05.07.2020

IHK w Niemczech – czym jest i jakie są zadania tej instytucji?

Izba Przemysłowo-Handlowa w Niemczech (niem. IHK: Industrie-und Handelskammer)

IHK, czyli Izba Przemysłowo-Handlowa reprezentuje interesy wszystkich przedsiębiorstw w Niemczech. Należy jednak mieć na uwadze, że przedsiębiorstwa należące do izb rzemieślniczych nie są reprezentowane przez IHK.

Każdy, kto rejestruje w Niemczech działalność gospodarczą, automatycznie staje się członkiem IHK. Nie ma tutaj znaczenia, jak duża jest firma lub czy jest to działalność główna, czy jedynie dodatkowa – członkostwo jest dla każdego obowiązkowe. 

Organizacja IHK w Niemczech

IHK jest organizacją prawa publicznego. Poszczególne izby działają regionalnie i reprezentują interesy przedsiębiorstw wszystkich branż. W danym regionie to właśnie Izba Przemysłowo-Handlowa jest najważniejszym przedstawicielem interesów miejscowych przedsiębiorców. W związku z tym izby realizują dla swoich członków zadania z zakresu prawa publicznego. W Niemczech IHK działa jako centralny organ do spraw kształcenia zawodowego. Przykładowo wyznacza standardy dotyczące nauczanych treści, czy zajmuje się egzaminami, które są w Niemczech bardzo wysoko cenione i uznawane na terenie całego kraju.

Podstawy prawne niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Łącznie w Niemczech funkcjonuje 79 Izb Przemysłowo-Handlowych. Każda z nich odpowiedzialna jest za swój region – mniejszy lub większy i przejmuje zadania gospodarki regionalnej. Podstawą prawną, regulującą działanie izb jest ustawa o tymczasowych regulacjach prawnych Izb Przemysłowo-Handlowych (w skrócie tzw. IHK-Gesetz). Na czele izb stoją członkowie zarządu, którzy zostali wybrani i aktywnie działają w ramach swoich regionów lub w centrali IHK.

Jakie zadania spełnia IHK?

Do zadań Izby Przemysłowo-Handlowej należą następujące zadania:

– wspieranie zarobkowej działalności gospodarczej w regionie,

– reprezentowanie interesów przedsiębiorców regionalnych,

– regulacja handlowego i regionalnego kształcenia zawodowego,

– tworzenie regulaminów egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,

– przeprowadzanie egzaminów końcowych po szkoleniach czy po zakończonych kursach dokształcających,

– wsparcie urzędów poprzez doradztwo i ekspertyzy,

– wsparcie miejscowych przedsiębiorstw w zakresie gospodarki zagranicznej (Unia Europejska oraz kraje trzecie),

– zapewnianie przestrzegania przez członków IHK zasad etyki handlowej,

– doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

Członkostwo w Izbie rozpoczyna się w momencie rejestracji działalności, a kończy dopiero wtedy, gdy działalność jest zamykana. Firmy nie mogą więc z własnej inicjatywy zakończyć swojego członkostwa w IHK.

Wysokość składek członkowskich w IHK

Wysokość rocznej składki członkowskiej zależy od rodzaju, zasięgu i wyników finansowych przedsiębiorstwa. Składa się z dwóch części: opłata podstawowa i opłata dodatkowa wynikająca z tego, jaki dochód przynosi działalność przedsiębiorstwa. Jednak firmy dopiero rozpoczynające działalność i małe przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę na specjalne udogodnienia, które ich dotyczą. Założyciele firm, którzy po raz pierwszy rejestrują działalność, są w pierwszym roku zwolnieni z opłaty, jeśli spełniają pewne kryteria, czyli jeśli:

– nie są zarejestrowani w rejestrze handlowym,

– są osobą fizyczną, a nie prawną (nie są np. spółką osobową ani kapitałową),

– ich roczny zysk z działalności wynosi mniej niż 25.000 euro,

– w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadzili działalności gospodarczej, a więc nie mieli przychodów z tytułu działalności na własny rachunek, działalności gospodarczej, rolniczej lub leśnej,

– nie posiadają więcej niż jedna dziesiąta udziałów w spółce kapitałowej.

Ponadto § 3 IHKG reguluje kwestię dobrowolności składek małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Mogą być one zwolnione ze składek, o ile chodzi o osoby fizyczne lub spółki osobowe bez wpisu do rejestru handlowego, a ich zyski z prowadzenia działalności nie przekraczają kwoty 5.200 euro.

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

Praca w Niemczech

Obserwuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Co o tym myślisz? Skomentuj!x
()
x