09.07.2020

51 zwrotów w języku niemieckim dla wzbogacenia słownictwa!

W języku niemieckim często możemy spotkać tak zwane konstrukcje opisowe z czasownikiem funkcyjnym (die Funktionsverbgefüge). Konstrukcja ta składa się z czasownika, przyimka i rzeczownika oraz charakteryzuje się tym, że dany czasownik w połączeniu z pozostałymi elementami składniowymi (rzeczownik i przyimek) nabiera nowego znaczenia. Jeśli chcecie wzbogacić swoje niemieckie słownictwo, to warto będzie opanować kilka z nich, a najlepiej wszystkie. Dla lepszego zrozumienia oraz abyście mogli zobaczyć w jaki sposób można je zastosować, przygotowaliśmy dla Was przykładowe zdania w języku niemieckim wraz z polskim tłumaczeniem i wymową. Zapraszamy do nauki!

Oprócz tego zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi odcinkami rozmówek z kategorii „dla wzbogacenia słownictwa”:

Dla wzbogacenia słownictwa

WyrażeniePrzykładowe zdanie po niemieckuTłumaczenieWymowa
bringen
in Erfahrung bringen - poinformować się, dowiedzieć sięKönntest du bitte in Erfahrung bringen, wann das Konzert stattfindet?Czy moglbyś się proszę dowiedzieć, kiedy odbedzie się koncert?


in Gang bringen – rozruszać, uruchomićEs war schwer, den Motor wieder in Gang zu bringen.Ponowne uruchomienie silnika było bardzo trudne.


in Gefahr bringen – stawiać siebie lub kogoś w niebzepiecznej sytuacjiMit seinem riskanten Fahrstil hat er sich oft in Gefahr gebracht.Jego ryzykowny styl jazdy często stawiał go w niebezpiecznej sytuacji.


in Ordnung bringen – coś uporządkowaćIch muss meine Papiere endlich einmal in Ordnung bringen.Muszę w końcu kiedyś uporzadkować moje papiery.


in Verbindung bringen (+ mit) – łączyć kogoś z czymś lub kimśViele italienische Politiker werden mit der Mafia in Verbindung gebracht.Wielu włoskich polityków jest łączonych z organizacjami mafijnymi.


zum Abschluss bringen – coś zakonczyćWir bringen noch heute die Vorbereitungen zum Abschluss.Jeszcze dzisiaj zakończymy przygotowania.


zum Ausdruck bringen – coś wyrazićIch möchte hiermit mein Missfallen zum Ausdruck bringen.Niniejszym chciałbym wyrazić moje niezadowolenie.


zu Ende bringen – doprowadzić coś do końcaEr hat noch nichts zu Ende gebracht!On jeszcze nie doprowadził niczego do końca.


zu Fall bringen – przewracać kogoś, utrącać projekt/ustawęDie Opposition hat das Gesetz zu Fall gebracht.Opozycja utrąciła ustawę.


zur Sprache bringen – poruszyć jakiś tematBevor die Konferenz zu Ende geht, möchte ich noch ein wichtiges Problem zur Sprache bringen.Zanim konferencja sie zakończy, chciałbym jeszcze poruszyć ważny problem.


unter Kontrolle bringen – opanować coś, zdobyć nad czymś kontrolęDurch vorsichtiges Bremsen brachte er das Fahrzeug wieder unter Kontrolle.Poprzez ostrożne hamowanie odzyskał ponownie panowanie nad samochodem.


ergreifen
einen Beruf ergreifen – zdobyć zawód (wyuczyć się zawodu), wybrać zawódViele Abiturienten ergreifen einen Beruf, wenn sie das Gymnasium beendet haben.Wielu maturzystów wybiera jakiś zawód, jak tylko ukończy liceum.


eine Initiative ergreifen – przejąć inicjatywęWenn niemand die Initiative ergreift, wird alles beim alten bleiben.Jeśli nikt nie przejmie inicjatywy, wszystko zostanie po staremu.


die Macht ergreifen – przejąć władzęEine Offiziersclique hat geputscht und die Macht ergriffen.Kliku oficerów dokonało puczu i przejęło władzę.


eine Maßnahme ergreifen – podjąć (odpowiednie) krokiDie Regierung ergreift Maßnahmen, um den Preisanstieg zu dämpfen.Rząd podejmuje odpowiednie kroki by złagodzić rosnące ceny.


finden
Anwendung finden – znaleźć zastosowanieDer Paragraph 17 kann in diesem Zusammenhang keine Anwendung finden.Paragraf 17 nie może znaleźć w tym kontekście zastosowania.


Beachtung finden – cieszyć się zainteresowaniemDie Änderungsvorschläge der Opposition fanden keine Beachtung.Propozycje zmian opozycji nie cieszyły się zainteresowaniem.


Beifall finden – uzyskać poklaskDer Änderungsvorschlag fand allgemeinen Beifall.Propozycja zmiany uzyskała ogólny poklask.


Berücksichtigung finden – zostać uwzględnionymDie Bewerbung des Kandidaten X fand keine Berücksichtigung mehr, weil der Bewerbungstermin verstrichen war.Podanie o pracę kandydata X nie zostało więcej uwzględnione, ponieważ minął termin składania podań o pracę.


Interesse finden – budzić zainteresowanieDer neue Automodel findet bei den Käufern kein Interesse.Najnowszy model samochodu nie budzi zainteresowania klientów.


Unterstützung finden – znaleźć poparcieBei wem kann ich Unterstützung für meine Pläne finden?U kogo mogę znaleźć poparcie co do moich planów?


Verständnis finden – znajdować zrozumieniePeter findet bei seinem Vater kein Verständnis für sein teures Hobby.Piotr nie znajduje u swojego ojca zrozumienia dla swojego drogiego hobby.


Verwendung finden – znaleźć zastosowanieDer Holzpflug findet in Europa keine Verwendung mehr.Drewniany pług nie znajduje już zastosowania w Europie.


Zustimmung finden – spotkać się z czyjąś aprobatąSein Vorschlag findet bei allen Mitgliedern Zustimmung.Jego propozycja spotkała się z aprobatą wszystkich członków.


führen
ein Gespräch führen– prowadzić rozmowęDie Regierungschefs führten ein Gespräch unter vier Augen.Szefowie rzadów prowadzili rozmowy w cztery oczy.


einen Kampf führen – prowadzić walkęDie Regierung führt einen fast aussichtslosen Kampf gegen die Korruption.Rząd prowadzi praktycznie bezperspektywiczna walkę z korupcją.


einen Krieg führen – prowadzić/toczyć wojnęDas Land führt schon seit 5 Jahren Krieg.Ten kraj prowadzi wojnę już od 5 lat.


ein Leben führen – prowadzić życieUnsere pensionierte Kollegin führt jetzt ein ruhiges Leben.Nasza emerytowana koleżanka prowadzi teraz spokojne życie.


ein Protokoll führen – prowadzić protokółDie Professorin bat einen Studenten, über die Seminarsitzung Protokoll zu führen.Pani profesor poprosiła studenta, aby poprowadził protokół z zajęć.


eine Verhandlung führen– prowadzić negocjacjeDie Gewerkschaften führen mit den Arbeitgebern Verhandlungen über eine Arbeitszeitverkürzung.Zwiazki zawodowe prowadzą rozmowy z pracodawcami w celu skrócenia czasu pracy.


zu Ende führen – doprowadzić do końcaAus Geldmangel hat das Institut die Untersuchungen nicht zu Ende führen können.Z powodu braku pieniędzy instytut nie mógł doprowadzić badań do końca.


halten
eine Predigt halten – wygłaszać kazanieDer Pastor hat am Sonntag in der Kirche eine eindrucksvolle Predigt gehalten.Ksiądz wygłosił w niedzielę w kościele imponujące kazanie.


die Treue halten – dochować wiernościEr hat versucht, auch in schwierigen Situationen seinem Freund die Treue zu halten.Nawet w trudnych sytuacjach próbował dochować wierności swemu przyjacielowi.


ein Versprechen halten – dotrzymać obietnicyEin Versprechen, das man nicht halten kann, sollte man nicht geben.Nie powinno się dawać obietnicy, której nie da się dotrzymać.


kommen
in Betracht/in Frage kommen – wchodzić w rachubęDer Abgeordnete A. kommt wegen der Korruptionsaffäre für den Posten eines Ministers nicht in Betracht/in Frage.Poseł A nie wchodzi w rachubę jeśli chodzi o stanowisko ministra z powodu afery korupcyjnej.


zur Anwendung kommen – zostać zastosowanymBei der Pulverkaffeeherstellung kommt ein neues Verfahren zur Anwendung.Przy produkcji kawy sypanej zostanie zastosowana nowa metoda.


zum Bewusstsein kommen – docierać do swiadomościDass ich in einer großen Gefahr schwebte, ist mir in der Situation selbst nicht zum Bewusstsein gekommen.To, że znajdowałem się w wielkim niebezpieczeństwie nie dotarło do mnie w tej sytuacji.


zum Einsatz kommen – wkroczyć do akcjiDie neuen Löschfahrzeuge der Feuerwehr sind gestern erstmals zum Einsatz gekommen.Wczoraj wkroczyły po raz pierwszy do akcji nowe pojazdy gaśnicze straży pożarnej.


zu dem Ergebnis kommen – dojść do wnioskuNach einer langen Diskussion kamen wir zu dem Ergebnis, das Angebot anzunehmen.Po długiej dyskusji doszliśmy do wniosku, żeby zaakceptowac tę ofertę.


zum Entschluss kommen – podjać decyzjęWir sind nach langen Überlegungen zu einem Entschluss gekommen.Po długich rozmyślaniach podjęliśmy decyzję.


zu Hilfe kommen – przyjść z pomocąMan muss den vom Erdbeben Geschädigten schnellstens zu Hilfe kommen.Osobom poszkodowanym przez trzęsienie ziemi trzeba przyjść jak najszybciej z pomocą.


zur Ruhe kommen – uspokoić sięSeine Sorgen um die Familie ließen ihn nicht zur Ruhe kommen.Jego obawy o rodzinę nie pozwoliły mu się uspokoić.


zum Stillstand kommen – zamierać, zatrzymywaćDer Rüstungswettlauf ist noch nicht zum Stillstand gekommen.Wyścig zbrojeń nie został jeszcze zatrzymany.


zu der Überzeugung kommen – dojść do przekonaniaIch bin zu der Überzeugung gekommen, dass meine Entscheidung richtig war.Doszedłem do przekonania, że moja decyzja była właściwa.


zum Vorschein kommen - pojawiać się/uwidaczniać sięWenn der Schnee schmilzt, kommen die ersten Blumen zum Vorschein.Kiedy topnieje śnieg, pojawiają się pierwsze kwiaty.


leisten
Eid leisten – składać przysiegęBevor der Zeuge vor Gericht seine Aussage machte, leistete er seinen Eid.Świadek złożył przysięgę, zanim przed sadem złożył swoje zeznania.


Gesellschaft leisten – towarzyszyć komuśWer leistet mir heute Nachmittag Gesellschaft, wenn ich wegen meiner Krankheit zu Hause bleiben muss?Kto dotrzyma mi dzisiaj popołudniu towarzystwa, jeśli ze względu na moją chorobę będę musiał zostać w domu?


Hilfe leisten – udzielać pomocyDas Rote Kreuz leistet in Katastrophenfällen Hilfe.Czerwony Krzyż udziela pomocy podczas katastrof.


(Wehr)dienst leisten – swiadczyć przysługę, służbę (służbę wojskową)In Polen müssen alle männlichen Jugendlichen ihren Wehrdienst oder Ersatzdienst leisten.W Polsce wszyscy młodzi mężczyźni muszą świadczyć służbę obronną lub zastepczą.


Widerstand leisten – stawiać opór/sprzeciwiać się czemuśGegen die Aufstellung der Raketen wurde von allen Seiten Widerstand geleistet.Ze wszystkich stron sprzeciwiano się postawieniu rakiet.


Anzahlung leisten – wpłacać zaliczkęWenn Sie das Auto abholen, müssen Sie eine Anzahlung leisten.Kiedy będzie Pan odbierał samochód, będzie Pan musiał wpłacić zaliczkę.


  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

Praca w Niemczech

5 KOMENTARZE

Obserwuj
Powiadom o
guest
5 komentarzy
najstarszy
najnowszy najpopularniejszy
Inline Feedbacks
View all comments
Marcin - NRWTrip

Bardzo przydatne słownictwo, dzięki 😉

Adam

Wszystko oki tylko lektor trochę za szybko mówi i nie wyrażnie

halina

Super!!Fajnie ,że was znalazłam.Ważne że jest lektor!!!

Tomasz

Rewelacja. Bardzo dziękuję, bo ktoś włożył w to sporo trudu. Na prawdę przydatne. Często rozmawiamy w wyuczonym jezyku nienaturalnie. Dzięki takim zwrotą jak te i bezinteresowną pomocą wielkich ludzi wpadamy lepiej, tam gdzie powinniśmy wypaść dobrze. Pozdrawiam Tomasz

5
0
Co o tym myślisz? Skomentuj!x
()
x