Najemcy w Niemczech mają możliwość odliczenia od podatku różnych kosztów ponoszonych na mieszkanie. Poniżej przedstawiamy o jakie koszty dokładnie chodzi.

Koszty eksploatacji mieszkania (die Nebenkosten)

Koszty prądu, wody, za ogrzewanie czy wywóz śmieci, to koszty zaliczane do wydatków prywatnych, w związku z czym nie ma możliwości odliczenia ich od podatku. Koszty eksploatacji mieszkania, które można odliczyć to:
 • Koszty dozorcy (der Hausmeister)
 • Koszty ogrodnika (der Gärtner)
 • Koszty kominiarza (der Schornsteinfeger)
 • Koszty służb zimowych (der Winterdienst)

Powyższe usługi, nazywane w niemieckim prawie podatkowym „haushaltnahe Dienstleistungen” (~usługi powiązane z gospodarstwem domowym), mogą zostać podane w oświadczeniu podatkowym w wysokości do 20.000 euro/rok. Od podatku można odliczyć 20% tej sumy. Oznacza to, iż roczne obciążenie podatkowe może zostać pomniejszone o 4.000 euro. Urząd skarbowy (Finanzamt) musi jednak uznać wydatki za możliwe do odliczenia podatkowego. Do usług powiązanych z gospodarstwem domowym niemieckie prawo podatkowe zalicza usługi, które mogą teoretycznie zostać wykonane również przez najemce, tzn. takie do których wykonania nie trzeba zatrudniać fachowca.

Pozostałe usługi powiązane z gospodarstwem domowym

 • Pielęgnacja i opieka nad członkami rodziny
 • Koszty opieki nad dziećmi
 • Prace związane z czyszczeniem (np. mieszkania, okien, klatki schodowej)
 • Pielęgnacja ogrodu (np. podcinanie żywopłotu)
 • Koszty przeprowadzki

Usługi wykonywane przez fachowców/robotników

Usługi, które mogą zostać wykonane jedynie przez fachowców, np. płytkarzy czy elektryków, to w niemieckim prawie podatkowym tzw. „Handwerkerleistungen” (~usługi wykonywane przez fachowców/robotników). W przypadku wydatków na usługi wykonywane przez fachowców/robotników, kwota podlegająca odliczeniu od podatku jest nieco niższa i wynosi 1.200 euro. W ramach rozliczenia podatkowego można przedkładać rachunki o maksymalnej wysokości 6.000 euro, z czego urząd skarbowy uznaje 20%. Należy pamiętać, iż od podatku mogą zostać odliczone jedynie koszty wynagrodzenia bez kosztów materiału!

Do usług wykonywanych przez fachowców/robotników zalicza się przykładowo:

 • Prace renowacyjne pomieszczeń
 • Prace modernizacyjne urządzeń domowych
 • Koszty kominiarza
 • Koszty projektowania ogrodu (jednak nie jego pielęgnacja)

Koszty przeprowadzki

Koszty przeprowadzki są również uznawane przez niemieckie urzędy skarbowe jako nadające się do odliczenia. Warunkiem koniecznym jest istnienie związku pomiędzy nimi oraz stosunkiem pracy. Ten ma miejsce, jeśli zmiana mieszkania dokonywana jest przykładowo z powodu zmiany miejsca pracy lub przeniesienia firmy w inne miejsce (w tym wypadku koszty te liczą się do Werbungskosten – kosztów uzyskania przychodu). Jeśli pracownik zmienia miejsce zamieszkania, aby zaoszczędzić na dojazdach do pracy, to w tej sytuacji również można liczyć na ulgi podatkowe. Warunkiem jest skrócenie drogi dojazdu o minimum godzinę dziennie. Koszty przeprowadzki są uznawane ryczałtem (pauschal). Osoby w związku małżeńskim mogą odliczyć w sumie 1.390 euro, a osoby samotne 695 euro. Na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym dolicza się 306 euro.

Przykłady kosztów związanych z przeprowadzką, które mogą zostać odliczone od podatku w Niemczech:

 • Podwójna opłata czynszu
 • Koszty transportu
 • Koszty podróży w celu poszukiwania mieszkania
 • Kredyt na przeprowadzkę

Domowy gabinet

Jeśli najemca jest w stanie dowieść, iż jeden z pokoi w mieszkaniu używany jest jako miejsce do pracy, istnieje możliwość dokonania odliczenia jego kosztów od podatku. W tym wypadku muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Pracodawca nie udostępnia żadnego innego miejsca pracy
 • Domowy gabinet stanowi główne miejsce wykonywania zawodu. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych jak i pracujących na własny rachunek

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, to rocznie można odliczyć od podatku do 1.250 euro. W przypadku osób pracujących na własny rachunek nie została nałożona górna granica odliczenia. Do kosztów na gabinet domowy zalicza się przykładowo:

 • Zakup mebli biurowych
 • Koszty ponoszone na czynsz, prąd, wodę, odsetki i ogrzewanie

Osoby zatrudnione wykazują powyższe koszty jako koszty uzyskania przychodu (die Werbungskosten), natomiast osoby prowadzące własną działalność gospodarczą wykazują je jako koszty utrzymania firmy (die Betriebskosten).

Więcej o podatkach w Niemczech:

Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!

Oferty pracy w Niemczech - sprawdź teraz!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika