fbpx
24.02.2020

Wszystko co musisz wiedzieć o meldunku w Niemczech!

Przyjechałeś właśnie do Kolonii i zamierzasz pozostać tu dłużej? Męczą Cię ciagłe myśli o obowiązku meldunkowym? Czy może w ogóle nie zaprzątasz sobie w Niemczech nią głowy? Niezależnie od odpowiedzi na te pytania dowiedz się więcej o jednym z najważniejszych obowiązków administracyjnych, jakie dotyczą osób przybywających do Niemiec.

Ile czasu ma się na meldunek w Niemczech?

W przypadku przeprowadzki na terenie Niemiec ma się tydzień, maksymalnie dwa na zameldowanie się w nowym miejscu zamieszkania (w zależności od landu lub okręgu mogą istnieć różne regulacje odnośnie terminu meldunku). W przypadku nie zachowania tego terminu należy się liczyć z grzywną.

Zameldowanie w Niemczech – jak przebiega procedura meldunkowa?

Jeśli macie w planach pobyt w Niemczech dłuższy niż 3 miesiące, musicie zgłosić swój pobyt. I co najważniejsze – na spełnienie tego obowiązku macie tylko 7 dni od daty przybycia!

Na szczęście procedura meldunkowa w Niemczech nie jest zbyt skomplikowana. Należy wybrać się do odpowiedniego urzędu, zwanego w Nadrenii-Westfalii Bürgeramt lub Meldeamt. Właściwość urzędu wyznacza się ze względu na miejsce zamieszkania (jest to tzw. właściwość miejscowa). Przykładowo w przypadku Köln-Lindenthal będzie to Bürgeramt Lindenthal przy Aachener Straße 220 (wyszukiwarka adresów dostępna pod stadt-koeln.de  – przy sprawdzaniu musicie zatem tylko wiedzieć, w jakiej dzielnicy znajduje się Twoje mieszkanie). Co ważne – właściwość ta nie jest wiążąca! Zameldowania można dokonać w dowolnie wybranym urzędzie. Oto jakie dokumenty będą potrzebowane w celu zameldowania się w Niemczech:

 • dowodu tożsamości (np. polskiego dowodu osobistego lub paszportu)
 • wypełnionego formularza meldunkowego
 • zaświadczenia od wynajmującego
 • znajomości swojego adresu oraz daty swego przybycia
 • w przypadku studentów zaświadczenia o studiowaniu (Studienbescheinigung)

Musicie być gotowi na podzielenie się z urzędnikiem kilkoma informacjami dotyczącymi Waszej osoby – mianowicie, konieczne będzie m. in. podanie imienia (imion), nazwiska, narodowości i wyznania. Przy osobistym dokonywaniu zameldowania nie zawsze jest konieczne wypełnianie jakiegokolwiek formularza (jeśli jednak dokonuje się tego przez pełnomocnika, należy wypełnić formularz oraz pełnomocnictwo – wzory są zwykle dostępne w urzędach, a także na ich stronach internetowych). Po wejściu do budynku trzeba pobrać numerek do Kundenzentrum i… – być może –  cierpliwie czekać na swoją kolej (pod koniec września 2014 r. znane były przypadki oczekiwania ponad 4 godziny!).

Anmeldebestätigung lub Meldebescheinigung, czyli zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech

Po wpisaniu Was do rejestru mieszkańców urzędnik wyda Anmeldebestätigung lub Meldebescheinigung, czyli zaświadczenie o zameldowaniu. Należy go dobrze pilnować, gdyż jest to jeden z najważniejszych dokumentów w momencie osiedlania się w Niemczech. Jest on niezbędny aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, założyć konto w banku i załatwienia wielu innych formalności.

Meldunek w Niemczech – co warto wiedzieć?

Jeśli meldujecie się na terenie Niemiec w nowym miejscu, to urząd, w którym dokonujecie meldunku, poinformuje o tym fakcie poprzedni. Oznacza to, że nie musicie się wymeldowywać w starym miejscu zamieszkania. Oprócz tego warto mieć na uwadze, iż z przyczyn prawnych nie jest możliwe przesłanie formularza meldunkowego pocztą (choć zdarzają się wyjątki). Dodatkowo trzeba wspomnieć, że obowiązek meldunkowy istnieje niezależnie od celu pobytu – czyli w skrócie każdy musi się zameldować.

Koszty meldunku w Niemczech

Postępowanie w Nadrenii-Westfalii jest wolne od opłat. Warto pamiętać, że między poszczególnymi krajami związkowymi, istnieją pewne różnice dotyczące obowiązku meldunkowego. Gdzieniegdzie niestety trzeba ponieść symboliczną opłatę meldunkową.

Konieczność przedłożenia zaświadczenia od wynajmującego

Od 1 listopada 2015 obowiązuje w Niemczech ustawa, zgodnie z którą podczas meldunku w Niemczech konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia od wynajmującego. Więcej na ten temat napisalismy tutaj: Czy do zgłoszenia w biurze meldunkowym potrzebne jest zaświadczenie od wynajmującego?.

Weryfikacja po 3 miesiącach

Istnieje możliwość, że po trzech miesiącach niemieccy urzędnicy będą chcieli sprawdzić czy posiadasz prawo do dalszego pobytu w Niemczech. Aby zostać w Niemczech na dłużej musisz posiadać określone, minimalne dochody i ubezpieczenie zdrowotne, które będzie należało wtedy przedłożyć.

Jak wypełnić formularz meldunkowy w Niemczech?

Jeśli dokonujecie meldunku za pośrednictwem pełnomocnika, to nie obejdzie się bez wypełnienia stosownego formularza. W pierwszej kolejności niezbędne będzie wypełnienie formularza uprawniającego pełnomocnika do reprezentowania Was przed obliczem urzędnika. Urząd meldunkowy w Kolonii udostępnia na swojej stronie internetowej następujący formularz meldunkowy:

1. Pełnomocnictwo
2. Osoba podlegająca obowiązkowi meldunku
3. Nazwisko, imię
4. Ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość
5. Pełnomocnictwo
6. Niniejszym upoważniam
7. Nazwisko, imię
8. Ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość
9. Do oddania moich dokumentów niezbędnych do zameldowania, jak również przyjęcia dokumentów niezbędnych do zameldowania lub wymeldowania oraz uprawniam jego tudzież ją, do dokonania niezbędnych zmian w moich dokumentach tożsamości oraz ewentualnie dokumentach pojazdu.
10. Poprzez mój podpis potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności i się z nią zgadzam
11. Miejscowość oraz data
12. Podpis osoby podlegającej obowiązkowi meldunku
13. Uwaga!
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne wyłączenie za okazaniem dokumentu tożsamości osoby podlegającej obowiązkowi meldunku oraz jej pełnomocnika. Proszę zwrócić uwagę na to, aby podpis osoby, która ma zostać zameldowana był taki sam zarówno na formularzu meldunkowym jak i pełnomocnictwie. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie sprawdzić czy chodzi o podpis tej samej osoby.

Następnie należy wypełnić formularz meldunkowy, który w Kolonii wygląda następująco:

1. Pieczęć urzędu meldunkowego
2. Adnotacje urzędowe
3. Meldunek
4. Proszę mieć na uwadze pouczenie
Proszę użyć dodatkowego formularza jeśli rodzina składa się z więcej niż czterech członków!
5. Nowe mieszkanie
6. Dotychczasowe mieszkanie
W przypadku przeprowadzenia się z zagranicy, proszę podać ostatni adres za granicą
7. Nowe mieszkanie to
A. jedyne mieszkanie
B. stałe miejsce zameldowania
C. dodatkowe mieszkanie
8. Data wprowadzenia się
9. Kod pocztowy, gmina/okręg/kraj związkowy
10. Data wyprowadzki
11. W przypadku przeprowadzenia się z zagranicy, podać nazwę państwa
12. Czy dotychczasowe mieszkanie zostanie zachowane?
A. Nie
B. Tak i to jako …
C. stałe miejsce zamieszkania
D. Dodatkowe mieszkanie
13. Czy niżej wymienione osoby posiadają dodatkowe mieszkania w Niemczech?
A. Nie
B. Tak (Jeśli tak, proszę wypełnić załącznik!)
14. Nazwisko, ewentualnie stopień doktora
15. Nazwisko rodowe
16. Imiona (używane imię podkreślić)
A. mężczyzna
B. kobieta
17. Data urodzenia
18. Miejsce urodzenia, kraj
19. Stan cywilny
A. wolny/a
B. mężatka/żonaty
C. rozwiedziony/a
D. owdowiały/a
E. w związku partnerskim
F. zakończony związek partnerski
G. partner/ka życiowy/a zmarła
20. Przynależność wyznaniowa
21. Obywatelstwo (proszę podać wszystkie obywatelstwa!)
A. niemieckie
B. inne
22. Dowody tożsamości (Nie wypełniać w przypadku zmiany mieszkania w obrębie tej samej gminy!) Rodzaje dowodów tożsamości: PA = dowód osobisty, RP = paszport, KP = paszport dziecięcy
23. Rodzaj | Urząd wystawiający, data, numer serii | Ważny do

1. Następny wiersz wypełnić wyłącznie w przypadku stałego miejsca zamieszkania
A. Klasa podatkowa
B. Liczba dodatkowych kart
C. W separacji? tak/nie
2. Dla zamężnych/żonatych, owdowiałych lub żyjących w związku partnerskim. (Nie wypełniać w przypadku zmiany mieszkania w obrębie tej samej gminy!)
A. Dzień oraz miejscowość zawarcia związku małżeńskiego/legalizacji związku partnerskiego
B. Księga poślubna założona na specjalny wniosek
C. Ewentualnie imię i nazwisko zmarłej/go małżonki/męża/partnerki życiowej/partnera życiowego
D. Dzień śmierci
3. Niepełnoletnie, niezamężne/nieżonate dzieci
4. Nazwisko
5. Imiona (używane imię podkreślić)
6. Dzień urodzin | Miejsce urodzenia/okręg/kraj związkowy
7. Przynależność wyznaniowa
8. Obywatelstwa (Proszę podać wszystkie obywatelstwa!)
A. niemieckie
B. inne
9. Nie wypełniać następnego wiersza w przypadku zameldowania mieszkania dodatkowego!
10. Proszę wypełnić załącznik jeśli:
– Ma zostać złożony sprzeciw wobec zdalnej transmisji danych
– Członkowie rodziny lub jej przedstawiciele prawni mają nie być zameldowani
– Używane jest imię klasztorne lub pseudonim artystyczny
– Państwo lub zameldowana razem z Państwem osoba jest uciekinierem, bądź wypędzonym
11. Data, podpis osoby podlegającej obowiązkowi meldunku
12. Data, podpis pełnomocnika

Jeśli meldowane osoby używają imienia nadanego w klasztorze, bądź pseudonimu artystycznego lub są uciekinierami albo wypędzonymi, względnie chcecie wyrazić sprzeciw wobec zdalnej transmisji danych, to konieczne będzie wypełnienie załącznika. Ten wygląda w Kolonii następująco:

 1. Pieczęć urzędu meldunkowego
 2. Załącznik do formularza meldunkowego
 3. Adnotacje urzędowe
 4. Nazwisko, imię jednej z meldowanych osób
 5. Dodatkowo imię klasztorne, pseudonim artystyczny
 6. Osoby nr.
 7. Dodatkowe mieszkanie (w Niemczech)
 8. Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, gmina, okręg)
 9. To mieszkanie było
 10. jedynym mieszkaniem
 11. stałym miejscem zamieszkania
 12. dodatkowym mieszkaniem
 13. To mieszkanie będzie w przyszłości
 14. Niezameldowani członkowie rodziny lub przedstawiciele prawni (Nie wypełniać w przypadku zmiany mieszkania w obrębie tej samej gminy!)
 15. Niezameldowana/y małżonka/małżonek lub partnerka życiowa/partner życiowy
 16. W przypadku meldowania dodatkowego mieszkania lub jeśli żyjący w separacji, nie podawać informacji dotyczących przynależności religijnej i klasy podatkowej)
 17. Imię i nazwisko, ewentualnie stopień doktora
 18. dzień urodzenia
 19. mężczyzna
 20. kobieta
 21. klasa podatkowa
 22. numer kierunkowy gminy
 23. Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, gmina, okręg)
 24. Przynależność wyznaniowa
 25. Niezameldowane niepełnoletnie dzieci
 26. (Informacji dotyczących stanowiska prawnego nie podawać w przypadku meldunku mieszkania dodatkowego)
 27. Imię i nazwisko
 28. Dzień urodzenia
 29. Stanowisko prawne w stosunku do ojca/ w stosunku do matki
 30. Proszę wpisać właściwe cyfry! (1 = rodzone dziecko, 2 = pasierb)

1. Niezameldowani rodzice niepełnoletniego dziecka, inni przedstawiciele prawni
2. Ojciec: imię i nazwisko, ewentualnie stopień doktora
3. Dzień urodzin
4. Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, gmina, okręg)
5. Matka: imię i nazwisko, ewentualnie stopień doktora
6. Osoby z terenów wypędzeni (Nie wypełniać w przypadku meldunku mieszkania dodatkowego!)
7. Do osoby nr.
Adres 1 września 1939 (gmina, okręg, kraj związkowy)
8. Sprzeciw wobec zdalnej transmisji danych
Ja/my wyrażamy sprzeciw wobec zdalnej transmisji danych
A. Dotyczy osoby
B. Organizacje religijne
C. Prywatne osoby trzecie za pośrednictwem Internetu (Nie dotyczy pisemnej informacji)
D. Partie
E. Pozostałe podmioty polityczne
9. Zgoda
Ja/my wyrażamy zgodę na zdalną transmisję danych
A. Mandatariusze, prasa, radio
B. Wydawnictwa książek adresowych
10. Data, podpis osoby podlegającej obowiązku meldunku
11. Data, podpis pełnomocnika

Formularze w innych miastach nie powinny się zbytnio różnić od powyższych, dlatego mamy nadzieję, że przydadzą się one nie tylko mieszkańcom Kolonii;-)

Jak szukać mieszkania w Niemczech?

Jeśli jesteście w trakcie poszukiwania mieszkania w Niemczech, to z pewnością zainteresują Was poniższe artykuły:

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

163 KOMENTARZE

 1. Od jakiegoś czasu myślałem o wyjeździe do Niemiec.
  Chciałbym się dowiedzieć co powinienem zrobić po przyjeździe do Niemiec np.
  Do jakiego urzędu się udać ?
  Czy po przyjeździe do Niemiec muszę się zarejestrować w urzędzie pracy ?
  Czy muszę iść do urzędu imigracyjnego ? Jeżeli tak to jakie dokumenty muszę wypełnić ?
  Czy wykupować ubezpieczenie ? I jakie ? (W trakcie studiów)
  W odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego to zostało mi rok do końca studiów wiec nie wiem czy będę mógł z niego skorzystać
  Czy w Niemczech uznawane są dyplomy np. z technikum, kursy itp., bo jeżeli chodzi o dyplom ukończenia studiów dowiedziałem się że mogę dostać odpis w jezyku niemieckim.
  Czy prawo jazdy które posiadam mogę wymienić na niemieckie ? Czy lepiej jest mieć obydwa dokumenty ?
  Jaką sieć komórkową wybrać ? itp.

  Pozdrawiam

  • Witam, jeśli chodzi o wyjazd studencki do Niemiec, to dużą pomoc świadczą rodzime uniwersytety. Musiałby się Pan zorientować kto jest na Pańskim uniwersytecie odpowiedzialny za kontakty z uczelniami z innych krajów i tam udać się po dalsze informacje. Urzędem odpowiedzialnym za studentów z zagranicy jest w Niemczech tzw. „Akademischer Auslandsamt”, który działa przy każdym niemieckim uniwersytecie. Tam załatwia się z reguły wszelkie formalności związane ze studiami.

   W pierwszej kolejności będzie trzeba jednak znaleźć jakieś lokum. Jeśli nie ma Pan nic przeciwko mieszkaniu wraz z innymi osobami, to najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie tak zwana Wohngemeinschaft, czyli mieszkanie wielopokojowe, które dzieli między sobą więcej osób. Ofert w tym kierunku można szukać tutaj: https://www.wg-gesucht.de/.

   Jeśli uda się załatwić mieszkanie, to należy się zameldować. O tym jak to wygląda w Niemczech napisaliśmy w następującym artykule: https://dojczland.info/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-meldunku-w-niemczech/.

   Jeśli chodzi o ubezpieczenia, to Polsce można zapewne wykupić międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli chodzi o niemieckie ubezpieczalnie, to najkorzystniej wychodzi to w AOK: https://aok-on.de/studierende/foreign-students-information.html

   Co do sieci komórkowej, to polecam AldiTalk. Nie znam korzystniejszej oferty w Niemczech. Z pewnością istnieją takie z szybszym internetem, ale ja korzystam z AldiTalk już od kilku lat i nigdy nie narzekałem ani na zasięg, ani na szybkość internetu. Również rozmowy do Polski nie są aż takie drogie (za około 15 min. na telefon stacjonarny w Polsce zapłaciłem około 2 euro). Oprócz tego dostępna jest aplikacja mobilna AldiTalk, dzięki której z łatwością może Pan dokupić wybrane opcje (np. internet) i ma przegląd co do stanu konta i ilości zużytego internetu.

   W Niemczech uznawane jest wykształcenie zdobyte w Polsce. W tym celu należy przygotować przetłumaczone świadectwa i przesłać je do odpowiedniego urzędu lub zgłosić się w tej sprawie do wybranego w Niemczech uniwersytetu. Listę adresów urzędów odpowiedzialnych za uznanie zagranicznego wykształcenia można znaleźć tutaj: https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/anerkennungs-und-beratungsstellen-in-deutschland.html.

   Prawa jazdy nie musi być wymienione na niemieckie.

   Pozdrowienia

   Co do prawa jazdy

 2. Mam jeszcze dwa pytania:
  Czy muszę zarejestrować się w urzędzie pracy?
  Czy muszę isc do urzedu imigracyjnego ?

  • W urzędzie pracy rejestruje się tylko jeśli traci sie pracę i to najlepiej od razu po otrzymaniu wypowiedzenia. Nie widzę potrzeby, żeby udawać się do urzędu imigracyjnego.

 3. Co jeśli jestem zameldowany w miejscowości a właśnie stąd wyjeżdżam na stałe czy muszę anulować zameldowanie zgłosić to do urzędu ?

  • Jeśli przeprowadza się Pan na stałę poza terytorium Niemiec, to wymeldowanie się jest konieczne. Niewymeldowanie się w takiej sytuacji jest traktowane jako wykroczenie, które może zostać ukarane grzywną zgodnie z § 11 ustęp 2 ramowej ustawy meldunkowej (MRRG – Melderechtsrahmengesetz).

   • Nie wie Pan może, czy takie wymeldowania mają jakiś skutek? Trzeba informować wszystkich łącznie z kasą chorych, bo jak rozumiem pracodawca tego nie robi? Miałem już wezwania do zapłaty składek, choć umowa wygasła planowo.

 4. Bardzo pomocne zdjęcia!!!
  Czy w serwisie znajde podobną stronę dotyczącą wywpełnienia druku:
  Anträge zu elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen ?

 5. Dziękuję za informację.
  Mam pytanie: po meldunku nalezy aplikować o Lohnsteuerabzugsmerkmalen, aby otrzymac klase podatkową? Czy ja dobrze to rozumiem, niestety, aż tak dobrze nie znam niemieckiego 🙁

  • Generalnie wraz z rozpoczęciem zatrudnienia w Niemczech, pracodawca powinien zgłosić wszelkie informacje o tym urzędowi skarbowemu. Wtedy zostanie również przydzielona klasa podatkowa.

 6. Panie Adamie,
  we wniosku o meldunek w Berlinie jest pole „Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung”
  co to za numer identyfikacyjny?

  • Chodzi o numer identyfikacyjny przyznawany jednorazowo każdej osobie, która podlega opodatkowaniu w Niemczech. Numer identyfikacyjny można znaleźć na każdej decyzji podatkowej. Już wkrótce obszerny artykuł na ten temat!

 7. Witam Panie Adamie.

  Mam krótkie pytanie czy w moim przypadku, kiedy zmieniam miejsce zamieszkania z jednego adresu na drugi w tym samym Stadt ponieważ się przeprowadziłem i na nowym mieszkaniu chcę również zameldować żonę to wystarczy wypełnić ten pierwszy Blatt? Mieszkanie będzie stało na mnie i na żonę.

  Dodam, że akt małżeństwa miał miejsce po pierwszym zameldowaniu w Niemczech.

  • Witam serdecznie,
   w Pana przypadku będzie to formularz „Anmeldung”, czyli tak jak Pan słusznie zauważył pierwszy druczek (pomijając pełnomocnictwo, które zostało umieszczone w artykule jako pierwsze). Pozdrawiam i powodzenia!

 8. Witam Panie Adamie.
  Obecnie mieszkam w Polsce, lecz mam pewną ofertę pracy w Niemczech,mam plan by tam wyjechać i dokonać wszelkich formalności z meldunkiem itd. Ale ów przyszły pracodawca życzy sobie bym posiadał „arbeitsbescheinigung” Jak uzyskać ten certyfikat pracy, kiedy się nie miało przedtem niemieckiego pracodawcy? (nie jestem studentem)
  Dziękuje za odpowiedź i Pozdrawiam

  • Witam, czy jest Pan pewien, że chodzi o „Arbeitsbescheinigung”? Jest to bowiem zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu. Nie rozumiem po co pracodawcy miałoby być ono potrzebne. Zazwyczaj wymaga się świadectwa praca, o które może Pan zapytać u obecnego pracodawcy i je przetłumaczyć. Pozdrawiam i powodzenia

 9. Witam.
  Panie Adamie przyjechała do Niemiec, od razu znalazłam pracę. Szef wymaga oczywiście meldunku, więc zamelduje się tymczasowo. Wymaga również numeru ubezpieczenia. Gdzie mam się zgłosić o ubezpieczenie ? Czy będę musiała za to płacić?

 10. Panie Adamie, Jestem zameldowany od 2 lat w Düsseldorfie i przeprowadzilem sie do Augsburga 4 miesiace temu. Dostlem pismo jak w temacie. Czy dotytyczy ono tego, ze powinienem sie przemeldowac?
  Dziekujac z gory, pozdrawiam

  • Witam, sformułowanie podane w temacie nie mówi niestety zbyt wiele i oznacza jedynie „pisemne zabranie stanowiska jako zainteresowany”. Proszę napisać treść listu, wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej w tym temacie (Proszę założyć temat na forum). Pozdrowienia

 11. Witam chciałabym się zapytać jak meldunek wygląda w przypadku osób niepełnoletnich gdy chcą one wyjechać do rodziny do Niemiec, ale równocześnie bez rodziców- np. do cioci/rodzeństwa. Czy to jest realne i legalne? Czy wtedy ta rodzina musi otrzymać prawa do opieki czy mozna to jakoś ominąć?

  • Witam, sprawa wygląda następująco: w przypadku osób poniżej 16 roku życia meldunku musi dokonać osoba, do której dziecko się przeprowadza. Osoby powyżej 16 roku życia mogą się zameldować w nowym miejscu zamieszkania bez zgody rodziców. Pozdrowienia

   • Czyli kiedy ktoś ma 16 lat i wyjedzie z kraju do rodziny to nie jest problemem w Polsce? Chodzi mi o to czy nie koliduje to z polskim prawem 🙂 Dziękuję.

 12. Witam, prosze o pomoc!!!!!!! Przeczytalam multum stron z informacjami a dalej jestem zielona. Chce wyjecgac do Niemiec w niedziele. Nie jadę tam do pracy, ani szkoly. Pracuje tam i mieszka moj tata. Chce ubezpieczyc sie w Polsce. Czy moge przebywać w niemczech do 3 miesiecy bez meldowania się? Czy jak? Bo przecież ludzie chyba jezdza do rodziny do niemiec na wczasy i rodzina od razu ich nie musi meldowac, prawda?

  • Witam, jeśli ma Pani zamiar przebywać w Niemczech nie dłużej niż 3 miesiące, to nie musi się Pani tutaj meldować. Jeśli jednak zamierza Pani zostać w Niemczech dłużej niż 3 miesiące, to jest Pani zmuszona się zameldować. Wprawdzie nie może Pani zostać wydalona do Polski, ale może Pani otrzymać mandat. Z drugiej strony ciężko będzie udowodnić, że przebywa tu Pani dłużej niż 3 miesiące.

 13. Witam! Mam pytanie czy jak mam umowę niemiecka ale na meldunek polski to później należą mi się jakieś świadczenia od państwa niemieckiego?

  • Witam, każdy, kto pracuje w Niemczech i tutaj płaci podatki, ma prawo do świadczeń wypłacanych przez państwo niemieckie.

   • Czyli jest mozliwosc pracy w Niemczech z Polskim meldunkiem? ja mam mianowicie taki problem ze pracuje w PL na umowe o prace codziennie do 16 a od 19 do 21 mialabym pracowac na Mini Job w Niemczech. Co z meldunkiem? musze go miec? ubezpieczenie mam w PL z mojej firmy, wzstarczy jak jedynie wyrobie Kart EKUZ?

    Pozdrawiam Kasia

 14. Witam, czy mogłby mi Pan wytłumaczyć jaka jest różnica między einzige Wohnung, Hauptwohnung i Nebenwohnung? Przeprowadzam sie do Niemiec, bede mieszkać w kawalerce, czy w urzędzie meldunkowym zaznaczam pierwsze czy drugie? Nie bardzo rozumiem sformuowania: jedyne mieszkanie, główne mieszkanie. Pozdrawiam serdecznie, Emilia

  • Witam, jeśli będzie Pani miała w Niemczech wyłącznie jedno mieszkanie, to należy zaznaczyc „einzige Wohnung” (jedyne mieszkanie). W przypadku kliku mieszkań „Hauptwohnung” byłoby mieszkaniem, gdzie przebywa Pani większą część czasu, a „Nebenwohnung” mieszkaniem, w którym mieszka Pani okazjonalnie. Pozdrawiam

 15. Witam. Mam pytanie. Przez 3 najbliższe lata będę na urlopie wychowawczym i wraz z dzieckiem jestem ubezpieczona w ZUS. Korzystając z siedzenia w domu z drugim dzieckiem chcę wyjechać do Niemiec, gdzie starsze dziecko chcę dać do szkoły niemieckiej, w Polsce indywidualny tok nauczania. Jestem zobowiązana zameldować nas obie by dać dziecko do szkoły. Nie zamierzam jednak pracować w Niemczech, czy po zapisaniu dziecka do szkoły mogę się wymeldować? Co z ubezpieczeniem? Czy obie musimy ubezpieczać się w Niemczech, jeżeli tak to pod jakie ubezpieczenie będę podlegała?

  • Witam, jeśli dziecko ma chodzić do szkoły w Niemczech, to musi być tu również zameldowane oraz ubezpieczone. W tym wypadku należy się udać do wybranej ubezpieczalni i złożyć odpowiedni wniosek. Niestety mam za mało informacji, by udzielić Pani jednoznacznej odpowiedzi. Nikt nie wynajmie Pani w Niemczech mieszkania, jeśli nie posiada tu Pani zatrudnienia. To samo dotyczy ubezpieczenia. Chyba, że posiada Pani niemieckie obywatelstwo i czynsz oraz ubezpieczenie będą płacone przez urząd pracy.

 16. Witam. Mam taki problem. Pracowałem kilka miesięcy w małej firmie zarejestrowanej w Niemczech (branża budowlana). Dostałem meldunek (wraz z innymi osobami) i zgłoszono mnie do ubezpieczenia. Nie było podpisanej żadnej umowy pisemnej, natomiast dostałem Sozialversicherungausweis i ciągle oczekiwałem na papiery z kasy chorych.
  Pracodawca przestał przestał płacić, więc rozstaliśmy się w gniewie i wróciłem do Polski. Po powrocie nie udało mi się odzyskać zarobionych pieniędzy ani nawiązać z nim kontaktu (nie odbierał telefonów, listy polecone z wypowiedzeniem umowy o pracę wróciły nieodebrane). Niestety nie wymeldowałem się i nadal nie wiem, czy byłem ubezpieczony w jakiejś kasie chorych.
  Co powinienem teraz zrobić, aby nie narazić się na dalsze koszty. Jak mogę sprawdzić, czy pracodawca mnie wymeldował (pensjonat był wynajęty na określony czas) i wyrejestrował (o ile byłem w ogóle zarejestrowany w kasie chorych). Czy kasa chorych może mnie obciążyć jakimiś składkami, skoro cały czas jestem zameldowany w Polsce i zarejestrowany w urzędzie pracy?

 17. Witam. Moj maz pracuje w Niemczech na podstawie A1 czyli oddelegowanie do pracy za granica. Ubezpieczenie tam ma na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.Chce wyjechac do niego i poslac tam dziecko 5letnie do przedszkola z druga coreczka 2letnia zostane w domu. W Polsce przebywam na urlopie wychowawczym dzieci sa ubezpieczone razem ze mna wiec ja moge otrzymac tez Karte Ubezpieczenia turystyczna na 6 miesiecy.Gdy sie tam zameldujemy wystarczy takie ubezpieczenie glownie chodzi o corke ktora chce dac do przedszkola. I czy musze ja tam zakladac konto w banku bo ze wzgledu na to ze druga corka jest mala jeszcze przez rok nie podejme pracy

  • Witam, w pierwszym okresie pobytu w Niemczech posiadane przez Panią ubezpieczenie jest wystarczające. W razie stałego pobytu w Niemczech polecałbym jednak zdecydowanie się na jakieś ubezpieczenie w Niemczech, aby być ubezpieczonym bez ograniczeń w bezwzględnie każdej sytuacji. Konto w banku nie jest konieczne, lecz bardzo przydatne, ponieważ jest niezbędne w wielu sytuacjach, jak na przykład w przypadku wynajmu mieszkania, czy zawarciu umowy abonamentowej (obojętnie czy telefonicznej czy przykładowo w klubie fitness).

 18. Witam! Chcę zamieszkać u przyjaciela w Niemczech i tutaj szukać pracy. Rozumiem, że muszę się zameldować. Czy, po zameldowaniu, a przed podjęciem zatrudnienia, muszę opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne?

 19. Dzień dobry.
  Tydzień temu wyszłam za mąż. Mąż mieszka w Niemczech i chcę się do niego wyprowadzić. Chciałabym się zameldować ale jestem jeszcze studentką w Polsce. Muszę co drugi weekend przylatywać do Warszawy. chciałabym się dowiedzieć, czy idąc do niemieckiego użędu wezmą pod uwagę moje studia w Polsce i czy będe musiała sama płacić składki emerytalne w niemczech itd. Czy jest możliwość, że potraktują mnie na równi jak niemieckiego studenta.

  • Witam, meldunek w Niemczech nie ma żadnego wpływu na studia w Polsce. Tzn. może być Pani zameldowana w Niemczech i równocześnie studiować w Polsce. Składek emerytalnych nie będzie Pani musiała płacić, jeśli nie podejmie Pani w Niemczech pracy.

 20. Witam jestem z partnerka i dzieckiem zameldowany w Niemczech aktualnie po urlopie partnerka została z dzieckiem w Polsce gdzyz oboje z dzieckiem maja wizyty u lekarza. W tym czasie przeprowadziłem sie do innego miasta. Czy przy przemeldowaniu musi być obecna moja partnerka czy tez mogą wrócić do Niemiec na tzw. „gotowe” a ja sam mogę dokonać wszystkich formalności w związku z przemeldowaniem i zmiana miejsca zamieszkania??

  • Witam, generlanie wystarczy, że będzie miał Pan przy sobie dowód osobisty żony. Dla pewności zabrałbym jednak również pełnomocnictwo.

 21. witam, mam pytanie odnosnie Gewerby. mam podwykonawcow z Polski na niemieckiej Gewerbie. nie zameldowali sie oni w Niemczech, maja jedynie na Gewerbeanmeldung adres niemiecki swojej Gewerby. chcieliby zalozyc konto tu w Niemczech i pojawia sie problem – nie maja meldunku w Niemczech. dowiedzieli sie jednak, ze w momencie zameldowania sie w Niemczech musza sie w Niemczech rowniez ubezpieczyc. czy to prawda? oni sa ubezpieczeni w Polsce w PZU, wiec bez sensu byloby dla nich tylko dla meldunku podwojnie ubezpieczac sie jeszcze w Niemczech. gdzie moge sie dowiedziec jak to wyglada z tym meldunkiem i obowiazkowym ubezpieczeniem?

  • Witam, o ile dobrze się orientuje, to już przy samym założeniu Gwerby powinni się ubezpieczyć. Pisze Pan, że Gewerba jest zameldowana na adres w Niemczech, więc konto można załozyć na firmę na ten sam adres.

 22. witam,
  czy pełnomocnik może mnie zameldować u siebie w Niemczech w momencie kiedy ja bedę jeszcze w Polsce ? czy potrzebuje on mojego polskiego dowodu przy meldowaniu mnie lub jakiś innych dokumentów ?

  • Witam, generalnie istnieje taka możliwość. W tym celu pełnomocnik będzie musiał przedstawić następujące dokumenty:
   – pełnomocnictwo (najlepiej uwierzytelnione),
   – podpisany przez Pana formularz meldunkowy,
   – kopię dowodu osobistego (najlepiej uwierzytelnioną).

   • Witam

    Probuję sie dowiedzieć ale jeszcze do tego nie dotarłam, co dzieje sie w przypadku, kiedy pracuje na umowę o prace w polskiej firmie w Polsce, a mieszkam w Niemczech, czy powinnam sie meldować, gdzie płacić podatki i od czego zacząć, żeby załatwić wszystko zgodnie z prawem.

 23. Witam…
  Mam takie pytanie urodziłam 6 dni temu dziecko chciałabym zameldować w Niemczech córeczkę i nie wiem jakie dokumenty są potrzebne. Ja wraz z Mężem mieszkam za granicą mąż pracuje na gewerbie lecz nie jest ubezpieczony Proszę o pomoc bo nie wiem jakie te dokumenty z Polski będą potrzebne .

  • Witam, jeśli chce Pani zameldować siebie lub dziecko w Niemczech, to niezbędny będzie formularz meldunkowy oraz akt urodzenia dziecka.

 24. Witam

  Sprawa wyglada nastepująco.

  Otoz przyjechalismy z zona do pracy kilka miesiecy temu. Pracujemy w magazynie Lidla

  Posiadam obywatestwo niemieckie.Aktualnie mieszkamy katem znajomych a zameldowani jestesmy na kwaterze firmowej.

  Nasz 5letni syn zostal narazie w Polsce ale oczywiscie chcialbym go tutaj jak najszybciej przywiezc.Szukamy wlasnego mieszkania, dlatego chcialbym sie dowiedziec czy moge liczyc na jakas pomoc z miasta w poszukiwaniu pierwszego lokum (nie chodzi mi o sprawy finansowe, srodki na kaucje, mite posiadam).ewentualnie czy ktos jest w stanie mnie poprowadzic przez ta biurokracje(gdzie sie mam zglosic itd).Jak to wyglada od poczatku , nie jestem obeznany w temacie a w internecie niestety wiadomosci sa znikome.

  Dzieki za pomoc i pozdrawiam

  • Witam, miasta w Niemczech generalnie nie oferują pomocy w poszukiwaniu mieszkania. Jeśli chce Pan zmienić mieszkanie, to musi Pan znaleźć jakieś nowe (portale internetowe, gazety), udać się na oględziny mieszkania i jeśli wynajmujący zaoferuje Panu to mieszkanie, to będzie trzeba podpisać umowę najmu. Następnym krokiem będzie dokonanie zameldowanie w urzędzie miasta w nowym miejscu zamieszkania. Pozdrawiam

 25. Witam,czy jest mozliwe wymeldowanie wsteczne?We wrzesniu ubieglego roku skonczylam prace sezonowa w niemczech i w tym samym dniu wrocilam do polski,gdzie przebywalam az do sierpnia tego roku.Od sierpnia zameldowana jestem w nowym miejscu zamieszkania.Wtedy we wrzesniu moj chlopak probowal mnie wymeldowac,ale pani w burgeramt powiedziala,ze do tego jestem potrzebna osobiscie.Teraz mam problemy z aok,chca ode mnie pieniedzy za ubezpieczenie od czasu zakonczenia sezonowej pracy do kwietnia,kiedy zostalam ubezpieczona przez chlopaka(teraz juz meza).Czy jest mozliwe zalatwienie w burgeramcie wymeldowania wstecznego teraz,skoro predzej nie mialam mozliwosci czy raczej mozna o tym zapomniec?

  • Witam, wystarczyłoby gdyby chłopak miał ze sobą Pani pelnomocnictwo (patrz formularz w artykule). Wracając do Pani pytania, to niemieckie prawo nie przewiduje wymeldowania wstecznego. Co więcej osoba, która opuszcza Niemcy na stałę ma obowiązek wymeldowania się do dwóch tygodni od daty przeprowadzki. Jedyne wyjście, które przychodzi mi do głowy, to pójście osobiście do urzędu i poproszenie o wsteczne wymeldowanie. W tym celu zabrałbym ze sobą przetłumaczone zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, z którego wynika, że od września ubiegłego roku była Pani zameldowana w Polsce. Powodzenia i proszę dac znać czy się udało.

 26. Witam
  Zmienilem adres zameldowania powiadomiłem wszystkie urzendy oprócz Familienkasse a pobieram zasilek rodzinny czy powinnienem ich tez powiadomic czy urzad robi to automatycznie

  Piotr

 27. witam serdecznie jestem wyslany z polskiego pośrednika do pracy w Niemczech jest to moja druga praca (musialem zjechać do polski na operacje) lacznie nieliczac czasu w Polsce jestem w Niemczech 6miesiecy na początku jak przyjechałem po niemiecku umiałem ainc cwaj policaj ze słynnej wyliczanki zaczolem się uczyc sam teraz w pracy umiem się dogadać jak cos potrzebuje z pomocą słownika w telefonie gdy czegos nie wiem (teraz pracuje przy inwentaryzacji przy skanerach wcześniej przy tasmie segregacja folii)wg niemcuw jak mnie daja do skanowania czegos nowego db muwie po niemiecku wg mnie dużo muwie mało rozumie ale domyslajac się i lapiac słowa daje rade. Moje pytanie jest nastempujace jakie kroki podjąć by zostać w Niemczech gdzie szukac pracy z takim poziomem jezyka gdzie mieszkania i jak zacząć z góry dziekuje .Ps dodam ze mam certyfikat polski i angielki -uprawnienia na wuzki widłowe z obsluga butli i szybko się w miare ucze.Pozdrawiam

  • Witam, w związku z tym, że pytanie nie ma nic wspólnego z meldunkiem, proszę je przenieść do forum (skopiować w nowym temacie). Po przeniesieniu go do forum, postaram się na nie odpowiedzieć jak najszybciej. Dziękuję za wyrozumiałość! Pozdrawiam

 28. Witam,
  Od kwietnia 2016 zamierzam zaczac nauke jako Altenpflegerin 3 letnia szkola.
  Ausbildungplatz juz mam w szkole zalatwiony oraz praktyke w Diakonie.
  Moje pytanie dotyczy meldunku i ubezpieczenia.Od stycznia potrzebuje niemiecki meldunek-mam zalatwione u zaprzyjaznionej rodzinie niemieckiej,ale musze sie sama ubezpieczyc-czy to jest jakis problem aby samemu sie ubezpieczyc na okres np.3 m-c i jakie to sa koszta w przyblizeniu?
  Od stycznia do konca marca mam czas aby pozalatwiac przetlumaczenie dokumentow i swiadectw szkoly i nastepnie odeslanie ich do uznania (Erkennung),a nastepnie do szkoly.Najwiekszym problemem jest wlasnie ubezpieczenie i nie wiem czy mozna to zalatwic tak od reki,w tym okresie nie bede pracowac,nie bede miala zadnych dochodow.To jest tylko czas dla mnie abym mogla wszystko pozalatwiac,a bez meldunku nie rusze z miejsca,nic nie moge w zadnym urzedzie zalatwic,a z kolei kiedy jest meldunek to misi byc tez ubezpieczenia.Dzieki z gory za odpowiedz.Maggie

 29. Witam serdecznie!
  Mam takie pytanie.W tamtym roku,dokladnie 01.01.2015 podpisalam razem z narzeczonym umowe wynajmu mieszkania.Niestety nie zdazylam sie zameldowac, poniewaz moja mama miala powazny wypadek i musialam wracac do Polski. Przebywalm praktycznie caly rok w Polsce,w Niemczech bylam ok 2 razy w miesiacu.Teraz chcialabym sie zameldowac,ale nie wiem czy moge isc do urzedu meldunkowego z umowa wynajmu z data 01.01.2015.Czy nie bede miala z tego powodu problemow czy jakiejs kary?I jeszcze jedno,mieszkanie bylo wynajete przez biuro nieruchomosci,ale wlasciciele mieszkania przebywaja w USA.Co z tym zaswiadczeniem od Vermitera, ktore jest potrzebne do meldunku?Posrednik z biura nieruchomosci nie wie,ze nie jestem zameldowana.Boje sie,ze jezeli teraz dopiero pojde po to zaswiadczenie to moge miec problemy.I jak to jest z meldunkiem w przypadku osob majacych firme w Polsce a w DE pracujacych w delegacji nie wiecej niz 183 dni w roku?Potrzebny jest meldunek?Narzeczony pracuje w ten sposob i tez nie jest zameldowany.Wielu jego kolegow z firmy pracuje tak juz od 4-5 lat i do tej pory nie mieli problemow?Przepraszam za taka ilosc pytan,ale jestem w kropce i nie wiem juz co mam robic, a jak na razie nie znalazlam jednoznacznej odpowiedzi na moje pytania.Dziekuje z gory za odpowiedz i pozdrawiam.

  • Witam, niemieckie prawo mówi o obowiązku meldunku do dwóch tygodni od wprowadzenia się do nowego mieszkania, co w praktyce nie jest równoznaczne z datą podpisania umowy najmu. Oznacza to, iż decydująca jest data, kiedy faktycznie miało miejsce zajęcie mieszkania. Oprócz tego podczas meldunku nie trzeba przedkładać umowy najmu, więc tym bardziej nie powinno być z tego tytułu problemu. Jeśli chodzi o zaświadczenie od wynajmującego, to najprawdopodobniej nie obejdzie się bez niego. Nie widzę powodów, dla których pośrednik z biura nieruchomości miałby robić z tego tytułu problemy. Proszę wytłumaczyć, że do tej pory mieszkała Pani w Polsce i chce się teraz na stałe zameldować w Niemczech. Reczywiście osoby, które przebywają łącznie mniej niż 183 dni w roku w Niemczech nie muszą się tutaj meldować. Pozdrawiam

 30. Witam, mam pytanie odnośnie kar za niedopełnienie obowiązku meldunkowego w Niemczech, sprawa wygląda następująco, otóż byłem zatrudniony na pełen etat przez 2 miesiące w roku(posiadałem tam meldunek, , następnie zmieniłem pracę na MiniJob a co za tym idzie pracodawcę nie zmieniając meldunku, stary pracodawca prawdopodobnie mnie po kilku miesiącach wymeldował, zatem pytanie: jakie kary grożą mi w związku braku meldunku przez około 7 miesięcy kiedy byłem zatrudniony za 450 euro ?

  • Witam, każdy kraj związkowy ma swoje regulacje dotyczące meldunku. Niedopełnienie obowiązku meldunku nie jest jednak traktowane jako czyn karalny (Straftat), a wykroczenie (Ordnungswidrigkeit). W związku powyższym grozi Panu grzywna. W zależności od kraju związkowym jej wysokość może być różna. W Badenii-Wirtembergii może to być przykładowo max. 500 euro. Biorąc pod uwagę, że w Pana wypadku chodzi tylko o kilka miesięcy, nie wydaje mi się, żeby było to więcej niż 100 euro, ale jest to wyłącznie moja osobista opinia. W takich przypadkach bierze się również pod uwagę aktualną sytuację finansową danej osoby i ustala grzywnę na tej podstawie. Powodzenia i byłoby miło, gdyby napisał Pan jak się to potoczyło w Pańskim przypadku.

 31. Witam.
  Mieszkamy w Hilden. Przyjechała do mnie mama emerytka i zostanie u nas dłuższy czas. Czy potrzebny jest nam do zameldowania odpis jej aktu ślubu. ?
  Pozdrawiam

  • Witam, w przypadku osób będących na emeryturze konieczne będzie przedłożenie zaświadczenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaświadczenie o posiadaniu wystarczających środków na utrzymanie się (obojętnie skąd te środki pochodzą). Akt ślubu nie będzie potrzebny. Pozdrowienia

 32. Witam serdecznie. Jestem w Monachium od 1.5 roku. Dokładnie zameldowana od 14.08.2014. Do 07.07.2015 byłam zatrudniona w Polsce i stamtąd ubezpieczona w Zus. Tu miałam kartę EKUZ. Od 10.07.2015 jestem juz zatrudniona w Monachium i ubezpieczona jednocześnie tutaj. Pytanie moje kieruje do okresu kiedy byłam zatrudniona w Polsce a zameldowania w Niemczech ,dodam że była to praca w domu przy komputerze i telefonie ,czy mogę mieć jakieś nie przyjemności dotyczące okresu zatrudnienia w Pl i jednocześnie zameldowania w De tylko przy posiadaniu karty EKUZ z polskiego NFZ? Będę wdzięczna za odpowiedz i ewentualne rady.

  • Witam, generalnie po pryzjeździe do Niemiec należy się tutaj ubezpieczyć. Jeśli jednak posiada Pani zaświadczenie, że była Pani ubezpieczona aż do momentu podjęcia pracy w Niemczech, to proszę je przedłożyć w ubezpieczalni, aby uniknąć ewentualnych problemów. Warto przejść się tam osobiście i wyjaśnić wszystko na miejscu. Pozdrawiam

 33. Witam!
  wiem, ze można przebywać w Niemczech do 3 miesięcy bez zameldowania,ale czy te 3 miesiące są liczone jako jeden nieprzerwany okres czy 3 miesiące w ciągu całego roku?np. jeżeli przebywam miesiąc w DE,później wracam do Polski i znowu przyjeżdżam na miesiąc lub dwa to ten okres 3miesięczny jest liczony „od początku” czy się łączy z tymi okresami wcześniejszego pobytu?Pozdrawiam

 34. Witam!
  Pracuję w Polsce ale planuję podjąć prace w Niemczech. W czasie urlopu zamelduję się w Niemczech i zacznę szukać pracy. Czy jeśli zamelduję się w Niemczech od razu muszę zacząć opłacać ubezpieczenie zdrowotne czy będzie mnie obowiązywało polskie ubezpieczenie? Jeżeli nie znajde pracy to po urlopie wracam do Polski

 35. Dzień dobry,
  trafiłam dziś na następującą informację dotyczącą meldunku w Niemczech na stronie naszego ministerstwa do spraw zagranicznych:

  „W przypadku planowanego pobytu przekraczającego trzy miesiące należy w tym samym urzędzie uzyskać należne obywatelom państw UE potwierdzenie prawa pobytu na okres dłuższy niż trzy miesiące”.

  Jestem w Niemczech od ponad trzech miesięcy, gdzie odbywałam praktykę, a teraz zaproponowano mi umowę o pracę, na zasadach Minijob. Od razu po przyjeździe zameldowałam się, co oznacza, że już upłynął okres owych 3 miesięcy. Czy powinnam wystąpić teraz o zgodę na pobyt tymczasowy? Nie znajduję niestety odpowiedzi na to pytanie w Pana artykule.

  Ponadto zaczynam obecnie szukać nowej pracy, z informacji również ze strony ministerstwa spraw zagranicznych dowiedziałam się, że mogę zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba „szukająca pracy”, jednak mogę tam być zarejestrowana tylko 3 miesiące, a jeśli w tym czasie pracy nie znajdę teoretycznie powinnam wrócić do Polski (domniemam, że jest to związane również z kwestią konieczności występowania o pozwolenie na pobyt tymczasowy).

  Byłabym wdzięczna za wskazówki zanim udam się do odpowiednich urzędów.

  • Witam,
   informacja podana na stronie Ministerstwa ds. Zagranicznych jest prawidłowa, tzn. w przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące należy go zgłosić. Generalnie aby móc przebywać w Niemczech dłużej niż te 3 miesiące należy posiadać pracę lub własną działalność gospodarczą, być studentem lub spełnić inne warunki. Jeśli dana osoba jest w stanie udowodnić, iż jest w trakcie szukania pracy i perspektywa jej znalezienia jest uzasadniona (np. ze zwzględu na posiadane kwalifikacje), to może przebywać w Niemczech nawet dłużej niż 6 miesięcy: https://www.gesetze-im-internet.de/freiz_gg_eu_2004/__2.html – § 2 II 1a. FreizügG/EU; w praktyce tak długo, jak długo spełniony jest powyższy warunek. Oprócz tego może się Pani również zameldować jako „szukająca pracy”, niem. „arbeitssuchend”. Pozdrawiam

   • Witam!
    Podpinam sie do pytania p.Karoliny,ale zastanawia mnie czy te informacje ze strony Ministerstwa nie pochodzą z okresu kiedy Polska przystępowała do Unii i obowiązywał tzw.okres przejściowy?Przecież teraz jako obywatele Unii nie potrzebujemy chyba zgody na pobyt tymczasowy?Tez czytałam ta informacje na stronie Ministerstwa i zadałam w związku z tym pytanie na forum i odpowiedział mi Pan,że wystarczy się zameldować i ewentualnie założyć konto w banku i nie trzeba zgłaszać swojego pobytu w Urzędzie Imigracyjnym.Czy jeżeli nie znajdę pracy ani nie założę działalności to nie mogę przebywać w Niemczech powyżej 6 miesięcy?Dodam ze nie che się rejestrować w Urzędzie Pracy jako „arbeitssuchend”.Niestety nie znam na tyle niemieckiego, żeby skorzystać z linka, który Pan podał:-(
    Pozdrawiam

    • Witam, nigdzie nie napisałem, że konieczne jest zarejestrowanie się jako „arbeitsuchend”, bo tak po prostu nie jest. Można tak zrobić, aby urząd pomógł (przynajmniej teoretycznie) w znalezieniu pracy. Jeśli jest Pani w stanie wykazać, że posiada Pani środki na utrzymanie się w Niemczech, to może Pani tutaj przebywać nawet dłużej niż te 3 miesiące.
     Pozdrawiam

     • Witam!
      Tak wiem,ze zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy nie jest koniecznie.A co z tymi środkami na utrzymanie się?Gdzie dokładnie, w jakiej sytuacji i w jakiej wysokości należałoby je wykazać?
      Pozdrawiam

 36. Dziękuje za stronki :), a z doświadczenie Pana, to na co zwracać szczególną uwagę przy wynajęciu mieszkania lub domku? Jaki rodzaj ogrzewania itd itp? I czy można się targować co do kaltmiete?

  • Generalnie nalezy zwrocic uwage na ogolny stan mieszkania. Nie posiadam niestety wystarczajacej wiedzy technicznej, aby doradzic Panu w sprawie ogrzewania, itp. Jesli chodzi o targowanie sie o Kaltmiete, to jeszcze sie z tym nie spotkalem. W wiekszosci duzych miast jest z reguly wiecej chetnych na jedno mieszkanie, wiec pytaniem o obnizke Kaltmiete moze Pan pogrzebowac swoje szanse na to mieszkanie. Jednym slowem odradzalbym tagrowania sie o Kaltmiete, chyba, ze chodzi o mieszkanie o zlym polozeniu albo stanie, gdzie jest z gory wiadome, ze nie bedzie na nie zbyt duzo chetnych.

 37. Witam Pana.
  Przeczytałam całe forum pytań i odpowiedzi, jednakże nie znalazłam nic co dotyczyłoby mojego problemu.
  Jestem wdową i mam rentę niemiecką przesyłana do Polski. Od dłuższego czasu zastanawiam się nad powrotem do Niemiec, wcześniej w de mieszkałam 8 lat wszak po śmierci męża wróciłam do Polski. Jednakże sądzę, że mam małe szanse, gdyż moja renta jest nie zbyt duża i na mieszkanie i życie nie wystarczy; czy miałabym możliwość dopłaty z Laneshauptstadt ( Soziale Arbeit), doppóki nie znajdę pracy ( opiekunka osób starszych) mini Job. Być może przeszkodą może okazać się mój wiek ( 61) lecz pełna wigoru i chęci do życia i pracy. Zatem jeśli może mi Pan coś doradzić i odpowiedzieć będę niezmiernie wdzięczna. Pozdrawiam Olga

  • Witam, skoro ma Pani niemiecką rentę, to domyślam się, iż ma Pani również niemieckie obywatelstwo? Jeśli tak, to w przypadku zbyt niskiej renty będzie Pani miała przykładowo prawo do Wohngeld (https://dojczland.info/dodatek-mieszkaniowy-w-niemczech/). Jeśli jednak otrzymuje Pani emeryturę (die Altersrente), to nie ma Pani niestety prawa do dodatku finansowego w ramach zasiłku dla bezrobotnych. W innych przypadkach, np. rentach wypłacanych z powodu ograniczonej możliwości wykonywania zawodu, może Pani liczyć na dodatek w ramach zasiłku dla bezrobotnych. Pozdrowienia

 38. Witam. Chcę wyjechać do Niemiec na stałe z Mężem i czwórką dzieci i tu moje pytanie Czy po przyjeździe do Niemiec z dziećmi muszą one iść od razu do szkoły.

 39. Witam. Mąż pracuje w Niemczech jako oddelegowany do pracy więc jest na ubezpieczeniu A1 z kartą ekuz. Chcę z córką przyjechać do męża i tutaj mam kilka pytań. W momencie przyjazdu zostaniemy zameldowane w mieszkaniu i czy w tym momencie już muszę się ubezpieczyć zdrowotnie? (jako, że maż nie jest zatrudniony u niemieckiego pracodawcy, nie mogę podciągnąć się pod jego ubezpieczenie). Ubezpieczenie w Polsce mam z tytułu otrzymywania renty rodzinnej. Czy mogę ubezpieczyć się dopiero po 3 miesiącach pobytu (jako, że do 3 miesięcy jest to wyjazd turystyczny z ważną kartą ekuz dla mnie i córki)? Czy niejako meldunek nie likwiduje przyjazdu turystycznego? Jest to wszystko dość istotne , by posłac córkę do przedszkola musze ją zameldować….)

 40. Witam,
  od maja 2015 jestem zameldowana w Niemczech – tu mieszkam, pracuję. Dowiedziałam się, że babcia chce mnie wymeldować w Polsce, a przecież zarówno na dowodzie osobistym jak i prawie jazdy mam wpisany mój polski adres zameldowania. Co mam zrobić w tej sytuacji? Jest możliwość wyrobienia dokumentów w Niemczech z tym niemieckim adresem zameldowania?

 41. Witam mam takie pytanie jestem po rozwodzie meldując sie w Niemczech Pani urzedniczka powiedziała ze musze dostarczyc papier ze jestem rozwodka gdzie w Polsce mam taki papier uzyskac .Czekam na odpowiedz i z gory dziekuje

  • Witam, po rozwodzie w akcie małżeństwa umieszczona zostaje adnotacja informująca o tym stanie rzeczy. W ceniu uzyskania odpowiedniego dokumentu należy udać się w Polsce do Urzędu Stanu Cywilnego. Pozdrawiam

 42. Witam.
  Mam pytanie, razem z żoną i dzieckiem jesteśmy zameldowani w niemczech, dwa tygodnie temu urodziła nam się córka(tez w niemczech) mamy już akt urodzenia tylko nie wiem co z meldunkiem.Czy automatycznie zostanie zameldowana czy muszę osobiście to zrobić? Proszę o odpowiedz z góry dziękuje

 43. Witam

  Super strona, artykuł i dyskusja, bardzo pomocne! Pytania ode mnie:
  Dostałam prace na pelen etat na czas nieokreslony w Monachium. Przez piersze poltora miesiaca bede podnajmowac mieszkanie w akademiku (Studentenwerk), ktore bylo wynajete przez inna studentke- administracja akademika podpisala juz zgode z pieczatka. Chcialabym sie tam zameldowac, zeby miec niemiecki adres do zalozenia konta w banku etc. W Monachium jest na to 14 dni.

  1. Czy administracja akademika moze mi odmowic zameldowania? (Bede potrzebowac od nich Wohnungsgeberbestätigung, ale czy maja prawo odmowic)?
  2. Kiedy bede zmieniala adres za 1.5 miesiaca, to bede miec znowu 14 dni na zgloszenie nowego adresu?
  3. Jak jest traktowane mieszkanie w ramach tzw. airbnb=> jak hotel (niepotrzebny meldunek) czy jak normalne mieszkanie?
  4. Jesli mam stala prace, to czy MUSZE wykupic jakies dodatkowe ubezpieczenie np. zdrowotne, czy moge przyjac, ze wszystko bedzie pokryte w podatkach?
  5. W przypadku utraty pracy, czy bede mogla wystapic o zasilek dla bezrobotnych? Czy w tym celu trzeba wykupic ubezpieczenie (slyszalam o czym takim w Danii)? Mam kilka miesiecy pracy na stale z Belgii.

  Z gory dziekuje za pomoc!

  • Witam, poniżej odpowiedzi:
   1. Skoro administracja zgodziła na podnajem to z meldunkiem nie powinno byc problemu.
   2. Zmianę adresu należy zgłosić do 7 dni.
   3. Potrzebny meldunek.
   4. Jeśli umowa o prace wynosi powyzej 450€, to ubezpieczenie oplaca pracodawca.
   5. Z Belgii musi sie Pani postarać o potwierdzenie składkowych lat pracy. Jeżeli łączny okres pracy w ciągu ostatnich 24 miesiecy będzie wynosil 12 miesięcy, to zasilek ALG I z AfA bedzie przyslugiwał na okres 12 miesiecy. Jeśli natomiast 12 miesiecy, to zasilek na 6 miesiecy. Ubezpieczenie wtedy opłaca Urzad pracy(AfA).
   Pozdrowienia

 44. Dzień dobry.
  Mój mąż pracuje od Kwietnia 2015 roku w Niemczech. Siedziba firmy znajduje się w mieście X. Ale mąż jeździ po całych Niemczech jakby w delegacie do innych firm. Trzy miesiące w mieście y, dwa w z, cztery w abc. Pytał w swojej firmie o meldunek apropo kindergeld.Odpowiedzieli mu, że musi być zameldowany. Generalnie firma nigdzie go nie zamelduje. To oni płacą za jego mieszanie, także żadnych dokumentów nie posiada. Mąż ma obywatelstwo niemieckie. Zameldowany jest tylko w Polsce. Co w takim razie z meldunkiem i z kindergeld ?

 45. Witam! Chcialabym wyjechać do Niemiec i tu szukać pracy. Znam język na poziomie komunikatywnym/dobrym, mam pieniądze na start, natomiast nie znam tu nikogo kto mógłby mi pomóc udzielając choćby kilku odpowiedzi. Chodzi mi o to, jakie kroki należy podjąć po przyjeździe, czy istnieje możliwość, że bez przedstawienia umowy o pracę uda mi się wynająć mieszkanie i gdzie najlepiej szukać? Będę wdzięczna za informacje, pozdrawiam 🙂

  • Witam, na początek będzie trzeba się gdzieś zameldować. Następnie należy się ubezpieczyć. Bardzo pomocne, czasem wręcz niezbędne będzie posiadanie niemieckiego konta bankowego. Bez umowy o pracę ciężko będzie coś wynająć. Co do poszukiwań mieszkania, to można szukać na:

  • immowelt.de
  • immonet.de
  • immobilienscout24.de
  • ebay-kleinanzeigen.de
  • meinestadt.de
  • i generalnie szukać „wohnung mieten” lub np. „wohnung zur miete”.
   Pozdrawiam i powodzenia!

 46. Dzień dobry chciałabym uzyskać informacje mój maż mieszka i pracuje w Niemczech ja chce sie zameldować u niego jakie potrzebuje dokumenty i czy muszę sie ubezpieczać chociaż nie chce podejmować pracy z gory dziekuje za odpowiedz

 47. Witam,
  zamiezam przeprowadzic sie do Niemiec z Holandii, dostalam nowa prace i mam niem.obywatelstwo, planuje na pierwsze 2 mce wynajac pokoj przez airbnb i pozniej na spokojnie szukac mieszkania i tutaj nasowaja mi sie dwa pytania: czy wlasciciel takiego pokoju bez problemu powinien dac mi pelnomocnictwo do zameldowania, w holandii to by bylo nie do pomyslenia. Druga sprawa ktora mnie nurtuje to to ze przeczytalam gdzies artykul, ze w niemczech jezeli nasze imie i nazwisko nie widnieje przy skrzynce pocztowej to ta poczta do nas nie dotrze?! Czy to prawda, jezeli tak to jak przez te dwa mce gdy bede wynajmowac pokoj poradzic sobie z ta sytuacja, w tych pierwszych miesiac bede oczekiwac wiele poczty-wszystkie sprawy z przyjazdem do niemiec,ubezpieczenia,karty itd
  I jeszcze jedno: w jakiej kolejnosci wszystko najlepiej zalatwic tzn steuernummer/sozialversicherungsnummer/krankenversicherung/meldunek itd itd
  Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam

  • Witam, po zameldowaniu urząd meldunkowy automatycznie wysyła zawiadomienie do urzędu skarbowego (Finanzamt), gdzie zostaje nadany Idenifikationsnummer, który wlasciwie już na drugi dzień można odebrać osobiście. Co do ubezpieczenia zdrowotnego, to należy wybrać jakąś kasę chorych i się tam ubezpieczyć. Wynajmując pokój również można się zameldować i wtedy nakleić swoje nazwisko na skrzynkę. Alternatywnie można sobie założyć na poczcie skrzynke pocztową, gdzie będzie przychodziła wszelka korespondencja. Pozdrowienia

 48. Witam!
  Byłem zameldowany u pracodawcy w hotelu, od 10 miesięcy mieszkam u znajomych. Pracodawca mnie wymeldowal. Cały czas pracowałem lecz teraz nie mogę przedstawić zaświadczenia o zameldowaniu w arbeitsamcie. Jest jakaś szansa na zasiłek dla bezrobotnych?

  • Witam, skoro pracował Pan 10 miesięcy na terenie Niemiec, to należy się Panu zasiłek z Jobcenter. Czy nie ma Pan możliwości zameldowania się u znajomych? To znacznie ułatwiłoby całą procedurę…

 49. Mam małe pytanko co mam zrobić w takiej sytuacji bo się nie dawno dowiedziałam że mój syn 7letni jest zameldowaniy w Niemczech przez mojego byłego męża jak to mogę sprawdzić bo ja ze synem mieszkam w Polsce.

 50. Witam serdecznie,
  Mieszkam w Niemczech od ponad 2 lat. Mam pracę, meldunek, ubezpieczenie. Nie zgłaszałem się jednak do urzędu imigracyjnego. Czy jest to konieczne? Czytałem, że należałoby to zrobić po 3 miesiącach. Jakie są konsekwencje że tego nie dopełnieniem?
  Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

  • Witam, nie widzę powodu, dla którego miałby Pan się zgłaszać do urzędu imigracyjnego, także mogę uspokoić „alles im grünen Bereich” (czyli wszystko w porzadku). Pozdrawiam

 51. Witam

  Jestem z moim chlopakiem od 3 lat razem, postanowilam sie przeprowadzic do niego do Niemiec. Posiada on swoje wlasne mieszkanie z tym ze to jest mieszkanie jednopokojowe ale ma 36 metrow kwadratowych. Pan w biurze stwierdzil ze nie mozna mnie tam zameldowac gdyz jest to mieszkanie 1 pokojowe i dal antrag auf untervermietung do wypelnienia plus zarzadal jeszcze moich papierow. W dodatku poinformowal ze moze to nie wyjsc.

  Czy lepiej byloby sie zameldowac bezposredio u osoby ktora ma np 3 pokoje np. chlopaka mama?

  Czy jest sens probowac z antrag auf untervermietenug jezeli nie mam w tym momencie zadnych zrodel dochodu oprocz odlozonych pieniazkow i jest to mieszkanie jednopokojowe?

  Czy moge sie ubezpieczyc w AOK i placi za te ubezpieczenie pieniazki omijajac banki?

  Co jezeli nie znajde pracy w 3 miesiace i nie bede miala dochodow na papierze (procz pensji chlopaka i moich odlozonych pieniazkow?

  Bardz prosze o pomoc to jest wszystko takie trudne a kazdy goni za lepszym zyciem…

  pozdrawiam !

  • Witam, jeśli jest opcja zameldowania się u matki chłopaka, to może to będzie szybsze rozwiązanie? Choć oczywiście może Pani spróbować z tym Antragiem auf Untervermietung, w końcu to nic nie kosztuje. Przyznam, że pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, że konieczne jest wypełnianie tego formularza, szczególnie, że mieszkanie nie jest jakieś mega małe. Jeśli chodzi o AOK, to obawiam się, że nie będzie możliwości opłacenia składki gotówka przez przelew. Najczęściej ściągana jest ona z konta. Jeśli to nadal aktualne, to proszę dać znać, to przedzwonie do AOK i dowiem się czy jest taka możliwość. Jeśli nie zdobędzie Pani pracy, to zawsze chłopak może opłacać Pani ubezpieczenie. Pozdrowienia

 52. Witam, przyjechałem do Berlina na początku marca i od razu rozpocząłem pracę (umowa o pracę). Do tej pory nie udało mi się znaleźć pokoju w którym uzyskałbym meldunek. Powodem jest zapewne chęć wynajęcia na krótki okres, ponieważ od lipca (ew. sierpnia) sprowadzam rodzinę (narzeczona + roczne dziecko) i od tego momentu będę potrzebował mieszkania. Pytanie: czy uważasz że te kilka miesięcy mogę „przesiedzieć” bez meldowania się? Jakie jest realne ryzyko? Szczerze zaczynam tracić nadzieję, że znajdę pokój z meldunkiem w rozsądnej cenie na te 2-3m…

  • Witam, niestety bardzo rzadko zdarza się, że ktoś wynajmuje mieszkanie na tak krótki okres czasu. Możesz ewentualnie spróbować znaleźć jakąś Wohngemeinschaft, czyli mieszkanie, które wynajmuje kilka osób na spółkę (najczęściej studenci). Często zdarza się, że ktoś wyjeżdża przykładowo na semestr za granicę i jego pokój stoi wolny, więc w tym wypadku można wskoczyć na te kilka miesięcy na jego miejsce. Jeśli masz to szczęście, że mieszkasz w miejscowości, w której znajduje się jakiś uniwersytet, to polecam wybrać się do niego i przejrzeć ogłoszenia tam umieszczane (w większości budynków uniwersyteckich znajdują się tablice ogłoszeniowe). Myślę, że przez te kilka miesięcy nic się nie powinno stać bez meldunku (oczywiście nie udzielam żadnej gwarancji, że tak będzie). Oprócz tego polecam artykuł na temat szukania mieszkania w Niemczech: https://dojczland.info/gdzie-szukac-mieszkania-w-niemczech/. Powodzenia!

   • Witaj, dziękuję za błyskawiczną odpowiedź! Wynajmuję obecnie bardzo ubogi pokoik, ale w dobrej cenie, niestety meldunek nie wchodzi w grę ponieważ jest to mieszkanie 3p i przy 4 osobie podniosą czynsz co sprawi że pokój będzie kosztował ~80% więcej niż płacę obecnie = nie stać mnie na taką imprezę… cóż, chyba skupię siły na szukaniu mieszkania które będę potrzebował od lipca, w Berlinie strasznie cieżko o cokolwiek w ostatnich miesiącach… myślę że powód jest oczywisty 😉
    Ps. Sugeruję wyłączyć blokadę kopiowania – jest bardzo upierdliwa, bo nie idzie skopiować własnego komentarza przed opublikowaniem. Po kilkunastu minutach pisania formularz traci ważność a co za tym idzie cały komentarz trzeba klepać od nowa (Error CAPTCHA)

 53. Dzien dobry,
  prosze o pomoc w ponizszej sprawie.
  Wynajmuje mieszkanie w Monachium na swoje nazwisko. W umowie jest zapis, ze w mieszkaniu moze mieszkac jedna osoba – ja. Od poczatku kiedy sie wprowadzilam mieszkal ze mna chlopak, ktory tez bez problemu sie zameldowal ( bez zgody Hausvervaltung). Zycie przewrotne bywa i z chlopakiem sie rozstalam . Chce teraz wynajac dodatkowy pokoj kolezance. W zwiazku z nowym prawem, osoba zameldowana musi miec takze potwierdzenie zgody od wynajmujacego na zameldowanie.
  I tutaj moje pytanie , czy w sytuacji gdy w umowie mam zapis , ze podnajem pokoju mozliwy jest wylacznie za zgoda wynajmujacego mieszkanie ( Hausvervaltung) powinnam najpierw napisac do nich zapytanie czy moge podanajc pokoj a nastepnie to oni wystawiaja zaswiadczenie dla kolezanki o mozliwosci zameldowania. Przy moim bylym chlopaku nie bylo takiej koniecznosci – poprostu sie zameldowal.
  I czy Hausverwaltung ma prawo odmowic mi zgody na podnajem pokoju?
  Jak powinno wygladac takie pismo?
  Bede wdzieczna za odpowiedz i pomoc .

  • Witam, zgodnie z nowymi przepisami również koleżanka będzie musiała przedłożyć zgodę wynajmującego, w tym wypadku Hausverwaltung. Hausverwaltung ma prawo odmówić podnajmu pokoju. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli zadzwoni Pani do nich (lub przejdzie się osobiście) i zapyta czy jest taka możliwość i jakby to wyglądało formalnie. Pozdrawiam

 54. Witam czy sa jakies biura które pomagają w załatwieniu wszelkich formalności aby moc zamieszkac zameldować itd. w Niemczech ? Od paru miesięcy mam pochodzenie niemieckie i paszport …mój niemiecki jest raczej w stopniu podstawowym ale chciałabym wyjechać nie wiem od czego zacząć ??? Pomóżcie

 55. Witam.podpisałam wraz z moim partnerem umowę najmu.niestety nasze relacje uległy zmianie i teraz on twierdzi że nie wyrazi zgody na meldunek mojego dziecka,które ma zamieszkać wkrótce że mną. Czy bez jego zgody nie zamelduje dziecka (14lat)?

 56. Witam. W Niemczech można być 3 miesiące bez pracy a gdy okres 3 miesięcy upłynie trzeba wracać do Polski. A jak to wygląda jeżeli w okresie tych 3 miesięcy przez 1 miesiąc się pracowało czy ten okres jakoś się wydłuża? Przykładowo 1 marca przyjazd i 1 czerwca powinien być wyjazd a pracowalo się w okresie 25 marzec do 25 kwiecień.

 57. Witam,
  Jestem w Niemczech 3 miesiace, mysle nad powrotem,dlatego chce zapytac czy jak bede wyjezdzal to musze sie odmeldowac w ratuszu tutaj co bylem zameldowany czy ta agencja to zrobi oraz tak samo z bankiem bo wiadomo jak sie pojedzie to moga przyjsc jakies listy itd, czy musze powiadomic bank o moim powrocie do kraju i beda tam mi wysylac listy? pozdrawiam i licze na odpowiedz

 58. Witam,
  mój maż jest zameldowany i mieszka w Niemczech od ponad 20 lat, ja z naszym synkiem mieszkam w Polsce, ale mamy zamiar w pazdzierniku przeprowadzic się do Niemiec. Ja w tej chwili pracuję na umowę o pracę w Polsce, w czerwcu chciałabym złożyc wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia bedzie trwał 3 m-ce. Czy w miedzy czasie mój maż mógłby zameldowac mnie i dziecko u siebie? Czy nikt nie bedzie mial zatrzezen do mojej pracy tutaj? Z góry dziękuję za odpowiedz!

  • Witam, mąż może jak najbardziej Panią już zameldować. Nikt nie będzie raczej wnikał czy ma Pani jeszcze pracę w Polsce. Poza tym nawet jeśli, to nie jest to zabronione 😉 Pozdrawiam

 59. Dzien dobry…mam pytanie…od 1 ipca podejmuje prace w berlinie..i od 1 lipca bede mial wynajete mieszkanie…na meldunek w berlinie przez internet trzeba czekac bardzodlugo…czy moge to zrobic osobiscie?i drugie pytanie..mam umowe o prace a nie mam numeru podatkowego niemieckiego urzedu skarbowego..to podobno zalatwia sie po meldunku—jak to zalatwic? bardzo prosze o odpowiedz co mam zrobic

 60. Moja córka pojechała do Berlina do pracy i ma problem ponieważ wynajmuje mieszkanie ale nie jest tam zameldowana. Pracodawca nie chce podpisac umowy twierdzc że musi miec zameldowanie w Berlinie. Czy tak jest naprawdę czy też można dostac legalna pracę w Berlinie majac tylko polski meldunek ?

 61. Dzien dobry. A ja mam pytania odnosnie wymeldowania. Z obecnego pokoju gdzie mam meldunek musze sie wyprowadzic, na szybko udalo mi sie znalezc inny w pobliskiej miejscowosci , ale bez mozliwosci zameldowania. Dodam, ze pracuje legalnie w niemieckiej agencji pracy. Powinienem sie wymeldowac, ile mam na to czasu? Czy jesli zrobi to wlasciciel mieszkania bez mojej wiedzy to dostane zaswiadczenie, ze jestem wymeldowany (potrzebne do abonamentu ZDF/ARD) ? Wymeldowania powinienem dokonac w urzedzie wlasciwym dla starego miejsca zamieszkania ? I czy w tym że urzedzie nie bedzie klopotów, ze wymeldowuje sie a nie wracam do Polski, ani nie melduje sie gdzie indziej tylko pozostaje bez i nadal przebywam w Niemczech i pracuje? Ostatnie, czy w zwiazku z brakiem meldunku nie zmienia mi klasy podatkowej ?

  • Witam, właściciel nie może Pana wymeldować bez Pańskiej zgody. Wymeldowanie jest konieczne jedynie w przypadku wyprowadzki z Niemiec. W przeciwnym razie wystarczy zameldowanie w nowym miejscu zamieszkania. Jeśli dostał Pan mieszkanie i podpisał umowę najmu, może się Pan bez problemu zameldować w nowym miejscu zamieszkania. Pozdrawiam

 62. Mam pytanie,

  Znalazłem pracę w Niemieckiej firmie, jednak nie chcę się przeprowadzać do Niemiec bo nie ma takiej potrzeby ( praca jako przedstawiciel handlowy na Europę wschodnią ), jak wygląda kwestia ubezpieczenie społecznego, podatków itd ?

  Pozdrawiam Paweł.

  • Jeśli chodzi o ubezpieczenie, to ma ono miejsce poprzez firmę, która Pana zatrudniła. Pracodawca płaci najczęściej połowę składki, a pracownik jej drugą część. Są pracodawcy, którzy w całości pokrywają ubezpieczenie. Jeśli chodzi o podatki, to są one płacone w miejscu przebywania osoby, której to dotyczy, czyli w Pana wypadku w Polsce. Pozdrowienia

 63. Dzien dobry
  Mam pytanie w zwiazku z wymeldowaniem
  Mamy wynajete mieszkanie w cztery osoby ze spoldzielni w Leipzig
  Ja wracam do Polski na stale i chcialbym wiedziec jak najlepiej i najszybciej sie wymeldowac?
  Czy pozostali wspollokatorzy musza mi podpisac jakas zgode?
  Czy spoldzielnia w takim przypadku nie bedzie robic problemow z wymeldowaniem i czy musi byc jakas jej zgoda?
  Czy moge sie wymeldowac listownie lub w inny sposob na odleglosc? Jest to bardzo wazne dla mnie
  Dziekuje z gory za odpowiedz

  • Witam,
   jeśli mieszkanie zostało wynajęte przez wszystkie cztery osoby, tzn. na umowie widnieją podpisy wszystkich z nich, to każdy z osobna musi wypowiedzieć umowę najmu we własnym zakresie. W tym wypadku żaden z pozostałych lokatorów nie musi wystawiać ewentualnej zgody. Okres wypowiedzenia mieszkania w Niemczech wynosi 3 miesiące, a wypowiedzenie może zostać wysłane pocztą (koniecznie listem poleconym, wystarczy Einschreiben Einwurf) do 5-tego każdego miesiąca. Spółdzielnia nie powinna robić żadnych problemów. Wzór takiego wypowiedzenia znajdzie Pan we wzorach pism: https://dojczland.info/przydatne-wzory-pism. Powodzenia

 64. Witam! od roku mieszkam w niemczcech bez ubezpieczenia, teraz jestem tydzie po slubie i chce przejsc na ubezpieczenie meza (AOK). Czy AOK bedzie zadalo zwrotu pieniedzy za rok bez ubezpieczenia? Nie wiem czego sie spedzodziewac….

  • Witam, jeśli nie miała Pani do tej pory meldunku, to może się uda załatwić to bez komplikacji. W przeciwnym razie skontaktowałbym się na Pani miejscu z AOK i poprosił o poradę.

 65. Witam
  Potrzebuje zjechac do Polski 31 sierpnia. Muszę się wymeldowac tego dnia. Niestety nie ma terminów w Burgeramter. Co powinienem zrobic?

  • Witam, generalnie może się Pan wymeldować z tygodniowym wyprzedzeniem, więc nie powinno być z tym problemu. Pozdrawiam

 66. Witam, zwracam sie z pytaniem co w takiej sytuacji : znajomy pracuje w Niemczech od czterech tygodni dostał do podpisania umowę o prace na której był wskazany adres niemiecki – pracodawca miał go zameldować u siebie w mieszkaniu rownocześnie w momencie podjęcia pracy miał być meldunek – jak sie okazało teraz jest problem z meldunkiem pod tym adresem niby jakiś problem ze spółdzielnia czyli automatycznie jest bez meldunku i ubezpieczenia- proszę powiedzieć co w sytuacji jak umowa jest już zawarta pracuje cztery tygodnie a szuka mieszkania żeby sie zameldować ? Chodzi czy będzie duży problem w urzędzie meldunkowym jak zobaczą datę umowy o prace a meldunek dopiero teraz ? Tak samo czy w ubezpieczalni czy będzie problem jak zobaczą różnice kiedy podjął prace a kiedy sie zameldował?

 67. Witam,

  Własnie zaczynam staż w Berlinie , który kończy sie w połowie grudnia. Dziewczyna, która (pod)najęła mi pokój wyjechała , ale jestem z nia w kontakcie. Niestety nie zanosi się na poznanie wlascicieli, jedynie osoby z którymi mieszkam sa legalnie zameldowane. Co powinnam w takim wypadku zrobic , jakich dokumentow potrzebuje aby sie legalnie zameldowac?
  Z gory dziekuje za odpowiedz.

 68. Witam,

  jestem obecnie zameldowany w niemczech razem z małżonka i dzieckiem ale przeprowadzam sie do Holandii bo tam dostałem dobra oferte pracy (zona zostaje bo jest na urlopie wychowawczym w niemczech) bede wracał na weekendy i gdy beda dluzsze przestoje w pracy czy powinienem wymeldowac sie z niemiec i zameldowac w Holandii ? a moze moge byc zameldowany tu i tu ? co powinienem zrobic zeby nie miec problemow ?

 69. Witam.
  Mieszkam juz od 8 lat w Niemczech. Moi rodzice są w Polsce i maja emerytury. Moje pytanie brzmi czy mogą zamieszczać w Niemczech? Jak będzie z mieszkaniem? Oczywiście na początku zamelduje ich u mnie ale czy później nie będzie problemu z dostaniem swojego mieszkania? Mam dla rodziców tutaj prace ale tylko na mini job (450€) z góry dzięki za pomoc

 70. Witam!Mam pytanie,czy jest możliwe wymeldowanie z mieszkania pełnoletniego syna?Syn wyniósł się z domu kilka miesięcy temu ,ale nie wymeldował się.Wiemy gdzie pracuje,ale nie chce nam powiedziec gdzie mieszka,bo prawdopodobnie gdzies katem u kolegi.Cały czas prosimy,aby znalazł sobie swoje mieszkanie,ale on zachowuje się nieodpowiedzialnie i mamy problem aby cokolwiek do niego dotarło,jest po prostu nieodpowiedzialnym i trudnym dzieckiem,choc ma juz prawie 22 lata.Co zrobic i jak,aby się wymeldował?Czy my mozemy go wymeldowa bez jego zgody?Mieszkamy w wynajętym mieszkaniu.Pozdrawiam.

 71. Dzień dobry.Pracuje w Niemczech od kilku lat niestety często zmieniam miejsce zameldowania i są to odległe miejscowości od siebie. Famillienkasse potrzebuje zaświadczenia o moim meldunku w 2014 roku a ja niestety gdzieś go zapodziałam.W jaki sposób mogę uzyskać to zaświadczenie bez wycieczki przez całe Niemcy do tamtego Urzędu czy mogę otrzymać je listownie lub e-mailem.Czytałam że nie ma możliwości zameldowania sie drogą pocztową ale może zaświadczenie o poprzednim meldunku jest możliwe? Dziękuje

  • Witam, ja bym na Pani miejscu napisał maila do urzędu i opisał swoją sytuację z prośbą o przesłanie zaświadczenia o meldunku. Innej opcji, niż dowiedzieć się bezpośrednio u źródła niestety nie widzę. Każdy urząd może mieć różne regulacje dotyczące takich sytuacji, więc ciężko jednoznacznie coś doradzić. Pozdrowienia

 72. Czy mógłby mi Pan napisać tekst takiego meila , niestety nie znam wystarczająco języka niemieckiego.Bardzo dziękuję.

  • Niestety nie z braku czasu nie mam takiej możliwości. Proszę spróbować na jakieś grupie dla Polaków w Niemczech, albo np. „Niemiecki po ludzku”, „Niemiecki od początku” na Facebooku.

 73. Witam
  Mam 2 pytania. ?
  Dostałam ofertę pracy MiniJob
  Czy muszę być zameldowania w Niemczech?
  Czy muszę być ubezpieczona , jeśli tak to czy wystarczy karta EKUZ z KRUS?
  Proszę bardzo o odpowiedz z góry Dziękuję. ..

 74. Witam, mamy podjac prace w niemczech na niemiecka umowe, ale akceptuja polski meldunek, chcemy wynajac mieszkanie bez meldunku, jak to sie ma do kwesti 3 miesiecy pobytu jesli np co miesiac bysmy zjezdzali na weekend do Polski, (czy trzeba byc np raz w tygodniu) mamy obowiazek meldunku w niemczech koniecznie? Czy mozemy pracowac i wynajmować mieszkanie bez niego skoro raz na jakis czas zjezdzamy na polske gdzie mamy meldunek i pracodawca niemiecki go akceptuje.Grozi nam jakas kara, skoro pracodawca akceptuje meldunek polski, a zatrudnieni bysmy byli na niemiecka umowe o prace. I skoro bysmy nie mieli meldunku niemieckiego jak sie to ma z Przymusem przerejestrowania auta powyzej 6 miesiecy, czy wystarczy potem przyjechac innym autem, czy musimy je przerejestrowac nie posiadajac meldunku w Niemczech.

 75. Witam Panie Adamie chciałbym się zwrócić z pytaniem do Pana w sprawie meldunku na terenie Państwa niemieckiego ale pracy w swojej firmie w Polsce. Mianowicie posiadam podwójne obywatelstwo chciałbym się zameldować w Niemczech i opłacać tutaj składki na ubezpieczenie jednak prowadzić swoje działalność nadal w Polsce czy jest to możliwe ze z punktu widzenia urzędniczego czy mogą być jakieś problemy stwarzane przez Państwo niemieckie?

 76. Witam.
  Mam następujące pytanie – czy można się zameldować w Niemczech na podstawie umowy o pracę ? Pracownik wykonuje pracę mobilną – tzn. będzie pracował w różnych miejscowościach, noclegi będą zapewnione i opłacone przez niemieckiego pracodawcę, u niego będzie zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.
  Z góry dziękuję za pomoc i podpowiedź.
  Pozdrawiam,
  Anna

 77. Witam mam pytanie dostałem prace w Düsseldorf okazała się kampletnym niewypałem nawet nie wiedząc pracodawca mnie zameldował w między czasie znalazłem sobie prace w Monachium gdzie pracodawca wymaga meldunku co mam w tej sytuacji zrobić ?

 78. Witam,
  Obecnie pracuję w Holandii ale przeprowadzam sie do Niemiec.
  Posiadam zakontraktowane mieszkanie w Niemczech wraz z meldunkiem.
  Czy w związku z tym muszę dopełnić jeszcze jakichś dodatkowych formalności w związku z pobytem w Niemczech?
  Na obecna chwilę nie poszukuję pracy i moim pracodawcą nadal będzie firma Holenderska.

 79. Witam, może zbyt komplikuję, ale muszę opłacać kawalerkę i opłaty za Rundfunk w Seelow choć tam już nie mieszkam, bo choruje mi ktoś bliski w Polsce i tam przebywam więcej, wrócę dopiero we wrześniu do Niemiec. Czy jest sens się wymeldować na stałe z tego mieszkania, skoro za parę mcy wracam, ale do innego miasta?
  Chodzi mi choć o uniknięcie tej Rundfunkgebuehr. Ma to jakieś konsekwencje w zakłóceniu rezydencji i prawie do Kindergeld?

 80. witam, od marca ubiegłego roku jestem zameldowany w Remscheid, natomiast od marca br. pracuję w Altenmarkt an der Alz i wynajmuję pokój w hotelu. Kończy mi się okres próbny i zostanę tu na dłużej. Jak długo mogę mieszkać w hotelu lub innym pensjonacie i gdzie to ewentualnie zgłosić ? (obecnie szukam tu mieszkania i planuję się tutaj przeprowadzić).

 81. Witam, mieszkam i pracuje w Polsce. Pragnę wyjechać do swojego partnera, ktory chce mnie tam zameldowac. Ma prace oraz dom na wlasnosc . Złożyłam wypowiedzenie w pracy. Jakie papiery musze załatwić w Polsce odnośnie wyjazdu? Co robić po przyjeździe do niemiec meldunek a później co dalej ? Jakie jest najlepsze rozwiązanie z tej sytuacji? Czy przed wyjazdem do niemiec musze wymeldowac się polski czy mogę mieć dwa adresy. I jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem. Narazie chce pozostać w domu. Gdzie się zgłosić do jakich organizacji. Czy przed wyjazdem musze w Polsce wykupić jakieś ubezpieczenie ? Czy tam się ubezpieczyć? Slyszalam ze urząd meldunkowy zapewni mi jakieś ubezpieczenie? Czy to prawda. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 82. Witam
  Mam pytanie. Jestem wraz z żoną i córką zameldowany w Monachium. Miesiąc temu urodził się nam synek (poród w Polsce). Chciałbym go zameldować na nasz adres. Proszę o informację czy prócz muszę mieć jeszcze jakieś dokumenty lub formularze ???
  Pozdrawiam

 83. Witam. Mam pytanie chce razem z dziewczyna zmienic meldunek. Musimy wczesniej isc sie wymeldowac czy mozemy isc prosto zmienic meldunek na nowy adres ?

 84. Witam. Mieszkam od dluzszego czasu z moim partnerem w Niemczech – Baden-Württemberg. Przeprowadzilismy sie do innego mieszkania w marcu tego roku. W poprzednim mieszkaniu bylam zameldowana chociaz to moj partner wynajmowal. Teraz zrobilismy tak samo tzn. umowa jest na niego a ja jestem zameldowana. Wlasciciele od samego poczatku wiedzieli o wspolnym mieszkaniu i zameldowaniu. Przez 3 miesiace nie bylo problemu. Miesiac temu dostalismy pismo z „Ratusza” , ze wlasciciele nie zgadzaja sie na moje zameldowanie, nie podali nawet powodu. W zwiazku z przeprowadzka ponieslismy duze koszty ( malowanie , tapetowanie, dopasowanie mebli i urzadzen do pomieszczen , zakup nowych blatow, kabiny prysznicowej i innych rzeczy). Jestesmy zmuszeni szukac innego mieszkania. Czy wlasciciel ma prawo tak postapic i co z kosztami na jakie zostalismy narazeni?
  z gory dziekuje za pomoc.

 85. Czy mają prawo żądać akt rozwodowy przy zameldowaniu w Niemczech?
  Pytam się o to ponieważ spotkała mnie taka sytuacja.

 86. Witam
  mam pytanie bardzo skomplikowane- mąż zameldował mnie w Niemczech w 2010 roku, powiedział ze to jest potrzebne do kindergeld. Nie układało nam się dobrze ja mieszkałam i mieszkam w Polsce a w niemczech mam meldunek….w międzyczasie się rozwiedliśmy-on stwierdził ze mnie dawno wymeldował a teraz do syna powiedział ze mam komornika na 5 tys. euro bo po rozwodzie mnie wymeldował( dopiero teraz) i że nie opłacałam sobie sama jakiś składek:( żadnej korespondencji nigdy nie dostałam od niego nic…nawet nie wiedziałam o żadnych składkach..nie wiem o co chodzi a on mi utrudnia życie…POMOCY BLAGAM

 87. Witam ja mam takie pytanie jestem opiekunka osoby starszej umowa zlecenie z firmą polską oddelegowana do pracy w Niemczech ale chciałabym nadal tak pracować tylko że zamieszkać w Niemczech jak wygląda sytuacja w tym momencie Jeżeli mam pracę umowę zlecenie na czas nieokreślony i pełne składki płacone w Polsce co tak czy inaczej muszę to zrobić czy lepiej byłoby założyć własną działalność i współpracować ze swoją firmą ale do tego też pytanie Czy lepiej w Polsce czy lepiej w Niemczech założyć taką firmę jak to wygląda bo chciałabym od pierwszego grudnia wprowadzić się do Niemiec gdzie już mam zapewniony mieszkanie ale nie wiem jak się za to zabrać bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłam

 88. Witam mam pytanie przyjechałam do Niemiec i podejmuje pracę od 02.08.2019 meldunku narazie nie mam dopiero będę miała około 20.08.2019 czy dostanę karę w związku z tym że nie zameldowalam się do 7 czy 14 dni? Proszę o pomocną odpowiedz:)

 89. Witam. Czy wie Pan gdzie można za niewielkie pieniądze znaleźć pełnomocnika, który pomógłby pozałatwiać urzędowe sprawy w Niemczech, gdyż z mężem jeszcze nie znamy dobrze języka niemieckiego.

 90. Witam czy mógłby ktoś odpowiedzieć na pytanie czy muszę pracować by mieć możliwość meldunku , bardziej chodzi mi o szkole dla dziecka bo wiem że tu wszędzie bez meldunku ani rusz.chcialabym by ktoś odezwał się na meila i mi podpowiedzial co mam zrobić

 91. Dzień dobry,
  dwa miesiące temu wyszłam za mąż i niedawno wyjechałam z mężem do Niemiec. Znaleźliśmy mieszkanie i chcielibyśmy się zameldować. Niestety nie mamy przy sobie aktu ślubu, ponadto ja nie wymieniłam w Polsce dokumentów i mimo przyjęcia nazwiska męża, na wszystkich dokumentach mam nadal swoje nazwisko panieńskie. Proszę o radę czy meldunek w takim przypadku będzie w ogóle możliwy? Czy jeżeli w formularzu wpiszemy, że jesteśmy malzenstwem bedziemy musieli okazać akt ślubu i czy musi on być przetłumaczony? A może lepiej w ogóle nie przyznawać się, że jestesmy malzenstwem ?

 92. Dzień dobry, mam takie pytanie: czy właściciel mieszkania, które wynajmuję w Niemczech, po tym jak się zamelduję w jego mieszkaniu w urzędzie, może uzyskać jakąś informację z urzędu, gdzie i kiedy wcześniej byłam zameldowana w Niemczech?

 93. A, jak przedstawia się prawnie sytuacja osób pracujących w Niemczech, a pozostali członkowie rodziny pozostają w Polsce, a ja zjeżdżam co 2 tygodnie domu, do Polski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika