fbpx
09.04.2020

Spór z ubezpieczycielem emerytalnym – kto powinien pokryć koszty rehabilitacji w Niemczech?

Pacjenci z reguły nie muszą w Niemczech sami płacić za rehabilitację. Dotyczy to również sytuacji, w której rehabilitacja nie prowadzi do tego, że pacjent będzie mógł wrócić do pracy. Inne powody także uzasadniają pokrycie kosztów za rehabilitację. Jest to bowiem pakiet działań, dzięki którym pacjent zwiększy swoje możliwości zarobkowania. Nawet jeśli perspektywy nie są aż tak optymistyczne, może przysługiwać prawo do świadczeń rehabilitacyjnych.

Świadczenia rehabilitacyjne w Niemczech

Dzieje się to np. w sytuacji, gdy dzięki świadczeniom rehabilitacyjnym zmniejszy się potrzeba długotrwałej opieki. Sąd Społeczny w Heilbronn (S 5 R 1812/14) zadecydował, że ubezpieczyciel musi w razie wątpliwości złożyć odpowiedni wniosek do kasy chorych. W innym wypadku, to ubezpieczyciel będzie musiał pokryć koszty świadczeń rehabilitacyjnych – tak tłumaczy Niemiecki Związek Prawników (w skrócie DAV).

Koszty rehabilitacji w wysokości 22.000 euro

W omawianym przypadku mężczyzna doznał udaru mózgu. Musiał być kilkukrotnie operowany. Do tego doszły świadczenia związane z wczesną rehabilitacją na koszt kasy chorych. Służba medyczna ubezpieczyciela zdrowotnego stwierdziła ostatecznie, że zdolność zarobkowa pacjenta została obniżona. Nie mógłby dalej długotrwale wykonywać swojego zawodu.

Jednak kasa chorych poprosiła go, aby złożył wniosek u swojego ubezpieczyciela emerytalnego o podjęcie rehabilitacji leczniczej. Ubezpieczyciel odrzucił tą prośbę. Nie należało się bowiem spodziewać, że zdolność zarobkowa mężczyzny zostanie dzięki temu przywrócona. W związku z tym mężczyzna sam zapłacił za rehabilitacje i udał się z tą sprawą do sądu.

Jak się okazało – był to bardzo skuteczny krok. Po zasięgnięciu opinii biegłego, sąd nakazał towarzystwu ubezpieczeń emerytalnych zwrócić wdowie po zmarłym w „międzyczasie” mężczyźnie, równowartość kosztów poniesionych na rehabilitację – łącznie 22.000 euro. Z punktu widzenia przepisów prawno-emerytalnych, mężczyźnie teoretycznie nie przysługiwało prawo do świadczeń rehabilitacyjnych. Jednak ubezpieczyciel powinien przekazać wniosek dalej do kasy chorych, ponieważ rehabilitacja była konieczna, aby obniżyć potrzebę długotrwałej opieki.

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

Dodaj komentarz

avatar
  Obserwuj  
Powiadom o