Odszkodowanie w Niemczech za uszkodzenie ciała – jak obliczana jest jego wysokość i jak wystąpić z roszczeniem?

0
6000
TransferGo

Odszkodowanie ma na celu rekompensatę poniesionych szkód. I tu pojawia się pytanie: jak przeliczyć na pieniądze szkody niematerialne, takie jak uszkodzenie ciała?

Według jakich kryteriów sądy w Niemczech wyliczają wysokość odszkodowania?

Jeśli chodzi o wysokość kwoty odszkodowania w Niemczech, nie ma tu uniwersalnej reguły, dlatego tabela odszkodowań daje tylko pewne punkty zaczepienia co do wysokości tej kwoty. Zawsze jest to sprawa indywidualna. Istnieje wiele czynników, które mają duży wpływ na wysokość kwoty odszkodowania.

Czynnikiem zasadniczym do określenia wysokości odszkodowania w Niemczech jest rodzaj i zakres uszkodzenia ciała oraz wynikający z tego uszczerbek na zdrowiu. Czy osoba poszkodowana cierpiała z powodu bólu, jak przebiegał proces powrotu do zdrowia, czy konieczna była opieka lekarska, operacje bądź pobyt w szpitalu albo u fizjoterapeuty i w jakim zakresie to uszkodzenie wpłynęło na funkcjonowanie w codziennym życiu? Chroniczne szkody na ciele, blizny, bądź stałe zniekształcenia części ciała to kolejne czynniki, które mają znaczny wpływ na wysokość odszkodowania.

Wysokość kwoty odszkodowania zależy też od kwestii, kto był winien wypadku. Kto spowodował obrażenia? Czy do obrażeń doszło w sposób nieumyślny czy zamierzony? A może sam poszkodowany jest współwinny?

Zdarza się też, że takie samo uszkodzenie u różnych osób może prowadzić do różnej wielkości kwoty odszkodowania. Jeśli np. zawodowy muzyk  traci palec i przez to będzie musiał zrezygnować z gry na pianinie i ze swojej kariery artystycznej, która dotychczas była bardzo ważną częścią jego życia i kształtowała jego osobowość to otrzyma on wyższe odszkodowanie niż inna osoba z tymi samymi obrażeniami, dla której strata palca nie oznacza aż takiego przełomu w życiu.

Jak wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w Niemczech?

Jeśli jako ofiara chcecie wystąpić w Niemczech o odszkodowanie, musicie mieć na uwadze, że w niemieckim prawie ciężar dowodu spoczywa na poszkodowanym. Jako poszkodowany musicie udowodnić winę sprawcy i zakres uszczerbku na zdrowiu. Dlatego zaleca się, aby jak najszybciej zasięgnąć porady adwokackiej. Adwokat może oszacować, jak w takim konkretnym przypadku wyglądają szanse na wygranie sprawy, może też pomóc w zbieraniu dowodów w celu wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie (ekspertyza lekarska, zdjęcia itd.) i co najważniejsze może też złożyć pozew o odszkodowanie w odpowiednim sądzie.

Jeśli z kolei chcielibyście otrzymać odszkodowanie z powodu błędu lekarskiego, powinniście zgłosić się do prawnika, który specjalizuje się w zakresie odpowiedzialności cywilnej lekarzy. Przy czym nie należy z tym zwlekać, ponieważ roszczenie o odszkodowanie w przypadku błędu medycznego szybko ulega przedawnieniu. Kto z kolei chciałby wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego, powinien się zwrócić do prawnika ze specjalizacją w prawie dotyczącym wypadków komunikacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o odszkodowanie za mobbing w miejscu pracy, można się zwrócić do prawnika zajmującego się prawem pracy lub konkretnie tematem mobbingu.

Odszkodowanie w przypadku urazu kręgosłupa szyjnego typu „smagnięcia batem” (niem. HWS-Schleudertrauma)

Typowym przypadkiem do żądania odszkodowania jest tzw. „Schleudertrauma”, czyli uraz kręgosłupa szyjnego spowodowany nagłym odgięciem głowy ku tyłowi, a następnie jej gwałtownym zgięciem do przodu, po wypadku drogowym. Nazywane jest to także HWS-Distorsion, czyli dystorsja odcinka szyjnego kręgosłupa (engl. whiplash injury). Jako ofiara takiego wypadku drogowego, można zażądać od sprawcy odszkodowania za ból i obrażenia spowodowane wypadkiem. Uraz kręgosłupa szyjnego (HWS-Schleudertrauma), to schorzenie dość często występujące po wypadku samochodowym, charakteryzujące się  wieloma objawami. W filmach ta przypadłość oznacza często nieuzasadnione i przesadzone roszczenia o odszkodowanie przez ofiary wypadku, które chcą w ten sposób odnieść korzyści finansowe. Jednak nie jest to zgodne z rzeczywistością. Uraz kręgosłupa szyjnego może się objawiać bólami głowy i karku, kręceniem się w głowie, trudnościami z mową, zaburzeniami widzenia, mdłościami, problemami przy przełykaniu i zaburzeniami chodzenia. Dystorsja (skręcenie) kręgosłupa szyjnego może prowadzić do długotrwałego bólu i doprowadzić do choroby przewlekłej. W przypadku HWS-Schleudertrauma rozróżnia się trzy grupy. W zależności od stopnia urazu, wysokość odszkodowania może się różnić.


Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech
Które ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika