikaty do wykonywania konkretnych zabiegów kosmetycznych oraz medycznych. Stylizacja rzęs zagęszczanie przedłużanie, makijaż permanentny microblading, mezoterapia igłową medyczna, zabiegi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego powiększanie ust poprawa konturów twarzy ,botox. Certyfikaty są w językach polskim i angielskiem. Chce otworzyć własną działalnośc. Czy w Niemczech potrzebuje jakieś dodatkowe pozwolenia, lub wymagane są jakieś dodatkowe specjalizacje medyczne do wykonywania tych właśnie zabiegów? Mieszkam w Hessen gdzie ubiegać sie o dofinansowanie ?

   • Witam, generalnie kosmetyczka nie ma prawa w Niemczech pracować z igłą. Oznacza to, że kosmetyczka może zajmować się zewnętrzną warstwą skóry. Poza tym Botox należy do środków wydawancyh na receptę i może zostać przepisany oraz podany wyłącznie przez lekarza. Wyjątek stanowią osoby leczące niekonwencjonalnymi metodami (z niem. Heilpraktiker), które teoretycznie mogą wykonywać tego typu zabiegi. W Pani sytuacji przetłumaczyłbym uzyskane certyfikaty na język niemiecki i udał się z nimi do IHK, by dowiedzieć się więcej na temat możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej w opisanym przez Panią zakresie. Pozdrowienia i powodzenia!

  25. WItam , jestem wyłącznym dystrybutorem polskiej firmy kosmetycznej na terenie niemiec, która obecna już jest w ponad 50 krajach na świecie. Właśnie wskoczyłem do tego basenu i teraz zamierzam nauczyć się pływać. Doświadczenia w Niemczech nie mam ale w innych krajach owszem.

   Czy jeżeli założę małą gewerbe to przysługują mi jakieś opcje pomocy w finansowaniu , nie jestem zainteresowany wkładem tylko własnego kapitału lecz chodzi mi głównie o skorzystanie z systemu który z reguły ma pomagać. Jednak z doświadczenia z tą firmą wiem iż lekko w ciągu roku mogę przekroczyć te 17 tysięcy nie zajmując się dłużej niż 6 miesięcy.

   Przejdzmy więc do gewerby normalnej bo tak mi się zdaje ,że o tym jest ten artykuł.

   charakter byłby taki że przyjeżdżam do Niemiec , zakładam gewerbe w gewerbe-amt w moim przypadku.
   Początkowo sprzedaż internetowa ebay i inne portale aukcyjne z szybkim przejściem na online shop.

   Czy w tym przypadku mogę skorzystać z tego programu ?
   Program “KfW-Gründerkredit – StartGeld” wspiera finansowo osoby fizyczne otwierające własną firmę lub osoby wykonujące tak zwany „wolny zawód“ (freiberufliche Tätigkeit). W ramach tego programu można uzyskać maksymalnie 100.000 euro na okres do 10 lat. Pierwsze dwa lata są przy tym wolne od spłaty.

   oczywiście tak jak pisałem z jak najmniejszym wkładem własnym , gdzie pomoc wynosiła by od 6 do 13 tysięcy
   Pierwsze 2 lata wolne są bardzo dobrą alternatywą rozumie że mogę wydać te środki na co chce? nawet na zakup produktów utworzenie strony itd ?

   Czy przysługiwała by mi jakaś pomoc „szkoleniowca?” + pomoc doradcza ? finansowana przez państwo?

   • Witam,
    niestety nigdy nie wnioskowałem o pomoc finansową, więc nie jestem Panu w stanie powiedzieć, czy zostanie ona przydzielona w Pana przypadku. Zarówno w komentarzach jak i tabeli programów dofinansowujących podałem namiary do instytucji zajmujących się przydzielaniem, bądż pośredniczeniem w przydzielaniu dofinansowań. Po szczegółowe informacje należy się zwrócić do wybranej instytucji. Byłbym wdzięczny, jeśli zechciałby się Pan podzielić z nami potem swoimi doświadczeniami. Powodzenia!

  26. Witam serdecznie. Zbieram informacje dotyczące prowadzenia salonu kosmetycznego w Niemczech. Ten artykuł nasuwa mi na myśl wiele pytań. Moja znajomość języka jest na poziomie komunikatywnym. W związku z tym kiedy przeczytałam o doradztwie w zakresie prowadzenia działalności nieco się przeraziłam. Czy rzeczywiście jest niezbędne? Szczerze mowiac liczylam na ograniczenie ewentualnych kosztow do minimum. Do tej pory sądziłam ze przy uprzejmości urzędników z jaką się spotykałam do tej pory oraz moim uporze byłabym w stanie przeskoczyc wszystkie przeszkody. Czy korzystanie z takich usług jest konieczne? Kolejny temat który mnie zainteresował to mikrokredyty. Myślę że na początek nie ma się sensu rzucać na głęboką wodę. Lepiej by było rozpocząć cokolwiek i w miarę upływu czasu i obserwacji potrzeb klientek na tutejszym rynku po prostu się rozwijać. Sadze ze kwota 5000 euro wystarczylaby w zupelnosci na pierwsze zakupy produktow i promocje. Dodatkowym plusem jest w mojej sytuacji jest fakt ze w grupie miałabym kosmetyczkę z 25 letnim doświadczeniem w prowadzeniu własnego salonu w Polsce. To oznacza tyle ze posiada cały sprzęt potrzebny do wykonywania podstawowych zabiegów. Pytanie brzmi czy można to uznać za wkład własny? Nawet biorąc pod uwagę np wycenę rzeczoznawcy? Nie musze również myśleć o kosztach przygotowania lokalu ponieważ takimi pracami zajmuje się mój mąż – pomoc małżeńska. Ponioslabym jedynie koszty materiałów i mebli. Czy to daje mi większe szanse na uzyskanie takiego mikrokredytu? Kolejne nurtujące mnie pytanie to sprawy związane z Gesundheitsamtem. Krąża wokół mnie takie opinie ze wymagania nie są tak surowe jak w Polsce. Czy rzeczywiście? Takim ukrytym asem jest tu posiadanie własnego sprzętu do sterylizacji. Z pewnąscia odciążyło by to budżet. Czy jednak będę potrzebowała kogoś kto poprowadzi mnie za rękę? I czy jest może jakaś organizacja która pomaga Polakom w tych kwestiach? W komentarzu przeczytałam także ze kosmetyczka nie może posługiwać się igłą. Czyli powinnam zapomnieć o mezoterapi i innych tego typu zabiegach? Nawet szkolenie odbyte w Polsce w tym zakresie nic tu nie pomoże? Będę wdzięczna za wyczerpująca odpowiedz. Pozdrawiam

   • Witam, jeśli chodzi o doradztwo, to jest to najczęściej dobrowolne. Na terenie Niemiec działają polskie organizacje pomagające Polakom w różnych kwestiach, np. polskarada.de. Tutaj można poczytać o finansowaniu z Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86&langId=pl. Jeśli chodzi o ostatnie pytanie, to bez odpowiednich kwalifikacji, nie można wykonywać w Niemczech zabiegów igłą.

  27. Witam serdecznie. Przymierzam się do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Niemczech.
   Interesuje mnie jaki jest koszt takiej działalności, tzn. wysokość składek na ubezpieczenie społeczne,zdrowotne itd. Jakie dodatkowe koszty mogą mnie czekać . Pozdrawiam

  28. Witam.Jestem na ARBEITSLOSENGELD od czerwca,skonczylem szkole w polsce o profilu elektryk lecz nigdy w zawodzie niepracowałem i szczerze mówiac niemam pojecia o instalacjach gdyz uczuno nas malowania zamiast elektryki.Moje pytanie brzmi czy moge gdzies sie zglosic w niemczech do przyuczenia zawodu?slyszalem ze istnieje cos takiego ze przyuczaja do 2 lat i płaca niepełna pensje gdzie sie to załatwia i jak sie nazywa taka pomoc.Chciałbym w przyszlosci otworzyc firme w swoim zawodzie lecz potrzebuje gotówki,mam przepracowane 3lata w niemczech na magazynach slyszalem ze skladki ktore odprowadzala mi firma na emeryture moge wystapic o ich zwrot czy to prawda i jak wyglada ta sprawa.pozdrawiam

   • Witam, po pierwsze musiałby Pan uznać polskie wykształcenie w Niemczech. Przyuczenie do zawodu, o które Pan pyta, to z niemieckiego Ausbildung. Całość polega na tym, że składa Pan papiery na Ausbildung w wybranej firmie i po zaakceptowaniu Pana podania może Pan zacząć naukę. Podczas Ausbildungu chodzi Pan kilka dni w tygodniu do szkoły, gdzie nauczane są przedmioty potrzebne w zawodzie oraz w pozostałe dni do pracy w firmie. Najczęściej są to 2 dni w tygodniu szkoły i 3 dni pracy, ale zdarzają się również inne proporcje. Zarobki podczas robienia Ausbildungu są stosunkowo niskie, ale jeśli nie byłby Pan w stanie się utrzymać, to można się starać o pomoc finansową od państwa. Pozdrawiam

  29. Witam, chcę otworzyć działalność gospodarczą, która będzie zajmowała się hodowlą zwierząt, na dzień dzisiejszy jeszcze mieszkam w Polsce. Aktualnie Niemcy chcą przyjmować zwierzęta, ale tylko z niemieckich hodowli, w związku z tym muszę tam otworzyć filar hodowli. Nie posiadam ziemi tam, wiec, pewnie będę musiała ją wynająć. Chcę zapytać jak to zrobić, żeby dostać pieniądze na start oraz uzyskać zgody na hodowle gdy nie jestem niemką?

   • Witam, myślę, że z uzyskaniem zgody na hodowlę nie powinno być większych problemów. Jeśli chodzi o dotację, to w Pani wypadku czarno to widzę, jeśli chodzi o jakąś z państwa niemieckiego, ale można spróbować postarać się o jakąś dotację z Unii Europejskiej. Powodzenia

  30. Witam.od 4 lat mieszkam w niemczech.pracuje przez leihfirme a w wolnych chwilach tworze rzeczy metoda decoupage.mysle o otwarciu malego sklepiku z wlasnie recznie robionymi rzeczami przezemnie a takze rzeczami z drewna do tworzenia i zdobienia.w moim miescie jest sklep dla hobbistow ale takiego wlasnie gdzie mozne kupic rzeczy recznie robione nie ma wiec wydaje mi sie ze mialoby to zysk,tym bardziej ze chcialabym aby mogli tez ludzie przyjsc do takiego sklepu i na ich wlasne zamowienie wykonac prezent dla danej osoby.nie mam pojecia gdzie sie udac o dofinansowanie.prosze o pomoc

  31. Witam,
   za około miesiąc planuję z chłopakiem wyjechać do Niemiec na stałe. Ukonczyłam psychologię i stosunki międzynarodowe. Chciałabym założyć tam gabinet terapeutyczny dla polaków. Jakie warunki muszę spełniać, co muszę przygotować i gdzie się udać, aby spełnić wszystkie wymogi? Chcemy zamieszkać u mamy, która sama wynajmuje mieszkanie, czy możemy starać się o jakieś dofinansowanie ?

  32. witam
   mam pytanko
   Mieszkam od lat w niemczech od 1.10,2015 jestem na bezrobotnym.
   Zwolnilem sie sam ale mam zasilek dla bezrobotnych .Pracowalem ostatnie 14 lat w firmie wysylkowe.
   Teraz chcialbym otworzyc swoja dzialanosc (czyszczenie ,polerowanie samochodow ) autoafberetung .
   Czy przysluguje mi pomoc unijna na otwarcie firmy .Nie potrzebuje duzo okolo 5000€ na zakup sprzetu i wynajecie malej hali.
   z gory dzieki za info.
   pozdrawiam

   • Witam,
    jeśli chodzi o pomoc finansową z Uni, to z tego co się orientuje może być ciężko. Jeśli pobiera Pan zasiłek dla bezrobotnych, to w zależnoci od tego, który to jest zasiłek może się Pan starać o Einstiegsgeld albo Gründungszuschuss. Może Pan przeczytać na ten temat w powyższym artykule („Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych”) oraz w komentarzach. Pozdrawiam

  33. Witam jestem na starcie otwarcia firmy przeszłam kurs dałam wszystkie papiery job center mówiła pani że mam wypisać potrzeby na star na 5 tys euro wypisałam i oddałam a Pani powiedziała że musi się zastanowić i porozmawiać z kolega i ma zadzwonić czy wogole coś dostane. Czy jest to możliwe że mogą mi nie pomóż w otwarciu firmy ?? zaznaczam że nauczyciel powiedział że mam bardzo dobry plan i wierzy że się uda przekazał do job center. boję się że się nie uda. proszę o odpowiedzieć.

   • Witam, nie wiem czy dostanie Pani kwotę 5.000 euro, o która złożyła Pani wniosek, ale wydaje mi się, że jakąś pomoć finansową otrzyma Pani na pewno, szczególnie, jeśli napisała Pani dobry biznes plan, co jest w tej kwestii decydujące.

  34. Witam!
   Otworzyłem w tym roku firmę GmbH zajmująca sie wynajmem długo i krótko terminowym samochodów luksusowych. Nie byłem zarejestrowany jako bezrobotny. Chciał bym uzyskać środki na pierwsza działalności jak i inne które sa dostępne dla firm. Widzę ze jest Pan bardzo biegły w temacie i pomyślałem ze moze pan doradzić co i jak zrobić. Bede wdzięczny za odpowiedz i z góry dziękuje.
   Pozdrawiam
   Lukasz

  35. witam,
   mam 21 lat jestem w hamburgu od okola 5/6 miesiecy. obecnie pracuje przy kuchni.
   chciałabym sie zajac czyms takim jak uslugi kosmetyczne. jednak roznego rodzaju kursy doszkalające dot kosmetyki sa dosc drogie. myslalam czy bym nie mogla zalozyc gewerby i czy wtedy bym moze otrzymala jakies wsparcie finansowe.
   drugi moj pomysl dotyczy pracy jako opiekunka. posiadam polskie dokumenty ktore mysle ze „prawdopodobnie” zakwalikowywalyby mnie do starania sie o prace jako :”tegesmutter”.
   szczerze mowiac bardziej podoba mi sie pomysl pierwszy. czy otrzymam gdziekolwiek jakies wsparcie finansowe?
   pozdrawiam sylwia

  36. Witam, mam pomysł na otworzenie biznesu w Niemczech stawiając przyczepę w ruchliwym miejscu w miejscowościach turystycznych z jedzeniem. Czy ktoś wie jak się do tego zabrać od strony formalno legalnej? Posiadam już firmę w PL i czy musiałbym zakładać nową firmę w DE? Z góry dziękuję za odp.

  37. Witam

   Czy może mi ktoś odpowiedzieć jakie formy prawne trzeba spełniać do eksportu mięsa do Niemiec. Jak to wygląda od strony Niemieckiej? Jakie trzeba mieć pozwolenia?

  38. Witam prowadzę firmę która zajmuje sie spawaniem laserowym i po 7 miesiącach działalności pracy okazuje sie ze maszyna która kupiłem jest niewystarczająco wydajna , koniecznie potrzebuje następną. Maszyna kosztuje pare euro wiec myśle o lisingu. Ale natknąłem sie na te forum , może znacie jakoms formę dofinansowania koszt to 200 000€ .

   • Witam, nie będzie łatwo zdobyć taką kwotę. Można spróbować ze środków unijnych lub wziąć kredyt. Jeśli może Pan wykazać, iż do tej pory firma dobrze prosperowała, to na pewno zwiększy to Pańskie szanse. Ja niestety więcej niż to co napisałem w artykule nie jestem w stanie pomóc. Być może znajdzie się ktoś, kto ma doświadczenie w tym temacie i da jeszcze lepszą radę… Powodzenia

  39. Witam od 2009 prowadzimy z mezem restauracje.Ostatnie 5 miesiecy idzie nam trochr gorzej.Ludzie Maja co raz mnie pieniedzy no i mielismy duzo gosci w podeszlym wieku ktorzy sie niestety wykruszaja .Tak to juz w zyciu jest mlody moze stary musi.Chcieli bysmy sie zglosic o pomoc do urzedu pracy o pomoc.Jak to wyglada z strony prawne. Albo na co mozemy liczyc by restauracje utrzymac.Potrzebujemy pieniedzy na nowe sprzety i dodatkowe wyposarzenie bo wszystko sie zuzywa Pozdrawiam

   • Witam, jeśli ze względu na niskie dochody nie jesteście Państwo w stanie się utrzymać, to jak najbardziej możecie się Państwo zgłosić do Jobcenter z prośbą o pomoc finansową. W tym wypadku zostaniecie Państwo odesłani do Jobcenter, który zajmuje się sprawami osób z własną działalnością gospodarczą. Urząd może postawić warunek, że jeśli w przeciągu przykładowo 6 miesięcy działalność nie zacznie przynosić odpowiednich dochodów, to będzie należało ją zamknąć i zacząć szukać pracy, aby nadal otrzymywać zasiłek. Generalnie z tego co się orientuję na działalność w gastronomii ciężko uzyskać jakieś dofinansowanie czy kredyt, bo zbyt dużo tego typu działalności upada i banki zniechęcone negatywnymi doświadczeniami udzielają niechętnie pożyczek. Przy czym starając się o jakiekolwiek pieniądze na działalność nie argumentowałbym tym, że publika się wykrusza, bo w takiej sytuacji tym bardziej będzie ciężko cokolwiek zdobyć, tylko starał się wytłumaczyć, że lokal wymaga modernizacji, aby zachęcić do jego odwiedzania nowych klientów. Pozdrawiam i życzę powodzenia

  40. Witam
   Mam pytanie czy będąc na AlgII nie mam szans na dostanie dotacji na otwarcie działalności ? Tak jak np w pl dostaje się z bezrobocia to tutaj mogę się starać tylko o te 300 € ?
   Pozdrawiam

  41. Witam serdecznie!
   Mam na imię Robert. Od 2 lat w Niemczech.
   Trafiłem na tą stronę niedawno i bardzo mnie zaciekawiła. Cieszy fakt, że ktoś pochyla się nad naszymi sprawami tutaj w obcym kraju.
   Od pewnego czasu i ja szukam rozwiązania swojego problemu i chciałbym się w tym miejscu nieco poradzić. Czy mógłbym prosić o chwilę uwagi?

  42. Witam.Planuje założyć mini gewerbe usługi pedicure i manicure. Istnieje tylko jeden problem z ubezpieczeniem i żłobkiem dla dziecka. Na prywatne mnie nie stać. Koszt około 700 do 800 euro miesięcznie. Co niestety mnie przerasta. Jest to błędne koło. Czy po zgłoszeniu rejestracji gewerbe mogę się udać po pomoc do jc ? Do czasu rozpoczęcia działalności i czy jc ubezpieczy mnie i dzieci. Mam tytuł technika w zawodzie kosmetyczki i suplement m.narodowy. dziękuję za odpowiedź.

  Comments are closed.