Chorobowe w Niemczech: Dowiedz się, kto wypłaca wynagrodzenie podczas choroby!

  Co powinienem zrobić jako pracownik zatrudniony w Niemczech, gdy zachoruję?

  Jeśli pracownik zachoruje, musi natychmiast powiadomić o tym pracodawcę, radzi adwokat Daniel B. Jutzi. Według niego, chory powinien również poinformować o tym, jak długo może potrwać jego nieobecność. „Jednak nie ma obowiązku powiadomienia swojego pracodawcy o tym, na jaką chorobę cierpi”, mówi Jutzi. Oprócz konieczności poinformowania pracodawcy o nieobecności, pracownik powinien pilnie przedstawić zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy. Adwokat Bettina Brunswick wyjaśnia: „Jeśli choroba trwa dłużej niż trzy dni, ważne jest, aby odebrać od lekarza zaświadczenie o niezdolności do pracy i przekazać je pracodawcy najpóźniej czwartego dnia.”

  Jakie kryteria muszą być spełnione, aby można było nadal otrzymywać wynagrodzenie?

  • Nie w każdym przypadku pracodawca w Niemczech jest zobowiązany do dalszego wypłacania wynagrodzenia swojemu pracownikowi – nawet jeśli ten przedstawi zaświadczenie lekarskie. Wynika to z faktu, że pracodawca musi kontynuować wypłaty wynagrodzenia tylko wtedy, gdy stosunek pracy trwa dłużej niż cztery tygodnie.
  • Ponadto, dany przypadek choroby musi być na tyle poważny, że uniemożliwia ona wykonywanie obowiązków wynikających ze stosunku pracy, mówi Jutzi: „Jeśli, na przykład, księgowy zrani się w stopę, prawdopodobnie będzie on w stanie kontynuować pracę. Inaczej wyglądałoby to w przypadku dekarza.“
  • Pracownik nie może sam doprowadzić do sytuacji, która skutkuje jego niezdolnością do pracy. „Każdy, kto będąc po kilku piwach na Oktoberfest zdecyduje się wziąć udział w bijatyce, raczej nie powinien liczyć na to, że w przypadku niezdolności do pracy wynikającej z tego, że ktoś spuścił mu łomot, nadal będzie mu wypłacane wynagrodzenie”, mówi Jutzi.

  Kiedy i przez jaki okres czasu wynagrodzenie wypłaca kasa chorych?

  Ponieważ pracodawca w Niemczech ma obowiązek wypłacać pensję pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim tylko wtedy, gdy jest on zatrudniony nieprzerwanie od co najmniej czterech tygodni, nie otrzymuje on żadnych pieniędzy od swojego pracodawcy, gdy zachoruje krótko po objęciu nowego stanowiska. W takim przypadku wynagrodzenie wypłacane jest przez kasę chorych, wyjaśnia Brunswick. Prawo do tego zasiłku chorobowego przysługuje już od pierwszego dnia obowiązywania orzeczenia o niezdolności do pracy.

  Jeśli stosunek pracy trwa dłużej, pracodawca w dalszym ciągu wypłaca pełne wynagrodzenie przez sześć tygodni. Potem koszty pokrywa kasa chorych – niezależnie od tego, czy choroba ma charakter ciągły czy powtarzalny. Wiąże się to jednak ze stratami dla pracownika. „Kasa chorych wypłaca zasiłek chorobowy pracownikom, którzy nie są zdolni do pracy, przez okres do 78 tygodni w ciągu trzech lat, licząc od dnia rozpoczęcia niezdolności do pracy”, mówi pani adwokat. Jeżeli jednak choroba trwa dłużej, wówczas osobom nią dotkniętym wypłacany jest tzw. zasiłek dla bezrobotnych z tytułu niezdolności do pracy.

  Podsumowując:

  • Jeśli w Niemczech osoba ubezpieczona w państwowej ubezpieczalni zachoruje, to pracodawca wypłaca przez 6 tygodni dotychczasowe wynagrodzenie. W sytuacji kiedy choroba się przedłuża, wynagrodzenie jest płacone dalej przez kasę chorych. Mowa tutaj o zasiłku chorobowym (niem. Krankengeld)
  • Zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych w Niemczech jest znacznie niższy, niż dotychczasowe wynagrodzenie
  • Wypłata zasiłku chorobowego wynosi w przypadku jednej i tej samej choroby do 78 tygodni. Po upływie trzech lat termin ten liczony jest od nowa
  • W przypadku kiedy kasa chorych odmawia wypłaty zasiłku chorobowego, można zwrócić się bezpłatnie o pomoc do niezależnej poradni dla pacjentów: www.patientenberatung.de
  • Na trzy miesiące przed upływem okresu zasiłku chorobowego należy się koniecznie skontaktować z ubezpieczalnią emerytalną oraz urzędem pracy, aby wyjaśnić dalszą sytuację finansową

  Kto ma prawo do zasiłku chorobowego w Niemczech?

  Prawo do zasiłku chorobowego ma w Niemczech generalnie każdy państwowo ubezpieczony pracownik w następujących sytuacjach:

  • W przypadku opieki stacjonarnej w szpitalu albo ośrodku rehabilitacyjnym, a pracodawca nie płaci więcej wynagrodzenia
  • W przypadku choroby uniemożliwiającej pracę, a pracodawca nie płaci więcej wynagrodzenia
  • Osoby pobierające ALG I obowiązują takie same regulacje, jak osoby zatrudnione

  Kto nie ma prawa do zasiłku chorobowego w Niemczech?

  Dzieci oraz małżonkowie ubezpieczeni bezpłatnie w ramach ubezpieczenia rodzinnego ubezpieczenia rodzinnego nie mają prawa do zasiłku chorobowego w Niemczech. Oprócz tego następujące grupy społeczne nie mogą liczyć na zasiłek chorobowy:

  • Studenci
  • Praktykanci
  • Osoby bezrobotne otrzymujące dochód obywatelski (te nadal otrzymują zasiłek)

  Osoby z własną działalnościa gospodarczą i ubezpieczeniem państwowym

  Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w Niemczech i posiadające ubezpieczenie państwowe same muszą zadbać o odpowiednie zabezpieczenie w przypadku długotrwałej choroby. Możliwe są trzy scenariusze:

  • Dana osoba płaci ulgową składkę wynoszącą 14 procent oraz składkę dodatkową, która jest w zależności od kasy chorych różna i wynosi średnio 1,6 procenta. W tym wypadku osoba ta nie otrzyma zasiłku chorobowego.
  • Dana osoba płaci normalną stawkę wynoszącą aktualnie 14,6 procenta wynagrodzenia brutto oraz składkę dodatkową. W tym wypadku osoba ta otrzyma zasiłek chorobowy od 43 dnia niezdolności do pracy. Należy jednak pamiętać, aby poinformować kasę chorych o chęci skorzystania z tej ochrony.
  • Dana osoba wykupuje w kasie chorych dodatkową składkę na zasiłek chorobowy. Jeśli chodzi o wypłatę zasiłku chorobowego, to w tej sytuacji zależy to od ustaleń zawartych z kasą chorych.
  • Dana osoba wykupuje prywatne ubezpieczenie na wypadek choroby.

  Kiedy uzyskuje się prawo do zasiłku chorobowego w Niemczech?

  Prawo do zasiłku chorobowego zaczyna obowiązywać z dniem, kiedy lekarz stwierdza niezdolność do pracy. Decydującą rolę odgrywa przy tym ciągłość zwolnień, tzn. wraz z upływem ważności jednego zwolnienia z pracy lekarz musi wypisać kolejne zwolnienie bezpośrednio po nim, tj. następnego dnia. Przykład: jeśli okres niezdolności do pracy kończy się w środę, to w czwartek należy się udać do lekarza po kolejne zwolnienie. W przeciwnym razie powstaje luka w roszczeniu i kasa chorych może odmówić wypłaty zasiłku.

  W większości przypadków kasy chorych troszczą się o wszelkie formalności, a pacjent nie musi wypełniać żadnych formularzy czy wniosków.

  Ile wynosi zasiłek chorobowy w Niemczech?

  Wysokość zasiłku chorobowego jest ustanowiona w Niemczech przez ustawodawcę i wynosi 70 procent dotychczasowych zarobków brutto, ale nie więcej niż 90 procent zarobków netto.

  Przykładowe obliczenie: pan A zarabia 3.000 euro brutto miesięcznie. A ma 34 lata, jest kawalerem i nie posiada dzieci. Jego dochód netto wynosi 1.977 euro, przy czym w tym wypadku uwzględniono już składkę dodatkową w wysokości 1,2 procenta. Rachunek zasiłku chorobowego w opisywanej sytuacji kształtuje się następująco:

  Podstawa obliczeniaKwota w euro
  Dochód brutto3.000
  Dochód netto (1 klasa podatkowa, brak dzieci)1.977
  70% dochodu brutto2.100
  90% dochodu netto1.779
  Miesięczna kwota zasiłku chorobowego brutto1.779
  Minus ubezpieczenie emerytalne (9,3% )165
  Minus ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (1,3% )23
  Minus ubezpieczenie pielęgnacyjne (1,525% )27
  Dodatek dla bezdzietnych (0,35% z 80% dochodu brutto)8
  Miesięczna kwota zasiłku chorobowego netto1.555
  Dzienna kwota zasiłku chorobowego netto52
  Różnica w stosunku do dochodu netto422

  Wypłaty dodatkowe, jak na przykład Weihnachtsgeld czy dodatek urlopowy są brane pod uwagę przy obliczaniu zasiłku chorobowego, co pozwala nieco zwiększyć jego wysokość. Warto wiedzieć, że istnieje górna granica zasiłku chorobowego, która aktualnie wynosi 116,88 euro/dzień, a po potrąceniach w sumie około 3.068 euro miesięcznie.

  Co się stanie, jeśli pojawią się wątpliwości odnośnie faktycznego stanu zdrowia pracownika?

  Jeśli pracodawca podejrzewa, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim tak naprawdę nie jest chory, może skonsultować się ze służbami medycznymi kas chorych. „W pewnych okolicznościach są one zobowiązane do przedstawienia ekspertyzy, aby wykluczyć wszelkie wątpliwości co do niezdolności do pracy”, mówi Jutzi. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy pracownik jest wyjątkowo często chory tylko przez jeden dzień bezpośrednio przed lub po weekendzie.

  Co jeśli podczas zwolnienia lekarskiego zachoruję dodatkowo na coś innego?

  Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim już od sześciu tygodni, a z powodu innej choroby jest nieobecny jeszcze dłużej, to pracodawca i tak nie będzie wypłacał mu wynagrodzenia przez okres dłuższy niż sześć tygodni. Kolejna choroba nie jest rozpatrywana odrębnie i nie jest podstawą do przedłużenia okresu wypłaty wynagrodzenia. „Jeżeli więc jesteś niezdolny do pracy przez pięć tygodni z powodu przeziębienia i dodatkowo złamiesz w tym okresie rękę, masz pecha.” Po sześciu tygodniach wynagrodzenie przestanie być wypłacane. Pracodawca nie musi bowiem kontynuować wypłat wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy spowodowanej nową chorobą.

  „Jeśli jednak pracownik całkowicie wyzdrowieje i przyjdzie do pracy, a potem znów zachoruje, pracodawca będzie musiał ponownie wypłacać wynagrodzenie przez maksymalnie sześć tygodni nieobecności pracownika z powodu choroby”, mówi Brunswick.

  Kiedy ponownie otrzymam wynagrodzenie od pracodawcy za czas niezdolności do pracy z powodu tej samej choroby?

  Jeżeli pracownik jest wielokrotnie nieobecny w pracy z powodu tej samej choroby, to i tak przysługuje mu jedynie prawo do nieprzerwanego otrzymywania wynagrodzenia przez łącznie sześć tygodni. A zatem, jeśli pracownik jest nieobecny przez cztery tygodnie z powodu migreny, pracuje przez miesiąc, a następnie ponownie cierpi na migrenę, będzie otrzymywał wynagrodzenie już tylko przez dwa kolejne tygodnie. Jest to bowiem ta sama choroba.

  Dopiero w sytuacji, gdy pomiędzy dniem zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy a dniem rozpoczęcia kolejnej upłynęło sześć miesięcy, pracownik ponownie otrzyma pieniądze od swojego pracodawcy. Niezależnie od tego, po upływie dwunastu miesięcy od początku pierwszej niezdolności do pracy, pracownik znów nabywa prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Konkretnie oznacza to, że nawet w przypadku powtarzających się chorób, pracownik ma co roku prawo do otrzymywania przez sześć tygodni wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, nawet jeśli na przykład co cztery miesiące jest nieobecny przez kilka tygodni. „Dotyczy to przypadków, w których choroba nawraca, a przerwa pomiędzy kolejnymi jej wystąpieniami nie przekracza sześciu miesięcy”, wyjaśnia Brunswick. Jest to szczególnie ważne dla osób przewlekle chorych.

  Co się dzieje, gdy umowa o pracę wygasa w okresie zwolnienia lekarskiego?

  Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, a jego stosunek pracy wygasa w tym czasie, traci również prawo do dalszego otrzymywania wynagrodzenia. W takiej sytuacji jednak chory może otrzymać zasiłek chorobowy. Warunkiem uprawniającym do jego pobierania jest to, aby dokładnie cały okres niezdolności do pracy został potwierdzony przez lekarza. Brak odpowiedniego udokumentowania dla choćby jednego dnia choroby będzie bowiem skutkował tym, że kasa chorych przestanie wypłacać zasiłek chorobowy.

  Czy osoba bezrobotna ma w Niemczech prawo do zasiłku chorobowego?

  Jeśli osoba bezrobotna zachoruje na dłuższy okres czasu, również może otrzymać zasiłek chorobowy: jeśli osoba ubezpieczona otrzymywała zasiłek Arbeitslosengeld I przed wystąpieniem niezdolności do pracy, to po upływie sześciotygodniowego okresu wypłacania zasiłku przez Federalny Urząd Pracy (Bundesanstalt für Arbeit), pieniądze są wypłacane przez kasę chorych, mówi Brunswick. „Wysokość zasiłku chorobowego odpowiada wysokości ostatniego otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych. Składki na ubezpieczenie społeczne są wówczas w pełni pokrywane przez kasę chorych”, wyjaśnia Brunswick. Osobom pobierającym zasiłek Arbeitslosengeld II nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego.

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  97 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  97 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Misia

  Witam, czy pracodawca moze zwolnic pracownika, jesli ten mial wypadek w pracy? Wyjasnie, ze pracownik zaczal prace na poczatku lipca 2016, byl na okresie probnym, po 3 tyg pracy doznal urazu, wypadek w pracy. Zwolnienie trwalo 1,5 mca, w miedzy czasie Pracodawca wyslal poczta Kundigung, z dniem 10 sierpnia 2016, zakonczyla sie wspolpraca. Malo tego, pracodawca nie chce wyplacic chorobowego i poinformowal o tym ubezpieczalnie. Pracownik musial wypelnic stosowne dokumenty, ktore otrzymal z kasy chorych, oczekujac na decyzje w sprawie wyplacenia chorobowego. Czy pracodawca zwalniajac w takich okolicznosciach w trakcie trwania chorobowego mial prawo go zwolnic? Jesli nie, to co… Czytaj więcej »

  Basia

  Kodeks pracy w Niemczech dopuszcza zwolnienie pracownika na chorobowym. Nie jest tak wygodnie jak w Polsce, że chorobowe chroni przed utrata pracy.

  Anita

  Witam . Mój tata pracuje w Niemczech i doznał tam urazu kręgosłupa , musiał zjechać do Polski by iść do doktora bo pseldo konsultant nie dopełnił formalności . Tata teraz jest na zwolnieniu i prawdopodobnie Edzio oferowany , a ta Pani czyli konsultant dzwoni do niego że ma wracać do pracy bo jak nie to bo zwolni . Proszę o jaką kolejek radę . Pozdrawiam

  lili

  Nie mają prawa zwolnić podczas chorobowego acz kolwiek to się w De zdarza

  Luk

  Pytanie odnosnie wyliczenia '70% dotychczasowych zarobkow brutto’. Co jesli moje miesieczne zarobki sa zmienne? Jest brana pod uwage srednia z 3 ostatnich miesiecy ?

  Dzieki za info.

  Joanna

  Witam.Mój mąż przeszedł miesiąc temu operację kolana i jest aktualnie na zwolnieniu lekarskim. W tym momencie dostaje już krankengeld od aok.Czy w takiej sytuacji może wyjechać na 2 tygodnie do Polski?czy musi to zgłosić do aok ?

  Dominik

  Czy można prosić o kontakt priv na fb ? Dominik Pater

  Artur

  „Jeśli w Niemczech osoba ubezpieczona w państwowej ubezpieczalni zachoruje, to pracodawca wypłaca przez 6 tygodni dotychczasowe wynagrodzenie.” Co znaczy „Dotychczasowe” ?Musi zapłacić to co jest na umowie, czy średnią zarobków?

  Ewelina79

  Witam
  Mój mąż pracował w Niemczech ,tam tez pobieramy kindergeld .W kwietniu 2016 r mąż zachorowal i musiał zjechac do Polski nadal choruje i pobiera krankengeld z AOK. Czy na chorobowym nalezy sie nam kindergeld?dodam że z dniem 31-07 2016 skonczyla sie umowa pracy a w sierpniu zostal wymeldowany. Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam.

  Katarzyna

  Witam, czy należało się Pani wówczas kindergeld na zwolnieniu lekarskim?

  Gosia

  Witam , co w sytuacji jeśli choroba trwa dłużej niż 78 tygodni (mąż ma nowotwór i leczenie będzie trwało dłużej )?

  Jolka

  Mam pytanie. Jeżeli ktoś podejmuje pracę, wcześniej był na ubezpieczeniu rodzinnym (u męża). Podejmuje pracę i zachoruje np. Po dwóch tygodniach pracy. Czy należy mu się chorobowe? Czy jest jakiś minimalny okres opłacania składek?

  Co dalej po zasilku chorobowym??

  Witam,
  wlasnie konczy mi sie zasilek chorobowy w AOK,umowe w pracy mam na czas nieokreslony oraz posiadam Schwerbehinderungausweiss 80grad.Obecnie czekam na odpowiedz po badaniach w DRV na Rehabilitacje.Mam 46 lat.W AOK powiedzieli mi ze nie moge podjac pracy na obecny stan zdrowia i ….no wlasnie ,i co dalejMam 3 dzieci i zarabiam netto ok.2000-2100€.Gdzie musze sie zglosic?DRV powiedzieli mi ze jestem za mlody na rente ,a obecnie otrzymalbym ok.400€.Prosze o podpowiedz.Dziekuje.Christoph

  Martin

  Witam, chciałbym spytać co nastąpiło dalej po zakończeniu Krankengeld? , skoro jesteś za młody na rentę a dalej chorujesz zostajesz bez pieniędzy? Czy np Arbeitsamt wypłaca dalej?

  Bartek

  Witam. Może Pan powiedzieć jak potoczyła się sprawa ? Pozdrawiam

  MATEK

  Witam mam pytanie w czasie trwania zwolnienia lekarskiego wygasła moja umowa czy należy mi się świadczenie chorobowe i w jakim okresie??

  OneSyntex

  Dzis dostałem telefon iż mój pracodawca wypowiada mi umowę. Pracowałem przez lajf firme. Umowę miałem na czas określony do 23 grudnia. Pracuje w tej firmie jakieś półtora roku. Nie miałem nigdy z nimi problemów aż do teraz. Tłumacza wypowiedzenie umowy nie zadowoleniem z mojej pracy.(kompletna bzdura). Do tej pory nikt nic takiego nie mówił. Aż zdążył mi się wypadek w pracy. Złapałem kość nr 5 w stopie. Jestem zarejestrowany w niemieckiej kasie chorych Ikk gesund plus. Do dziś miałem zwolnienie lekarskie a wizytę u ortopedy mam umówiona na jutro. pewnie dostanę dalej zwolnienie i będą mnie nadal leczyć. Pytanie jest… Czytaj więcej »

  Jasiu

  w niemczech mozna zwalniac na zwolnieniu lekarskim nie wazne jaka choroba jaka umowa. Do konca kundigungu placi szef potem kasa chorych i nie ma wtedy ze od 7 tygodnia jezeli jestes chory dalej oczywiscie mnie przejelo aok po 30dniach choroby naczy sie bylo tak 30,07 poszlem po pierwsze zwolnienie do lekarza na drugi dzien kungigung byl juz w skrzynce ze z dniem 31.08 nie pracuje wtedy poszedlem ztym kundigungiem do aok i 30,09 dostalem pieniadze z aok za 30 dni

  Wiesław

  Jestem w podobnej sytuacji, złamałem kość w stopie, 6 tyg. chorobowego . Zadzwoniłem do szefa, a ten po godz. zdecydował że mnie zwalnia. Bo za krótko pracuję: 2 m-ce, a byłem na okresie próbnym. Dzwoniąc do AOK i przesyłając im wszystkie dokumenty pani powiedziała, że oni mnie przejmują i płacą chorobowe, którego jeszcze nie otrzymałem, bo dopiero 2,5 tyg. Nadmienię, że gdy wyzdrowieje szef zaprasza ponownie do pracy.

  Wiesław

  Moje pytanie brzmi, czy będąc zwolnionym bez okresu wypowiedzenia bo obowiązuje 1 dniowy od razu za pierwszy miesiąc płaci AOK?

  BEATA

  jakie dokumenty wysyłałeś do AOK

  Miki

  Mam pytanie ośrodek złożył papiery do AOK. Przysłali pismo czy zgadza się numer konta, jeśli tak to nic nie muszę do nich pisać ani wysyłać. Od 3 miesięcy nie mam ani grosza a jestem dalej na zwolnieniu. Co mam robić? Znowu idę do ośrodka bez grosza. Proszę pomóżcie.

  IWONA

  Witam, jestem na zwolnieniu od 25 października 2016 z powodu kregoslupa ledźwiowego któy posypal się z powodu bardzo ciężkiej pracy w NIemczech . Z dniem 31 grudnia zostalalam zwolniona z pracy a od 7 grudnia zasilek chorobowy wypłaca mi KKH. Oczywiście jestem zarejestrowana w Urzedzie Pracy w Niemczech. Niestety leczenie w klinice nie przynioslo oczekiwanego rezultatu, w zasadzie nie nadaje sie do żadnej pracy . Ogólnie w Niemczech mam przepracowane 4 lata na niemieckie umowy o prace . Prosze o odpowiedź czy moge starać sie o niemiecką rente chorobowa a jeśli tak do gdzie powinnam się zgłosić . Kasa chorych… Czytaj więcej »

  Rada wlasna

  Z mojej perspektywy radzę starać się o rentę w DVR, która bedzie rozpatrywana w ramach koordynacji UE tj proporcjonalna renta z Polski i z Niemiec. W Niemczech dostaniesz około 100 euro brutto, a z Polski 20/25 renty polskiej jeśli ZUS przyzna. 100 euro to może nie wiele, ale za to są opłacone niemieckie składki na ubezpieczenie zdrowotne i opiekuńcze co pozwala się leczyć i otrzymać zasiłki z opieki społecznej i Aok jako niepełnosprawny. Można tez dorobić – chyba 450 euro mc. Żeby korzystać z dobrodziejstwa niemieckiego sytemu opieki społecznej i opiekuńczego trzeba mieszkać i być zameldowanym w Niemczech. Jeśli wrócisz… Czytaj więcej »

  Kosiek

  A jezeli choruje 4 dni czy tez mi sie nalezy chorobowe?

  wacek

  Witam.Po trzech tygodniach w pracy złamałem rękę.Pracodawca(Polak) powiedział, że z zapłatą chorobowego będę miał problem.Jestem na zwolnieniu 6 tydzień. Czy pracodawca powinien wypłacić mi chorobowe.

  Dorota

  Witam. Taka sytuacja. Po zakonczonej umowie rejestracja w AfA. Przyznany zasilek na rok czasu. Po 3 miesiacach choroba. Ciaglosc 6 tygodni. I wtedy ? Wyrejestrowanie z AfA, platnosc przejmuje ubezpieczyciel. Z jakiej kwoty wyliczone jest brutto zasilku? Z kwoty zarobkow czy z kwoty zasilku? Od czego zalezy procent (70-90)? Po skonczonej chorobie powrot do AfA? i jak tu jest teraz wyliczony zadilek? Wznawiaja zatrzymany czy wyliczaja 60 ptocent z wyplat ubezpieczyciela?

  Kosiek

  A jezeli choruje 4 dni czy tez mi sie nalezy chorobowe ?

  polak

  witam, co zrobic jesli ubezpieczalnia DAK zwodzi z wypłacaniem chorobowego skoro juz dostałem pismo z obliczeniem ile wynosi moja dniowka na chorobowym i za kazdym razem gdy sie ich pytam gdzie są moje pieniądze za chorobowe mają inna wymówke sprawa ciągnie się już od maja a teraz jest juz koniec lipca

  wojtek128

  Cześć,
  mam problem z wypłaceniem zasiłku chorobowego od KKH. Pracodawca zwolnił mnie z pracy dostałem zasiłek chorobowy za 6 tygodni od byłego pracodawcy.Moje zwolnienie lekarskie przedłużyło się jeszcze o dwa tygodnie. KKH nie chce mi wypłacić krankengeld tłumaczy brakiem ciągłości zwolnień mimo przesłania powtórnie skanów wszystkich zwolnień. Sprawa ciągnie się od marca tego roku.
  Proszę o podpowiedz jakie podjąć kroki w celu wypłaty krankengeld.

  Michał

  Witam, rozumiem z treści, że na zwolnieniu mogę przebywać 78 tygodni, czyli powinienem dostawać pieniądze przez półtora roku trwania chorobowego. Co jednak w przypadku, gdy w trakcie zwolnienia na moim druku ZLA jest inny kod choroby? Czy tracę wtedy prawo do Krankengeld?

  Tomek

  To jest bardzo wazne pytanie niestety nikt jeszcze fachowo nie odpowiedzial
  z roznych forów mozna sie dowiedziec ze tracisz wszystko jaka jest prawda
  moze ktos pomoze z gory dzieki

  miro

  Jaki jest zwrot za leczenie szpitalne jestem juz trzeci tydzien w szpitalu czy zwtot wynosi 100% i czy płacą za soboty i niedziele .

  Arek

  Witam czy ktoś wie kiedy Aok wypłaca świadczenia za chorobowe?? Czy to jest jakaś sztywna data czy każdy dostaje indywidualnie ??
  Dziękuję za pomoc . Pozdrawiam

  Gosia

  Witam mój mąż jest po zawale serca,jest na zwolnieniu zAOK pøł ROKU,JAK zaczyna przysylac roznie documents do rents, lub jakies pracy mąż wogøle nie nadaje sie do pracy ,bral my powietrza itp w jednej firmie pracowal około y lat ,jak spawacz,mechanik,slusarz ,czy mąz moze,biegac sie o rente,zawodową, pracował w miesiąc po 340 godz

  Krank

  Witam. Pracuję w Niemczech od 19.07.2017 r. na podstawie umowy okresowej do 18.01.2018. Została przedwczesnie rozwiązana i podpisana z tym samym podmiotem gospodarczym i zajmującym się tym samym lecz pod inną nazwą od dnia 22.12.2017. W związku z tym że w Niemczech do 7.01 obowiązywał czas wolny nie pracowałem. Od 8.01.2018 pracowałem do dnia 9.02.2018. Dnia 9.02.2018 otrzymałem wypowiedzenie stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia 2 tyg bez świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Stosunek pracy został rozwiązany natychmiastowo bez uwzględnienia świadczenia pracy do końca wymaganego okresu. Umowa ta była na czas nieokreślony jako kontynuacja poprzedniej. Stawka godzinowa wynosi 11,2 Euro… Czytaj więcej »

  Lola

  Witam pracowalam 1.5 miesiaca uszkodzilam kregoslup i dostalam zwolnienie na 3 tyg . W tym czasie pracodawca wyslal mi wypowiedzenie. Dostalam ostatnia pensje ale o 1/3 mniejsza niz powinnam czym to jest spowodowane? Otrzymalam informacje ze jesli pracuje krocej niz 2 miesiace to za zwolnienie placi mi AOK czy to prawda? Pierwszy raz slysze cos takiego myslalam ze do 6 tyg placi pracodawca

  Andrzej

  Witam.
  Moje pytanie dotyczy wypłaty zasiłku chorobowego po upływie 42 dni które płaci pracodawca , czyli do końca stycznia w moim przypadku zostało mi wypłacone świadczenie, ale pomimo kontynuacji zwolnienia L4 i wysłąniu do krankenkassy kopi L4 i karty ubezpieczenia za luty już nie otrzymałem żadnego świadczenia. Czy należy dodatkowo wysłąć jakiś wniosek o wypłatę świadczenia i gdzie pobrać taki wniosek??
  Dziękuję.

  Maciek

  Witam.
  Na poczatku lutego wysłałem historie choroby do aok. I od tej pory nic sie nie dzieje . Kiedy dzwonie do biura to pani mowi ze sprawa jest orwarta . Moje pytanie brzmi . Czy dlugo aie czeka na wyplate pieniedzy ?

  Louis

  Witam. Od 8 marca przeszedłem na Krankengeld. Z dniem 1 maja skończy mi się wypowiedzenie z firmy. Jestem niezdolny do pracy. Co dalej? Krankengeld się kończy?

  Lidia

  Witam .Mam problem z AOKponiewaz jestem juz 7 miesiac na zwolnieniu za 6 miesiecy AOK mi wyplacilo a teraz wstrzymal zasilek chorobowy bo wystapil inny dodatkowy symbol choroby .Co mam poczac wtej sprawie.

  Gosir

  12.10.zjechalem na urlop do polski. Od 14.10 jestem na chorobowym które mam do 3.12 W dniu 24.10 mój pracodawca przesłał mi wypowiedzenie za porozumieniem stron. Czy przysluguje mi zasiłek chorobowy z aok . Zwolnienia lekarskie wysyłałem do pracodawcy jak i AOK

  luka83

  czy krankengeld jesy wyplacany co miesiac czy co iles dni bo mi przyszlo ale za okres tam 12 dni a ja nadal mam chorobowe.znajoma powiedzial mi ze to podobno co dwa tygodnie wyplacane jest.czy to prawda?prosze o odpowiedz w tej wkestii jako iz jestem pierwszy raz na chorobowym

  Marcin

  Witam czy może mi ktoś odpowiedzieć na pytanie : 28 listopada 2018 r miałem wypadek w pracy ( zatrudniony jestem jako monter w niemieckiej firmie) przez 6 tygodni płaciła mi firma a potem nic
  Czy po tych 6 tygodniach pracodawca wysyła zwolnienia do AOK czy samemu trzeba wysyłać.
  No i najważniejsze czy można starać się wstecz o ten zasiłek?

  Regina.

  Według mnie to nie pracodawca wysyła zwolnienie do ubezpieczyciela po 6 tyg tylko samemu trzeba to zrobic.Zarówno do pracodawcy wysyła sie kopie zwolnienia a do ubezpieczyciela oryginał. Nie sądze aby zwolnienie było wypłacane wstecz.

  Kajo

  Witam. Czy ktoś może wie jak szybko można iść na długie (pół roku) chorobowe w Niemczech? Mogę po pierwszym dniu w pracy iść do lekarza i poprosić o zwolnienie czy muszę mieć jakiś staż pracy np. kilka miesięcy przepracowane.

  jan

  ale burak

  iwona

  jak wygląda wypłata chorobowego z AOK? ci ile jest wypłacane chorobowe ?mąż jest dłużej na zwolnieniu niż 6 tyg.wypłacają co m-c?

  Mariusz

  Dzień dobry! Nie mogę tu nigdzie doczytać, więc czy mogę prosić o informację?
  Byłem 11 dni w szpitalu i lekarz mi dał jeszcze zwolnienie razem od 22 lipca do 9 sierpnia i potem wypisałem dwa tygodnie urlopu. Ja mam na umowie 2000 Euro brutto plus dodatki wliczane do podstawy około 2300 Euro brutto a pracodawca mi dał 2000 Euro brutto minus wszystkie składki na I grupie i dostałem za miesiąc 1380 Euro czy to jest OK? Bo ja uważam, że miałem dostać od kwoty od której odprowadzam ubezpieczenie krankenfasichrung! Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam! Mariusz

  Regina.

  Nie78 dni tylko78 tygodni.

  Izabela

  Ale w tym samym okresie o pracodawca?tz jeśli pracodawca płacił 15 tego to.aok też płaci 15 tego

  Joanna

  Witam mój mąż zachoriwal poszedł na zwolnienie lekarskie od 11 06. Pracodawca zwolnił go z dniem 22.06. I zapłacił chorobowe do 22.06. AOK podjęło wypłatę zasiłku od 23.06. Po złożeniu dokumentów i czekania aż do 8.08 po czterech telefonach wkoncu Aok zapłacilo Krankengeld ale kwota za okres od 23.06 do 22.07 jest śmiesznie niska netto 474e. Proszę o podpowiedź czy to jest możliwe jeśli mąż ma 46 lat mamy syna 13 lat, jest na 4 klasie podatkowej a jego zarobki od dnia zatrudnienia do dnia zwolnienia wynosiły na teilzeit: 28.01do 31.01. Brutto 105, 60 netto 88,71. 1.92 do 28.02 Brutto… Czytaj więcej »

  Basiek

  Chorowałam 13 m-cy i po powrocie do pracy dostałam wypowiedzenie z 3-miesiecznym okresem. Jestem w tej chwili w tym okresie. Czy gdybym w tym czasie zachorowała należy mi się zasiłek chorobowy? Jeśli tak, to ile muszę przepracowac na tę samą chorobę aby otrzymać ponownie chorobowe?

  Marioq1983

  Witam Państwa moja sprawa dotyczy zapalenia Achillesa, które to będąc zatrudnionym w Niemczech zdiagnozowal mi lekarz w Polsce i z automatu rozpocząłem rehabilitację również w Polsce!! Pierwsze 6 tygodni zapłacił mi normalnie pracodawca, a później za okres około 2 miesięcy IKK. Niestety chorobowe przeciąglo się dalej i nałożyło na Elternzeit, o który wystąpiłem wcześniej. Chodzi o 2 miesiące w których chorobowe zazebilo się z Elternzeit(bezpłatne) i za ten okres nie otrzymałem nic z IKK. Rehabilitacja była prowadzona w Polsce na moją prośbę o zaistniałej sytuacji, a mianowicie wysokiej ciąży żony. IKK przez 2 miesiące nie robiło z tym problemu zwłaszcza,… Czytaj więcej »

  Jarek623

  Mam pytanie czy kranke kase płaci tylko za okres zwolnienia i jak się kończy zwolnienie przed końcem miesiąca czy na pieniądze muszę czekać do końca miesiąca

  Ela

  Witam mam pytanie miałam operację na biodro implant byłam na chorobowym rok i parę dni obecnie mam wizytę u lekarza ale wiem że dalszego zwolnienia nie dostanę A nie wiedziałam ile będę chorować słyszałam że na 3 miesiące przed końcem zwolnienia powinnam zgłosić się lub zadzwoń do arbaitcantu i do retefezichrung może ktoś wie czy nie będę miała problemu jak się zgłoszę po ustaniu chorobowego w uzyskaniu arbaitsged bardzo dziękuję i pozdrawiam

  Klaudia

  Witam,
  Byłam zatrudniona na midijob w hotelu (6 miesieczny okres próbny), po przepracowaniu ok 3 miesięcy poszłam na zwolnienie lekarskie, trwało ok tygodnia. Pracodawca nie uwzględnił tego w rozliczeniu za wrzesień, ani w żadnym innym. Policzył mi tylko za godziny z listy godzin. Czy mogę jakoś jeszcze dochodzić swoich praw skoro minęło tyle czasu, a umowa skończyła się 31 stycznia?
  Pozdrawiam

  Edyta

  Pracuje w Niemczech. Mam umowe na czas nieokreslony. Zachorowalam i jestem na zwolniemiu. Nie dlugo mija okres 6 tygodni i pracodawca chce mnie zwolnic. Czy aby dostac zasilek chorobowy trzeba skladac jakies dodatkowe wnioski? Na kogo ma byc teraz wystawione zwolnienie skoro nie bede juz pracownikiem? Czy mam sie zarejestrowac w Polsce w Urzedzie Pracy?

  Roman

  Witam czy Aok może odmowić wypłaty zasiłku chorobowego dlatego, że została rozwiązana umowa o pracę.

  Krystian

  Witam pracuje w Niemczech od 1 marca po dwóch tygodniach pracy zjechałem i dostałem kwarantannę i zwolnię od lekarza na 14 dni czy należy mi się chorobowe które wystawił lekarz
  Ps. Jestem płatnikiem krus od 15 lat i mam ciągłość u bespiecznie w Polsce

  Krzysztof

  Witam w ostatnim czasie dużo chorował
  W maju 2019 roku skończył mi sie zasiłek chorobowy który pobierałem przez 78 tygodni
  Od 2 września 2019 do 16 marca 2020 pracowałem obecnie jestem znów na zwolnieniu
  Firma wypowiedziała mi umowę z dniem 15 kwietnia
  prosze o informacje jak długo będę miał płacone za zwolnienie ,czy AOK zapłaci mi za zwolnienie jesli tak to jak długo
  Pozdrawiam Krzysztof

  Lukasz

  Witam.zakonczylo mi sie 78 tygodni chorobowego co zrobic zeby otrzymywac swiadczenia skoro reka nadal jest niesprawna?

  Tomek

  Witam mam pytanie jestem po operacji kolana do 9 grudnia 2019 roku otrzymuje Krankengeld….Pszyszedl czas rozliczenia i Ku moojemu zaskoczeniu gdzie Co roku z zona mielismy zwrot podatku teraz musimy zaplacic 155 euro za otrzymanie Krankengeld w wysokosci 258 Euro w grudniu czy to jest mozliwe??

  Sylwia

  Witam, moja mama w jednym czasie dostała pismo o przyznanej emeryturze i krankgeld. Pytanie czy jak to teraz beda brac pod uwage? Czy dostanie Krankgeld? Jest ciezko chora, ma raka jajnikow, wiek 60 lat. Pytanie czy ubezpieczenie jest wazne to w Niemczech czy wypchna ja do Polski. Obecnie jest na Arbeitslosengeld.

  wlodek

  Jestem na recje niemieckiej i dalej pracuj ale teraz jestem na zwolnieniu lekarskim i czy po uplywje 6 tygodni bende otrzymywal krankielgeld z AOK i czy po tych szeisciu tygodniach pracodawca ma prawo mnie zwolnic

  waldi

  Witam
  Miałem uraz kręgosłupa i przepukline stało się to w pracy
  Od 1 lipca jestem na chorobowym
  Pracodawca zasugerował rozwiazanie umowy za porozumieniem stron od 6 lipca lecz mam obawy czy jeżeli podpisze to i wyraze zgodę na to rozwiązanie umowy to czy będę dostawał dalej krankengeld z aok czy tez wstrzymają za to ze zgodziłem się na rozwiazanie umowy a zwolnienie mam juz do 1 sierpnia..czy mogą to przerwać te swiadczenia

  małgorzata

  Witam,mam takie pytanie. Od pól roku znajduje się na chorobowym. Czy będąc na zasiłku chorobowym z AOK należny mi się urlaubsgeld od pracodawcy? Bo wypłacane jest u mnie na początku sierpnia i zastanawiam się czy mi się należny. Nadal znajduje się na chorobowym, narazie do końca sierpnia.

  radradecky

  Witam, od prawie 2 miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim w Polsce. W Polsce miałem wykonany zabieg na ZCN (Karpaltunnelsyndrom). Pracodawca „za chwilę|” nie będzie wypłacał mi wynagrodzenia i tu pojawia się problem ponieważ nie wysłałem do IKK zwolnienia lekarskiego tylko do pracodawcy (pani w NFZ mi powiedziała ,że nie muszę tego robić ponieważ oni to zrobią gdyż zabieg był wykonany w ramach ubezpieczenia) Czy w związku z tym jest możliwe , że IKK może nie wypłacić mi chorobowego ? Jeśli tak to jak mogę się starać o przyznanie chorobowego? Nigdy wcześniej nie byłem na zwolnieniu chorobowym i nie wiem jak… Czytaj więcej »

  Karolina

  Mój partner od 16.102020 przebywa na zwolnieniu lekarskim, tego samego dnia został zwolniony z pracy. Przepracował w tej firmie 6 tygodni ( przyczyna zwolnienia -COVID).Pracodawca zapłacił mu jedynie za 2 tygodnie nie płacąc chorobowego. Stwierdził ,że zapłacił wszystko tak jak należy a kwota jest tak niewielka ponieważ partner jest w 6 grupie podatkowej i został mu potrącony podatek ( ok.700 EURO).Czy to jest zgodne z prawem?

  Piotr

  A co z pracownikami ktorzy są na kwarantannie w polsce i nie mają jak wysłać chorobowego z powodu covid-2 do swojej niemieckiej ubezpieczalni? Czy można lub nie trzeba wysyłać po zakończeniu kwarantanny?

  97
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x