Świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły (niem. Bildungs- und Teilhabepaket), to dofinansowanie wypłacane przez państwo niemieckie na dzieci rodzinom o niskich zarobkach. Ideą projektu jest zapewnienie podobnych warunków nauki oraz uczestnictwa w życiu szkoły dzieciom, które bez dofinansowania nie mogłyby sobie pozwolić na udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, wycieczkach i innych wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez szkołę. Dzięki państwowemu wsparciu finansowemu biedniejsze dzieci mogą oprócz tego korzystać z korepetycji, brać udział w zajęciach pozaszkolnych, a także otrzymywać w szkole obiady.

Kto ma prawo do świadczeń?

Jeśli macie prawo do świadczeń wymienionych w II kodeksie prawa socjalnego (das Sozialgesetzbuch II), w szczególności do zasiłku dla bezrobotnych (das Arbeitslosengeld), pomocy socjalnej (die Sozialhilfe), dodatku mieszkaniowego (das Wohngeld) czy dodatku na dziecko (der Kinderzuschlag), to automatycznie przysługują Wam również świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły – prawo to obowiązuje dzieci do 25 roku życia.

Na co można otrzymać świadczenia?

Świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły są wypłacane na:

  • Wycieczki szkolne, zarówno jedno- jak i kilkudniowe
  • Wyposażenie szkolne w następujących ratach: 1.08. w wysokości 70 euro i 1.02. w wysokości 30 euro
  • Przejazdy do szkoły
  • Korepetycje, jeśli istnieje taka potrzeba
  • Obiady (rodzic płaci tylko 1 euro składki za posiłek lub ryczałtową stawkę 16 euro za jeden miesiąc)
  • Płatne zajęcia szkolne jak i pozaszkolne (sportowe, kulturalne, itp.) dla dzieci w wieku do 18 lat; w tym wypadku świadczenie wynosi 10 euro miesięcznie

W jaki sposób można otrzymać świadczenie?

Aby świadczenie na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły dotarło do niego jak najszybciej, ustawodawca postarał się o specjalne udogodnienia, jak choćby niski stopień obciążeń biurokratycznych w postaci wyłącznie jednostronicowego wniosku, który należy wypełnić (patrz niżej). Wypełniony wniosek należy oddać w Jobcenter lub administracji miasta/powiatu. Świadczenie zostanie wypłacone bezpośrednio placówce, która odpowiada za daną ofertę. Wyjątek stanowią świadczenia na wyposażenie szkolne oraz transport do szkoły, te są bowiem wypłacane na konto wnioskodawcy.

Jak wypełnić wniosek o świadczenie na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły?

Aby otrzymać pomoc finansową w ramach świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły, należy postawić w formularzu krzyżyk w odpowiednim miejscu oraz przygotować ewentualnie stosowne zaświadczenia. Poniżej przedstawiamy przetłumaczony przez nas wniosek o świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły, który w oryginale można znaleźć TUTAJ.

świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły

Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!

Oferty pracy w Niemczech - sprawdź teraz!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika