W Niemczech obowiązują liczne regulacje chroniące pracowników. Pracobiorca ma jednak również obowiązki w stosunku do pracodawcy. Na co należy zwrócić uwagę?

Kiedy poinformować pracodawcę w Niemczech o chorobie?

Osoby pracujące w Niemczech powinny w przypadku choroby niezwłocznie zgłosić ten fakt pracodawcy – niezależnie od tego, czy zwolnienie lekarskie należy złożyć już w pierwszym, czy w czwartym dniu choroby.

Pracodawca musi mieć możliwość szybkiej reakcji na brak chorującego w pracy, co umożliwi mu podjęcie wszystkich koniecznych kroków, aby zminimalizować straty związane z brakiem dodatkowych rąk do pracy. Obowiązek zgłoszenia choroby wynika z §5 ustępu 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (Kodeksu dotyczącego płacenia wynagrodzenia w dni świąteczne oraz w wyniku choroby), który zobowiązuje pracobiorcę do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o chorobie oraz o przewidywanym okresie nieobecności w pracy. Tym samym zgłoszenie choroby musi nastąpić w pierwszym możliwym dla pracobiorcy momencie.

Ten, kto rano stwierdzi, że nie jest zdolny pójść do pracy, powinien od razu zgłosić się do pracodawcy, najlepiej drogą telefoniczną, aby być pewnym, iż informacja ta została przyjęta. Jeżeli wizyta u lekarza jest nieunikniona, należy również zgłosić ten zamiar w miejscu pracy, jak również poinformować pracodawcę po wizycie u lekarza o przewidywanym czasie rekonwalescencji.

Zaświadczenie o niezdolności do pracy należy dostarczyć pracodawcy w Niemczech najpóźniej w czwartym dniu choroby, co również wynika z §5 Ustępu 1 Entgeltfortzahlungsgesetz, jednakże pracodawca może wymagać złożenia takiego zwolnienia już w pierwszym dniu niedyspozycji!

Polskie zwolnienie lekarskie w Niemczech

Zwolnienie L4, które zostało wystawione w Polsce jest również ważne w Niemczech. Jednakże zaświadczenie o chorobie powinno zostać napisane przez lekarza na drukach ZUS-ZLA. W przypadku pobytu w Polsce powinno się niezwłocznie poinformować niemieckiego pracodawcę o swojej chorobie, następnie maksymalnie do trzech dni należy dostarczyć zwolnienie.

Upomnienie w wypadku spóźnionego poinformowania o chorobie

Kto zbyt późno poinformuje swojego pracodawcę o chorobie, ryzykuje otrzymaniem upomnienia, co w razie ponownej spóźnionej informacji o chorobie może prowadzić do zwolnienia z pracy, a w szczególnych przypadkach nawet do nadzwyczajnego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym – również w wypadku poważnego urazu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Choroba – prywatna sprawa pracobiorcy?

Pracobiorca zasadniczo nie jest w Niemczech zobowiązany do informowania pracodawcy o rodzaju choroby. Co innego obowiązuje jednak, gdy pracodawca musi podjąć specjalne środki, aby chronić innych pracowników i klientów, na przykład w wypadku choroby zakaźnej.

WAŻNE! W przypadku pracy w gastronomii obowiązuje w Niemczech konieczność niezwłocznego zgłoszenia pracodawcy wszystkich chorób układu pokarmowego.

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego w pierwszym dniu niedyspozycji

Jeśli istnieje podejrzenie, że pracobiorca nadużywa zwolnień lekarskich lub zwolnienie lekarskie nie jest wystawione zgodnie z prawem, pracodawca w Niemczech ma prawo żądać przedłożenia zwolnienia już w pierwszym dniu choroby. Niedostosowanie się do życzenia pracodawcy może skutkować w upomnieniu lub nawet zwolnieniu z pracy.

Kto płaci wynagrodzenie w wypadku choroby

Podczas choroby trwającej do sześciu tygodni, pracobiorcy w Niemczech przysługuje takie samo wynagrodzenie, jak podczas obecności w pracy. W wypadku choroby trwającej dłużej niż 6 tygodni, pracobiorcy również przysługuje wynagrodzenie, wynosi ono jednak 70 % średniej płacy netto (potocznie „do ręki”), które wypłaca kasa chorych przez maksymalnie 78 tygodni. Mowa wtedy o tzw. Krankengeld.

Obowiązek pozostania w domu podczas choroby

Obowiązek pozostania w domu zależy od choroby oraz jej przebiegu. Zasadniczo pracobiorca ma obowiązek czynić wszystko, co prowadzi do najszybszej rekonwalescencji i rychłego powrotu do pracy. Pozostanie w domu jest wskazane podczas przeziębienia lub grypy, jednakże nie ma nawet w tym przypadku zakazu krótkich spacerów lub spotkań ze znajomymi, jeżeli nie ma to negatywnego wpływu na przebieg choroby. Podczas depresji takie zachowanie jest nawet wskazane.

Czego pracobiorca na pewno robić nie może, jest podejmowanie się innych czynności zarobkowych podczas zwolnienia lekarskiego.

Należy mieć na uwadze, iż pracodawca w Niemczech może wysłać kontrolę lekarską lub zlecić badanie lekarskie u lekarza firmowego, jeśli nastąpi z jego strony podejrzenie symulacji choroby przez pracownika!

Szybszy niż przewidywany powrót do zdrowia

Zwolnienie lekarskie jest tylko prognozą lekarza, przewidującą czas niedyspozycji do pracy oraz powrotu do zdrowia. Jeżeli pracobiorca czuje się na siłach, aby wcześniej powrócić do pracy, może to zasadniczo zrobić, jeżeli nie stoi temu na drodze inne zalecenie lekarza.

Choroba podczas urlopu

Temu, kto podczas urlopu zachoruje, również przysługuje zwolnienie lekarskie. W takich wypadkach pracobiorcy w Niemczech należy się ponowny urlop.

Problemy z pracodawcą spowodowane chorobą

Jeżeli pracobiorca ma problemy z pracodawcą spowodowane chorobą, zaleca się zasięgnięcia rady u adwokata do spraw pracy.

Ważne informacje związane z chorobowym w Niemczech

W temacie chorowania jako pracownik w Niemczech zachęcamy do zapoznania się z następującymi artykułami:

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  5 KOMENTARZE

  1. Mam tylko jedno pytanie. Czy „przedłożenie” zwolnienia lekarskiego pracodawcy to to samo co wysłanie mu scanu mailem? Chodzi mi o to czy jeśli wyślę scan zwolnienia mailem( później dosyłając oryginał ) to też liczy się jako przedłożenie zwolnienia w czasie 3 dni? Bardzo proszę o odpowiedź na maila

  2. Wysłałem zwolnienie pracodawcy w 3 dniu choroby jednak poinformowałem dzień wcześniej że będę szedł do lekarza i będzie możliwość że zostanę na chorobowym. Pracodawca teraz odmawia wypłaty świadczenia za okres chorobowego. Czy ma do tego prawo?

  3. Jak szybko można iść na długie (np rok) zwolnienie lekarskie? Mogę po pierwszym dniu w pracy iść do lekarza po zwolnienie czy muszę trochę przepracować (np. miesiąc)

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika