polisa.de
  polisa.de

  40 wyrażeń w języku niemieckim dla wzbogacenia słownictwa!

  polisa.de

  Druga część na temat zwrotów dla wzbogacenia języka niemieckiego zawiera 40 wyrażeń. Podobnie jak w części pierwszej (tutaj), również w tym przypadku chodzi o konstrukcje opisowe z czasownikiem funkcyjnym (die Funktionsverbgefüge). Czym charakteryzują się te czasowniki, zostało opisane w pierwszej części, do której odsyłamy zainteresowanych. A teraz już zapraszamy do lektury oraz nauki poniższych wyrażeń!

  WyrażeniePrzykładowe zdanie po niemieckuTłumaczenieWymowa
  nehmen
  Abschied nehmen – żegnać sięIch bin gekommen, um von Ihnen Abschied zu nehmen.Przyszedłem by się z PaństwemPaniąPanem pożegnać.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-1.mp3

  Einfluss nehmen – wpływać na cośDie Firma hat versucht, auf die Entscheidung der Regierung Einfluss zu nehmen.Firma próbowała wpłynąć na decyzję rządu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-2.mp3

  zur Kenntnis nehmen – przyjmować do wiadomościIch bestätige hiermit, dass ich Ihre Kündigung zur Kenntnis genommen habe.Niniejszym potwierdzam, iż przyjąłem do wiadomości Państwa wypowiedzenie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-3.mp3

  Notiz nehmen (+ von) – zwrócić na coś uwagęEr hatte mich wohl nicht gesehen, denn er nahm keine Notiz von mir.On mnie najwyraźniej nie widział, ponieważ nie zwrócił na mnie uwagi.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-4.mp3

  Rücksicht nehmen – mieć wzgląd na kogoś/coćWir fuhren sehr langsam, weil wir auf die kleinen Kinder Rücksicht nehmen mussten.Jechaliśmy bardzo wolno, ponieważ musieliśmy mieć wzgląd na małe dzieci.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-5.mp3

  Stellung nehmen – zajać stanowisko (w jakiejś sprawie)Bitte nehmen Sie Stellung zu den hier geäußerten Vorwürfen!Proszę zabrać stanowisko co do wygloszonych tutaj zarzutów.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-6.mp3

  in Betrieb nehmen – uruchamiać cośDie Druckerei nimmt die neue Druckmaschine in Betrieb.Drukarnia uruchamia nową drukarkę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-8.mp3

  in Besitz nehmen – wziać coś w posiadanieNach dem Tode des Vaters nahm der Sohn den Hof in Besitz.Po śmierci ojca syn wziął w posiadanie plac.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-9.mp3

  in Anspruch nehmen – skorzystać z czegośKann ich Ihre Hilfe in Anspruch nehmen?Czy mogę skorzystać z Pani/PańskiejPaństwa pomocy?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-7.mp3

  in Empfang nehmen – przyjąć cośEr nahm das Geld dankend in Empfang.Dziekując przyjął pieniądze.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-10.mp3

  in Kauf nehmen – zaakceptować coś, liczyć się z czymśWenn Sie im Ausland studieren wollen, müssen Sie bestimmte Schwierigkeiten in Kauf nehmen.Jeśli chce pan/pani studiować za granicą, musi się pan/pani liczyć z pewnymi problemami.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-11.mp3

  in Schutz nehmen – bronić kogośEs ist ganz natürlich, dass Eltern ihre Kinder in Schutz nehmen.To naturalne, że rodzice bronią swoich dzieci.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-12.mp3

  zur Kenntnis nehmen – przyjąć coś do wiadomościIch habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass meine Bewerbung abgelehnt wurde.Musiałem przyjąć do wiadomości, że moje podanie o pracę zostało odrzucone.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-13.mp3

  setzen
  in Gang setzen – uruchomić coś, nadać czemuś tokDie Bürgerinitiative hat die Diskussion über ein Fahrverbot in Gang gesetzt.Inicjatywa obywatelska uruchomiła dyskusję o zakazie jazdy.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-14.mp3

  in Kenntnis setzen – informować kogoś o czymśIch muss Sie davon in Kenntnis setzen, dass Ihre Miete ab dem 1. Juni erhöht wird.Muszę panią/pana/panstwo poinformować, iż pani/pana/państwa czynsz zostanie podwyższony od 1 czerwca.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-15.mp3

  in/außer Kraft setzen – wprowadzić w życie ustawę/znieść ustawęDas oberste Gericht hat das Gesetzt wieder außer Kraft (in Kraft) gesetzt , weil es nicht (doch) der Verfassung entsprach.Sąd najwyższy zniósł znowu ustawę [wprowadził w życie ustawę], ponieważ nie była zgodna [była jednak zgodna] z konstytucją.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-16.mp3

  aufs Spiel setzen – ryzykować cośWer von dieser Brücke springt, setzt sein Leben aufs Spiel.Kto skacze z tego mostu, ryzykuje swoje życie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-17.mp3

  unter Druck setzen – wywierać na kimś presjęDie Mannschaft von Borussia Dortmund setze ihre Gegner fast das ganze Spiel lang unter Druck.Drużyna Borussi Dortmund wywierała na przeciwniku prawie przez cały mecz presję.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-18.mp3

  stehen
  zur Debatte stehen – być przedmiotem dyskusjiEine Gehaltserhöhung steht in diesem Jahr nicht zur Debatte.W tym roku podwyżka nie będzie przedmiotem dyskusji.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-19.mp3

  zur Verfügung stehen – być do dyspozycjiUns steht für die Reise ein bequemer Bus zur Verfügung.Na czas podróży mamy do dyspozycji wygodny autokar.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-20.mp3

  zur Wahl stehen
  – stawać do wyborów/mieć do wyboru
  Für das Amt der Vorsitzenden stehen 3 Kandidatinnen zur Wahl.Na urząd prezesa stoją do wyboru trzy kandydatki.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-21.mp3

  stellen
  Antrag (+ auf) stellen – złożyć wniosekDie Studentin stellte einen Antrag auf Zulassung zum Medizinstudium.
  Studentka złozyła wniosek o przyjęcia na medycynę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Antrag-stellen.mp3

  Aufgabe stellen – postawiś zadanieDer Mathematiklehrer stellte den Schülern eine schwere Aufgabe.Nauczyciel matematyki postawił uczniom trudne zadanie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-22.mp3

  Forderung stellen – stawiać żądanie/mieć wymaganiaDie Ärztin stellte sehr hohe Honorarforderungen für die Behandlung der Patienten.Lekarka miała wysokie wymagania finansowe względem leczenia pacjentów.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-23.mp3

  Frage stellen – zapytaćIch möchte Dir folgende Frage stellen…Chciałbym ci zadać następujące pytanie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-24.mp3

  in Frage stellen - kwestionować cośDer Nutzen dieser Investition ist in Frage zu stellen.Należałoby zakwestionować pożytek tej inwestycji.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-25.mp3

  zur Diskussion stellen – poddać coś pod dyskusjęIch möchte meinen Vorschlag zur Diskussion stellen.Chciałbym poddać dyskusji moją propozycję.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-26.mp3

  zur Verfügung stellen – dać do dyspozycjiDie Bank hat mir einen Kredit zur Verfügung gestellt.Bank dał mi do dyspozycji kredyt.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-27.mp3

  treffen
  Auswahl treffen – dokonać wyboruMan kann nicht jeden Zeitungsartikel lesen, man muss eine Auswahl treffen.Nie można czytać każdego artykułu w gazecie, trzeba dokonać pewnego wyboru.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-28.mp3

  Entscheidung treffen – podjać decyzjęBei diesen vielen Möglichkeiten ist es schwer, eine Entscheidung zu treffen.W obliczu tylu możliwości, ciężko jest podjąć decyzję.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-29.mp3

  Maßnahme treffen – podjąć krokiZur Dämpfung des Preisanstiegs hat die Regierung verschiedene Maßnahmen getroffen.Rząd podjął różne kroki, aby załagodzić podwyżkę cen.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-30.mp3

  Vorbereitungen treffen – czynić przygotowaniaFür den Beginn der Olympischen Spiele sind die nötigen Vorbereitungen getroffen worden.Uczyniono odpowiednie przygotowania na rozpoczęcie igrzysk olimpijskich.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-31.mp3

  üben
  Geduld üben – okazywać cierpliwośćMit Kindern muss man Geduld üben.Z dziećmi trzeba okazywać cierpliwość.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-32.mp3

  Kritik üben (+ an) – krytykowaćAm Regierungsstil des Kanzlers wurde von vielen Seiten Kritik geübt.Z wielu stron krytykowano styl rządów kanclerza.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-33.mp3

  Rache üben (+ an) – mścić sięAn seinem Freund hat er blutige Rache geübt.Zemścił sie w krwawy sposób na swoim przyjacielu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-34.mp3

  ziehen
  Konsequenzen ziehen (+ aus) – wyciągać konsekwencjeAus der Niederlage müssen wir Konsequenzen ziehen und unsere Spielweise ändern.Musimy wyciagnać konsekwencje z naszej porażki i zmienić sposób naszej gry.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-35.mp3

  Lehre ziehen (+ aus) – wyciagnać naukęEr hat aus seinen schlechten Erfahrungen mit A. leider keine Lehre gezogen und ihm weiter vertraut.Nie wyciagnął żadnej nauki z jego złych doświadczeń z A. i ufał mu dalej.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-36.mp3

  Schluss ziehen (+ aus) – wysnuć wniosekAus dem Gehörten ziehe ich den Schluss, dass A. die Firma gewechselt hat.Z tego co słyszalem wysuwam wniosek, że A. zmienił firmę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-37.mp3

  Vorteil ziehen (+ aus) – odnosić z czegoś korzyściEs ist unfair, aus der unglücklichen Lage eines anderen seinen Vorteil zu ziehen.To nieuczciwe odnosić korzyści z nieszczęśliwej sytuacji innych.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-38.mp3

  zur Verantwortung ziehen – pociagnąć do odpowiedzialnościDie Schuldigen müssen zur Verantwortung gezogen werden.Winni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/Funktions-39.mp3

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj
  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x