Wohngeld to dodatek mieszkaniowy wypłacany przez państwo niemieckie na spółkę z poszczególnymi krajami związkowymi (landami) osobom o niskich zarobkach. Zgodnie z § 1 WoGG (das Wohngeldgesetz – pol. ustawa o dodatku mieszkaniowym) Wohngeld ma na celu zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych osobom niezamożnym i jest wypłacany jako subwencja (der Zuschuss), co oznacza, iż pieniądze otrzymane w ramach dodatku mieszkaniowego nie muszą zostać zwrócone.

Kto może się starać o dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

Prawo do zasiłkmieszkaniowego zależy od trzech czynników:

 • Liczba członków gospodarstwa domowegojaką należy wziąć pod uwagę 
 • Kwota całkowitego dochodwszystkich uprawnionych członków gospodarstwa domowego
 • Kwota kwalifikującego się czynszluopłaty (dla właścicieli

Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany w Niemczech zarówno właścicielom mieszkań jak i najemcom:

 • jako dodatek mieszkaniowy (der Mietzuschuss) dla najemcy lub podnajemcy mieszkania, pokoju lub innego pomieszczenia mieszkalnego oraz mieszkańców domów opieki w myśl ustawy o domach opieki (das Heimgesetz). Ważne, aby pomieszczenie na które ma być wypłacany dodatek mieszkaniowy było użytkowane osobiście przez wnioskodawcę
 • jako dodatek na pokrycie obciążeń (der Lastenzuschuss) dla właściciela mieszkania, domu, osobom uprawnionym przez dziedziczne prawo zabudowy (das Erbbaurecht) oraz pokrewne prawu własności stosunki prawne, jak np. użytkowanie wieczyste (der Nießbrauch) czy stałe prawo do mieszkania (das Dauerwohnrecht). Ważne, by pomieszczenie na które ma być wypłacany dodatek na pokrycie obciążeń było użytkowane osobiście przez wnioskodawcę

Kto nie ma prawa do dodatku mieszkaniowego w Niemczech?

 • Osoby, które otrzymują już inne dodatki na mieszkanie (np. wsparcie finansowe dla uczniów będących w trakcie nauki zawodu), bądź w przypadku których za czynsz płaci państwo, np. w ramach zapomogi dla bezrobotnych Hartz IV lub innych świadczeń socjalnych. Wyjątek stanowią świadczenia wypłacane jako pożyczka
 • Osoby, których miesięczne dochody brutto przekraczają poniższe kwoty, w zależności od ilości osób przypadających na gospodarstwo domowe. Należy pamiętać, że poniższe kwoty dotyczą Mietstufe 6, czyli największych miast, takich jak Kolonia, Hamburg, czy Monachium. W mniejszych miastach kwoty te są niższe.

1. Osoba: 1010,64 euro

2. Osoby: 1384,76 euro

3. Osoby: 1673,43 euro

4. Osoby: 2166,02 euro

5. Osób: 2461,22 euro

6. Osób: 2763,64 euro

Podane kwoty są kwotami przybliżonymi, bowiem urzędy odliczają określone sumy, o które pomniejszany jest brany pod uwagę dochód, np.:

 • Koszty ubezpieczenia
 • 125 euro miesięcznie na każdego ciężko niepełnosprawnego członka gospodarstwa domowego o stopniu niepełnosprawności minimum 80 z 100
 • 100 euro miesięcznie na każdego ciężko niepełnosprawnego członka gospodarstwa domowego o stopniu niepełnosprawności poniżej 80
 • 50 euro miesięcznie na każde dziecko poniżej 12 roku życia, jeśli osoba starająca się o dodatek mieszkaniowy mieszka z nim sama oraz ze względu na szkołę lub pracę znajduje się dłuższy okres dnia poza domem
 • do 50 euro miesięcznie na każde dziecko z własnym dochodem, które ukończyło 16 rok życia i ma poniżej 25 roku życia
 • Kwoty powstałe z zobowiązania do łożenia na dziecko lub inną osobę (czy dana kwota w całości może zostać odliczona od dochodu, który jest brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego, zależy od jej wysokości i jest wyszczególniona w decyzji o Wohngeld)

Oprócz tego należy wziąć pod uwagę, że dopuszczalny dochód brutto zwiększa się procentowo w zależności od tego, czy dana osoba ponosi dodatkowe koszty z tytułu zarobku:

 • 30% jeśli potrącany jest podatek od dochodu albo wynagrodzenia oraz ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne

 • 20% jeśli potrącane są wyłącznie dwie z powyższych opłat

 • 10% jeśli z własnej kieszeni płacona jest wyłącznie jedna z powyższych opłat

 • 0% w przypadku pozostałych dochodów bez potrąceń (kiedy brutto = netto, np. ALG I)

Jaki jest minimalny dochód uprawniający do złożenia wniosku na dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

Oprócz maksymalnego dochodu na osobę (patrz wyżej), podczas przyznawania Wohngeld brany jest również pod uwagę minimalny dochód. Osoby, których dochód jest zbyt niski odsyłane są do Jobcenter, gdzie mogą otrzymać dodatkową pomoc finansową. Aby wyliczyć minimalny dochód uprawniający do złożenia wniosku o Wohngeld należy:

 1. Ustalić aktualną stawkę zasiłku dla bezrobotnych adekwatną do sytuacji osobistej (Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech)
 2. Do ustalonej w pierwszym kroku kwoty zasiłku należy doliczyć koszty prądu, koszty czynszu brutto wraz z opłatami, koszty ubezpiecznia zdrowotnego oraz ewentualnie pozostałe dodatkowe wydatki, wynikające z indywidualnej sytuacji życiowej (np. ciężka choroba)

Ustalona w ten sposób kwota to fikcyjny dochód minimalny. Od fikcyjnego dochodu minimalnego należy następnie odjąć rzeczywisty dochód netto. Jeśli rzeczywisty dochód netto jest niższy od fikcyjnego dochodu minimalnego, to najprawdopodobniej zostaniecie odesłani do Jobcenter, aby tam starać się o pomoc finansową.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku na dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

Wniosek na dodatek mieszkaniowy (patrz niżej) to nie jedyny dokument jaki należy dostarczyć w odpowiedzialnym urzędzie, aby móc starać się o dodatkowe pieniądze na utrzymanie mieszkania. Niezbędne są oprócz tego (jeśli dotyczy):

 • Zaświadczenie od wynajmującego, niem. die Mietbescheinigung (o zaświadczenie najlepej poprosić spółdzielnię mieszkaniową lub wynajmującego, którzy z reguły wystawiają je bezproblemowo i często od ręki)
 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach, np. rozliczenia, niem. die Abrechnung
 • Zaświadczenia ze szkoły w przypadku dzieci powyżej 16 roku życia
 • Decyzja o wysokości renty, niem. der Rentenbescheid
 • Legitymacja o niepełnosprawności, niem. Schwerbehindertenausweis
 • Decyzja o wysokości zasiłku opiekuńczego
 • Zaświadczenie o płatności na utrzymanie
 • Zaświadczenia o zyskach z kapitału oraz dodatkowych aktywach
 • W przypadku dodatku na pokrycie obciążeń również zaświadczenie o środkach obcych wystawiane przez bank

Gdzie można złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy? (+polskie tłumaczenie!)

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest wyłącznie na wniosek oraz jeśli dana osoba spełnia określone warunki. Wnioski można znaleźć na stronach internetowych urzędów ds. dodatku mieszkaniowego poszczególnych miast, gmin oraz okręgów. Wohngeld wypłacany jest od momentu złożenia wniosku. Oznacza to, że jeżeli wniosek został złożony przykładowo 15-go maja, to dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za cały miesiąc maj, nawet jeśli wniosek nie był kompletny i będzie trzeba dostarczyć dodatkowe zaświadczenia lub formularze i ostateczna decyzja zapadnie dopiero w czerwcu.

Poniżej znajdziecie przetłumaczony wniosek o dodatek mieszkaniowy w Niemczech, który dostępny jest w oryginale w formacie PDF na stronie Ministerstwa Budownictwa, Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ruchu kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia pod następującym linkiem.

Dodatek mieszkaniowy w Niemczech cz. 1

Dodatek mieszkaniowy w Niemczech cz. 2

Dodatek mieszkaniowy w Niemczech cz. 3

Dodatek mieszkaniowy w Niemczech cz. 4

Dodatek mieszkaniowy w Niemczech cz. 5

2015-03-21_19h01_03

Ostatnia strona, to pouczenie prawne oraz potwierdzenie prawdziwości informacji podanych w formularzu. Należy pamiętać, aby w przypadku zwiększenia się dochodów lub powiększenia się gospodarstwa domowego o dodatkowe osoby, bezzwłocznie poinformować o tym odpowiedzialny urząd!

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

Dodatek mieszkaniowy jest obliczany na podstawie wysokości czynszu oraz dochodów miesięcznych uzyskiwanych na wszystkich członków gospodarstwa domowego (dla maksymalnie ośmiu członków gospodarstwa domowego). Rachunek ten wygląda następująco:

1,08 * (M – (a + b * M + c * Y) €

Gdzie M to kwota czynszu lub obciążenia w zaokrągleniu w euro; Y to dochody miesięczne w zaokrągleniu w euro; a i b oraz c to wartości, których zawartość zależna jest od ilości członków rodziny należących do gospodarstwa domowego.

W internecie można znaleźć kalkulatory Wohngeld, jak na przykład poniższy, wydany przez Ministerstwo Budownictwa, Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ruchu kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia:

Kalkulator Wohngeld

Jak długo wypłacany jest dodatek mieszkaniowy?

Wohngeld jest wypłacany przez okres dwunastu miesięcy. Jeśli w momencie składania wniosku jasne jest, iż sytuacja wnioskodawcy pozostanie w przyszłości w znacznym stopniu taka sama, to dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany na okres 18 miesięcy. Wohngeld jest wypłacany z góry na konto wnioskodawcy, w związku z czym we wniosku należy koniecznie umieścić informacje o koncie.

Jak długo czeka się na decyzję w sprawie Wohngeld?

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w Niemczech jest różny i może wynieść od trzech do nawet ośmiu tygodni. Wszystko zależy od urzędu i ilości pracy jaka na niego przypada. Jeśli czas oczekiwania jest zbyt długi, istnieje możliwość złożenia tzw. zażalenia do przełożonego na czynności urzędnika, niem. Dienstaufsichtsbeschwerde lub powództwa z powodu bezczynności, niem. Untätigkeitsklage:

Świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły

W przypadku rodzin otrzymujących dodatek mieszkaniowy i posiadających dzieci, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny (das Kindergeld), istnieje możliwość otrzymania dodatkowej zapomogi na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły, niem. Bildungs. – und Teilhabepaket. Świadczenie to wypłacane jest z reguły w formie rzeczowej i usługach. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj!

Jak szukać mieszkania w Niemczech?

Jeśli jesteście w trakcie poszukiwania mieszkania w Niemczech, to z pewnością zainteresują Was poniższe artykuły:

Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!

Oferty pracy w Niemczech - sprawdź teraz!

58 KOMENTARZE

 1. Mam pewne pytanie, a mianowicie. Jestem w zwiazku, partner pracuje w Niemczech, szukamy mieszkania zebym mogła do niego dojechac z dzieckiem. Zarabia ok 1500euro i tutaj pytanie czy nalezy mi sie dodatek do mieszkania ( mam niemieckie obywatelstwo) jesli umowa najmu nie bedzie na mnie zapisana a jedynie będę miała tam meldunek? Chciałabym zarejestrowac sie w job center by po przyjezdzie pracowac jednak nie wiem kiedy otrzymam pracę.

  • Witam, Wohngeld należy się osobom, których dochody są niewystarczające. W związku z tym, że Pani nigdzie nie pracuje, to Wohngeld nie będzie się Pani należał. W takiej sytuacji może się Pani starać o zasiłek dla bezrobotnych, jeśli posiada Pani niemieckie obywatelstwo, albo pracowała już jakiś czas w Niemczech. Pozdrawiam

  • Nie, zasiłek macierzyński jest rozliczany w rozrachunku z Elterngeld. Ta część zasiłku macierzyńskiego, która nie zostaje rozliczona w rozrachunku z Elterngeld traktowana jest jako dochód w myśl przepisów dotyczących Wohngeld. Pozdrowienia

 2. Witam serdecznie, mam pytanie mieszkam razem z inna dziewczyna i płacimy mieszkanie wspólnie jednak umowa jest tylko na nią ja jeśli jestem zameldowana i zarabiam netto ok 700e mogłabym starać sie o dodatek na mieszkanie? Czynsz wynosi nas wspólnie 600e. W dodatku wieczorem chodzę na deutschkurs który także opłacam sama. Mogłabym dostać jakieś dofinansowanie w mojej sytuacji ?

 3. Witam. Pracuję w DE od ponad roku. Za kilka miesięcy urodzi mi się synek. Chciałbym aby ze mną zamieszkała moja żona wraz z synkiem. Teraz aktualnie mieszkam ze znajomymi, ale wiadomo że jak moja żona z synkiem przyjadą do mnie na stałe będę musiał szukać mieszkania. Stąd moje pytanie czy mam szansę na otrzymanie Wohngeld bo wiadomo że utrzymanie 3 osobowej rodziny i mieszkania bez żadnych dodatków (oczywiście oprócz Kindergeld) z jednej pensji to trochę za mało.

  Pozdrawiam i czekam na liczne i pomocne odpowiedzi. Paweł

  • Witam, jak najbardziej ma Pan szanse na otrzymanie Wohngeld, szczególnie, że jak się domyślam, żona na początku nie będzie pracowała. Można też alternatywnie spróbować otrzymać pomoć z Jobcenter, jeśli dochody byłyby niewystarczające. Większość informacji znajdzie Pan na stronie, również w komentarzach. Pozdrowienia

 4. Jestem w ciąży. Pod koniec grudnia kończy mi się umowa. Wtedy bd podlegać pod arbeitsamt. Bd także miała najprawdopodobniej placone arbeitslosengeld przez 3 miesiace, później przejmuje mnie ubezpieczalnia, bo zacznę być na okresie mutterschutz. Gdybym chciała składać wniosek o wohngeld czy muszę to zrobić podczas podlegania pod urząd pracy czy mogę będąc na mutterschutz lub później (w każdym innym dowolnym czasie) ?

  • Zasiłek dla bezrobotnych wyklucza możliwość otrzymania Wohngeld, więc starałbym się go złożyć podczas Mutterschutz lub później.

 5. Witam mam takie pytanie. Chcę złożyć papiery na wohngeld i czy będzie należała się pomoc gdzie mój mąż zarabia brutto 1800E a ja jestem na zasiłku i dostaje 500E samych opłat mamy 600E i od lutego idę na kurs gdzie muszę za niego płacić , a jak dostane wohngel będę miała kurs bezpłatny
  Proszę o odpowiedź

  • Witam, o ile się nie mylę, to fakt otrzymywania zasiłku wyklucza możliwość otrzymania Wohngeld. Poza tym, jeśli otrzymuje Pani zasiłek, to może Pani otrzymać zniżkę na kurs. Wystarczy przy zapisywaniu się na niego zabrać decyzję/zaświadczenie odnośnie zasiłku.

   • PAw34

    Troche nie na miejscu takie opinie moim zdaniem. Jej maz zarabia w niemczech placi podatki tak wiec i przysluguja im wszystkie swiadczenia. To ze akurat w niemczech mozna dostac wiecej niz w Polsce nie znaczy ze nie mozna z tego korzstac. Dodatkowo badzmy szczerzy 1800 euro na miesiac to jest jakies 1200 euro netto. Nie sa to duze kokosy jesli ma sie rodzine.

    Pozdrawiam
    Michal 🙂

 6. Witam, jestem w 8 miesiącu ciąży. Nie uzyskuje żadnego dochodu w Niemczech, pracuje jedynie mój Mąż, który zarabia ok 2200 brutto. Czy w tej sytuacji możemy starać się o dodatek mieszkaniowy teraz bądź po narodzinach dziecka? Brany jest pod uwagę średni dochód na członka rodziny czy dochód męża? Osobiście nie pobieram teraz żadnych świadczeń.

  • Witam, pod uwage brany jest dochód na wszystkich członków rodziny. W zależności od miejscowości, w której Państwo mieszkacie oraz tego jakie potrącenia mąż płaci, może się okazać, że będziecie mieli Państwo prawo do Wohngeld. Zawsze warto złożyć wniosek, bo to nic nie kosztuje, a co najwyżej możecie Państwo otrzymać jedynie odpowiedź odmowną. Powodzenia!

 7. Dzień dobry. Dostaliśmy Wohngeld i tu moje pytanie. Czy musimy co miesiąc dostarczac rachunek męża ile miał wyplaty czy tylko ja sie zmieni? Dostalismy od grudnia a od stycznia dostal podwyżkę 100 euro czyli to tez będziemy musieli zglosic. I za styczen beda kazali nam oddac ta roznice czy odciagna w nastepnym miesiacu? Dziekuje za odpowiedź.

  • Witam, dla pewności zrobiłbym na Państwa miejscu termin w urzędzie i zapytał jak to wygląda w tej sytuacji. Nie wiem ile w sumie mąż zarabia, więc nie jestem w stanie stwierdzić czy będzie trzeba cokolwiek oddać. Pozdrawiam

 8. Witam
  Chciałabym ubiegać się o Wohngeld. Mieszkam z chłopakiem, on zarabia ok 2200 euro brutto, natomiast ja jestem zatrudniona tylko na mini job. Jak Pan myśli, czy mamy szansę na pomoc?
  Pozdrawiam, Ada

  • Witam, jeśli złożycie Państwo razem wniosek, to nie ma szans na Wohngeld ze względu na zbyt wysokie zarobki. Jeśli chłopak złoży wniosek na siebie, to również go nie otrzyma z tego samego powodu. Pozostaje opcja, iż Pani składa wniosek na siebie. W tym wypadku będzie Pani musiała uzasadnić, dlaczego Pani mieszka z drugą osobą (jeśli poda Pani, że chodzi o partnera, to również nie otrzymacie Wohngeld, bo będzie obliczany na podstawie obydwu dochodów), np. ze względu na koszta i pracę, z której nie mogłaby się Pani sama utrzymać. Jeśli urząd uzna Pani argument, to wtedy koszt czynszu jest dzielony na dwa i w takiej sytuacji może się Pani starać o Wohngeld na Pani część czynszu. Pozdrowienia

 9. Witam! Moja sytuacja wygląda następująco: jestem obecnie studentką w Polsce ale posiadam zameldowanie w Niemczech (moja mama tam mieszka i pracuje od roku). Po ukończeniu studiów prawdopodobnie będzie przysługiwało mi mieszkanie z tzw. „socjalu”. Nie znam zbyt dobrze języka niemieckiego i zastanawia mnie jaka pomoc finansowa będzie mi przysługiwać, czy zostanę wysłana na obowiązkowy kurs języka niemieckiego aby później dostać pracę? Obecnie dorabiam sobie w firmie w Polsce, która jest oddalona o 20 km od miejsca mojego zameldowania w Niemczech (Strefa przygraniczna). Czy jest mozliwość pracy w Polsce (zarobki ok 2000 zł) i pobierania dodatku mieszkaniowego w Niemczech itp ze względu na niski dochód?

  • Składałem papiery jakies 8 tygodni temu i nic zadnej decyzji. Dostałem propozycje pracy co chwile nowe ale mnie zbywają i nic nie mam kasy na nic zaraz. Raz dostalem od nich jakis bon na 100 e na zakupy procz nikotyny i alkocholu a tak nic zero odzewu co teraz mam robic ???

 10. Witam, czy pobieranie dodatku mieszkaniowego może może być powodem odmowy nadania obywatelstwa niemieckiego? Wiem, że np nie można pobierać zasiłku socjalnego itp, jak to wygląda z Wohngeld>
  Pozdrawiam

 11. Witam nasza sytuacja jest obecnie taka mąż i dzieci mają obywatelstwo niemieckie maz zarabia 1500 1600 euro netto na miesiąc chcemy bardzo być razem mamy jeszcze 8 letnią córkę i syna który będzie zameldowany z nami w niemczech ale studiuje w polsce w jakiej wysokosci możemy dostać dopłatę jesli czynsz mieszkania ktore chcemy wynająć wynosi 620 euro mamy przyznane również kindergeld 370 euro ale paraliżuje nas strach ze w 4 osoby będzie nam ciężko tam żyć czy mamy szansę na pomoc do mieszkania i w jakiej wysokości będę wdzięczna za informację z góry dziękuję I pozdrawiam

 12. Witam , mąz pracuje w niemczech zarabia 1450e ja jestem z dwójką dzieci w polsce i chcieli bysmy sie przeprowadzic do niemiec do męza i chciałam zapytać czy jakies zasiłki nam sie nalezą jezeli ja nie pracuje nigdzie , i jak to jest z mieszkaniem czy opieka nam dopłaci do mieszkania ? Bardzo dziekuje za odpowiedz i pomoc z góry pozdrawiam

 13. Witam.
  Przeprowadzilismy sie wraz z mezem do innego miasta.. Maz znalazl prace i zarabia brutto ok 1500 euro wiec netto ok 1100-1200. Ja nie mam pracy a zasilek dla bezrobotnych nalezy mi sie od 20 marca gdyz z poprzedniej pracy sama sie zwolnilam i mam karencje na trzy miesiace. Czy nalezy nam sie jakas pomoc? Wohngeld lub cos innego? Prosze o odpowiedz.

 14. Witam mieszkam z partnerem w De . w tej chwili tylko on pracuje . ja jestem bezrrobotna ale nie zarejestrowana JC. Partner na czysto zarabia 1200 euro za nieszkanie placimy ponad 600 euro i do tego dochodza inne zobowiazania finansowe. Moje pytanie brzmi czy mamy szanse na wochengeld?

 15. Mam tylko jedno pytanie. Zarabiam co miesiac inaczej. Jakie podac zarobki? Za ostatni miesiac? Srednia z trzech miesiecy? Z ostatniego roku? Dziekuje.

  • W moim wypadku zaświadczenie od spółdzielni było konieczne. W razie czego resztę dokumentów można dostarczyć w późniejszym terminie. Wohngeld zostanie i tak wypłacony od daty złożenia wniosku, nie zależnie od tego, czy wraz z dniem jego złożenia zostaną dostarczone wszystkie zaświadczenia.

 16. Witam. Jestem z mężem na Alg1 od stycznia. Złożyliśmy wniosek o Wohngeld ale nam nie przyznali. Jest nas 3 w domu. Moje pytanie to jakie warunki trzeba spelniac i jakie dochody trzeba miec zeby przyznali. Pozdrawiam

 17. Witam nam pytanie koczy mi sie teraz w kwietniu Wohengeld i bo dalej ja muszę złożyć od nowa wniosek czy tylko uzupełnić wyciągi bankowe i przedłuża sytuacja sie zmieniła pod tym względem ze skonczyl sie okres Elterngeld moj i mam 600€ mniej miesięcznie . Pozdrawiam

 18. Witam mieszkam z mezem w niemczech obecnie nie pracuje od jakiegos 2lat teraz spodziewam sie dziecka maz zarabia ok 2000tys euro miesiecznie za mieszkanie odbijane jest 700 euro czy mozemy starac sie o doplate do mieszkania?

 19. Witam , moja sytuacja jest nastepująca . Obecnie od pol roku jetsem na zasilku chorobowym . Zostalam zwolniona w miedzyczasie z pracy w DE . Niedlugo bede skladać papiery o zasilek w DE . Mieszkam wraz z córką tutaj . Mam pytanie córka zarabia okolo 1360 euro na reke a ile bedzie wynosil mój zasilek nie wiem ale mysle ze jakies 700 euro netto , Za mieszkanie placimy 450 , Czy w takiej sytuacji moge wnioskowac o doplate do mieszkania ? I ewentualnie jak to mądrze zrobić ? Dodam że splacam kredyt w DE a córka w PL . Czy to ma jakis wplyw na decyzje urzedu ?
  Bardzo prosze o odpowiedź .

 20. Witam mam pytanie a mianowicie ,mieszkałem do niedawna u kolegi przez 9 miesięcy w domu rodzinnym w 5 osób. Dom około 130 metrów,miałem malutką kuchnie i małą sypialnie. Pare dni temu sie wyprowadziłem i właściciel wręczył mi kartke z dopłata za ogrzewanie,prad itp. w wysokości 650 euro. Nie miałem tam z nimi żadnej umowy ani nie płaciłem kaucji byłem tam tylko zameldowany i mieszkałem normalnie co teraz mam zrobić z tą dopłatą ?
  Dzięki za pomoc .

 21. Witam,,moje pytanie brzmi.
  Jestem na zwolnieniu lekarskim od ośmiu miesięcy i mój dochód to 884 euro,czynsz to kwota 370+inne opłaty,mieszka ze mną dorosła córka,która też nie jest zdrowa (skóra atopowa),nie może podjąć pracy pierwszej z brzegu np. sprzątanie czy kuchnia bo proces chorobowy się nasila.Czy w takim wypadku mogę ubiegać się o dofinansowanie .Dziękuję za odpowiedzi i Pozdrawiam.

 22. Witam mieszkam w DE od grudnia/ meldunek staly/,jestem na rencie ./311 €/ dostałam dodatek mieszkaniowy 116 € nie wiem co z tym zrobić ,bo za mieszkanie place 270 € + 50€ prąd , a choruje onkologicznie i leczę się w Niemczech . A na życie nic nie zostaje .Nie należy mi się żadne dofinansowanie ,bo nie pracowałam w DE. A wyjechać nie mogę ,bo w PŁ skończyło się leczenie . Z jakich dofinansowań mogę skorzystać . Pozdrawiam

 23. Witam jaką sznse mamy na dostanie Wohngeld, nasza sytuacjia wygląda następująco. Ja od 15 czerwca nie pracuje i nie przysługują mi rzadne pieniądze gdyż nie przepracowalam 12 miesięcy, zwolnilam sie dla tego ze nie znam niemieckiego i wybieram sie do szkoły językowej na kurs ktory trwa 6 miesięcy, mój mąż pracuje.i zarabia około 1300 euro czasem 1200 zależy ile godzin i jaki miesiąc. Małżeństwem jesteśmy od miesiąca. Czy mamy jakies szanse na dostanie tego dodatku? I mam jeszcze 2 pytanie co gdy bedzie nam sie to zależało a mąż zmieni prace na lepsza gdzie bedziemy to przekraczać? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 24. Witam, z pośród wszystkich zapewne jestem najstarszą, bo i już emerytka. Przyznam szczerze, że mimo moich 63 lat chętnie powróciłabym do Niemiec aby ponownie tam zamieszkać, lecz zadaję sobie i do Was pytanie; jaką mam szansę? Otrzymuję wdowią rentę z Niemiec tj. 390euro i 800zł to przecież za mało aby opłacić mieszkanie i codzienne utrzymanie. Zatem, czy ja też mogłabym ubiegać się o mieszkanie socjalne? Za informację z góry dziękuję.bunia

  • Jeśli mogę zapytać.. Ile Pani przepracowala lat w Niemczech i jakie byly srednie dochody co miesiąc? Chodzi mi o kwote emerytury 390eu

 25. Zarabiam 500 Euro, jestem osoba samotną. Czy przysługuje mi Wohngeld? Jeśli tak, to czy jest jakiś okres minimalny od podjęcia pracy?

 26. Witam serdecznie!
  Od sierpnia 2017 pracuje w niemieckiej firmie z chłopakiem. Obecnie mieszkamy w hotelu pracowniczym (placimy 400euro za 2os/mc). W grudniu otrzymamy mieszkanie ze spoldzielni gdzie całkowity czynsz wynosi 400euro + prad dodatkowo internet, telefon.
  Mieszkanie 55m2 na 2 osoby. Zarabiamy aktualnie 1000euro netto razem 2000euro. Czy nam przysluguje jakiś dodatek do mieszkania itd? Chlopak ma obywatelstwo jednakze nigdzie na razie nie zostalo to pokazane. Zamierzamy zostac tutaj na stałe. Bede bardzo wdzieczna za odpowiedź! 🙂

 27. Witam serdecznie. Czy we wniosku Wohngeldu trzeba rowniez w dochodach podac uzyskana dywidende z posiadanych akcji w PL? Dochod z grania na gieldzie to rozumiem, ze sie podaje na podstawie pit-8c, a na dywidende żadnego kwitu sie nie dostaje. Rok wcześniej we wniosku wykazałem dywidende i obrot akcjami w przychodach i nie wiem czy nie było to błędem, bo przy kolejnym wniosku urzednik wnika coraz bardziej i zada z mojego banku w pl dziwnych zaświadczeń.

 28. Witam właśnie zwolniono mnie z pracy , mieszkam z chłopakiem czy mogę się starać o dodatek mieszkaniowy przy jego zarobku 1200€ ?

 29. witam mieszkam z męzem i 3dzieci w lehrte maz jest jedynym zywicielem rodziny wynagrodzenie wynosi okolo 1300-1600e wynajmujemy mieszkanie za 900e czy nalezy nam sie Wohngeld

 30. witam , mieszkam w niemczech od poł roku, przyjechalam do partnera razem z nasza córką, ja nie pracuje i uczeszczam na sprachkurs na ktory skierował mnie jobcenter, moj partner pracuje tu 1,5roku , zarabia 1260e, czy wohngeld nam sie nalezy , czy wtedy bede zwolniona z oplaty za kurs?

 31. Dzień dobry,
  Jestem samotną matką. Pracuję w Holandii, ale mieszkam w Niemczech. Czy również należy mi się wohngeld?

 32. Witam sprawa wyglada tak
  Mieszkamy z chlopakiem i 7 miesiecznym synkiem . Chlopak zarabia 2800 brutto netto 1800 Za mieszkanie placimy 790 plus 70 prad . czy mamy szanse na wohengeld ?

 33. Witam mam pytanie! Mój mąż się zwolnił z pracy ma 3 miesięczną pauzę do kuroniówki, natomiast mi nie przedłużyli umowy wszystkie papiery są dostarczone. Cały czas czekamy na odpowiedź już jakieś 2 miesiące. Teraz jesteśmy bez środków do zycia. Czy jak złoże wniosek o Wohngeld czy go dostanę?

 34. Do osob starajacych sie o Wohngeld. Mam 63 lata, renta 322 euro, koszt kawalerki 335 + prad.
  W 100% urzad pokrywa mi od 14m-cy koszt najmu kawalerki oraz doplaca roznice do zasilku socjalnego.
  Jak dlugo moge otrzymywac to dofinansowanie za mieszkanie?

 35. Hej chce pójść do szkoły a zarobki ucznia wiadomo nie są duże będę zarabiać 850 euro za mieszkanie płace 550 zimne czy mam szanse na pomoc?

 36. witam mam pytanie jak można zmieni nr konta na które są wpłacane pieniądze na zasiłek mieszkaniowy( Wohngeld)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika