Więcej

  40 wyrażeń w języku niemieckim dla wzbogacenia słownictwa!

  Druga część na temat zwrotów dla wzbogacenia języka niemieckiego zawiera 40 wyrażeń. Podobnie jak w części pierwszej (tutaj), również w tym przypadku chodzi o konstrukcje opisowe z czasownikiem funkcyjnym (die Funktionsverbgefüge). Czym charakteryzują się te czasowniki, zostało opisane w pierwszej części, do której odsyłamy zainteresowanych. A teraz już zapraszamy do lektury oraz nauki poniższych wyrażeń!

  WyrażeniePrzykładowe zdanie po niemieckuTłumaczenieWymowa
  nehmen
  Abschied nehmen – żegnać sięIch bin gekommen, um von Ihnen Abschied zu nehmen.Przyszedłem by się z PaństwemPaniąPanem pożegnać.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-1.mp3

  Einfluss nehmen – wpływać na cośDie Firma hat versucht, auf die Entscheidung der Regierung Einfluss zu nehmen.Firma próbowała wpłynąć na decyzję rządu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-2.mp3

  zur Kenntnis nehmen – przyjmować do wiadomościIch bestätige hiermit, dass ich Ihre Kündigung zur Kenntnis genommen habe.Niniejszym potwierdzam, iż przyjąłem do wiadomości Państwa wypowiedzenie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-3.mp3

  Notiz nehmen (+ von) – zwrócić na coś uwagęEr hatte mich wohl nicht gesehen, denn er nahm keine Notiz von mir.On mnie najwyraźniej nie widział, ponieważ nie zwrócił na mnie uwagi.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-4.mp3

  Rücksicht nehmen – mieć wzgląd na kogoś/coćWir fuhren sehr langsam, weil wir auf die kleinen Kinder Rücksicht nehmen mussten.Jechaliśmy bardzo wolno, ponieważ musieliśmy mieć wzgląd na małe dzieci.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-5.mp3

  Stellung nehmen – zajać stanowisko (w jakiejś sprawie)Bitte nehmen Sie Stellung zu den hier geäußerten Vorwürfen!Proszę zabrać stanowisko co do wygloszonych tutaj zarzutów.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-6.mp3

  in Betrieb nehmen – uruchamiać cośDie Druckerei nimmt die neue Druckmaschine in Betrieb.Drukarnia uruchamia nową drukarkę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-8.mp3

  in Besitz nehmen – wziać coś w posiadanieNach dem Tode des Vaters nahm der Sohn den Hof in Besitz.Po śmierci ojca syn wziął w posiadanie plac.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-9.mp3

  in Anspruch nehmen – skorzystać z czegośKann ich Ihre Hilfe in Anspruch nehmen?Czy mogę skorzystać z Pani/PańskiejPaństwa pomocy?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-7.mp3

  in Empfang nehmen – przyjąć cośEr nahm das Geld dankend in Empfang.Dziekując przyjął pieniądze.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-10.mp3

  in Kauf nehmen – zaakceptować coś, liczyć się z czymśWenn Sie im Ausland studieren wollen, müssen Sie bestimmte Schwierigkeiten in Kauf nehmen.Jeśli chce pan/pani studiować za granicą, musi się pan/pani liczyć z pewnymi problemami.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-11.mp3

  in Schutz nehmen – bronić kogośEs ist ganz natürlich, dass Eltern ihre Kinder in Schutz nehmen.To naturalne, że rodzice bronią swoich dzieci.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-12.mp3

  zur Kenntnis nehmen – przyjąć coś do wiadomościIch habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass meine Bewerbung abgelehnt wurde.Musiałem przyjąć do wiadomości, że moje podanie o pracę zostało odrzucone.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-13.mp3

  setzen
  in Gang setzen – uruchomić coś, nadać czemuś tokDie Bürgerinitiative hat die Diskussion über ein Fahrverbot in Gang gesetzt.Inicjatywa obywatelska uruchomiła dyskusję o zakazie jazdy.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-14.mp3

  in Kenntnis setzen – informować kogoś o czymśIch muss Sie davon in Kenntnis setzen, dass Ihre Miete ab dem 1. Juni erhöht wird.Muszę panią/pana/panstwo poinformować, iż pani/pana/państwa czynsz zostanie podwyższony od 1 czerwca.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-15.mp3

  in/außer Kraft setzen – wprowadzić w życie ustawę/znieść ustawęDas oberste Gericht hat das Gesetzt wieder außer Kraft (in Kraft) gesetzt , weil es nicht (doch) der Verfassung entsprach.Sąd najwyższy zniósł znowu ustawę [wprowadził w życie ustawę], ponieważ nie była zgodna [była jednak zgodna] z konstytucją.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-16.mp3

  aufs Spiel setzen – ryzykować cośWer von dieser Brücke springt, setzt sein Leben aufs Spiel.Kto skacze z tego mostu, ryzykuje swoje życie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-17.mp3

  unter Druck setzen – wywierać na kimś presjęDie Mannschaft von Borussia Dortmund setze ihre Gegner fast das ganze Spiel lang unter Druck.Drużyna Borussi Dortmund wywierała na przeciwniku prawie przez cały mecz presję.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-18.mp3

  stehen
  zur Debatte stehen – być przedmiotem dyskusjiEine Gehaltserhöhung steht in diesem Jahr nicht zur Debatte.W tym roku podwyżka nie będzie przedmiotem dyskusji.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-19.mp3

  zur Verfügung stehen – być do dyspozycjiUns steht für die Reise ein bequemer Bus zur Verfügung.Na czas podróży mamy do dyspozycji wygodny autokar.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-20.mp3

  zur Wahl stehen
  – stawać do wyborów/mieć do wyboru
  Für das Amt der Vorsitzenden stehen 3 Kandidatinnen zur Wahl.Na urząd prezesa stoją do wyboru trzy kandydatki.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-21.mp3

  stellen
  Antrag (+ auf) stellen – złożyć wniosekDie Studentin stellte einen Antrag auf Zulassung zum Medizinstudium.
  Studentka złozyła wniosek o przyjęcia na medycynę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Antrag-stellen.mp3

  Aufgabe stellen – postawiś zadanieDer Mathematiklehrer stellte den Schülern eine schwere Aufgabe.Nauczyciel matematyki postawił uczniom trudne zadanie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-22.mp3

  Forderung stellen – stawiać żądanie/mieć wymaganiaDie Ärztin stellte sehr hohe Honorarforderungen für die Behandlung der Patienten.Lekarka miała wysokie wymagania finansowe względem leczenia pacjentów.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-23.mp3

  Frage stellen – zapytaćIch möchte Dir folgende Frage stellen…Chciałbym ci zadać następujące pytanie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-24.mp3

  in Frage stellen - kwestionować cośDer Nutzen dieser Investition ist in Frage zu stellen.Należałoby zakwestionować pożytek tej inwestycji.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-25.mp3

  zur Diskussion stellen – poddać coś pod dyskusjęIch möchte meinen Vorschlag zur Diskussion stellen.Chciałbym poddać dyskusji moją propozycję.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-26.mp3

  zur Verfügung stellen – dać do dyspozycjiDie Bank hat mir einen Kredit zur Verfügung gestellt.Bank dał mi do dyspozycji kredyt.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-27.mp3

  treffen
  Auswahl treffen – dokonać wyboruMan kann nicht jeden Zeitungsartikel lesen, man muss eine Auswahl treffen.Nie można czytać każdego artykułu w gazecie, trzeba dokonać pewnego wyboru.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-28.mp3

  Entscheidung treffen – podjać decyzjęBei diesen vielen Möglichkeiten ist es schwer, eine Entscheidung zu treffen.W obliczu tylu możliwości, ciężko jest podjąć decyzję.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-29.mp3

  Maßnahme treffen – podjąć krokiZur Dämpfung des Preisanstiegs hat die Regierung verschiedene Maßnahmen getroffen.Rząd podjął różne kroki, aby załagodzić podwyżkę cen.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-30.mp3

  Vorbereitungen treffen – czynić przygotowaniaFür den Beginn der Olympischen Spiele sind die nötigen Vorbereitungen getroffen worden.Uczyniono odpowiednie przygotowania na rozpoczęcie igrzysk olimpijskich.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-31.mp3

  üben
  Geduld üben – okazywać cierpliwośćMit Kindern muss man Geduld üben.Z dziećmi trzeba okazywać cierpliwość.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-32.mp3

  Kritik üben (+ an) – krytykowaćAm Regierungsstil des Kanzlers wurde von vielen Seiten Kritik geübt.Z wielu stron krytykowano styl rządów kanclerza.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-33.mp3

  Rache üben (+ an) – mścić sięAn seinem Freund hat er blutige Rache geübt.Zemścił sie w krwawy sposób na swoim przyjacielu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-34.mp3

  ziehen
  Konsequenzen ziehen (+ aus) – wyciągać konsekwencjeAus der Niederlage müssen wir Konsequenzen ziehen und unsere Spielweise ändern.Musimy wyciagnać konsekwencje z naszej porażki i zmienić sposób naszej gry.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-35.mp3

  Lehre ziehen (+ aus) – wyciagnać naukęEr hat aus seinen schlechten Erfahrungen mit A. leider keine Lehre gezogen und ihm weiter vertraut.Nie wyciagnął żadnej nauki z jego złych doświadczeń z A. i ufał mu dalej.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-36.mp3

  Schluss ziehen (+ aus) – wysnuć wniosekAus dem Gehörten ziehe ich den Schluss, dass A. die Firma gewechselt hat.Z tego co słyszalem wysuwam wniosek, że A. zmienił firmę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-37.mp3

  Vorteil ziehen (+ aus) – odnosić z czegoś korzyściEs ist unfair, aus der unglücklichen Lage eines anderen seinen Vorteil zu ziehen.To nieuczciwe odnosić korzyści z nieszczęśliwej sytuacji innych.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-38.mp3

  zur Verantwortung ziehen – pociagnąć do odpowiedzialnościDie Schuldigen müssen zur Verantwortung gezogen werden.Winni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-39.mp3

  OPTYMALIZACJA FINANSÓW

  NA START W NIEMCZECH

  POPULARNE WŚRÓD POLAKÓW

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Dołącz do nas!

  188,272FaniLubię
  15,600ObserwującyObserwuj
  266ObserwującyObserwuj

  Popularne

  10 zabytków i atrakcji turystycznych Norymbergi, które koniecznie musicie zobaczyć!

  Ogromny zamek cesarski, zapierające dech w piersiach tereny zjazdów nazistowskiej partii NSDAP i sklejone w długi labirynt „lochy”. Zabytki w Norymberdze to niesamowita mieszanka....

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych zaczynają się od kodu miejsca rejestracji pojazdu. Jego długość zależy od wielkości danego miasta lub powiatu (w zależności od przynależności...

  Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne po niemiecku – 20 propozycji!

  Święta Bożego Narodzenia to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, a także okres radości i spotkań z rodziną oraz bliskimi. „Frohe Weihnachten”, czyli „Wesołych Świąt”,...

  Terminy wypłat Kindergeld w 2023 roku – sprawdź kiedy otrzymasz przelew!

  Kindergeld jest wypłacany co miesiąc na podane we wniosku konto. W zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld (niem. „Endziffer”) pięniądze otrzymacie na początku miesiąca,...

  16 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech!

  Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech W okresie przedświątecznym w wielu niemieckich miastach odbywają się jarmarki bożonarodzeniowe. Większość z nich rozpoczyna się pod koniec listopada. Poniżej...
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x