Oględziny sali porodowej w Niemczech

  Przed porodem w Niemczech należy zdecydować, w którym szpitalu będzie się miał on odbyć. Aby lepiej poznać dany szpital i zobaczyć na własne oczy jakie warunki w nim panują, praktykuje się oględziny sali porodowej. W tym celu wystarczy zadzwonić do szpitala lub umówić termin osobiście. Poniżej znajdziecie dialog z oględzin szpitala przed porodem w języku niemieckim. Zawarte w nim wyrażenia mogą się Wam przydać podczas Waszej przedporodwej wizyty w niemieckim szpitalu.

  Zachęcamy również do zapoznania się ze zwrotami przydatnymi podczas badania kontrolnego dla kobiet w ciąży w Niemczech: Badanie kontrolne dla kobiet w ciąży w Niemczech.

  NiemieckiPolskiWymowa
  Patientin: Guten Tag, ich bin heute hier um mich zur Geburt anzumelden und für eine Kreissaalbesichtigung.Pacjentka: Dzień dobry, jestem tutaj dzisiaj, aby zapisać się na poród i obejrzeć salę porodową.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o1.mp3

  Hebamme: Guten Tag. Dafür bräuchte ich dann einmal Ihren Mutterpass.Położna: Dzień dobry. W tym celu potrzebuję pani legitymację matki.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o2.mp3

  P: Hier bitte.Pacjentka: Tutaj, proszę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o3.mp3

  H: Danke.Położna: Dziękuję.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o4.mp3

  H: Gut, Frau Mueller ich habe Sie ins unser System eingetragen. Lassen Sie uns jetzt hier nach links in eines unserer Kreissääle gehen.Położna: Dobrze, pani Mueller zarejestrowałam panią w naszym systemie. Przejdźmy teraz tutaj na lewo do naszych sal porodowych.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o5.mp3

  P: Ja, gerne.Pacjentka: Tak, chętnie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o6.mp3

  H: Hier ist eines unserer Kreissäle. Sie sehen alle ähnlich wie dieses aus. Hier gibt es das runde Entbindungsbett auf dem sie im Liegen oder im Sitzen entbinden können. Wenn die Anfangsphase der Geburt sehr lange dauert, können die Schwangeren hier zwischen den Wehen ausruhen oder sogar ein wenig schlafen. Im Sitzen kann man auch auf dem Geburtshocker entbinden. Das sieht vielleicht nicht sehr gemütlich aus, aber hier haben wir den Vorteil, dass die Schwerkraft bei der Geburt hilft.Położna: Tutaj znajduje się jedna z naszych sal porodowych. Wszystkie wyglądają podobnie do niej. Tutaj znajduje się okrągłe łóżko porodowe, na którym może pani rodzić na leżąco oraz na siedząco. Jeśli początkowa faza porodu trwa bardzo długo, to kobiety w ciąży mogą tutaj odpocząć w trakcie rodzenia lub nawet trochę pospać. Na taborecie porodowym również można rodzić na siedząco. Być może nie wygląda to zbyt wygodnie, ale w tym wypadku zaletą jest, iż podczas porodu pomaga siła ciężkości.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o7.mp3

  P: Ich interessiere mich für die Wassergeburt.Pacjentka: Jestem zainteresowana porodem w wodzie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o8.mp3

  H: Ja, die Geburtswanne ist auch eine sehr schöne Option zu entbinden, weil es für das Kind ein angenehmerer Übergang ist. Es kommt quasi aus dem Fruchtwasser in das warme Wasser in der Wanne.Położna: Tak, wanna porodowa to również bardzo piękna opcja porodu, ponieważ jest to przyjemna faza przejściowa dla dziecka. Wychodzi ono praktycznie z wód płodowych do ciepłej wody w wannie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o9.mp3

  P: Das hört sich schön an.Pacjentka: To brzmi przyjemnie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o10.mp3

  H: Sie können natürlich auch nur zeitweise während der Geburt in die Wanne und danach wieder auf das Entbindungsbett oder den Geburtshocker. Das warme Wasser in der Wanne entspannt viele Frauen und lindert auf natürliche Weise ihre Schmerzen.Położna: Może pani również tylko przez określony czas porodu być w wannie, a potem znowu położyć się na łóżko porodowe lub taboret porodowy. Ciepła woda w wannie rozluźnia wiele kobiet i w naturalny sposób łagodzi ich bóle.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o11.mp3

  P: Wenn das nicht hilft, kann ich dann auch Schmerzmittel bekommen?Pacjentka: Jeśli to nie pomoże, to czy mogę wtedy otrzymać również środki przeciwbólowe?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o12.mp3

  H: Es gibt die Möglichkeit einer Periduralanästhesie. Dabei wird Ihnen von einem Arzt das Medikament ins Rückenmark gespritzt und Sie sind dann von der Taille abwärts betäubt. Wenn Sie diese Behandlung möchten müssen Sie dann ein Formular unterscheiben, weil dieser Eingriff einige Risiken hat.Położna: Istnieje możliwość znieczulenia zewnątrzoponowego. W tym wypadku lekarz aplikuje pani lekarstwo w rdzeń kręgowy i zostaje pani znieczulona od talii w dół. Jeśli życzy pani sobie taki rodzaj leczenia, to musi pani podpisać formularz, ponieważ ten zabieg niesie za sobą pewne ryzyko.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o13.mp3

  P: Aha, ok.Pacjentka: Acha, ok.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o14.mp3

  H: Wenn Sie allerdings eine PDA bekommen, können Sie aufgrund Infektionsgefahr der offenen Wunde nicht mehr in der Geburtswanne entbinden. Dann würde Ihnen nur das Entbindungsbett bleiben.Położna: Jeśli jednak otrzyma pani znieczulenie zewnątrzoponowe, to z powodu ryzyka wystąpienia infekcji otwartej rany nie będzie pani mogła rodzić w wannie porodowej. Wtedy zostałoby pani wyłącznie łóżko porodowe.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o15.mp3

  P: Ok, ich verstehe. Wofür ist der Ball, der dort steht?Pacjentka: Dobrze, rozumiem. Do czego służy ta piłka, która tam stoi?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o16.mp3

  H: Der Gymnastikball kann in der Anfangsphase der Geburt zur Lockerung der Bauch- und Beckenmuskulatur benutzt werden. Die Schwangere sitzt auf dem Gymnastikball und macht während der Wehen kreisende Bewegungen. Auf diese Weise entspannt sich der Beckenboden, der Muttermund öffnet sich und erleichtert somit die anstehende Geburt.Położna: Piłka gimnastyczna może służyć w początkowej fazie porodu do rozluźnienia muskulatury brzucha oraz bioder. Ciężarna siedzi na piłce gimanstycznej i wykonuje podczas skurczów okrężne ruchy. W ten sposób rozluźnia się przepona miednicy, otwiera szyjka macicy i ułatwia tym samym zbliżający się poród.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o17.mp3

  P: Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Wie lange dauert denn eine Geburt im Durchschnitt?Pacjentka: Istnieje tyle możliwości. Ile przeciętnie trwa poród?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o18.mp3

  H: Das kann man nicht sagen, weil jede Frau und jede Geburt individuell ist. Man braucht für eine Geburt eine Öffnung des Muttermundes von 10 cm und in der Regel geht der Muttermund in einer Stunde einen Zentimeter auf. Es ist jedoch sehr unterschiedlich. Einige Frauen kommen zu uns auf die Station und liegen 12 oder mehr Stunden in den Wehen und bei anderen dauert es um einiges weniger. Es ist jedes Mal unterschiedlich.Położna: Nie można tego stwierdzić, ponieważ każda kobieta oraz poród są indywidualne. Szyjka macicy musi być do porodu otwarta na 10 cm i z reguły otwiera się ona o centymetr w przeciągu godziny. Jest to jednak bardzo zróżnicowane. Niektóre kobiety przychodzą do nas na oddział i leżą 12 lub więcej godzin w bólach porodowych, a przy innych trwa to znacznie krócej. Za każdym razem jest różnie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o19.mp3

  P: Das ist ja sehr lange. Kann man die Geburt denn beschleunigen, wenn sie nicht mehr weiter voranschreitet?Pacjentka: To bardzo długo. Czy można przyśpieszyć poród, jeśli nie postępuje on do przodu?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o20.mp3

  H: Generell wartet man bis die Geburt von alleine anfängt, vorallem wenn die Frau weniger als 40 Wochen schwanger ist. Sobald die 41. Woche beendet ist, würde man die Geburt einleiten. In einem anderen Fall, wenn die Blase gesprungen ist und danach die Geburt mehrere Stunden nicht weitergeht, also die Frau keine Wehen hat, dann wird die Geburt auch eingeleitet, damit es nicht zu Infektionen kommt.Położna: Generalnie czeka się aż poród rozpocznie się sam z siebie, szczególnie kiedy kobieta jest w ciąży krócej niż 40 tygodni. Poród wywołano by jak tylko skończy się 41 tydzień. W innym wypadku, kiedy pęcherz już pękł i potem poród nie postępuje przez następne godziny do przodu, to znaczy kobieta nie ma skurczów, wtedy również wywołano by poród, aby zapobiec infekcjom.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o21.mp3

  P: Wie wird die Geburt eingeleitet?Pacjentka: W jaki sposób wywołuje się poród?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o22.mp3

  H: Den Patientinnen wird das Hormon Oxytocin gegeben, was auch normalerweise im Körper vorkommt und Wehen auslöst.Położna: Pacjentkom podaje się hormon oksytocynę, który również występuje w organiźmie i wywołuje skurcze.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o23.mp3

  P: Aha. Werden auch Ärzte bei der Geburt anwesend sein oder nur Hebammen?Pacjentka: Acha. Czy podczas porodu będą obecni również lekarze czy tylko położne?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o24.mp3

  H: Zum Ende der Geburt, wenn Ihr Kind auf die Welt kommt, rufen wir einen Arzt hinzu. Wenn während der Geburt Komplikationen auftreten oder Sie eine PDA haben möchten, dann würde auch ein Arzt dazukommen. Außerdem halten wir während der ganzen Geburt immer Absprache mit dem Arzt über Ihren Zustand. Keine Sorge.Położna: Pod koniec porodu, kiedy pani dziecko przyjdzie na świat, wzywamy jednego z lekarzy. Jeśli podczas porodu wystąpią komplikacje lub życzy pani sobie znieczulenie wewnątrzoponowe, to również przyszedłby lekarz. Poza tym podczas całego porodu konsultujemy na bieżąco pani stan zdrowia z lekarzem. Bez obaw.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o25.mp3

  P: Ok, da bin ich beruhigt.Pacjentka: Dobrze, uspokoiła mnie pani (jestem spokojna).

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o26.mp3

  H: Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen?Położna: Czy ma pani jeszcze jakieś pytania?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o27.mp3

  P: Danke. Nein, ich habe keine Fragen mehr. Vielen Dank für die Besichtigung und für Ihre Informationen.Pacjentka: Dziękuję. Nie, nie mam więcej pytań. Bardzo dziękuję za oględziny i pani informacje.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o28.mp3

  H: Sehr gerne. Auf Wiedersehen.Położna: Bardzo chętnie. Do widzenia.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o29.mp3

  P: Auf Wiedersehen.Pacjentka: Do widzenia.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/o30.mp3

  Autor: Elke Pach

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj
  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x