W związku z zapytaniem jednego z naszych czytelników, chcielibyśmy wyjaśnić, czy obowiązująca w niemieckim prawie zasada, iż „dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za swoich rodziców”, ma zastosowanie również w stosunku do zasiłku dla bezrobotnych. Dla tych leniwych, którzy nie lubią czytać odpowiemy krótko: tak! Dzieci nie ponoszą odpowiedzialności wobec rodziców, dlatego Jobcenter nie może naliczyć dochodów dzieci przy obliczaniu wysokości zasiłku dla bezrobotnych dla rodziców.

Dziecko zarabia pieniądze – Jobcenter nalicza jego zarobki na poczet zasiłku ojca

Sytuacja, którą opisał nasz czytelnik wyglądała następująco: samotny ojciec mieszkał z czwórką swoich dzieci. Jako wspólnota potrzebujących (niem. Bedarfsgemeinschaft), rodzina otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych z Jobcenter. Jedno z dzieci zaczęło jednak zarabiać 1000 euro miesięcznie w ramach wynagrodzenia podczas nauki zawodu (niem. Ausbildung). Jobcenter zaczął potrącać z wypłaty syna 100 euro na poczet zasiłku ojca. W tym wypadku dziecko było więc de facto odpowiedzialne za swojego ojca – mimo że niemieckie prawo mówi, iż dzieci nie odpowiadają za rodziców lub nie są zobowiązane do łożenia na rodziców. Jobcenter najwidoczniej zignorował tą zasadę. W związku z powyższym nasuwa się pytanie: czy regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku Jobcenter? Odpowiedź jest jednoznaczna: nawet jeśli rodzice otrzymują zasiłek dla bezrobotnych, potocznie zwany w Niemczech „Hartz 4”, dziecko zarabiające pieniądze nie musi ich im przekazywać. W związku z tym dochód uzyskany przez dziecko nie może zostać przeniesiony przez Jobcenter na innych członków rodziny. Jobcenter pomylił w tym wypadku prawdopodobnie ojca z synem – inaczej nie da się tej sytuacji wyjaśnić.

Podstawa prawna jest skomplikowana

Jak widać, odpowiedź na postawione nam pytanie jest prosta. Aby jednak do niej dojść, trzeba przebrnąć przez gąszcz paragrafów niemieckiego kodeksu prawa socjalnego (niem. Sozialgesetzbuch, w skrócie SGB). Jak widać, w opisywanym przypadku Jobcenter ta sztuka się najwidoczniej nie udała. Rozwiązanie znajduje się w paragrafie 7 i 11 SGB II. Paragraf 7 ust. 4 stanowi, że dzieci, które zarabiają wystarczająco dużo pieniędzy, aby zaspokoić swoje własne potrzeby, nie są częścią wspólnoty potrzebujących (niem. Bedarfsgemeinschaft).

W związku z tym SGB II gwarantuje, że poprzez wykluczenie dziecka ze wspólnoty potrzebujących, również dochód przez nie uzyskiwany, nie jest do dyspozycji rodziców. Konkretyzuje to paragraf 9 ust. 2 SGB II, który stanowi, że dochody rodziców są do dyspozycji dzieci. Nie ma w nim jednak mowy o odwrotnej sytuacji, co tylko potwierdza powyższe stwierdzenie, iż rodzicom nie należy się dochód uzyskiwany przez ich dzieci.

Istnieje jeden wyjątek

Wyjątek stanowi zasiłek rodzinny. Niemieckie przepisy mówią, że jeżeli dziecko zarabia wystarczającą ilość pieniędzy, Kindergeld należy się wtedy rodzicom (paragraf 11 ust. 1 SGB II). W opisywanym przypadku nie miało to jednak znaczenia, ponieważ dziecko nie otrzymywało już Kindergeld.

Jak sprawdzić decyzję Jobcenter?

Jak widać Jobcenter są omylne i nierzadko zdarza się, że decyzje urzędu są błędne. Jeśli sami pobieracie w Niemczech zasiłek dla bezrobotnych i macie wątpliwości co do decyzji Jobcenter, można zlecić jej sprawdzenie fachowcom i to bezpłatnie! Wystarczy na poniższej stronie www.hartz4widerspruch.de:

  1. Wybrać rodzaj odpowiedzi, którą otrzymaliście od Jobcenter (np. „Ablehnungsbescheid”, czyli odpowiedź odmowna)
  2. Zarejestrować się na niej podając Wasze dane osobowe wraz z adresem
  3. Podpisać elektronicznie pełnomocnictwo (niem. Vollmacht), bez którego prawnicy współpracujący z www.hartz4widerspruch.de nie mogą Was reprezentować w Jobcenter
  4. Załadować skan decyzji
  5. Odpowiedzieć na pytania (Fragebogen), aby osoby, które zajmą się sprawdzeniem Waszej decyzji wiedziały jaka jest Wasza aktualna sytuacja
Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!

Praca w Niemczech

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika