polisa.de
  polisa.de

  Niemiecki dla budowlańców – cześć pierwsza

  polisa.de

  Dzisiejszy odcinek rozmówek polsko-niemieckich zawiera zwroty stworzone z myślą o budowlańcach pracujących w Niemczech. Pierwszy odcinek „niemieckiego dla budowlańców” skupia się na wyrażeniach przydatnych podczas rozmów z klientem oraz współpracownikami. Znajdziecie tu jednak również słownictwo fachowe. Miłej nauki!

  Oprócz tego zachęcamy do zapoznania się z drugą częścią niemieckich rozmówek dla budowlańców:

  Niemiecki dla budowlańców – cześć druga

  NiemieckiPolskiWymowa
  Zapytanie klienta przez maila
  A: Hallo Her Kowalski,
  im Flur und Küche sind ca. 18 qm Fliesen zu verlegen.
  Die weiteren Details gerne in einem persönlichen Gespräch oder bei uns vor Ort (Beispielstraße 3, Köln).
  Ich freue mich auf Ihre Antwort/Ihren Anruf. Meine Telefonnummer lautet: 017352152333333.
  Mit freundlichen Grüßen,
  Müller
  A: Witam Panie Kowalski,
  w przedpokoju i kuchni trzeba położyć około 18 m² płytek. Pozostałe szczegóły chętnie podczas osobistej rozmowy lub u nas na miejscu (Beispielstraße 3, Köln).
  Cieszę się na Pańską odpowiedź/telefon. Mój numer telefonu to:
  017352152333333.
  Pozdrowienia,
  Müller

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau1.mp3

  B: (ruft an) Hallo Herr Müller. Ich habe Ihre Anfrage per E-Mail bekommen. Sie wollen in Ihrem Flur und der Küche Fliesen verlegen?B: (dzwoni) Witam Panie Müller. Otrzymałem pańskie zapytanie przez maila. Chce pan położyć w pańskim przedpokoju i kuchni płytki?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau2.mp3

  A: Hallo Herr Kowalski, ja das ist richtig. Wie viel nehmen Sie für einen Quadrattmeter?A: Witam panie Kowalski, tak to prawda. Ile bierze pan za metr kwadratowy?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau3.mp3

  B: Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich müsste mir die Räume erstmal anschauen. Es kommt auf die Vorarbeit, das verwendete Material und zusätzliche Arbeiten, wie beispielsweise das Anbringen der Ausgleichsmaße und Ähnliches an. Lassen Sie uns am besten einen Besichtigungstermin machen und dann kann ich Ihnen einen Preis nennen. Ich kann Ihnen gerne auch einen Pauschalpreis anbieten.B: Tego nie mogę panu tak powiedzieć. Musiałbym sobie najpierw obejrzeć te pomieszczenia. To zależy od pracy wstępnej, użytego materiału i dodatkowych prac, jak na przykład wylanie masy wyrównującej i podobnych. Umówmy najlepiej termin oględzin i wtedy mogę podać panu cenę. Mogę panu również zaoferować cenę ryczałtową.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau4.mp3

  A: In Ordnung. Da ich berufstätig bin, habe ich leider nur spät nachmittags Zeit. Wie wäre es am kommenden Mittwoch um 17:30 Uhr?A: W porządku. W związku z tym, że pracuję mam czas niestety tylko późnym popołudniem. Jakby panu odpowiadała przyszła środa o godzinie 17:30?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau5.mp3

  B: Lassen Sie mich kurz in meinen Kalender schauen. Ja, da habe ich Zeit. Sollen wir so verbleiben?B: Niech sprawdzę w kalendarzu. Tak, wtedy mam czas. Czy mamy przy tym pozostać?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau6.mp3

  A: Gerne. Danke und bis Mittwoch!A: Chętnie. Dziękuję i do środy!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau7.mp3

  B: Super, bis Mittwoch. Auf Wiedersehen!B: Świetnie, do środy. Do widzenia!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau8.mp3

  A: Auf Wiedersehen.A: Do widzenia.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau9.mp3

  Oględziny u klienta
  B: Hallo, Kowalski mein Name. Wir haben einen Besichtigungstermin vereinbart. Ich hoffe, Sie haben mich nicht vergessen/ich hoffe, ich störe nicht.B: Witam, nazywam się Kowalski. Mamy umówiony termin oględzin. Mam nadzieję, że pan o mnie nie zapomniał/mam nadzieję, że nie przeszkadzam.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau10.mp3

  A: Hallo Herr Kowalski, natürlich, kommen Sie rein. Wir befinden uns direkt im Flur von dem ich geschrieben habe. Er müsste neu gefliest werden.A: Witam panie Kowalski, naturalnie, niech pan wejdzie. Znajdujemy się od razu w przedpokoju, o którym pisałem. On musiałby zostać na nowo wyłożony płytkami.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau11.mp3

  B: Ich nehme mal an, ich soll auch die alten Fliesen entfernen und entsorgen?B: Zakładam, że mam również usunąć i sprzątnąć stare płytki?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau12.mp3

  A: Ja. Und das ist die Küche. Der Flur ist 8m² groß und die Küche 12m². Insgesamt wären das 20m². Mit welchen Kosten muss ich da rechnen?A: Tak. A to jest kuchnia. Przedpokój ma 8 m², a kuchnia 12 m². W sumie byłoby to 20 m². Z jakimi kosztami muszę się liczyć?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bauQM.mp3

  B: Standardmäßig nehme ich 25 Euro für 1m². Hinzu kommen die Materialkosten, Fuge sowie die Entfernung und Entsorgung alter Fliesen. Ich kann Ihnen einen Pauschalpreis von 750 € anbieten. Die Materialkosten schätze ich auf ca. 250 Euro. Insgesamt wären das 1000 €.B: Standardowo biorę 25 euro za metr kwadratowy. Do tego dochodzą koszty materiałów, fuga jak i usunięcie i posprzątanie starych płytek. Mogę panu zaproponować cenę ryczałtową w wysokości 750 euro. Koszty materiału szacuję na około 250 euro. W sumie byłoby to 1000 euro.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau15.mp3

  A: Das ist ein bisschen viel. Könnten Sie von dem Preis etwas runtergehen?A: Hmm.. To jest trochę dużo. Czy mógłby pan trochę zejść z ceny?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau16.mp3

  B: Der Preis ist jetzt schon sehr günstig und deswegen biete ich grundsätzlich keine Rabatte an. Da Sie ein neuer Kunde sind, komme ich Ihnen gerne mit einem 75 Euro Rabatt entgegen. Die Arbeitskosten würden dann 675 Euro betragen. Wären Sie damit einverstanden?B: Cena jest już bardzo niska i dlatego generalnie nie oferuję żadnych rabatów. Ale że jest pan nowym klientem, wyjdę panu naprzeciw z rabatem w wysokości 75 euro. Koszty robocizny wyniosłyby wtedy 675 euro. Czy zgodziłby się pan na to?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau17.mp3

  A: Ok, ich wäre damit einverstanden. Wann könnten Sie anfangen?A: Ok, zgodziłbym się na to. Kiedy mógłby pan zacząć?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau18.mp3

  B: Diese Woche muss ich noch einen Auftrag erledigen und könnte gerne nächste Woche bei Ihnen anfangen.B: W tym tygodniu musiałbym dokończyć jeszcze jedno zlecenie i mógłbym u pana chętnie zacząć w przyszłym tygodniu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau19.mp3

  A: Super. Sie können den Schlüssel dann am Wochenende davor abholen.A: Świetnie. Klucz może pan odebrać w poprzedzający weekend.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau20.mp3

  B: Prima. Ich schicke Ihnen das Angebot per E-Mail.B: Doskonale. Ofertę wyślę panu mailem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau21.mp3

  A: So machen wir das. Vielen Dank und bis dann!A: Tak zrobimy. Bardzo dziękuję i do wtedy!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau22.mp3

  B: Bis dann, tschüss!B: Do wtedy, do widzenia!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau23.mp3

  Rozmowy na budowie
  A: Ich grüße Sie Herr Kowalski, heute fahren wir nach Dortmund. Dort haben wir einen Auftrag bekommen. Es muss eine ganze Wohnung gefliest werden. Es ist dafür eine Woche vorgesehen. Lassen Sie uns das Auto packen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Fliesenschneider, drei Klebepistolen, eine Leiter und einen Gummihammer für die Natursteinfliesen.A: Witam Panie Kowalski, dzisiaj jedziemy do Dortmundu. Tam dostaliśmy zlecenie. Musimy wyłożyć płytki w całym mieszkaniu. Przewidziany jest na to jeden tydzień. Załadujmy auto. Potrzebujemy na pewno maszynkę do cięcia płytek, trzy pistolety na klej, drabinę i gumowy młotek do płytek z kamienia naturalnego.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau24.mp3

  B: Alles klar. Ich hole die Geräte. Können Sie mir noch kurz sagen wo ich sie finde?B: Wszystko jasne. Przyniosę sprzęty. Czy mógłby mi pan jeszcze krótko powiedzieć gdzie je znajdę?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau25.mp3

  A: Sie liegen in der Halle 2. Bitte bringen Sie noch eine Wasserwaage und eine Kelle zum Auftragen des Mörtels. Gucken Sie noch nach, ob Sie dort auch ein paar Säcke mit Mörtelpulver und einen Bottich finden. Diesen werden wir auch brauchen, weil der im Auto leider undicht ist.A: One leżą w hali nr 2. Proszę przynieść jeszcze poziomnice i kielnie do nakładania zaprawy. Niech pan jeszcze zobaczy, czy znajdzie pan tam kilka worków zaprawy i kadź. Tą będziemy potrzebowali, bo ta w aucie jest niestety nieszczelna.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau26.mp3

  B: Alles klar, bis gleich!B: Wszystko jasne, do zaraz!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau27.mp3

  Praca na budowie
  A: Herr Kowalski, rühren Sie schonmal den Mörtel an. Ich hole noch Zigarretten. Ich habe meine zu Hause vergessen. Achso, Sie wissen hoffentlich, dass man reinen Mörtel mit einer Schaufel Zement, drei Schaufeln Sand und Wasser zusammenmischt?A: Panie Kowalski, niech pan wyrobi już zaprawę. Ja przyniosę jeszcze papierosy. Zapomniałem moich w domu. Aha, mam nadzieję, że wie pan, iż czystą zaprawę miesza się z jedną szuflą cementu, trzema szuflami piasku oraz wodą?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau28.mp3

  B: Ja klar, das ist nicht meine erste Baustelle. Ich schaffe das schon. Jeder weiß, dass der Mörtel mit einer Schaufel Zement, drei Schaufeln Sand und Wasser zusammengemischt wird.B: Tak, pewnie, to nie jest moja pierwsza budowa. Każdy wie, że zaprawa jest mieszana z jedną szuflą cementu, trzema szuflami piasku oraz wodą.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau29.mp3

  A: Super, bis gleich.A: Super, do zaraz.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau30.mp3

  B: Achso, Herr Mayer, wo ist der elektrische Quirl? Ich würde ihn gerne zum Mischen verwenden.B: Aha, panie Mayer, gdzie jest elektryczne mieszadło? Chętnie bym go użył do mieszania.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau31.mp3

  A: Stimmt, der liegt noch im Auto. Warten Sie, ich hole ihn schon.A: Racja, ono leży jeszcze w aucie. Niech pan poczeka, już je przyniosę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau32.mp3

  B: Danke! Müssen die Fliesen abgeholt werden oder werden sie geliefert?B: Dziękuję! Czy płytki muszą zostać odebrane czy zostaną dostarczone?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau33.mp3

  A: Wir holen sie beim Baumarkt ab. Warten Sie, ich frage mal den Kunden, ob er sich schon welche ausgesucht hat. [fragt den Kunden] Herr Behrens, haben Sie sich schon die Fliesen für den Flur ausgesucht?A: Odbierzemy je w sklepie z materiałami budowlanymi. Niech pan poczeka, zapytam klienta czy już jakieś sobie wyszukał. [pyta klienta] Panie Behrens, czy wyszukał już pan sobie płytki na korytarz?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau34.mp3

  C: Ja, ich habe mich für die blauen mit dem kleinen Muster entschieden.C: Tak, zdecydowałem się na te niebieskie z małym wzorem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau35.mp3

  B: Alles klar, wir werden sie gleich holen. (zurückgekommen) Herr Kowalski, können Sie schonmal die Fliesen schneiden? Achten Sie bitte darauf, dass Sie die richtige Seite schneiden. Die Schnittkante sollte immer zur Wand hinzeigen.B: Wszystko jasne, zaraz je przywieziemy. (po powrocie) Panie Kowalski, czy może pan już dociąć płytki? Proszę zwrócić uwagę, żeby ciął pan odpowiednią stronę. Krawędź skrawająca powinna być zawsze zwrócona w stronę ściany.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau36.mp3

  A: Klar, mache ich!A: Pewnie, tak zrobię.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau37.mp3

  C: [Kunde fragt] Und wann werden Sie ungefähr fertig sein?C: [klient pyta] A kiedy będziecie Państwo mniej więcej gotowi?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau38.mp3

  A: Die ganze Fläche muss noch verfugt werden. Allerdings müssen wir einen Tag warten bis wir die Fugenmasse anbringen können. Wir müssten aber morgen fertig sein.A: Cała powierzchnia musi zostać jeszcze zafugowana. Jednakże musimy poczekać jeden dzień dopóki będziemy mogli nanieść masę fugową. Jutro musielibyśmy być jednak gotowi.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau39.mp3

  C: Das hört sich gut an. Vielen Dank!C: To brzmi dobrze. Bardzo dziękuję!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau40.mp3

  Malowanie
  B: So, jetzt geht es an das Streichen. Der Teppichboden muss erstmal vor Farbspritzern geschützt werden. Ebenso die Fenster. Herr Kowalski, lassen Sie uns erstmal die Teppichleiste mit einer Folie abdecken und die Ränder mit Klebeband festkleben. Jetzt können wir die Folie über den gesamten Boden ziehen. Zum Schluss müssen wir noch die Heizkörper an der Wand und die vier Fenster mit Folie abkleben.B: No, teraz malujemy. Najpierw wykładzina podłogowa musi zostać zabezpieczona przed odpryskami farby. Tak samo okna. Panie Kowalski, zakryjmy najpierw listwę podłogową folią i zaklejmy brzegi taśmą. Teraz możemy rozłożyć folię na całej podłodze. Na koniec musimy obkleić folią grzejniki przy ścianie i te cztery okna.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/bau41.mp3

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj
  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x