Obostrzenia w Niemczech: Przegląd aktualnych regulacji w poszczególnych krajach związkowych!

Na ostatnim spotkaniu na szczycie z udziałem kanclerz Angeli Merkel i premierów poszczególnych krajów związkowych Niemiec uzgodniono dalsze kroki w walce z koronawirusem i zdecydowano o przedłużeniu lockdownu do 18 kwietnia.

Obostrzenia w Niemczech: Najważniejsze postanowienia rządu

Oto najważniejsze ustalenia spotkania na szczycie:

  • lockdown w Niemczech zostaje przedłużony do 18 kwietnia
  • kraje związkowe mogą w wybranych regionach uruchomić tymczasowe projekty modelowe (z zastosowaniem ścisłego reżimu sanitarnego i przy założeniu stosowania na szeroką skalę testów na koronawirusa), w celu otwarcia poszczególnych obszarów życia publicznego i sprawdzenia tej strategii w praktyce
  • na bazie wspólnie podjętych decyzji poszczególne kraje związkowe mogą wydawać własne rozporządzenia, które przekładają to, co zostało uzgodnione, na prawnie wiążące przepisy

Obostrzenia w poszczególnych krajach związkowych w Niemczech

W związku z tym, że kraje związkowe w Niemczech konkretyzują przepisy we własnym zakresie, obostrzenia w poszczególnych landach mogą się różnić. Poniżej znajdziecie informacje na temat aktualnych obostrzeń, a także poluźnień, które planują poszczególne kraje związkowe.

Badenia-Wirtembergia 

W Badenii-Wirtembergii od poniedziałku 29 marca obowiązują następujące przepisy:

Jeśli samochodem podróżują osoby nie należące do tego samego gospodarstwa domowego, wszyscy pasażerowie muszą obowiązkowo mieć założone maseczki (maska medyczna lub maska FFP2/KN95/N95).

Jeśli przez kilka dni z rzędu liczba nowych zakażeń na 100.000 mieszkańców w ciągu 7 dni przekracza 100, lokalnie wprowadza się godzinę policyjną (od 21:00 do 5:00). Jeśli jednak dany powiat skorzysta z tego tak zwanego „hamulca bezpieczeństwa”, obowiązujące obostrzenia dotyczące kontaktów społecznych nie zostaną zaostrzone. Oznacza to, że nadal będzie mogło się spotykać maksymalnie pięć osób z nie więcej niż dwóch gospodarstw domowych. Nie dotyczy to dzieci do 14. roku życia. Pary, które nie mieszkają razem, są traktowane jako jedno gospodarstwo domowe.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, księgarnie zostały usunięte z listy podstawowych dostawców. Każdy, kto chce kupić książkę w sklepie stacjonarnym, musi teraz znów umówić się na wizytę (Click&Meet) – podobnie jak w “normalnym” handlu detalicznym. W regionach o szczególnie wysokich wskaźnikach zachorowalności można jedynie zamówić książkę online, a następnie odebrać ją po wcześniejszym umówieniu się (Click&Collect).

W powiatach, w których wskaźnik zapadalności utrzymuje się na stabilnym poziomie poniżej 50, biblioteki i archiwa mogą być otwarte bez ograniczeń, podobnie jak muzea.

Bawaria

W Bawarii do 18 kwietnia będzie obowiązywało rozporządzenie, które jest już w mocy od 8 marca. Opiera się ono na etapowym planie stopniowego luzowania obostrzeń przyjętym przez rząd federalny i rządy poszczególnych krajów związkowych na początku marca.

Zgodnie z rozporządzeniem, jeśli wskaźnik zachorowalności w danym powiecie lub mieście wynosi od 35 do 100, możliwe są spotkania z udziałem maksymalnie pięciu osób z dwóch gospodarstw domowych. Jeżeli natomiast wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie pomiędzy 50 a 100, możliwe jest otwarcie punktów sprzedaży detalicznej. Warunkiem jest wcześniejsza rezerwacja terminu (Click&Meet) i gromadzenie danych kontaktowych.

Przewidziane uprzednio dalsze etapy otwarcia w powiatach lub miastach na prawach powiatu, w których liczba nowych zakażeń na 100.000 mieszkańców w ciągu 7 dni nie przekracza 50 lub 100 w przypadku gastronomii na wolnym powietrzu, kultury i sportu, zostają wstrzymane do 12 kwietnia 2021 r.

Jeśli wskaźnik zapadalności na Covid-19 w danym regionie wyniesie 100, wówczas włącza się „hamulec bezpieczeństwa” – lokalnie wprowadzona zostaje godzina policyjna (od 22:00 do 5:00). W spotkaniach mogą uczestniczyć tylko członkowie własnego gospodarstwa domowego i jedna osoba spoza niego. Ponadto, sprzedawcy detaliczni muszą wówczas ponownie zamknąć sklepy i przejść na rozwiązanie „Click&Collect”.

Berlin

W Berlinie od środy 31 marca obowiązują następujące przepisy:

Sklepy detaliczne mogą pozostać otwarte. Jednakże we wszystkich sklepach, które oferują produkty nie będące artykułami codziennego użytku, należy przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa. Nie dotyczy to supermarketów, aptek, piekarni i drogerii. Nie jest już wymagana rezerwacja terminu, natomiast nadal obowiązują limity dotyczące liczby klientów. 

Zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, studia tatuażu itp., jak również muzea czy galerie, mogą pozostać otwarte, jednak obowiązuje w nich wymóg okazania negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Zaostrzone zostały przepisy dla firm. Będą one zobowiązane do umożliwienia swoim pracownikom wykonania dwa razy w tygodniu testu na Covid-19. Pracownicy nie mają obowiązku poddania się testom. Dodatkowo na przedsiębiorstwa został nałożony wymóg, zgodnie z którym 50 procent pracowników biurowych ma móc wykonywać swoje obowiązki zawodowe w domu.

Brandenburgia

Ze względu na dużą liczbę zachorowań na koronawirusa, Brandenburgia ponownie wprowadza godzinę policyjną między godziną 22:00 a 5:00 rano w okresie świąt wielkanocnych. Ma ona obowiązywać od 1 kwietnia do rana 6 kwietnia. Wyjątek będą stanowiły m.in. dojazdy do pracy. Te zasady obowiązują w przypadku, gdy liczba nowych zakażeń na 100.000 mieszkańców w ciągu 7 dni przez trzy dni z rzędu wynosi 100 lub więcej. Niestety aktualnie poziom ten jest przekroczony w większości powiatów.

Ponadto, na razie nie ma możliwości realizacji projektów modelowych. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać do 18 kwietnia.

Zasada „hamulca bezpieczeństwa” ma zastosowanie w momencie, gdy wskaźnik zapadalności w danym regionie przez trzy kolejne dni przekracza poziom 100. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, ponownie zamykane są punkty sprzedaży detalicznej, z wyjątkiem sklepów oferujących artykuły codziennego użytku. Pozostanie jednak możliwość odbioru zamówionych towarów. Zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne itp. pozostaną otwarte.

W powiatach, w których zastosowano „hamulec bezpieczeństwa”, obowiązuje również przepis stanowiący, że członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą spotkać się tylko z jedną osobą spoza niego (do tej liczby nie wliczają się dzieci w wieku do 14 lat). W regionach, w których wskaźnik zachorowalności nie przekracza 100, może się spotkać maksymalnie pięć osób z co najwyżej dwóch gospodarstw domowych.

Ponadto, pracodawcy będą musieli zapewnić swoim pracownikom możliwość wykonania co najmniej jednego testu na koronawirusa tygodniowo.

Brema

Z powodu rosnącej liczby zakażeń w kraju związkowym Brema, od 29 marca znów obowiązują zaostrzone przepisy mające na celu walkę z pandemią Covid-19.

Zawieszona została możliwość robienia zakupów po wcześniejszym umówieniu terminu, a niedawno otwarte muzea, wystawy i ogrody botaniczne znów muszą być zamknięte.

W spotkaniach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób z co najwyżej dwóch gospodarstw domowych. Wyjątkiem są dzieci do 14. roku życia włącznie.

Sporty na świeżym powietrzu można uprawiać tylko indywidualnie, w parach lub z członkami własnego gospodarstwa domowego. Zasada ta nie ma zastosowania do dzieci. Dzieci do lat 14 mogą uprawiać sport na wolnym powietrzu w grupie liczącej do 20 osób oraz z dwoma trenerami.

Jeśli samochodem podróżują osoby z ponad dwóch gospodarstw domowych, wszyscy muszą obowiązkowo nosić maseczki.

W Bremerhaven do 18 kwietnia mieszkańcy muszą pozostawać w domach między godziną 21:00 a 5:00 rano.

Hamburg

Począwszy od Wielkiego Piątku, w Hamburgu obowiązywać będzie godzina policyjna (od 21:00 do 5:00 rano). Już 29 marca zniesiony został obowiązujący w całym mieście zakaz spożywania alkoholu, który wszedł w życie w połowie grudnia. Nadal obowiązują jednak pewne ograniczenia w tym zakresie, dotyczące zarówno czasu, jak i miejsca konsumpcji. Zakaz obowiązuje na przykład w tych punktach miasta, w których – jak wynika z doświadczeń policji – gromadzą się osoby spożywające wspólnie alkohol.

Zaostrzono przepisy dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa. Obecnie maseczkę muszą nosić również pasażerowie podróżujący samochodem, ale nie sam kierowca. Jeśli pasażerowie należą do tego samego gospodarstwa domowego, są zwolnieni z tego obowiązku. Wymóg zasłaniania ust i nosa nadal obowiązuje w wielu ruchliwych miejscach na otwartym powietrzu.

Obowiązująca od 20 marca zasada „hamulca bezpieczeństwa” pozostaje bez zmian. Członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą spotykać się tylko z jedną osobą spoza niego. Dzieci nie są wliczane do tej liczby. Także większość sklepów pozostaje zamknięta, chyba że są to sklepy z artykułami codziennego użytku, książkami lub kwiatami. Od Wielkanocy placówki dziennej opieki nad dziećmi mają oferować opiekę nad dziećmi w nagłych wypadkach (niem. Notbetrieb) w rozszerzonym zakresie. W szkołach ma być częściowo utrzymany stacjonarny tryb nauczania, ale w połączeniu z obowiązkiem przeprowadzania testów na koronawirusa zarówno u uczniów, jak i nauczycieli.

Zgodnie z ustaleniami między rządem federalnym a poszczególnymi krajami związkowymi, Senat dopuszcza możliwość realizacji projektów modelowych w celu przetestowania stopniowego otwierania życia społecznego.

Hesja

Od 29 marca w Hesji obowiązują następujące regulacje:

W spotkaniach w miejscach publicznych może uczestniczyć maksymalnie pięć osób z co najwyżej dwóch gospodarstw domowych. Obowiązuje również zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Ogrody zoologiczne, botaniczne i muzea na wolnym powietrzu pozostają otwarte. Z kolei pomieszczenia wewnętrzne są zamknięte dla zwiedzających. Siłownie pozostają otwarte i można się do nich udać po uprzednim umówieniu się na konkretny termin.

Jeśli chodzi o zakupy, zniesiony został przepis, zgodnie z którym klienci mogli odwiedzać sklepy po uprzednim umówieniu terminu. Można natomiast składać zamówienia online i odbierać je w sklepie.

Otwarte pozostają m.in. księgarnie, sklepy ogrodnicze czy budowlane – niezależnie od wskaźnika zachorowalności. Nadal można świadczyć usługi związane z pielęgnacją ciała, klienci powinni jednak okazać negatywny wynik testu na koronawirusa, o ile to możliwe.

Nadal dopuszczalne jest uprawianie sportów grupowych na świeżym powietrzu przez dzieci do lat 14. Indywidualne uprawianie sportu jest możliwe zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

W regionach o rosnącej liczbie zakażeń mogą być wprowadzane indywidualne regulacje, w tym nocna godzina policyjna, czy zamknięcie szkół.

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Od poniedziałku 29 marca obowiązuje zasada, zgodnie z którą spotkać się może maksymalnie pięć osób z dwóch gospodarstw domowych. Nie dotyczy to dzieci do 14. roku życia. Pary, które nie mieszkają razem, są traktowane jako jedno gospodarstwo domowe.

Kwiaciarnie, księgarnie i centra ogrodnicze pozostają otwarte w całym kraju. Również zakupy w innych sklepach, np. odzieżowych, są nadal dozwolone w całym kraju, ale wymagają wcześniejszego umówienia się, a później także okazania negatywnego wyniku szybkiego testu na koronawirusa (od 6 kwietnia). To samo dotyczy również usług związanych z pielęgnacją ciała: zakładów fryzjerskich, gabinetów kosmetycznych itp.

Jeśli wskaźnik zachorowalności w powiatach lub miastach na prawach powiatu przekroczy 100, może zostać wprowadzona godzina policyjna od 21:00 do 6:00. Jeżeli natomiast wskaźnik zapadalności przekroczy 150, konieczne jest zamykanie kolejnych obszarów życia publicznego. Nie będzie wtedy można wybrać się np. do ogrodu zoologicznego, muzeum, czy szkoły jazdy.

Dolna Saksonia

Od 29 marca w Dolnej Saksonii obowiązują przepisy, zgodnie z którymi w spotkaniach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie jednego gospodarstwa domowego i maksymalnie dwie osoby z innego gospodarstwa domowego. Nie są do tej liczby wliczane dzieci tych osób w wieku do 14 lat włącznie, a pary, które nie mieszkają razem, są traktowane jako jedno gospodarstwo domowe.

W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń, nowe rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące godziny policyjnej mającej obowiązywać w regionach o szczególnie wysokich wskaźnikach zachorowalności. Jeśli przekroczony jest poziom 100 nowych zakażeń na 100.000 mieszkańców w ciągu 7 dni, członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą spotykać się tylko z jedną osobą spoza niego oraz z dziećmi do 6. roku życia. Ponadto dopuszczalne jest wprowadzenie dodatkowych restrykcji, takich jak surowsze wymagania w kwestii zasłaniania ust i nosa oraz zakaz wstępu do niektórych miejsc publicznych, takich jak parki.

Jednocześnie jednak rozporządzenie określa warunki ramowe dla projektów modelowych w zakresie otwierania placówek handlowych, obiektów gastronomicznych i kulturalnych – pod warunkiem, że będzie się to wiązało z szeroko zakrojoną akcją testowania na obecność koronawirusa i stosowaniem aplikacji umożliwiających śledzenie kontaktów osób zakażonych.

Nadrenia Północna-Westfalia

Począwszy od 29 marca 2021 r., przy założeniu, że liczba nowych zakażeń na 100.000 mieszkańców Nadrenii Północnej-Westfalii w ciągu 7 dni nie przekracza 100, obowiązują tutaj następujące regulacje:

W spotkaniach w przestrzeni publicznej może uczestniczyć maksymalnie pięć osób z dwóch gospodarstw domowych. Dzieci w wieku do 14 lat włącznie nie są uwzględniane. Pary, bez względu na to, czy mieszkają razem czy osobno, są traktowane jako jedno gospodarstwo domowe.

Muzea, wystawy, galerie, zamki, miejsca pamięci i podobne instytucje są dostępne dla zwiedzających, przy czym konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu i zapewnienie możliwości śledzenia kontaktów osób zakażonych. W pomieszczeniach zamkniętych może przebywać jedna osoba na 20 m².

Ogrody zoologiczne i parki zwierząt mogą być otwarte, przy czym konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu i zapewnienie możliwości śledzenia kontaktów osób zakażonych. W pomieszczeniach zamkniętych może przebywać jedna osoba na 20 m². Jeśli chodzi o strefy zewnętrzne, nie ma ograniczeń co do maksymalnej dozwolonej liczby osób na m² powierzchni.

Punkty sprzedaży detalicznej (za wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii, kwiaciarni i innych sklepów oferujących produkty codziennego użytku) mogą umożliwiać rezerwację terminu zakupów, pod warunkiem przestrzegania limitu osób przebywających jednocześnie w sklepie. Na każdego klienta musi przypadać co najmniej 40 m². Obowiązuje też ograniczenie czasowe pobytu w punkcie sprzedaży.

Nadrenia Północna-Westfalia nie zamierza stosować tzw. hamulca bezpieczeństwa, mimo szybko rosnącej liczby infekcji. Tylko w gminach, w których tygodniowa liczba zachorowań przekracza 100, będą musiały zostać zamknięte m.in. sklepy, obiekty sportowe i instytucje kulturalne.

Jednakże powiaty oraz miasta na prawach powiatu, których to dotyczy, mogą zezwolić na odstępstwa od tej zasady dla osób posiadających aktualny negatywny wynik szybkiego testu lub testu do samodzielnego wykonania. Musi to być jednak wcześniej uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia.

Na czas wielkanocnego weekendu zostaną również złagodzone ograniczenia dotyczące kontaktów społecznych, także w regionach o wysokiej zachorowalności na Covid-19. Od Wielkiego Czwartku do Poniedziałku Wielkanocnego (od 1 do 5 kwietnia), na obszarze całego kraju związkowego będzie mogło się spotkać pięć osób z dwóch gospodarstw domowych. Dzieci w wieku do 14 lat nie są wliczane do tej liczby.

Poza okresem świątecznym, w gminach, w których wskaźnik zapadalności przekracza 100, osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą spotykać się w miejscach publicznych tylko z jedną osobą, która do niego nie należy.

Nadrenia-Palatynat

W Nadrenii-Palatynacie możliwe są prywatne spotkania w gronie pięciu osób należących do maksymalnie dwóch gospodarstw domowych. W tej liczbie nie są uwzględniane dzieci w wieku do 14 lat.

W gminach o wskaźniku zachorowalności poniżej 100 dozwolona jest działalność punktów gastronomicznych oferujących możliwość spożywania posiłków na świeżym powietrzu, pod warunkiem stosowania na szeroką skalę testów na koronawirusa, rezerwacji terminów i śledzenia kontaktów. To samo dotyczy dokonywania zakupów w umówionym terminie. Muzea, galerie, ogrody zoologiczne i botaniczne można zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się. Sporty indywidualne można uprawiać jedynie na zewnątrz.

W gminach, w których liczba zachorowań na 100.000 mieszkańców w ciągu 7 dni przekracza 100, stosuje się „hamulec bezpieczeństwa”. Gminy same decydują o jego stosowaniu w praktyce. Mogą np. wprowadzić godzinę policyjną od 21:00 do 5:00, ograniczenia dotyczące spotkań w przestrzeni publicznej (członkowie własnego gospodarstwa domowego i tylko jedna osoba spoza niego), a także zaostrzyć regulacje dotyczące gastronomii na wolnym powietrzu i handlu detalicznego.

Dopuszczalne są nabożeństwa z udziałem wiernych przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego i wymogów bezpieczeństwa. Pomiędzy kolejnymi nabożeństwami należy zachować co najmniej godzinną przerwę w celu przewietrzenia pomieszczeń. Trzeba tez zapewnić możliwość śledzenia kontaktów osób zakażonych.

Kraj Saary

Kraj Saary chce po Wielkanocy szeroko rozluźnić obostrzenia w ramach modelowego projektu: od 6 kwietnia – wtorek po Wielkanocy – mają zostać ponownie otwarte m.in. kina, teatry, siłownie i gastronomia na świeżym powietrzu.

Podczas prywatnych spotkań i imprez plenerowych po weekendzie wielkanocnym w Kraju Saary będzie mogło przebywać do dziesięciu osób.

Również sporty kontaktowe na świeżym powietrzu mają być wtedy możliwe – zawsze w połączeniu z negatywnym wynikiem testu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, po 18 kwietnia mogą nastąpić kolejne kroki otwierające – w gastronomii, wolontariacie, szkołach.

Saksonia

Dzięki nowemu rozporządzeniu, które obowiązuje od 1 do 18 kwietnia, Saksonia rozszerzy między innymi wymóg badania i obowiązek noszenia maseczek w niektórych obszarach. W przyszłości wiele rzeczy będzie można zrobić tylko po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa, np. wizyta u fryzjera lub zakupy po wcześniejszym umówieniu się.

Ograniczenia dotyczące kontaktów prywatnych pozostają zasadniczo w mocy. Tak jak poprzednio, w Saksonii mogą się spotkać dwa gospodarstwa domowe liczące nie więcej niż pięć osób; dzieci poniżej 15 roku życia nie są liczone. W niektórych powiatach i miastach obowiązują jednak ponownie bardziej rygorystyczne przepisy.

Saksonia sprecyzowała również obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych. Od 1 kwietnia rozporządzenie dotyczy stref dla pieszych od 6 rano do północy, a także placów zabaw, cotygodniowych targów, stoisk handlowych oraz podczas odbierania i dostarczania żywności.

Nawet jeśli tygodniowa liczba zachorowań przekracza 100, miasta i powiaty mogą zaoferować zakupy na zasadzie “Click & Meet” po Wielkanocy, a także otworzyć ogrody zoologiczne, muzea, galerie sztuki lub miejsca pamięci.

Warunkiem jest jednak, aby na normalnych oddziałach szpitalnych w Saksonii nie przebywało więcej niż 1300 pacjentów Covid 19. Ponadto klienci i goście muszą codziennie przedstawiać negatywny wynik testu. Sklepy ogrodnicze i z artykułami do majsterkowania pozostaną otwarte, a sklepy z artykułami dziecięcymi zostaną od teraz włączone do podstawowego zaopatrzenia i będą mogły być otwierane niezależnie od zachorowalności.

Pracownicy i osoby pracujące na własny rachunek mające bezpośredni kontakt z klientami muszą być testowane dwa razy w tygodniu. Pracodawca musi zapewnić testy. W przyszłości klienci będą musieli przedstawić negatywny wynik testu, aby móc odwiedzić fryzjera.

Saksonia-Anhalt

Rozporządzenie Saksonii-Anhalt o ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa obowiązuje od 29 marca do 18 kwietnia 2021 r. włącznie. Szkoły pozostaną otwarte, a zasady kontaktu będą uzależnione od poziomu zachorowań w poszczególnych powiatach.

W czasie Świąt Wielkanocnych nic istotnego się nie zmienia: w czasie świąt obowiązują te same zasady kontaktu, co poprzednio. W powiatach o stabilnej 7-dniowej zapadalności poniżej 100 dopuszcza się spotkania z maksymalnie pięcioma osobami, które nie są członkami gospodarstwa domowego. Jeśli zachorowalność przez trzy dni wynosi ponad 100, tylko jeden gość ma prawo do odwiedzin.

Ze względu na wysoką częstotliwość występowania infekcji i rozprzestrzeniania się wariantów koronawirusa, w Saksonii-Anhalt nie będą podejmowane dalsze działania otwierające.

Po Wielkanocy Saksonia-Anhalt chce podjąć kolejne kroki otwierające w ramach projektów modelowych przy zachowaniu ścisłych środków higieny. Celem projektów modelowych jest zbadanie etapów otwarcia za pomocą testów.

Zezwolenie może zostać cofnięte, jeżeli w okresie siedmiu dni wskaźnik nowych zakażeń wirusem Covid-19 przekroczy łącznie wartość 200 na 100 000 mieszkańców w ciągu pięciu kolejnych dni.

Szlezwik-Holsztyn

Szlezwik-Holsztyn przedłużył lockdown do 11 kwietnia. Oznacza to, że istniejące obostrzenia dotyczące kultury, turystyki i gastronomii będą w większości nadal obowiązywać do tego terminu. Rozluźnienia zostaną wprowadzone w placówkach opiekuńczych oraz zostanie zniesiony limit dwóch osób w przypadku prywatnych spotkań.

Ponadto urząd zdrowia może zezwolić na otwarcie kąpieliska w celu prowadzenia grupowych kursów pływania dla dzieci (do 14 roku życia). Zniesiony został dotychczasowy obowiązek powiadamiania właściwego organu o wydarzeniach religijnych z udziałem więcej niż dziesięciu uczestników. Śpiew jest dozwolony na zewnątrz i z odpowiednim zakryciem ust i nosa. Wypożyczalnie leżaków plażowych mogą zostać ponownie otwarte.

Jeżeli zachorowalność przekracza 100 przez trzy kolejne dni, a ognisko nie jest prawie całkowicie opanowane, gospodarstwa domowe mogą na przykład spotkać się tylko z jedną osobą. Dzieci poniżej 14 roku życia nie liczą się.

Ponadto w regionach o wysokiej zachorowalności dopuszcza się otwarcie jedynie sklepów z artykułami codziennego użytku, takich jak sklepy spożywcze, drogerie, targi tygodniowe lub sklepy z artykułami żelaznymi. W każdym gospodarstwie domowym zakupy może robić tylko jedna osoba. W innych punktach sprzedaży detalicznej można odebrać tylko towary zamówione wcześniej.

W przypadku usług wymagających kontaktu fizycznego, klienci z obszarów o wysokiej zachorowalności będą zobowiązani do przedstawienia negatywnych testów na koronawirusa. Nie dotyczy to usług medycznych i pielęgniarskich oraz wizyt u fryzjera lub w salonie pielęgnacji paznokci. Sport może być uprawiany tylko z osobami mieszkającymi w tym samym gospodarstwie domowym lub z inną osobą.

Na obszarach o raczej niskiej zachorowalności kraj związkowy chce od 19 kwietnia dopuścić ograniczone czasowo projekty modelowe z etapami otwarcia w turystyce, kulturze i sporcie. Będzie to związane ze ścisłymi środkami ostrożności w zakresie higieny, kompleksowymi testami i możliwością elektronicznego śledzenia kontaktów.

Turyngia

Nowe rozporządzenie w Turyngii wchodzi w życie 1 kwietnia i będzie obowiązywać do 24 kwietnia.

Spotkania prywatne w Turyngii są ograniczone do własnego gospodarstwa domowego i jednego innego gospodarstwa domowego oraz w sumie maksymalnie pięciu osób. Ponadto, przy stabilnej siedmiodniowej zapadalności poniżej 200 osób, kraj związkowy planuje zezwolić na zakupy detaliczne w systemie “Click & Meet” od 12 kwietnia.

W przypadku zakupów na termin należy przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa. Należy również zapewnić możliwość śledzenia kontaktów. Jeszcze wcześniej, począwszy od 10 kwietnia, w Turyngii będą mogły zostać ponownie otwarte ogrody zoologiczne i ogrody zoologiczne, ale pod pewnymi warunkami.

Ponadto pod pewnymi warunkami ma być kontynuowana możliwość realizacji projektów modelowych w poszczególnych regionach – na przykład w Weimarze.

Źródło: www.zdf.de

Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Oferty pracy w Niemczech. Więcej na: praca.dojczland.info

Nauka języka niemieckiego? Babbel.com – wypróbuj przez 7 dni za darmo!

Obserwuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
188,242FaniLubię
5,205ObserwującyObserwuj

Na start w Niemczech

0
Co o tym myślisz? Skomentuj!x
()
x