Jak długo czeka się na decyzję podatkową z urzędu skarbowego w Niemczech?

0
48595

Od oddania rozliczenia podatkowego do otrzymania decyzji podatkowej z urzędu skarbowego mija w Niemczech średnio pięć do ośmiu tygodni. Niemieccy urzędnicy nie mają bowiem ustalonego z góry terminu na rozpatrzenie rozliczenia podatkowego.
Bringt es was, die Steuererklärung früh abzugeben?

Według jakiej kolejności rozpatrywane są deklaracje podatkowe w Niemczech?

Urzędnicy niemieckich urzędów skarbowych rozpatrują deklaracje podatkowe zaczynając od tych które dotarły najwcześniej. Oznacza to, iż kto odda swoje rozliczenie podatkowe wcześniej, może liczyć na szybszą decyzję z Finanzamtu. Istnieje jednak pewne ograniczenie, mianowicie deklaracje złożone drogą elektroniczną są rozpatrywane priorytetowo.

Dlaczego wiele urzędów skarbowych w Niemczech zaczyna rozpatrywać deklaracje podatkowe dopiero w marcu?

W wielu przypadkach Finanzamty zaczynają rozpatrywać rozliczenia podatkowe dopiero w marcu. Wynika to z tego, iż na początku roku systemy komputerowe urzędów muszą zostać zaktualizowane, aby były zgodne z aktualnym orzecznictwem prawa podatkowego. Poza tym urzędy niejednokrotnie muszą czekać na dane przesyłane przez podmioty trzecie, np. pracodawców lub ubezpieczalni. Ci mają czas do 28 lutego na przesłanie brakujących informacji o podatnikach.

Przykład: Urzędy skarbowe w Brandenburgii zaczynają z rozpatrywaniem orzeczeń podatkowych dopiero jeśli posiadają min. 85 procent danych. W marcu 2013 roku cel ten został osiągnięty dopiero pod koniec marca – wynika z orzeczenia ówczesnego ministra finansów, Helmutha Markova, złożonego w listopadzie 2013 roku przed poczdamskim parlamentem.

Kiedy mogę zapytać Finanzamt o status mojej deklaracji podatkowej?

Jeśli od złożenia orzeczenia podatkowego minęły trzy miesiące, a w skrzynce pocztowej nadal próżno szukać odpowiedzi z urzędu skarbowego, to w takim wypadku można skontaktować się z Finanzamtem, aby zapytać o status deklaracji podatkowej. Po pół roku od oddania deklaracji i braku reakcji ze strony urzędu można wystosować ponaglenie [die Anmahnung].

Czy mogę jakoś przyśpieszyć proces rozpatrywania mojej deklaracji podatkowe?

Istnieją trzy sposoby na przyśpieszenie procesu rozpatrywania deklaracji podatkowej w Niemczech:

 • Dołączenie wszelkich niezbędnych zaświadczeń i pokwitowań, aby uniknąć zapytań ze strony Finanzamtu (w najbliższym czasie napiszemy o jakich pokwitowaniach i zaświadczeniach należy pamiętać!)
 • Powierzenie rozliczenia podatkowego profesjonalnemu radcy podatkowemu, który zadba o jego kompletność
 • Złożenie deklaracji podatkowej przez internet

Czy decyzji z urzędu skarbowego można się spodziewać dopiero od marca?

Z reguły decyzję z urzędu skarbowego w Niemczech nie należy się spodziewać przed końcem marca. Urzędy muszą nie tylko regularnie aktualizować systemy, aby te były zgodne z aktualnym stanem prawnym, ale także czekać na dane o podatnikach dostarczane przez pracodawców i ubezpieczalnie.

Podatki w Niemczech

Więcej informacji o podatkach w Niemczech znajdziecie w naszych dotychczasowych artykułach:

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika