Jakie koszty można odliczyć w Niemczech od podatku?

Terminy składania deklaracji podatkowych w Niemczech

Deklaracje podatkowe za rok 2018 można składać w Niemczech do 31 lipca. Osoby korzystające z pomocy doradcy podatkowego mają jeszcze więcej czasu na przesłanie deklaracji podatkowej do niemieckiego urzędu skarbowego. Zamiast końca roku, jak dotychczas, od 2019 roku termin składania deklaracji podatkowych przygotowanych przez doradców podatkowych upływa aktualnie na koniec lutego następnego roku – tj. 29 lutego 2020 r. dla deklaracji podatkowej za rok 2018. Więcej na temat podatków w Niemczech przeczytacie tutaj: Podatki w Niemczech – wszystko co musicie wiedzieć!.

W Niemczech moża odliczyć wiele wydatków od podatku. Poniżej przeczytacie jakie wydatki uznaje niemiecki fiskus!

Wydatki na fundusz emerytalny można odliczyć w Niemczech od podatku

Wydatki na fundusz emerytalny lub systemy emerytalne mogą zostać w Niemczech odliczone od podaktu. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 23.712 euro. Za rok 2017 r. Finanzamt uznaje tylko 84% kosztów, a za tok 2018 r. 86%.

Pokój do pracy

Niemieccy podatnicy mogą liczyć na zwrot części kosztów ponoszonych na pokój do pracy wyłącznie wtedy, gdy pomieszczenie jest wykorzystywane tylko do celów zawodowych. Pokój wykorzystywany tylko tymczasowo do pracy, nie jest uznawany przez Finanzamt – tak zadecydował Federalny Trybunał Finansowy.

Pracownicy, którzy nie pracują wyłącznie w domu, ale nie mają do dyspozycji innego pomieszczenia, na przykład nauczyciele lub przedstawiciele handlowi, mogą odliczyć do 1.250 euro rocznie. Powinno to zostać potwierdzone na piśmie przez pracodawcę, co ułatwi uznanie odliczenia przez urząd skarbowy.

Studia za granicą

Jeśli Twoje dziecko studiuje poza Europą, powinno zachować meldunek w domu rodzinnym lub ponownie zameldować swoje główne miejsce zamieszkania u rodziców – wówczas rodzice nadal będą uprawnieni do zasiłku rodzinnego lub zasiłku na dziecko.

Pogrzeb

Wydatki na pogrzeb – w tym koszty pogrzebu, nagrobka, miejsca pochówku, aranżacji kwiatowych itp. – mogą być uznane za obciążenia nadzwyczajne, o ile przekraczają one wartość spadku. Wtedy można odliczyć je w Niemczech od podatku.

Rachunki

W przyszłości nie będzie już konieczne dołączanie rachunków do deklaracji podatkowej w Niemczech. Jednakże urząd skarbowy może się tego domagać. Warto zatem przechowywać rachunki i inne dokumenty. Nasza rada: W przypadku nadzwyczajnych obciążeń, najlepiej od razu samemu dołączyć rachunki. To oszczędza czas.

Związki zawodowe

Każdy, kto jest w Niemczech członkiem związku zawodowego lub jakiegoś stowarzyszenia zawodowego, może odliczyć od podatku pełną kwotę opłaconych składek. Jeśli odliczenie tego typu kosztów ma miejsce po raz pierwszy, dostarczenie odpowiednich zaświadczeń zaoszczędzi pytań ze strony urzędnika.

Świadczenia z tytułu pracowniczych programów emerytalnych

Państwowe emerytury w Niemczech będą w przyszłości stosunkowo niskie. Dlatego też ustawodawca promuje oszczędzanie na starość. Ustawa mająca na celu wsparcie zakładowych systemów emerytalnych ma przede wszystkim umożliwić osobom o niskich dochodach nabycie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Maksymalna kwota wsparcia wzrosła z 2.976 do 3.048 euro rocznie w 2017 roku. W 2018 r. kwota ta wynosi 3.120 euro. Bez podatku (ale nie bez ubezpieczenia społecznego) może w pewnych warunkach wynosić dodatkowo 3.120 euro rocznie.

Na Dojczland.info możecie wykupić korzystne ubezpieczenie emerytalne: Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech.

Koszty ubiegania się o pracę

Koszty związane z ubieganiem się o pracę można w Niemczech odliczyć od podatku w pełnej kwocie i to bez względu na to, czy pracę otrzymaliśmy, czy też nie. Koszty odpowiednich książek, czy czasopism lub kursów są brane tak samo pod uwagę, jak teczka na dokumenty aplikacyjne czy koszty dojazdu na rozmowy kwalifikacyjne. Kto nie jest w stanie udokumentować wszystkich wydatków, może naliczyć stawkę ryczałtową w wysokości 2,50 euro za podanie wysłane drogą elektroniczną oraz 8,50 euro za podanie wysłane pocztą. Jako dowody mogą służyć kopie podań o pracę i odpowiedzi na nie.

Praca wolontariacka

Dobrowolna praca jest opłacalna, również jeśli chodzi o rozliczenie podatkowe: dzięki kwocie wolnej od podatku przewidzianej na prace dodatkowe (przykładowo jako kierownik chóru, czy trener), każdy może zarobić w Niemczech do 2.100 euro (w latach przed 2013 rokiem) i/lub 2.400 euro (od roku 2013) dodatkowo i nie musi odprowadzać od tych dochodów podaktu. Każdy, kto jest w Niemczech zaangażowany w działalność stowarzyszeń lub instytucji społecznych jako przewodniczący lub skarbnik, może otrzymać do 720 euro w ramach zwrotu poniesionych kosztów, które będą zwolnione od podatku i składek ubezpieczenia społecznego.

Kwota wolna od podatku w Niemczech

Kwota wolna od podatku wynosi w Niemczech na rok 2019 9.168 euro. W przypadku par kwotę tą mnożymy razy dwa. Również wysokość kwoty wolnej od podaktu z tytułu świadczeń alimentacyjnych, do której koszty te można odliczyć jako obciążenia nadzwyczajne, została podniesiona i na rok 2019 wynosi 9.168 euro.

Samochód służbowy

Każdy, kto korzysta z samochodu służbowego z napędem elektrycznym lub hybrydowym, otrzyma w Niemczech również ulgę podatkową. Zamiast standardowo jednego procenta ceny katalogowej, tylko 0,5 procenta musi zostać opodatkowane jako korzyść pieniężna. Zniżka dotyczy pojazdów elektrycznych i hybrydowych zakupionych lub wydzierżawionych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Koszty sądowe

Jeśli w danym roku podatkowym ponieśliście koszty adwokackie lub sądowe, można je odliczyć od kwoty wpływów.

Usługi dla gospodarstw domowych

Wiele usług związanych z gospodarstwem domowym można odliczyć od podatku: W przypadku pomocy domowej, usług opiekuńczych lub bieżących prac ogrodniczych – 20 procent można odliczyć bezpośrednio od podatku. Maksymalna kwota jest ograniczona do 4000 euro rocznie. Dotyczy to również wydatków w drugim mieszkaniu lub apartamentach wypoczynkowych. Jednakże maksymalna kwota ma zastosowanie do wszystkich rezydencji razem wziętych. Więcej na ten temat tutaj: Urząd skarbowy w Niemczech może pokryć koszty wiosennych porządków!.

Dodatek na dzieci

Kto mało zarabia, otrzymuje w Niemczech dodatek na dziecko (czytaj tutaj!). Ten wzrósł na początku roku 2017 o 10 euro do 170 euro miesięcznie. Kwota ta obowiązuje nadal.

Opieka nad dziećmi

Wszyscy rodzice mogą potrącić dwie trzecie kosztów opieki nad dzieckiem, maksymalnie do 4.000 euro na dziecko. Dziecko nie może być jednak starsze niż 14 lat. Ograniczenia wiekowe nieobowiązują dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki na działalność rekreacyjną, takie jak opłaty na kluby sportowe lub lekcje jazdy konnej, nie podlegają odliczeniu od podatku.

Kwota wolna od podatku na dziecko

Od lipca 2019 roku zasiłek rodzinny wzrośnie w Niemczech o 10 euro na dziecko i miesiąc. Kwota wolna od podatku na dziecko wzrośnie z 4.788 euro do 4.980 euro dla par, które są oceniane razem dla celów podatkowych. Jednakże skorzystać można tylko z jednej opcji: Finanzamt sprawdza automatycznie dla każdego indywidualnie, która z nich jest dla danej osoby korzystniejsza.

Dodatek dla osób dojeżdżających do pracy

Samochodem, pociągiem, rowerem lub pieszo: na dojazd do pracy przysługuje dodatek w wysokości 30 centów za każdy kilometr, ale liczy się tylko jazda w jedną stronę, a nie podróż powrotna. Naciąganie nic nie da: urząd skarbowy w Niemczech bierze pod uwagę wyłącznie najkrótsze połączenie.

Renowacja i montaż

Wydatki na renowacje, naprawy i modernizacje mogą zostać potrącane w części od podatku. Państwo bierze pod uwagę 20 procent kosztów wynoszących maksymalnie 6000 euro, czyli 1200 euro. Również najemcy i zarządcy nieruchomości oraz właściciele mogą odliczyć te koszty od podaktu. Uznaje się również koszty konserwacji i naprawy lodówki, pieca lub pralki. Uwaga: Płatność musi być dokonana bezgotówkowo, a koszty materiałowe nie są brane pod uwagę.

Koszty podróży

Możliwe od 2010 roku: W zeznaniu podatkowym urząd skarbowy będzie musiał zaliczyć proporcjonalnie koszty podróży służbowej, nawet jeśli podróż ta była częściowo spowodowana względami prywatnymi.

Emerytura Rürup

Od 2017 r. składki na emeryturę w Rürup będą podlegały większym odliczeniom. Maksymalna kwota podatku dla emerytury Rürup wzrasta z 22.767 do 23.362 euro. Ponadto udział, jaki urząd skarbowy bierze pod uwagę wpłacone składki, wzrasta z 82 do 84 procent. W 2018 roku kwota ta wzrasta do 86 procent.

Koszty rozwodu w zeznaniu podatkowym

Od 2013 r. koszty rozwodu nie podlegają w Niemczechodliczeniu od podatku. W sprawach, które miały miejsce wcześniej, można odwołać się do orzeczenia BFH – i ewentualnie potrącić koszty.

Telefon i Internet

Osoby, które korzystają z połączeń telefonicznych i internetowych w celach służbowych, mogą odliczyć część tych kosztów. Bez przedłożenia odpowiednich rachunków Finanzamt uznaje maksymalnie do 20 euro miesięcznie.

Rok separacji

Za okres separacji byli partnerzy mogą zostać opodatkowani razem, a następnie po raz ostatni otrzymać taryfę małżeńską. Jest to szczególnie istotne w przypadku znacznych różnic w dochodach.

Alimenty

Koszty utrzymania osób trzecich mogą być potrącone jako obciążenia nadzwyczajne (Obciążenia nadzwyczajne w Niemczech – co to jest i jak je odliczyć od podatku?). Za rok 2017 można odliczyć maksymalnie 8.820 euro, czyli o 168 euro więcej niż w roku 2016. Za rok 2018 kwota ta wzrasta do 9.000 euro.

Przeprowadzka

Godziny pracy spedytora w przypadku przeprowadzki prywatnej mogą być odliczone od podatku jako usługa świadczona w ramach prowadzenia gospodarstwa domowego (niem. Haushaltsnahe Dienstleistungen – więcej tutaj). Jeśli relokacja jest wywołana zawodowo, wydatki mogą zostać odliczone jako wydatki związane uzyskaniem przychodu. Kwota ryczałtowa za przeprowadzki przeprowadzone do końca stycznia 2017 r. wynosi 746 euro dla osób samotnych i 1493 euro dla osób będących w związku małżeńskim oraz odpowiednio 764 i 1528 euro za kolejne przeprowadzki. Na każdą dodatkową osobę mieszkającą w gospodarstwie domowym stawka ryczałtowa wzrasta do 337 euro. Ale również dodatkowe koszty, związane z przeprowadzką, mogą w niektórych przypadkach zostać odliczone od podaktu. Jeśli dziecko ma przykładoow problemy w nowej szkole i potrzebuje dodatkowych lekcji, koszty te mogą zostać odliczone od podatku w wysokości maksymalnie do 1.926 euro na rok.

Jakie koszty mieszkania może odliczyć od podatku najemca w Niemczech?

O tym przeczytacie w poniższym artykule:

Jakie koszty mieszkania może odliczyć od podatku najemca w Niemczech?

źródło: stern.de

Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Oferty pracy w Niemczech. Więcej na: praca.dojczland.info

4 KOMENTARZE

Obserwuj
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy najpopularniejszy
Inline Feedbacks
View all comments
ruda

Witam, dziekuje za artykul naprawde przydatna wiedza.
Chcialabym zapytac jak to jest z kredytem na dom (hipoteka) mizna odliczyc od podatku?
Z gory dziekuje za idpowiedz.

Dominik123

Witam. Czy jest jakaś kwota minimalna którą należy uzbierać z wydatków aby otrzymać zwrot podatku ?
Pozdrawiam

test

1000 euro

Slawek

Witam, mam pytanie odnośnie odliczenia kosztów przeprowadzki.Zona dostała w Niemczech prace i w związku z tym przeprowadzamy sie do Niemiec. Czy koszty przeprowadzki z Polski do Niemiec tez sa brane pod uwagę przy rozliczaniu podatku i będzie w związku z tym ulga?

177,583FaniLubię
5,205ObserwującyObserwuj

Na start w Niemczech

Przydatne linki

Niemieckie ubezpieczenia

4
0
Co o tym myślisz? Skomentuj!x
()
x