Kurzarbeit: Wszystko o skróconym czasie pracy w Niemczech!

  Na czym polega skrócony czas pracy w Niemczech?

  Skrócony czas pracy oznacza, iż pracownicy pracują mniej godzin niż zwykle i niż jest to określone w umowie o pracę. Mogą być tego różne powody. Skrócony czas pracy jest wprowadzany przez firmy głównie w okresach spowolnienia gospodarczego, gdy przykładowo okresowo brakuje zamówień. Skrócony czas pracy może dotyczyć całej firmy lub tylko jej części.

  Kiedy firma może wprowadzić skrócony czas pracy?

  Skrócony czas pracy może zostać w Niemczech wprowadzony w firmach, które mają do czynienia ze znaczną utratą zleceń, przykładowo z przyczyn ekonomicznych lub z powodu nieuniknionego zdarzenia (np. powodzi). Przy czym przedsiębiorstwo musiało starać się zapobiegać utracie zleceń przed wprowadzeniem skróconego czasu pracy, na przykład poprzez udzielenie pracownikom urlopu. Oprócz tego firma musi w niedalekiej przyszłości wrócić do normalnego czasu pracy.

  Rekompensata za skrócony czas pracy w Niemczech (niem. Kurzarbeitergeld)

  Rekompensata z tytułu skróconego czasu pracy jest świadczeniem z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia (to opłaca każdy zatrudniony w Niemczech) i służy do amortyzacji utraty zarobków pracowników, a jednocześnie do obniżenia kosztów osobowych przedsiębiorstwa. Pracownicy zatrudnieni w ramach skróconego czasu pracy, zarabiają w tym okresie mniej lub nawet wcale. Rekompensata za skrócony czas pracy przynajmniej częściowo rekompensuje brak zarobków.

  Pracodawca wypłaca wynagrodzenie w zakresie, w jakim pracownik pracuje dla firmy, plus składki na ubezpieczenie społeczne. Na przykład, jeśli godziny pracy zostaną zmniejszone o 50 procent, pracodawca musi zapłacić tylko połowę wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Reszta jest wypłacana przez agencję pracy. Jednak: Z reguły wypłacane jest tylko 60 procent wynagrodzenia netto (patrz niżej).

  Niemcy: Ile zarobię podczas skróconego czasu pracy?

  Rekompensata z tytułu skróconego czasu pracy obliczana jest na podstawie utraconego wynagrodzenia netto. Z reguły wynosi ona 60 procent utraconego wynagrodzenia netto. Jeżeli w gospodarstwie domowym mieszka co najmniej jedno dziecko, to rekompensata za skrócony czas pracy wynosi 67 procent utraconego wynagrodzenia netto.

  Przykład: Jeśli pracownik nie będący w związku małżeńskim bez dzieci zarabia 2000 euro brutto, to zazwyczaj otrzyma w tym wypadku około 1332 euro netto. Jeśli jego pracodawca wprowadzi skrócony czas pracy na jeden miesiąc i skróci czas pracy o połowę, to z wynagrodzenia brutto pozostanie 1000 euro. Z czego 777 euro netto wypłaci pracownikowi firma, a agencja pracy 60 procent utraconego wynagrodzenia netto, tj. 333 euro. Razem pracownik otrzyma 1110 euro, czyli 222 euro mniej niż za pełny czas pracy.

  Rekompensata za skrócony czas pracy w obliczu pandemii koronawirusa

  Z powodu pandemii koronawirusa, rząd federalny Niemiec zmienia zasady dotyczące skróconego czasu pracy. Rekompensata za pracę w skróconym wymiarze godzin ma być w tej sytuacji wypłacana, jeśli dziesięć procent pracowników w firmie jest dotkniętych utratą zarobków w wysokości co najmniej dziesięciu procent. Ponadto rekompensatę za skrócony czas pracy otrzymają także pracownicy tymczasowi. Agencja pracy zwraca pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne.

  Rząd federalny Niemiec postanowił zwiększyć rekompensatę za skrócony czas pracy:

  • od czwartego miesiąca pobierania rekompensaty wynosi ona 70 proc. ostatniego wynagrodzenia netto (77 proc. w przypadku gospodarstw domowych, w których są dzieci)
  • od ósmego miesiąca pobierania rekompensaty wynosi ona 80 proc. (87 proc. w przypadku gospodarstw domowych, w których są dzieci).

  Jak długo wypłacana jest rekompensata za pracę w niepełnym wymiarze godzin?

  Agencja Pracy w Niemczech wypłaca wynagrodzenie za pracę w skróconym wymiarze czasu pracy przez okres do 12 miesięcy. Rząd federalny może przedłużyć okres uprawnienia do 24 miesięcy w drodze zarządzenia ustawowego.

  Czy pracodawcy w Niemczech mogą narzucić skrócony czas pracy?

  Skrócony czas pracy koliduje z obowiązkami pracodawcy (wynagrodzenie) i pracownika (wydajność pracy). Dlatego też firmy w Niemczech nie mogą po prostu jednostronnie narzucić skróconego czasu pracy. Rada zakładowa ma prawo do współdecydowania. Musi ona zatwierdzać skrócony czas pracy na podstawie obowiązujących umów o pracę. Prawo do współdecydowania istnieje również w szczególnie pilnych przypadkach. Przedsiębiorstwa, które nie posiadają rady zakładowej, pracodawca musi uzgodnić wprowadzenie skróconego czasu pracy indywidualnie ze wszystkimi pracownikami, których ma to dotyczyć.

  Co się dzieje z ubezpieczeniem społecznym podczas skróconego czasu pracy?

  Podczas skróconego czasu pracy pracodawcy i pracownicy płacą generalnie po połowie na ubezpieczenie społeczne. Za czas pracy, która został utracony z powodu wprowadzenia skróconego czasu pracy, składki na ubezpieczenie społeczne zostają obniżone do 80 procent. Koszty te ponosi wyłącznie pracodawca. Zostają one jednak zwrócone pracodawcom przez Federalną Agencję Pracy i to w wysokości 100 procent.

  Czy muszę w Niemczech płacić podatek od rekompensaty z tytułu skróconego czasu pracy?

  Rekompensata za skrócony czas pracy jest w Niemczech zwolniona z podatku. Pracownik ma jednak obowiązek zadeklarowania w zeznaniu podatkowym rekompensaty z tytułu skróconego czasu pracy.

  Kurzarbeit a czas pracy

  W wielu zakładach funkcjonują tzw. konta czasu pracy (Arbeitszeitkonto). Aby móc przejść w tryb skróconego czasu pracy, konto czasu pracy musi być zredukowane do zera, a najlepiej, aby osiągnęło minimalną dopuszczalną ilość godzin. Do tego momentu w rozliczeniu czasu pracy figuruje „Stundenabbau“ (redukcja konta godzinowego), czyli wypłacana jest regularna pensja. Od momentu osiągnięcia zera godzin wypłacany jest Kurzarbeitergeld.

  Zgodnie z nowymi regulacjami pracownicy nie posiadający konta czasu pracy (pracujący w tzw. Vertrauensarbeitszeit) również mogą przejść na Kurzarbeit.

  Podczas skróconego czasu pracy nadgodziny są zasadniczo zabronione w przekroju całego miesiąca. W odniesieniu do pojedynczych dni są one możliwe, jeśli na koniec miesiąca konto czasu pracy będzie zrównoważone.

  Nie ma możliwości przejścia na Kurzarbeit „na część etatu” – liczą się tylko i wyłącznie całe dni, w których nie pracujemy. Jeśli więc przydzielono nam 50% skróconego czasu pracy, nie możemy pracować 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. W takim zestawieniu nie przysługuje nam Kurzarbeitergeld. Nie musimy przy tym zawsze wybierać tych samych dni tygodnia ani nawet tej samej ilości dni w tygodniu – istotne jest, aby w rozrachunku miesięcznym część skróconego czasu pracy się zgadzała.

  Urlop i Urlaubsgeld podczas Kurzarbeit

  Jeśli zakład pracy oferuje zasiłek urlopowy (Urlaubsgeld), zwykle jest on wypłacany w normalnej wysokości. Tutaj jednak decyzja zależy w pełni od pracodawcy, ponieważ jest to dobrowolne świadczenie.

  Kurzarbeit to nie urlop i pracownik musi być w tym czasie osiągalny dla pracodawcy, aby w razie potrzeby natychmiast powrócić do pracy, jeśli skrócony czas pracy zostanie zawieszony lub całkowicie przerwany.

  Nagłe zmiany w planowaniu urlopów nie są mile widziane przez Urząd Pracy (Agentur für Arbeit) i mogą prowadzić do wzmożonej kontroli zakładu i wyrywkowego sprawdzania czasów pracy poszczególnych pracowników. Aby oszczędzić kłopotów sobie i firmie, warto pozostać przy zaplanowanym urlopie w takiej formie, jak przed przystąpieniem do skróconego czasu pracy. Odstępstwa są możliwe w uzasadnionych przypadkach. Szczególnie krytyczne jest anulowanie wcześniej zaplanowanego urlopu – uzasadnienie takiego przypadku zwykle nie jest możliwe.

  Dodatkowe zajęcie podczas Kurzarbeit

  Dodatkowe zajęcia (minijob, własna działalność) podczas Kurzarbeit są zasadniczo dozwolone. Należy tutaj rozróżnić pomiędzy zajęciami zgłoszonymi przed przejściem zakładu na Kurzarbeit oraz podczas skrócenia czasu pracy. Jeśli drugie zajęcie było zgłoszone wcześniej, może być dalej wykonywane w tym samym wymiarze i nie ma to wpływu na wysokość zasiłku z Urzędu Pracy. Działa tutaj zasada, że prawo nie działa wstecz. Jeśli jednak zajęcie zostało rozpoczęte w trakcie skróconego czasu pracy, dochód z niego musi być zgłoszony, a wysokość zasiłku jest zmniejszana o jego wysokość. Zakład pracy, podobnie jak w przypadku normalnego trybu pracy, ma prawo zabronić wykonywania dodatkowych prac w innych firmach lub na bazie własnej działalności. Jednakże w skrajnych przypadkach sam Urząd Pracy może zaproponować pracownikom będącym w trybie skróconego czasu pracy inne, dodatkowe zajęcia na czas pobierania zasiłku. Odrzucenie takiej oferty wiąże się zwykle z odebraniem prawa do Kurzarbeitergeld oraz sankcjami podobnymi jak w przypadku zaniedbań wokół zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I).

  Istnieje jednak wyjątek, który został wprowadzony w ramach ułatwień obowiązujących w czasie kryzysu koronawirusowego: jeśli nowa praca dodatkowa wykonywana jest w branży o znaczeniu systemowym, wówczas uzyskane z niej dochody nie zmniejszają dodatku rekompensującego skrócony czas pracy. Ten przepis obowiązuje jednak do momentu, aż całkowity uzyskany dochód nie przekroczy kwoty zarobków otrzymywanych pierwotnie w swoim głównym miejscu zatrudnienia. Przykładami branż istotnych dla systemu jest służba zdrowia, logistyka, handel żywnością i produkcja żywności.

  Home Office a Kurzarbeit

  Pracujący w trybie Home Office bądź mogący wykonywać część pracy w domu powinni ściśle przestrzegać czasu pracy. O ile sprawdzenie w domu służbowej skrzynki mailowej nie będzie problemem, to napisanie kilku maili do klientów w dniu, w którym teoretycznie mamy wolne, może już prowadzić do kłopotów dla całego zakładu, jeśli Urząd zdecyduje się na wyrywkowe sprawdzanie pracowników i trafi na takiego pechowca. Daty napisania maili są łatwe do sprawdzenia. Jeśli praca w domu wymaga połączenia z siecią firmową np. za pomocą sieci VPN, jest to tym łatwiejsze do skontrolowania. Jeżeli to możliwe, zakłady pracy unikają wysyłania pracowników do pracy w domu na czas Kurzarbeit, ponieważ jest to sporym polem do nadużyć, a taki proceder zwykle budzi czujność Urzędu Pracy.

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,777FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  315ObserwującyObserwuj

  70 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  70 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Kamil

  Czy Minijob tez temu podlega ?

  Renata

  Wszyscy

  Przemek

  Niestety to nie jest prawdą. Zasada ta nie dotyczy osób zatrudnionych na Minijob „450” euro.

  Anna

  To jest prawda. A 450 to zupełnie inna historia. To Ty decydujesz , że pracujesz tylko 450 i ciągniesz kasę z państwa. Jak chcesz ten czas pracy bardziej skrócić? Czego oczekujesz??????

  Dawid

  Czyli pracownicy tymczasowni na czas koronawirusa powinni dostac 90% wynagrodzenia czy 60%? Niedokonca zrozumiale jest to napisane. Proszę o sprostowanie.

  Kkkkk

  Jeśli masz pełen etat i pracujesz w firmie niemieckiej i masz jedno dziecko A jest redukcja godzin bo firmą niema zleceń to przysługuje 67% A jeśli nie masz dzieci to 60% I to firma płaci bo firma zglasza do arbajtamtu ze redukuje godziny

  Tobiasz

  Z jakiego czasu jest wyliczane te 60% (67% w przypadku min 1 dziecka) z ostatniego msc? z 3 msc a może z 12 msc?

  Kamila

  60 % jest wyliczane znutraconych zarobków. Np
  Zarabia Pan 2000 € czyli 1500 € na rękę. Redukują Panu połowę czasu pracy czyli zarabia pan 800 €. € Różnica między zarobkami dotychczasowymi a obecnymi to 700€. Czyli dostaje pan 800 € plus 67% z tych 700 € 'utraconych ’.

  Wojciech

  Spoko wytlumaczone ale dalej nie wiem czy wyciagaja srednia z kilku miesiecy czy wyliczaja tylko z ostatniego…

  Kamila

  Suma wyliczana jest na bieżąco. Łatwo to policzyć za cały miesiąc przy stałej stawce miesięcznej. Pracodawca może wtedy wyliczyć konkretną sumę na cały miesiąc rozliczeniowy. Jednak przy stawce godzinowej wygląda to trochę inaczej. Jeśli w połowie miesiąc wprowadzony został kurzarbeit to pracodawca zlicza wszystko razem. Przy 2.000 miesięcznie wygląda to tak: Przepracował pan normalny tryb pracy przez 10 dni roboczych po 8h Już ma Pan tysiąc. Kolejne 10 dni pracował pan 4 godziny. Co daje w sumie nie 160 h przy normalnym trybie pracy tylko 120 h. Różnica wynosi 40 h, które jest Pan stratny. I z tych 40 godzin… Czytaj więcej »

  Erik

  To przyklad ,od 1 kwietnia zatrudnia pracodawca na skrócony czas pracy 2000e netto to stawka jaka byla do 31 marca wiec jak licze to 1670e netto przy 67%.na koniec kwietnia .pozdrawiam

  Erik

  Kamila czy to jest dobry przyklad tak to sie liczy?pzdr.

  Ania

  Czyli wyliczane jest z stawki godzinowej a nie z paska? Dopytuje bo pracuje na nockę oraz mam dużo weekendów pracujących. Czy one również sie wliczaja?

  Erik

  Czyli jak zarabiam 2000 e netto moja pensja bedzie 1670 z dzieckiem za redukcje polowy normy czasu pracy dobrze rozumiem pzdr.

  Wojciech

  Dolaczam sie do pytania!

  Krystian

  Tylko ze u nie w tym czasie jest wydłużony czas pracy aż doszło do tego że nocki mamy wprowadzone. Czy to nie powinno mieć też jakiegoś rozwiązania

  Kate

  Czyli w kolejnym roku kalendarzowym można przy rozliczeniu podatkowym starać się o zwrot z tego tytułu ? Nie wczesniej ? Ci ma do tego 67% ilość dzieci w domu ? Mąż od czwartku ma obniżoną ilość godzin pracy tygodniowo wychodzi 15 h mniej. W miesiacu 60 h mniej do pensji.

  Przemek

  Jeżeli będzie zwrot. Nie zapominajmy że te pieniądze są wolne od podatku ale podlegają tak zwanej „Progressionsvorbehalt” czyli te pieniądze zwiększają nasz osobisty próg podatku.

  Damian

  Czy przed przyznaniem pracownikowi skruconego czasu pracy, pracodawca ma prawo w pierwszej kolejności odebrać nadgodziny za czas nie świadczenia pracy i czy może odmówić anulowania wcześniej zaplanowanego urlopu?

  Grzegorz

  Jakie są procedury dla firm jednoosobowych, o co można się ubiegać. Bo jak narazie dużo o pracownikach.

  Rob

  A jak wygląda sytuacja gdy ktoś ma kurzarbeit null i wogole nie będzie pracować? Jest to 60% lub 67% wypłaty od stawki netto po odciągnięciu podatku, ubezpieczenia itd?

  Monika

  Pomoże ktoś? Co jeśli w ogóle przez miesiąc nie będę pracować na kurzatbeit? Otrzymam tylko te 60%? Trzeba kontaktować się z Arbeitsamt? (Tak nam coś sugerowano) Nie wiem co mam teraz z tym robić i czy gdzieś się zgłaszać 🙁

  Jarej

  A co z osobami ktore przebywają w tym czasie chorobowym? Tez im firma obetnie pieniadze?

  Anna

  A czy ktoś wie co w przypadku kiedy ktoś przebywa na L4 w momencie wprowadzenia Kurzarbeit? Jak to jest wypłacane? Dodam, że pracuję w DE przez polską agencję pracy.

  paweł

  A co z pracownikami którzy pracuja przez pośredników ? Sa pracownikami pośrednika a nie zakladu. O tym nic nie piszecie.

  Marius

  A czy w tym przypadku, przysługują jakieś inne świadczenia ratujące tą sytuację dla rodzin 2+2 gdzie tylko jedna osoba pracuje np: Wohngeld, Kinderzuschlag ???

  Piotr

  Czy jeśli jest kurzt arbeit wprowadzony w firmie, pracodawca może osobie przebywające na zwolnieniu policzyć dni zwolnienia jako kurzt arbeit ?

  Anna

  Witam, a ja mam pytanie czy to firma sama zgłasza skrócony czas pracy do urzędu pracy czy pracownik musi to zrobić?

  Paweł

  Witam, a co jesli zostałem oddelegowany przez oddział polski firmy do Niemiec? Co w takim wypadku z rekompensatą? Aktualnie na czas zamknięcia fabryki poproszono mnie o wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego.

  Konraf

  spoko ciekawe czy moge wszytkie rachunki tez zmniejszyc do 67% i miete tez zaplace 67 % i ewentualnie od siebie tez cos dam i zjem tez 67% tego co zawsze i wszyscy powinni byc zadowoleni? co nie?

  Janusz

  A co gdy miałem wypadek w pracy i jestem od 1 marca na chorobowym ?? Będę otrzymywał nadal 100 % przez 6 tyg

  kamil

  Witam
  Mam pytanie u mnie w firmie został wprowadzony kurzarbeit nie null,mam bardzo dużo nadgodzin co z nimi?? Ponadto mamy 0 zlecen do odwołania też będę otrzymywał 60% mojego wynagrodzenia ? Dziękuję za odp

  EwelinaJakubiec

  A co w przypadku mutterschaftsgeld?też dostanę 60%?

  EwelinaJakubiec

  A co w przypadku mutterschaftsgeld?też będę mieć płacone 60%

  Dominik

  a czy na kurz abeit teraz mozna jechac do polski czy beda jakies problemy ???

  Jumjum

  Czy jeśli firma będzie miała postój np. od 1.04.2020 a pracownik ma zwolnienie lekarskie do np. 5.04.2020 to czy również dostanie zasiłek kurzarbeit czy jak to pewna agencja twierdzi nie dostanie wogole ponieważ był na l4 i jemu się nie należy.

  Klaudia

  Czy jak mąż pracuje na niemieckiej umowie czy obowiązkiem szefa jest zapłacenie mu pensji 60% bo zamykają granice.

  Dominik

  granice to nie tylko jak zamknie firme i odesle do domu

  Sebastian

  Mieszkam w Polsce i pracuję w Niemczech. Do pracy dojeżdżam codziennie i mam umowę na stałe. Od 27 marca jak wrócę do Polski zostne skierowny na 14 dniową kwarantannę, w firmie pracuje około 80 z tego 8 osób jest w takiej sytuacji jak ja. Czy firma w takiej sytuacji może skorzystać z Kurzarbeit.

  Magdalena

  Jestem zatrudniona na umowę 460 euro i mój pracodawca wprowadza Kurzarbeit na 100%czasu pracy (firma jest zamknięta).Czy jeżeli teraz znajdę sobie minijob na 450 euro to nie dostanę nic z Kurzarbeit?

  Robert

  Witam. A czy niemiecki pracodawca może kazać podpisać mi dokument kurzarbeit z datą wsteczną? Przepracowany cały marzec a oni każą podpisać od początku marca. Przecież wypłata za marzec należy się w całości!

  Andrzej

  Dali z datą 01.03.20 bo wtedy zaczęły obowiązywać te przepisy ze wzgl. na koronawirusa. Jeśli pracowałeś normalnie to normalnie muszą Ci zapłacić.

  michal

  witam pytanie pracuje od 4.11.2019 i skonczyla sie umowa wlasnie 30.11.2020 rok zaplacili mi za zalegly urlop 9dni 15grudnia a wyplaty nie ma za ostatni miesiac listopad i pisze mi ze takie przepisy kug. ostatni miesiac z umowy i przepisy kug ? watpie zeby pracodawca pisma wysylal specjalnie zeby nie pobierac na mnie gdzie zadnej informacji nic nie dostalem. co robic poradzisz cos?

  Krzysiek

  Jezu ile tu jest dekli. Sraj a gadaj a dalej tworzą nowe historie😂😂😂

  Rena

  A co z free lanserami? Mialam z firma podpisane 23 dniowki miesiecznie. Od 1 kwietnia bedzie tylko 4 dniowki. Bedzie mi przyslugiwal jakis zasilek/zapomoga?

  Rolandinio

  Od naszego pośrednika dowiedzieliśmy się że Kurzarbeit nam się nie należy bo to Polska wprowadziła zaoszczenia a nie Niemcy. Wszyscy dostali wypowiedzenia.

  Wojtek

  Witam. Moja firma jest zamknięta do odwołania mniej więcej wiem jak to będzie wypłacane tylko problem jest jeszcze jeden mianowicie: płace alimenty 300 euro jak przeliczą i wyplaca A ja później zrobię opłaty mieszkanie itp. to zostanie mi 300 może 400 euro. Jak ta sytuacja ma się do alimentów bo przecież pewna kwota musi zostać na życie jedni mówią 1000 inni 1200 euro co i jak to ma się do obecnej sytuacji. Dziękuję bardzo za pomoc.

  Kasia

  Witam serdecznie.
  Z racji na ciążę dostałam od pracodawcy Beschäftigungsverbot. Jest to zakaz pracy…. jak ma sie to do Kurzarbeit ?? Miesięcznie dostaje około 1200 € o ile obniża mi wypłatę i czy mogą to zrobić?? W końcu nie pracuje i nie mogę podjąć zadnej dodatkowej pracy…

  Albert

  Cześć wszystkim, a co wy na taką opcję. Pracuję w zeitfirmie. Firma która mnie wynajęła ma coraz mniej zleceń i odmeldowuje bez podania powodu. Reakcja zeitfirmy natychmiastowa. Wypowiedzenie umowy. Czas na opuszczenie firmowego mieszkania tydzień. Brak możliwości wrócenia do domu. Co Wy na to ?

  goga

  witam czy pracujac w niemczech i bedac na kurcarbeit mozna wyjechac z kraju

  Kasia

  Czy możliwe jest zameldowanie pracownika na Kurtzarbeit na cały miesiąc na 100% czasu pracy? Czy dozwoline jest np. tylko do 50% czasu pracy w miesiącu?

  Sara

  Od 18 marca jestem na umowie Kurzarbeit zero godzin. Za grudzień i styczeń miałam minus godziny. Teraz gdy jestem na umowie Kurzarbeit pracodawca każe mi te godziny odpracować. Czy to jest zgodne z prawem.??

  Krzysiek

  Witam !
  Oeientuje sie ktos, czy jeśli przebywam na chorobowym, przed wprowadzeniem przez pracodawce kurzarbeit w firmie, to z automatu sam mi może zastosowac kurzarbeit choc nie podpisywalem zadnej zgody. Dopiwro2 dowiedziałem sie ze mnie tym.objal z miesiecznego.wyciagu z wyplaty. Za odp. Z gory dziekuję.

  Paweł

  Witam czy pracodawca biorąc za mnie KUG może go pobierać a mi go nie wypłacać

  Radek

  Też chcialbym się tego dowiedzieć, gdyż do tej pory nie dostałem KUG, a pracodawca już dawno złożył wniosek. Gdzie mogę złożyć skargę?

  zbigniew

  Witam mam pytanie gdzie moge zglosic pracodawcy o oszustwo pracuje po 8 godzin a na lonarbeit pisze skrucony czas pracy i placi tylko polowe wyplaty

  Ania

  Czy ktoś wie co zrobić gdy pracodawca nie wypłacił przyznanego kurzarbeit?

  Radek

  Hej,

  mam taki sam problem, pisalem do Arbeitsamtu, ale oni nie pomoga, nie chcieli mi udzielić informacji, czy pracodawcy został przyznany KUG. Odsyłaja mnie do sądu pracy, a skąd mam wiedzieć, czy pracodawcy został przyznany wniosek, bezsens.

  Tomasz

  Witam. Jestem na kurzarbeit od marca. Do tej pory sprawa byla jasna i klarowna, ale kilka dni temu urodzila mi sie coreczka. Tak wiec obecnie powinienem otrzymywac o 7 procent wiecej tylko moje pytanie brzmi kogo powinienem teraz poinformowac o fakcie narodzin. Czy wystarczy poinformowac ksiegowa w firmie, w ktorej pracuje czy moze powinienem zglosic ten fakt do finanzamtu? Jesli tak to jakie powinienem zabrac dokumenty?

  Barbara

  Ja mam pytanie.
  Ze względu na Koronawirusa mój zakład również przeszedł na kurzarbeit. Na początku w kwietniu i maju rzeczywiście czas pracy był skrócony. Ale od czerwca mój dział (nie mówię, że cała firma) pracuje w pełnym wymiarze, choć oficjalnie zakład jest na kurzarbeit. dziś dostałam pytanie, czy przyjdę jeszcze dodatkowko w sobotę do pracy. Słyszałam opinie, że w tej sytuacji w przyszłym roku przy rozliczaniu podatku, będę musiała przez to dopłacać. Moje pytanie: czy to prawda? i Czy jeśli tak, to czy mogę liczyć na pomoc od mojego pracodawcy?

  Miki

  Czyli jak firma mnie na następne pół roku wysyła na kurzarbeit to nie mogę sobie ogarnąć neben job ? Co za kibel !!! Chce sobie człowiek dorobić a to nie dadzą cwoki

  Mat

  Czy jeśli pracując w małej firmie, podpisałem zgodę na Kurzarbeit od początku do końca kwietnia, a po upływie tego czasu szef nie dał mi do podpisania kolejnych dokumentów wydłużających Kurzarbeit i wypłacał mi mniej pieniędzy do końca czerwca, mam podstawy, żeby się od tego odwołać i oczekiwać dopłaty za tamten okres?

  Paulina

  Jak to jest w urlopem w czasie kurzarbeit? W październiku wróciłam do pracy po dwuletnim ez, mialam do wykorzystania 22dni sprzed zajscia w ciążę, pracodawca twierdzi ze nie ma kasy i mi nie zaplaci za urlop. Od października nie byłam w pracy ani jednego dnia ponieważ od razu po zakończeniu ez przeszłam na kurzarbeit. Czy to mi przepadnie w takiej sytuacji?

  Tomasz

  A jak firma wzięła pieniądze od państwa,a nie wypłaca pracownikom to gdzie,komu to zgłosić?

  Magdalena

  Czy pobierając KUG mogę podjąć pracę w Polsce nie tracąc zasiłku?

  aga

  A co mam zrobic jesli pracodawca placi kurzarbeit ale powiedzial ze mam pracowac w normalnym wymiarze godzin a jak mi nie pasuje to sie moe zwolnic? Nie wyplacil mi tez urlaubgeld za grudzien i w tym miesiacu tez nie, chociaz mam to w umowie.

  malcia

  znajomy dostal rachunek ze musi zwrócić pracodawcy pieniadze za KUG czy to jest zgodne z prawem?

  70
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x