W języku niemieckim często możemy spotkać tak zwane konstrukcje opisowe z czasownikiem funkcyjnym (die Funktionsverbgefüge). Konstrukcja ta składa się z czasownika, przyimka i rzeczownika oraz charakteryzuje się tym, że dany czasownik w połączeniu z pozostałymi elementami składniowymi (rzeczownik i przyimek) nabiera nowego znaczenia. Jeśli chcecie wzbogacić swoje niemieckie słownictwo, to warto będzie opanować kilka z nich, a najlepiej wszystkie. Dla lepszego zrozumienia oraz abyście mogli zobaczyć w jaki sposób można je zastosować, przygotowaliśmy dla Was przykładowe zdania w języku niemieckim wraz z polskim tłumaczeniem i wymową. Zapraszamy do nauki!

Oprócz tego zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi odcinkami rozmówek z kategorii „dla wzbogacenia słownictwa”:

Dla wzbogacenia słownictwa

WyrażeniePrzykładowe zdanie po niemieckuTłumaczenieWymowa
bringen
in Erfahrung bringen - poinformować się, dowiedzieć sięKönntest du bitte in Erfahrung bringen, wann das Konzert stattfindet?Czy moglbyś się proszę dowiedzieć, kiedy odbedzie się koncert?


in Gang bringen – rozruszać, uruchomićEs war schwer, den Motor wieder in Gang zu bringen.Ponowne uruchomienie silnika było bardzo trudne.


in Gefahr bringen – stawiać siebie lub kogoś w niebzepiecznej sytuacjiMit seinem riskanten Fahrstil hat er sich oft in Gefahr gebracht.Jego ryzykowny styl jazdy często stawiał go w niebezpiecznej sytuacji.


in Ordnung bringen – coś uporządkowaćIch muss meine Papiere endlich einmal in Ordnung bringen.Muszę w końcu kiedyś uporzadkować moje papiery.


in Verbindung bringen (+ mit) – łączyć kogoś z czymś lub kimśViele italienische Politiker werden mit der Mafia in Verbindung gebracht.Wielu włoskich polityków jest łączonych z organizacjami mafijnymi.


zum Abschluss bringen – coś zakonczyćWir bringen noch heute die Vorbereitungen zum Abschluss.Jeszcze dzisiaj zakończymy przygotowania.


zum Ausdruck bringen – coś wyrazićIch möchte hiermit mein Missfallen zum Ausdruck bringen.Niniejszym chciałbym wyrazić moje niezadowolenie.


zu Ende bringen – doprowadzić coś do końcaEr hat noch nichts zu Ende gebracht!On jeszcze nie doprowadził niczego do końca.


zu Fall bringen – przewracać kogoś, utrącać projekt/ustawęDie Opposition hat das Gesetz zu Fall gebracht.Opozycja utrąciła ustawę.


zur Sprache bringen – poruszyć jakiś tematBevor die Konferenz zu Ende geht, möchte ich noch ein wichtiges Problem zur Sprache bringen.Zanim konferencja sie zakończy, chciałbym jeszcze poruszyć ważny problem.


unter Kontrolle bringen – opanować coś, zdobyć nad czymś kontrolęDurch vorsichtiges Bremsen brachte er das Fahrzeug wieder unter Kontrolle.Poprzez ostrożne hamowanie odzyskał ponownie panowanie nad samochodem.


ergreifen
einen Beruf ergreifen – zdobyć zawód (wyuczyć się zawodu), wybrać zawódViele Abiturienten ergreifen einen Beruf, wenn sie das Gymnasium beendet haben.Wielu maturzystów wybiera jakiś zawód, jak tylko ukończy liceum.


eine Initiative ergreifen – przejąć inicjatywęWenn niemand die Initiative ergreift, wird alles beim alten bleiben.Jeśli nikt nie przejmie inicjatywy, wszystko zostanie po staremu.


die Macht ergreifen – przejąć władzęEine Offiziersclique hat geputscht und die Macht ergriffen.Kliku oficerów dokonało puczu i przejęło władzę.


eine Maßnahme ergreifen – podjąć (odpowiednie) krokiDie Regierung ergreift Maßnahmen, um den Preisanstieg zu dämpfen.Rząd podejmuje odpowiednie kroki by złagodzić rosnące ceny.


finden
Anwendung finden – znaleźć zastosowanieDer Paragraph 17 kann in diesem Zusammenhang keine Anwendung finden.Paragraf 17 nie może znaleźć w tym kontekście zastosowania.


Beachtung finden – cieszyć się zainteresowaniemDie Änderungsvorschläge der Opposition fanden keine Beachtung.Propozycje zmian opozycji nie cieszyły się zainteresowaniem.


Beifall finden – uzyskać poklaskDer Änderungsvorschlag fand allgemeinen Beifall.Propozycja zmiany uzyskała ogólny poklask.


Berücksichtigung finden – zostać uwzględnionymDie Bewerbung des Kandidaten X fand keine Berücksichtigung mehr, weil der Bewerbungstermin verstrichen war.Podanie o pracę kandydata X nie zostało więcej uwzględnione, ponieważ minął termin składania podań o pracę.


Interesse finden – budzić zainteresowanieDer neue Automodel findet bei den Käufern kein Interesse.Najnowszy model samochodu nie budzi zainteresowania klientów.


Unterstützung finden – znaleźć poparcieBei wem kann ich Unterstützung für meine Pläne finden?U kogo mogę znaleźć poparcie co do moich planów?


Verständnis finden – znajdować zrozumieniePeter findet bei seinem Vater kein Verständnis für sein teures Hobby.Piotr nie znajduje u swojego ojca zrozumienia dla swojego drogiego hobby.


Verwendung finden – znaleźć zastosowanieDer Holzpflug findet in Europa keine Verwendung mehr.Drewniany pług nie znajduje już zastosowania w Europie.


Zustimmung finden – spotkać się z czyjąś aprobatąSein Vorschlag findet bei allen Mitgliedern Zustimmung.Jego propozycja spotkała się z aprobatą wszystkich członków.


führen
ein Gespräch führen– prowadzić rozmowęDie Regierungschefs führten ein Gespräch unter vier Augen.Szefowie rzadów prowadzili rozmowy w cztery oczy.


einen Kampf führen – prowadzić walkęDie Regierung führt einen fast aussichtslosen Kampf gegen die Korruption.Rząd prowadzi praktycznie bezperspektywiczna walkę z korupcją.


einen Krieg führen – prowadzić/toczyć wojnęDas Land führt schon seit 5 Jahren Krieg.Ten kraj prowadzi wojnę już od 5 lat.


ein Leben führen – prowadzić życieUnsere pensionierte Kollegin führt jetzt ein ruhiges Leben.Nasza emerytowana koleżanka prowadzi teraz spokojne życie.


ein Protokoll führen – prowadzić protokółDie Professorin bat einen Studenten, über die Seminarsitzung Protokoll zu führen.Pani profesor poprosiła studenta, aby poprowadził protokół z zajęć.


eine Verhandlung führen– prowadzić negocjacjeDie Gewerkschaften führen mit den Arbeitgebern Verhandlungen über eine Arbeitszeitverkürzung.Zwiazki zawodowe prowadzą rozmowy z pracodawcami w celu skrócenia czasu pracy.


zu Ende führen – doprowadzić do końcaAus Geldmangel hat das Institut die Untersuchungen nicht zu Ende führen können.Z powodu braku pieniędzy instytut nie mógł doprowadzić badań do końca.


halten
eine Predigt halten – wygłaszać kazanieDer Pastor hat am Sonntag in der Kirche eine eindrucksvolle Predigt gehalten.Ksiądz wygłosił w niedzielę w kościele imponujące kazanie.


die Treue halten – dochować wiernościEr hat versucht, auch in schwierigen Situationen seinem Freund die Treue zu halten.Nawet w trudnych sytuacjach próbował dochować wierności swemu przyjacielowi.


ein Versprechen halten – dotrzymać obietnicyEin Versprechen, das man nicht halten kann, sollte man nicht geben.Nie powinno się dawać obietnicy, której nie da się dotrzymać.


kommen
in Betracht/in Frage kommen – wchodzić w rachubęDer Abgeordnete A. kommt wegen der Korruptionsaffäre für den Posten eines Ministers nicht in Betracht/in Frage.Poseł A nie wchodzi w rachubę jeśli chodzi o stanowisko ministra z powodu afery korupcyjnej.


zur Anwendung kommen – zostać zastosowanymBei der Pulverkaffeeherstellung kommt ein neues Verfahren zur Anwendung.Przy produkcji kawy sypanej zostanie zastosowana nowa metoda.


zum Bewusstsein kommen – docierać do swiadomościDass ich in einer großen Gefahr schwebte, ist mir in der Situation selbst nicht zum Bewusstsein gekommen.To, że znajdowałem się w wielkim niebezpieczeństwie nie dotarło do mnie w tej sytuacji.


zum Einsatz kommen – wkroczyć do akcjiDie neuen Löschfahrzeuge der Feuerwehr sind gestern erstmals zum Einsatz gekommen.Wczoraj wkroczyły po raz pierwszy do akcji nowe pojazdy gaśnicze straży pożarnej.


zu dem Ergebnis kommen – dojść do wnioskuNach einer langen Diskussion kamen wir zu dem Ergebnis, das Angebot anzunehmen.Po długiej dyskusji doszliśmy do wniosku, żeby zaakceptowac tę ofertę.


zum Entschluss kommen – podjać decyzjęWir sind nach langen Überlegungen zu einem Entschluss gekommen.Po długich rozmyślaniach podjęliśmy decyzję.


zu Hilfe kommen – przyjść z pomocąMan muss den vom Erdbeben Geschädigten schnellstens zu Hilfe kommen.Osobom poszkodowanym przez trzęsienie ziemi trzeba przyjść jak najszybciej z pomocą.


zur Ruhe kommen – uspokoić sięSeine Sorgen um die Familie ließen ihn nicht zur Ruhe kommen.Jego obawy o rodzinę nie pozwoliły mu się uspokoić.


zum Stillstand kommen – zamierać, zatrzymywaćDer Rüstungswettlauf ist noch nicht zum Stillstand gekommen.Wyścig zbrojeń nie został jeszcze zatrzymany.


zu der Überzeugung kommen – dojść do przekonaniaIch bin zu der Überzeugung gekommen, dass meine Entscheidung richtig war.Doszedłem do przekonania, że moja decyzja była właściwa.


zum Vorschein kommen - pojawiać się/uwidaczniać sięWenn der Schnee schmilzt, kommen die ersten Blumen zum Vorschein.Kiedy topnieje śnieg, pojawiają się pierwsze kwiaty.


leisten
Eid leisten – składać przysiegęBevor der Zeuge vor Gericht seine Aussage machte, leistete er seinen Eid.Świadek złożył przysięgę, zanim przed sadem złożył swoje zeznania.


Gesellschaft leisten – towarzyszyć komuśWer leistet mir heute Nachmittag Gesellschaft, wenn ich wegen meiner Krankheit zu Hause bleiben muss?Kto dotrzyma mi dzisiaj popołudniu towarzystwa, jeśli ze względu na moją chorobę będę musiał zostać w domu?


Hilfe leisten – udzielać pomocyDas Rote Kreuz leistet in Katastrophenfällen Hilfe.Czerwony Krzyż udziela pomocy podczas katastrof.


(Wehr)dienst leisten – swiadczyć przysługę, służbę (służbę wojskową)In Polen müssen alle männlichen Jugendlichen ihren Wehrdienst oder Ersatzdienst leisten.W Polsce wszyscy młodzi mężczyźni muszą świadczyć służbę obronną lub zastepczą.


Widerstand leisten – stawiać opór/sprzeciwiać się czemuśGegen die Aufstellung der Raketen wurde von allen Seiten Widerstand geleistet.Ze wszystkich stron sprzeciwiano się postawieniu rakiet.


Anzahlung leisten – wpłacać zaliczkęWenn Sie das Auto abholen, müssen Sie eine Anzahlung leisten.Kiedy będzie Pan odbierał samochód, będzie Pan musiał wpłacić zaliczkę.


Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!

Oferty pracy w Niemczech - sprawdź teraz!

5 KOMENTARZE

  1. Rewelacja. Bardzo dziękuję, bo ktoś włożył w to sporo trudu. Na prawdę przydatne. Często rozmawiamy w wyuczonym jezyku nienaturalnie. Dzięki takim zwrotą jak te i bezinteresowną pomocą wielkich ludzi wpadamy lepiej, tam gdzie powinniśmy wypaść dobrze. Pozdrawiam Tomasz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika