Więcej

  51 zwrotów w języku niemieckim dla wzbogacenia słownictwa!

  W języku niemieckim często możemy spotkać tak zwane konstrukcje opisowe z czasownikiem funkcyjnym (die Funktionsverbgefüge). Konstrukcja ta składa się z czasownika, przyimka i rzeczownika oraz charakteryzuje się tym, że dany czasownik w połączeniu z pozostałymi elementami składniowymi (rzeczownik i przyimek) nabiera nowego znaczenia. Jeśli chcecie wzbogacić swoje niemieckie słownictwo, to warto będzie opanować kilka z nich, a najlepiej wszystkie. Dla lepszego zrozumienia oraz abyście mogli zobaczyć w jaki sposób można je zastosować, przygotowaliśmy dla Was przykładowe zdania w języku niemieckim wraz z polskim tłumaczeniem i wymową. Zapraszamy do nauki!

  Oprócz tego zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi odcinkami rozmówek z kategorii „dla wzbogacenia słownictwa”:

  Dla wzbogacenia słownictwa

  WyrażeniePrzykładowe zdanie po niemieckuTłumaczenieWymowa
  bringen
  in Erfahrung bringen - poinformować się, dowiedzieć sięKönntest du bitte in Erfahrung bringen, wann das Konzert stattfindet?Czy moglbyś się proszę dowiedzieć, kiedy odbedzie się koncert?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo1.mp3

  in Gang bringen – rozruszać, uruchomićEs war schwer, den Motor wieder in Gang zu bringen.Ponowne uruchomienie silnika było bardzo trudne.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo2.mp3

  in Gefahr bringen – stawiać siebie lub kogoś w niebzepiecznej sytuacjiMit seinem riskanten Fahrstil hat er sich oft in Gefahr gebracht.Jego ryzykowny styl jazdy często stawiał go w niebezpiecznej sytuacji.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo3.mp3

  in Ordnung bringen – coś uporządkowaćIch muss meine Papiere endlich einmal in Ordnung bringen.Muszę w końcu kiedyś uporzadkować moje papiery.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo4.mp3

  in Verbindung bringen (+ mit) – łączyć kogoś z czymś lub kimśViele italienische Politiker werden mit der Mafia in Verbindung gebracht.Wielu włoskich polityków jest łączonych z organizacjami mafijnymi.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo5.mp3

  zum Abschluss bringen – coś zakonczyćWir bringen noch heute die Vorbereitungen zum Abschluss.Jeszcze dzisiaj zakończymy przygotowania.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo6.mp3

  zum Ausdruck bringen – coś wyrazićIch möchte hiermit mein Missfallen zum Ausdruck bringen.Niniejszym chciałbym wyrazić moje niezadowolenie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo7.mp3

  zu Ende bringen – doprowadzić coś do końcaEr hat noch nichts zu Ende gebracht!On jeszcze nie doprowadził niczego do końca.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo8.mp3

  zu Fall bringen – przewracać kogoś, utrącać projekt/ustawęDie Opposition hat das Gesetz zu Fall gebracht.Opozycja utrąciła ustawę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo9.mp3

  zur Sprache bringen – poruszyć jakiś tematBevor die Konferenz zu Ende geht, möchte ich noch ein wichtiges Problem zur Sprache bringen.Zanim konferencja sie zakończy, chciałbym jeszcze poruszyć ważny problem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo10.mp3

  unter Kontrolle bringen – opanować coś, zdobyć nad czymś kontrolęDurch vorsichtiges Bremsen brachte er das Fahrzeug wieder unter Kontrolle.Poprzez ostrożne hamowanie odzyskał ponownie panowanie nad samochodem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo12.mp3

  ergreifen
  einen Beruf ergreifen – zdobyć zawód (wyuczyć się zawodu), wybrać zawódViele Abiturienten ergreifen einen Beruf, wenn sie das Gymnasium beendet haben.Wielu maturzystów wybiera jakiś zawód, jak tylko ukończy liceum.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo13.mp3

  eine Initiative ergreifen – przejąć inicjatywęWenn niemand die Initiative ergreift, wird alles beim alten bleiben.Jeśli nikt nie przejmie inicjatywy, wszystko zostanie po staremu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo14.mp3

  die Macht ergreifen – przejąć władzęEine Offiziersclique hat geputscht und die Macht ergriffen.Kliku oficerów dokonało puczu i przejęło władzę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo15.mp3

  eine Maßnahme ergreifen – podjąć (odpowiednie) krokiDie Regierung ergreift Maßnahmen, um den Preisanstieg zu dämpfen.Rząd podejmuje odpowiednie kroki by złagodzić rosnące ceny.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo16.mp3

  finden
  Anwendung finden – znaleźć zastosowanieDer Paragraph 17 kann in diesem Zusammenhang keine Anwendung finden.Paragraf 17 nie może znaleźć w tym kontekście zastosowania.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo17.mp3

  Beachtung finden – cieszyć się zainteresowaniemDie Änderungsvorschläge der Opposition fanden keine Beachtung.Propozycje zmian opozycji nie cieszyły się zainteresowaniem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo18.mp3

  Beifall finden – uzyskać poklaskDer Änderungsvorschlag fand allgemeinen Beifall.Propozycja zmiany uzyskała ogólny poklask.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo19.mp3

  Berücksichtigung finden – zostać uwzględnionymDie Bewerbung des Kandidaten X fand keine Berücksichtigung mehr, weil der Bewerbungstermin verstrichen war.Podanie o pracę kandydata X nie zostało więcej uwzględnione, ponieważ minął termin składania podań o pracę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo20.mp3

  Interesse finden – budzić zainteresowanieDer neue Automodel findet bei den Käufern kein Interesse.Najnowszy model samochodu nie budzi zainteresowania klientów.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo21.mp3

  Unterstützung finden – znaleźć poparcieBei wem kann ich Unterstützung für meine Pläne finden?U kogo mogę znaleźć poparcie co do moich planów?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo22.mp3

  Verständnis finden – znajdować zrozumieniePeter findet bei seinem Vater kein Verständnis für sein teures Hobby.Piotr nie znajduje u swojego ojca zrozumienia dla swojego drogiego hobby.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo23.mp3

  Verwendung finden – znaleźć zastosowanieDer Holzpflug findet in Europa keine Verwendung mehr.Drewniany pług nie znajduje już zastosowania w Europie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo24.mp3

  Zustimmung finden – spotkać się z czyjąś aprobatąSein Vorschlag findet bei allen Mitgliedern Zustimmung.Jego propozycja spotkała się z aprobatą wszystkich członków.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo26.mp3

  führen
  ein Gespräch führen– prowadzić rozmowęDie Regierungschefs führten ein Gespräch unter vier Augen.Szefowie rzadów prowadzili rozmowy w cztery oczy.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo27.mp3

  einen Kampf führen – prowadzić walkęDie Regierung führt einen fast aussichtslosen Kampf gegen die Korruption.Rząd prowadzi praktycznie bezperspektywiczna walkę z korupcją.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo28.mp3

  einen Krieg führen – prowadzić/toczyć wojnęDas Land führt schon seit 5 Jahren Krieg.Ten kraj prowadzi wojnę już od 5 lat.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo29.mp3

  ein Leben führen – prowadzić życieUnsere pensionierte Kollegin führt jetzt ein ruhiges Leben.Nasza emerytowana koleżanka prowadzi teraz spokojne życie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo30.mp3

  ein Protokoll führen – prowadzić protokółDie Professorin bat einen Studenten, über die Seminarsitzung Protokoll zu führen.Pani profesor poprosiła studenta, aby poprowadził protokół z zajęć.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo31.mp3

  eine Verhandlung führen– prowadzić negocjacjeDie Gewerkschaften führen mit den Arbeitgebern Verhandlungen über eine Arbeitszeitverkürzung.Zwiazki zawodowe prowadzą rozmowy z pracodawcami w celu skrócenia czasu pracy.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo32.mp3

  zu Ende führen – doprowadzić do końcaAus Geldmangel hat das Institut die Untersuchungen nicht zu Ende führen können.Z powodu braku pieniędzy instytut nie mógł doprowadzić badań do końca.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo33.mp3

  halten
  eine Predigt halten – wygłaszać kazanieDer Pastor hat am Sonntag in der Kirche eine eindrucksvolle Predigt gehalten.Ksiądz wygłosił w niedzielę w kościele imponujące kazanie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo35.mp3

  die Treue halten – dochować wiernościEr hat versucht, auch in schwierigen Situationen seinem Freund die Treue zu halten.Nawet w trudnych sytuacjach próbował dochować wierności swemu przyjacielowi.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo36.mp3

  ein Versprechen halten – dotrzymać obietnicyEin Versprechen, das man nicht halten kann, sollte man nicht geben.Nie powinno się dawać obietnicy, której nie da się dotrzymać.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo37.mp3

  kommen
  in Betracht/in Frage kommen – wchodzić w rachubęDer Abgeordnete A. kommt wegen der Korruptionsaffäre für den Posten eines Ministers nicht in Betracht/in Frage.Poseł A nie wchodzi w rachubę jeśli chodzi o stanowisko ministra z powodu afery korupcyjnej.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo38.mp3

  zur Anwendung kommen – zostać zastosowanymBei der Pulverkaffeeherstellung kommt ein neues Verfahren zur Anwendung.Przy produkcji kawy sypanej zostanie zastosowana nowa metoda.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo39.mp3

  zum Bewusstsein kommen – docierać do swiadomościDass ich in einer großen Gefahr schwebte, ist mir in der Situation selbst nicht zum Bewusstsein gekommen.To, że znajdowałem się w wielkim niebezpieczeństwie nie dotarło do mnie w tej sytuacji.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo40.mp3

  zum Einsatz kommen – wkroczyć do akcjiDie neuen Löschfahrzeuge der Feuerwehr sind gestern erstmals zum Einsatz gekommen.Wczoraj wkroczyły po raz pierwszy do akcji nowe pojazdy gaśnicze straży pożarnej.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo41.mp3

  zu dem Ergebnis kommen – dojść do wnioskuNach einer langen Diskussion kamen wir zu dem Ergebnis, das Angebot anzunehmen.Po długiej dyskusji doszliśmy do wniosku, żeby zaakceptowac tę ofertę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo42.mp3

  zum Entschluss kommen – podjać decyzjęWir sind nach langen Überlegungen zu einem Entschluss gekommen.Po długich rozmyślaniach podjęliśmy decyzję.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo43.mp3

  zu Hilfe kommen – przyjść z pomocąMan muss den vom Erdbeben Geschädigten schnellstens zu Hilfe kommen.Osobom poszkodowanym przez trzęsienie ziemi trzeba przyjść jak najszybciej z pomocą.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo44.mp3

  zur Ruhe kommen – uspokoić sięSeine Sorgen um die Familie ließen ihn nicht zur Ruhe kommen.Jego obawy o rodzinę nie pozwoliły mu się uspokoić.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo45.mp3

  zum Stillstand kommen – zamierać, zatrzymywaćDer Rüstungswettlauf ist noch nicht zum Stillstand gekommen.Wyścig zbrojeń nie został jeszcze zatrzymany.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo47.mp3

  zu der Überzeugung kommen – dojść do przekonaniaIch bin zu der Überzeugung gekommen, dass meine Entscheidung richtig war.Doszedłem do przekonania, że moja decyzja była właściwa.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo48.mp3

  zum Vorschein kommen - pojawiać się/uwidaczniać sięWenn der Schnee schmilzt, kommen die ersten Blumen zum Vorschein.Kiedy topnieje śnieg, pojawiają się pierwsze kwiaty.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo49.mp3

  leisten
  Eid leisten – składać przysiegęBevor der Zeuge vor Gericht seine Aussage machte, leistete er seinen Eid.Świadek złożył przysięgę, zanim przed sadem złożył swoje zeznania.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo50.mp3

  Gesellschaft leisten – towarzyszyć komuśWer leistet mir heute Nachmittag Gesellschaft, wenn ich wegen meiner Krankheit zu Hause bleiben muss?Kto dotrzyma mi dzisiaj popołudniu towarzystwa, jeśli ze względu na moją chorobę będę musiał zostać w domu?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo51.mp3

  Hilfe leisten – udzielać pomocyDas Rote Kreuz leistet in Katastrophenfällen Hilfe.Czerwony Krzyż udziela pomocy podczas katastrof.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo52.mp3

  (Wehr)dienst leisten – swiadczyć przysługę, służbę (służbę wojskową)In Polen müssen alle männlichen Jugendlichen ihren Wehrdienst oder Ersatzdienst leisten.W Polsce wszyscy młodzi mężczyźni muszą świadczyć służbę obronną lub zastepczą.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo53.mp3

  Widerstand leisten – stawiać opór/sprzeciwiać się czemuśGegen die Aufstellung der Raketen wurde von allen Seiten Widerstand geleistet.Ze wszystkich stron sprzeciwiano się postawieniu rakiet.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo54.mp3

  Anzahlung leisten – wpłacać zaliczkęWenn Sie das Auto abholen, müssen Sie eine Anzahlung leisten.Kiedy będzie Pan odbierał samochód, będzie Pan musiał wpłacić zaliczkę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/slownictwo55.mp3

  OPTYMALIZACJA FINANSÓW

  NA START W NIEMCZECH

  POPULARNE WŚRÓD POLAKÓW

  5 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  5 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Marcin - NRWTrip

  Bardzo przydatne słownictwo, dzięki 😉

  Adam

  Wszystko oki tylko lektor trochę za szybko mówi i nie wyrażnie

  halina

  Super!!Fajnie ,że was znalazłam.Ważne że jest lektor!!!

  Tomasz

  Rewelacja. Bardzo dziękuję, bo ktoś włożył w to sporo trudu. Na prawdę przydatne. Często rozmawiamy w wyuczonym jezyku nienaturalnie. Dzięki takim zwrotą jak te i bezinteresowną pomocą wielkich ludzi wpadamy lepiej, tam gdzie powinniśmy wypaść dobrze. Pozdrawiam Tomasz

  Dołącz do nas!

  188,272FaniLubię
  15,600ObserwującyObserwuj
  266ObserwującyObserwuj

  Popularne

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych zaczynają się od kodu miejsca rejestracji pojazdu. Jego długość zależy od wielkości danego miasta lub powiatu (w zależności od przynależności...

  10 zabytków i atrakcji turystycznych Norymbergi, które koniecznie musicie zobaczyć!

  Ogromny zamek cesarski, zapierające dech w piersiach tereny zjazdów nazistowskiej partii NSDAP i sklejone w długi labirynt „lochy”. Zabytki w Norymberdze to niesamowita mieszanka....

  Terminy wypłat Kindergeld w 2023 roku – sprawdź kiedy otrzymasz przelew!

  Kindergeld jest wypłacany co miesiąc na podane we wniosku konto. W zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld (niem. „Endziffer”) pięniądze otrzymacie na początku miesiąca,...

  Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne po niemiecku – 20 propozycji!

  Święta Bożego Narodzenia to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, a także okres radości i spotkań z rodziną oraz bliskimi. „Frohe Weihnachten”, czyli „Wesołych Świąt”,...

  16 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech!

  Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Niemczech W okresie przedświątecznym w wielu niemieckich miastach odbywają się jarmarki bożonarodzeniowe. Większość z nich rozpoczyna się pod koniec listopada. Poniżej...
  5
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x