Czym jest w Niemczech świadczenie na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły (Bildungs- und Teilhabepaket)?

  Świadczenie na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły (niem. Bildungs- und Teilhabepaket), to dofinansowanie wypłacane przez państwo niemieckie rodzinom o niskich zarobkach. Ideą projektu jest zapewnienie podobnych warunków nauki oraz uczestnictwa w życiu szkoły dzieciom, które bez dofinansowania nie mogłyby sobie pozwolić na udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, wycieczkach i innych wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez szkołę. Dzięki państwowemu wsparciu finansowemu, biedniejsze dzieci mogą oprócz tego korzystać z korepetycji, brać udział w zajęciach pozaszkolnych, a także otrzymywać w szkole obiady.

  Kto ma prawo do świadczenia?

  Jeśli macie prawo do świadczeń wymienionych w II kodeksie prawa socjalnego (das Sozialgesetzbuch II), w szczególności do zasiłku dla bezrobotnych (das Arbeitslosengeld), pomocy socjalnej (die Sozialhilfe), dodatku mieszkaniowego (das Wohngeld) czy dodatku na dziecko (der Kinderzuschlag), to automatycznie przysługuje Wam również świadczenie na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły – prawo to obejmuje dzieci do 25 roku życia.

  Na co można otrzymać świadczenie?

  Świadczenie na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły jest wypłacane na:

  • Wycieczki szkolne, zarówno jedno- jak i kilkudniowe
  • Wyposażenie szkolne w następujących ratach: w pierwszym półroczu szkolnym 130 euro (01.02.2024) i 65 euro w drugim półroczu szkolnym (01.08.2024). W sumie 195 euro.
  • Przejazdy do szkoły – w tym koszty biletu miesięcznego, którego uczeń może używać także na przejazdy prywatne
  • Korepetycje, jeśli istnieje taka potrzeba
  • Obiady (rodzic płaci tylko 1 euro składki za posiłek lub ryczałtową stawkę 16 euro za jeden miesiąc)
  • Płatne zajęcia szkolne jak i pozaszkolne (sportowe, kulturalne, itp.) dla dzieci w wieku do 18 lat; w tym wypadku świadczenie wynosi 15 euro miesięcznie

  W jaki sposób można otrzymać świadczenie?

  Aby świadczenie na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły dotarło do niego jak najszybciej, ustawodawca postarał się o specjalne udogodnienia, jak choćby niski stopień obciążeń biurokratycznych w postaci wyłącznie jednostronicowego wniosku, który należy wypełnić (patrz niżej). Wypełniony wniosek należy oddać w Jobcenter lub administracji miasta/powiatu. Świadczenie zostanie wypłacone bezpośrednio placówce, która odpowiada za daną ofertę. Wyjątek stanowią świadczenia na wyposażenie szkolne oraz transport do szkoły, te są bowiem wypłacane na konto wnioskodawcy.

  Jak wypełnić wniosek o świadczenie na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły?

  Aby otrzymać pomoc finansową w ramach świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły, należy postawić w formularzu krzyżyk w odpowiednim miejscu oraz przygotować ewentualnie stosowne zaświadczenia. Poniżej przedstawiamy przetłumaczony przez nas wniosek o świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły, który w oryginale można znaleźć TUTAJ.

  1. Wniosek o świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły
  2. Proszę przeczytać uwagi na drugiej stronie, w szczególności o ochronie danych osobowych!
  3. Dzień złożenia wniosku
  4. Urząd
  5. Stempel wpłynięcia wniosku
  6. Nazwisko, imię wnioskodawcy
  7. Numer wspólnoty potrzeb (do znalezienia na piśmie z
  8. Nazwisko, imię dziecka
  9. Data urodzenia
  10. Dziecko chodzi do
  a) Szkoły ogólnej/przyuczającej do zawodu
  b) Przedszkola
  11. Nazwa, adres szkoły/instytucji
  12. Wnioskuje się o następujące świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły
  13. Jednodniowa wycieczka szkolna/przedszkolna. (Proszę przedłożyć zaświadczenie o uczestnictwie oraz wysokości kosztów)
  14. Kilkudniowe wycieczki szkolne
  15. Zapotrzebowanie na artykuły szkolne [tylko w przypadku zasiłku rodzinnego (niem. Kindergeld), bądź dodatku mieszkaniowego (niem. Wohngeld)]
  16. Transport szkoły
  a) Ponoszone są koszty na drogę do szkoły w wysokości …. euro miesięcznie
  b) Otrzymywane jest wsparcie finansowe na transport od osób trzecich (np. z powiatu lub kraju związkowego) w wysokości …. euro miesięcznie. (Proszę dołączyć stosowne zaświadczenie np. decyzje, rachunki, pokwitowania, decyzję odmowną pobliskiej szkoły lub inne powody, jeśli dziecko uczęszcza do bardziej oddalonej szkoły)
  17. Finansowanie nauki (uzupełniające informacje porównaj dodatkowy formularz)
  18. Obiady
  a) Dziecko regularnie uczestniczy we wspólnych obiadach
  b) Dziecko chodzi w godzinach od …. do …. do szkoły/przedszkola i bierze udział we wspólnych obiadach średnio …. dni w miesiącu. (Jeśli istnieje zaświadczenie o miesięcznych kosztach, proszę je dołączyć. Możliwe jest również bezpośrednie rozliczenie z podmiotem dostarczającym obiady)
  19. Uczestnictwo w socjalnym i kulturalnym życiu placówki
  20. Pożądana jest następująca aktywność
  a) składki członkowskie w obszarach sportu, zabawy, gier, kultury i spotkań towarzyskich
  b) Zajęcia ze sztuki
  c) Uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych
  21. Nazwa placówki, która oferuje zajęcia (klub sportowy, szkoła muzyczna lub podobne):
  22. Koszty w euro rocznie (im Jahr) miesięcznie (im Monat) kwartalnie (im Quartal) półrocznie (im Halbjahr)
  Proszę dodać zaświadczenia o wysokości kosztów
  23. Miejsce, data oraz podpis wnioskodawcy i w razie konieczności jego prawnego opiekuna

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  1 KOMENTARZ

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  1 Komentarz
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Ada

  Właśnie byłam w urzędzie miasta złożyć wniosek o zwrot kosztów za szkolny autobus i o wyposażenie sxkolne, niestety wniosek nie posiada punktu odnośnie wyposażenia. Przyznano Mi tylko zwrot kosztów za autobus bo tylko to zaznaczyłam. Były również wycieczki szkolne, korepetycje i obiady. Czy to zależy od landu? Nie każdy urząd miasta może to respektować? Pozdrawiam

  1
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x