29.05.2020

Przeprowadzka po niemiecku

0
Przeprowadzka po niemiecku

Pewnie wielu z Was miało już w życiu okazję się przeprowadzać. Jeśli mieszkacie w Niemczech i macie w planach przeprowadzkę, to zapoznajcie się z poniższym dialogiem i nauczcie się przydatnych zwrotów w języku niemieckim na temat przeprowadzki. Zapraszam do nauki!

NiemieckiPolskiWymowa
Zbliżająca się przeprowadzka
Piotr: Hallo, kennst du zufällig eine günstige Umzugsfirma in unserer Stadt?Piotr: Część, znasz przypadkiem jakąś tanią firmę przeprowadzkową w naszym mieście?


Mariusz: Lass mich kurz überlegen… Hmm… Ich fürchte, ich kenne keine Umzugsfirma in unserer Stadt. Warum? Hast du vor umzuziehen?Mariusz: Daj mi się krótko zastanowić... Hmm... Obawiam się, że nie znam żadnej firmy przeprowadzkowej w naszym mieście. Dlaczego? Masz zamiar się przeprowadzić?


Piotr: Ja, wir müssen morgen alle unsere Möbel in unsere neue Wohnung transportieren.Piotr: Tak, jutro musimy przetransportować wszystkie nasze meble do naszego nowego mieszkania.


Mariusz: Ich kann euch gerne helfen, wenn du möchtest. Ich habe morgen frei.Mariusz: Mogę wam chętnie pomóc, jeśli chcesz. Jutro mam wolne.


Piotr: Das wäre sehr nett! Vielen Dank!Piotr: To byłoby bardzo miłe! Bardzo dziękuję!


Mariusz: Keine Ursache, wir sehen uns morgen!Mariusz: Nie ma za co, widzimy się jutro!


Piotr: Bis morgen.Piotr: Do jutra.


W dniu przeprowadzki
Piotr: Und jetzt der Kühlschrank.Piotr: A teraz lodówka.


Nina: Ja, der Kühlschrank, Piotr.Nina: Tak, Lodówka, Piotrze.


Marian: Wie schwer ist er denn?Marian: Dużo waży?


Beata: Mensch, Marian, ein Kühlschrank ist unheimlich schwer.Beata: Człowieku, Marian, lodówka jest niesamowicie ciężka.


Nina: Schafft ihr das denn?Nina: Dacie radę?


Daniel: Klar schaffen wir das!Daniel: Oczywiście, że damy radę!


Nina: Wie macht ihr es denn nun am besten?Nina: Jak to teraz zrobicie najlepiej?


Daniel: Das ist ganz einfach. Einer fasst den Kühlschrank oben an und einer fasst ihn unten an!Daniel: To bardzo proste. Jeden chwyci lodówkę z góry, a drugi chwyci ją z dołu!


Nina: Piotr, fass du oben an!Nina: Piotr, ty chwyć z góry!


Piotr: Nein, ich fasse unten an.Piotr: Nie, ja chwycę z dołu.


Daniel: Du fasst nicht unten an. Ich fasse unten an.Daniel: Ty nie chwycisz z dołu. Ja chwycę z dołu.


Piotr: Ja, zum Teufel!Piotr: Tak, do diabła!


Nina: Piotr! Daniel ist doch stärker als du.Nina: Piotr! Daniel jest przecież od ciebie silniejszy.


Piotr: Was sagst du? Daniel ist stärker als ich?Piotr: Co ty mówisz? Daniel jest ode mnie silniejszy?


Beata: Wirklich, Vati, Daniel ist unheimlich stark.Beata: Naprawdę, tatko, Daniel jest niesamowicie silny.


Daniel: Klar! Deshalb fasse ich jetzt unten an.Daniel: Oczywiście! Dlatego chwycę teraz z dołu.


Piotr: Na, gut. Dann fasse ich den Kühlschrank eben oben an.Piotr: No dobrze. W takim razie ja chwycę lodówkę z góry.


Marian: Oben ist er nicht so schwer.Marian: Z góry nie jest aż tak ciężka.


Nina: Unsinn, Marian! Oben ist der Kühlschrank auch schwer.Nina: Bzdura Marian! Z góry lodówka jest również ciężka.


Daniel: Hast du ihn gefasst, Vater?Daniel: Chwyciłeś ją, tato?


Piotr: Ja, Junge.Piotr: Tak, chłopcze.


Daniel: Dann hebe ich ihn jetzt unten an.Daniel: To podniosę (uniosę) ją teraz z dołu.


Piotr: Ja, los! Heb ihn unten an!Piotr: Tak, dawaj! Ponieś ją z dołu!


Daniel: Ihr müsst bis drei zählen. Daniel: Musicie policzyć do trzech.


Mariusz: Au ja, das machen wir. Klasse!Mariusz: No tak, tak zrobimy. Super!


Alle: Eins-zwei-drei!Wszyscy: Raz-dwa-trzy!


Piotr: Mensch, Daniel, zieh doch nicht so!Piotr: Człowieku, Danie, nie ciągnij tak!


Daniel: Ich ziehe doch nicht. Du drückst. Daniel: Przecież nie nie ciągnę. Ty pchasz.


Piotr: Ich drücke nicht. Der Kühlschrank drückt, zum Teufel!Piotr: Ja nie pcham. Lodówka pcha, do diabła!


Beata: Guck mal, Mariusz! Sie sind schon fast unten.Beata: Patrz Mariusz! Oni już są prawie na dole.


Mariusz: Ja, große Klasse! Du, Beata, wenn die unten sind, dann holen wir uns eine Flasche Limo aus dem Kühlschrank.Mariusz: Tak, wielka klasa! Ty, Beata, jak będą na dole, to przyniesiemy sobie z lodówki lemoniadę.


Beata: Quatsch, Mariusz! Der Kühlschrank ist doch leer!Beata: Bzdura, Mariusz! Lodówka jest przecież pusta!


Mariusz: Er ist nicht leer. Ich habe ihn doch vollgestopft!Mariusz: Ona nie jest pusta. Przecież ja zapełniłem!


Obserwuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Co o tym myślisz? Skomentuj!x
()
x