fbpx
24.02.2020

Wypadek w pracy w Niemczech – jak to wygląda z odszkodowaniem?

Wypadek w pracy może nas wykoleić na długi czas. Jak to wygląda w takim przypadku z odszkodwaniem za wypadek w pracy w Niemczech? Kiedy ma się do niego prawo?

Możliwe skutki wypadku w pracy w Niemczech

Jeśli w pracy w Niemczech przydarzy nam się wypadek, może mieć on poważne konsekwencje. Niejednokrotnie poszkodowani są długotrwale niezdolni do pracy. W rezultacie pracownicy obawiają się o swoją przyszłośc. W zależności od sytuacji, wypadek w pracy może nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe.

Zasadniczo ustawodawca w Niemczech przewidział, że za wypadek w pracy otrzymuje się odpowiednie świadczenia (siódma księga niemieckiego kodeksu socjalnego). Mają one zapewnić poszkodowanym bezpieczeństwo finansowe. W dalszej części artykułu dowiecie się, co obejmują te świadczenia.

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek w pracy w Niemczech?

Pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy w Niemczech, mają prawo do świadczeń powypadkowych. W zależności od branży, należy się zwrócić do odpowiedzialnego zrzeszenia zawodowego (Berufsgenossenschaft), które jest odpowiedzialne za wypłacenie wspomnianych świadczeń (Ciekawostka: komu przysługuje w Niemczech chorobowe?). W pierwszej sześciotygodniowej fazie zwolnienia lekarskiego, pracodawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość wypłat wynagrodzenia.

Świadczenia powypadkowe zrzeszeń zawodowych obejmują w Niemczech:

 • koszty leczenia skutków wypadku i ewentualnej rehabilitacji
 • wypłatę części wynagrodzenia w trakcie leczenia i rehabilitacji (Verletztengeld)
 • rentę wypadkowa (Verletztenrente)
 • dopłaty do kosztów opieki w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu (Pflegegeld)
 • zasiłek pogrzebowy (Sterbegeld)

Czy oprócz świadczeń ubezpieczeniowych można żadać od pracodawcy zadośćuczynienia?

Podstawą do wypłaty zadośćuczynienia za wypadek przy pracy w Niemczech jest prawo cywilne. Kodeks cywilny reguluje szkody niematerialne w § 253. W tym miejscu zdefiniowano, że taka płatność może być zasadna w następujących przypadkach:

 • zostało zranione ciało
 • ucierpiało zdrowie – fizycznie lub psychicznie
 • ma miejsce ograniczenie wolności
 • jest wywierany wpływ na samostanowienie seksualne

Na tym nie koniec. Aby móc starać się o wypłatę zadośćuczynienia za poniesione straty zdrowotne, fizyczne czy psychiczne, trzeba udowodnić pracodawcy umyślność spodowania wypadku (§ 104, SGB VII). Dodatkowo, to po stronie pracownika leży konieczność udowodnienia zaistnienia takiej sytuacji.

Ile może wynieść kwota zadośćuczynienia za wypadek przy pracy w Niemczech?

Nawet jeśli zdarza się to dość rzadko, zdarza się, że sądy w Niemczech orzekają winę pracodawcy i ten jest wtedy zobowiązany wypłacić pracownikowi zadośćuczynienie. Jego kwota jest obliczana indywidualnie.

Poniższa lista jest przykładem tego, jak niskie są szanse na satysfakcjonujące zadośćuczynienie za wypadek w pracy w Niemczech:

 • W przypadku upadku stolarza nie udało się udowodnić żadnego zamiaru, w związku z czym BAG postanowiła w 2009 r. nie wypłacać żadnych odszkodowań z tytułu zadośćuczynienia.
 • Wypadek przy pracy podczas pracy w magazynie również nie został uznany przez LGD Hessen za zamierzony. Również w tym przypadku osoba zainteresowana otrzymała 0 euro.
 • Wyższy Sąd Okręgowy we Frankfurcie uznał wypadek na placu budowy w 2000 r. za zamierzony i przyznał poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości 255 euro.
 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika