Jeśli najemca w Niemczech chce wypowiedzieć umowę najmu, musi o tym fakcie poinformować wynajmującego. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi zatem dotrzeć do wynajmującego. Gdy pomiędzy stronami umowy najmu istnieje spór co do tego, czy wynajmujący otrzymał wypowiedzenie, wówczas nasuwa się pytanie, czy najemca ma obowiązek udowodnić doręczenie wypowiedzenia wynajmującemu, czy też to po stronie wynajmującego leży wymóg udowodnienia braku doręczenia tegoż oświadczenia.

Czy najemca w Niemczech musi udowodnić doręczenie wypowiedzenia umowy najmu?

Jeśli wynajmujący zaprzecza, jakoby zostało mu dostarczone wypowiedzenie, najemca musi udowodnić, że wynajmujący otrzymał stosowne oświadczenie wbrew temu, co twierdzi. W tym celu nie wystarczy udowodnić, że pismo o rozwiązaniu umowy zostało złożone w urzędzie pocztowym. Należy raczej wykazać, że kwestia rozwiązania umowy najmu znalazła się rzeczywiście u właściciela, umożliwiając mu tym samym powzięcie wiedzy na ten temat. Najemca nie musi udowadniać, czy wynajmujący rzeczywiście otrzymał zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy.

W jaki sposób najemca w Niemczech może udowodnić fakt wypowiedzenia umowy najmu?

Najemca ma do dyspozycji m.in. następujące możliwości wykazania, że wynajmujący otrzymał wypowiedzenie:

 • Wynajęcie posłańca, który dostarczy wypowiedzenie do skrzynki pocztowej wynajmującego

W tym przypadku posłaniec może zeznawać jako świadek. Należy jednak zadbać o to, aby posłaniec zarejestrował przesyłkę.

 • List polecony do rąk własnych adresata i list polecony za potwierdzeniem odbioru

Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że fakt otrzymania przesyłki jest możliwy do udowodnienia tylko wtedy, gdy doręczyciel rzeczywiście zastanie odbiorcę lub osobę upoważnioną do odbioru. Zawiadomienie pozostawione przez listonosza nie jest dowodem doręczenia pisma.

 • Dostarczenie za pośrednictwem komornika sądowego zgodnie z § 132 niemieckiego kodeksu cywilnego

Jest to najskuteczniejszy sposób udowodnienia, że pismo o rozwiązaniu umowy zostało doręczone wynajmującemu.

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika