Klasy podatkowe w Niemczech 2024: Informacje od A do Z!

  W Niemczech podatnicy są kwalifikowani do 6 różnych klas podatkowych (niem. Steuerklassen), w zależności od sytuacji osobistej. To, do której „trafimy” będzie miało wpływ na wysokość płaconych przez nas podatków.

  W największych uproszczeniu to, co określa naszą klasę podatkową, to nasz stan cywilny. Klasę możemy wybrać samodzielnie tylko po ślubie. W Niemczech jesteśmy zobligowani do informowania urzędu skarbowego o wszystkich kwestiach, które mogą mieć wpływ na zmianę klasy podatkowej (np. rozwód).  Przy meldunku w Niemczech osobom samotnym automatycznie przypisywana jest pierwsza klasa podatkowa.

  Jeśli posiadamy dzieci, to do Finanzamtu (urząd skarbowy w Niemczech) należy dostarczyć akt urodzenia, aby móc skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci, zwanej po niemiecku Kinderfreibetrag. Małżeństwo otrzymuje przy meldunku automatycznie komibinację klas podatkowych 4/4. Można ją zmienić przesyłając do Finanzamtu wniosek o zmianę na kombinację 3/5 (poniżej w tekście znajdzieci link do artykułu, w którym dokładnie tłumaczymy jak to zrobić).

  Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą się starać o drugą klasę podatkową, lecz również w tym wypadku należy dostarczyć odpowiedni wniosek. Pracodawca pobiera z Finanzamtu raz w miesiącu drogą elektroniczną aktualny stan klasy podatkowej, na podstawie którego wyliczane jest wynagrodzenie.

  Klasy podatkowe w Niemczech w skrócie

  W największych uproszczeniu w Niemczech mamy 6 klas podatkowych:

  • Klasa I: osoby niezamężne / rozwiedziona / w separacji / owdowiałe / osoby w związku małżeńskim, których małżonek nie jest rezydentem podatkowym w Niemczech lub mieszka poza UE / osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe
  • Klasa II: osoby samotnie wychowujące dzieci, uprawniona do zasiłków dla samotnych rodziców
  • Klasa III: osoby zamężne, których małżonek jest bezrobotny lub jest zaliczany do piątej klasy podatkowej / osoby owdowiałe (do roku od śmierci małżonka)
  • Klasa IV: małżeństwa, które mają podobne zarobki (obydwoje przebywają na terenie Niemiec) / małżeństwa, które nie zdecydowały się na wybór żadnej klasy podatkowej
  • Klasa V: osoby zamężne, których małżonek należy do trzeciej klasy podatkowej
  • Klasa VI: osoby, które otrzymują wiele pensji od więcej niż jednego pracodawcy / osoby pracujące w dwóch lub więcej zawodach

  Jak dowiedzieć się, jaką mamy klasę podatkową?

  Po zameldowaniu w Niemczech w czasie kilku tygodni otrzymujemy numer identyfikacji podatkowej. Podajemy go naszemu pracodawcy.

  Finanzamt przypisuje nas do określonej klasy podatkowej na podstawie naszego stanu cywilnego, a następnie informuje o tym naszego pracodawcę. Pracodawcy, gdy już zna naszą klasę podatkową, może właściwie odprowadzać zaliczki na nasz podatek dochodowy. Do czasu ustalenia klasy podatkowej będziemy płacić najwyższą stawkę podatku. Informację o naszej klasie podatkowej znajdziemy również na odcinku naszej wypłaty – jest on oznaczony pod symbolem StKl., czyli Steuerklasse.

  Na co ma wpływ klasa podatkowa w Niemczech?

  Klasa podatkowa w Niemczech ma wpływ na wysokość świadczeń chorobowych, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłków macierzyńskich i wychowawczych (tzw. Kindergeld) czy alimentów.

  Klasy podatkowe nie mają wpływu na ostateczną zapłaconą przez nas kwotę podatku w danym roku. Podatki w każdej z klas mogą okazać się zbliżone. Główna różnica to kwota podatku pobierana w formie zaliczek. Jeśli jesteśmy w klasie podatkowej, w której są pobierane wysokie zaliczki na poczet podatku, możemy liczyć na zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli natomiast jesteśmy w klasie podatkowej, w której są pobierane niskie zaliczki na poczet podatku, być może będziemy musieli dopłacić nadpłacony podatek na koniec roku podatkowego.

  Klasy podatkowe w Niemczech

  Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na temat klas podatkowych w Niemczech!

  Steuerklasse 1

  Podatek w 1. klasie podatkowej w Niemczech wynosi około 28%. Obejmuje ona następujące grupy osób:

  • Osoby niezamężne
  • Osoby rozwiedzione
  • Osoby w separacji
  • Osoby owdowiałe (co najmniej 2 lata temu)
  • Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe
  • Osoby w związku małżeńskim, których małżonek nie jest rezydentem podatkowym w Niemczech
  • Osoby w związku małżeńskim, których małżonek mieszka poza Unią Europejską

  W 2024 roku kwota wolna od podatku w 1. klasie podatkowej wynosi 11 604 euro.

  Podatnicy z pierwszej klasy podatkowej nie muszą z reguły rozliczać się co roku. Mogą jednak zostać do tego zobligowani przez niemiecki Urząd Skarbowy (niem. Finanzamt) lub zrobić to dobrowolnie, aby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku. W ramach tej klasy musimy bowiem odprowadzane dość wysokie zaliczki na poczet podatku dochodowego. Klasa ta jest przypisywana automatycznie.

  Jeśli samotnie wychowuje dzieci i pobieramy zasiłki, możemy zmienić klasę 1 na 2.

  Steuerklasse 2

  2.klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in. osoby samotnie wychowujące dzieci, pobierające zasiłki rodzinne na dzieci. W 2024 roku kwota wolna od podatku w 2. klasie podatkowej wynosi 11 604 euro.  Druga klasa podatkowa w Niemczech obejmuje bardzo wąską grupę podatników, mianowicie osoby samotnie wychowujące dzieci, które pobierają zasiłki rodzinne na dzieci. Dzieci muszą mieszkać w jednym gospodarstwie domowym z podatnikiem. Do tej klasy nie jesteśmy przypisywani automatycznie, musimy złożyć odpowiedni wniosek w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt)

  Steuerklasse 3

  Podatek w 3. klasie podatkowej w Niemczech wynosi około 26%. Do tej klasy podatkowej przypisywane są osoby:

  • osoby zamężne, których małżonek jest bezrobotny lub jest przypisany do 5. klasy podatkowej
  • osoby owdowiałe (do roku od śmierci małżonka)

  W 2024 roku kwota wolna od podatku w 3. klasie podatkowej wynosi 23 208 euro (oboje małżonków).

  Trzecia klasa podatkowa w Niemczech obejmuje przede wszystkim małżeństwa i osoby w związkach partnerskich, czyli najwięcej niemieckich podatników. Zazwyczaj w ramach tej klasy sami musimy uregulować nadpłacony podatek dochodowy.  Małżeństwa będące w klasie podatkowej 3, muszą składać wspólne coroczne zeznanie podatkowe. Ostatecznym dniem rozliczenia jest 31 lipca danego roku.

  Trzecia klasa podatkowa jest opłacalna tylko w sytuacji, gdy nasz współmałżonek ma niskie dochody. Jeśli jeden z małżonków wybierze klasę 3, drugi automatycznie przypisywany jest do klasy 5.

  Steuerklasse 4

  4 klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in.:

  • małżeństwa, które mają podobne zarobki (obydwoje przebywają na terenie Niemiec)
  • małżeństwa, które nie zdecydowały się na wybór żadnej klasy podatkowej (są przypisani po zawarciu małżeństwa albo po uzyskaniu meldunku w Niemczech)

  W 2024 roku kwota wolna od podatku w 4. klasie podatkowej wynosi 11 604 euro. Czwarta klasa podatkowa jest przypisywana automatycznie małżeństwom (jeśli nie wybiorą innej). Warto w niej pozostać, jeśli zarobki obydwu małżonków są na zbliżonym poziomie.

  Steuerklasse 5

  5. klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in.:

  • osoby zamężne, których małżonek należy do trzeciej klasy podatkowej
  • osoby pracujące w dwóch lub więcej zawodach

  W klasie podatkowej 5 nie ma już zastosowania podstawowa kwota wolna od podatku oraz kwota wolna od podatku na dziecko, ponieważ są one uwzględniane w przypadku partnerów w klasie 3. Jeśli jeden z małżonków/partnerów wybrał trzecią klasę podatkową, druga osoba jest automatycznie przypisywana do piątej. Małżeństwa będące w klasie podatkowej 5, muszą składać wspólne zeznanie podatkowe.

  Steuerklasse 6

  6.klasa podatkowa w Niemczech obejmuje m.in.: osoby, które otrzymują wiele pensji od więcej niż jednego pracodawcy.

  Zasadniczo klasa podatkowa 6 ma najwyższe obciążenie podatkowe, ponieważ nie można w niej skorzystać ani z ulgi na dzieci, ani z ulgi pracowniczej, ani z ulgi podstawowej. Wysokie potrącenia i niewielkie odliczenia roczne są uzasadnione drugim stosunkiem pracy, ponieważ w rezultacie dana osoba zarabia więcej.

  Przed podjęciem drugiej pracy z klasą podatkową 6, warto obliczyć, czy ta druga praca jest opłacalna finansowo. W klasie podatkowej 6 nie ma znaczenia, czy jest się żonatym lub posiada dzieci. Wynika to z faktu, że w tym przypadku nie można uwzględniać żadnych rocznych odliczeń. To sprawia, że klasa podatkowa 6 różni się zasadniczo od klas podatkowych 1 do 5.

  Jak się dowiedzieć jaka jest moja aktualna klasa podatkowa?

  Osoby samotne, które nie posiadają dzieci otrzymują pierwszą klasę podatkową. Jeśli Wasza sytuacja rodzinna jest jednak inna, to klasę podatkową w Niemczech można ustalić następująco:

  • Od 1. stycznia 2013 roku funkcjonuje w Niemczech elektroniczna karta podatkowa, niem. Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (w skrócie ELStAM), która zastąpiła dotychczasową papierową wersję karty podatkowej (Lohnsteuerkarte). ELStAM zawiera wszelkie dane podatnika, również informacje o aktualnej klasie podatkowej. Niemieckie urzędy skarbowe (Finanzamt) udzielają informacji dotyczących danych zawartych w elektronicznej karcie podatkowej. Aby dowiedzieć się jaką klasę podatkową aktualnie posiadacie, wystarczy wykonać telefon do urzędu skarbowego lub przesłać maila z zapytaniem
  • Można również udać się osobiście do Finanzamtu, gdzie od ręki zostanie wystawione zaświadczenie o klasie podatkowej

  Klasa podatkowa w Niemczech, jeśli jedno z małżonków mieszka w Polsce

  W związku z tym, że wiele osób pyta o klasę podatkową w sytuacji, kiedy jedno z małżonków mieszka w Polsce, postanowiliśmy napisać o tym krótką informację. Otóż sytuacja wygląda następująco:

  • Jeśli łączne zarobki w przynajmniej 90 procentach podlegają niemieckiemu podatkowi dochodowemu, to istnieje możliwość otrzymania 3 klasy podatkowej w Niemczech. Jeśli zarobki jednego z małżonków nie przekraczają kwoty 23 208 (stan: 2024) euro rocznie, to możliwość otrzymania 3 klasy podatkowej jest dana, nawet jeśli niemieckiemu podatkowi dochodowemu podlega mniej niż 90 proc. łącznych zarobków. Zmiany można dokonać w urzędzie skarbowym składając nieformalny wniosek
  • Małżonek pracujący w Niemczech, musi dołączyć do rozliczenia podatkowego robionego w Niemczech zaświadczenie o zarobkach drugiego z małżonków, które mieszka i pracuje w Polsce

  Czy rozliczać się wspólnie z małżonkiem mieszkającym w Polsce, czy lepiej osobno?

  Jeśli pracujecie w Niemczech, a małżonek w Polsce, to pojawia się pytanie, czy korzystniej jest się rozliczać razem w Niemczech, czy lepiej osobno. Otóż, jeśli małżonek mieszkający w Polsce zarabia mniej, to warto dokonać wspólnego rozliczenia w Niemczech. W tym celu należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach małżonka w Polsce. Olbrzymią zaletą tego rozwiązania jest możliwość dokonania odliczeń z tytułu „rozłąki z rodziną”. W ramach tego odliczenia można na przykład podać koszty przejazdu do Polski (raz w miesiącu), co w skali roku stanowi pokaźną sumę.

  Kto w Niemczech jest zobowiązany do zrobienia rozliczenia podatkowego?

  Na to pytanie odpowiedzieliśmy tutaj: Kto jest w Niemczech zobowiązany do zrobienia rozliczenia podatkowego?

  Jak znaleźć niedrogiego doradcę podatkowego w Niemczech?

  W Niemczech istnieją tak zwane Lohnsteuerhilfeverein, czyli stowarzyszenia pomagające w sprawach związanych z podatkiem od wynagrodzenia, np. w dokonywaniu rocznego rozliczenia podatkowego. Całość funkcjonuje na zasadach członkostwa, w ramach którego uiszcza się roczną składkę. Wysokość składki zależy od wysokości zarobków. Można ją obliczyć na stronie wybranego stowarzyszenia. Przykładowa składka w stowarzyszeniu „Steuerring”: przy zarobkach 33 000 euro brutto rocznie wysokość składki wynosi 98 euro rocznie.
  Oto kilka popularnych stowarzyszeń pomagających w sprawach podatkowych:

  Jak zmienić klasę podatkową w Niemczech?

  Jeśli zastanawiacie się w jakich sytuacjach opłacalna będzie zmiana klasy podatkowej w Niemczech i jak tego dokonać, to zachęcamy do przeczytania następującego artykułu:

  Znajdziecie w nim szczegółowe informacje oraz przetłumaczony formularz.

  Numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacyjny?

  Z tego miejsca zachęcamy również do przeczytania artykułu wyjaśniającego różnice pomiędzy numerem identyfikacji podatkowej oraz numerem identyfikacyjnym:

  Oprócz tego we wzorach pism znajdziecie wniosek o opodatkowanie w Niemczech dla osób bez meldunku:

  Ile netto z brutto w Niemczech?

  Jeśli chcecie się dowiedzieć ile wyniesie Wasza wypłata netto, możecie skorzystać z naszego kalkulatora:

  Klasa podatkowa dla firmy w Niemczech

  Wiele osób wychodzi z błędnego założenia, że osoby posiadające w Niemczech firmę, mają własną klasę podatkową. Z tych i innych błędnych informacji wyprowadzamy Was w tym artykule: 7 błędnych opinii dotyczących klas podatkowych dla osób posiadających w Niemczech firmę.

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  232 KOMENTARZE

  232 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Maciek

  Jaka klasa mi przysługuje jak rozpocząłem pracę w Niemczech a moja małżonka pracuje w Polsce?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  julia

  Witam , mój maz pracuje ja nie , dlaczego jego z automatu wrzuczyli na 4 klasę , skoro ja nie pracuje i nigdy nie pracowała w de( mamy 3 dzieci) . Jego zarobki brutto to około 1500 eu , czy mozemy liczyć na zwrot podatku ? Dziękuje Julia

  grzegorz

  Witam Mam takie pytanie pracuje w Niemczech od sierpnia 2013 roku. w tym czasie grupe podatkową miałem 1. A w grudniu 2013r wziąłem z żoną ślub i w grudniu 2014roku została zmieniona mi grupa podatkowa na 3. Żona w tym czasie nie pracowała dopiero podjęła pracę od 25 lutego 2015r na 1/2 etatu w Polsce na pewno za jakiś czas żona też będzie miała zmieniony etat z 1/2 na większy. Żona z córką cały czas przebywają w Polsce tylko ja jestem za granicą. Też mamy córkę 3 letnią która chodzi od Lutego do przedszkola. Czy mam dobrą grupe podatkową dobraną… Czytaj więcej »

  Anan

  Witam! Mój mąz pracuje i zarabia ok 1400e brutto, ja jestem na wychowawcym i dostaję ok 630e miesięcznie ( do lipca tego roku). Oboje jesteśmy w Niemczech. Mąż jest na 3 klasie podatkowej, ja na 5 tej. Czy ta kombinacja będzie dla nas najkorzystniejsza? Słyszałam, że musimy się rozliczyć z podatku i jak pobiera się pieniądze od Państwa (np. kuroniówka, macierzyńskie, wychowawcze) to będzie trzeba dużo dopłacić, bo są one nie opodatkowane. Bardzo proszę o odpowidź! Z góry dziękuję!

  kasiek91

  Witam, pracuje w Niemczech od września 2014, mam 3 klasę podatkową. Mąż pracuje i wychowuje dzieci w Polsce. Czy słusznie mam 3 i czy będę miała nie dopłatę podatku?

  DarekF

  Witam. Pracuję w Niemczech od czerwca 2014 roku, moja małżonka pracuje w Polsce, mamy dwójkę dzieci, w Niemczech utrzymuję się sam, tzn opłacam noclegi, dojazdy i wyżywienie . Przez cały ten czas byłem w I klasie podatkowej, w marcu 2015 złożyłem wniosek o zmianę klasy podatkowej na IV . Myślałem wcześniej o III klasie, jednak kobieta z mojej firmy zasiała we mnie wątpliwość i postraszyła taką możliwością, że dopłacę do tego interesu . Ja zarabiam ok. 2000 – 2300 netto miesięcznie ( wliczając Diety), bez diet to ok 2000 brutto, natomiast roczny dochód mojej żony w Polsce to 62000 zł… Czytaj więcej »

  Prask

  Witam serdecznie.Otóż od czterech lat przebywam w Niemczech,moje dochody brutto to około 2500 tyś euro jestem w trzecie klasie podatkowej.Natomiast moja żona przebywa w Polsce i pracuje w służbie zdrowia ma możliwość przejścia na własną działalność gdzie dochód miesięczny będzie kształtował się około 1100 euro miesięcznie mamy dwójkę dzieci jedno jest na studiach drugie ma szesnaście lat,jaki najlepszy w moim przypadku jest próg podatkowy z góry bardzo dziękuję za informację Pozdrawiam.

  zarobki w niemczech

  Witam mam pytanie ponieważ mój maz dzisiaj dostał oferte w niemczech zarobki 2500 brutto ile bedzie miał na reke .pozdrawiam

  mario

  Cześć mam pytanie pracuje w Niemczech 11 miesięcy umowę mam do 1 lipca tego roku, jestem ze mną moja żoną i dzieckiem, dziecko nie słyszy ma głęboki niedosłuch (jest zaimplantowana i słyszy dobrze najmniejsze szmery) nie pobieramy z tego tytułu żadnych pieniędzy od państwa i teraz zrodził się problem żona (chce musi ) wracać do Polski już wyjaśniam dlaczego!!! Chcieliśmy posłać nasze dziecko do przedszkola ale trzeba zrobić różne badania itp. Pani logopeda stwierdziła ze dziecko nie podoła w przedszkolu i będzie mieć problemy z nauka języka i kontaktem z rówieśnikami(dlatego ten zamiar powrotu). W Polsce mamy wszystko zapewnione co… Czytaj więcej »

  jaaa

  Witam,

  Pracuje wraz z narzeczonym od dwoch tygodni w niemczech(przez pośrednika Polskiego mieszkającego na stałe w Niemczech), w wynajmowanym przez nich domku. Koszty domku są nam znane i odciągane automatycznie 90 euro. Przypisali nas do II klasy a z tego co się dowiedziałam powinnismy być w I, bo nie wychowujemy żadnego dziecka. Nie wiemy już skąd uzyskać jakaś odpowiednia odpowiedź. Zarabiamy prawie 1500 brutto. Proszę o odpowiedź jak to wygląda z pensją na rękę.

  gregor998

  Mam grupe podatkowa 1 w Niemczech .Mieszkam i pracuje w Niemczech ..Zamierzam sie orzenic w Polsce z Kobieta pracujaca i mieszkajaca w Polsce ktora ma 1 dziecko..Zupelnie nie wiem jak bedzie wygladalo opodatkowanie ..?..Zapewne moja grupa sie zmieni..na jaka?..i czy ja tutaj ,musze podawac Jej dochody a Ona moje w Polsce ..?..Prosze mi pomoc ..Czarna magia ..Jesli oni beda mieszkali w Polsce a ja tu .Jak musze sie rozliczac ??Prosze o pomoc .Moze Pan Adam??..Dziekuje

  gosiak2015

  Witam,mam takie pytanie odnośnie klasy podatkowej w niemczech. Mój mąż od 2012 roku przebywa w Niemczech, jest zameldowania i pracuje.Ja pracowałam jako opiekunka delegowania przez polską firmę i podatki płaciła w Polsce. W międzyczasie nasze małżeństwo rozpadło się i będziemy się rozwodzić. On ma od samego początku klasę podatkowa 3. Nie mieszkam razem, nie dostaje od niego żadnych pieniędzy, nie mamy dzieci.Moje pytanie- czy on powinien zmienić klasę podatkowa na 1? Mówiłam mu ze musi się dowiedzieć ale on to ignoruje. Jakie konsekwencje mu grożą? A może Finanzamt nie dowie się o tym? Boję si ę ze będę musiała spłacać… Czytaj więcej »

  Mariuszinfo

  Witam , chciałbym pokrótce opisac swoja sytuacje otóż : mieszkamy tu z żona od 2013 r mielismy z tego powodu ze żona nigdzie nie pracuje klasy podatkowe ja 3 a żona 5 . W Grudniu 2014 roku urodziło nam sie pierwsze dziecko i od stycznia 2015 . Zostało nam autoamtycznie zmienione klasy mi na 4 a żonie na 6 dodam że żona nigdy nie pracowała i raczej nie bedzie . po urodzeniu dziecka pobiera eltergeld 300 euro i kindergeld 184 euro . A na dodatek steuerberaterr który rozlicza firme w ktorej pracuje dalej liczy mi podatek jako 3 klase podatkowo… Czytaj więcej »

  Mariuszinfo

  Sytuacja wygląda następująco : byłem ostatnio w finanzamt i faktycznie mamy z żoną 4-4 klase podatkowo zmieniły się automatycznie po urodzeniu dziecka . Nie mam pojecia dlaczego Finanzamt nie poinformował nas o tym . A ksiegowy w pracy liczy mi wypłate po 3 klasie bo jak twierdzi , musi dostać info od finanzamt o zmianie ,która jeszcze nie dotarła podobno ( jakieś JAJA) . A moj doradca podatkowy twierdzi w ogole co innego m.in. że nie ważne co tam jest w finanzamt tylko to co jest na rozliczeniu miesiecznym a tam jest 3 klasa i to znaczy że mam niby… Czytaj więcej »

  madziula

  Witam od 1 czerwca2015 mój mąż podjął prace w Niemczech ja nie pracuje wychowuje w Polsce 2 synów jak wiec będzie wyglądała nasza sytuacja względem niemieckiego prawa podatkowego mąż zarabia brutto 2000 euro plus diety

  WK

  Witam Panie Adamie,

  Czy moze Pan preeslac do siebie adres email. Mam pytanie w sprawie rozliczenia podatku w DE.

  Dziekuje.

  michalina

  Witam. Od maja 2015 jestem zatrudniona w polsko-niemieckiej firmie. Jestem w niemczech z mężem jednak on jeszcze nie ma tu zameldowania. przyznano mi klasę 1 chociaż w urzędzie zapewniano mnie że będę na klasie 3. Mąż będzie tutaj na ,, gewerbe,, w związku z tym jaki dokument mam przedstawic w urzedzie? Czy akt małżeństwa wystarczy? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Łukasz B.

  Witam serdecznie.
  Od 15 lutego 2015 r. jestem oficjalnie zatrudniony i zameldowany w Niemczech. Aktualnie posiadam 1 grupę podatkową. Moja małżonka i dwójka dzieci pozostają w Polsce. Żona pracuje na 3/4 etatu w państwowej firmie. Czy moja grupa podatkowa jest adekwatna do sytuacji, czy mozna ją zmienić na bardziej korzystną i ewentualnie jak to uczynić ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂
  Pozdrawiam serdecznie.

  Lukasz

  Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź. Małżonka pracując na 3/4 etatu zarabia rocznie ok 4200 euro brutto ( w przeliczeniu oczywiście ). Moje zarobki natomiast kształtują się w granicach 1700-2000 euro brutto. Z tego wynika, ze mogę podejść do Finanzamt`u i złożyć wniosek, tak ?
  Pozdrawiam serdecznie 🙂

  Paweł

  Dzieńdobry, pracuje w niemczech od 1 miesiąca, umowe mam przez polskiego pośrednika z niemiecką firmą (cnc operator branza automotiv) zarabiam około 2000-2300euro brutto w zalezności od ilości nadgodzin. zona nie pracuje zajmuje sie dwujką dzieci i teściową za opieke nad teściową dostaje 500zlotych opiekuńczego z mopsu a za jedno z dzieci z poprzedniego związku dostaje alimenty tez z mopsu 500zl drugie dziecko jest nasze wspólne pracodawca zapisał mnie do 1 klasy podatkowej
  pytanie brzmi:
  do jakiej klasy podatkowej powinienem najkozystniej nalezeć,?
  jezeli do innej to jakie dokumenty są potrzebne do zmiany?

  foken27

  Witam jestem kawalerem zaczołem prowadzić działalność gospodarczą jednoosobową firma budowlana mój zaronek to ok 2500 e miesięcznie jaką kwotę od tego dochodu będe musiał odprowadzić z góry dziękuje za odpowiedz

  maciek

  witam od 18.04.2015 mieszkam wraz z żoną i dzieckiem w niemczech. żona nie pracuje. ja pracuje i zarabiam ok 1500 e netto. najpierw zakwalifikowano mnie do klasy V. teraz zmieniono mi klasę na IV. dodam że żona otrzymuje w Polsce macierzynskie w wysokości 1000 zł, wypłacane przez ZUS. dostawać je będzie do września po czym zostanie bezrobotną. ja z kolei jestem na rocznym bezplatnym urlopie w Polsce (nie chciałem palić mostów i w razie czego mieć gdzie wrócić jakby w Niemczech nie wyszło). czy mogę zmienic klasę na III, czy to mi się będzie opłacało. czy to że jestem w… Czytaj więcej »

  Mateusz

  Witam mam 21 lat i chcę podjąć pracę w Niemczech w Berlinie umowa o pracę zarobki 1300eu i teraz pytanie o co chodzi z tymi stopniami czy klasami podatkowymi 1,2,3,4,5,6 nie mam żony ani dzieci na utrzymaniu jestem kawalerem i czy konieczny jest meldunek w Berlinie aby zostać przypisanym do jakiejś z tych klas i otrzymać jakiś nr ponoć tyle że nie wiem o co kaman z tym nr i klasami.. z tego co wiem powinienem byc w 1 klasie podatkowej bodajze. proszę o odpowiedź bo jestem w tym zakrecony i nie wiem co i jak. w piątek wyjeżdzam do… Czytaj więcej »

  navigator

  Witam,

  Otoz mam pytanie do was,otoz chce wyjechac do niemczech.Wraz z kobieta posiadamy synka 2 lata lecz nie mamy slubu.jezeli wyjade to jaka moge miec klase podatkowa.

  Z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam

  Samotna matka

  Dzień dobry
  dostałam propozycję pracy w Niemczech, w zachodnim landzie w pełnym wymiarze za 28000 brutto rocznie.
  Wychowuję samotnie dwójkę dzieci oboje po 8 lat, ile będę zarabiać miesięcznie netto przy rozumiem II grupie? Czy należą mi się dodatkowe świadczenia na dzieci? Będę wdzięczna za odpowiedź.
  pozdrawiam
  Grazyna

  Macias

  Witam,

  pracuję w Niemczech od 2,5 roku. Dwa miesiące temu ożeniłem się i wcześniej mając klasę podatkową 1 pomyślałem, że może by ją zmienić na 3. Żona moja pracuje na okresie próbnym w Polsce i zarabia ok 2000 brutto Od sierpnia będzie miała stałą umowę na czas nieokreślony. Moje zarobki to 1490 brutto. Planujemy dziecko ale po uzyskaniu pewnej pracy przez żonę. Kiedy zacząć zmiany i czy w ogóle je zaczynać by nie dostać nakazu dopłaty na koniec roku. Proszę o poradę Panie Adamie. Jak i co załatwić?

  KOLo

  Witam
  Jade na 3 miesiace do Niemiec moj zarobek wyniesie ok 1500 euro brutto . Jaka klase podatkowa otrzymam i jaki zostanie mi odjety podatek dochodowy . Jestem studentem , mam wazna legitymacje studencka .

  juzwde

  w jaki sposob jest przydzielana klasa podatkowa? Kto nadaje klase podatkowa – czy wystarczy sie tylko zameldowac? Czy nalezy zglosic sie rowniez do finanzamtu?

  madzia

  Witam mój mąż jest zatrudniony od 1 czerwca 2015 z automatu została mu przydzielona 1 klasa nie wiem zresztą czemu bo mamy dwoje dzieci a ją w Polsce nie pracuje. Stąd moje pytanie czy mąż teraz może zmienić klasę podatkowa na 3 czy musi czekać do końca roku

  jaka opcja lepsza

  Witam, mam pytanie mój narzeczony od października podejmuje prace w Niemczech (wynagrodzenie brutto 36000€ rocznie) zastanawiamy sie czy nie wziąć przed wyjazdem slubu? ja nie mam jeszcze zapewnionej pracy w de jestem studentką. Czy korzystniej dla nas bedzie wzięcie slubu i dla narzeczonego klasa 3 dla mnie 4. czy pozostawić dla narzeczonego klasę 1 ? i tak slub mamy zaplanowany na przyszły rok ,wiec to kwestia tylko 7 msc wczesniej

  Macias

  Ponawiam pytanie ,
  pracuję w Niemczech od 2,5 roku. Dwa miesiące temu ożeniłem się i wcześniej mając klasę podatkową 1 pomyślałem, że może by ją zmienić na 3. Żona moja pracuje na okresie próbnym w Polsce i zarabia ok 2000 brutto Od sierpnia będzie miała stałą umowę na czas nieokreślony. Moje zarobki to 1490 brutto. Planujemy dziecko ale po uzyskaniu pewnej pracy przez żonę. Kiedy zacząć zmiany i czy w ogóle je zaczynać by nie dostać nakazu dopłaty na koniec roku. Proszę o poradę Panie Adamie. Jak i co załatwić?

  klasa podatkowa

  Mam pytanie odnosnie klasy podatkowej. A mianowicie dostalam na dzien dobry 6 . jestem rozwodka i mieszkam od pol roku w Niemczech pracuje na jednym etacie a wlasciwie pracowalam poniewaz od 2 dni jestem na chorobowym bo jestem w ciaży. Czy slusznie dostalam 6 klase?

  dopłata

  Mam pytanie odnośnie dopłat jeśli ktoś ma klasę 3? o co w tym chodzi? Jesli ja jestem studentką w Polsce i nie pracuję a mąż rozpoczyna prace w październiku to czy jak dostanie 3 klasę to na koniec roku musimy coś dopłacać ?

  klasa podatkowa

  Witam
  Pracuję w Niemczech od kwietnia mam pierwszą grupę podatkową jestem rozwiedziona w Polsce zostały moje dzieci trójka studiuje jedno uczy się w technikum otrzymuję kindergeld czy mogę być w innej grupie podatkowej.Pozdrawiam

  teresa

  Mam pytanie chcę pracować jako opiekunka osób starszych legalnie ,jestem w trakcie rozmowy o pracę bezpośrednio u podopiecznej.Syn mnie pyta o moją klasę podatkową,nie znam się na tym .Mój mąż jest w Polsce i pracuje,moje dzieci są już dorosłe,dwóch synów żonaci a dwóch nie.Chciałabym około 2000 euro brutto,więc w jakiej klasie podatkowej bym się określiła …..dziękuję

  teresa

  Witam w jakiej klasie się powinnam okreslić?chcę podjąc pracę opiekunki bezpośrednio u podopiecznej z pensją 2000 euro.Mam dorosłe dzieci,jestem mężatką a mąż pracuje w Polsce…..pozdrawiam

  teresa

  Dziękuję ,a czy muszę mieć jakiś dokument o zarobkach męża(około 2000zł brutto) w Polsce lub ze Skarbowego?Znajoma mówiła że jak ja mam w Niemczech meldunek a mąż w Polsce,to powinnam być w klasie Pierwszej..
  pozdrawiam

  moni

  Witam, mam pytanie moj maz ponad rok pracuje w niemczech i zarabia ok 2100e netto i ma klase podatkowa 3, ja zaczelam prace tydzien temu i mam klase podatkowa 5 czy na koniec roku bedziemy musieli doplacac? Mamy trojke dzieci i czy musze zrezygnowac z betreuungsgeld czy moge go zawiesic na jakis czas?

  Maja

  Witam, Mam pytanie odnośnie zwrotu podatku. Mąż pracuje i mieszka od 01.05.2014 w Niemczech i na starcie otrzymał 1 klasę podatkową. Po mojej przeprowadzce z córką do Niemiec we wrześniu 2014 jego klasa podatkowa została zmieniona na 3. Mam pytanie czy w takim wypadku mąż powinien otrzymać zwrot podatku za cały okres kiedy miał 1 grupę? Różnice miesięczne wynosiły ok 200 E między 1 a 3 grupa, natomiast po otrzymaniu rozliczenia z biura widzimy że tego zwrotu jest o 200E za cały ten okres. Mam również pytanie o dochody z Polski. Biuro podatkowe (niemieckie) poprosiło o dochody z pit od… Czytaj więcej »

  kasia

  Witam , proszę o pilna odpowiedz.. razem z mężem i dzieckiem mieszkamy w Polsce przy granicy z Niemcami. Mąż od ponad dwóch lat pracuje w Niemczech tuż przy granicy. Ja pracuje na umowę zlecenie 1/2 etatu w Polsce. Tydzień temu zawarliśmy związek małżeński. Do tego czasu mąż był i jeszcze jest nadal w pierwszej klasie podatkowej. Jaką klasę podatkową powinien mąż wybrać w obecnej sytuacji? Jakie dokumenty wysłać do urzędu i jaki formularz pobrać by zmienić klasę? Niestety urząd skarbowy jest dość daleko od naszego miejsca zamieszkania więc wolelibyśmy załatwić to listownie.

  paulina

  Witam, wraz z mezem mieszkam w holandii, jestesmy zameldowani pod wspolnym adresem, kupilismy mieszkanie pod hipoteke. ja od wrzesnia zaczynam prace w niemczech, prosze mi powiedziec do jakiej klasy podatkowej sie kwalifikuje 1 czy 3?

  Ważne 6 klasa podatkowa

  Witam. Mam poważny problem odnośnie nadania mi nagle 6 klasy podatkowej. Pracuje w firmie już 4 miesiąc(wcześniej także w innej firmie w Niemczech więc się już rozliczałem). nagle po 2 miesiącach otrzymuję 6 klase zamiast 1. Jestem kawalerem i nic poza tym. biuro twardo tłumaczy że to nie od nich zależne że co miesiąc urząd Niemiecki to weryfikuje . kilku osobom w firmie też się to przydarzyło. czy jest to jakieś zaniedbanie w polskim biurze czy pogmatwanie w niemieckim urzędzie. Czy cokolwiek odzyskam po rocznym rozliczeniu czy to tylko sciema. To jedna z odpowiedzi z mojego biura… Ma Pan na… Czytaj więcej »

  Przemo

  Jestem wdowcem i sam wychowuję dzieci,wrzucili mnie do pierwszej klasy podatkowej,zarabiam 1745 eur miesiąc,czy mam możliwość przejścia na 3 grupę podatkową? Z góry dziękuję za podpowiedź,pozdrawiam

  Natan

  Witam,
  Byłem na socjalu wraz z żoną od przeszło roku, 31.03 urodziło się nam dziecko, wcześniej kończyłem sprachkurs, oraz pracowałem na Basis.

  Problem się pojawił kiedy od Maja zacząłem pracować w zeitfirmie, w pierwszym miesiącu dostałęm normalną wypłatę, ale już w następnym dostałem informację, że mam złą klasę podatkową i z 1490 euro brutoo odcięto mi ponad 530 euro plus 150 z poprzedniego miesiąca. Mam pytanie w jaki sposób można tą sytuacje rozwiązać, żeby zwrot tych pieniędzy otrzymać ponieważ nie będziemy mieli za co żyć.

  Pozdrawiam i liczę na odpowiedz.

  Natan Czech

  Witam to znów ja,
  byłem dziś swoją sytuację wyjaśnić w urzędzie i okazało się, że mieliśmy na odwrót zrobione klasy podatkowe ja miałem 5 żona 3.
  W związku z tym moje pytanie czy jest możliwość otrzymania zwrotu za te 2 miesiące, w urzędzie powiedziano, że nie ale coś czułęm, że chciano się mnie zbyć..

  Rafał

  Witam Zaczynam pracę w DE na miesiąc dostanę 2100 brutto żona w Polsce zarabia około3800 netto jaką kładę podatkową otrzymam w DE

  Wojciech

  witam, mam pytanie pracuje na niemieckiej umowie przez firmę polska i z tego co wiem z to z automatu dostaje 6 grupę podatkowa gdzie wcześniej pracowalem pół roku w Niemczech i mialem pierwszą. od czego to zależy i czy w ciągu dnia można to zmienić? dziękuje i pozdrawia.

  Natalia

  Witam serdecznie.
  Maz posiada 3 klase podatkowa, od marca 2015 roku posiada tak zwane 2 prace. Jedna pensja wynosi 1.405 euro netto druga zas 433 euro. Od czerwca 2015 roku podjelam prace na bassis, moja pensja wyniosla 56 euro, nie mam pojecia na jakiej klasie ja jestem rozliczana czy wogle praca na bassis jest rozliczana. maz ciagle jest rozliczany na 3 klasie. Moje pytanie brzmi czy powinien miec zmieniona klase, czy my powinnosmy zlozyc roczne rozliczenie i na co liczyc po jego zlozeniu. Bedziemy miec doplate? czy tez moze zwrot. Maz byl 3 miesiace na 4 klasie.
  Pozdrawiam

  NataliaGranat

  dodam ze mamy 2 dzieci, pobieramy kindergeld.

  NataliaGranat

  Dziekuje bardzo za odpowiedz.
  Pozdrawiam i zycze milego dnia.

  kasia

  Witam , proszę o pilna odpowiedz.. razem z mężem i dzieckiem mieszkamy w Polsce przy granicy z Niemcami. Mąż od ponad dwóch lat pracuje w Niemczech tuż przy granicy. Ja pracuje na umowę zlecenie 1/2 etatu w Polsce. Tydzień temu zawarliśmy związek małżeński. Do tego czasu mąż był i jeszcze jest nadal w pierwszej klasie podatkowej. Jaką klasę podatkową powinien mąż wybrać w obecnej sytuacji? Jakie dokumenty wysłać do urzędu i jaki formularz pobrać by zmienić klasę?

  Sylia

  Witam Panie Adamie
  Proszę o poradę. Mąż pracuje w Niemczech na 3 klasie podatkowej ( umowa o pracę), ja jestem w Polsce i nie pracuję. Mąż chciałby teraz założyć jeszcze działalność gospodarczą w Polsce. Czy wiąże się to automatycznie z 6 klasą podatkową ?Nawet jeżeli ja nie będę pracować? Czy trzeba przekroczyć jakiś dochód? Jak to „ugryźć” żeby było jak najlepiej?
  pozdrawiam

  joanna

  witam,może tutaj dostanę odpowiedz na moje pytania,sprawa wygląda tak ,jestem na Alg 1, mąż zacznie niebawem pracę za stawkę powiedzmy 11 e za godzinę ,jak będzie się rozkładały nasze pensje jesli ja pójdę do pracy na cały etat za minimalna krajową ? czy to prawda ze dostanę dużo mniej wypłaty niż na klasie 1 za tą samą stawkę,a dla męza bedą zabierac wiecej podatku??i jaka wtedy dla nas klasa podatkowa?a jak wyglądało by to jak bym nie poszła i nadal była na alg 1 i tylko mąż pracował,ewentualnie mini job dla mnie?

  joanna

  dziękuję za info 🙂

  Monika

  Witam moze tu mi ktoś pomoze jaki mam wziąść stope podatku ja niepracuje jestem w ciąży od wrzesnia. Będę placona przez aok przez 14 tygpdni a potem 1rok maciezunskie w niemczech. Małżonek. Moj pracuje w holandi ma na reka ok 1900.00 netto. I mamy podaten 4- ja i malzonek tesz 4-,czy musimy zmienic na ine grupy proszę o pomoc.

  Anna

  Panie Adamie Gaik! Cieszę się, że natrafiłam na tą stronę i forum, które Pan prowadzi. Odpowiedzi tu są bardzo przydatne, dlatego pozwolę sobie zadać pytanie w mojej kwestii. Otóż mój (wówczas jeszcze) chłopak przed ślubem pracował w Niemczech (od 1,5 roku) mając klasę podatkową 1. Po ślubie – początkiem lipca zgłosił księgowej w pracy oraz w Urzędzie miasta że jest już żonaty (dając do skopiowania) akt ślubu – myśleliśmy wówczas, że to wystarczy, aby została zmieniona klasa podatkowa – dla niego 3, dla mnie na 5 (ponieważ ja jeszcze nie rozpoczęłam pracy). Jak się jednak później okazało należy również wypełnić… Czytaj więcej »

  Maciej

  Witam,mam takie pytanie.We wrześniu wyjezdżam do Niemiec do pracy.Zarobki to 2500euro brutto,żona w Polsce nie pracuje,syn pełnoletni uczący się jeszcze,do jakiej grupy zostanę przydzielony?Z góry dziękuję za odpowiedz.

  Jb

  Dzień dobry!
  Zwracam się z uprzejma prośbą o informacje. Od prawie roku mieszkamy z mezem i dzieckiem w Niemczech. Otrzymalismy z urzędu pismo o niewlasciwej przynależności męża do klasy 1. W jaki sposób należy poprawić ten błąd i zmienić teraz klasę oraz ktora byłaby dla nas najwlasciwsza? Mąż pracuje na pełen etat i zarabia ok. 1500 euro, a mam tylko mini-job, dające mi dochód ok. 400 euro. Z góry dziekuje za odpowiedź!

  Piotrek

  Witam
  Od ponad dwóch lat pracuje w DE i mam 1 klasę podatkowa. W zeszłym roku wziąłem ślub. Moja zona pracuje w Polsce na 1/4 etatu. Własnie rozliczam sie z podatku dochodowego. W dokumentach dołączyłem akt małżeństwa i zaswiadczenie o dochodach mojej żony i moich. Czy teraz moja klasa bedzie automatycznie zmieniona czy muszę załatwiać to osobiście?
  Z góry dziekuje za pomoc.