09.07.2020

Niemieckie przysłowia

Z tym, że „z pustego i Salomon nie naleje” chyba każdy się zgodzi. Na szczęście w języku niemieckim istnieje dosyć przysłów, by było się czego uczyć. Niemieckie przysłowia w dosłownym tłumaczeniu nie mają często polskich odpowiedników, ale jak pewnie wiecie, nie wszystkie wyrażenia w języku obcym da się przetłumaczyć dosłownie. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy dialog w języku niemieckim, w którym aż roi się od przysłów po niemiecku! Zobaczcie jak przydatne potrafią być przysłowia w codziennych konwersacjach. Zapraszamy do nauki!

P.S. Czy znacie jeszcze inne przysłowia po niemiecku? Jeśli tak, to zapraszamy do ćwiczenia: napiszcie znane Wam niemieckie przysłowie w krótkiej konwersacji, a my poprawimy ewentualne błędy. Ćwiczenie czyni mistrza, także zapraszamy do pisania!

NiemieckiPolskiWymowa
Niemieckie przysłowia w praktyce
A: Was kochst du heute an meinem ersten Urlaubstag zu Mittag?A: Co gotujesz dzisiaj na obiad, w pierwszy dzień mojego urlopu?


B: Hilfst du mir ein bisschen in der Küche?B: Pomożesz mi trochę w kuchni?


A: Ich habe doch Urlaub!A: Przecież mam urlop!


B: Dann koche ich nur für mich allein: "Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen"!B: W takim razie gotuję tylko dla siebie samej: "kto nie pracuje, ten nie je"!


A: Ich kann doch keine Kartoffeln schälen. Willst du, dass ich mir in den Finger schneide und jämmerlich verblute?A: Ja przecież nie potrafię obierać kartofli. Chcesz, żebym się uciął w palec i wykrwawił się nędznie?


B: Dann wirst du es eben endlich lernen, "lieber spät als nie"!B: Wtedy się tego właśnie wreszcie nauczysz, "lepiej późno, niż wcale"!


A: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr"!A: "Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał"!


B: "Man lernt nie aus"! Aber dir geht es wieder einmal zu gut und "wem es zu gut geht, der wird leicht übermütig".B: "Człowiek uczy się całe życie"! Ale ty się masz znów za dobrze, a "komu się za dobrze wiedzie, ten zaczyna brykać".


A: Warum sagst du das zu mir?A: Dlaczego to do mnie mówisz?


B: Bist du beleidigt? Also habe ich recht, denn "wem die Jakce passt, der zieht sie sich an".B: Jesteś obrażony? A więc widocznie mam rację, bowiem "uderz w stół, a nożyce się odezwą".


A: Sei doch bitte wieder gut und koche uns etwas Leckeres, ja? Du bist doch so eine geniale Köchin.A: Nie złość się już i ugotuj nam coś smacznego, dobrze? W końcu jesteś genialną kucharką!


B: Keine Schmeicheleien, bitte! "Wer sich etwas einbrockt, muss es auch auslöffeln". Ich koche nur für mich. Oder willst du mir etwa doch helfen?B: Bez pochlebst proszę! "Kto sobie piwa nawarzy, ten musi je wypić". Gotuję tylko dla siebie. Czy chcesz mi jednak pomóc?


A: Ja. Aber eigentlich muss ich noch einmal ins Büro, denn ich habe meine Sonnenbrille dort vergessen.A: Tak. Ale właściwie muszę jeszcze iść jeszcze raz do biura, bo zapomniałem tam moich okularów przeciwsłonecznych.


B: Gut, ich werde auf dich warten. Wenn du zurück bist, bereiten wir gemeinsam das Essen zu.B: Dobrze, będę na ciebie czekała. Jak wrócisz, przygotujemy wspólnie obiad.


A: Ach, mir knurrt der Magen schon vor Hunger. Hast du denn kein Mitleid?A: Ach, już mi z głodu burczy w brzuchu. Nie masz litości?


B: "Was man nich im Kopf hat, muss man in den Beinen haben". Beeile dich!B: "Kto nie ma w głowie, musi mieć w nogach". Pośpiesz się!


A: Aber du kennst doch das Sprichwort: "zu viele Köche verderben den Brei".A: Ale przecież znasz to przysłowie: "gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść".


B: Ja, aber ich sehe hier keinen außer uns beiden. Außerdem "ohne Fleiß kein Preis"! Geh schon. Ich habe auch noch zwei herrliche Steaks im Kühlschrank!B: Tak, ale nie widzę tutaj nikogo oprócz nas. Poza tym "bez pracy nie ma kołaczy"! Idz już. W lodówce mam jeszcze dwa smakowite steki!


A: Ach, hier ist ja meine Brille! Wir können gleich anfangen.A: Ach, tutaj są przecież moje okulary! Możemy zaraz zaczynać.


  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

Praca w Niemczech

Obserwuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Co o tym myślisz? Skomentuj!x
()
x