fbpx
23.02.2020

Rozwód w Niemczech bez obowiązkowego roku separacji?

Zgodnie z § 1565 Kodeksu Cywilnego (niem. BGB) ustęp 1, małżeństwo można zakończyć w Niemczech rozwodem, tylko jeśli jest ono nieudane. Należy wyjść z założenia, że małżeństwo uznane jest wtedy za nieudane, gdy nie ma wspólnoty małżeńskiej i gdy nie ma szans na to, aby taka wspólnota została odbudowana między małżonkami. W związku z tym małżonkowie muszą przez pewien czas mieszkać oddzielnie. Zgodnie z ustawą jest to minimum rok życia w separacji (§ 1566, ustęp 1 BGB – Kodeks Cywilny). W takim wypadku, jeśli został spełniony ten warunek, wychodzi się z założenia, że małżeństwo się nie powiodło.

Osoba, która żąda natychmiastowego rozwodu, musi przedstawić i udowodnić winę małżonka. Musi to być taki powód, który uniemożliwia przeczekanie roku w separacji. Z reguły każdy przypadek jest inny i rozpatrywany oddzielnie – chodzi o dokładne okoliczności każdego przypadku.

W następujących przypadkach, niemieckie sądy uznały kontynuację małżeństwa za niedopuszczalną:

 • Związek pozamałżeński w byłym wspólnym mieszkaniu

 • Podjęcie prostytucji przez drugiego małżonka

 • Wejście w związek z bratem lub siostrą małżonka

 • Ciąża żony wynikła na skutek związku pozamałżeńskiego

 • Żądanie współżycia we troje po wykryciu romansu partnera

 • Zatajenie wyznaczonej kary pozbawienia wolności przy zawarciu związku małżeńskiego

 • Zawarcie małżeństwa w celu otrzymania pozwolenia na pobyt

W następujących przypadkach sąd nie uznał z kolei kontynuacji małżeństwa za niedopuszczalne:

 • Pożycie małżonka z nową partnerką

 • Cudzołóstwo samo w sobie jest niewystarczającym powodem do uznania małżeństwa za nieudane i rezygnacji z roku separacji

 • Wejście w związek homoseksualny oceniane jest w zasadzie tak samo, jak przy związku heteroseksualnym, a więc jeśli jest to jedyny powód, to jest on niewystarczający do uznania małżeństwa za nieudane

 • Znęcanie się nad małżonkiem w wyniku kłótni (o ile jest to zdarzenie incydentalne)

 • Zapowiedź zamiaru przeniesienia się za granicę, do swojej ojczyzny

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika