Koszty dojazdu do pracy obejmują w niemieckim prawie podatkowym koszty poniesione podczas dojazdu do głównego miejsca pracy. W Niemczech można się ubiegać o ich zwrot w ramach kosztów związanych z przychodami (niem. Werbungskosten), wypełniając załącznik „N” do deklaracji podatkowej.

Koszty dojazdu do pracy – w jakiej wysokości można je odliczyć w Niemczech od podatku?

Koszty dojazdu do pracy mogą zostać odliczone w Niemczech ryczałtem w wysokości do 4.500 euro/rok. Generalnie za jazdę własnym pojazdem można odliczyć od podatku 30 centów za każdy przejechany kilometr.

Termin „koszty dojazdu” odnosi się do wydatków związanych z podróżami najprostszą drogą dojazdu do głównego miejsca pracy. Nie ma znaczenia, czy pracownik podróżuje własnym samochodem, transportem publicznym, rowerem, samochodem służbowym czy też z grupą kolegów samochodem jednego z nich. Jednakże w zależności od środka transportu, kwota, którą można odliczyć w zeznaniu podatkowym za kilometr kosztów dojazdu jest różna.

Pojazdeuro/km
Samochód osobowy0,30 euro
Motocykl0,20 euro
Skuter0,20 euro
Motorower0,20 euro
Rowerbrak zwrotu

Jedynie osoby podróżujące własnym samochodem mogą domagać się nieograniczonego zwrotu kosztów podróży w ramach rocznego rozliczenia podatkowego.

Urząd skarbowy w Niemczech nie uznaje nieograniczonych dojazdów do pracy

Urząd skarbowy nie uznaje nieograniczonych dojazdów do i z pracy. Jeśli pracujecie pięć dni w tygodniu, Finanzamt uzna 220 do 230 przejazdów. Jeśli pracujecie sześć dni w tygodniu, uznawanych jest z reguły 260-280 przejazdów.

Oprócz wymienionego wyżej ograniczenia maksymalnej liczby dojazdów, które można odliczyć jako koszty dojazdów do pracy w zeznaniu podatkowym, należy pamiętać, że zawsze należy wybrać najkrótszą trasę dojazdu do pracy. Dłuższe przejazdy są akceptowane tylko wtedy, gdy są uzasadnione.

Jak obliczyć wysokość zwrotu za dojazd do pracy? Przykładowe obliczenie!

Rekompensata za dojazd do pracy obliczana jest w Niemczech na podstawie faktycznej liczby dni roboczych danego pracownika (nie na urlopie, w pracy zdalnej z domu, czy pozostającego w domu z powodu choroby), najprostszej odległości od domu do miejsca pracy od pierwszego kilometra (brak obliczenia podróży w obie strony) oraz stawki kilometrowej (patrz wyżej). Ważne: Finanzamt może zarządać od pracodawcy przedłożenia zaświadczenia o ilości przepracowanych dni. Poniżej przykładowe obliczenie:

Załóżmy, że rocznie przepracowujecie 220 dni robocze (średnia dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w Niemczech), i pokonujecie odległość 30 km pomiędzy domem a miejscem pracy oraz korzystacie z prywatnego samochodu. W tym wypadku obliczenie wygląda następująco:

220 dni roboczych x 30 km w jedną stronę x 0,30 euro za km = 1.980 euro zwrotu za dojazd do pracy

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  1 KOMENTARZ

  1. Czy konieczne będzie udowodnienie użytkowania samochodu w celu dojazdów ? Jeżeli tak paragony płatności za paliwo będą wystarczające?

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika