polisa.de
  polisa.de

  14 pytań, które na pewno padną podczas rozmowy kwalifikacyjnej po niemiecku!

  polisa.de

  Jeśli chcecie być perfekcyjnie przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej po niemiecku, to koniecznie musicie poznać poniższe pytania, a w szczególności odpowiedzi na nie. Z doświadczenia wielu naszych użytkowników wynika, iż któreś z nich lub nawet kilka może się na niej pojawić. Warto się z nimi zapoznać i ich nauczyć, aby zwiększyć swoje szanse na zdobycie wymarzonej pracy.

  Oprócz tego zachęcamy Was do zapoznania się z naszymi pozostałymi rozmówkami i materiałami z tej serii:

  Opowiadanie o sobie po niemiecku

  Pierwsze pytanie to tzw. klasyk, jeśli chodzi o rozpoczęcie rozmowy kwalifikacyjnej. Dla rekrutera jest to możliwość poznania kandydata na żywo – fakty, które do tej pory zna tylko z CV zostają przedstawione na żywo. Opowiadając o sobie po niemiecku w ciągu 2-7 minut powinniście się jak najlepiej zaprezentować. Warto używać zwrotów „jestem-potrafię-chcę”. Do dzieła!

  Czy może nam Pan/Pani trochę o sobie opowiedzieć?
  Können Sie uns ein bisschen über sich erzählen?
  Czy może nam Pan/Pani trochę o sobie opowiedzieć?

  Odpowiedź: Nazywam się Susanne Mustermann, mam 25 lat i w tym semestrze ukończę studia z tytułem magistra na Uniwersytecie w Kolonii. Temat mojej pracy magisterskiej brzmi: … . W ciągu ostatnich dwóch lat byłam zatrudniona w Firmie X, gdzie byłam odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych klientów w dziedzinie Y i długofalową opiekę nad nimi. Przy tym nie tylko udało mi się podnieść obroty firmy o dwa miliony, ale także poprawić kilka rzeczy w zakresie zarządzania obsługą klienta, co na proponowanym przez Państwa stanowisku nie jest bez znaczenia. Te doświadczenia chętnie chciałabym wykorzystać, aby dalej się rozwijać w Państwa firmie. Moje mocne strony idealnie pasują do profilu firmy i do wyzwań związanych z pracą na tym stanowisku i chętnie je wykorzystam w pracy.

  Können Sie uns ein bisschen über sich erzählen?

  Antwort: Ich bin Susanne Mustermann, 25 Jahre alt und werde in diesem Semester mein Studium an der Universität Köln mit dem Master abschließen. Das Thema meiner Thesis lautet: … In den vergangenen zwei Jahren war ich bei der Firma Muster AG tätig und dafür verantwortlich neue Kunden im Bereich XY zu finden und diese nachhaltig zu betreuen. Dabei konnte ich nicht nur die Umsätze um rund zwei Millionen steigern, sondern auch einige Punkte im Kundenbeziehungsmanagement verbessern, was Sie in der ausgeschriebenen Position vor allem interessieren dürfte. Diese Erfahrungen würde ich nun gerne nutzen, um mich in Ihrem Haus weiterzuentwickeln. Meine Stärken passen gut zu Ihrer Marke und den Herausforderungen der Position und ich würde gerne diese in der Arbeit einsetzen.

   

  Opowiadanie o swoich mocnych stronach po niemiecku

  W tym wypadku nie chodzi o wygłaszanie pieśni pochwalnej na swoją cześć, ale raczej o to, aby przekonać rekrutera o tym, że Wasz profil pasuje do wymagań, jakie wiążą się z danym stanowiskiem. Opowiadając o swoich mocnych stronach po niemiecku nie należy rzucać pustymi frazesami ani mówić zbyt ogólnie. Najlepiej mówić o cechach, które możecie potwierdzić opowiadając przykłady z życia. Przykładowo punktualność nie jest mocną stroną lecz czymś oczywistym. Skoncentrujcie się na tym, co najlepiej umiecie robić i co jednocześnie ma znaczenie dla danego miejsca pracy.

  Gdzie leżą Pana/Pani mocne strony?
  In welchen Bereichen sehen Sie Ihre Stärken?
  Gdzie leżą Pana/Pani mocne strony?

  Odpowiedź: Jedną z moich mocnych stron jest dobra organizacja. Zarówno, jeśli chodzi o duże imprezy jak i w pracy projektowej. W moim aktualnym miejscu pracy dla jednego z naszych największych klientów zorganizowałam specjalistyczną konferencję dla 200 osób. Nie mam problemu z organizacją wielu spraw jednocześnie i zachowaniem nad wszystkim kontroli.

  In welchen Bereichen sehen Sie Ihre Stärken?

  Antwort: Eine meiner Stärken liegt in der Organisation, sei es bei großen Veranstaltungen oder auch in der Projektarbeit. In meiner aktuellen Position habe ich für einen unserer großen Kunden eine Fachtagung für 200 Personen organisiert. Mir fällt es leicht, den Überblick zu behalten und alle Fäden zusammenzuführen.

   

  Opowiadanie o swoich słabych stronach po niemiecku

  Jeśli rekruter zapyta Was o mocne strony, wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że padnie też pytanie o Wasze słabe strony. Nikt oczywiście nie chce się prezentować ze złej strony, ale chodzi tu o coś innego: kadrowcy chcą wiedzieć, czy macie w sobie trochę samokrytyki i na ile potraficie obchodzić się z własnymi słabościami. Najlepsza odpowiedź na pytanie o swoje słabe strony, to taka zawierająca szczerą samoocenę, rozszerzoną o zamiar poprawy.

  Jakie są Pana/Pani słabe strony?
  Was sind Ihre Schwächen?
  Jakie są Pana/Pani słabe strony?

  Odpowiedź: W towarzystwie wielu osób jestem raczej nieśmiała i nie lubię być w centrum uwagi. Zauważyłam jednak, że w ten sposób zaprzepaszczam szansę przedstawienia własnych opinii i propozycji. Dlatego mocno pracuję nad moją pewnością siebie i nad forsowaniem własnego zdania.

  Was sind Ihre Schwächen?

  Antwort: In großen Runden bin ich eher zurückhaltend und versuche nicht direkt im Mittelpunkt zu stehen. Ich habe jedoch gemerkt, dass ich damit die Chance vergebe, meine Ansichten und Vorschläge einzubringen und arbeite verstärkt daran, selbstbewusster aufzutreten und meine Meinung durchzusetzen.

   

  Gdzie się widzisz za pięć lat po niemiecku     

  W tym wypadku nie chodzi o to, aby szczegółowo opisać co będziecie robić w przyszłości. Kiedy rekruter zapyta Was o to, gdzie się widzicie za pięc lat, to powinniście pokazać, czy macie jakiś pomysł na siebie, plan kariery albo jakie są Wasze oczekiwania, co do dalszego rozwoju osobistego. Kadrowcy szukają utalentowanych i zmotywowanych pracowników, którzy mogliby zajmować dane pozycje przez dłuższy okres czasu – może to mieć odbicie właśnie w Waszej odpowiedzi o najbliższe pięć lat.

  Gdzie się Pan/Pani widzi za 5 lat?
  Wo sehen Sie sich selbst in fünf Jahren?
  Gdzie się Pan/Pani widzi za 5 lat?

  Odpowiedź: Moim celem jest znalezienie firmy, w której mogłabym się dalej rozwijać – zarówno zawodowo jak i osobiście. Chciałabym podejmować różne wyzwania i sprawdzać się na wielu płaszczyznach, dużo się nauczyć. Moim celem jest przejęcie w ciągu najbliższych kilku lat więcej zadań związanych z zarządzaniem, a także odpowiedzialnością nad zasobami ludzkimi i dążenie do realizacji strategicznych celów. Myślę, że jest to możliwe szczególnie w firmie, która sama stale się dalej rozwija. Wydaje mi się, że Państwa firma jest właśnie takim miejscem.

  Wo sehen Sie sich selbst in fünf Jahren?

  Antwort: Mein aktuelles Ziel ist, ein Unternehmen zu finden, in dem ich mich beruflich, aber auch persönlich weiterentwickeln kann. Ich möchte mich dabei möglichst unterschiedlichen Herausforderungen stellen, um in mehreren Bereichen – persönlich wie auch beruflich – dazuzulernen. Mein Ziel ist, in den nächsten Jahren zunehmend mehr Managementaufgaben und Personalverantwortung zu übernehmen und dabei verstärkt strategische Ziele zu verfolgen. Ich denke, das geht besonders gut, wenn ich für eine Organisation arbeite, die sich selbst weiterentwickelt. Und das sehe ich hier als durchaus gegeben.

   

  Pytanie o reakcję na krytykę 

  Nikomu nie pracuje się dobrze z osobą, która każde krytyczne słowo bierze do siebie, nie da sobie nic powiedzieć, a dobre rady po prostu ignoruje. Liczą się takie osobowości, które widzą krytykę jako możliwość dalszego rozwoju. To jest bowiem element nieodzowny w przypadku każdej profesjonalnej współpracy.

  Jak reaguje Pan/Pani na krytykę?
  Wie reagieren Sie auf Kritik?
  Jak reaguje Pan/Pani na krytykę?

  Odpowiedź: Krytyka to jedna z najlepszych możliwości, aby coś poprawić. Zawsze jestem wdzięczna za odpowiedź zwrotną i staram się nie brać jej za bardzo do siebie. Przykładowo kiedyś miała miejsce taka sytuacja, że podczas praktyk kolega mi powiedział, że nie podoba mu się prezentacja, którą dla niego przygotowałam. Pokazał mi jednak też, co dokładnie mu się nie podobało i jak można to zmienić. W związku z tym udoskonaliłam swoje umiejętności pracy z programem komputerowym i kwestie przygotowywania prezentacji.

  Wie reagieren Sie auf Kritik?

  Antwort: Kritik ist eine der besten Möglichkeiten sich zu verbessern. Ich bin immer dankbar für Feedback und versuche dieses nicht persönlich zu nehmen. Beispielsweise hat mir in meinem Praktikum ein Kollege gesagt, dass ihm die Präsentation, die ich für ihn erstellt habe, nicht gefällt. Er hat mir aber auch gezeigt, wo die Schwachstellen der Präsentation waren und was man anders machen kann. Dadurch hat sich mein Umgang mit dem Programm, aber auch mit dem Erstellen von Präsentation an sich, deutlich verbessert.

   

  Opisywanie idealnego miejsca pracy po niemiecku

  W przypadku pytania o idealne miejsce pracy, rekruter chce wyczuć dwa aspekty: czego oczekujecie od swojej pracy i czy pasujecie do obecnej atmosfery, panującej w firmie. Na pewno będzie bardzo pomocne, jeśli wcześniej zrobicie rozeznanie na temat atmosfery w firmie – potem możecie to umiejętnie wykorzystać i odpowiednio połączyć z Waszymi własnymi oczekiwaniami.

  Jak wygląda dla Pana/Pani idealne miejsce pracy?
  Was wäre für Sie die ideale Situation am Arbeitsplatz?
  Jak wygląda dla Pana/Pani idealne miejsce pracy?

  Odpowiedź: Myślę, że stosunki pomiędzy kolegami, a także współpraca z przełożonym ma bardzo duże znaczenie dla pracy całego zespołu. Każdy powinien być gotowy, aby pomóc drugiej osobie i ją wesprzeć, ale także przyjąć krytykę i wyciągnąć wnioski. Wszystko po to, aby cały czas usprawniać i ulepszać wspólną pracę.

  Was wäre für Sie die ideale Situation am Arbeitsplatz?

  Antwort: Ich denke der Umgang zwischen den Kollegen, aber auch die Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten, spielt eine große Rolle für ein erfolgreiches Team. Jeder sollte bereit sein, den anderen zu unterstützen - aber auch, dazuzulernen und Kritik anzunehmen, um die gemeinsame Arbeit fortlaufend zu verbessern.

   

  Mówienie o tym, dlaczego jest się idealnym kandydatem na dane stanowisko po niemiecku

  Dla osoby ubiegającej się o konkretne stanowisko powyższe pytanie jest dość stresujące i człowiek zaczyna się sam zastanawiać- no właśnie, dlaczego właściwie ja? Nie dajcie się stresowi i skoncentrujcie się na wartości dodanej i na korzyściach, jakie Wasza osoba może przynieść firmie. Jakie macie kwalifikacje, jaki sposób pracy chcecie zaproponować? Pomoże też rzut oka na ogłoszenie – z niego wynika, kogo dział kadr tak naprawdę poszukuje.

  Dlaczego jest Pan/Pani odpowiednią osobą na to stanowisko?
  Warum sind genau Sie der Richtige für den Job?
  Dlaczego jest Pan/Pani odpowiednią osobą na to stanowisko?

  Odpowiedź: Na stanowisko Junior Account Manager potrzebujecie Państwo kogoś, kto dobrze operuje liczbami, jest zorientowany na szukanie rozwiązań i zawsze ma na względzie zaspokajanie oczekiwań klientów. Dzięki ukończonym studiom magisterskim na kierunku "Accounting" posiadam fachowe kwalifikacje, a ramach praktyki w xy zdobyłam pierwsze doświadczenie w obsłudze klienta i nauczyłam się co jest w tej dziedzinie ważne.

  Warum sind genau Sie der Richtige für den Job?

  Antwort: Für die Stelle als Junior Account Manager brauchen Sie jemanden, der gut mit Zahlen umgehen kann, lösungsorientiert denkt und die Wünsche des Kunden immer im Blick hat. Durch meinen Masterabschluss in Accounting bringe ich die fachlichen Qualifikationen mit und in meinem Praktikum bei xy habe ich bereits erste Erfahrungen im Kundenkontakt sammeln können und gelernt, worauf es ankommt.

   

  Mowienie o motywacji do pracy po niemiecku

  Kadrowców zazwyczaj bardzo interesuje, co Was motywuje i skąd czerpiecie energię do działania. W końcu to właśnie odpowiednio zmotywowany pracownik lepiej wykonuje swoją pracę, staje murem za swoim pracodawcą i troszczy się o to, aby cele firmy zostały osiągnięte. Jednak nie wystarczy tylko zapewnienie o swojej własnej wewnętrznej motywacji – potrzebne są przykłady i opisy sytuacji.

  Jak się Pan/Pani najlepiej sama motywuje?
  Wodurch motivieren Sie sich selbst?
  Jak się Pan/Pani najlepiej sama motywuje?

  Odpowiedź: Najlepiej motywują mnie wyniki mojej pracy. Jeśli widzę, że coś dobrze zrobiłam, daje mi to nową siłę i ochotę, aby dalej pracować i jeśli to możliwe osiągać jeszcze lepsze wyniki.

  Wodurch motivieren Sie sich selbst?

  Antwort: Am meisten motivieren mich die Ergebnisse meiner Arbeit. Zu sehen, dass ich etwas gut gemacht habe, gibt mir neue Kraft und die Lust, weitere Aufgaben anzupacken und mich falls möglich selbst zu steigern.

   

  Opowiadanie o umiejętności pracy pod presją czasu po niemiecku

  To pytanie może sugerować, że praca na danym stanowisku może wiązać się ze stresem i możliwe są nadgodziny. Jednocześnie jest to klasyczne pytanie pozwalające na wychwycenie słabych stron kandydata. Najlepiej zapunktować tutaj podając konkretny przykład, jak pod presją czasu dobrze wykonaliście jakąś pracę i osiągnęliście zadowalające wyniki.

  Czy umie Pan/Pani pracować pod presją czasu?
  Können Sie mit Arbeit unter Druck umgehen?
  Czy umie Pan/Pani pracować pod presją czasu?

  Odpowiedź: Również w sytuacjach mocno napiętych potrafię zachować spokój i nie tracę z oczu celu. Podczas mojej praktyki w firmie Y często się zdarzało, że klienci nagle mieli jakieś dodatkowe wymagania. Aby je zrealizować, tworzyłam sobie plan działania i krok po kroku go opracowywałam.

  Können Sie mit Arbeit unter Druck umgehen?

  Antwort: Auch unter Druck kann ich einen kühlen Kopf bewahren und verliere das Ziel nicht aus den Augen. In meinem Praktikum bei xy kam es häufiger vor, dass Kunden kurzfristige Wünsche geäußert haben. Um diese umzusetzen, habe ich mir einen Plan gemacht und habe diesen dann Schritt für Schritt abgearbeitet.

   

  Opowiadanie o umiejętności pracy w zespole po niemiecku

  Jest to kolejne pytanie, które dotyczy Waszej samooceny. Nie wystarczy tylko opowiadać o swoich predyspozycjach do pracy w zespole – to niestety nie przekona żadnego kadrowca. Zastanówcie się lepiej nad jakimiś konkretnymi przykładami z Waszego dotychczasowego życia zawodowego, które by potwierdzały Wasze umiejętności w zakresie pracy w zespole.

  Dlaczego koledzy chętnie z Panem/Panią pracują?
  Warum arbeiten Kollegen gerne mit Ihnen zusammen?
  Dlaczego koledzy chętnie z Panem/Panią pracują?

  Odpowiedź: Wydaje mi się, że moi współpracownicy doceniają moje zaangażowanie i moją motywację. Nawet przy wyjątkowo trudnych zadaniach i projektach potrafię dać z siebie wszystko i zachęcić innych do działania. W mojej ostatniej pracy, kiedy zbliżał się nieprzekraczalny termin oddania projektu, razem z dwoma kolegami zostaliśmy trochę dłużej, aby zdążyć ze wszystkim na czas i odciążyć innego kolegę z zespołu, który akurat zachorował.

  Warum arbeiten Kollegen gerne mit Ihnen zusammen?

  Antwort: Ich denke, meine Kollegen schätzen vor allem meinen großen Einsatz und die Motivation. Auch bei schwierigen und langwierigen Aufgaben kann ich andere mitreißen und gebe immer mein Bestes. Als in meinem letzten Job eine wichtige Deadline anstand, habe ich mit zwei Kollegen eine Zusatzschicht eingelegt, um rechtzeitig fertig zu werden und einen erkrankten Kollegen zu entlasten.

   

  Opowiadanie o preferencjach odnośnie stanowiska w zespole

  W tym wypadku powinniście spróbować zaprezentować Waszą elastyczność. Wasza odpowiedź powinna pokazać, że jesteście w stanie przejąć zarządzanie zespołem, ale jednocześnie, że jesteście też osobą, która potrafi zająć w nim również inną rolę. Najlepiej odpowiadając wybrać tu drogę pośrednią: jeśli przedstawicie się jako osobę dominującą, dowodzącą, wtedy Wasza umiejętność pracy zespołowej może nie zostać dostrzeżona. Z kolei jeśli zakwalifikujecie się gdzieś na szarym końcu zespołu, wtedy nie będzie widać, że macie potencjał do bycia liderem.

  Jaką pozycję preferuje Pan/Pani w pracy zespołowej?
  Welche Position bevorzugen Sie bei der Teamarbeit?
  Jaką pozycję preferuje Pan/Pani w pracy zespołowej?

  Odpowiedź: We wspólnych projektach dążę do tego, aby osiągać możliwie najlepsze rezultaty. Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy maksymalnie wykorzystali swój potencjał. Chętnie pomagam kolegom w realizacji ich pomysłów, które uważam za wartościowe. Ale zwracam też uwagę, aby inni dostrzegli moje  propozycje i bronię własnego zdania.

  Welche Position bevorzugen Sie bei der Teamarbeit?

  Antwort: In einem gemeinsamen Projekt möchte ich ein bestmögliches Ergebnis erzielen. Dafür ist es wichtig, dass alle Beteiligten ihr Potential ausnutzen. Um positive Vorschläge von Kollegen voranzubringen, helfe ich diesen gerne bei der Umsetzung. Doch ich achte auch darauf, meine eigenen Ideen einzubringen und meine Meinung zu vertreten.

   

  Mówienie o radzeniu sobie z błędami lub porażkami

  Błędy są częścią naszego życia i zdarzają się w każdym zawodzie. Dlatego dla kadrowców istotne jest, jak się na to zapatrujecie i jak reagujecie, jeśli w Waszej pracy przydarzy Wam się jakiś błąd. Nie próbujcie udawać, że nigdy Wam się nie przytrafił taki błąd – będzie to bardzo niewiarygodne, nie mające nic wspólnego z samokrytyką, po prostu wyjdziecie wtedy na osoby mało autentyczne.

  Jakie jest Pana/Pani podejście do błędów czy porażek?
  Wie gehen Sie mit Fehlern und Rückschlägen um?
  Jakie jest Pana/Pani podejście do błędów czy porażek?

  Odpowiedź: Oczywiście próbuję unikać błędów, ale jeśli już coś takiego mi się przydarzy, rozwiązuję sytuację dwuetapowo: najpierw koncentruję się na odpowiednim rozwiązaniu problemu. W drugiej kolejności analizuję jeszcze raz całą sytuację, jak mogło do tego dojść, aby w przyszłości w podobnej sytuacji móc lepiej reagować.

  Wie gehen Sie mit Fehlern und Rückschlägen um?

  Antwort: Zwar versuche ich Fehler zu vermeiden, doch sollte ich trotzdem einmal damit konfrontiert werden, löse ich die Situation in zwei Schritten: Zunächst konzentriere ich mich auf eine passende Lösung, um den Fehler schnell zu beheben. Anschließend lasse ich noch einmal Revue passieren, wie es dazu kommen konnte, um in Zukunft bei einer ähnlichen Situation besser reagieren zu können.

   

  Wypowiadanie się na temat poprzedniego pracodawcy

  To dość niebezpieczne pytanie, które ma na celu sprawdzenie, na ile byliście zadowoleni ze swojego poprzedniego miejsca pracy. Jednak w żadnym wypadku nie należy mówić o nim źle. Musicie się skoncentrować na pozytywnych aspektach, nawet jeśli byliście niezadowoleni i dlatego rzuciliście tą pracę.

  Co Pan/Pani sądzi na temat swojego poprzedniego pracodawcy?
  Was denken Sie von Ihrem letzten Arbeitgeber?
  Co Pan/Pani sądzi na temat swojego poprzedniego pracodawcy?

  Odpowiedź: Jestem bardzo wdzięczna za szanse, jakie dał mi mój poprzedni pracodawca. Mogłam zebrać pierwsze doświadczenia zawodowe i rozwinąć moje zdolności dzięki kursom i szkoleniom. Bardzo dużo się tam nauczyłam pod kątem mojej dalszej kariery zawodowej.

  Was denken Sie von Ihrem letzten Arbeitgeber?

  Antwort: Ich bin sehr dankbar für die Chancen, die mir mein letzter Arbeitgeber bot. Ich konnte dort erste Berufserfahrung sammeln und meine Fähigkeiten durch Fortbildungen erweitern. Dort habe ich viel für meinen weiteren beruflichen Weg gelernt.

   

  Jakie pytanie zadać rekruterowi?

  Czy ma Pan/Pani jakieś pytania? Zazwyczaj tak właśnie brzmi ostatnie pytanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Odpowiedź na nie może być tylko jedna: TAK. Jeśli ktoś nie ma żadnych pytań, zostanie przez kadrowców zakwalifikowany jako osoba nieprzygotowana i niezainteresowana. Jednak zadając pytanie, musicie mieć na uwadze, żeby nie dotyczyło ono żadnych kwestii, które zostały już omówione podczas rozmowy lub na które szybko sami znaleźlibyście odpowiedź, przeszukując np. internet.

  Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?
  Haben Sie noch weitere Fragen?
  Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?

  Odpowiedź: Tak, mam pytanie odnośnie możliwości rozwoju pracowników. Czy mógłby Pan/Pani wyjaśnić, jak to dokładnie wygląda, jak są wspierane talenty i rozwijane mocne strony pracowników w Państwa firmie?

  Haben Sie noch weitere Fragen?

  Antwort: Ja, ich hätte schon noch einige Fragen zu Ihren letzten Ausführungen. Sie sprachen von den Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter. Könnten Sie genauer erläutern, wie Talente und Stärken in Ihrem Unternehmen gefördert werden?

   

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj
  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x