Każde dziecko mieszkające w Niemczech, które do 30-go czerwca bieżącego roku ukończy szósty rok życia, podlega obowiązkowi szkolnemu (die Schulpflicht) od 1-go sierpnia tego samego roku. Obowiązkowi temu podlegają również dzieci, które szósty rok życia osiągną dopiero do 30-go września bieżącego roku. Dzieci, które nie podlegają temu obowiązkowi, mogą zostać zapisane do szkoły wcześniej, jeśli stwierdzi się u niego dojrzałość szkolną. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek (Antrag auf vorzeitige Einschulung). Rodzice lub opiekunowie tychże dzieci podlegają natomiast obowiązkowi zapisania ich do szkoły (die Schulanmeldungspflicht). Rodzice mogą samodzielnie zdecydować do której szkoły zapiszą swoje dziecko (w obrębie danego regionu). Zdarza się, iż z powodu niewystarczającej ilości wolnych miejsc szkoła odmawia przyjęcia dziecka. W związku z tym często wymaga się podania alternatywnej szkoły w pobliżu miejsca zamieszkania.

Jakie dokumenty należy przedłożyć przy zapisywaniu dziecka do szkoły w Niemczech?

Aby zapisać dziecko do niemieckiej szkoły należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka
  • Dowód osobisty
  • Pismo zawiadamiające o obowiązku szkolnym (jeśli takowe istnieje) oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy

Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy dziecka do szkoły w Niemczech?

Poniżej przedstawiamy przetłumaczony formularz zgłoszeniowy dziecka do szkoły w Niemczech. Jego treść oraz wygląd mogą być w zależności od szkoły różne. Mimo to, większość sformułowań powinna być podobna, więc mamy nadzieję, że poniższe tłumaczenie okaże się pomocne.

1. Zgłoszenie do przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
2. Nazwa szkoły we wspólnym obwodzie szkolnym
3. Uzasadnienie (np. rodzeństwo)
4. Informacje o pierwszoklasiście
5. Imię
6. Nazwisko
7. Płeć
8. Ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość
9. Data urodzenia
10. Miejsce urodzenia
11. Obywatelstwo
12. Religia (dobrowolnie)
13. Zaświadczenie
14. Akt urodzenia
15. Brak zaświadczenia
16. Dodatkowe uwagi osoby upoważnionej dotyczące dziecka
17. Uczęszczało do przedszkola
18. Życzenie chodzenia dziecka do świetlicy
19. Udział w następujących zajęciach lekcyjnych
20. Dodatkowe uwagi (np. leworęczność, choroby przewlekłe, niepełnosprawność, niezbędne leki
21. Informacje o osobie uprawnionej do opieki
22. Matka
23. Ojciec
24. Inna osoba uprawniona
25. Zaświadczenie o samodzielnym prawie do opieki
26. Nazwisko, imię
27. Ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość (jeśli inne niż adres pierwszoklasisty)
28. Telefon
29. Uwaga! Powyższe zgłoszenie nie jest równoznaczne z prawem do uczęszczania dziecka do wymienionej wyżej szkoły. To zostanie potwierdzone w osobnym piśmie.
30. Niniejszym podpisem potwierdzam/potwierdzamy, iż informacje podane przez nas w części ‘’Dodatkowe uwagi osoby upoważnionej dotyczące dziecka’’ zostały udzielone dobrowolnie
31. Patrz wyjaśnienie pod formularzem

Jeśli chodzi o tłumaczenie ostatniego zdania w formularzu („patrz wyjaśnienie pod formularzem”), to mówi ono o tym, iż w przypadku kiedy oboje rodzice posiadają prawo do opieki nad dzieckiem, to zgłoszenie musi zostać koniecznie podpisane przez każdego z nich!

Co następuje po zameldowaniu dziecka do szkoły w Niemczech?

Podczas zameldowania dziecka do szkoły rodzice otrzymają termin na badanie lekarskie, które przeprowadzane jest przez lekarza dziecięcego. Te mają miejsce najczęściej w październiku, grudniu, styczniu lub lutym. Najczęściej wiosną szkoły oferują różnego rodzaju imprezy dla przyszłych uczniów i uczennic, mające na celu zapoznanie ich z placówką. W wielu szkołach mają również miejsce przygotowujące zebrania rodzicielskie. Te odbywają się najczęściej w czerwcu.

Kiedy w Niemczech wypada pierwszy dzień szkoły?

Tutaj przeczytasz kiedy w Niemczech wypada pierwszy dzień szkoły: Kiedy wypada roczpoczęcie roku szkolnego w Niemczech?.

Wszelkie treści publikowane na dojczland.info są chronione prawem autorskim. Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione!

Praca w Niemczech

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika