fbpx
31.03.2020

Sozialhilfe, czyli wszystko o pomocy społecznej w Niemczech!

Jaka jest różnica pomiędzy Sozialhilfe i Hartz IV?

Między pomocą społeczną (niem. Sozialhilfe), a zasiłkiem dla bezrobotnych (ALG II albo potocznie Hartz IV) istnieją pewne różnice. Zasiłek dla bezrobotnych jest dostępny w swojej formie tylko wtedy, gdy dana osoba jest zasadniczo w stanie pracować. Z drugiej strony pomoc społeczna jest zabezpieczeniem podstawowym (niem. Grundsicherung). Jedną z najistotniejszych różnic pomiędzy pomocą społeczną i zasiłkiem dla bezrobotnych jest zatem to, że zabezpieczenie podstawowe jest w Niemczech zapewniane, gdy ktoś nie jest w stanie pracować. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy na pracę nie pozwala przykładowo zdrowie albo istnieje konieczność opieki nad dziećmi. Natomiast zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest tym, którzy muszą jedynie pokonać okres bezrobocia.

Kto ma w Niemczech prawo do Sozialhilfe?

Również pod względem uprawnień istnieją duże różnice między pomocą społeczną, a zasiłkiem dla bezrobotnych w Niemczech. Podczas gdy w przypadku Sozialhilfe wystarczy udowodnić, że nie jest się w stanie zarabiać pieniędzy, z zasiłkiem dla bezrobotnych jest to bardziej skomplikowane. Ten powinien być wypłacany tylko na okres bezrobocia, kiedy dana osoba jest w trakcie poszukiwania nowej pracy. Osoby, które nie wysyłają aplikacji o pracę i lekceważą terminy z urzędu pracy – krótko mówiąc, osoby, które nie poszukują aktywnie nowej pracy – mogą stracić prawo do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku pomocy społecznej nie jest się zmuszonym poszukiwać pracy albo się dokształcać.

Podsumowując można powiedzieć, że ci, którzy są w stanie pracować, są uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych, podczas gdy ci, którzy nie są w stanie pracować, otrzymują podstawową pomoc społeczną, czyli Sozialhilfe. Ponadto w Niemczech istnieje jeszcze Sozialgeld, który różni się od Sozialhilfe i zasiłku dla bezrobotnych.

Czym jest w Niemczech Sozialgeld?

Zgodnie z § 19 SGB II (niem. Sozialgesetzbuch II – II księga kodeksu społecznego) osoby niezdolne do pracy, które mają prawo do pomocy społecznej (ale nie do zasiłku dla bezrobotnych), mogą otrzymać Sozialgeld, jeśli żyją w gospodarstwie domowym z osobą, która jest zdolna do pracy zgodnie z paragrafem 7 SGB II i ma w związku z tym prawo do zasiłku dla bezrobotnych (ALG II).

W ten sposób ustawodawca uprościł otrzymywanie pomocy finansowej, gdyż w tym wypadku właściwy dla gospodarstwa domowego jest jeden urząd, a nie kilka różnych. Zasiłek dla bezrobotnych oraz Sozialgeld są rozpatrywane przez Jobcenter, podczas gdy Sozialhilfe jest rozpatrywana przez Sozialamt.

Czym jest zabezpieczenie podstawowe (niem Grundsicherung)?

Poruszając temat pomocy społecznej i zasiłku dla bezrobotnych, należy również wyjaśnić termin „zabezpieczenia podstawowego”, które kilkukrotnie przewinęło się w tekście. Tylko ci, którzy wiedzą, co się za nim kryje, będą w stanie ocenić, czy należy im się świadczenie, czy też nie. W skrócie można powiedzieć, że zabezpieczenie podstawowe jest istotą pomocy społecznej. Jego celem jest zapewnienie podstawowego zapotrzebowania osobom potrzebującym. W Republice Federalnej Niemiec świadczenia socjalne są częścią systemu socjalnego. Należy tu dokonać rozróżnienia między podstawowym zabezpieczeniem dla osób poszukujących pracy oraz podstawowymi świadczeniami z tytułu pomocy społecznej. Zgodnie z SGB II zabezpieczenie podstawowe dla osób poszukujących pracy obejmuje:

  • Zasiłek dla bezrobotnych (ALG II)
  • Sozialgeld

SGB XII określa natomiast zabezpieczenie podstawowe w ramach pomocy społecznej, które obejmuje:

  • Wsparcie w zakresie środków na utrzymanie
  • Podstawową emerytura z tytułu starości i zmniejszonej zdolności do pracy zarobkowej

Jaka jest różnica pomiędzy zasiłkiem dla bezrobotnych i ALG I?

Podczas gdy zasiłek dla bezrobotnych (ALG II) wchodzi w zakres pomocy społecznej i jest podstawowym zabezpieczeniem dla osób poszukujących pracy, nie dotyczy to świadczenia ALG I. Nie jest to świadczenie socjalne, lecz świadczenie z niemieckiego systemu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:

Jaka jest różnica między Arbeitslosengeld I i Arbeitslosengeld II (Hartz IV)?

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

Dodaj komentarz

avatar
  Obserwuj  
Powiadom o