fbpx
08.04.2020

Formularz E 109 – czyli jak ubezpieczyć członków rodziny mieszkających w Polsce!

W Unii Europejskiej, osoby czynne zawodowo są zazwyczaj ubezpieczone zdrowotnie w kraju, w którym pracują. Korzystając z formularza E 109, członkowie ich rodzin, mieszkający w innym kraju unijnym, mogą korzystać ze wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych na wypadek choroby czy macierzyństwa – dokładnie tak samo, jak wszystkie osoby zatrudnione i tym samym ubezpieczone państwowo. Koszty pokrywane są przez kasę chorych w tym państwie unijnym, w którym wykonywana jest działalność zarobkowa.

Formularz E 109 – jak ubezpieczyć członków rodziny mieszkających w Polsce?

Jeśli członkowie rodziny mieszkają w innym państwie Unii Europejskiej, przy pomocy formularza E 109 mają możliwość potwierdzenia prawa do pobierania świadczeń w miejscu zamieszkania. Chodzi więc o wymianę informacji pomiędzy kasą chorych w kraju, gdzie znajduje się miejsce pracy oraz kasą chorych w miejscu zamieszkania członków rodziny.
Formularzem E 109 kasa chorych potwierdza, że członkowi rodziny przysługuje prawo do pobierania świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie podmiot świadczący te usługi w miejscu zamieszkania, dokonuje rejestracji danej osoby lub nie. Rejestracji nie dokonuje się bowiem w sytuacji kiedy członek rodziny jest uprawniony do świadczeń w innym miejscu. Przy potwierdzeniu ze strony obu podmiotów, rachunek za świadczenia zdrowotne, pobierane przez członków rodziny w miejscu zamieszkania, wystawiony zostaje kasie chorych w kraju, w którym znajduje się miejsce pracy ubezpieczonego.

Formularz E109 – jak wygląda procedura?

Kasa chorych w kraju z miejscem pracy (Niemcy), wypełnia część A dokumentu i przedstawia ubezpieczonemu dwa odpisy formularza E109. Bezpośrednio po otrzymaniu, ubezpieczony musi go wysłać do swojej rodziny, która przedstawia je u swojego ubezpieczyciela zdrowotnego w miejscu zamieszkania (Polska). Kasa chorych w miejscu zamieszkania członków rodziny (Polska), po otrzymaniu dokumentów, wypełnia część B i wysyła jeden odpis z powrotem do kasy chorych w kraju, w którym znajduje się miejsce pracy (Niemcy) osoby przez którą mają zostać ubezpieczeni członkowie rodziny. Jeśli członkowie rodziny mieszkają w różnych państwach, to dla każdego z nich, musi zostać wystawione takie zaświadczenie.

Alternatywą jest wystawienie przez podmiot na miejscu wniosku o formularz E 109. W tym wypadku kasa chorych w kraju, gdzie znajduje się miejsce pracy ubezpieczonego, wysyła formularze do kasy chorych w miejscu zamieszkania członków rodziny. Dalej procedura jest taka sama.

Praktyczny przykład

Przykład: Pani Anna Kowalska pracuje w Dreźnie, a jej rodzina mieszka w Katowicach. Przez swojego ubezpieczyciela zdrowotnego, kobieta wnioskuje o wystawienie formularza E 109. Ubezpieczyciel wypełnia część A dokumentu i przygotowuje Pani Kowalskiej dwa odpisy. Kobieta przekazuje je dalej do swojej rodziny. Oni z kolei przekazują je do odpowiedniej kasy chorych w Polsce w miejscu zamieszkania. Kasa chorych w Polsce wypełnia część B i odsyła jeden odpis z powrotem do niemieckiej kasy chorych.

Ważne: Kasy chorych niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, korzystają z gotowych formularzy, natomiast inne przestawiły się już na przenośny format dokumentów (PDF). Ważne są oba warianty.

Formularz E 109 znajdziecie oczywiście w naszych wzorach pism (patrz rubryka „Pozostałe”).

Ubezpieczenie członków rodziny w Niemczech

Swego czasu pisaliśmy o tym, jak bezpłatnie ubezpieczyć członków rodziny mieszkających z nami w Niemczech. Warto zapoznać się z tym materiałem (w tekście przetłumaczony formularz!): Rodzinne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

Dodaj komentarz

avatar
  Obserwuj  
Powiadom o