Zwolnienie lekarskie w Niemczech – prawa i obowiązki pracowników!

0
9402
TransferGo

W Niemczech obowiązują liczne regulacje chroniące pracowników. Pracobiorca ma jednak również obowiązki w stosunku do pracodawcy. Na co należy zwrócić uwagę?

Pracujesz w Niemczech? Tak należy się zachować w przypadku choroby

W wypadu choroby należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pracodawcy – niezależnie od tego, czy zwolnienie lekarskie należy złożyć już w pierwszym, czy w czwartym dniu choroby.

Pracodawca musi mieć możliwość szybkiej reakcji na brak chorującego w pracy, co umożliwi mu podjęcie wszystkich koniecznych kroków, aby zminimalizować straty związane z brakiem dodatkowych rąk do pracy. Obowiązek zgłoszenia choroby wynika z §5 ustępu 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (Kodeksu dotyczącego płacenia wynagrodzenia w dni świąteczne oraz w wyniku choroby), który zobowiązuje pracobiorcę do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o chorobie oraz o przewidywanym okresie nieobecności w pracy. Tym samym zgłoszenie choroby musi nastąpić w pierwszym możliwym dla pracobiorcy momencie.

Ten, kto rano stwierdzi, że nie jest zdolny pójść do pracy, powinien od razu zgłosić się do pracodawcy, najlepiej drogą telefoniczną, by upewnić się, iż informacja ta została przyjęta. Jeżeli wizyta u lekarza jest nieunikniona, należy również zgłosić ten zamiar w miejscu pracy, jak również poinformować pracodawcę po wizycie u lekarza o przewidywanym czasie rekonwalescencji.

Upomnienie w wypadku spóźnionego poinformowania o chorobie

Kto zbyt późno poinformuje swojego pracodawcę o chorobie, ryzykuje otrzymaniem upomnienia, co w razie ponownej spóźnionej informacji o chorobie może prowadzić do zwolnienia z pracy, a w szczególnych przypadkach nawet do nadzwyczajnego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny – również w wypadku poważnego urazu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Choroba – prywatna sprawa pracobiorcy?

Pracobiorca zasadniczo nie jest zobowiązany do informowania pracodawcy o rodzaju choroby. Co innego obowiązuje jednak, gdy pracodawca musi podjąć specjalne środki, aby chronić innych pracowników i klientów, na przykład w wypadku choroby zakaźnej.
WAŻNE! W przypadku pracy w gastronomii obowiązuje konieczność niezwłocznego zgłoszenia pracodawcy wszystkich chorób układu pokarmowego.

Zwolnienie lekarskie w Niemczech

Zwolnienie lekarskie należy złożyć u pracodawcy najpóźniej w czwartym dniu choroby, co również wynika z §5 Ustępu 1 Entgeltfortzahlungsgesetz, jednakże pracodawca może wymagać złożenia takiego zwolnienia już w pierwszym dniu niedyspozycji.

Złożenie zwolnienia lekarskiego w pierwszym dniu niedyspozycji

Jeśli istnieje podejrzenie, że pracobiorca nadużywa zwolnień lekarskich lub zwolnienie lekarskie nie jest wystawione zgodnie z prawem, pracodawca ma prawo żądać przedłożenia zwolnienia już w pierwszym dniu choroby. Niedostosowanie się do życzenia pracodawcy może skutkować w upomnieniu lub nawet zwolnieniu z pracy.

Wynagrodzenie w wypadku choroby

Podczas choroby trwającej do sześciu tygodni pracobiorcy przysługuje takie samo wynagrodzenie, jak podczas obecności w pracy. W wypadku choroby trwającej dłużej niż 6 tygodni, pracobiorcy również przysługuje wynagrodzenie, wynosi ono jednak 70 % średniej płacy netto (potocznie „do ręki”), które wypłaca kasa chorych przez maksymalnie 78 tygodni. Mowa wtedy o tzw. Krankengeld.

Obowiązek pozostania w domu podczas choroby

Obowiązek pozostania w domu zależy od choroby oraz jej przebiegu. Zasadniczo pracobiorca ma obowiązek czynić wszystko, co prowadzi do najszybszej rekonwalescencji i rychłego powrotu do pracy. Pozostanie w domu jest wskazanie podczas przeziębienia lub grypy, jednakże nie ma nawet w tym przypadku zakazu krótkich spacerów lub spotkań ze znajomymi, jeżeli nie ma to negatywnego wpływu na przebieg choroby. Podczas depresji takie zachowanie jest nawet wskazane. Czego pracobiorca na pewno robić nie może, jest podejmowanie się innych czynności zarobkowych podczas zwolnienia lekarskiego.

Szybszy niż przewidywany powrót do zdrowia

Zwolnienie lekarskie jest tylko prognozą lekarza, przewidującą czas niedyspozycji do pracy oraz powrotu do zdrowia. Jeżeli pracobiorca czuje się na siłach, aby wcześniej powrócić do pracy, może to zasadniczo zrobić, jeżeli nie stoi temu na drodze inne zalecenie lekarza.

Choroba podczas urlopu

Temu, kto podczas urlopu zachoruje, również przysługuje zwolnienie lekarskie. W takich wypadkach pracobiorcy należy się ponowny urlop.

Problemy z pracodawcą spowodowane chorobą

Jeżeli pracobiorca ma problemy z pracodawcą spowodowane chorobą, zaleca się zasięgnięcia rady u adwokata do spraw pracy.

Ważne informacje

W temacie chorowania jako pracownik w Niemczech zachęcamy do zapoznania się z następującymi artykułami:


Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech
Które ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika