W sprawie rozliczenia podatkowego zawsze nasuwa się wiele pytań. Przede wszystkim jak ustalić, gdzie złożyć deklarację podatkową kiedy osiągam dochody w Niemczech? W Polsce czy w Niemczech? A może w obu krajach? Wielu Polaków pracujących w Niemczech ma z tym problem. Jaki wpływ na rozliczenie w Polsce mają dochody uzyskane za granicą? Każdy obywatel naszego kraju podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że jest zobowiązany do wykazania wszystkich uzyskanych dochodów w danym roku podatkowym przed Urzędem Skarbowym. Mówiąc o wszystkich dochodach, chodzi o te uzyskane zarówno w Polsce jak i za granicą.

Problem podwójnego opodatkowania

Wielu Polaków obawia się problemu tzw. „podwójnego opodatkowania”. Jednak 14 marca 2003 r. podpisana została umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Zgodnie z tym dokumentem, wynagrodzenie otrzymane za granicą, może być opodatkowane tylko w kraju, w którym zostało wypłacone. Tak więc, jeżeli adres stałego pobytu podatnika znajduje się w Polsce, to otrzyma on tu wynagrodzenie za pracę. Jeśli podatnik osiągnął również dochody w Niemczech to na koniec roku podatkowego powinien złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego dokument PIT – 36, w którym ma obowiązek wykazać dochód z Polski, od którego naliczany jest podatek. Do tego dokumentu należy dodać załącznik ZG, mówiący o dochodach z zagranicy. Osoby, które w danym roku podatkowym nie osiągnęły żadnych dochodów na terenie Polski, powinny złożyć tzw. zerowy PIT-36 oraz załącznik ZG z dochodami z zagranicy.

Ustalenie rezydencji

Sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą zależy nie tylko od tego, czy Polska ma z danym krajem podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania ale też od tego, w którym kraju mamy miejsce zamieszkania. Aby wybrać poprawną  formę podatkowego rozliczenia dochodów osiągniętych za granicą, należy w pierwszej kolejności ustalić tzw. rezydencję podatkową. Podatnicy będący polskimi rezydentami podatkowymi podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli są zobowiązani do rozliczenia wszystkich swoich dochodów w Polsce.

Z kolei podatnik uzyskujący dochody z pracy poza granicami Polski powinien się zastanowić przed złożeniem zeznania podatkowego w Polsce, czy jego sytuacja życiowa wiąże go na tyle z Polską, aby mógł zostać uznany przez organy podatkowe za polskiego rezydenta podatkowego. Czyli, czy powinien być rozliczany ze swoich zarobków za granicą w Polsce.

Kwestię zamieszkania należy przeanalizować pod kątem tego, jak długo w ciągu roku kalendarzowego dana osoba przebywała w Polsce. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę zamieszkującą w Polsce uznaje się osobę, która ma tu ośrodek interesów życiowych (polski dom, rodzinę, konto bankowe) lub przebywa dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Nie ma przy tym znaczenia to, czy dana osoba się wymeldowała z kraju.

Co decyduje o ustaleniu miejsca zamieszkania dla celów podatkowych?

W celu stwierdzenia, że dana osoba nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • pobyt najbliższej rodziny (małżonka, dzieci) za granicą
 • posiadanie mieszkania do własnej dyspozycji w drugim państwie – na własność, bądź na wynajem
 • inne okoliczności, np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa najmu na czas nieokreślony, umowy terminowe z dostawcami mediów,
 • posiadanie ruchomego i nieruchomego majątku za granicą (np. samochód, dom),
 • uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej drugiego państwa.

Kwestie podatkowe nie są łatwym tematem i zawsze budzą liczne wątpliwości wśród podatników. Aby mieć całkowitą pewność, jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową i w którym kraju to zrobić, należy zwrócić się w razie wątpliwości do organów podatkowych. Tylko dysponując taką interpretacją od organu podatkowego, uzyska się wyjaśnienie w kwestii poprawnego rozliczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)

Podatki w Niemczech

Więcej na temat podatków w Niemczech znajdziecie w naszych artykułach na ten temat:

Podatki w Niemczech

 • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

  Praca w Niemczech

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Napisz komentarz!
  Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika