Więcej

  40 wyrażeń w języku niemieckim dla wzbogacenia słownictwa!

  Polski program do fakturowania w Niemczech

  Druga część na temat zwrotów dla wzbogacenia języka niemieckiego zawiera 40 wyrażeń. Podobnie jak w części pierwszej (tutaj), również w tym przypadku chodzi o konstrukcje opisowe z czasownikiem funkcyjnym (die Funktionsverbgefüge). Czym charakteryzują się te czasowniki, zostało opisane w pierwszej części, do której odsyłamy zainteresowanych. A teraz już zapraszamy do lektury oraz nauki poniższych wyrażeń!

  WyrażeniePrzykładowe zdanie po niemieckuTłumaczenieWymowa
  nehmen
  Abschied – żegnać sięIch bin gekommen, um von Ihnen Abschied zu nehmen.Przyszedłem by się z PaństwemPaniąPanem pożegnać.


  Einfluss – wpływać na cośDie Firma hat versucht, auf die Entscheidung der Regierung Einfluss zu nehmen.Firma próbowała wpłynąć na decyzję rządu.


  zur Kenntnis – przyjmować do wiadomościIch bestätige hiermit, dass ich Ihre Kündigung zur Kenntnis genommen habe.Niniejszym potwierdzam, iż przyjąłem do wiadomości Państwa wypowiedzenie.


  Notiz – zwrócić na coś uwagęEr hatte mich wohl nicht gesehen, denn er nahm keine Notiz von mir.On mnie najwyraźniej nie widział, ponieważ nie zwrócił na mnie uwagi.


  Rücksicht – mieć wzgląd na kogoś/coćWir fuhren sehr langsam, weil wir auf die kleinen Kinder Rücksicht nehmen mussten.Jechaliśmy bardzo wolno, ponieważ musieliśmy mieć wzgląd na małe dzieci.


  Stellung – zajać stanowisko (w jakiejś sprawie)Bitte nehmen Sie Stellung zu den hier geäußerten Vorwürfen!Proszę zabrać stanowisko co do wygloszonych tutaj zarzutów.


  in Anspruch – skorzystać z czegośKann ich Ihre Hilfe in Anspruch nehmen?Czy mogę skorzystać z Pani/PańskiejPaństwa pomocy?


  in Betrieb – uruchamiać cośDie Druckerei nimmt die neue Druckmaschine in Betrieb.Drukarnia uruchamia nową drukarkę.


  in Besitz – wziać coś w posiadanieNach dem Tode des Vaters nahm der Sohn den Hof in Besitz.Po śmierci ojca syn wziął w posiadanie plac.


  in Empfang – przyjąć cośEr nahm das Geld dankend in Empfang.Dziekując przyjął pieniądze.


  in Kauf – zaakceptować coś, liczyć się z czymśWenn Sie im Ausland studieren wollen, müssen Sie bestimmte Schwierigkeiten in Kauf nehmen.Jeśli chce pan/pani studiować za granicą, musi się pan/pani liczyć z pewnymi problemami.


  in Schutz – bronić kogośEs ist ganz natürlich, dass Eltern ihre Kinder in Schutz nehmen.To naturalne, że rodzice bronią swoich dzieci.


  zur Kenntnis – przyjąć coś do wiadomościIch habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass meine Bewerbung abgelehnt wurde.Musiałem przyjąć do wiadomości, że moje podanie o pracę zostało odrzucone.


  setzen
  in Gang – uruchomić coś, nadać czemuś tokDie Bürgerinitiative hat die Diskussion über ein Fahrverbot in Gang gesetzt.Inicjatywa obywatelska uruchomiła dyskusję o zakazie jazdy.


  in Kenntnis setzen – informować kogoś o czymśIch muss Sie davon in Kenntnis setzen, dass Ihre Miete ab dem 1. Juni erhöht wird.Muszę panią/pana/panstwo poinformować, iż pani/pana/państwa czynsz zostanie podwyższony od 1 czerwca.


  in/außer Kraft – wprowadzić w życie ustawę/znieść ustawęDas oberste Gericht hat das Gesetzt wieder außer Kraft (in Kraft) gesetzt , weil es nicht (doch) der Verfassung entsprach.Sąd najwyższy zniósł znowu ustawę [wprowadził w życie ustawę], ponieważ nie była zgodna [była jednak zgodna] z konstytucją.


  aufs Spiel – ryzykować cośWer von dieser Brücke springt, setzt sein Leben aufs Spiel.Kto skacze z tego mostu, ryzykuje swoje życie.


  unter Druck – wywierać na kimś presjęDie Mannschaft von Borussia Dortmund setze ihre Gegner fast das ganze Spiel lang unter Druck.Drużyna Borussi Dortmund wywierała na przeciwniku prawie przez cały mecz presję.


  stehen
  zur Debatte – być przedmiotem dyskusjiEine Gehaltserhöhung steht in diesem Jahr nicht zur Debatte.W tym roku podwyżka nie będzie przedmiotem dyskusji.


  zur Verfügung – być do dyspozycjiUns steht für die Reise ein bequemer Bus zur Verfügung.Na czas podróży mamy do dyspozycji wygodny autokar.


  zur Wahl – stawać do wyborów/mieć do wyboruFür das Amt der Vorsitzenden stehen 3 Kandidatinnen zur Wahl.Na urząd prezesa stoją do wyboru trzy kandydatki.


  stellen
  Antrag (+ auf) – złożyć wniosekDie Studentin stellte einen Antrag auf Zulassung zum Medizinstudium.
  Studentka złozyła wniosek o przyjęcia na medycynę.


  Aufgabe – postawiś zadanieDer Mathematiklehrer stellte den Schülern eine schwere Aufgabe.Nauczyciel matematyki postawił uczniom trudne zadanie.


  Forderung – stawiać żądanie/mieć wymaganiaDie Ärztin stellte sehr hohe Honorarforderungen für die Behandlung der Patienten.Lekarka miała wysokie wymagania finansowe względem leczenia pacjentów.


  Frage – zapytaćIch möchte Dir folgende Frage stellen…Chciałbym ci zadać następujące pytanie.


  in Frage - kwestionować cośDer Nutzen dieser Investition ist in Frage zu stellen.Należałoby zakwestionować pożytek tej inwestycji.


  zur Diskussion – poddać coś pod dyskusjęIch möchte meinen Vorschlag zur Diskussion stellen.Chciałbym poddać dyskusji moją propozycję.


  zur Verfügung – dać do dyspozycjiDie Bank hat mir einen Kredit zur Verfügung gestellt.Bank dał mi do dyspozycji kredyt.


  treffen
  Auswahl – dokonać wyboruMan kann nicht jeden Zeitungsartikel lesen, man muss eine Auswahl treffen.Nie można czytać każdego artykułu w gazecie, trzeba dokonać pewnego wyboru.


  Entscheidung – podjać decyzjęBei diesen vielen Möglichkeiten ist es schwer, eine Entscheidung zu treffen.W obliczu tylu możliwości, ciężko jest podjąć decyzję.


  Maßnahme – podjąć krokiZur Dämpfung des Preisanstiegs hat die Regierung verschiedene Maßnahmen getroffen.Rząd podjął różne kroki, aby załagodzić podwyżkę cen.


  Vorbereitungen – czynić przygotowaniaFür den Beginn der Olympischen Spiele sind die nötigen Vorbereitungen getroffen worden.Uczyniono odpowiednie przygotowania na rozpoczęcie igrzysk olimpijskich.


  üben
  Geduld – okazywać cierpliwośćMit Kindern muss man Geduld üben.Z dziećmi trzeba okazywać cierpliwość.


  Kritik (+ an) – krytykowaćAm Regierungsstil des Kanzlers wurde von vielen Seiten Kritik geübt.Z wielu stron krytykowano styl rządów kanclerza.


  Rache (+ an) – mścić sięAn seinem Freund hat er blutige Rache geübt.Zemścił sie w krwawy sposób na swoim przyjacielu.


  ziehen
  Konsequenzen (+ aus) – wyciągać konsekwencjeAus der Niederlage müssen wir Konsequenzen ziehen und unsere Spielweise ändern.Musimy wyciagnać konsekwencje z naszej porażki i zmienić sposób naszej gry.


  Lehre (+ aus) – wyciagnać naukęEr hat aus seinen schlechten Erfahrungen mit A. leider keine Lehre gezogen und ihm weiter vertraut.Nie wyciagnął żadnej nauki z jego złych doświadczeń z A. i ufał mu dalej.


  Schluss (+ aus) – wysnuć wniosekAus dem Gehörten ziehe ich den Schluss, dass A. die Firma gewechselt hat.Z tego co słyszalem wysuwam wniosek, że A. zmienił firmę.


  Vorteil (+ aus) – odnosić z czegoś korzyściEs ist unfair, aus der unglücklichen Lage eines anderen seinen Vorteil zu ziehen.To nieuczciwe odnosić korzyści z nieszczęśliwej sytuacji innych.


  zur Verantwortung ziehen – pociagnąć do odpowiedzialnościDie Schuldigen müssen zur Verantwortung gezogen werden.Winni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.


  Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Znajdź wymarzoną pracę w Niemczech! Atrakcyjne zarobki, różne branże, praca dla par… Sprawdź teraz: praca.dojczland.info.

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  171,481FaniLubię
  5,205ObserwującyObserwuj

  Na start w Niemczech

  Przydatne linki

  Niemieckie ubezpieczenia

  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x
  ()
  x