Wszystko co musisz wiedzieć o meldunku w Niemczech!

  Przyjechaliście właśnie do Niemiec i zamierzacie pozostać tu dłużej? Męczą Was ciagłe myśli o obowiązku meldunkowym? Czy może w ogóle nie zaprzątacie sobie w Niemczech nią głowy? Niezależnie od odpowiedzi na te pytania dowiedzcie się więcej o jednym z najważniejszych obowiązków administracyjnych, jakie dotyczą osób przybywających do Niemiec!

  Ile czasu ma się na meldunek w Niemczech?

  W przypadku przeprowadzki na terenie Niemiec ma się tydzień, maksymalnie dwa na zameldowanie się w nowym miejscu zamieszkania (w zależności od landu lub okręgu mogą istnieć różne regulacje odnośnie terminu meldunku). W przypadku nie zachowania tego terminu należy się liczyć z grzywną.

  Zameldowanie w Niemczech – jak przebiega procedura meldunkowa?

  Jeśli macie w planach pobyt w Niemczech dłuższy niż 3 miesiące, musicie zgłosić swój pobyt. I co najważniejsze – na spełnienie tego obowiązku macie tylko 7 dni od daty przybycia!

  Na szczęście procedura meldunkowa w Niemczech nie jest zbyt skomplikowana. Należy wybrać się do odpowiedniego urzędu, zwanego w Nadrenii-Westfalii Bürgeramt lub Meldeamt. Właściwość urzędu wyznacza się ze względu na miejsce zamieszkania (jest to tzw. właściwość miejscowa). Przykładowo w przypadku Köln-Lindenthal będzie to Bürgeramt Lindenthal przy Aachener Straße 220 (wyszukiwarka adresów dostępna pod stadt-koeln.de  – przy sprawdzaniu musicie zatem tylko wiedzieć, w jakiej dzielnicy znajduje się Twoje mieszkanie). Co ważne – właściwość ta nie jest wiążąca! Zameldowania można dokonać w dowolnie wybranym urzędzie. Oto jakie dokumenty będą potrzebowane w celu zameldowania się w Niemczech:

  • dowodu tożsamości (np. polskiego dowodu osobistego lub paszportu)
  • wypełnionego formularza meldunkowego
  • zaświadczenia od wynajmującego
  • znajomości swojego adresu oraz daty swego przybycia
  • w przypadku studentów zaświadczenia o studiowaniu (Studienbescheinigung)

  Musicie być gotowi na podzielenie się z urzędnikiem kilkoma informacjami dotyczącymi Waszej osoby – mianowicie, konieczne będzie m. in. podanie imienia (imion), nazwiska, narodowości i wyznania. Przy osobistym dokonywaniu zameldowania nie zawsze jest konieczne wypełnianie jakiegokolwiek formularza (jeśli jednak dokonuje się tego przez pełnomocnika, należy wypełnić formularz oraz pełnomocnictwo – wzory są zwykle dostępne w urzędach, a także na ich stronach internetowych). Po wejściu do budynku trzeba pobrać numerek do Kundenzentrum i… – być może –  cierpliwie czekać na swoją kolej (pod koniec września 2014 r. znane były przypadki oczekiwania ponad 4 godziny!).

  Anmeldebestätigung lub Meldebescheinigung, czyli zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech

  Po wpisaniu Was do rejestru mieszkańców urzędnik wyda Anmeldebestätigung lub Meldebescheinigung, czyli zaświadczenie o zameldowaniu. Należy go dobrze pilnować, gdyż jest to jeden z najważniejszych dokumentów w momencie osiedlania się w Niemczech. Jest on niezbędny aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, założyć konto w banku i załatwienia wielu innych formalności.

  Meldunek w Niemczech – co warto wiedzieć?

  Jeśli meldujecie się na terenie Niemiec w nowym miejscu, to urząd, w którym dokonujecie meldunku, poinformuje o tym fakcie poprzedni. Oznacza to, że nie musicie się wymeldowywać w starym miejscu zamieszkania. Oprócz tego warto mieć na uwadze, iż z przyczyn prawnych nie jest możliwe przesłanie formularza meldunkowego pocztą (choć zdarzają się wyjątki). Dodatkowo trzeba wspomnieć, że obowiązek meldunkowy istnieje niezależnie od celu pobytu – czyli w skrócie każdy musi się zameldować.

  Koszty meldunku w Niemczech

  Postępowanie w Nadrenii-Westfalii jest wolne od opłat. Warto pamiętać, że między poszczególnymi krajami związkowymi, istnieją pewne różnice dotyczące obowiązku meldunkowego. Gdzieniegdzie niestety trzeba ponieść symboliczną opłatę meldunkową.

  Konieczność przedłożenia zaświadczenia od wynajmującego

  Od 1 listopada 2015 obowiązuje w Niemczech ustawa, zgodnie z którą podczas meldunku w Niemczech konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia od wynajmującego. Więcej na ten temat napisalismy tutaj: Czy do zgłoszenia w biurze meldunkowym potrzebne jest zaświadczenie od wynajmującego?.

  Weryfikacja po 3 miesiącach

  Istnieje możliwość, że po trzech miesiącach niemieccy urzędnicy będą chcieli sprawdzić czy posiadasz prawo do dalszego pobytu w Niemczech. Aby zostać w Niemczech na dłużej musisz posiadać określone, minimalne dochody i ubezpieczenie zdrowotne, które będzie należało wtedy przedłożyć.

  Meldunek w Niemczech i wymeldowanie w Polsce

  O tym, czy meldując się w Niemczech, należy się wymeldować w Polsce przeczytacie tutaj: Meldunek w Niemczech, a wymeldowanie w Polsce.

  Jak wypełnić formularz meldunkowy w Niemczech?

  Jeśli dokonujecie meldunku za pośrednictwem pełnomocnika, to nie obejdzie się bez wypełnienia stosownego formularza. W pierwszej kolejności niezbędne będzie wypełnienie formularza uprawniającego pełnomocnika do reprezentowania Was przed obliczem urzędnika. Urząd meldunkowy w Kolonii udostępnia na swojej stronie internetowej następujący formularz meldunkowy:

  1. Pełnomocnictwo
  2. Osoba podlegająca obowiązkowi meldunku
  3. Nazwisko, imię
  4. Ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość
  5. Pełnomocnictwo
  6. Niniejszym upoważniam
  7. Nazwisko, imię
  8. Ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość
  9. Do oddania moich dokumentów niezbędnych do zameldowania, jak również przyjęcia dokumentów niezbędnych do zameldowania lub wymeldowania oraz uprawniam jego tudzież ją, do dokonania niezbędnych zmian w moich dokumentach tożsamości oraz ewentualnie dokumentach pojazdu.
  10. Poprzez mój podpis potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności i się z nią zgadzam
  11. Miejscowość oraz data
  12. Podpis osoby podlegającej obowiązkowi meldunku
  13. Uwaga!
  Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne wyłączenie za okazaniem dokumentu tożsamości osoby podlegającej obowiązkowi meldunku oraz jej pełnomocnika. Proszę zwrócić uwagę na to, aby podpis osoby, która ma zostać zameldowana był taki sam zarówno na formularzu meldunkowym jak i pełnomocnictwie. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie sprawdzić czy chodzi o podpis tej samej osoby.

  Następnie należy wypełnić formularz meldunkowy, który w Kolonii wygląda następująco:

  1. Pieczęć urzędu meldunkowego
  2. Adnotacje urzędowe
  3. Meldunek
  4. Proszę mieć na uwadze pouczenie
  Proszę użyć dodatkowego formularza jeśli rodzina składa się z więcej niż czterech członków!
  5. Nowe mieszkanie
  6. Dotychczasowe mieszkanie
  W przypadku przeprowadzenia się z zagranicy, proszę podać ostatni adres za granicą
  7. Nowe mieszkanie to
  A. jedyne mieszkanie
  B. stałe miejsce zameldowania
  C. dodatkowe mieszkanie
  8. Data wprowadzenia się
  9. Kod pocztowy, gmina/okręg/kraj związkowy
  10. Data wyprowadzki
  11. W przypadku przeprowadzenia się z zagranicy, podać nazwę państwa
  12. Czy dotychczasowe mieszkanie zostanie zachowane?
  A. Nie
  B. Tak i to jako …
  C. stałe miejsce zamieszkania
  D. Dodatkowe mieszkanie
  13. Czy niżej wymienione osoby posiadają dodatkowe mieszkania w Niemczech?
  A. Nie
  B. Tak (Jeśli tak, proszę wypełnić załącznik!)
  14. Nazwisko, ewentualnie stopień doktora
  15. Nazwisko rodowe
  16. Imiona (używane imię podkreślić)
  A. mężczyzna
  B. kobieta
  17. Data urodzenia
  18. Miejsce urodzenia, kraj
  19. Stan cywilny
  A. wolny/a
  B. mężatka/żonaty
  C. rozwiedziony/a
  D. owdowiały/a
  E. w związku partnerskim
  F. zakończony związek partnerski
  G. partner/ka życiowy/a zmarła
  20. Przynależność wyznaniowa
  21. Obywatelstwo (proszę podać wszystkie obywatelstwa!)
  A. niemieckie
  B. inne
  22. Dowody tożsamości (Nie wypełniać w przypadku zmiany mieszkania w obrębie tej samej gminy!) Rodzaje dowodów tożsamości: PA = dowód osobisty, RP = paszport, KP = paszport dziecięcy
  23. Rodzaj | Urząd wystawiający, data, numer serii | Ważny do

  1. Następny wiersz wypełnić wyłącznie w przypadku stałego miejsca zamieszkania
  A. Klasa podatkowa
  B. Liczba dodatkowych kart
  C. W separacji? tak/nie
  2. Dla zamężnych/żonatych, owdowiałych lub żyjących w związku partnerskim. (Nie wypełniać w przypadku zmiany mieszkania w obrębie tej samej gminy!)
  A. Dzień oraz miejscowość zawarcia związku małżeńskiego/legalizacji związku partnerskiego
  B. Księga poślubna założona na specjalny wniosek
  C. Ewentualnie imię i nazwisko zmarłej/go małżonki/męża/partnerki życiowej/partnera życiowego
  D. Dzień śmierci
  3. Niepełnoletnie, niezamężne/nieżonate dzieci
  4. Nazwisko
  5. Imiona (używane imię podkreślić)
  6. Dzień urodzin | Miejsce urodzenia/okręg/kraj związkowy
  7. Przynależność wyznaniowa
  8. Obywatelstwa (Proszę podać wszystkie obywatelstwa!)
  A. niemieckie
  B. inne
  9. Nie wypełniać następnego wiersza w przypadku zameldowania mieszkania dodatkowego!
  10. Proszę wypełnić załącznik jeśli:
  – Ma zostać złożony sprzeciw wobec zdalnej transmisji danych
  – Członkowie rodziny lub jej przedstawiciele prawni mają nie być zameldowani
  – Używane jest imię klasztorne lub pseudonim artystyczny
  – Państwo lub zameldowana razem z Państwem osoba jest uciekinierem, bądź wypędzonym
  11. Data, podpis osoby podlegającej obowiązkowi meldunku
  12. Data, podpis pełnomocnika

  Jeśli meldowane osoby używają imienia nadanego w klasztorze, bądź pseudonimu artystycznego lub są uciekinierami albo wypędzonymi, względnie chcecie wyrazić sprzeciw wobec zdalnej transmisji danych, to konieczne będzie wypełnienie załącznika. Ten wygląda w Kolonii następująco:

  1. Pieczęć urzędu meldunkowego
  2. Załącznik do formularza meldunkowego
  3. Adnotacje urzędowe
  4. Nazwisko, imię jednej z meldowanych osób
  a. Dodatkowo imię klasztorne, pseudonim artystyczny
  b. Osoby nr.
  5. Dodatkowe mieszkanie (w Niemczech)
  6. Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, gmina, okręg)
  7. To mieszkanie było
  a. jedynym mieszkaniem
  b. stałym miejscem zamieszkania
  c. dodatkowym mieszkaniem
  8. To mieszkanie będzie w przyszłości
  9. Niezameldowani członkowie rodziny lub przedstawiciele prawni (Nie wypełniać w przypadku zmiany mieszkania w obrębie tej samej gminy!)
  10. Niezameldowana/y małżonka/małżonek lub partnerka życiowa/partner życiowy
  11. W przypadku meldowania dodatkowego mieszkania lub jeśli żyjący w separacji, nie podawać informacji dotyczących przynależności religijnej i klasy podatkowej)
  12. Imię i nazwisko, ewentualnie stopień doktora
  a. dzień urodzenia
  b. mężczyzna
  c. kobieta
  d. klasa podatkowa
  e. numer kierunkowy gminy
  13. Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, gmina, okręg)
  14. Przynależność wyznaniowa
  15. Niezameldowane niepełnoletnie dzieci
  16. (Informacji dotyczących stanowiska prawnego nie podawać w przypadku meldunku mieszkania dodatkowego)
  a. Imię i nazwisko
  b. Dzień urodzenia
  c. Stanowisko prawne w stosunku do ojca/ w stosunku do matki
  d. Proszę wpisać właściwe cyfry! (1 = rodzone dziecko, 2 = pasierb)

  1. Niezameldowani rodzice niepełnoletniego dziecka, inni przedstawiciele prawni
  2. Ojciec: imię i nazwisko, ewentualnie stopień doktora
  3. Dzień urodzin
  4. Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, gmina, okręg)
  5. Matka: imię i nazwisko, ewentualnie stopień doktora
  6. Osoby z terenów wypędzeni (Nie wypełniać w przypadku meldunku mieszkania dodatkowego!)
  7. Do osoby nr.
  Adres 1 września 1939 (gmina, okręg, kraj związkowy)
  8. Sprzeciw wobec zdalnej transmisji danych
  Ja/my wyrażamy sprzeciw wobec zdalnej transmisji danych
  A. Dotyczy osoby
  B. Organizacje religijne
  C. Prywatne osoby trzecie za pośrednictwem Internetu (Nie dotyczy pisemnej informacji)
  D. Partie
  E. Pozostałe podmioty polityczne
  9. Zgoda
  Ja/my wyrażamy zgodę na zdalną transmisję danych
  A. Mandatariusze, prasa, radio
  B. Wydawnictwa książek adresowych
  10. Data, podpis osoby podlegającej obowiązku meldunku
  11. Data, podpis pełnomocnika

  Formularze w innych miastach nie powinny się zbytnio różnić od powyższych, dlatego mamy nadzieję, że przydadzą się one nie tylko mieszkańcom Kolonii;-)

  Jak szukać mieszkania w Niemczech?

  Jeśli jesteście w trakcie poszukiwania mieszkania w Niemczech, to z pewnością zainteresują Was poniższe artykuły:

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  183 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  183 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Michał

  Od jakiegoś czasu myślałem o wyjeździe do Niemiec. Chciałbym się dowiedzieć co powinienem zrobić po przyjeździe do Niemiec np. Do jakiego urzędu się udać ? Czy po przyjeździe do Niemiec muszę się zarejestrować w urzędzie pracy ? Czy muszę iść do urzędu imigracyjnego ? Jeżeli tak to jakie dokumenty muszę wypełnić ? Czy wykupować ubezpieczenie ? I jakie ? (W trakcie studiów) W odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego to zostało mi rok do końca studiów wiec nie wiem czy będę mógł z niego skorzystać Czy w Niemczech uznawane są dyplomy np. z technikum, kursy itp., bo jeżeli chodzi o dyplom ukończenia… Czytaj więcej »

  Admin

  Witam, jeśli chodzi o wyjazd studencki do Niemiec, to dużą pomoc świadczą rodzime uniwersytety. Musiałby się Pan zorientować kto jest na Pańskim uniwersytecie odpowiedzialny za kontakty z uczelniami z innych krajów i tam udać się po dalsze informacje. Urzędem odpowiedzialnym za studentów z zagranicy jest w Niemczech tzw. „Akademischer Auslandsamt”, który działa przy każdym niemieckim uniwersytecie. Tam załatwia się z reguły wszelkie formalności związane ze studiami. W pierwszej kolejności będzie trzeba jednak znaleźć jakieś lokum. Jeśli nie ma Pan nic przeciwko mieszkaniu wraz z innymi osobami, to najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie tak zwana Wohngemeinschaft, czyli mieszkanie wielopokojowe, które dzieli między sobą… Czytaj więcej »

  Michał

  Mam jeszcze dwa pytania:
  Czy muszę zarejestrować się w urzędzie pracy?
  Czy muszę isc do urzedu imigracyjnego ?

  Admin

  W urzędzie pracy rejestruje się tylko jeśli traci sie pracę i to najlepiej od razu po otrzymaniu wypowiedzenia. Nie widzę potrzeby, żeby udawać się do urzędu imigracyjnego.

  Michał

  Dziękuje serdecznie za odpowiedź w tak krótkim czasie

  łukasz

  Co jeśli jestem zameldowany w miejscowości a właśnie stąd wyjeżdżam na stałe czy muszę anulować zameldowanie zgłosić to do urzędu ?

  Admin

  Jeśli przeprowadza się Pan na stałę poza terytorium Niemiec, to wymeldowanie się jest konieczne. Niewymeldowanie się w takiej sytuacji jest traktowane jako wykroczenie, które może zostać ukarane grzywną zgodnie z § 11 ustęp 2 ramowej ustawy meldunkowej (MRRG – Melderechtsrahmengesetz).

  Zieliński

  Nie wie Pan może, czy takie wymeldowania mają jakiś skutek? Trzeba informować wszystkich łącznie z kasą chorych, bo jak rozumiem pracodawca tego nie robi? Miałem już wezwania do zapłaty składek, choć umowa wygasła planowo.

  Kato

  Bardzo pomocne zdjęcia!!!
  Czy w serwisie znajde podobną stronę dotyczącą wywpełnienia druku:
  Anträge zu elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen ?

  Admin

  Niestety aktualnie nie posiadamy tego druku, lecz postaramy się go dodać w niedalekiej przyszłości.

  Kato

  Dziękuję za informację.
  Mam pytanie: po meldunku nalezy aplikować o Lohnsteuerabzugsmerkmalen, aby otrzymac klase podatkową? Czy ja dobrze to rozumiem, niestety, aż tak dobrze nie znam niemieckiego 🙁

  Admin

  Generalnie wraz z rozpoczęciem zatrudnienia w Niemczech, pracodawca powinien zgłosić wszelkie informacje o tym urzędowi skarbowemu. Wtedy zostanie również przydzielona klasa podatkowa.

  Kato

  Dziękuję, będę rozmawiać z pracodawcą.

  Kato

  Panie Adamie,
  we wniosku o meldunek w Berlinie jest pole „Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung”
  co to za numer identyfikacyjny?

  Admin

  Chodzi o numer identyfikacyjny przyznawany jednorazowo każdej osobie, która podlega opodatkowaniu w Niemczech. Numer identyfikacyjny można znaleźć na każdej decyzji podatkowej. Już wkrótce obszerny artykuł na ten temat!

  Łukasz

  Witam Panie Adamie.

  Mam krótkie pytanie czy w moim przypadku, kiedy zmieniam miejsce zamieszkania z jednego adresu na drugi w tym samym Stadt ponieważ się przeprowadziłem i na nowym mieszkaniu chcę również zameldować żonę to wystarczy wypełnić ten pierwszy Blatt? Mieszkanie będzie stało na mnie i na żonę.

  Dodam, że akt małżeństwa miał miejsce po pierwszym zameldowaniu w Niemczech.

  Admin

  Witam serdecznie,
  w Pana przypadku będzie to formularz „Anmeldung”, czyli tak jak Pan słusznie zauważył pierwszy druczek (pomijając pełnomocnictwo, które zostało umieszczone w artykule jako pierwsze). Pozdrawiam i powodzenia!

  Sebastian

  Witam Panie Adamie.
  Obecnie mieszkam w Polsce, lecz mam pewną ofertę pracy w Niemczech,mam plan by tam wyjechać i dokonać wszelkich formalności z meldunkiem itd. Ale ów przyszły pracodawca życzy sobie bym posiadał „arbeitsbescheinigung” Jak uzyskać ten certyfikat pracy, kiedy się nie miało przedtem niemieckiego pracodawcy? (nie jestem studentem)
  Dziękuje za odpowiedź i Pozdrawiam

  Admin

  Witam, czy jest Pan pewien, że chodzi o „Arbeitsbescheinigung”? Jest to bowiem zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu. Nie rozumiem po co pracodawcy miałoby być ono potrzebne. Zazwyczaj wymaga się świadectwa praca, o które może Pan zapytać u obecnego pracodawcy i je przetłumaczyć. Pozdrawiam i powodzenia

  Weronika

  Witam.
  Panie Adamie przyjechała do Niemiec, od razu znalazłam pracę. Szef wymaga oczywiście meldunku, więc zamelduje się tymczasowo. Wymaga również numeru ubezpieczenia. Gdzie mam się zgłosić o ubezpieczenie ? Czy będę musiała za to płacić?

  Admin

  Witam, ubezpieczenie należy zawrzeć w wybranej ubezpieczalni. Za ubezpieczenie będzie Pani musiała zaplacić, a wysokość składek zależy od wybranej taryfy. W kwestiach ubezpieczeń zdrowotnych najtaniej wypada chyba AOK. Tutaj można porównać taryfy ustawowych ubezpieczń zdrowotnych:
  https://dojczland.info/ustawowe-ubezpieczenie-zdrowotne-w-niemczech/

  Schriftiche Äußerung als Betroffene

  Panie Adamie, Jestem zameldowany od 2 lat w Düsseldorfie i przeprowadzilem sie do Augsburga 4 miesiace temu. Dostlem pismo jak w temacie. Czy dotytyczy ono tego, ze powinienem sie przemeldowac?
  Dziekujac z gory, pozdrawiam

  Admin

  Witam, sformułowanie podane w temacie nie mówi niestety zbyt wiele i oznacza jedynie „pisemne zabranie stanowiska jako zainteresowany”. Proszę napisać treść listu, wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej w tym temacie (Proszę założyć temat na forum). Pozdrowienia

  m.

  Witam chciałabym się zapytać jak meldunek wygląda w przypadku osób niepełnoletnich gdy chcą one wyjechać do rodziny do Niemiec, ale równocześnie bez rodziców- np. do cioci/rodzeństwa. Czy to jest realne i legalne? Czy wtedy ta rodzina musi otrzymać prawa do opieki czy mozna to jakoś ominąć?

  Admin

  Witam, sprawa wygląda następująco: w przypadku osób poniżej 16 roku życia meldunku musi dokonać osoba, do której dziecko się przeprowadza. Osoby powyżej 16 roku życia mogą się zameldować w nowym miejscu zamieszkania bez zgody rodziców. Pozdrowienia

  m.

  Czyli kiedy ktoś ma 16 lat i wyjedzie z kraju do rodziny to nie jest problemem w Polsce? Chodzi mi o to czy nie koliduje to z polskim prawem 🙂 Dziękuję.

  Wyjazd do niemiec

  Witam, prosze o pomoc!!!!!!! Przeczytalam multum stron z informacjami a dalej jestem zielona. Chce wyjecgac do Niemiec w niedziele. Nie jadę tam do pracy, ani szkoly. Pracuje tam i mieszka moj tata. Chce ubezpieczyc sie w Polsce. Czy moge przebywać w niemczech do 3 miesiecy bez meldowania się? Czy jak? Bo przecież ludzie chyba jezdza do rodziny do niemiec na wczasy i rodzina od razu ich nie musi meldowac, prawda?

  Admin

  Witam, jeśli ma Pani zamiar przebywać w Niemczech nie dłużej niż 3 miesiące, to nie musi się Pani tutaj meldować. Jeśli jednak zamierza Pani zostać w Niemczech dłużej niż 3 miesiące, to jest Pani zmuszona się zameldować. Wprawdzie nie może Pani zostać wydalona do Polski, ale może Pani otrzymać mandat. Z drugiej strony ciężko będzie udowodnić, że przebywa tu Pani dłużej niż 3 miesiące.

  Praca w niemczech meldunek w polsce

  Witam! Mam pytanie czy jak mam umowę niemiecka ale na meldunek polski to później należą mi się jakieś świadczenia od państwa niemieckiego?

  Admin

  Witam, każdy, kto pracuje w Niemczech i tutaj płaci podatki, ma prawo do świadczeń wypłacanych przez państwo niemieckie.

  Kasia ZS

  Czyli jest mozliwosc pracy w Niemczech z Polskim meldunkiem? ja mam mianowicie taki problem ze pracuje w PL na umowe o prace codziennie do 16 a od 19 do 21 mialabym pracowac na Mini Job w Niemczech. Co z meldunkiem? musze go miec? ubezpieczenie mam w PL z mojej firmy, wzstarczy jak jedynie wyrobie Kart EKUZ?

  Pozdrawiam Kasia

  Emilia

  Witam, czy mogłby mi Pan wytłumaczyć jaka jest różnica między einzige Wohnung, Hauptwohnung i Nebenwohnung? Przeprowadzam sie do Niemiec, bede mieszkać w kawalerce, czy w urzędzie meldunkowym zaznaczam pierwsze czy drugie? Nie bardzo rozumiem sformuowania: jedyne mieszkanie, główne mieszkanie. Pozdrawiam serdecznie, Emilia

  Admin

  Witam, jeśli będzie Pani miała w Niemczech wyłącznie jedno mieszkanie, to należy zaznaczyc „einzige Wohnung” (jedyne mieszkanie). W przypadku kliku mieszkań „Hauptwohnung” byłoby mieszkaniem, gdzie przebywa Pani większą część czasu, a „Nebenwohnung” mieszkaniem, w którym mieszka Pani okazjonalnie. Pozdrawiam

  Dziecko w niemieckiej szkole a ubezpieczenie

  Witam. Mam pytanie. Przez 3 najbliższe lata będę na urlopie wychowawczym i wraz z dzieckiem jestem ubezpieczona w ZUS. Korzystając z siedzenia w domu z drugim dzieckiem chcę wyjechać do Niemiec, gdzie starsze dziecko chcę dać do szkoły niemieckiej, w Polsce indywidualny tok nauczania. Jestem zobowiązana zameldować nas obie by dać dziecko do szkoły. Nie zamierzam jednak pracować w Niemczech, czy po zapisaniu dziecka do szkoły mogę się wymeldować? Co z ubezpieczeniem? Czy obie musimy ubezpieczać się w Niemczech, jeżeli tak to pod jakie ubezpieczenie będę podlegała?

  Admin

  Witam, jeśli dziecko ma chodzić do szkoły w Niemczech, to musi być tu również zameldowane oraz ubezpieczone. W tym wypadku należy się udać do wybranej ubezpieczalni i złożyć odpowiedni wniosek. Niestety mam za mało informacji, by udzielić Pani jednoznacznej odpowiedzi. Nikt nie wynajmie Pani w Niemczech mieszkania, jeśli nie posiada tu Pani zatrudnienia. To samo dotyczy ubezpieczenia. Chyba, że posiada Pani niemieckie obywatelstwo i czynsz oraz ubezpieczenie będą płacone przez urząd pracy.

  wymeldowanie

  Witam. Mam taki problem. Pracowałem kilka miesięcy w małej firmie zarejestrowanej w Niemczech (branża budowlana). Dostałem meldunek (wraz z innymi osobami) i zgłoszono mnie do ubezpieczenia. Nie było podpisanej żadnej umowy pisemnej, natomiast dostałem Sozialversicherungausweis i ciągle oczekiwałem na papiery z kasy chorych. Pracodawca przestał przestał płacić, więc rozstaliśmy się w gniewie i wróciłem do Polski. Po powrocie nie udało mi się odzyskać zarobionych pieniędzy ani nawiązać z nim kontaktu (nie odbierał telefonów, listy polecone z wypowiedzeniem umowy o pracę wróciły nieodebrane). Niestety nie wymeldowałem się i nadal nie wiem, czy byłem ubezpieczony w jakiejś kasie chorych. Co powinienem teraz… Czytaj więcej »

  Admin

  Witam. Bardzo dziwna sytuacja. Skoro nie dostał Pan karty ubezpieczeniowej, to zakładam, że w rzeczywistości nie był Pan ubezpieczony. Wie Pan chociaż w jakiej kasie chorych miał Pan zostać ubezpieczony? Kasa chorych ściąga pięniądze z konta ubezpieczonego, więc musiałby Pan coś zauważyć. Podawał Pan wogóle gdzieś numer konta? Posiadał Pan tutaj wogóle konto? Generalnie polecam w takich sytuacjach ten artykuł: https://dojczland.info/gdzie-szukac-informacji-na-temat-zatrudnienia-w-niemczech-oraz-na-terenie-unii-europejskiej/.

  meldunek i ubezpieczenie

  Witam. Moj maz pracuje w Niemczech na podstawie A1 czyli oddelegowanie do pracy za granica. Ubezpieczenie tam ma na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.Chce wyjechac do niego i poslac tam dziecko 5letnie do przedszkola z druga coreczka 2letnia zostane w domu. W Polsce przebywam na urlopie wychowawczym dzieci sa ubezpieczone razem ze mna wiec ja moge otrzymac tez Karte Ubezpieczenia turystyczna na 6 miesiecy.Gdy sie tam zameldujemy wystarczy takie ubezpieczenie glownie chodzi o corke ktora chce dac do przedszkola. I czy musze ja tam zakladac konto w banku bo ze wzgledu na to ze druga corka jest mala jeszcze przez… Czytaj więcej »

  Admin

  Witam, w pierwszym okresie pobytu w Niemczech posiadane przez Panią ubezpieczenie jest wystarczające. W razie stałego pobytu w Niemczech polecałbym jednak zdecydowanie się na jakieś ubezpieczenie w Niemczech, aby być ubezpieczonym bez ograniczeń w bezwzględnie każdej sytuacji. Konto w banku nie jest konieczne, lecz bardzo przydatne, ponieważ jest niezbędne w wielu sytuacjach, jak na przykład w przypadku wynajmu mieszkania, czy zawarciu umowy abonamentowej (obojętnie czy telefonicznej czy przykładowo w klubie fitness).

  meldunek a obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego

  Witam! Chcę zamieszkać u przyjaciela w Niemczech i tutaj szukać pracy. Rozumiem, że muszę się zameldować. Czy, po zameldowaniu, a przed podjęciem zatrudnienia, muszę opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne?

  Witam, po zameldowaniu się w Niemczech, należy się również ubezpieczyć.

  Sowa

  Dzień dobry.
  Tydzień temu wyszłam za mąż. Mąż mieszka w Niemczech i chcę się do niego wyprowadzić. Chciałabym się zameldować ale jestem jeszcze studentką w Polsce. Muszę co drugi weekend przylatywać do Warszawy. chciałabym się dowiedzieć, czy idąc do niemieckiego użędu wezmą pod uwagę moje studia w Polsce i czy będe musiała sama płacić składki emerytalne w niemczech itd. Czy jest możliwość, że potraktują mnie na równi jak niemieckiego studenta.

  Admin

  Witam, meldunek w Niemczech nie ma żadnego wpływu na studia w Polsce. Tzn. może być Pani zameldowana w Niemczech i równocześnie studiować w Polsce. Składek emerytalnych nie będzie Pani musiała płacić, jeśli nie podejmie Pani w Niemczech pracy.

  jakub

  Witam jestem z partnerka i dzieckiem zameldowany w Niemczech aktualnie po urlopie partnerka została z dzieckiem w Polsce gdzyz oboje z dzieckiem maja wizyty u lekarza. W tym czasie przeprowadziłem sie do innego miasta. Czy przy przemeldowaniu musi być obecna moja partnerka czy tez mogą wrócić do Niemiec na tzw. „gotowe” a ja sam mogę dokonać wszystkich formalności w związku z przemeldowaniem i zmiana miejsca zamieszkania??

  Admin

  Witam, generlanie wystarczy, że będzie miał Pan przy sobie dowód osobisty żony. Dla pewności zabrałbym jednak również pełnomocnictwo.

  Alicja

  witam, mam pytanie odnosnie Gewerby. mam podwykonawcow z Polski na niemieckiej Gewerbie. nie zameldowali sie oni w Niemczech, maja jedynie na Gewerbeanmeldung adres niemiecki swojej Gewerby. chcieliby zalozyc konto tu w Niemczech i pojawia sie problem – nie maja meldunku w Niemczech. dowiedzieli sie jednak, ze w momencie zameldowania sie w Niemczech musza sie w Niemczech rowniez ubezpieczyc. czy to prawda? oni sa ubezpieczeni w Polsce w PZU, wiec bez sensu byloby dla nich tylko dla meldunku podwojnie ubezpieczac sie jeszcze w Niemczech. gdzie moge sie dowiedziec jak to wyglada z tym meldunkiem i obowiazkowym ubezpieczeniem?

  Admin

  Witam, o ile dobrze się orientuje, to już przy samym założeniu Gwerby powinni się ubezpieczyć. Pisze Pan, że Gewerba jest zameldowana na adres w Niemczech, więc konto można załozyć na firmę na ten sam adres.

  meldunek przez pełnomocnika

  witam,
  czy pełnomocnik może mnie zameldować u siebie w Niemczech w momencie kiedy ja bedę jeszcze w Polsce ? czy potrzebuje on mojego polskiego dowodu przy meldowaniu mnie lub jakiś innych dokumentów ?

  Admin

  Witam, generalnie istnieje taka możliwość. W tym celu pełnomocnik będzie musiał przedstawić następujące dokumenty:
  – pełnomocnictwo (najlepiej uwierzytelnione),
  – podpisany przez Pana formularz meldunkowy,
  – kopię dowodu osobistego (najlepiej uwierzytelnioną).

  Anna

  Witam

  Probuję sie dowiedzieć ale jeszcze do tego nie dotarłam, co dzieje sie w przypadku, kiedy pracuje na umowę o prace w polskiej firmie w Polsce, a mieszkam w Niemczech, czy powinnam sie meldować, gdzie płacić podatki i od czego zacząć, żeby załatwić wszystko zgodnie z prawem.

  Meldunek i ubezpieczenie dziecka w Niemczech

  Witam…
  Mam takie pytanie urodziłam 6 dni temu dziecko chciałabym zameldować w Niemczech córeczkę i nie wiem jakie dokumenty są potrzebne. Ja wraz z Mężem mieszkam za granicą mąż pracuje na gewerbie lecz nie jest ubezpieczony Proszę o pomoc bo nie wiem jakie te dokumenty z Polski będą potrzebne .

  Admin

  Witam, jeśli chce Pani zameldować siebie lub dziecko w Niemczech, to niezbędny będzie formularz meldunkowy oraz akt urodzenia dziecka.

  INss

  Witam Sprawa wyglada nastepująco. Otoz przyjechalismy z zona do pracy kilka miesiecy temu. Pracujemy w magazynie Lidla Posiadam obywatestwo niemieckie.Aktualnie mieszkamy katem znajomych a zameldowani jestesmy na kwaterze firmowej. Nasz 5letni syn zostal narazie w Polsce ale oczywiscie chcialbym go tutaj jak najszybciej przywiezc.Szukamy wlasnego mieszkania, dlatego chcialbym sie dowiedziec czy moge liczyc na jakas pomoc z miasta w poszukiwaniu pierwszego lokum (nie chodzi mi o sprawy finansowe, srodki na kaucje, mite posiadam).ewentualnie czy ktos jest w stanie mnie poprowadzic przez ta biurokracje(gdzie sie mam zglosic itd).Jak to wyglada od poczatku , nie jestem obeznany w temacie a w internecie… Czytaj więcej »

  Admin

  Witam, miasta w Niemczech generalnie nie oferują pomocy w poszukiwaniu mieszkania. Jeśli chce Pan zmienić mieszkanie, to musi Pan znaleźć jakieś nowe (portale internetowe, gazety), udać się na oględziny mieszkania i jeśli wynajmujący zaoferuje Panu to mieszkanie, to będzie trzeba podpisać umowę najmu. Następnym krokiem będzie dokonanie zameldowanie w urzędzie miasta w nowym miejscu zamieszkania. Pozdrawiam

  wymeldowanie wsteczne

  Witam,czy jest mozliwe wymeldowanie wsteczne?We wrzesniu ubieglego roku skonczylam prace sezonowa w niemczech i w tym samym dniu wrocilam do polski,gdzie przebywalam az do sierpnia tego roku.Od sierpnia zameldowana jestem w nowym miejscu zamieszkania.Wtedy we wrzesniu moj chlopak probowal mnie wymeldowac,ale pani w burgeramt powiedziala,ze do tego jestem potrzebna osobiscie.Teraz mam problemy z aok,chca ode mnie pieniedzy za ubezpieczenie od czasu zakonczenia sezonowej pracy do kwietnia,kiedy zostalam ubezpieczona przez chlopaka(teraz juz meza).Czy jest mozliwe zalatwienie w burgeramcie wymeldowania wstecznego teraz,skoro predzej nie mialam mozliwosci czy raczej mozna o tym zapomniec?

  Admin

  Witam, wystarczyłoby gdyby chłopak miał ze sobą Pani pelnomocnictwo (patrz formularz w artykule). Wracając do Pani pytania, to niemieckie prawo nie przewiduje wymeldowania wstecznego. Co więcej osoba, która opuszcza Niemcy na stałę ma obowiązek wymeldowania się do dwóch tygodni od daty przeprowadzki. Jedyne wyjście, które przychodzi mi do głowy, to pójście osobiście do urzędu i poproszenie o wsteczne wymeldowanie. W tym celu zabrałbym ze sobą przetłumaczone zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, z którego wynika, że od września ubiegłego roku była Pani zameldowana w Polsce. Powodzenia i proszę dac znać czy się udało.

  Zmia a Meldunku

  Witam
  Zmienilem adres zameldowania powiadomiłem wszystkie urzendy oprócz Familienkasse a pobieram zasilek rodzinny czy powinnienem ich tez powiadomic czy urzad robi to automatycznie

  Piotr

  Admin

  Witam, oczywiście, urząd nie zrobi tego niestety automatycznie. Pozdrawiam

  Grzegorz

  witam serdecznie jestem wyslany z polskiego pośrednika do pracy w Niemczech jest to moja druga praca (musialem zjechać do polski na operacje) lacznie nieliczac czasu w Polsce jestem w Niemczech 6miesiecy na początku jak przyjechałem po niemiecku umiałem ainc cwaj policaj ze słynnej wyliczanki zaczolem się uczyc sam teraz w pracy umiem się dogadać jak cos potrzebuje z pomocą słownika w telefonie gdy czegos nie wiem (teraz pracuje przy inwentaryzacji przy skanerach wcześniej przy tasmie segregacja folii)wg niemcuw jak mnie daja do skanowania czegos nowego db muwie po niemiecku wg mnie dużo muwie mało rozumie ale domyslajac się i lapiac… Czytaj więcej »

  Admin

  Witam, w związku z tym, że pytanie nie ma nic wspólnego z meldunkiem, proszę je przenieść do forum (skopiować w nowym temacie). Po przeniesieniu go do forum, postaram się na nie odpowiedzieć jak najszybciej. Dziękuję za wyrozumiałość! Pozdrawiam

  szkola i praktyki w DE

  Witam, Od kwietnia 2016 zamierzam zaczac nauke jako Altenpflegerin 3 letnia szkola. Ausbildungplatz juz mam w szkole zalatwiony oraz praktyke w Diakonie. Moje pytanie dotyczy meldunku i ubezpieczenia.Od stycznia potrzebuje niemiecki meldunek-mam zalatwione u zaprzyjaznionej rodzinie niemieckiej,ale musze sie sama ubezpieczyc-czy to jest jakis problem aby samemu sie ubezpieczyc na okres np.3 m-c i jakie to sa koszta w przyblizeniu? Od stycznia do konca marca mam czas aby pozalatwiac przetlumaczenie dokumentow i swiadectw szkoly i nastepnie odeslanie ich do uznania (Erkennung),a nastepnie do szkoly.Najwiekszym problemem jest wlasnie ubezpieczenie i nie wiem czy mozna to zalatwic tak od reki,w tym okresie… Czytaj więcej »

  Admin

  Witam, jeśli chodzi o ubezpieczenie, jeśli zamelduje się Pani w Niemczech i podejmie tu pracę, to musi się Pani ubezpieczyć. Jeśli wybiera się Pani do Niemiec na krótki okres czasu, to warto się zorientować, czy nie wystarczy ubezpieczenie z Polski: https://dojczland.info/ubezpieczenie-zdrowotne-w-niemczech-dla-pracownikow-sezonowych/. Jeśli postanowi Pani zostać na dłużej, to może wtedy Pani wykupić niemieckie ubzepieczenie. Na naszej stronie znajdzie Pani porównywarkę taryf różnych niemieckich ubezpieczalni: https://dojczland.info/ustawowe-ubezpieczenie-zdrowotne-w-niemczech/. Pozdrawiam i powodzenia!

  Magda

  Witam serdecznie! Mam takie pytanie.W tamtym roku,dokladnie 01.01.2015 podpisalam razem z narzeczonym umowe wynajmu mieszkania.Niestety nie zdazylam sie zameldowac, poniewaz moja mama miala powazny wypadek i musialam wracac do Polski. Przebywalm praktycznie caly rok w Polsce,w Niemczech bylam ok 2 razy w miesiacu.Teraz chcialabym sie zameldowac,ale nie wiem czy moge isc do urzedu meldunkowego z umowa wynajmu z data 01.01.2015.Czy nie bede miala z tego powodu problemow czy jakiejs kary?I jeszcze jedno,mieszkanie bylo wynajete przez biuro nieruchomosci,ale wlasciciele mieszkania przebywaja w USA.Co z tym zaswiadczeniem od Vermitera, ktore jest potrzebne do meldunku?Posrednik z biura nieruchomosci nie wie,ze nie jestem zameldowana.Boje… Czytaj więcej »

  Admin

  Witam, niemieckie prawo mówi o obowiązku meldunku do dwóch tygodni od wprowadzenia się do nowego mieszkania, co w praktyce nie jest równoznaczne z datą podpisania umowy najmu. Oznacza to, iż decydująca jest data, kiedy faktycznie miało miejsce zajęcie mieszkania. Oprócz tego podczas meldunku nie trzeba przedkładać umowy najmu, więc tym bardziej nie powinno być z tego tytułu problemu. Jeśli chodzi o zaświadczenie od wynajmującego, to najprawdopodobniej nie obejdzie się bez niego. Nie widzę powodów, dla których pośrednik z biura nieruchomości miałby robić z tego tytułu problemy. Proszę wytłumaczyć, że do tej pory mieszkała Pani w Polsce i chce się teraz… Czytaj więcej »

  kary za niedopełnienie obowiązku meldunkowego

  Witam, mam pytanie odnośnie kar za niedopełnienie obowiązku meldunkowego w Niemczech, sprawa wygląda następująco, otóż byłem zatrudniony na pełen etat przez 2 miesiące w roku(posiadałem tam meldunek, , następnie zmieniłem pracę na MiniJob a co za tym idzie pracodawcę nie zmieniając meldunku, stary pracodawca prawdopodobnie mnie po kilku miesiącach wymeldował, zatem pytanie: jakie kary grożą mi w związku braku meldunku przez około 7 miesięcy kiedy byłem zatrudniony za 450 euro ?

  Witam, każdy kraj związkowy ma swoje regulacje dotyczące meldunku. Niedopełnienie obowiązku meldunku nie jest jednak traktowane jako czyn karalny (Straftat), a wykroczenie (Ordnungswidrigkeit). W związku powyższym grozi Panu grzywna. W zależności od kraju związkowym jej wysokość może być różna. W Badenii-Wirtembergii może to być przykładowo max. 500 euro. Biorąc pod uwagę, że w Pana wypadku chodzi tylko o kilka miesięcy, nie wydaje mi się, żeby było to więcej niż 100 euro, ale jest to wyłącznie moja osobista opinia. W takich przypadkach bierze się również pod uwagę aktualną sytuację finansową danej osoby i ustala grzywnę na tej podstawie. Powodzenia i byłoby… Czytaj więcej »

  Michal

  Witam.
  Mieszkamy w Hilden. Przyjechała do mnie mama emerytka i zostanie u nas dłuższy czas. Czy potrzebny jest nam do zameldowania odpis jej aktu ślubu. ?
  Pozdrawiam

  Admin

  Witam, w przypadku osób będących na emeryturze konieczne będzie przedłożenie zaświadczenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaświadczenie o posiadaniu wystarczających środków na utrzymanie się (obojętnie skąd te środki pochodzą). Akt ślubu nie będzie potrzebny. Pozdrowienia

  Magdalena

  Witam serdecznie. Jestem w Monachium od 1.5 roku. Dokładnie zameldowana od 14.08.2014. Do 07.07.2015 byłam zatrudniona w Polsce i stamtąd ubezpieczona w Zus. Tu miałam kartę EKUZ. Od 10.07.2015 jestem juz zatrudniona w Monachium i ubezpieczona jednocześnie tutaj. Pytanie moje kieruje do okresu kiedy byłam zatrudniona w Polsce a zameldowania w Niemczech ,dodam że była to praca w domu przy komputerze i telefonie ,czy mogę mieć jakieś nie przyjemności dotyczące okresu zatrudnienia w Pl i jednocześnie zameldowania w De tylko przy posiadaniu karty EKUZ z polskiego NFZ? Będę wdzięczna za odpowiedz i ewentualne rady.

  Admin

  Witam, generalnie po pryzjeździe do Niemiec należy się tutaj ubezpieczyć. Jeśli jednak posiada Pani zaświadczenie, że była Pani ubezpieczona aż do momentu podjęcia pracy w Niemczech, to proszę je przedłożyć w ubezpieczalni, aby uniknąć ewentualnych problemów. Warto przejść się tam osobiście i wyjaśnić wszystko na miejscu. Pozdrawiam

  Magdalena

  Witam!
  wiem, ze można przebywać w Niemczech do 3 miesięcy bez zameldowania,ale czy te 3 miesiące są liczone jako jeden nieprzerwany okres czy 3 miesiące w ciągu całego roku?np. jeżeli przebywam miesiąc w DE,później wracam do Polski i znowu przyjeżdżam na miesiąc lub dwa to ten okres 3miesięczny jest liczony „od początku” czy się łączy z tymi okresami wcześniejszego pobytu?Pozdrawiam

  Polka 2016

  Witam!
  Pracuję w Polsce ale planuję podjąć prace w Niemczech. W czasie urlopu zamelduję się w Niemczech i zacznę szukać pracy. Czy jeśli zamelduję się w Niemczech od razu muszę zacząć opłacać ubezpieczenie zdrowotne czy będzie mnie obowiązywało polskie ubezpieczenie? Jeżeli nie znajde pracy to po urlopie wracam do Polski

  Admin

  Witam, generalnie wraz z zameldowaniem należy się ubezpieczyć. Pozdrawiam

  Karolina

  Dzień dobry, trafiłam dziś na następującą informację dotyczącą meldunku w Niemczech na stronie naszego ministerstwa do spraw zagranicznych: „W przypadku planowanego pobytu przekraczającego trzy miesiące należy w tym samym urzędzie uzyskać należne obywatelom państw UE potwierdzenie prawa pobytu na okres dłuższy niż trzy miesiące”. Jestem w Niemczech od ponad trzech miesięcy, gdzie odbywałam praktykę, a teraz zaproponowano mi umowę o pracę, na zasadach Minijob. Od razu po przyjeździe zameldowałam się, co oznacza, że już upłynął okres owych 3 miesięcy. Czy powinnam wystąpić teraz o zgodę na pobyt tymczasowy? Nie znajduję niestety odpowiedzi na to pytanie w Pana artykule. Ponadto zaczynam… Czytaj więcej »

  Admin

  Witam, informacja podana na stronie Ministerstwa ds. Zagranicznych jest prawidłowa, tzn. w przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące należy go zgłosić. Generalnie aby móc przebywać w Niemczech dłużej niż te 3 miesiące należy posiadać pracę lub własną działalność gospodarczą, być studentem lub spełnić inne warunki. Jeśli dana osoba jest w stanie udowodnić, iż jest w trakcie szukania pracy i perspektywa jej znalezienia jest uzasadniona (np. ze zwzględu na posiadane kwalifikacje), to może przebywać w Niemczech nawet dłużej niż 6 miesięcy: https://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__2.html – § 2 II 1a. FreizügG/EU; w praktyce tak długo, jak długo spełniony jest powyższy warunek. Oprócz tego może… Czytaj więcej »

  Magdalena

  Witam! Podpinam sie do pytania p.Karoliny,ale zastanawia mnie czy te informacje ze strony Ministerstwa nie pochodzą z okresu kiedy Polska przystępowała do Unii i obowiązywał tzw.okres przejściowy?Przecież teraz jako obywatele Unii nie potrzebujemy chyba zgody na pobyt tymczasowy?Tez czytałam ta informacje na stronie Ministerstwa i zadałam w związku z tym pytanie na forum i odpowiedział mi Pan,że wystarczy się zameldować i ewentualnie założyć konto w banku i nie trzeba zgłaszać swojego pobytu w Urzędzie Imigracyjnym.Czy jeżeli nie znajdę pracy ani nie założę działalności to nie mogę przebywać w Niemczech powyżej 6 miesięcy?Dodam ze nie che się rejestrować w Urzędzie Pracy… Czytaj więcej »

  Admin

  Witam, nigdzie nie napisałem, że konieczne jest zarejestrowanie się jako „arbeitsuchend”, bo tak po prostu nie jest. Można tak zrobić, aby urząd pomógł (przynajmniej teoretycznie) w znalezieniu pracy. Jeśli jest Pani w stanie wykazać, że posiada Pani środki na utrzymanie się w Niemczech, to może Pani tutaj przebywać nawet dłużej niż te 3 miesiące.
  Pozdrawiam

  Magdalena

  Witam!
  Tak wiem,ze zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy nie jest koniecznie.A co z tymi środkami na utrzymanie się?Gdzie dokładnie, w jakiej sytuacji i w jakiej wysokości należałoby je wykazać?
  Pozdrawiam

  Piter

  Witam, Panie Adamie zna Pan jeszcze jakieś strony oprócz https://www.wg-gesucht.de, gdzie można szukać mieszkania do wynajęcia?

  Admin

  Witam, oprócz tego znam następujące strony, gdzie można znleźć mieszkania do wynajęcia w Niemczech:

 • https://www.immobilienscout24.de/
 • https://www.immonet.de/
 • https://www.immowelt.de/
 • https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
 • https://www.lieblingsmieter.de/
 • Owocnych poszukiwań!;)

  Piter

  Dziękuje za stronki :), a z doświadczenie Pana, to na co zwracać szczególną uwagę przy wynajęciu mieszkania lub domku? Jaki rodzaj ogrzewania itd itp? I czy można się targować co do kaltmiete?

  Admin

  Generalnie nalezy zwrocic uwage na ogolny stan mieszkania. Nie posiadam niestety wystarczajacej wiedzy technicznej, aby doradzic Panu w sprawie ogrzewania, itp. Jesli chodzi o targowanie sie o Kaltmiete, to jeszcze sie z tym nie spotkalem. W wiekszosci duzych miast jest z reguly wiecej chetnych na jedno mieszkanie, wiec pytaniem o obnizke Kaltmiete moze Pan pogrzebowac swoje szanse na to mieszkanie. Jednym slowem odradzalbym tagrowania sie o Kaltmiete, chyba, ze chodzi o mieszkanie o zlym polozeniu albo stanie, gdzie jest z gory wiadome, ze nie bedzie na nie zbyt duzo chetnych.

  Olga

  Witam Pana. Przeczytałam całe forum pytań i odpowiedzi, jednakże nie znalazłam nic co dotyczyłoby mojego problemu. Jestem wdową i mam rentę niemiecką przesyłana do Polski. Od dłuższego czasu zastanawiam się nad powrotem do Niemiec, wcześniej w de mieszkałam 8 lat wszak po śmierci męża wróciłam do Polski. Jednakże sądzę, że mam małe szanse, gdyż moja renta jest nie zbyt duża i na mieszkanie i życie nie wystarczy; czy miałabym możliwość dopłaty z Laneshauptstadt ( Soziale Arbeit), doppóki nie znajdę pracy ( opiekunka osób starszych) mini Job. Być może przeszkodą może okazać się mój wiek ( 61) lecz pełna wigoru i… Czytaj więcej »

  Admin

  Witam, skoro ma Pani niemiecką rentę, to domyślam się, iż ma Pani również niemieckie obywatelstwo? Jeśli tak, to w przypadku zbyt niskiej renty będzie Pani miała przykładowo prawo do Wohngeld (https://dojczland.info/dodatek-mieszkaniowy-w-niemczech/). Jeśli jednak otrzymuje Pani emeryturę (die Altersrente), to nie ma Pani niestety prawa do dodatku finansowego w ramach zasiłku dla bezrobotnych. W innych przypadkach, np. rentach wypłacanych z powodu ograniczonej możliwości wykonywania zawodu, może Pani liczyć na dodatek w ramach zasiłku dla bezrobotnych. Pozdrowienia

  Martyna

  Witam. Chcę wyjechać do Niemiec na stałe z Mężem i czwórką dzieci i tu moje pytanie Czy po przyjeździe do Niemiec z dziećmi muszą one iść od razu do szkoły.

  Joanna

  Witam. Mąż pracuje w Niemczech jako oddelegowany do pracy więc jest na ubezpieczeniu A1 z kartą ekuz. Chcę z córką przyjechać do męża i tutaj mam kilka pytań. W momencie przyjazdu zostaniemy zameldowane w mieszkaniu i czy w tym momencie już muszę się ubezpieczyć zdrowotnie? (jako, że maż nie jest zatrudniony u niemieckiego pracodawcy, nie mogę podciągnąć się pod jego ubezpieczenie). Ubezpieczenie w Polsce mam z tytułu otrzymywania renty rodzinnej. Czy mogę ubezpieczyć się dopiero po 3 miesiącach pobytu (jako, że do 3 miesięcy jest to wyjazd turystyczny z ważną kartą ekuz dla mnie i córki)? Czy niejako meldunek nie… Czytaj więcej »

  Magdalena

  Witam,
  od maja 2015 jestem zameldowana w Niemczech – tu mieszkam, pracuję. Dowiedziałam się, że babcia chce mnie wymeldować w Polsce, a przecież zarówno na dowodzie osobistym jak i prawie jazdy mam wpisany mój polski adres zameldowania. Co mam zrobić w tej sytuacji? Jest możliwość wyrobienia dokumentów w Niemczech z tym niemieckim adresem zameldowania?

  b-foltyn21@wp.pl

  Witam mam takie pytanie jestem po rozwodzie meldując sie w Niemczech Pani urzedniczka powiedziała ze musze dostarczyc papier ze jestem rozwodka gdzie w Polsce mam taki papier uzyskac .Czekam na odpowiedz i z gory dziekuje

  Admin

  Witam, po rozwodzie w akcie małżeństwa umieszczona zostaje adnotacja informująca o tym stanie rzeczy. W ceniu uzyskania odpowiedniego dokumentu należy udać się w Polsce do Urzędu Stanu Cywilnego. Pozdrawiam

  Andrzej

  Witam.
  Mam pytanie, razem z żoną i dzieckiem jesteśmy zameldowani w niemczech, dwa tygodnie temu urodziła nam się córka(tez w niemczech) mamy już akt urodzenia tylko nie wiem co z meldunkiem.Czy automatycznie zostanie zameldowana czy muszę osobiście to zrobić? Proszę o odpowiedz z góry dziękuje

  Warszawianka

  Witam Super strona, artykuł i dyskusja, bardzo pomocne! Pytania ode mnie: Dostałam prace na pelen etat na czas nieokreslony w Monachium. Przez piersze poltora miesiaca bede podnajmowac mieszkanie w akademiku (Studentenwerk), ktore bylo wynajete przez inna studentke- administracja akademika podpisala juz zgode z pieczatka. Chcialabym sie tam zameldowac, zeby miec niemiecki adres do zalozenia konta w banku etc. W Monachium jest na to 14 dni. 1. Czy administracja akademika moze mi odmowic zameldowania? (Bede potrzebowac od nich Wohnungsgeberbestätigung, ale czy maja prawo odmowic)? 2. Kiedy bede zmieniala adres za 1.5 miesiaca, to bede miec znowu 14 dni na zgloszenie nowego… Czytaj więcej »

  Admin

  Witam, poniżej odpowiedzi:
  1. Skoro administracja zgodziła na podnajem to z meldunkiem nie powinno byc problemu.
  2. Zmianę adresu należy zgłosić do 7 dni.
  3. Potrzebny meldunek.
  4. Jeśli umowa o prace wynosi powyzej 450€, to ubezpieczenie oplaca pracodawca.
  5. Z Belgii musi sie Pani postarać o potwierdzenie składkowych lat pracy. Jeżeli łączny okres pracy w ciągu ostatnich 24 miesiecy będzie wynosil 12 miesięcy, to zasilek ALG I z AfA bedzie przyslugiwał na okres 12 miesiecy. Jeśli natomiast 12 miesiecy, to zasilek na 6 miesiecy. Ubezpieczenie wtedy opłaca Urzad pracy(AfA).
  Pozdrowienia

  Zdezorientowana

  Dzień dobry.
  Mój mąż pracuje od Kwietnia 2015 roku w Niemczech. Siedziba firmy znajduje się w mieście X. Ale mąż jeździ po całych Niemczech jakby w delegacie do innych firm. Trzy miesiące w mieście y, dwa w z, cztery w abc. Pytał w swojej firmie o meldunek apropo kindergeld.Odpowiedzieli mu, że musi być zameldowany. Generalnie firma nigdzie go nie zamelduje. To oni płacą za jego mieszanie, także żadnych dokumentów nie posiada. Mąż ma obywatelstwo niemieckie. Zameldowany jest tylko w Polsce. Co w takim razie z meldunkiem i z kindergeld ?

  Admin

  Witam, bez meldunku w Niemczech nie ma niestety szans na Kindergeld.

  mała mi

  Witam! Chcialabym wyjechać do Niemiec i tu szukać pracy. Znam język na poziomie komunikatywnym/dobrym, mam pieniądze na start, natomiast nie znam tu nikogo kto mógłby mi pomóc udzielając choćby kilku odpowiedzi. Chodzi mi o to, jakie kroki należy podjąć po przyjeździe, czy istnieje możliwość, że bez przedstawienia umowy o pracę uda mi się wynająć mieszkanie i gdzie najlepiej szukać? Będę wdzięczna za informacje, pozdrawiam 🙂

  Admin

  Witam, na początek będzie trzeba się gdzieś zameldować. Następnie należy się ubezpieczyć. Bardzo pomocne, czasem wręcz niezbędne będzie posiadanie niemieckiego konta bankowego. Bez umowy o pracę ciężko będzie coś wynająć. Co do poszukiwań mieszkania, to można szukać na:

 • immowelt.de
 • immonet.de
 • immobilienscout24.de
 • ebay-kleinanzeigen.de
 • meinestadt.de
 • i generalnie szukać „wohnung mieten” lub np. „wohnung zur miete”.
  Pozdrawiam i powodzenia!

  Kkasia

  Dzień dobry chciałabym uzyskać informacje mój maż mieszka i pracuje w Niemczech ja chce sie zameldować u niego jakie potrzebuje dokumenty i czy muszę sie ubezpieczać chociaż nie chce podejmować pracy z gory dziekuje za odpowiedz

  Anna

  Witam, zamiezam przeprowadzic sie do Niemiec z Holandii, dostalam nowa prace i mam niem.obywatelstwo, planuje na pierwsze 2 mce wynajac pokoj przez airbnb i pozniej na spokojnie szukac mieszkania i tutaj nasowaja mi sie dwa pytania: czy wlasciciel takiego pokoju bez problemu powinien dac mi pelnomocnictwo do zameldowania, w holandii to by bylo nie do pomyslenia. Druga sprawa ktora mnie nurtuje to to ze przeczytalam gdzies artykul, ze w niemczech jezeli nasze imie i nazwisko nie widnieje przy skrzynce pocztowej to ta poczta do nas nie dotrze?! Czy to prawda, jezeli tak to jak przez te dwa mce gdy bede… Czytaj więcej »

  Admin

  Witam, po zameldowaniu urząd meldunkowy automatycznie wysyła zawiadomienie do urzędu skarbowego (Finanzamt), gdzie zostaje nadany Idenifikationsnummer, który wlasciwie już na drugi dzień można odebrać osobiście. Co do ubezpieczenia zdrowotnego, to należy wybrać jakąś kasę chorych i się tam ubezpieczyć. Wynajmując pokój również można się zameldować i wtedy nakleić swoje nazwisko na skrzynkę. Alternatywnie można sobie założyć na poczcie skrzynke pocztową, gdzie będzie przychodziła wszelka korespondencja. Pozdrowienia

  183
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x