Mutterschutz – czyli wszystko o ustawowej ochronie macierzyństwa w Niemczech!

  Jesteś w ciąży? Niemiecka ustawa o ochronie macierzyństwa gwarantuje zatrudnionym kobietom specjalne uprawnienia mające na celu ochronę przed obciążeniami i utratą zarobków. Ustawa odnosi się do wszystkich kobiet, które są zatrudnione w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a także tych uczących się zawodu (Ausbildung) oraz zatrudnionych jako pomoc domowa lub wykonujących prace chałupnicze. Regulacja nie dotyczy natomiast kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą i studentek. Urzędników obowiązują osobne reguły.

  Kiedy kobieta w ciąży podlega ochronie macierzyńskiej w Niemczech?

  Kobieta w ciąży podlega w Niemczech ochronie macierzyńskiej z chwilą poinformowania o tym szefa lub przełożonego. W związku z tym zaleca się poinformować przełożonego we właściwym czasie. Ten z kolei jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do Inspekcji Handlowej (Gewerbeaufsichtamt). Ponadto musi on postępować zgodnie z normami ochrony, przewidzianymi przez niemieckie prawo. Zwłaszcza w przypadku pracy, która stwarza zagrożenie dla kobiet w ciąży, należy działać szybko – przede wszystkim dlatego, że wraz z momentem oficjalnego powiadomienia pracodawcy o ciąży, kobiety zostają objęte ochroną przed zwolnieniem. Jeśli jednak nie chcesz przykładowo zostać wykluczona ze szkolenia doskonalącego, powinnaś poinformować pracodawcę o ciąży dopiero w trzecim miesiącu jej trwania.

  Co z ochroną przed zwolnieniem?

  Niemiecka ustawa o ochronie macierzyństwa przewiduje, że kobieta, która spodziewa się dziecka nie może zostać zwolniona aż do czterech miesięcy po porodzie. Jeśli o ciąży dowiesz się dopiero po zwolnieniu, ale w chwili wypowiedzenia byłaś już w stanie brzemiennym, masz dwa tygodnie na to, aby poinformować o tym pracodawcę. Powoduje to wsteczne działanie ochrony przed zwolnieniem i wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać prze pracodawcę cofnięte. Regulacja ta znajduje zastosowanie również w okresie próbnym.

  Należy jednak pamiętać, że ochrona macierzyństwa nie obejmuje sytuacji, gdy pracodawca bankrutuje lub zamyka swoja działalność. Smutne jest to, że w przypadku poronienia, ochrona macierzyństwa wygasa natychmiast.

  W przypadku umów o pracę na czas określony, ochrona macierzyństwa obowiązuje wyłącznie na czas trwania umowy.

  Ogólny zakaz zatrudnienia dla pracujących kobiet w ciąży (allgemeines Beschäftigungsverbot)

  Aby zapewnić bezpieczeństwo matce i dziecku, istnieją pewne zakazy związane z miejscem pracy, których muszą przestrzegać pracodawcy. Mowa tutaj o tak zwanym ogólnym zakazie zatrudnienia dla pracujących kobiet w ciąży, który ma na celu:

  • unikanie radioaktywnych lub toksycznych substancji i patogenów
  • unikanie regularnego podnoszenia i przenoszenia więcej niż 5 kilogramów ładunku (specjalne zasady mówią o 10 kilogramach)
  • unikanie długiego stania, częstego prostowania, schylania i wyciągania się
  • od trzeciego miesiąca ciąży kobiety nie mogą pracować jako kierowca autobusów, taksówek i pilot, a także jako kontrolerka lub stewardesa
  • kobiety nie mogą pracować przy linii montażowej lub na akord
  • nie dopuszczalna jest praca w nocy i w niedziele po godzinie 20

  Jeśli do tej pory kobieta pracowała na stanowisku stanowiącym zagrożenie dla ciąży, pracodawca musi przenieść ją do innej pracy. Przyszła matka może głośno domagać się ochrony macierzyństwa. Na przykład może żądać przeniesienia z nocnej zmiany na dzienną. Pielęgniarka pracująca przy rentgenie może zostać przeniesiona na inny oddział, a stewardesa może pracować w kontroli lotów. Nie ma to wpływu na wynagrodzenie. To od kobiety w ciąży zależy czy zechce zrezygnować z pracy przy linii produkcyjnej lub nocnej zmiany. Jeśli jednak nie widzi takiej potrzeby i wyrazi chęć pozostania na aktualnym stanowisku, to wymagana jest zgoda lekarza i rady zakładowej (jeśli takowa istnieje), którzy wydadzą ostateczną opinię.

  Jeśli pracujesz przykładowo jako stewardesa, pracodawca może zaproponować Ci inną pracę. Ta musi być zgodna z Twoim wykształceniem i dotychczasową pozycją w firmie. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zaoferować Ci odpowiedniej alternatywy, nie ma wyboru i musi Ci wypłacić wynagrodzenie, podczas gdy Ty możesz pozostać w domu.

  Nie daj się namówić pracodawcy na zwolnienie lekarskie! W takiej sytuacji jest on bowiem zobowiązany wypłacać wynagrodzenie wyłącznie przez sześć tygodni, po czym jego miejsce zajmie zakład ubezpieczeń zdrowotnych z zasiłkiem chorobowym (Krankengeld). Ta sytuacja jest dla Ciebie krzywdząca, bowiem zasiłek chorobowy wynosi tylko 70% dotychczasowej pensji.

  Indywidualny zakaz zatrudnienia dla pracujących kobiet w ciąży (individuelles Beschäftigungsverbot)?

  Nawet u zdrowych kobiet w ciąży często występują zagrożenia w pracy, zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Sama praca może nie stwarzać zagrożenia wymienionego w ogólnym zakazie zatrudnienia, ale ryzyko mogą powodować inne okoliczności. Na przykład kucharce w ciąży może być niedobrze od zapachów posiłków.

  W tej sytuacji zastosowanie znajduje tak zwany indywidualny zakaz zatrudnienia dla pracujących kobiet w ciąży. Aby wymóc na pracodawcy indywidualny zakaz zatrudnienia, wystarczy przedłożyć zaświadczenie od lekarza. Pozostając przy przykładzie kucharki: ta może pozostać w domu tak długo, aż zapachy przestaną powodować problemy, które mogą stać się przyczyną wypadku. Zgodnie z §3 ustawy o ochronie macierzyństwa, zaświadczenie lekarskie musi szczegółowo wyjaśniać, dlaczego dana praca nie może być wykonywana. Jeśli zakład pracy nie jest w stanie zaoferować kobiecie w ciąży alternatywnego zajęcia, to może ona pozostać w domu nie ponosząc żadnych strat w kwestii wynagrodzenia.

  Zgodnie z indywidualnym zakazem zatrudnienia, kobiety w ciąży mają całkowity zakaz wykonywania pracy na danym stanowisku, jeśli to stwarza choćby minimalne ryzyko dla niej lub dla dziecka. Do takich sytuacji należą np. ciąża wysokiego ryzyka, ryzyko przedwczesnego porodu lub poród mnogi. Zakaz może obowiązywać również wtedy, kiedy przykładowo szyjka macicy jest osłabiona, występuje specyficzny ból pleców lub inne problemy zdrowotne. To lekarz zadecyduje jednak o tym, czy mamy do czynienia z chorobą, czy jest to raczej objaw wywołany ciążą.

  Jeśli pracodawca nie przestrzega indywidualnego zakazu zatrudnienia i istnieje ryzyko dla Twojej ciąży, np. kiedy podnosisz ładunki, należy udać się do inspekcji pracy. Ta dba o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony pracujących kobiet w ciąży.

  W przypadku pracy przy komputerze nie ma ogólnego zakazu zatrudnienia. Zdarza się jednak, że lekarz zakładowy wydaje tymczasowy indywidualny zakaz zatrudnienia – na przykład, kiedy nie są przestrzegane wymagane przerwy w pracy lub nie możesz wypocząć. Lekarz może wtedy wydać częściowy lub całkowity zakaz zatrudnienia.

  Ponadto indywidualny zakaz zatrudnienia wydawany jest po porodzie – na przykład, gdy po ośmiu tygodniach urlopu macierzyńskiego w wyniku porodu sprawność matki jest nadal ograniczona. Takie zaświadczenie może być wydane przez lekarza najwyżej do szóstego miesiąca po narodzinach.

  Indywidualny zakaz zatrudnienia może wydać każdy lekarz prowadzący własną praktykę. Ten może sformułować zaświadczenie własnymi słowami, lecz powinien w nim jasno i wyraźnie wyjaśnić, czy kobieta może w ogóle wykonywać pracę na danym stanowisku lub czy może ją wykonywać w zmniejszonej liczbie godzin. W zaświadczeniu powinna być również zawarta informacja, dlaczego i w jakim stopniu dalsze zatrudnienie stanowi zagrożenie dla matki i dziecka. Zapytaj wcześniej, czy Twoja kasa chorych pokrywa wystawienie takiego zaświadczenia.

  Twój pracodawca musi przestrzegać zakazu zatrudnienia, ale może poprosić o dalsze badanie, jeśli podaje w wątpliwość zaświadczenie. Pamiętaj, że to Ty wybierasz lekarza i nie musisz iść do lekarza zakładowego. Koszty za badanie ponosi w takiej sytuacji pracodawca.

  Możesz się zastanawiać, czy nawet podczas obowiązywania zakazu pracy, masz prawo do wynagrodzenia. Odpowiedź brzmi: TAK. Zarówno podczas ogólnego, jak i indywidualnego zakazu pracy, nie musisz się spodziewać żadnych strat finansowych. Pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie obliczane na podstawie średniej wypłaty otrzymanej w ciągu 13 tygodni albo trzech miesięcy przed porodem. Twój szef nie ma oprócz tego prawa zmniejszyć Twojej pensji, nawet jeśli z powodu zakazu zatrudnienia zostałaś przydzielona do innej pracy.

  Co się bardziej „opłaca”, zwolnienie lekarskie czy zakaz zatrudnienia?

  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy bardziej opłacalne jest zwolnienie lekarskie, czy może zaświadczenie o zakazie zatrudnienia. W przypadku choroby nie wywołanej ciąża, np. grypy, można pozostać na normalnym zwolnieniu lekarskim. Ale jeśli nie wrócisz po sześciu tygodniach, otrzymasz wyłącznie zasiłek chorobowy (Krankengeld), co jest równoznaczne z niższym wynagrodzeniem. W takiej sytuacji opłaca się poprosić lekarza o wystawienie zaświadczenia o indywidualnym zakazie zatrudnienia.

  Inaczej sytuacja przedstawia się, jeśli jesteś bezrobotną i w ciąży. Lepiej od razu poprosić o zwolnienie lekarskie, gdyż zakaz zatrudnienia uprawnia urząd pracy do natychmiastowego zatrzymania wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Do niego masz bowiem prawo wyłącznie, jeśli jesteś w stanie pracować.

  Przepisy dotyczące wizyt u lekarza w ustawie o ochronie macierzyństwa

  Ministerstwo Federalne ds. Rodzin stwierdza jednoznacznie, iż pracodawca jest zobowiązany udzielić kobiecie w ciąży zwolnienia na czas badania kontrolnego, bez utraty zarobku. Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze czasu pracy, Twój pracodawca może oczekiwać, że wykonasz badania w czasie wolnym od pracy. W przeciwnym razie pracodawca może zmniejszyć pensję lub wymagać odrobienia nieobecności w innych godzinach. Kobiety w ciąży mają bezwzględny zakaz wykonywania nadgodzin!

  Kiedy dokładnie rozpoczyna się okres ochrony macierzyństwa?

  Okres ochrony macierzyństwa zaczyna w Niemczech obowiązywać na sześć tygodni przed terminem porodu i kończy osiem tygodni po porodzie. Jeśli koniecznie chcesz dokończyć daną pracę przed porodem, to możesz to zrobić na własne życzenie w okresie ochrony macierzyństwa, ale szef nie może tego od Ciebie wymagać. Decyzję taką możesz w każdej chwili cofnąć. Jeśli czujesz się dobrze i nie chcesz przegapić zbyt wiele: szkoła i przekwalifikowanie zawodowe są również dozwolone podczas obowiązywania okresu ochrony macierzyństwa.

  Absolutny zakaz zatrudniania ma jednak miejsce w ciągu pierwszych ośmiu tygodni po porodzie. Nawet jeśli chcesz pracować, Twój pracodawca nie może Cię wówczas zatrudnić. Wyjątkiem są zarządzający firmą, bo ustawa o Mutterschutz nie obowiązuje w stosunku do nich. Nie każdy wie, że ustawowe ubezpieczenie zdrowotne pozwala otrzymywać zasiłek macierzyński w czasie okresu ochrony.

  Jeśli w ciągu ośmiu tygodni po porodzie u dziecka zostanie stwierdzona niepełnosprawność, matka może wnioskować o przedłużenie okresu ochrony z ośmiu do dwunastu tygodni.

  Co jeśli termin porodu się przesuwa?

  Nie martw się: okres ochrony macierzyństwa nie ulega zmianie. Jeśli dziecko urodziło się wcześniej, do okresu ochronnego dodawana jest odpowiednia ilość dni, tak, aby wynosił on co najmniej 14 tygodni.

  Jeśli dziecko urodziło się ponad trzy tygodnie przed właściwym terminem porodu, na ogół uważane jest za wcześniaka, ale to nie jest definicja prawna. Jeśli dziecko urodziło się tylko trochę wcześniej, ale nie jest kwalifikowane jako wcześniak, nadal masz prawo do 14-tygodniowego okresu ochronnego.

  Jak wygląda sytuacja w przypadku kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą?

  Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą i zdołałaś odłożyć odpowiednią liczbę pieniędzy, to możesz spać spokojnie. Inaczej ma się sytuacja, jeśli znajdujesz się w trakcie zakładania firmy albo masz niepewną sytuacją finansową.

  Niemieckie prawo zabrania kobietom w ciąży pracy na sześć tygodni przed porodem i osiem po nim. Mimo, że nie dotyczy to zarządzających firmą, również takie osoby mają prawo do ochrony w tym okresie. Jeśli jesteś dobrowolnym członkiem ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, upewnij się przed ciążą, że masz prawo do zasiłku chorobowego. W ten sposób otrzymasz więcej niż 13 euro za każdy dzień pracy, które zostałyby wypłacone w takiej sytuacji. Jeśli jesteś ubezpieczona prywatnie, pamiętaj, że w okresie ochrony macierzyństwa wykluczony jest najczęściej wszelki zasiłek – niektóre prywatne ubezpieczalnie wypłacają jednorazowy dodatek w wysokości do 200 euro.

  Matka, w pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka, nie jest często w stanie zarobić tyle, ile miało to miejsce wcześniej. Niestety w Niemczech nie istnieje żadne ubezpieczenie na wypadek utraty zarobków w wyniku ciąży. Jeśli jednak znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, udaj się do opieki społecznej i złóż wniosek o pomoc w specjalnych sytuacjach życiowych („Antrag auf Hilfe in besonderen Lebenslagen”). O świadczenie mogą się ubiegać wyłącznie osoby prywatne, nie firmy. Czynsz, prąd, czy telefon trzeba opłacać samemu. Oprócz tego kobiety ubezpieczone prywatnie muszą dalej płacić składki ubezpieczeniowe. Istnieje kilka prywatnych ubezpieczalni zdrowotnych, które zwalniają kobiety z konieczności płacenia składek do sześciu miesięcy po porodzie.

  Własna działalność a prawo do Elterngeld

  Nawet niezależne kobiety, prowadzące własną działalność gospodarczą, mają prawo do Elterngeld. Świadczenie to stanowi 67% dochodów, przy czym przy obliczaniu bierze się pod uwagę otrzymany zysk, po potrąceniu podatków. Jeśli chcesz się dowiedzieć ile dokładnie wyniesie kwota świadczenia w Twoim przypadku, to na Dojczland.info znajdziesz kalkulator Elterngeld.

  Więcej na temat Elterngeld przeczytasz tutaj: Elterngeld – czyli wszystko co musisz wiedzieć o zasiłku wychowawczym w Niemczech!

  W związku z tym, iż osoby samozatrudnione są swoim własnym pracodawcą i dlatego nie przysługuje im zasiłek macierzyński, zasiłek rodzinny jest wypłacany w chwili urodzenia dziecka – w odróżnieniu od pracowników, którzy otrzymują go dopiero po ośmiu tygodniach okresu ochronnego. Świadczenie Kindergeld jest niezależny od dochodu. Państwo płaci na każde dziecko 250 euro na miesiąc.

  Na Dojczland.info znajdziesz również kalkulator Kindergeld

  Więcej na temat Kindergeld przeczytasz tutaj: Zasiłek rodzinny (Kindergeld) w Niemczech: aktualne podwyżki oraz najważniejsze informacje

  OPTYMALIZACJA FINANSÓW

  NA START W NIEMCZECH

  POPULARNE WŚRÓD POLAKÓW

  48 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  48 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Zakaz pracy a urlop wypoczynkowy

  Czy podczas zakazu wykonywania pracy danego przez pracodawcę,poniewaz w firmie jest zimno i trzeba dźwigać.Normalnie naliczany jest urlop wypoczynkowy?

  Urlop a zakaz pracy

  Czyli jak uzyzkalam zakaz pracy w połowie maja a umowę miałam do października i według longabrechung pisze że mam 17 dni urlopu to firma powinna mi wypłacić wraz z ostania wypłata pieniądze za te 17 dni urlopu? Dobrze rozumiem?

  Urlop a zakaz pracy

  Pytam ponieważ cały czas na longabrechung było napisane że przysługuje mi 17 dni urlopu ale już na przedostatnim longabrechung za wrzesień jest nagle napisane że przysługuje mi 0 dni urlopu.

  marlenak

  Witam. Pracuje od 19m-cy w formie sprzatajacej. Jestem obecnie w 6 tyg ciąży. Zmuszona byłam poinformowac o tym pracodawcę. .. odkąd szefowa wie o ciąży daje mi dużo mniej godzin, albo wysyła na ciężką pracę do hotelu (dzwiganie materacy sprawia mi ból i szefowa doskonale o tym wie). Jestem na umowie 120h obecnie połowa miesiąca a ja zaledwie 30h mam wyrobione bo szefowa nie daje mi pracy i mam wrażenie że robi to celowo. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Wiem że do momentu porodu od zarobków zależny jest późniejszy zasilek. Dodam jeszcze ze umową kończy mi się 1 sierpnia… Czytaj więcej »

  Anka

  Czy prawdą jest że pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży nawet jeśli dopiero pracuje dwa tygodnie ?

  marlenak

  Jeżeli wiedziałaś o ciąży przed podpisaniem umowy to ma prawo Cię zwolnić. Poza tym nie przepracowalas nawet miesiaca…

  K

  Bzdura, kobiety w ciąży są chronione. Nawet jeśli dziś podpisałam umowe i jutro zglosisz ciążę nie może Cię zwolnić. Więcej, jeśli zostaniesz zwolniona nie widząc jeszcze o ciąży masz prawo przedłożyć odpowiednie zaświadczenie do pracodawcy nie później niż 4 tyg od daty wypowiedzenia. W tym przypadku prawo działa wstecz. I jeszcze jedno, prawo niemieckie choroby kobiety w ciąży do tego stopnia że nawet jeśli wiedziałaś o ciąży a podpisują umowę zatailas ten fakt, prawo działa również na twoją korzyść- jest traktowane jako zatajenie prawdy z powodu strachu przed dyskryminacją.

  Martyna

  Witam. Mam małe pytanko. Właśnie podtwierdzilam ciaze u lekarza. Za 2 tygodnie mam kolejną wizytę by porobić badania, dostać wszystkie papiery i założyć mutterpass. Jak narazie w mojej Firmie nikt o tym nie wie. Umowę z tą firma mam do czerwca A termin porodu będzie najprawdopodobniej pod koniec sierpnia. Więc w czasie ciazy skończy mi się umowa. I co powinnam zrobić by wyjść z tej sytuacji jak najkorzystniej? Słyszałam że niemieccy pracodawcy raczej nie przedłużają umów podczas ciazy. A ja bym nie chciała zostać tylko na zasiłku dla bezrobotnych. Z góry dziękuję za odpowiedź. ?

  martaf11

  Witam
  Mam pytanie odnośnie socjalamtu: czy należy się jakiś zasiłek na łóżeczko, wózek, wyprawkę? Słyszałam że tak ale nigdzie nie mogę znaleźć wniosków.

  Iga

  Proszę mi wyjasnic jak to będzie w moim przypadku. Jestem Azubi i zarabiam brutto 635Euro do tego mam Minijob 330Euro. Na Mutterschutz powinnam przejść 19 Stycznia ale z powodow zdrowotnych dostałam wcześniej od 19.12.2016 Beschaftigungsverbot. Jak to bedzie dla mnie z Mutterschutzgeld czy pomimo wcześniejszego Beschaftigungsverbot należy mi się to dalej i czy wliczane jest w to Minijob?

  Iga

  w moim przypadku Beschäftigungsverbot w żaden sposób nie wpływa na Mutterschaftsgeld. Bedac zatrudnionym jest obowiązkiem kasy chorych i pracodawcy wyplacac przez 6tyg przed porodem i 8 tyg po porodzie takie pieniądze jakie zostaną naliczone z obydwu umow o prace. Jedynym minusem jest to ze może to być mniejsza kwota. Poki co wiem tyle. Wniosek zloze dopiero w przyszłym tygodniu i okaze się więcej.

  Ewe

  Witam. Szukam odpowiedzi i nie mogę znaleźć. Nie daje mi to spać po nocach. Mam umowe na czas nieokreślony. Mam wystawiony zakaz pracy. Mam stawkę godzinowa i minimum 160 godzin na miesiąc tj. Około 900 euro. Oczywiście robiłam ponad 200 godzin misiecznie i moje zarobki z 3 miesięcy przed porodem wynosiły średnio 1200 euro. Ile powinnam dostać mutterschutzgeldu? Bo po pełnym miesiącu zakazu dostałam tylko 899 euroku co jest dla mnie dziwne tym bardziej że na odcinku mam wpisane krankheit. Wysłałam zapytanie do mojej firmy w jaki sposób naliczaja mi pieniądze ale zero odzewu. Jak będę 100% pewna zadzwonię do… Czytaj więcej »

  Sonnenstrahl

  Witam, w listopadzie 2016 urodziłam dziecko. Jestem zatrudniona w państwowej firmie. Umowa jest na czas określony do maja 2017, ale pracodawca zaakceptował moją prośbę o urlop macierzyński na okres 3 lat czyli do listopada 2019. Do zeszłego miesiąca dostawałam wypłatę na konto bankowe przed końcem każdego miesiąca. Za luty nie dostałam już. Nie mam pojęcia dlaczego tak się stało. Czy w prawie niemieckim jest możliwe wstrzymanie wynagrodzenia? A może po prostu tak jest że prócz Elterngeldu (150€ )już nic więcej nie dostanę?

  Yash

  A czy ogólnie Mutterschutz przysługuje kobiecie która pracuje w Niemczech a urodzi dzieco w Polsce? Gdzie mogę więcej na ten temat znaleźć info?

  Anetaa

  Witam pracuje nie caly miesiac jestem na umowie probnej ktorej okres to 6miesięcy, co jesli zaszlabym w ciaze? Pracodawca traktuje mnie jak normalnego pracownika z umowa o prace? Chcielibysmy z chlopakiem juz miec dziecko Ale obawiam sie zebym nie zostala z niczym. Bardzo prosze o odpowiedz. Z góry dzieki 🙂

  Bagi

  Przyłączam się do pytania 🙂

  K

  Każda firma ma taki sam obowiązek wobec kobiety w ciąży. Jeżeli pracując tam znajdziesz w ciążę to z chwilą przekazania tego pracodawcy ( najlepiej z odpowiednim zaświadczeniem od lek.gin.) jesteś nie do ruszenia. ☺

  Pa

  K… mylisz się! nie mogą zwolnić kobiety w ciąży ale nieprzedłużenie umowy to już inna kwestia! niestety.. hociaż w czymś polskie prawo jest lepsze 🙂

  Karolina

  Witam
  Mam pytanie. Pracuje przez zaitarbeit od 4 miesięcy,. Okazało się ze jestem w ciąży. Mam jeszcze 2 miesiące okresu próbnego, od września umowa automatycznie się przedłuża. wiec moje pytanie czy firma może zerwać ze mną umowę, oraz czy będzie mi wypłacala pieniądze przed porodem i po porodzie.
  Pracuje na 4 zmiany przy maszynie, nie wiem czy nie będę musiała iść na zwolnienie lekarskie do końca ciąży.
  Jakie zasiłki mi się należą rodząc w Niemczech.

  Ewa

  Witam .
  Pracowalam u jednego pracodawcy 2 lata mialam umowe na czas nieokreslony Gehalt jestem pokojowa z funkcja temleitera . Bylam juz bardzo zmeczona ta praca i ostatnie 3 tyg chorowalam i pojawialam sie w szpitalu zpowodu bolu brzucha . Mialam wszystkie badania jakie byly mozliwe i stwierdzili ze blizna po cesarskim cieciu peka i musze zmienic prace . Zdecydowalam sie zwolnic i odpoczac chwilke i zaczac nowa prace . 10.07 zwolnilam sie za porozumieniem stron a 12.07 dowiedzialam sie ze jestem w ciazy . Jak i czy w ogole mozna to cofnac? sa na to jakies paragrafy ?

  Paula999

  Witam. Razem z mężem postanowiliśmy ze w przyszłym roku zjeżdżamy na stałe do Polski. Kilka dni temu dowiedziałam się ze jestem w ciazy i termin mam na 25 marca. Czy pieniądze mogę pobierać mieszkając z Polsce?

  elka

  Witam.od 3 miesięcy pracuje przez lajfirme.umowa na czas nieokreślony.dowiedziałam się że jestem w ciąży.podobno trzeba przepracować 8 miesięcy żeby dostawać wynagrodzenie w ciąży.to moja pierwsza praca.czy w tej sytuacji bede otrzymać wynagrodzenie?z góry dziękuję za odpowiedź.

  Kasia

  Czy polski ginekolog może wydać zakaz pracy ? Czy muszą to przyjąć i czy musze powiedzieć o ciąży wcześniej czy mogę jak bede dawać zakaz pracy ? Niby wszystko wyjaśnione Ale mam pełno w głowie niewiadomych…

  Pa

  polski ginekolog owszem, ale tylko pracujący w Niemczech.

  Pinka

  Witam
  umowę mam od 1 kwietnia 2017 roku podpisana na rok gdzie jest 6 miesięcy próbnego zaszlam w ciążę właśnie na okresie próbnym A dziś dostałam rozwiązanie umowy. Pracodawca od początku gdy wiem że jestem w ciąży został poinformowany i dostał zaświadczenie od lekarza. Czy mogą ze mną rozwiązać umowę w trakcie ciąży ??

  Pa

  Nie mają prawa Cię zwolnić, natomiast MOGĄ nie przedłużyć umowy… jeśli to zwolnienie, to walcz! zgłoś to do urzędów

  Dominika

  Witam skonczylam elterngeld i jestem na zaleglym 2 tyg urlopie a podejrzewam zejestem w kolejnej ciazy czy musze przepracowac jakis czas czymoge zlozyc zakaz pracy do pracodawcy zeby ten placil mi pensje? Jak to wyglada prosze o pomoc

  Marta

  Bardzo dobry artykuł też pracuje sezonowo w Niemczech i zastanawia mnie ten temat jak to jest. Przyda się na pewno ponieważ wiele szukałam dużo artykułów na ten temat, super !

  Kaśka

  Witam serdecznie , mam pytanie jeszcze dwa miesiące trwa moja umowa na czas określony. Od sierpnia bede przebywać na bezrobociu ponieważ firma nie przedłuża ze mną umowy . Okazało sie ze jestem w drugim miesiącu ciąży. Czy w tej sytuacji przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych .??

  Iwona

  Jak zaświadczenie o zakazie zatrudnienia z Niemiec jest uznawane w Polsce? Czy ZUS uzna to jako zwolnienie lekarskie 100% płatne? Proszę o poradę. Jeżeli nie, to gdzie się udać, żeby takie zwolnienie otrzymać.

  Kamila

  Jak traktowany jest zakaz pracy od lekarza? Dziś dostałam zakaz pracy ponieważ potrzebowałam do urzędu pracy aby nie szukali mi pracy. Chciałam pojechać do Polski na tydzień. Lekarz powiedział że to jest traktowane jak zwolnienie lekarskie. Jeśli mnie złapią na tym że mnie nie ma to mogę ponieść tego konsekwencje. Chce dodać że obecnie jestem na zakazie pracy od pracodawcy i to on wypłaca mi wynagrodzenie. Dopiero z końcem listopada kończy mi się umowa i dostanę do 10.01 zasiłek.

  Mamduzopytan

  Jestem w ciąży. Zrobiłam test, chce iść do lekarza. Ale zostało mi dwa tygodnie okresu próbnego w pracy, więc chce ten fakt zachować w tajemnicy. czy jeżeli pójdę do lekarza i on potwierdzi ciążę, pracodawca może mi robić problemy po podpisaniu nowej umowy?

  Klaudia

  A co zrobić w przypadku, kiedy dowiedziałam się o ciąży po zwolnieniu, zgłosiłam to w pracy (10 dni po zwolnieniu) i usłyszałam „no i? Pani już tu nie pracuje, jeśli ma pani coś do powiedzenia zrobię pani termin na 14 stycznia – czyli ponad miesiąc później? Gdzie mogę zgłosić się po jakąś pomoc? Zaznaczę że byłam na okresie próbnym, półrocznym, jednak umowę miałam podpisana na rok. W dodatku okres próbny skończył się 13 listopada, Kündigung dostałam dopiero 19 listopada a ostatni dzień pracy był 30 listopada, czyli tak na prawdę już po okresie próbnym. Zresztą jeśli dobrze zrozumiałam, to prawo… Czytaj więcej »

  Paulina

  Jestem na urlopie macierzyńskim. Od początku ciąży miałam zakaz pracy że względu na chemikalia i opryski w pracy placone 100 % . Planujemy z mężem drugie dziecko. I zastanawiamy się czy jak znajdę w ciążę pod koniec urlopu macierzyńskiego to czy wrócę powrotem na 100 %? Czy muszę po skończonym urlopie macierzyńskim (rok) wrócić do pracy na jakiś okres aby powrotem zajść w ciążę i dostawać 100 % wypłaty.

  miron

  Witam,pytanie nastepujace,moja partnerka jest na chorobowym i w czassie chorobowego zostala zwolniona,obecnie dostaje chorobowe z firmy ubezpieczeniowej.Wczasie chorobowego zaszla w ciaze ale nie jest zatrudniona i mieszka w pl,czy jezeli przedstawi dokumenty ze jest w ciazy to nadal ubezpieczenie bedzie jej wyplacac pieniazki

  elle

  Czy zwolnienie lekarskie jest 100% platne czy indywidualny zakaz pracy?

  Paula..

  Witam, jestem w ciazy i mam zakaz pracy. Prosze mi powiedziec kto w takim wypadku za to płaci? Pracodawca czy kasa chorych?

  Sandra

  Witam! Ja mam jeszcze inne pytanie. Jakie zasilki, bądź jakie pieniążki należą się kobiecie po porodzie zatrudnionej na umowie na czas nieokreślony? Tylko EG oraz KG dobrze rozumiem? Jak za to żyć jeżeli EG rozłoży się na 2 lata? Przecież to są marne pieniądze? Proszę mnie wyprowadzić z błędu jeżeli się mylę. Pozdrawiam cieplutko.

  Aska

  Witam
  Mam kilka pytań, bardzo proszę o odpowiedz ponieważ spekulacji na ten temat jest wiele. Od dwóch lat pracuje w jednej firmie. Do tej pory miałam umowy na czas określony. Dwa tygodnie temu dostałam przedłużenie umowy na czas nieokreślony od dnia 14.04.2020 czyli od dziś. I właśnie dziś dowiedziałam się ze jestem w ciąży. Czy pracodawca może teraz cofnąć swoją decyzje o przedłużeniu umowy ? W momencie jej podpisywania dwa tyg temu nie miałam pojęcia ze mogę być w ciazy. A jeśli on cofnie mi przedłużenie to czy mogę liczyć teraz na jakieś pieniądze ?

  Basia

  Witam:) Czy pracodawca jest zobowiązany placic w tym 8tygodniowym okresie po porodowym?😅Pogubiłam się już w tym wszystkim🤪Za wszystkie informacje serdecznie dziekuje🤗

  Sandra

  Co jeśli jestem na indywidualnym zakazie pracy od ginekologa a pracodawca mnie poinformował że zamyka działalność. Co w takiej sytuacji powinnam zrobić?

  Ala

  Czy jeśli pracuje 3 tygodnie w firmie jestem w początkowej fazie ciąży ciąży mając umowę na czas nieokreślony z 6 miesięcznym okresem próbnym to mogą mnie zwolnić?

  Agnieszka

  Hejka jestem w ciąży na umowie na czas nie określony. Okres próbny przerobiłam i później zgłosiłam że jestem w ciąży to akurat w czasie. Dostałam od pracodawcy zakaz pracy. Jak składałam papiery do aok na mutterschafysgeld okazało się umowa kończy mi się z końcem 31 grudnia 2020. Dowiedziałam się że firma zmienia właściciela i robią coś nowego. Nowa nazwa firmy. Dowiedziałam że w firmie mojego chłopaka bo to dwie firmy są powiązane ze sobą że dostanę nowa umowe od 1 stycznia 2021. Nikt do mnie nie dzwonił nikt nie informował o niczym. Co można z tym zrobić ponieważ umowy nie… Czytaj więcej »

  Gabi

  Witam! Mam pytanie. Od 2011 do stycznia 2021 pracowaly nie przerwanie. Od lutego 2021 jestem na bezrobotnym i dorabiam 420 Euro Basis a reszte wyplaca Arbeitsamt. Zaszlam w ciaze 2 miesiac. Czy nalezy mi sie Mutterschaft Geld po urodzeniu?
  Dziekuje za odpowiedz.
  Pozdrawiam

  Olga

  Dlaczego zakaz pracy jest wystawiony do czasu kiedy do porodu został miesiąc?? Czy później jest wystawiane jakieś inne zwolnienie??

  Gabriela

  Witam! Mam wazne pytanie. Zaszlam w ciaze jestem w 4 miesiacu pracuje u lekarza na sprzataniu 2 godziny dziennie na 450 euro i jestem na bezrobotnym do 1.02.2022.
  Co jest lepsze w mojej sytuacji zwolnienie lekarskie czy zakaz pracy wydany przez szefa. Czytalam jezeli szef wyda zakaz pracy to zostanie mi zatrzymane Arbeitslosengeld? Co w moim przypadku bedzie nalepsze.
  Dziekuje za odpowiedz Pozdrawiam.

  Dołącz do nas!

  196,777FaniLubię
  25,300ObserwującyObserwuj
  315ObserwującyObserwuj

  Popularne

  10 zabytków i atrakcji turystycznych Norymbergi, które koniecznie musicie zobaczyć!

  Ogromny zamek cesarski, zapierające dech w piersiach tereny zjazdów nazistowskiej partii NSDAP i sklejone w długi labirynt „lochy”. Zabytki w Norymberdze to niesamowita mieszanka....

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych zaczynają się od kodu miejsca rejestracji pojazdu. Jego długość zależy od wielkości danego miasta lub powiatu (w zależności od przynależności...

  Terminy wypłat Kindergeld w 2024 roku – sprawdź kiedy otrzymasz przelew!

  Kindergeld jest wypłacany co miesiąc na podane we wniosku konto. W zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld (niem. „Endziffer”) pięniądze otrzymacie na początku miesiąca,...

  Niemcom grozi wprowadzenie ogólnokrajowego zakazu jazdy na wszystkich drogach w weekendy!

  Ministra transportu w Niemczech Volker Wissing (53, FDP) ostrzegł liderów grup parlamentarnych koalicji, że jeśli ustawa o ochronie klimatu nie zostanie przyjęta, istnieje groźba...

  Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w roku 2024 – Terminy dla wszystkich landów!

  Święta i dni wolne od pracy są z wytęsknieniem wyczekiwane przez większość osób. W związku z tym, że Niemcy to republika federacyjna, każdy z...
  48
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x