Więcej

  Jakie koszty można odliczyć w Niemczech od podatku?

  Terminy składania deklaracji podatkowych w Niemczech

  Podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego (Steuererklärung) za 2020 rok muszą je złożyć w urzędzie skarbowym do dnia 31 lipca 2021 roku. Więcej na temat podatków w Niemczech przeczytacie tutaj: Podatki w Niemczech – wszystko co musicie wiedzieć!.

  Kwota wolna od podatku na rok 2021 wynosi w Niemczech 9 744 euro. W przypadku par kwotę tą mnożymy razy dwa. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: podatki w Niemczech.

  W Niemczech moża odliczyć wiele wydatków od podatku. Poniżej przeczytacie jakie wydatki uznaje niemiecki fiskus!

  Pokój do pracy

  Niemieccy podatnicy mogą liczyć na zwrot części kosztów ponoszonych na pokój do pracy wyłącznie wtedy, gdy pomieszczenie jest wykorzystywane tylko do celów zawodowych. Pokój wykorzystywany tylko tymczasowo do pracy, nie jest uznawany przez Finanzamt – tak zadecydował Federalny Trybunał Finansowy.

  Pracownicy, którzy nie pracują wyłącznie w domu, ale nie mają do dyspozycji innego pomieszczenia, na przykład nauczyciele lub przedstawiciele handlowi, mogą odliczyć od podatku do 1.250 euro rocznie na pokój do pracy. Może to zostać potwierdzone na piśmie przez pracodawcę, co ułatwi uznanie odliczenia przez urząd skarbowy.

  Studia za granicą

  Jeśli Wasze dziecko studiuje poza Europą, powinno zachować meldunek w domu rodzinnym lub ponownie zameldować swoje główne miejsce zamieszkania u rodziców – wówczas rodzice nadal będą uprawnieni do zasiłku rodzinnego lub zasiłku na dziecko.

  Pogrzeb

  Wydatki na pogrzeb – w tym koszty pogrzebu, nagrobka, miejsca pochówku, aranżacji kwiatowych itp. – mogą być uznane za obciążenia nadzwyczajne, o ile przekraczają one wartość spadku. Wtedy można odliczyć je w Niemczech od podatku.

  Rachunki

  W przyszłości nie będzie już konieczne dołączanie rachunków do deklaracji podatkowej w Niemczech. Jednakże urząd skarbowy może się tego domagać. Warto zatem przechowywać rachunki i inne dokumenty. Nasza rada: W przypadku nadzwyczajnych obciążeń, najlepiej od razu samemu dołączyć rachunki. To oszczędza czas.

  Związki zawodowe

  Każdy, kto jest w Niemczech członkiem związku zawodowego lub jakiegoś stowarzyszenia zawodowego, może odliczyć od podatku pełną kwotę opłaconych składek. Jeśli odliczenie tego typu kosztów ma miejsce po raz pierwszy, dostarczenie odpowiednich zaświadczeń zaoszczędzi pytań ze strony urzędnika.

  Świadczenia z tytułu pracowniczych programów emerytalnych

  Państwowe emerytury w Niemczech będą w przyszłości stosunkowo niskie. Dlatego też ustawodawca promuje oszczędzanie na starość. Ustawa mająca na celu wsparcie zakładowych systemów emerytalnych (niem. betriebliche Altersvorsorge) ma przede wszystkim umożliwić osobom o niskich dochodach nabycie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego.

  Kto przystąpił do zakładowego systemu emerytalnego, nie płaci od wpłaconych w fazie oszczędzania składek ani podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne. Pod warunkiem, że składki nie przekraczają czterech procent progu dochodowego. Próg dochodu uprawniający do ubezpieczenia emerytalnego jest corocznie ustalany przez państwo. W 2020 roku to 85.200 euro (Zachód) i 80.400 euro (Wschód) rocznie. Pracodawca potrąca składki bezpośrednio z wynagrodzenia brutto. W fazie emerytalnej wypłacane świadczenia muszą być następnie opodatkowane według indywidualnej stawki podatkowej. Podobnie, mogą być należne składki. Ponieważ doświadczenie pokazuje, że oba te czynniki są niższe na emeryturze niż w życiu zawodowym, odnosicie zatem korzyści.

  Na Dojczland.info możecie wykupić korzystne ubezpieczenie emerytalne: Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech.

  Koszty ubiegania się o pracę

  Koszty związane z ubieganiem się o pracę można w Niemczech odliczyć od podatku w pełnej kwocie i to bez względu na to, czy pracę otrzymaliśmy, czy też nie. Koszty odpowiednich książek, czy czasopism lub kursów są brane tak samo pod uwagę, jak teczka na dokumenty aplikacyjne czy koszty dojazdu na rozmowy kwalifikacyjne. Kto nie jest w stanie udokumentować wszystkich wydatków, może naliczyć stawkę ryczałtową w wysokości 2,50 euro za podanie wysłane drogą elektroniczną oraz 8,50 euro za podanie wysłane pocztą. Jako dowody mogą służyć kopie podań o pracę i odpowiedzi na nie.

  Praca wolontariacka

  Dobrowolna praca jest opłacalna, również jeśli chodzi o rozliczenie podatkowe: dzięki kwocie wolnej od podatku przewidzianej na prace dodatkowe (przykładowo jako kierownik chóru, czy trener), każdy może zarobić w Niemczech dodatkowo do 3 000 euro (w roku 2020 było to 2 400 euro) i nie musi odprowadzać od tych dochodów podatku. Każdy, kto jest w Niemczech zaangażowany w działalność stowarzyszeń lub instytucji społecznych jako przewodniczący lub skarbnik, może otrzymać do 840 euro w ramach zwrotu poniesionych kosztów (w roku 2020 było to 720 euro), które będą zwolnione od podatku i składek ubezpieczenia społecznego.

  Samochód służbowy

  Każdy, kto korzysta z samochodu służbowego z napędem elektrycznym lub hybrydowym, otrzyma w Niemczech również ulgę podatkową. Zamiast standardowo jednego procenta ceny katalogowej, tylko 0,5 procenta musi zostać opodatkowane jako korzyść pieniężna. Zniżka dotyczy pojazdów elektrycznych i hybrydowych zakupionych lub wydzierżawionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

  Koszty sądowe

  Jeśli w danym roku podatkowym ponieśliście koszty adwokackie lub sądowe, można je odliczyć od kwoty wpływów.

  Usługi dla gospodarstw domowych

  Wiele usług związanych z gospodarstwem domowym można odliczyć od podatku: W przypadku pomocy domowej, usług opiekuńczych lub bieżących prac ogrodniczych – 20 procent można odliczyć bezpośrednio od podatku. Maksymalna kwota jest ograniczona do 4000 euro rocznie. Dotyczy to również wydatków w drugim mieszkaniu lub apartamentach wypoczynkowych. Jednakże maksymalna kwota ma zastosowanie do wszystkich rezydencji razem wziętych. Więcej na ten temat tutaj: Urząd skarbowy w Niemczech może pokryć koszty wiosennych porządków!.

  Opieka nad dziećmi

  Wszyscy rodzice mogą potrącić dwie trzecie kosztów opieki nad dzieckiem, maksymalnie do 4 000 euro na dziecko. Dziecko nie może być jednak starsze niż 14 lat. Ograniczenia wiekowe nieobowiązują dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki na działalność rekreacyjną, takie jak opłaty na kluby sportowe lub lekcje jazdy konnej, nie podlegają odliczeniu od podatku.

  Dodatek dla osób dojeżdżających do pracy

  Samochodem, pociągiem, rowerem lub pieszo: na dojazd do pracy przysługuje dodatek w wysokości 30 centów za każdy kilometr, ale liczy się tylko jazda w jedną stronę, a nie podróż powrotna. Naciąganie nic nie da: urząd skarbowy w Niemczech bierze pod uwagę wyłącznie najkrótsze połączenie.

  Renowacja i montaż

  Wydatki na renowacje, naprawy i modernizacje mogą zostać potrącane w części od podatku. Państwo bierze pod uwagę 20 procent kosztów wynoszących maksymalnie 6000 euro, czyli 1 200 euro. Również najemcy i zarządcy nieruchomości oraz właściciele mogą odliczyć te koszty od podaktu. Uznaje się również koszty konserwacji i naprawy lodówki, pieca lub pralki. Uwaga: Płatność musi być dokonana bezgotówkowo, a koszty materiałowe nie są brane pod uwagę.

  Koszty podróży

  Możliwe od 2010 roku: W zeznaniu podatkowym urząd skarbowy będzie musiał zaliczyć proporcjonalnie koszty podróży służbowej, nawet jeśli podróż ta była częściowo spowodowana względami prywatnymi.

  Koszty rozwodu w zeznaniu podatkowym

  Od 2013 r. koszty rozwodu nie podlegają w Niemczech odliczeniu od podatku. Inna sytuacja ma miejsce tylko wtedy, gdy bez postępowania sądowego zagrożony byłby byt gospodarczy danej osoby. W związku z tym odliczenie podatkowe może być uzasadnione jedynie w absolutnie wyjątkowych przypadkach.

  Telefon i Internet

  Osoby, które korzystają z połączeń telefonicznych i internetowych w celach służbowych, mogą odliczyć część tych kosztów. Bez przedłożenia odpowiednich rachunków Finanzamt uznaje maksymalnie do 20 euro miesięcznie.

  Rok separacji

  Za okres separacji byli partnerzy mogą zostać opodatkowani razem, a następnie po raz ostatni otrzymać taryfę małżeńską. Jest to szczególnie istotne w przypadku znacznych różnic w dochodach.

  Alimenty

  Koszty utrzymania osób trzecich mogą być potrącone jako obciążenia nadzwyczajne (Obciążenia nadzwyczajne w Niemczech – co to jest i jak je odliczyć od podatku?).

  Jeśli odlicza się alimenty, np. na pełnoletnie dzieci, jako nadzwyczajne obciążenie, to w roku 2021 można uzyskać ulgę podatkową w wysokości do 9 744 euro (w roku 2020: 9 408 euro). Liczą się wszystkie wydatki na pokrycie kosztów utrzymania, takie jak żywność, odzież czy mieszkanie – w gotówce lub w naturze.

  Osoby rozwiedzione mają jeszcze jedną możliwość ubiegania się o alimenty. W ramach realnego podziału majątku można odliczyć do 13 805 euro rocznie plus składki podstawowe na ubezpieczenie zdrowotne i na opiekę długoterminową dla byłego partnera jako wydatki specjalne. Osoba uprawniona musi jednak zobowiązać się do płacenia podatku od alimentów jako innych dochodów.

  Przeprowadzka

  Godziny pracy spedytora w przypadku przeprowadzki prywatnej mogą być odliczone od podatku jako usługa świadczona w ramach prowadzenia gospodarstwa domowego (niem. Haushaltsnahe Dienstleistungen – więcej tutaj). Jeśli relokacja jest wywołana zawodowo, wydatki mogą zostać odliczone jako wydatki związane uzyskaniem przychodu. Kwota ryczałtowa za przeprowadzki przeprowadzone od kwietnia 2021 wynosi 886 euro dla osób samotnych. Na każdą dodatkową osobę mieszkającą w gospodarstwie domowym stawka ryczałtowa wynisu 580 euro euro. Ale również dodatkowe koszty, związane z przeprowadzką, mogą w niektórych przypadkach zostać odliczone od podaktu. Jeśli dziecko ma przykładoow problemy w nowej szkole i potrzebuje dodatkowych lekcji, koszty te mogą zostać odliczone od podatku w wysokości maksymalnie do 1 926 euro na rok.

  Jakie koszty mieszkania może odliczyć od podatku najemca w Niemczech?

  O tym przeczytacie w poniższym artykule:

  Jakie koszty mieszkania może odliczyć od podatku najemca w Niemczech?

  OPTYMALIZACJA FINANSÓW

  NA START W NIEMCZECH

  POPULARNE WŚRÓD POLAKÓW

  4 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  4 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  ruda

  Witam, dziekuje za artykul naprawde przydatna wiedza.
  Chcialabym zapytac jak to jest z kredytem na dom (hipoteka) mizna odliczyc od podatku?
  Z gory dziekuje za idpowiedz.

  Dominik123

  Witam. Czy jest jakaś kwota minimalna którą należy uzbierać z wydatków aby otrzymać zwrot podatku ?
  Pozdrawiam

  test

  1000 euro

  Slawek

  Witam, mam pytanie odnośnie odliczenia kosztów przeprowadzki.Zona dostała w Niemczech prace i w związku z tym przeprowadzamy sie do Niemiec. Czy koszty przeprowadzki z Polski do Niemiec tez sa brane pod uwagę przy rozliczaniu podatku i będzie w związku z tym ulga?

  Dołącz do nas!

  188,272FaniLubię
  14,600ObserwującyObserwuj
  218ObserwującyObserwuj

  Popularne

  Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w roku 2023 – Terminy dla wszystkich landów!

  Święta i dni wolne od pracy są z wytęsknieniem wyczekiwane przez większość osób. W związku z tym, że Niemcy to republika federacyjna, każdy z...

  Mając te choroby przewlekłe, można w Niemczech przejść na emeryturę trzy lata wcześniej – bez potrąceń

  Jeśli jesteście przewlekle chorzy, pod pewnymi warunkami możecie w Niemczech przejść na wcześniejszą emeryturę – bez negatywnych konsekwencji finansowych. Jakie przepisy mają tu zastosowanie...

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych zaczynają się od kodu miejsca rejestracji pojazdu. Jego długość zależy od wielkości danego miasta lub powiatu (w zależności od przynależności...

  Terminy wypłat Kindergeld w 2023 roku – sprawdź kiedy otrzymasz przelew!

  Kindergeld jest wypłacany co miesiąc na podane we wniosku konto. W zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld (niem. „Endziffer”) pięniądze otrzymacie na początku miesiąca,...

  Płaca minimalna w Niemczech 2023 – aktualne kwoty oraz najważniejsze regulacje!

  Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje w Niemczech płaca minimalna (niem. Mindestlohn), która wynosiła wtedy 8,50 euro na godzinę. Regulacja ta ma na celu...
  4
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x