Więcej

  Ile kosztuje rozwód w Niemczech? Szczegółowe wyliczenia wraz z przykładami!

  Polski Supermarket w Niemczech=

  W tym artykule przedstawiamy szczegółową kalkulację kosztów rozwodu w Niemczech, włącznie z wynagrodzeniem adwokata. Dowiedz się jakie koszty należy wziąć pod uwagę przy postępowaniu rozwodowym w Niemczech!

  Kalkulacja kosztów rozwodowych w Niemczech

  W internecie znajdziecie z pewnością wiele kalkulatorów, za pomocą których można obliczyć koszty rozwodu. W przypadku, gdy z różnych względów nie chcecie korzystać z kalkulatorów internetowych, możecie na podstawie tego artykułu samodzielnie obliczyć możliwe koszty związane z zatrudnieniem adwokata w przypadku rozwodu w Niemczech.

  Wysokość wynagrodzenia adwokata rozwodowego obliczana jest na podstawie wysokości wartości przedmiotu sporu lub wysokości wartości proceduralnej. Na podstawie obliczonej wysokości wartości przedmiotu sporu (lub wartości proceduralnej) ustalane są także późniejsze koszty sądowe.

  Obliczenia wysokości wartości przedmiotu sporu w postępowaniu rozwodowym może dokonać każda kancelaria adwokacka. Dokonanie takiego wyliczenia nie zobowiązuje do zatrudnienia kancelarii celem przeprowadzenia rozwodu, a usługa ta w zależności od kancelarii może być bezpłatna lub płatna. W przypadku, gdybyście chcieli oszacować własne koszty postępowania rozwodowego bez pomocy kancelarii adwokackiej, zapraszamy do przeczytania tego artykułu.

  W jaki sposób wyliczyć wartość postępowania rozwodowego w Niemczech?

  Wysokość kosztów rozwodu jest ustalana indywidualnie dla każdego pragnącego się rozwieść małżeństwa. Podstawę wyliczenia stanowią przede wszystkim dochody obojga małżonków oraz posiadany majątek. Majątek ten może być pomniejszony o hipoteki i raty pożyczek lub kredytów. W postępowaniu rozwodowym opłaty są wyliczane indywidualnie, dlatego nie możliwości uwzględnienia jednakowych dla wszystkich opłat ryczałtowych.

  Dochód jako podstawa wyliczenia wartości postępowania rozwodowego w Niemczech

  Pierwszym branym pod uwagę faktorem obliczeniowym są dochody obojga małżonków. Podstawą wyliczenia są ich dochody netto z ostatnich trzech miesięcy.

  Przykład 1 na obliczenie wartości przedmiotu sporu

  Małżonka zarabia miesięcznie 800 euro netto. Małżonek zarabia 2.500 euro netto. W ciągu trzech miesięcy ich wspólne dochody wyniosły 9.900 euro.

  W ten sposób została wyliczona pierwsza, tymczasowa wartość przedmiotu sporu.

  UWAGA: Nie należy mylić wartości przedmiotu sporu z kosztami rozwodu. To są dwie różne rzeczy!

  W przypadku, gdy oboje małżonkowie nie mają żadnych dochodów lub jedynie niewielkie dochody, wartość przedmiotu sporu wynosi 3.000 euro.

  UWAGA: W niemieckim prawodawstwie minimalna wartość przedmiotu sporu w postępowaniu rozwodowym wynosi 3.000 euro.

  Przykład 2 i 3 na obliczenie wartości przedmiotu sporu

  1. Żadne z małżonków nie posiada własnego dochodu. W takim przypadku wysokość wartości przedmiotu sporu wynosi 3.000 euro.
  2. Małżonka zarabia miesięcznie 250 euro netto, a małżonek posiada dochody w wysokości 500 euro netto. Ich wspólne dochody za ostatnie trzy miesiące wynoszą 2.250 euro netto, co oznacza, że leżą one poniżej wartość minimalnej przedmiotu sporu, czyli wspomnianych 3.000 euro. Oznacza to, że także w tym przypadku wartość przedmiotu sporu w postępowaniu rozwodowym wynosi 3.000 euro.

  Ile wynosi wysokość wartości sporu w przypadku rozwodu osób upoważnionych do pobierania zasiłku Hartz IV/ ALG II?

  Świadczenia pomocy socjalnej otrzymywane przez jednego lub oboje małżonków w ramach SGBII (Sozialgesetzbuch II, czyli Kodeks Ubezpieczeń Społecznych II – Podstawowe zabezpieczenie dla osób poszukujących pracy) nie są uznawane za dochód w rozumieniu wartości proceduralnej rozwodu.

  Przykład 4 na obliczenie wartości przedmiotu sporu

  Oboje małżonkowie otrzymują świadczenia socjalne ALG II, w związku z czym nie mają oni żadnego dochodu (dochód = 0). W takim przypadku minimalna kwota wartości przedmiotu sporu w postępowaniu rozwodowym wynosi 3.000 euro.

  Posiadanie dzieci zmniejsza wysokość wartości przedmiotu sporu

  W przypadku, gdy rozwodzący się małżonkowie mają dzieci na swoim utrzymaniu, ich dochód może zostać zmniejszony o kwotę 250 euro na dziecko. Kwota ta jest niezależna od wieku dziecka i jest uwzględniana także w przypadku dzieci pełnoletnich. Istotny jest jedynie fakt istnienia zobowiązania alimentacyjnego wobec dziecka.

  Przykład 5 na obliczenie wartości przedmiotu sporu

  Małżonka posiada miesięczny dochód w wysokości 800 euro netto, podczas gdy małżonek zarabia 2.500 euro netto miesięcznie. Ich wspólny dochód wynosi 9.900 euro (wartość przedmiotu sporu w postępowaniu rozwodowym). Małżonkowie posiadają dwoje dzieci na utrzymaniu, w stosunku do których istnieje obowiązek alimentacyjny.

  Posiadanie dwojga dzieci umniejsza wysokość wartości przedmiotu sporu w postępowaniu rozwodowym o 500 euro miesięcznie. W przeciągu trzech miesięcy kwota wzrasta ta do 1.500 euro. Oznacza to, że wysokość wartości sporu wynosi 8.400 euro netto (9.900 – 1.500 euro = 8.400 euro).

  Posiadany majątek zwiększa wartość przedmiotu sporu

  Drugim faktorem obliczeniowym uwzględnianym w przypadku rozwodu jest majątek małżonków. Wysokość posiadanego majątku zwiększa wartość proceduralną/przedmiotu sporu. W wyliczeniu wartości proceduralnej nie jest uwzględniana całość posiadanego majątku. W przypadku każdego z małżonków uwzględniana jest wolna kwota (Freibetrag) w wysokości 15.000 euro. Dodatkowo na każde dziecko przysługuje wolna kwota w wysokości 7.500 euro. Kwoty te zostają odliczone od majątku. Do wyliczenia wartości proceduralnej sporu uwzględniane jest jedynie 5% pozostałego majątku.

  Przykład 6 na obliczenie wartości przedmiotu sporu przy uwzględnieniu posiadanego majątku

  Małżonkowie mają na utrzymaniu jedno dziecko. Dodatkowo posiadają na koncie 100.000 euro. Suma ta stanowi ich cały majątek. Od tych 100.000 euro odliczana jest kwota wolna w wysokości 30.000 euro, czyli 15.000 euro na każdego małżonka. Następnie odliczana jest wolna kwota 7.500 euro na dziecko. Po odliczeniu tych kwot pozostały, łączny majątek wynosi 62.500 euro. Do wyliczenia wysokości wartości sporu w postępowaniu rozwodowym przyjmowane jest 5% od wartości majątkowej.

  62.500 x 5% = 3.125 euro.

  Oznacza to, że wartość przedmiotu sporu zwiększa się w tym przypadku o kwotę 3.125 euro.

  We wszystkich dotychczasowych przypadkach została wyliczona tymczasowa wysokość wartości przedmiotu sporu odnosząca się do pozwu rozwodowego.

  Równolegle z rozwodem zostaje także przeprowadzone postępowanie ugodowe dotyczące wyrównania roszczeń emerytalno-rentowych. W przypadku rozwodu postępowanie to jest przeprowadzane z urzędu. W niektórych, wyjątkowych przypadkach postępowanie ugodowe dotyczące wyrównania roszczeń emerytalno-rentowych może zostać pominięte.

  Jaka jest wysokość wartości przedmiotu sporu w postępowaniu o wyrównanie roszczeń emerytalno-rentowych?

  W przypadku przeprowadzenia postępowania wyrównania roszczeń emerytalno-rentowych wysokość wartości przedmiotu sporu wynosi przynajmniej 1.000 euro.

  Oznacza to, że w przypadku „normalnego rozwodu”, gdy wniesiony zostanie jeden pozew rozwodowy i zostanie przeprowadzone postępowanie mające na celu wyrównanie roszczeń emerytalno-rentowych, wysokość wartości przedmiotu sporu wynosi 4.000 euro (3.000 euro wartość pozwu rozwodowego i 1.000 euro za wyrównanie roszczeń emerytalno-rentowych).

  Wartość przedmiotu sporu w przypadku wyrównania roszczeń emerytalno-rentowych może być wyższa niż 1.000 euro, gdyż tutaj wliczane jest 10% od trzymiesięcznego dochodu netto obojgu małżonków za każde oczekiwane uprawnienie emerytalne (Vorsorgeanwartschaft), przy czym uwzględniane jest każdy rodzaj posiadanego zabezpieczenia rentowe (Altersvorsorge).

  Przykład 7 na wyliczeniu wysokość wartości proceduralnej wyrównania roszczeń emerytalno-rentowych

  Oboje małżonkowie są ubezpieczeniu w ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym, co stanowi dwa uprawnienia emerytalne. Małżonek posiada dodatkowo tak zwaną Rister-Rente, czyli dodatkowe prywatne ubezpieczenie emerytalne wpierane przez państwo niemieckie (trzecie uprawnienie).

  W przypadku wspólnego trzymiesięcznego dochodu w wysokości 9.900 euro posiadane trzy uprawnienia (3 x 10% = 30%) dają kwotę 2.970 euro (30% x 9.900 euro). Wysokość wartości proceduralnej w przypadku wyrównania roszczeń emerytalno-rentowych wynosi zatem 2.970 euro.

  Czy wartość przedmiotu sporu w postępowaniu rozwodowym może się zwiększyć?

  W przypadku gdy rozwodu za obopólną zgodę wartość przedmiotu sporu w postępowaniu rozwodowym nie zostanie zwiększona. Nierzadko zdarza się jednak, że małżonkowie nie zgadzają się w sprawie podziału wyposażenia mieszkania lub domu lub spierają się o ich zawartość. W przypadku, gdy małżonkowie mają wspólne dzieci, może również dojść do sporu o opiekę i prawo do kontaktów z dziećmi. Spór o alimenty również zwiększa wysokość wartości przedmiotu sporu.

  UWAGA: Każdy dodatkowy wniosek złożony w sądzie związany ze sprawą rozwodową (roszczenia alimentacyjne, spory o podział majątku, wyposażenia mieszkania, samochód itd.) zwiększa wartość przedmiotu sporu w postępowaniu rozwodowym.

  Wartość przedmiotu sporu w odniesieniu do wyposażenia domu/mieszkania (Hausrat)

  W przypadku, gdy małżonkowie nie są w stanie podjąć decyzji o podziale wyposażenia mieszkania lub domu (Hausrat) i decyzja o podziale wspólnych dóbr ma zostać podjęta przez sąd rodzinny, podwyższa to oczywiście wartość przedmiotu sporu o wartość przedmiotów lub dóbr do podziału.

  Wartość przedmiotu sporu w odniesieniu do wspólnego mieszkania małżonków

  W przypadku sporu o wspólne mieszkanie małżonków wysokość wartości przedmiotu sporu wynosi równowartość rocznego czynszu.

  Wartość przedmiotu sporu w odniesieniu do alimentów

  Wysokość wartości sporu w przypadku ustalenia obowiązku alimentacyjnego wynosi dwunastokrotną wartość wysokości miesięcznych alimentów.

  Wartość przedmiotu sporu o opiekę i prawo do kontaktów z dziećmi

  Wysokość wartości w przypadku sporu o opiekę i prawo do kontaktów z dziećmi wynosi 800 euro.

  Wartość przedmiotu sporu w postępowaniu o wyrównanie dorobków po ustaniu wspólnoty majątkowej małżonków

  W przypadku gdy małżonkowie życzą sobie rozstrzygnięcia sądowego w sprawie wyrównania dorobków po ustaniu wspólnoty majątkowej małżonków (Zugewinnausgleich) wysokość wartości przedmiotu sporu odpowiada wysokości sumy żądanej przez małżonka jako wyrównanie majątkowe.

  Ile wynosi wynagrodzenie adwokata określone na podstawie wysokości wartości przedmiotu sporu w postępowaniu rozwodowym?

  Na podstawie obliczonej wartości przedmiotu sporu można wyliczyć wysokość wynagrodzenia (honorarium) adwokackiego.

  Opłaty adwokackie w Niemczech są ustalone ustawowo na podstawie niemieckiej ustawy o opłatach dla prawników (Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte).

  UWAGA: Adwokat w Niemczech nie musi wystawiać rachunku według regulacji zawartych w RVG. Istnieje też możliwość zawarcia odrębnej umowy o honorarium i wystawienia rachunku za godzinę. Koszty za adwokata będą wtedy wyższe niż przewidziane ustawowo honoraria prawników według RVG. Adwokat nie może ustalić stawek niższych niż ustawowe.

  Ustawowe opłaty adwokackie według RVG

  Wysokość ustawowych opłat adwokackich jest ustalana na podstawie ustawy o opłatach dla prawników (RVG – Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte). Ustawa ta obowiązuje od 1 lipca 2004 roku i zawiera pełną listę usług prawniczych oraz wysokość pobieranych za nie opłat. Oznacza to, że w przypadku, gdy z adwokatem nie uzgodniono odrębnego sposobu wynagrodzenia za usługę, adwokat dokona rozliczenia swojej pracy na podstawie RVG.

  W jaki sposób zostaje obliczone wynagrodzenie adwokata w Niemczech związane z rozwodem?

  Koszty wynagrodzenia adwokackiego związane z postępowaniem rozwodowym składają się z dwóch pozycji: opłaty (Anwaltsgebühren) i wydatki adwokackie (Auslagen). Wysokość opłat adwokackich można wyliczyć na podstawie wysokości wartości proceduralnej sporu. Wysokość wydatków jest niezależna od wysokości wartości proceduralnej sporu. Wynagrodzenie adwokata, a także wydatki określone są w wykazie wynagrodzeń ustawy o wynagrodzeniu adwokatów (Vergütungsverzeichnis VV des RVG). Do opłat i wydatków zawsze należy doliczyć w Niemczech 19% podatku VAT (Mehrwertsteuer), który prawnik musi rozliczyć i przekazać do właściwego urzędu skarbowego.

  Do wydatków i ryczałtowych kosztów adwokata są zaliczane:

  • Opłaty pocztowe za wysyłkę pism urzędowych i listów do sądu i osób trzecich,
  • Koszty papieru i druku,
  • Koszty komunikacji (rozmowy telefoniczne, faks),
  • Koszty spowodowane nieobecnością w miejscu wykonywania zawodu (w przypadku wyjazdu na rozprawę w innym mieście),
  • Koszty przejazdów i podróży służbowych.

  Prawnik może obliczyć wydatki pocztowo-telekomunikacyjne na dwa sposoby. Zgodnie z Nr 7001 VV RVG może on rozliczyć poszczególne koszty indywidualnie lub podać stawkę ryczałtową. W przypadku, gdy wylicza on stawkę ryczałtową, może policzyć 20 euro.

  Dodatkowo prawnik uwzględnia powstałe koszty związane z dojazdem na miejsce rozprawy sądowej (Fahrtkosten) oraz koszty podróży (Reisekosten) w przypadku, gdy rozprawa odbywa się poza miastem będącym siedzibą kancelarii prawniczej.

  Opłaty adwokackie w Niemczech związane z rozwodem

  Koszty prawne obejmują nie tylko wydatki, ale także opłaty adwokackie. W przypadku rozwodu mogą to być:

  • Opłata procesowa (Verfahrensgebühr),
  • Opłata za stawiennictwo na wyznaczony termin sądowy (Terminsgebühr),
  • Opłata za postępowanie przedsądowe (Geschäftsgebühr).

  Opłaty te stanowią część składową wynagrodzenie adwokata za jego usługi i są związane z czynnościami wykonywanymi przed i w trakcie postępowania rozwodowego.

  Opłata procesowa (Verfahrensgebühr)

  Opłatę procesowa jest pobierana za usługi i przedstawicielstwo klienta w sądzie w związku z wniesieniem pozwu w postępowaniu rozwodowym. Prawnik przygotowuje pozew rozwodowy i składa go we właściwym sądzie rodzinnym oraz prowadzi korespondencję procesową.

  Opłata za stawiennictwo na wyznaczony termin sądowy (Terminsgebühr)

  Opłata ta jest pobierana przez adwokata za stawienie się na rozprawę sądową. Jej wysokość jest uregulowana ustawowo i na podstawie Nr 3402 VV RVG wynosi 1,2 opłaty podstawowej.

  Opłata za postępowanie przedsądowe (Geschäftsgebühr)

  Opłata ta jest pobierana w przypadku, gdy prawnik dokonuje czynności związanych z przygotowaniem postępowania rozwodowego zanim zostanie złożony oficjalny pozew rozwodowy. Opłata przedsądowa wynosi od 0,5 do 2,5 opłaty podstawowej naliczanej zgodnie z Nr 2300 VV RVG. Zazwyczaj adwokat rozlicza się z tzw. opłatą średnią wyliczaną przez pomnożenie opłaty podstawowej przez współczynnik 1,3. Jeżeli jednak sprawa jest szczególnie skomplikowana lub obszerna, adwokat może również naliczyć opłatę przedsądową używając wyższego współczynnika.

  Opłata za postępowanie przedsądowe jest pobierana za czynności poprzedzające wniesienie pozwu (tj. czynności przed rozwodem) takie, jak prowadzenie korespondencji i spotkań ze stroną przeciwną (Gegenseite) i osobami trzecimi, sporządzanie wstępnej dokumentacji rozwodowej oraz wstępnej umowy prawniczej.

  W przypadku, gdy przedstawicielstwo w postępowaniu rozwodowym zostanie zlecone prawnikowi zajmującemu się przygotowaniem postępowania rozwodowego, opłata przedsądowa zostaje zaliczona na poczet kosztów adwokackich w połowie jej wysokości.

  Przykład na obliczenie wynagrodzenia adwokata wyliczona na podstawie przykładu 7

  Klient zleca przeprowadzenie rozwodu bezpośrednio adwokatowi. Adwokat nie prowadził żadnej korespondencji przedsądowej, zatem nie ma opłaty przedsądowej. Wraz z przeprowadzeniem rozwodu zostanie przeprowadzone postępowanie ugodowe dotyczące wyrównania wzajemnych roszczeń emerytalno-rentowych małżonków. Wysokość wartości procesowej wyliczonej w przykładzie 7 wynosi 12.870 euro.

  Wyliczenie wynagrodzenia adwokata w przypadku rozwodu przy uwzględnieniu wysokości wartości procesowej 12.870 euro:

  Rodzaj kosztówKwota
  1,3 opłata procesowa Nr 3100 VV RVG785,20 euro
  1,2 opłata za stawiennictwo na wyznaczony termin sądowy724,80 euro
  Opłata ryczałtowa za wydatki pocztowe i telekomunikacyjne20,00 euro
  Wartość netto1.530,00 euro
  Podatek VAT 19%290,70 euro
  Wynagrodzenie adwokata wartość brutto1.820,70 euro

  Wynagrodzenie adwokata brutto wynosi w tym przykładzie 1.820,70 euro.

  Przykład na obliczenie wynagrodzenia adwokata na podstawie przykładu 5 z uwzględnieniem opłaty za postępowanie przedsądowe

  W przykładzie 5 prawnik wykonywał czynności przedprocesowe, w związku z czym zostanie uwzględniona opłata przedsądowa, której część zostanie odliczona od rachunku. Postępowanie ugodowe dotyczące wyrównania roszczeń emerytalno-rentowych nie zostanie przeprowadzone. Wysokość wartości przedmiotu sporu z przykładu 5 wynosi 8.400,00 euro.

  Wyliczenie wynagrodzenia adwokata w przypadku rozwodu przy uwzględnieniu wysokości wartości procesowej 8.400 euro:

  Rodzaj kosztówKwota
  1,3 opłata przedsądowa Nr 2300 VV RVG659,10 euro
  1,3 opłata procesowa Nr 3100 VV RVG659,10 euro
  1,2 opłata za stawiennictwo na wyznaczony termin sądowy608,40 euro
  Opłata ryczałtowa za wydatki pocztowe i telekomunikacyjne20,00 euro
  Uwzględnienie 50% pobranej opłaty przedsądowej - 329,55 euro
  Wartość netto1.617,05 euro

  Wynagrodzenie adwokata brutto wynosi w tym przykładzie 1.924,29 euro.

  Prosimy o wzięcie pod uwagę, że niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie zastąpi fachowej porady prawniczej!

  OPTYMALIZACJA FINANSÓW

  NA START W NIEMCZECH

  POPULARNE WŚRÓD POLAKÓW

  WYBRANE DLA CIEBIE

  24 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  24 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Aneta

  No właśnie, a jak to jest w przypadku kiedy strony są zgodne, bezdzietne i mają wszystko poustalane? Można np. wtedy dostać rozwód po jednej rozprawie?

  Adrian

  Ta separacja to wystarczy chyba tylko na papierze. NIkt nie bedzie sprawdzal w domu jak jest naprawde?

  mila

  mam pytanie- moj przyjaciel ma przyznana opieke nad3dzieci. jego zona jest bezrobotna a chca wxiac rozwod. czy w zwiazku z tym on bedzie i ma obowiazek jej utrzymania ? on otrzymuje rodzinne a jego dochody nie przekraczaja 1200euro. ona ma mieszkanie socjalne i jakas pomoc z panstwa.

  Joanna

  Wiem ,ze po roku separacji moge sie na rozwod nie zgodzic i co wowcza?

  alex

  Witam mam pytanie moja zona po 17 latach wystapila o separacje,chcialbym sie dowiedziec jak to wyglada w niemczech.Do nie dawna mieszkalismy razem (mieszkanie najete ktore zajmuje zona wraz z synem ja zostalem zmuszony do wyprowadzeni sie i najeci pokoju) mamy 13 letniego syna,zona pracuje jej staly doch. to ok.900-1000€ netto– ja zarabiam 1600€ netto.Jak wyglada kwestia alimentow i oplat za mieszkanie gdzie przebywa zona z dzieckiem oraz pozostale koszty zwiazane z separacja i rozwodem.Dziekuje i Pozdrawiam

  Eugenia

  Po 15 latach separacji mąż wystąpił o rozwód. Uregulowaliśmy finanse z notariuszem. Oboje jesteśmy na emeryturze. Mąż skończył 70 lat, od 13 lat żyje w nieformalnym związku z inną kobietą. Kto będzie płacił za rozwód?

  Koszty procesu po trzy letnim. Rozwodzie

  Hallo. Mam pytanie trzy lata i 9. Iesiecy temu miałam rozwód i miałam kosten Hilfe, od roku pracuje na voll 1230eu i od duch miesięcy podjęłam mini job 230eu,teraz dwa miesięce co brakuje do 4 lat jkk jestem po rozwodzie, że mam płacić za rozwód, mam dostarczyć dochody, boję się, nie mamy dzieci, rozwód był ugodowy, boję się bo stałej pracy nie mam jeszcze rok jak nie mam nic wspólnego z jcentrym. Pozdrawiam

  VOGEL

  Ludzie !!!!! NIE MÓWI SIE KOSZTA !!!!! TYLKO KOSZTYYYYY !!!!! POLSKI DLA POLAKÓW !

  Jolanta

  Mieszkam w Niemczech a maż w polsce czy moge wziasc rozwod w Niemczech

  Adrian

  Mozesz tu i tu.

  Violetta

  Witam,
  jestem po slubie 9 lat. Maz coraz czesciej wpomina o rozwodzie. mamy podpisana rozdzielnosc majatkowa tz. to co przed slubem mielismy to zostaje kazdego z nas ale wspolny dorobek ma juz byc dzielony. czy dzieje sie to automatycznie tz. maz musi im konta i dochody przedstawic? Czy jak to wyglada? czy bede musiala wnies o podzial majatku? przypuszczam ze podzial majatku bedzie kosztowal a ja nie mam srodkow zeby to przeprowadzic.Jja nie chce tego rozwodu, mysle ze terapia by wystarczyla.

  Prosze zatem o rade. jakk przeprowadzic ten rozwod zebym nie zostala sie z dlugami.

  Adrian

  Violetta, dowiedziałas sie cos ciekawego i mozesz sie podzielic tą wiedza? Dzieki!

  Violetta

  Czy automatycznie przy rozwodzie jest dzielony dochod???
  Mamy przedslubny akt rozdzielnosci majatkowej ale ja co roku musialam podpisywac mezowi zeznania podatkowe.

  Załamany sytuacją

  Witam . Mam pytanie , jak wyglada sytuacja przy rozwodzie za orzeczeniem winy? Zostałem zdradzony przez żonę , od jakiś kilku miesięcy zauważyłem że nie układa się już tak jak kiedyś że nie dogadujemy się między sobą , że żyjemy tylko obok siebie. Mamy 9letniego syna . Powiedzmy że mieszkamy jeszcze razem w jednym mieszkaniu. Jak to wyglada według prawa , kto musi opuścić mieszkanie , komu przypadnie opieka nad dzieckiem. Ślub braliśmy w Polsce , oboje mieszkamy w Niemczech , ja dodatkowo posiadam obywatelstwo niemieckie a żona z synem nie. Jak to wszystko powinno wyglądać . Co powinienem zrobić… Czytaj więcej »

  Adrian

  W Niemczech nie ma orzekania o winie.

  Szymon

  MIeszkanie musi opuscic ta osoba co sklada pozew. Tak mi wczoraj powiedzial kolega, ktory przygotowuje sie do rozwodu. Pozniej rok separacji. i Dopiero rozwod.
  Mnie natomiast nurtuje kwestia alimentow.
  Tzn. kiedy sad ustala wysokosc zasilku alimentacyjnego na podstawie tabeli? Np. zarabiam 1000Euro, a zona zada ode mnie na dzieci 800Euro. Co w tej sytuacji. Czytalem, ze niemiecki Sad zobowiazanemu zostawia 1300Euro na zycie i dopiero nadwyzka jest zaliczana na poczet alimentow.

  tomasz

  Cały czas piszecie jak wyliczyć wartość przedmiotu sporu. Ile adwokat itd. Może napiszecie ile procent bierze sąd od np. (20000euro-verfahrenswert-wartosci przedmiotu sporu)

  Adrian

  Tomek, dowiedziałes sie cos wiecej?

  Mario80

  Mam pytanie formalne dotyczące płacenia alimentów w Niemczech. Wiem, że wysokość alimentów ustalana jest z reguły na podstawie tabeli. Zastanawia mnie sytuacja, w której zobowiązany nie jest wstanie płacić alimentów w pełnej wysokości, gdyż niemieckie Sądy zostawiają zobowiązanemu ok 1300Euro na życie, a płaci się kwotę ponad tą wartość. Przy zarobkach np. 1500Euro, do zapłaty będzie ok 200Euro, gdzie wg tabeli zobowiązanie alimentacyjne wynosi np. 350Euro. Czy wtedy brakującą resztę pokryje niemiecki socjal, czy niekoniecznie? Jeśli tak, to czy nawet po kilkunastu latach niemiecki socjal będzie domagał się zwrotu tych środków od zobowiązanego do płacenia? Czy pod uwagę jest brany tylko stały… Czytaj więcej »

  Dołącz do nas!

  188,272FaniLubię
  6,119ObserwującyObserwuj
  191ObserwującyObserwuj

  Popularne

  Austria: Afgańczycy zgwałcili i zamordowali 13-latkę. Dzisiaj usłyszeli wyrok!

  W sensacyjnym wiedeńskim procesie w sprawie śmierci 13-letniej Leonii, która nastąpiła po wielogodzinnym gwałcie, ogłoszono w piątek po południu wyrok dla trzech oskarżonych Afgańczyków.O...

  Zamieszki w Belgii i Niderlandach: Ekspert ostrzega przed „nienawiścią do Zachodu” wśród migrantów

  Podpalali e-scootery, atakowali policjantów i rozbijali szyby samochodów. Europa dyskutuje o zamieszkach wywołanych przez młodych ludzi pochodzenia marokańskiego w Belgii i Niderlandach. Po zwycięstwie...

  Terminy wypłat Kindergeld w 2022 roku – sprawdź kiedy otrzymasz przelew!

  Kindergeld jest wypłacany co miesiąc na podane we wniosku konto. W zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld (niem. „Endziffer”) pięniądze otrzymacie na początku miesiąca,...

  Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne po niemiecku – 20 propozycji!

  Święta Bożego Narodzenia to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, a także okres radości i spotkań z rodziną oraz bliskimi. „Frohe Weihnachten”, czyli „Wesołych Świąt”,...

  16 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech!

  Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech W okresie przedświątecznym w wielu niemieckich miastach odbywają się jarmarki bożonarodzeniowe. Większość z nich rozpoczyna się pod koniec listopada. Poniżej...
  24
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x