Minijob – na czym polega ten rodzaj umowy o pracę w Niemczech?

7
21763
TransferGo

Przeglądając oferty pracy w niemieckich gazetach czy w internecie często możemy znaleźć pracę, która jest określana mianem “Minijob” lub “Basisjob”. Co oznacza to pojęcie i na jakich warunkach będziemy zatrudnieni, gdy podejmiemy decyzję o przyjęciu takiej pracy? Warto przeczytać poniższy materiał, aby poznać swoje prawa i obowiązki.

Co to jest Basisjob – Minijob?

Pracę określaną w Niemczech Minijob (lub Basis) można porównać do polskich umów zleceń (tzw. umów śmieciowych). W Niemczech wynagrodzenie za taką pracę będzie wynosić do 450€ miesięcznie, wystarczy 451€ i już jest to umowa na Teilzeit.

Kelner, kasjer czy personel sprzątający – prawie siedem milionów ludzi w Niemczech jest zatrudnionych jako tzw. Minijober. Jest to tzw. drobna pomoc w pracy i takie osoby pracują w różnych branżach – w handlu, w gastronomii, albo w służbie zdrowia. Kobiety częściej są minijoberkami niż mężczyźni. Pod koniec 2015 roku według odpowiedzialnej za Minijob władzy federalnej, tak zwanej Centralą Minijob w Essen, prawie 60 proc. osób mało zarabiających stanowiły kobiety. W tej grupie zatrudnionych na Minijob znajdują się poza tym liczni renciści, studenci, czy pracujący dodatkowo – Nebenjobber (osoba mająca główną pracę i jednocześnie pracująca na minijobie), którzy chcą dorobić do głównej pracy.

Minijob ma swoje zalety, gdyż pracownik nie musi opłacać podatków. Przypominamy, iż w Niemczech podatki płaci się od kwoty 7500 € rocznie, zatem praca na zasadzie basis zwalnia z tego obowiązku.

W przypadku Minijob istotna jest roczna kwota dochodu. Nie odgrywa tutaj żadnej roli czy pracownik jednego miesiąca otrzymał więcej, a innego miesiąca mniej niż 450 €, dopóki ta kwota nie przekroczy w sumie 5.400 € nie musi się on tym martwić.

Do wspomnianej wcześniej rocznej kwoty 5.400 € wlicza się także nie tylko bieżące, ale także jednorazowe wpływy jak dodatek urlopowy czy świąteczny (Urlaubs- i Weihnachtsgeld). Dobrze wiedzieć, że jeśli ktoś oprócz miesięcznej pensji w wysokości 450 € otrzymuje także dodatek świąteczny czy urlopowy w wysokości około 150 €, to tym samym przekroczy kwotę 5.400 € i już nie jest Minijoberem.

Dla pracy typu Minijob także obowiązuje ustawowa stawka minimalna. Liczba godzin, w ramach których praca ta będzie wykonywana jest dlatego ograniczona przez wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Ale jest i druga strona medalu: przy pracy Minijob nie mamy opłacanego ubezpieczenia zdrowotnego (Krankenversicherung) oraz nie obowiązują okresy wypowiedzenia, zarówno my, jak i pracodawca może nas zwolnić w każdej chwili bez żadnych konsekwencji. Jedyną składką opłacaną na Minijobie jest tylko składka emerytalna- wynosi ona  5% od dochodu.

Minijob, czyli co warto wiedzieć o tej formie zatrudnienia w Niemczech

Wraz z dniem 1.01.2013 r. weszło w życie nowe prawo według którego tzw. Minijobber może zarabiać maksymalnie 450 euro miesięcznie, (wcześniejsza kwota do końca 2012 roku wynosiła mniej o 50 euro). Co wiecej, nowe przepisy zobowiązały zarówno pracodawcę, jak i pracownika do odprowadzenia składki emerytalnej lub rentowej, ale i w tym przypadku nie jest to warunek konieczny, gdyż taka osoba zatrudniona na basis może wyrazić chęć zwolnienia z tego obowiązku. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek u pracodawcy, który z kolei musi być świadomy owych regulacji prawnych.

Rezygnacja z opłacania składek

Minijober ma prawo zrezygnować z możliwości opłacania obowiązkowych składek. Wystarczy, ze napisze odpowiednie podania, a pracodawca powinien potwierdzić otrzymanie takiego dokumentu oraz zapisać datę jego dostarczenia. Ten dokument jest istotny w momencie kontroli np. z zakładu ubezpieczeń społecznych. Większość pracowników na małym etacie rezygnuje z płacenie składek, gdyż twierdzą oni, iż ich płacenie nie przynosi żadnych korzyści.

Składki pracownika

Gdyby jednak Minijober zdecydował się na opłacanie składek to w jakiej wysokości musi je uiszczać? Standardowo pracodawcy są zobowiązani do odprowadzania ryczałtowej składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 15%. W przypadku pracy na zasadzie Minijob wkład własny pracownika od 2013 roku oscyluje wokół 3,9%. Należy zaznaczyć, iż w momencie gdy miesięczny dochód Minijobera nie przekroczy 175 euro, jego wkład własny ulegnie przymusowemu podwyższeniu. Jest to spowodowane sumą składki (wkład pracodawcy + wkład pracownika = 18,9%), która jest obliczana od 175 euro. Zaletą opłacania składek nawet na Minijob jest gwarancja otrzymania dodatkowych świadczeń: uiszczające ją osoby mają prawo do korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz podwyższenia jej wysokości. Zmienione prawo dot. płacenia składek obejmuje także osoby zatrudnione w 2012 roku (za wyjątkiem osób będących na emeryturze, a pracujących na Minijob) – jednakże ich wynagrodzenie musi przekroczyć 400 euro.

Minijob – zatrudnienie korzystne także dla pracodawcy

Praca na małym etapie jest również opłacalna dla pracodawcy. Wiele małych przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie pracowników właśnie w takim charakterze. Warto dodać, iż jako Minijobber mogą pracować również osoby bezrobotne, które tym samym nie tracą prawa do zasiłku. Zasiłek ten może zostać wtedy jednak pomniejszony o pewną kwotę: Ile można dorobić do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech? Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie zatrudnienia osoby na Minijob.

Czy można jednocześnie pracować w kilku pracach Minijob?

Tak, jest to możliwe. Kto wykonuje dwie lub więcej prac jako Minijob równocześnie musi zważać na to, aby zarobek uzyskiwany ze wszystkich Minijobów nie przekroczył sumy 450 euro. Jest to o tyle ważne, gdyż przekroczona kwota oznacza, iż wszystkie te prace nie będą Minijobem. Wtedy też nie będą one wolne od podatku dochodowego i społecznego. Ponadto zatrudniony musi poinformować innych pracodawców o pozostałych Minijobach.

Praca na cały etat a Minijob

Kto pracuje zawodowo na cały etat i płaci ubezpieczenie społeczne, ten także może być dodatkowo zatrudniony na Minijob. Praca ta jednakże nie zobowiązuje danej osoby do opłacania ani składek do ubezpieczenia społecznego ani do odprowadzania podatku. Pamiętajmy, iż posiadając pracę na cały etat można tylko i wyłącznie być zatrudnionym w jednym Minijobie.

Co to jest krótkoterminowy Minijob?

Obok pojęcia Minijob za 450 euro występuje także zatrudnienie na krótkoterminowy Minijob. Jak sama nazwa wskazuje osoba zatrudniona będzie wykonywać dane czynności przez pewien, niedługi okres czasu. Krótkoterminowy Minijob to doskonałe rozwiązanie dla studentów i uczniów, którzy chcą sobie dorobić podczas ferii. Stosunek pracy w przypadku tego Minijobu nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, gdy osoba pracuje 5 dni w tygodniu. Jeśli tygodniowo praca jest rzadziej jest wykonywana to wtedy granica wydłuża się w sumie do 70 dniu w roku. Ile pieniędzy zarobi uczeń, student czy osoba dodatkowo pracująca jest bez znaczenia. Jednakże zatrudnienie w ramach krótkoterminowego Minijobu nie może być wykowywane zawodowo. Oznacza to, iż taka praca dla osoby zatrudnionej będzie „podporządkowana ekonomicznemu znaczeniu”.

Osoby zatrudnione na zasadzie krótkoterminowego Minijobu nie opłacają żadnych składek socjalnych, obowiązuje je opodatkowanie wynikające z 20% ryczałtu lub na podstawie indywidualnych cech z elektronicznej karty podatkowej.


Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech
Które ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

7 KOMENTARZE

  1. Czy jest możliwość pracy na pół etatu (pracodawca opłaca składki) + dwie prace minijob, których suma dochodów nie przekracza 450€?

  2. a jesli 10 miesiecy pracowalem na pelen etat i dopiero listopad grudzien jako mini job to znaczy ze koniecznie musze zaplacic skladke emerytalna za listopad i grudzien z racji tego ze moje dochody przekroczyly rocznie 7500euro ?

  3. witam,
    prowadzę w Polsce jednoosobowa działalność gospodarcza na zasadach ogólnych. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie społeczne to opłacam składki KRUS. Czy mogę być zatrudniony w Niemczech na zasadzie Minijob za 450 euro, nie tracąc prawa do ubezpieczenia w Polskim KRUS”
    pozdrawiam
    Paweł

  4. Pracuję na Gewerbe jako opiekunka osoby starszej, mam propozycję pracy w tym zawodzie na minijob Czy muszę zamknąć działalność?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika