List lub e-mail po niemiecku – przydatne zwroty – część I

0
91132

Jeśli zamierzacie napisać list lub e-mail po niemiecku i szukacie pomocnych zwrotów, to poniżej znajdziecie sformułowania przydatne podczas pisania listu lub maila w tym języku. Pierwszy odcinek pomoże Wam napisać po niemiecku zapytanie, ale także dowiecie się jak nawiązać do czegoś, podziękować, czy zakończyć list lub e-mail.

NiemieckiPolskiWymowa
Rozpoczęcie listu lub maila
Sehr geehrte Damen und Herren,Szanowni Państwo,
(stosowane w listach oficjalnych)


Sehr geehrte Frau ...,Szanowna Pani ....,
(stosowane w listach oficjalnych)


Sehr geehrter Herr ...,Szanowny Panie ...,
(stosowane w listach oficjalnych)


Guten Tag Herr/Frau ...,Dzień dobry Panie/Pani ...,
(stosowane, jeśli się kogoś zna)


Hallo ....,Cześć ...,
(stosowane, jeśli się kogoś zna)


Zapytanie
Ich würde gerne ein paar Informationen über … erhaltenChciałabym prosić o kilka informacji o …


Gerne würde ich von Ihnen noch mehr Informationen dazu erhalten.Chętnie otrzymałbym o tym jeszcze więcej informacji od pana/pani.


Nawiązywanie do czegoś
Bezugnehmend auf…Nawiązując do…


...Ihren Brief vom…pani/pana listu z…


...Ihr Angebotpani/pana oferty


...Ihre Anfragepani/pana zapytania


Bezugnehmend auf unser Telefonat / Gespräch / Meeting / Besprechung…Nawiązując do naszej rozmowy telefonicznej / rozmowy / spotkania / narady…


Podziękowanie
Vielen Dank für Ihre Nachricht / E-MailBardzo dziękuję za pani/pana wiadomość / e-mail


Vielen Dank für Ihr Interesse an…Bardzo dziękuję za pani/pana zainteresowanie…


unserer Firma / unseren Produkten / unseren Dienstleistungen.naszą firmą / naszymi produktami / naszymi usługami.


Rozmowa towarzyska
Wie geht es Ihnen?Jak się pan/pani miewa?


Ich hoffe, alles läuft soweit gut.Mam nadzieję, że jak do tej pory wszystko ma się dobrze.


Es war schön,Było bardzo miło,


Sie bei… zu treffen / mit Ihnen über … zu sprechen.pana/panią spotkać na(u)... / z panem/panią porozmawiać o…


Ich hoffe, Sie habenMam nadzieję, pan/pani


auf der Konferenz viel neuen Input bekommen / Ihren Urlaub genossen / sich auf der Party amüsiert.otrzymał/-a na konferencji wiele nowych bodźców / mógł/-a nacieszyć się pana/pani urlopem / dobrze się bawił/bawiła na imprezie.


Zakończenie maila/listu
Proponowanie pomocy
Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren.Jeśli ma pan/pani dalsze pytania, proszę się nie wahać ze mną skontaktować.


Sie können mich auch jederzeit telefonisch oder per E-Mail erreichen, wenn Sie noch weitere Informationen benötigen sollten.Może się pan/pani również ze mną skontaktować w każdej chwili telefonicznie lub przez maila, jeśli potrzebowałby/-łaby pan/pani dalszych informacji.


Prośba o kontakt
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich so schnell wie möglich mit mir in Verbindung setzen könnten.Byłbym panu/pani wdzięczny, jeśli mógłby/mogłaby pan/pani się ze mną skontaktować tak szybko, jak to możliwe.


Zachęcenie do dalszego kontaktu
Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.Cieszę się na pani/pana wiadomość.


Ich freue mich darauf, mit Ihnen zukünftig zusammenzuarbeiten.Cieszę się móc z panem/panią pracować w przyszłości.


Pożegnanie
Mit feundlichen Grüßen,Z poważaniem,
(stosowane w listach oficjalnych)


Viele Grüße,Pozdrowienia,
(stosowane, jeśli się kogoś zna)


Beste Grüße,Najlepsze pozdrowienia,
(stosowane, jeśli się kogoś zna)


Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!

Praca w Niemczech

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika