W roku 2019 miało miejsce wiele reform i zmian dotyczących niemieckich podatków. Poniżej zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje!

Polski program do fakturowania zgodny z niemieckimi przepisami

Podatki w Niemczech jednymi z najwyższych w Europie

Podatki wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne są w Niemczech jednymi z najwyższych na świecie. W Europie tylko Belgowie płacą z tego tytułu więcej (pierwsza kolumna to wartość dla pary wychowującej dwoje dzieci, z czego tylko jedno z rodziców jest zatrudnione, a druga zawiera wartość dla osoby samotnej):

Wyższe zasiłki i więcej zasiłków na dziecko

Kwota wolna od podatku wzrosła w roku 2019 o 168 euro i wynosi aktualnie 9.168 euro na podatnika. Małżeństwa mogą zatem zarobić w tym roki 18.336 euro bez konieczności odprowadzania podaktu. Podjęto już nawet decyzję o kolejnej korekcie (na rok 2020) wynoszącej 240 euro (patrz tabela). Kwota wolna od podatku jest traktowana jako minimum socjalne na obywatela, do wysokości którego państwo nie nakłada podatków.

Wskazówka: Jeśli wspierasz finansowo bliskich krewnych, możesz ubiegać się o zwrot tych wydatków jako nadzwyczajne obciążenie (dowiedz się więcej: Obciążenia nadzwyczajne w Niemczech – co to jest i jak je odliczyć od podatku?) do wysokości kwoty podstawowej ulgi w zeznaniu podatkowym.

Zmiany dotyczą również kwoty wolnej od podatku na dzieci, który osoby o wysokich dochodach otrzymują jako zwrot podatku zamiast zasiłku na dziecko. Aktualnie kwota ta wynosi 2.490 euro na dziecko i rodzica, a od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie ona o 96 euro i wyniesie 2.586 euro.

W 2019 i 2020 r. kwota wolna od podatku na opiekę nad dziećmi, kształcenie i szkolenie pozostanie niezmieniona i utrzyma się na poziomie 1.320 EUR na dziecko i rodzica. W 2019 roku jednej parze rodziców zostanie przyznany dodatek na dziecko w wysokości 7.620 euro na dziecko (2020: 7.812 euro).

Poniższa tabela obrazuje poszczególne wartości w zależności od roku (wszystkie poniższe kwoty zostały podane w euro!):

 201820192020
Kwota wolna od podatku dla singli9.0009.1689.408
Kwota wolna od podatku dla małżeństw18.00018.33618.816
Kwota wolna od podaktu na dzieci4.7884.9805.172
Kindergeld na pierwsze i drugie dziecko194204204
Kindergeld na trzecie dziecko200210210
Kindergeld na czwarte i każde następne dziecko225235235
Najwyższa kwota łożenia na utrzymanie9.0009.1689.408

Niższy podatek solidarnościowy i kościelny od 2019 w Niemczech

W wyniku zwiększenia ulg podatkowych wszyscy podatnicy z dziećmi będą musieli w nowym roku płacić mniej podatku solidarnościowego i kościelnego. Natomiast w przypadku podatku dochodowego tylko wyższe świadczenia dla osób zarabiających – zasiłek rodzinny jest z reguły tańszy dla zwykłych podatników.

Wskazówka: Urząd Skarbowy automatycznie oblicza, czy podatnicy z dziećmi mogą podróżować taniej, korzystając z ulg podatkowych lub zasiłku rodzinnego. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić formularz „Kind” w zeznaniu podatkowym (Anlage Kind zur Steuererklärung). W celu wyraźniejszego ulżenia rodzinom o niższych dochodach, zasiłek rodzinny wzrośnie o dziesięć euro na dziecko w dniu 1 lipca 2019 r. (patrz tabela).

Najważniejsze dane dotyczące stawki podatku dochodowego zostały podniesione o 1,84% od 1 stycznia 2019 r. , co oznacza, że wyższa stawka podatku wejdzie w życie dopiero później. Dalszy wzrost o 1,95 procent nastąpi 1 stycznia 2020 roku.

Przedłużony termin składania deklaracji podatkowych w 2019

Podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego za 2018 rok muszą je złożyć w urzędzie skarbowym do dnia 31 lipca 2019 roku. Przedłużenie ustawowego terminu składania wniosków o dwa miesiące zostało ustalone już w zeszłym roku, ale weszło w życie dopiero teraz, w 2019 roku.

Każdy, kto w przygotowaniu deklaracji podatkowej korzysta z pomocy doradcy podatkowego lub stowarzyszenia pomocy podatkowej, ma czas na złożenie deklaracji podatkowej za rok 2018 nawet do 28 lutego 2020 roku, a za rok 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Wskazówka: Jeśli pracowałeś tylko na karcie podatkowej (Steuerkarte), możesz również dobrowolnie złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym. Jest to warte zachodu, ponieważ średnio pracownicy otrzymują około 900 euro zwrotu podatku. W tym wypadku należy się jednak spieszyć. Termin składania wniosków za rok 2014 upływa dnia 31 grudnia 2018 r.

Kary w przypadku spóźnienia w złożeniu deklaracji podatkowej w Niemczech

W przypadku deklaracji podatkowych składanych poza terminem, należy się liczyć z karą pieniężną. W § 152 Abs. 2 AO jest określona kara za opóźnienie w złożeniu zeznania podatkowego. Kara ta wynosi minimum 25 Euro za każdy rozpoczęty miesiąc w opóźnieniu złożenia zeznania podatkowego. Zgodnie z § 152 Abs. 3 AO nie odnosi się to do terminu złożenia zeznania w przypadku, kiedy urząd skarbowy przedłużył ten termin ( § 109 AO ).

Bilety od pracodawcy w przyszłości zwolnione z podatku

Jeśli pracodawca zapłaci za dzienny dojazd do pracy bilet do pracy, od 2019 r. nie będą od niego pobierane żadne dodatkowe podatki. Dotyczy to jednak tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo wypłaca premię w uzupełnieniu do już należnego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik dobrowolnie zrzeka się części swojego poprzedniego wynagrodzenia w celu otrzymania w zamian biletu pracy (rekompensata odroczona), nie ma zwolnienia podatkowego.

Wada: W przypadku odliczenia ryczałtowej kwoty kosztów związanych z reklamą, korzyść z nieopodatkowanego biletu na pracę jest odliczana od ewentualnej ulgi.

Ulgi podatkowe w Niemczech dla pojazdów elektrycznych

Każda osoba pracująca na własny rachunek lub pracownik korzystający z samochodu służbowego z napędem elektrycznym do celów prywatnych, musi zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości jednego procenta ceny katalogowej za miesiąc kalendarzowy na tej korzyści finansowej.

W przypadku e-samochodów zakupionych po 31 grudnia 2018 r. wartość ta spada obecnie do 0,5%. Nowe rozporządzenie dotyczy również pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym doładowywanych zewnętrznie, tzw. hybrydowych pojazdów zasilanych z sieci. Jednakże ta ulga podatkowa została początkowo ograniczona do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wskazówka: Jeśli prowadzisz samochód prywatnie nieco rzadziej, warto mieć dziennik pokładowy. Jeżeli urząd skarbowy zatwierdzi ewidencję, tylko połowa całkowitego kosztu pojazdu będzie wykorzystana jako podstawa do obliczenia prywatnego wykorzystania nowo zakupionych e-samochodów od 2019 roku. W zeznaniu podatkowym można wtedy odzyskać nadmiar zapłaconego podatku.

E-Bike od szefa

Każdy, kto może korzystać z firmowego roweru firmowego lub e-roweru prywatnie, nie będzie już płacił podatku od korzyści pieniężnych od 2019 roku, jeśli firma udostępni rower jako dodatek do poprzedniego wynagrodzenia.

Wskazówka: Zryczałtowana stawka za dojazd do pracy może być również podana w zeznaniu podatkowym – premia z nieopodatkowanego przelewu nie będzie naliczana. Jednak również w tym przypadku zwolnienie z podatku jest początkowo ograniczone do końca 2021 r.

Uwaga: Rowery elektryczne z silnikiem, który obsługuje prędkość ponad 25 kilometrów na godzinę, nie są traktowane jako pojazdy zwolnione z podatku. W nowym roku obowiązywać będzie jednak nowe rozporządzenie dotyczące samochodów elektrycznych, które można zastosować na tego typu rowery – korzyść pieniężna podlegająca opodatkowaniu ustalona jest zatem na poziomie 0,5 procent ceny katalogowej roweru.

Minimalna płaca dla pracowników zatrudnionych na Minijob

W dniu 1 stycznia 2019 r. minimalna płaca dla pracowników zatrudnionych na Minijob również wzrośnie do 9,19 euro za godzinę (wszystko na temat Minijob tutaj: Minijob – na czym polega ten rodzaj umowy o pracę w Niemczech?). W nowym roku wiele stosunków pracy będzie zatem musiało podnieść płace.

Uwaga: Poprzedni limit zarobków w wysokości 450 euro miesięcznie będzie nadal obowiązywał w nowym roku. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, minijob podlega opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie społeczne.

Wskazówka: Jeśli chcesz uniknąć wyższych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, jedynym wyjściem jest zmniejszenie liczby godzin pracy.

Zobowiązanie podatkowe dla emerytów w Niemczech

W przyszłym roku, według Federalnego Ministerstwa Finansów, około 48. 000 emerytów ma po raz pierwszy podlegać opodatkowaniu. Wynika to z prognozowanego w przyszłym roku wzrostu emerytur o 3,2 procent w zachodnich Niemczech i 3,9 procent w nowych krajach związkowych.

W wyniku tego wzrostu wiele osób na emeryturze po raz pierwszy przekracza nieopodatkowane minimum socjalne i musi złożyć zeznanie podatkowe.

Część emerytury podlegająca opodatkowaniu zależy od momentu przejścia na emeryturę. Do końca 2004 r. obowiązywała wartość 50 procent, ponieważ od tego czasu część podlegająca opodatkowaniu wzrasta z roku na rok. Ci, którzy przeszli na emeryturę w 2018 r. , płacą podatek już od 76% swoich emerytur.

Oznacza to, że już w przypadku miesięcznej emerytury w wysokości 1.132 euro brutto mają miejsce obciążenia podatkowe, jeśli nie można odliczyć żadnych znaczących odliczeń. W przyszłym roku część podlegająca opodatkowaniu wzrośnie do 78 procent, a od 2040 roku emerytury będą podlegały pełnemu opodatkowaniu.

Wskazówka: Instytucje zabezpieczenia społecznego automatycznie zgłaszają wypłaty emerytur do urzędów skarbowych – dzięki czemu i tak nie można ukryć swoich dochodów emerytalnych. Jednak obowiązek złożenia zeznania podatkowego nie oznacza, że w końcu trzeba zapłacić podatek. Emeryci i renciści mogą zrekompensować wiele wydatków – na przykład własny wkład do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego i opieki długoterminowej (w tym temacie warto przeczytać: Emeryci mogą odliczyć w Niemczech od podatku leki, protezy, aparaty słuchowe i wiele więcej!).

Specjalna amortyzacja dla niemieckich wynajmujących

Dla inwestorów, którzy tworzą nowe mieszkania bez programów dotacji publicznych, rząd federalny wprowadził tymczasową specjalną amortyzację. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszystkich nowych budynków, dla których wniosek o pozwolenie na budowę został złożony po dniu 31 sierpnia 2018 r. i przed dniem 1 stycznia 2022 r. Luksusowe apartamenty do wynajęcia o kosztach budowy przekraczających 3. 000 euro za metr kwadratowy nie będą dotowane.

Dla wszystkich innych istnieje specjalny odpis amortyzacyjny w wysokości 5 procent kosztów budowy lub zakupu do maksymalnej kwoty 2. 000 euro na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej w roku nabycia lub zakończenia budowy oraz w kolejnych trzech latach, oprócz regularnej amortyzacji.

Inny warunek: Mieszkanie musi być wynajęte na co najmniej dziesięć lat. Jeśli zostanie sprzedane wcześniej lub jeśli sami w nim zamieszkamy, urząd skarbowy zażąda retrospektywnego zwrotu specjalnej amortyzacji.

Reforma podatku od nieruchomości, która ma zostać wdrożona do końca 2019 r.

Zgodnie z zaleceniem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, ustawodawca musi zreformować poprzednie obliczenia podatku od nieruchomości do końca 2019 r. Podatek gruntowy jest nakładany corocznie na grunty niezabudowane i zabudowane i stanowi jedno z najważniejszych źródeł dochodu dla miast i gmin. Chociaż właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapłaty, w przypadku wynajmowanych nieruchomości opłata jest przenoszona na najemcę.

Podstawa obliczenia podatku jest całkowicie nieaktualna. W Niemczech Zachodnich wartości gruntów pochodzą z 1964 r. , w nowych krajach związkowych nawet z 1935 r. Obecnie omawiane są różne modele reform. Stowarzyszenia najemców obawiają się, że wraz z ewentualnym wzrostem podatku od nieruchomości przystępne cenowo mieszkania staną się jeszcze droższe, zwłaszcza w dużych miastach.

Z drugiej strony, na obszarach wiejskich obciążenie może być nawet mniejsze. W Niemczech jest ponad 36 milionów działek, mieszkań i domów (w tym temacie warto przeczytać: Zakup nieruchomości w Niemczech – 10 złotych zasad!). Obecnie nadal nie jest jasne, czy ustawodawca zamierza przedefiniować wartość tych nieruchomości jako całości na potrzeby reformy podatku od nieruchomości. Oznaczałoby to gigantyczny wysiłek biurokratyczny dla miast, gmin, urzędów skarbowych i właścicieli nieruchomości.

Zasiłek budowlany na dzieci dla rodzin

Marzenie o posiadaniu własnych czterech ścian jest często niemożliwe dla wielu młodych rodzin ze względu na gwałtowny wzrost cen na rynku budowlanym i nieruchomości. Państwo przyczynia się nawet w znacznym stopniu do boomu budowlanego, dzięki wyższym podatkom od przeniesienia własności gruntów. Niemniej jednak od września 2018 r. państwo niemieckie udziela dotacji, aby umożliwić rodzinom budowanie lub kupno własnych domów.

Dla rodzin z dziećmi i rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy po raz pierwszy budują lub kupują własną nieruchomość, od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje wsteczny zasiłek budowlany w wysokości 1.200 euro na dziecko i rocznie jako dotacja – dotacja jest wypłacana przez dziesięć lat. Dotacja jest dostępna tylko dla dzieci, które w momencie składania wniosku nie ukończyły 18 roku życia i które przeprowadzają się do domu.

Rodzice muszą być uprawnieni do zasiłku rodzinnego lub zwolnienia dziecka z podatku. Nie ma zasiłku rodzinnego dla dzieci urodzonych po wprowadzeniu się do domu. W przypadku dotacji, dochód gospodarstwa domowego podlegający opodatkowaniu nie może przekroczyć 75.000 euro rocznie plus 15.000 euro na dziecko. Szczegółowe informacje na temat Baukindergeld oraz przetłumaczony wniosek znajdziecie tutaj: „Baukindergeld”, czyli wszystko co musicie wiedzieć o dofinansowaniu na budowę lub zakup nieruchomości w Niemczech!.

Rozliczenie podatkowe w Niemczech we własnym zakresie

Jedną z opcji na sporządzenie rozliczenia podatkowego są programy komputerowe. Jednym z lepiej ocenianych jest Wiso steuer. Program automatycznie wylicza wysokość zwrotu lub dopłaty podatku oraz daje wskazówki jak na nim zaoszczędzić. Pakiet zawiera dodatkowo obszerną broszurkę dotyczącą rozliczenia podatkowego w Niemczech. Po jej przeczytaniu smiało możecie otwierać własne biuro doradcze – książeczka jest naprawdę szczegółowa i opisuje praktycznie każdy szczegół, również aspekty daleko wybiegające ponad standardowe rozliczenie podatkowe. Jeśli ktoś zna język niemiecki, to korzystając z programu obejdzie się bez wizyty u doradcy podatkowego. Program można zakupić na Amazonie:

Kolejną opcją jest sporządzenie rozliczenia podatkowego przez internet. Jedną z najbardziej znanych firm, która oferuje tego typu rozliczenia jest smartsteuer.de. Stosunkowo niskie ceny oraz bardzo przejrzyste menu są niewątpliwymi zaletami serwisu. Warto je wypróbować i przekonać się samemu, że rozliczenie podatkowe w Niemczech wcale nie musi być takie skomplikowane.

Alternatywnie możecie skorzystać z platformy steuermachen.de. W tym wypadku roliczenie robi za Was jedna z kancelarii podatkowych współpracujących z Steuermachen. W związku z tym rozliczenie będzie nieco droższe niż to wykonane samemu za pośrednictwem Smartsteuer. Całość jest jednak prostsza, gdyż nie musiscie osobiście wprowadzać żadnych danych, a jedynie dostarczyć niezbędne zaświadczenia.

Jeśli jesteście studentami, to warto zajrzeć na studentensteuererklaerung.de. Platforma ta została stworzona z myślą o studentach. Płatności za serwis dokonuje się dopiero po wprowadzeniu wszystkich danych. W związku z tym możecie najpierw sprawdzić, czy rozliczenie wogóle się Wam opłaca.

Jakie koszty mieszkania może odliczyć od podatku najemca w Niemczech?

O tym przeczytacie w poniższym artykule:

Jakie koszty mieszkania może odliczyć od podatku najemca w Niemczech?

Jakie koszty można w Niemczech odliczyć od podatku?

Koniecznie przeczytajcie:

Jakie koszty można odliczyć w Niemczech od podatku?

Kto w Niemczech jest zobowiązany do rozliczenia się z Finanzamtem?

Dowiedzcie się, kiedy w Niemczech należy się rozliczyć z podatku:

Rozliczenie podatkowe w Niemczech

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  21
  Dodaj komentarz

  avatar
  20 Wątki komentarzy
  1 Odpowiedzi w wątku
  0 Followers
   
  Komentarz z największą ilością reakcji
  Najgorętsze wątki
  21 Autorzy komentarzy
  krzysztofKarinastaniMwMagda Ostatnio komentujący
    Włącz powiadomienia o nowych komentarzach  
  najnowszy najstarszy Najlepiej oceniany
  Powiadom o
  Tomek
  Gość
  Tomek

  Witam, mam pytanie. Od 6.12.2015 jestem na zasiłku niemieckim. Parę dni temu dostałem list z pismem od urzędu do rozliczenia podatku. Wcześniej pracowałem w Holandii ale mieszkam na terytorium Niemiec. Czy mam obowiązek rozliczać się w Niemczech z podatku?

  Sony
  Gość
  Sony

  Witam,
  Zostałem zatrudniony na 2 miesiace w niemieckiej firmie, posiadam status studenta. po pierwszym przepracowanym miesiacu dostalem na reke 1500 eu – jakie obowiazki musze dopelnic po zakonczeniu pracy, czy przysluguje mi zwrot podatku?

  Araf
  Gość
  Araf

  Dzień dobry, czy mozna, i na jakich zasadach, odliczyć koszty opieki nad dzieckiem w sytuacji, gdy przyjeżdża do Niemiec teściowa? Czyli chcemy, aby teściowa przyjechała w konkretnym czasie, np na 6 tygodni, aby robiła konkretne rzeczy „dookoła” dziecka. Kupujemy jej bilet. Umawiamy sie, ze jej utrzymanie kosztuje dziennie np. 10€ i ze te pieniądze nie bedą przelewane i ze ponadto nic nie ma być płacone. Czy taki układ da sie odliczyć? Skoro pomoc z zewnątrz, przez obcych, da sie odliczać… Pozdrawiam

  Basia
  Gość
  Basia

  witam,
  moje pytanie jest nastepujace;
  czy otrzymane w 2016 wyrownanie Kindergeldu za rok poprzedni nalezy wykazac w zeznaiu podatkowym za 2016
  czy jest to dochod?

  Grabczyk
  Gość
  Grabczyk

  Witam
  Jestem zatrudniony w niemieckiej firmie na etat. Mam wszystkie składki odprowadzane jednakże nie posiadam meldunku (mieszkam 4 noce w hotelu i wracam do Polski – tak od 9msc i mam ok 200km do domu). Właściciel firmy (Niemiec) nie ma z tym problemu, we wszystkich dokumentach jest podany Polski adres zamieszkania.
  Moje pytanie brzmi:
  1. napotkam problemy z rozliczeniem podatkowym bez meldunku, bo chciałbym ewentualnie uzyskać zwrot podatku za noclegi w hotelu (posiadam wszystkie rachunki)??
  2. czy istnieje możliwość meldunku w hotelu ??
  3. jakie jest najlepsze wyjście z tej syt ??
  Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz

  Bubus
  Gość
  Bubus

  Witam . Czy tutaj również jest przyznawana ulga na dziecko ? A może ktoś poleci kalkulator online gdzie można mniej więcej obliczyć zwrot bo księgowi nie są tu tani . Pozdrawiam

  jpa23
  Gość
  jpa23

  Witam,
  Jesli chce sie rozliczac bez zony to na druku eu/ewr wpisane sa tylko dochody moje?

  Darek
  Gość
  Darek

  Witam,
  Pracowałem w Niemczech tylko w miesiącu grudniu 2016. Otrzymałem pit i wynagrodzenie w styczniu za 2016 rok.
  Czy mam ujmować ten pit do rozliczenia w Polsce za 2016 czy dopiero za 2017, zgodnie z zasadą obowiązującą w Polsce, że wynagrodzenie płatne w styczniu 2017 za grudzień 2016, zostanie rozliczone w 2018.

  Krzysztof
  Gość
  Krzysztof

  Zdarzyło mi się rozliczać z pomocą steuermachen.de. Totalna porażka. Odradzam. Doradca z Norymbergi, pracownik steuermachen.de dopiero po telefonie z Finanzamtu po mojej bezpośredniej tam interwencji, przekazał moje papiery do urzędu. Moje bezpośrednie monity u Niego w biurze nie działały. Na telefon i moje maile podane na stronie steuermachen.de jako możliwość kontaktu z Centralą nikt nigdy nie zareagował. Z taką amatorszczyzną spotkałem się pierwszy raz … i z pewnością ostatni. Moja noga tam nigdy więcej nie stanie. Za tę wątpliwą usługę zapłaciłem za dwa lata, prawie 200 Euro.

  Mateusz
  Gość
  Mateusz

  Witam. Mam pytanie. Jestem osobą bezrobotną, czekam na przyznanie zasiłku z urz.pracy. Jaka kwota gdy chce prywatnie dorobić bedzie zwolniona z podatku?

  Dominik
  Gość
  Dominik

  Witam mam firmę jedno osobawa czy przysługuje mi zwrot podatku średnie zarobek rocznie 16.000€ moje dzieci mieszkają w pl

  Marek
  Gość
  Marek

  Witam pracuje od 01.06 2017 r. Mam zamiar pracować do września tego samego roku, zarobki to ok. 1500-1800\msc. Jak bedzie wygladalo rozliczenie podatku po zakończeniu pracy. Mieszkam i dojeżdżam z Polski.

  Ania
  Gość
  Ania

  Od stycznia do sierpnia pracowalam na polskiej umowie a wyjazdy miałam do Niemiec i tam pracowalam. Od wrzesnia jestwm w innej firmie i ma mieszkam juz stacjonarnie w DE. Od tego tez miesiaca mam meldunek. Zostaje tutaj na dluzej. Czy rozliczenie ma byc w Polsce czy również w Niemczech? Pozdrawiam!

  MarKot
  Gość
  MarKot

  W 2017 roku od 26.07.2017 do 30.09.2017 pracowałem w Niemczech (praca sezonowa) czy muszę się rozliczać z niemieckim urzędem skarbowym?

  Lolli87
  Gość
  Lolli87

  Witam orientuje się ktoś może czy jest możliwość przekazania 1% z podatku z DE ? Chciałbym przekazać niepelnosprawnemu dziecku w PL . Proszę o informacje jeśli ktoś wie czy jest to możliwe i jak tego dokonać.

  Magda
  Gość
  Magda

  Witam ,mąż pracuje w Niemczech na umowę o pracę ,a w Polsce prowadzi działalność i ma dochody,czy musi je przedstawiać do niemieckiej skarbówki.Chodzi mi o niemieckie progi podatkowe.

  Mw
  Gość
  Mw

  Pracowałem w 2016 roku tylko w miesiącu listopadzie. Otrzymalem brutto 1480 euro. Miałem 1 klasę podatkową. Czy taki zarobek muszę rozrliczyc w Niemczech?

  stani
  Gość
  stani

  W jaki sposób mozna sie starac o zasiłek budowlany? jakie są potrzebne dokumenty i wygląda procedura uzyskania tego zasiłku? Czy jest on wypłacany „wstecz”?

  bardzo proszę o szybką i rzetelną odpowiedź

  Karina
  Gość
  Karina

  Prosze o pomoc jestem matka samotnie wychowujaca dziecko i doczytalam sie wyzej ze kwota wolna od podatku za 2018 rok jest 9.000 euro na matke i 4.788 euro na dziecko. Czyli dobrze zrozumialam ze z dzieckiem mamy 13.788 euro kwote wolna od podatku?

  krzysztof
  Gość
  krzysztof

  Witam
  Mam pytanie czy mozna jesCze rozliczyc rok podatkowy 2016 – gewerba ??