Przeprowadzka po niemiecku

0
4126

Pewnie wielu z Was miało już w życiu okazję się przeprowadzać. Jeśli mieszkacie w Niemczech i macie w planach przeprowadzkę, to zapoznajcie się z poniższym dialogiem i nauczcie się przydatnych zwrotów w języku niemieckim na temat przeprowadzki. Zapraszam do nauki!

NiemieckiPolskiWymowa
Zbliżająca się przeprowadzka
Piotr: Hallo, kennst du zufällig eine günstige Umzugsfirma in unserer Stadt?Piotr: Część, znasz przypadkiem jakąś tanią firmę przeprowadzkową w naszym mieście?


Mariusz: Lass mich kurz überlegen… Hmm… Ich fürchte, ich kenne keine Umzugsfirma in unserer Stadt. Warum? Hast du vor umzuziehen?Mariusz: Daj mi się krótko zastanowić... Hmm... Obawiam się, że nie znam żadnej firmy przeprowadzkowej w naszym mieście. Dlaczego? Masz zamiar się przeprowadzić?


Piotr: Ja, wir müssen morgen alle unsere Möbel in unsere neue Wohnung transportieren.Piotr: Tak, jutro musimy przetransportować wszystkie nasze meble do naszego nowego mieszkania.


Mariusz: Ich kann euch gerne helfen, wenn du möchtest. Ich habe morgen frei.Mariusz: Mogę wam chętnie pomóc, jeśli chcesz. Jutro mam wolne.


Piotr: Das wäre sehr nett! Vielen Dank!Piotr: To byłoby bardzo miłe! Bardzo dziękuję!


Mariusz: Keine Ursache, wir sehen uns morgen!Mariusz: Nie ma za co, widzimy się jutro!


Piotr: Bis morgen.Piotr: Do jutra.


W dniu przeprowadzki
Piotr: Und jetzt der Kühlschrank.Piotr: A teraz lodówka.


Nina: Ja, der Kühlschrank, Piotr.Nina: Tak, Lodówka, Piotrze.


Marian: Wie schwer ist er denn?Marian: Dużo waży?


Beata: Mensch, Marian, ein Kühlschrank ist unheimlich schwer.Beata: Człowieku, Marian, lodówka jest niesamowicie ciężka.


Nina: Schafft ihr das denn?Nina: Dacie radę?


Daniel: Klar schaffen wir das!Daniel: Oczywiście, że damy radę!


Nina: Wie macht ihr es denn nun am besten?Nina: Jak to teraz zrobicie najlepiej?


Daniel: Das ist ganz einfach. Einer fasst den Kühlschrank oben an und einer fasst ihn unten an!Daniel: To bardzo proste. Jeden chwyci lodówkę z góry, a drugi chwyci ją z dołu!


Nina: Piotr, fass du oben an!Nina: Piotr, ty chwyć z góry!


Piotr: Nein, ich fasse unten an.Piotr: Nie, ja chwycę z dołu.


Daniel: Du fasst nicht unten an. Ich fasse unten an.Daniel: Ty nie chwycisz z dołu. Ja chwycę z dołu.


Piotr: Ja, zum Teufel!Piotr: Tak, do diabła!


Nina: Piotr! Daniel ist doch stärker als du.Nina: Piotr! Daniel jest przecież od ciebie silniejszy.


Piotr: Was sagst du? Daniel ist stärker als ich?Piotr: Co ty mówisz? Daniel jest ode mnie silniejszy?


Beata: Wirklich, Vati, Daniel ist unheimlich stark.Beata: Naprawdę, tatko, Daniel jest niesamowicie silny.


Daniel: Klar! Deshalb fasse ich jetzt unten an.Daniel: Oczywiście! Dlatego chwycę teraz z dołu.


Piotr: Na, gut. Dann fasse ich den Kühlschrank eben oben an.Piotr: No dobrze. W takim razie ja chwycę lodówkę z góry.


Marian: Oben ist er nicht so schwer.Marian: Z góry nie jest aż tak ciężka.


Nina: Unsinn, Marian! Oben ist der Kühlschrank auch schwer.Nina: Bzdura Marian! Z góry lodówka jest również ciężka.


Daniel: Hast du ihn gefasst, Vater?Daniel: Chwyciłeś ją, tato?


Piotr: Ja, Junge.Piotr: Tak, chłopcze.


Daniel: Dann hebe ich ihn jetzt unten an.Daniel: To podniosę (uniosę) ją teraz z dołu.


Piotr: Ja, los! Heb ihn unten an!Piotr: Tak, dawaj! Ponieś ją z dołu!


Daniel: Ihr müsst bis drei zählen. Daniel: Musicie policzyć do trzech.


Mariusz: Au ja, das machen wir. Klasse!Mariusz: No tak, tak zrobimy. Super!


Alle: Eins-zwei-drei!Wszyscy: Raz-dwa-trzy!


Piotr: Mensch, Daniel, zieh doch nicht so!Piotr: Człowieku, Danie, nie ciągnij tak!


Daniel: Ich ziehe doch nicht. Du drückst. Daniel: Przecież nie nie ciągnę. Ty pchasz.


Piotr: Ich drücke nicht. Der Kühlschrank drückt, zum Teufel!Piotr: Ja nie pcham. Lodówka pcha, do diabła!


Beata: Guck mal, Mariusz! Sie sind schon fast unten.Beata: Patrz Mariusz! Oni już są prawie na dole.


Mariusz: Ja, große Klasse! Du, Beata, wenn die unten sind, dann holen wir uns eine Flasche Limo aus dem Kühlschrank.Mariusz: Tak, wielka klasa! Ty, Beata, jak będą na dole, to przyniesiemy sobie z lodówki lemoniadę.


Beata: Quatsch, Mariusz! Der Kühlschrank ist doch leer!Beata: Bzdura, Mariusz! Lodówka jest przecież pusta!


Mariusz: Er ist nicht leer. Ich habe ihn doch vollgestopft!Mariusz: Ona nie jest pusta. Przecież ja zapełniłem!


Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!
Admin
Profesjonalny marketing internetowy dla drobnych firm, jak i przedsiębiorstw. Sprawdź powyższego linka, zapoznaj się z naszą ofertą i daj się znaleźć w internecie :)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika