Więcej >>

  Schufa

  Posiadanie broni w Niemczech – jaka broń jest w Niemczech legalna?

  Schufa Niemcy

  W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, na terenie Niemiec posiadanie broni podlega surowym regulacjom. Wyjaśniamy, kto i na jakich zasadach może posiadać broń, kto może ją przy sobie nosić oraz jak rygorystyczne są te regulacje.

  Prawie sześć milionów sztuk legalnej broni w Niemczech

  Na terenie Stanów Zjednoczonych prawo od posiadania broni palnej jest konstytucyjnie zagwarantowane dzięki 2. poprawce do konstytucji. Jednocześnie kwestią sporną z ogólnym brzmieniem konstytucji jest zakres, w jakim to prawo obowiązuje. Niezależnie od konkretnych wytycznych, które są zróżnicowane w zależności od landu, w Niemczech obowiązuje inna tradycja: posiadanie broni jest powiązane z restrykcyjnymi zasadami. Niemniej jednak, z roku na rok rośnie ilość broni w posiadaniu prywatnym. Jak donosi „Die Welt” do października 2015 osoby prywatne oraz stowarzyszenia posiadały prawie sześć milionów sztuk legalnej broni.

  Warunki posiadania broni w Niemczech

  Kategorycznie należy rozróżnić dwa obszary: posiadanie broni oraz posiadanie uprawnień do noszenia broni przy sobie poza miejscem zamieszkania.

  Aby kupić w Niemczech broń, potrzebne jest zezwolenie na jej nabycie. Istnieją różnice między zieloną, żółtą i czerwoną licencją. Kolor różni się w zależności przeznaczenia broni i jej rodzaju. Potencjalni posiadacze broni w Niemczech muszą spełniać pięć warunków, niezależnie od koloru pozwolenia, jakie potrzebują.

  Składający wniosek musi:

  1. mieć ukończone 18 lat
  2. przejść kontrolę rzetelności i wiarygodności: Składający wniosek zostaje dokładnie prześwietlony przez stosowne służby, w szczególności w zakresie niekaralności oraz uchybień w obchodzeniu się z bronią. Warunki te szczegółowo określa § 5 ust. 1 i 2 ustawy o broni.
  3. wykazać osobiste predyspozycje: W tym punkcie urząd sprawdza, w jakim stopniu wnioskodawca jest w stanie fizycznie i intelektualnie posługiwać się bronią. Uzależnienie od alkoholu, niezdolność do czynności prawnych czy choroby psychiczne stanowią jedne z przeszkód do wydania zgody.
  4. udowodnić opanowanie techniki i posiadanie wiedzy związane z bronią palną: oznacza to ni mniej ni więcej, tylko tyle, że osoba ubiegająca się o pozwolenie musi przedłożyć dowód zdania egzaminu. Dla myśliwych jest to egzamin łowiecki.
  5. udowodnić, że ma powód, aby posiadać broń: Jak wspomniano na wstępie, Niemcy nie posiadają jednolitego prawa w kwestii posiadania broni. Jednakże w ustawie o broni (§ 13 do § 19) wymienione są powody do posiadania broni. Zaliczają się do nich polowania, kolekcjonerstwo zgodne z aspektami kulturowo-historycznymi, ale także samoobrona, choć przeszkód jest tu zdecydowanie więcej.

  Tylko osoba spełniająca wszystkie wymienione wymagania otrzyma w Niemczech pozwolenie na broń.

  Ponadto broń musi być w domu specjalnie zabezpieczona. Bezwzględnie należy wypełnić ten punkt, w przeciwnym razie może dojść do przestępstwa karanego grzywną lub pozbawieniem wolności do lat trzech.

  Czy w Niemczech można nosić przy sobie broń?

  Osoby w Niemczech, które nie tylko posiadają broń palną, ale także chcą nosić ją przy sobie poza własną nieruchomością lub posesją, potrzebują dodatkowych kwalifikacji. Myśliwi muszą posiadać kartę łowiecką, inni potrzebują pozwolenia na broń. Ponadto: myśliwi mogą posiadać broń przy sobie tylko w sytuacjach związanych z polowaniem.

  Kto ubiega się o prawo do noszenia przy sobie broni, musi spełnić te same warunki, co osoby posiadające pozwolenie na broń. Jednakże w tym wypadku dochodzą dodatkowe obwarowania:

  • Zagrożenie: Składający wniosek musi udowodnić, że jest znacznie bardziej niż ogół narażony na zagrożenie życia lub zdrowia. Jest to możliwe w przypadku pracowników ochrony, którzy transportują pieniądze i inne kosztowności lub chronią ludzi.
  • Ubezpieczenie: od odpowiedzialności cywilnej (OC): wnioskodawcy muszą również przedstawić dowód posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – w wysokości miliona euro, zryczałtowana stawka za szkodę na osobie i szkody majątkowe.

  Generalnie pozwolenie jest wydawane na okres do trzech lat, po czym wymagana jest kolejna kontrola rzetelności.

  Osoby trudniące się ochroną osobistą lub ochroną obiektów mają częściowo większe szanse na uzyskanie licencji na noszenie broni ze względów zawodowych. Jednakże od niedawna zaostrzono wymagania w tym zakresie. Federalny Sąd Administracyjny w Niemczech wyjaśnił, że w przeciwieństwie do wcześniejszych praktyk, licencje na broń wydawane są tylko na określone zlecenia, a firmy muszą udowodnić, że pistolety są absolutnie niezbędne do ochrony osoby lub budynku (AZ: 6 C 67.14).

  Przeszkody w zdobyciu „małego” pozwolenia na broń są zdecydowanie mniejsze

  Istnieje zasadnicza różnica między „normalnym” i „małym” pozwoleniem na broń. To drugie uprawnia do posiadania broni emitującej sygnały, środki drażniące lub hałas. Dla większości rodzajów gazu pieprzowego nie jest wymagane żadne pozwolenie, nawet to „małe”.

  Aby w Niemczech otrzymać „małe” pozwolenie ba broń, obowiązują takie same warunki jak w przypadku pełnego pozwolenia. Nie trzeba jednak przedłożyć ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ani zaświadczenia o posiadanej wiedzy fachowej.

  Zwłaszcza to drugie stanowi zasadniczą różnicę. Małe pozwolenie na broń jest stosunkowo łatwe do uzyskania, I nie dziwi chyba, że liczba ludzi posiadających „małe” pozwolenie na broń stale rośnie, również teraz. Od końca listopada do końca stycznia 2016 liczba ta wzrosła o ponad 21 tysięcy.

  Ograniczenia w kwestii noszenia broni w Niemczech

  Nawet, jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, nie oznacza to automatycznie zezwolenia na noszenie ze sobą broni zawsze i wszędzie. Ustawa o broni wyklucza w § 42 jej posiadanie na „publicznych zabawach, festynach ludowych, wydarzeniach sportowych, targach, wystawach, rynkach oraz innych imprezach publicznych”.

  Duże ograniczenia w używaniu broni

  Oddawanie strzałów z broni jest zabronione mimo posiadania licencji na posiadanie i noszenie broni. Dotyczy to również straszaków w Sylwestra: Na to wymagane jest specjalne pozwolenie.

  Nieco inaczej wygląda to w sytuacji obrony koniecznej. Kto działa w obronie własnej, nie działa w sprzeczności z prawem – tak głosi § 32 niemieckiego kodeksu karnego. Zgodnie z nim, obrona konieczna to „działania niezbędne, aby odeprzeć sprzeczny z prawem atak, chroniąc przed nim siebie lub inne osoby”.

  W takiej sytuacji oddanie strzału z legalnie posiadanej i noszonej przy sobie broni jest dozwolone.

  Posiadanie broni mimo braku pozwolenia: karane przynajmniej grzywną

  Kto jednak dopuści się posiadania lub noszenia broni bez stosownego zezwolenia, w najlepszym wypadku musi liczyć się z karami finansowymi – również w sytuacji, kiedy używa tej broni przeciwko samemu sobie. Tak zdecydował sąd rejonowy w Monachium (wyrok z 07.08.2018, AZ: 1116 Ds 117 Js 217523/17).

  W tym przypadku mężczyzna posiadał rewolwer bez koniecznego zezwolenia. Zeznał, że znalazł naładowaną broń w kontenerze na śmieci. Razem z przyjacielem usunął ostrą amunicję, w której miejsce umieścił pół patyczka higienicznego. Potem grali razem w rosyjską ruletkę: brali na zmianę rewolwer do ręki, kręcili bębenkiem i udawali, że naciskają na spust. Raz mężczyzna naprawdę nacisnął na spust. Znajdujący się w bębenku patyczek przebił się przez czaszkę do mózgu na głębokość 2 mm.

  Skazanemu wszczepiono implant z tytanu. Na pytanie sądu, w jaki sposób dorosły człowiek mógł wpaść na taki pomysł, skazany odpowiedział, że jest od lat uzależniony od narkotyków. Sędzina nałożyła na niego jedynie karę finansową, ponieważ popełniony przez niego czyn zaszkodził przede wszystkim jemu samemu.

  Podsumowanie, kto gdzie może nosić którą broń, znajduje się na stronie „Polizeifuerdich” oddziału prewencji policyjnej krajów związkowych i państwa.

  Paintball i pistolety na kulki

  Zakup i posiadanie broni na kulki lub do paintballu jest dozwolony w Niemczech osobom od 18 lat posiadającym pozwolenie na broń bez dodatkowego zezwolenia, jeśli broń posiada znak „F” w pięciokącie oznaczający maksymalną energię wystrzału o wartości 7,5 dżula.

  Pistolety na kulki są traktowane jako zabawki tylko wtedy, gdy energia wystrzału nie przekracza 0,5 J. Nie ma ograniczeń w ich zakupie i posiadaniu. Noszona przy sobie może być jednak tylko wtedy, jeśli nie jest podobna do prawdziwej broni palnej i wyraźnie można rozpoznać, że jest to zabawka.

  Gazy drażniące i paralizatory – czy w Niemczech są legalne?

  Gazy drażniące można nabyć w Niemczech po ukończeniu 14 roku życia, nie można jednak posiadać ich przy sobie podczas publicznych wydarzeń. Nie ma ograniczeń, również tych dotyczących wieku, w przypadku gazu pieprzowego. Można go jednak używać tylko przeciwko atakom zwierząt.

  Paralizatory z państwowym znakiem kontrolnym można nabyć i posiadać po ukończeniu 18 lat, ale zabronione jest noszenie ich ze sobą podczas publicznych wydarzeń

  Kusze i kije baseballowe – nie są traktowane w Niemczech jako broń

  Kusza to sprzęt sportowy, w związku z czym nie wymaga pozwolenia na broń. Jej użytkowanie jest jednak uregulowane w załączniku 1 ustawy o broni. Zgodnie z nią kusze są „przedmiotami o właściwościach identycznych z bronią palną”, ich kupno i posiadanie jest dozwolone osobom mającym ukończone 18 lat życia. Noszenie ze sobą kuszy jest w Niemczech dozwolone.

  W oryginalnej wersji kije baseballowe również należą do sprzętu sportowego. W przypadku wyraźnego ich stosowania jako broń ustalenia te mogą jednak ulec zmianom – wtedy obowiązują regulacje dotyczące broni białej. Bagnety, szpady, szable i miecze można nabyć i posiadać po ukończeniu 18. roku życia, ich noszenie jest jednak zabronione.

  Scyzoryki i noże jednoręczne

  Zgodnie z niemiecką ustawą o broni, scyzoryk bronią nie jest. Noże użytkowe oraz noże o długości ostrza do 12 cm można nabyć, posiadać i nosić. W przypadku noży sprężynowych otwieranych z boku, z ostrzem o długości do 8,5 cm, kupno i posiadanie jest możliwe po ukończeniu 18 lat. Ich noszenie w miejscach publicznych, na przykład na imprezach sportowych czy w kinie, jest jednak zabronione – poza przypadkiem, gdy nóż niezbędny jest przy wykonywaniu pracy zawodowej.

  Jeśli chodzi o noże jednoręczne z możliwością zablokowania ostrza, można je nabyć i posiadać, jeśli nie są stosowane jako broń biała. Można mieć je przy sobie tylko w przypadku użycia ich w pracy zawodowej, sporcie lub jako rekwizyt w teatrze. W przeciwnym razie jest to wykroczenie. Dotyczy to również noży stałym ostrzu dłuższym niż 12 cm.

  Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Nasza redakcja poleca

  ILS – Institut für Lernsysteme – zamów bezpłatny katalog z wszystkimi kursami oferowanymi przez ILS i zdobądź dodatkowe kwalifikacje na wybranym przez siebie kierunku! Np. 12-miesięczny kurs na opiekuna/-ki osób starszych (Altenbetreuung – Betreuungskraft), język niemiecki w zawodzie (Deutsch im Beruf), programista JAVA (Geprüfte/r Programmierer/in (ILS) – Java), kosmetyczka (Geprüfte/r Kosmetiker/in) i wiele innych!

  2 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  2 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Luki

  Fajny artykuł , tylko szkoda ze pominięto w całości kwestie posiadania pistoletów na kulki metalowe- po prostu wiatrówek…

  Rafal

  A co z Strzelcami na pozwolenie sportowe mogą nosic ze sobą ?👀

  2
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x