polisa.de
  polisa.de

  Niemiecki dla opiekunek – część pierwsza

  polisa.de

  Niemiecki dla opiekunek

  Niemiecki dla opiekunek to dialogi w języku niemieckim, przydatne w różnych sytuacjach związanych z pracą w opiece w Niemczech. Mamy nadzieję, że poniższe zwroty w języku niemieckim okażą się dla Was pomocne i pozwolą Wam wywołać dobre wrażenie u potencjalnego pracodawcy. Piszcie jakich zwrotów zabrakło Wam w niniejszym odcinku, a gwarnatujemy, iż stworzymy dla Was kolejny. Teraz zachęcamy już do nauki niemieckiego dla opiekunek!

  Zapraszamy również na drugą część niemieckiego dla opiekunek: Niemiecki dla opiekunek – część druga.

  NiemieckiPolskiWymowa
  Przedstawiamy sie - pierwsza rozmowa
  A: Hallo, ich heiße Anna Kowalska und bin Ihre neue Pflegerin.A: Witam, nazywam się Anna Kowalska i jestem pani nową opiekunką.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki1.mp3

  B: Es freut mich sehr Sie kennen zu lernen! Ich bin Jutta Klein.B: Bardzo mi miło panią poznać! Nazywam się Jutta Klein.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki2.mp3

  A: Mein Deutsch ist noch nicht so gut, aber ich hoffe, dass es mit der Zeit besser wird.A: Mój niemiecki nie jest jeszcze zbyt dobry, ale mam nadzieję, że z czasem będzie lepszy.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki3.mp3

  B: Ihr Deutsch ist sehr gut! Haben Sie vorher schon mal Deutsch gelernt?B: Pani niemiecki jest bardzo dobry! Czy uczyła się pani wcześniej języka niemieckiego?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki4.mp3

  A: Ja, ich habe Deutsch drei Jahre in der Schule in Polen gelernt.A: Tak, uczyłam się niemieckiego trzy lata w szkole w Polsce.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki5.mp3

  B: Dafür, dass es nur drei Jahre waren, sprechen Sie sehr gut Deutsch! Ich bin mir sicher, dass wenn Sie hier länger bleiben, Ihre Deutschkenntnisse noch besser werden.B: Jak na to, że były to tylko trzy lata, mówi pani bardzo dobrze po niemiecku! Jestem pewna, że jeśli zostanie tutaj pani dłużej, to pani znajomość niemieckiego będzie jeszcze lepsza.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki6.mp3

  A: Das hoffe ich! Vielleicht können Sie mir sagen, was Sie von mir erwarten? Was sollen meine Aufgaben sein?A: Mam taką nadzieję! Być może mogłaby mi pani powiedzieć, czego pani ode mnie oczekuje? Jakie są moje obowiązki?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki7.mp3

  B: Ich möchte, dass Sie mir bei den Aufgaben des täglichen Lebens helfen. Infolge vieler Krankheiten, bin ich leider in meiner Beweglichkeit ziemlich eingeschränkt. Aus diesem Grund müssten sie mir bei der Körperpflege helfen. Den Toilettengang schaffe ich aber noch alleine. Außerdem bräuchte ich Ihre Unterstützung beim Vorbereiten von Mahlzeiten. Sie sollen auch einkaufen und den Müll weg bringen. Einmal die Woche kommt eine Putzfrau. Falls sie aber krankheitsbedingt ausfällt, wäre es gut, wenn sie einspringen könnten.B: Chciałabym, żeby pomagała mi pani w codziennych obowiązkach. Na skutek wielu chorób, jestem niestety dosyć ograniczona ruchowo. Z tego powodu musiałaby mi pani pomagać w pielęgnacji ciała. Wizytę w toalecie jestem jeszcze w stanie odbyć sama. Poza tym potrzebowałabym pani wsparcia podczas przygotowywania posiłków. Powinna pani jeszcze robić zakupy oraz wynosić śmieci. Raz w tygodniu przychodzi sprzątaczka. Jeśli jednak wypadnie z powodu choroby, byłoby dobrze, gdyby mogła pani wskoczyć na jej miejsce.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki8.mp3

  A: Alles klar, das müsste machbar sein. Gibt es sonst noch etwas was ich wissen soll? Nehmen Sie zum Beispiel bestimmte Medikamente, an die ich Sie erinnern soll?A: Wszystko jasne, to jest do wykonania. Czy jest jeszcze coś, o czym powinnam wiedzieć? Czy bierze pani na przykład konkretne leki, o których miałabym pani przypominać?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki9.mp3

  B: Ja, ich nehme Tabletten gegen Blut h ochdruck und Diabetes.B: Tak, biorę tabletki na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki10.mp3

  A: Wie oft nehmen Sie die Tabletten?A: Jak często bierze pani te tabletki?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki11.mp3

  B: Ich nehme sie jeweils zwei Mal am Tag, morgens und abends.B: Każdą z nich biorę dwa razy dziennie, rano i wieczorem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki12.mp3

  A: Alles klar, dann werde ich Sie dadran erinnern, damit Sie es nicht vergessen.A: Wszystko jasne, w takim razie będę pani o tym przypominać, żeby pani o tym nie zapomniała.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki13.mp3

  B: Ja, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Danke!B: Tak, to nie jest najgorszy pomysł. Dziękuję!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki14.mp3

  A: Fahren Sie auch regelmäßig zum Arzt?A: Czy jeździ pani również regularnie do lekarza?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki15.mp3

  B: Eigentlich nur einmal im Monat.B: Właściwie tylko raz w miesiącu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki16.mp3

  A: Soll ich Sie auch zum Arzt begleiten?A: Czy mam panią odprowadzać do lekarza?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki17.mp3

  B: Ja, das wäre sehr nett.B: Tak, to byłoby bardzo miłe.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki18.mp3

  A: Wie fahren Sie denn normalerweise zum Arzt?A: Jak pani zazwyczaj jeździ do lekarza?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki19.mp3

  B: Die letzten Male hat mich meine Tochter dahin gebracht. Aber da sie im Moment beruflich sehr eingespannt ist, wäre es gut, wenn Sie mich dahin bringen könnten. Haben Sie einen Führerschein?B: Ostanie razy zawoziła mnie moja córka. Lecz, że w tym momencie jest bardzo pochłonięta pracą, byłoby dobrze, gdyby mogła mnie pani tam zawozić. Czy ma pani prawo jazdy?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki20.mp3

  A: Ja, ich habe einen Führerschein.A: Tak, mam prawo jazdy.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki21.mp3

  B: Das ist sehr gut. Ich werde Ihnen ein Auto besorgen und dann können wir zum Arzt mit dem Auto fahren. Auch die Einkäufe können so bequemer erledigt werden.B: To bardzo dobrze. Załatwię pani samochód i będziemy mogły jeździć do lekarza autem. Również robienie zakupów może być przez to wygodniejsze.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki22.mp3

  A: Das stimmt, ein Auto ist schon sehr hilfreich in manchen Situationen.A: Racja, samochód jest w niektórych sytuacjach bardzo przydatny.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki23.mp3

  B: Wann sind Sie denn das letzte Mal Auto gefahren?B: Kiedy prowadziła pani ostatni raz samochód?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki24.mp3

  A: Ich bin das letzte Mal vor circa einem halben Jahr Auto gefahren. Mein Bruder hat mir sein Auto ab und zu ausgeliehen, wenn ich es dringend gebraucht habe.A: Ostatni raz prowadziłam samochód około pół roku temu. Mój brat pożyczał mi od czasu do czasu swój samochód, kiedy go pilnie potrzebowałam.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki25.mp3

  B: Dann haben Sie ja genug Fahrpraxis.B: W takim razie ma pani wystarczającą praktykę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki26.mp3

  A: Ja, ich fahre eigentlich gerne Auto.A: Tak, właściwe chętnię jeżdżę autem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki27.mp3

  B: Prima! Lassen Sie mich Ihnen Ihr Zimmer zeigen.B: Świetnie! Niech pani pozwoli mi pokazać pani pokój.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki28.mp3

  A: Sehr gerne.A: Bardzo chętnie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki29.mp3

  B: Sie wohnen im ersten Stock und Ihnen steht ein eigenes Bad zur Verfügung.B: Mieszka pani na pierwszym piętrze i ma pani do dyspozycji własną łazienkę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki30.mp3

  A: Das hört sich sehr gut an.A: To brzmi bardzo dobrze.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki31.mp3

  B: Der Waschraum befindet sich im Keller und sie dürfen ihn frei nutzen.B: Pralnia znajduje się w piwnicy i może z niej pani dowolnie korzystać.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki32.mp3

  A: Und wie sieht Ihr Tagesablauf aus?A: Jak wygląda pani przebieg dnia?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki33.mp3

  B: Ich stehe ziemlich früh auf. Meistens um 7 Uhr. Ich wasche mich und dann wird gefrühstückt. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung?B: Wstaję dosyć wcześnie. Najczęściej o siódmej rano. Myję się i potem je się śniadanie. Mam nadzieję, że to dla pani w porządku?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki34.mp3

  A: Natürlich, ich passe mich gerne an.A: Naturalnie, bardzo chętnię się dostosuję.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki35.mp3

  B: Später lese ich Zeitung oder ein Buch. Wenn nötig, fahren wir einkaufen, je nachdem, ob im Kühlschrank genug Lebensmitteln sind. Gegen 13 Uhr wird das Mittagessen bereitet und anschließend gegessen. Der Nachmittag steht Ihnen frei zur Verfügung. Das Abendessen habe ich am liebsten gegen 19 Uhr. Wäre das für Sie in Ordnung?B: Później czytam gazetę lub książkę. Jeśli to konieczne, jedziemy na zakupy, w zależności od tego, czy w lodówce jest wystarczająca ilość jedzenia. Koło godziny 13 jest przygotowywany obiad i następnie zjadany. Popołudnie jest do pani dyspozycji. Kolację jem najchętniej kolo godziny 19. Czy byłoby to dla pani w porządku?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki36.mp3

  A: Ja, das passt mir sehr gut. Ich esse das Abendbrot auch nicht so spät.A: Tak, to mi bardzo odpowiada. Ja również nie jem kolacji zbyt późno.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki37.mp3

  B: Am Wochenende können wir gerne etwas zusammen unternehmen.B: W weekend możemy przedsięwziąć coś razem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki38.mp3

  A: Sehr gerne. Ich gehe gerne ins Theater oder ins Kino. Eine Stadtreise wäre auch toll!A: Bardzo chętnie. Bardzo lubię chodzić do teatru lub kina. Wycieczka do jakiegoś miasta byłaby również wspaniała!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki39.mp3

  B: Super. Wir werden miteinander bestimmt viel Spaß haben!B: Super. Będziemy miały razem dużo frajdy!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki40.mp3

  Zwroty przydatne w codziennych sytuacjach
  A: Wie sollen die Medikamente dosiert werden?A: Jak mają być dozowane te leki?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki41.mp3

  B: Die Medikamente nehme ich jeden Tag, jeweils einmal am Tag.B: Biorę te leki codziennie, każdy raz dziennie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki42.mp3

  A: Haben Sie chronische Krankheiten?A: Czy ma pani choroby przewlekłe?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki43.mp3

  B: Ja, ich habe Asthma.B: Tak, mam astmę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki44.mp3

  A: Wie fühlen Sie sich heute?A: Jak się pani dzisiaj czuje?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki45.mp3

  B: Ich fühle mich nicht besonders gut.B: Nie czuję się specjalnie dobrze.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki46.mp3

  A: Sind Sie müde?A: Czy jest pani zmęczona?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki47.mp3

  B: Ja, ich habe heute schlecht geschlafen.B: Tak, źle dzisiaj spałam.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki48.mp3

  A: Soll ich Ihnen den Blutdruck messen?A: Czy mam pani zmierzyć ciśnienie krwi?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki49.mp3

  B: Nein, lieber nach dem Mittagessen.B: Nie, lepiej po obiedzie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki50.mp3

  A: Soll ich Ihnen dabei helfen?A: Czy mam pani przy tym pomóc?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki51.mp3

  B: Ja, halten Sie es hier kurz fest.B: Tak, niech pani tutaj na chwilę przytrzyma.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki52.mp3

  A: Soll ich Ihnen beim Anziehen helfen?A: Czy mam pani pomóc się ubrać?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki53.mp3

  B: Nein, danke. Das geht schon.B: Nie, dziękuję. Dam radę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki54.mp3

  A: Möchten Sie sich hinsetzen/hinlegen?A: Czy chce pani usiąść/się położyć?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki55.mp3

  B: Ja, helfen Sie mir bitte kurz.B: Tak, proszę mi pomóc.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki56.mp3

  A: Haben Sie gut geschlafen?A: Wyspała się pani?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki57.mp3

  B: Nein, ich habe schlecht geträumt.B: Nie, miałam złe sny.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki58.mp3

  A: Ist es hier nicht zu kalt?A: Czy nie jest tu za zimno?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki59.mp3

  B: Doch, Sie können die Heizkörper ein bisschen mehr aufdrehen.B: Jest, może pani trochę bardziej odkręcić kaloryfer.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki60.mp3

  A: Soll ich Ihnen das Kissen zurechtrücken?A: Czy mam pani poprawić poduszkę?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki61.mp3

  B: Ja, das wäre sehr lieb von Ihnen.B: Tak, to byłoby bardzo miłe z pani strony.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki62.mp3

  A: Soll ich Ihnen die Zeitung/das Buch vorlesen ?A: Czy mam pani prezczytać gazetę/książkę?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki63.mp3

  B: Ja, gerne. Ich habe meine Brille verloren.B: Tak, chętnie. Zgubiłam moje okulary.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki64.mp3

  A: Legen Sie sich bitte auf die Seite, dann kann ich Ihnen die Spritze geben.A: Proszę się położyć na boku, wtedy będę mogła dać pani zastrzyk.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki65.mp3

  B: Oh, wie ich das nicht mag.B: Och, ależ tego nie lubię.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki66.mp3

  A: Brauchen Sie Ihre Brille/ Ihren Stock?A: Czy potrzebuje pani okulary/laskę?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki67.mp3

  B: Ja, könnten Sie mir diese/diesen bitte geben?B: Tak, czy mogłaby mi pani je/ją podać?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki68.mp3

  A: Wollen Sie die Toilette benutzen?A: Czy chce pani skorzystać z toalety?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki69.mp3

  B: Ja, ich würde gerne noch kurz auf die Toilette gehen, bevor wir rausgehen.B: Tak, zanim wyjdziemy chciałabym jeszcze skorzystać z toalety.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki70.mp3

  A: Wann möchten Sie einkaufen gehen?A: Kiedy chciałaby pani iść na zakupy?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki71.mp3

  B: Wir können gerne direkt nach dem Frühstuck einkaufen fahren.B: Możemy jechać na zakupy zaraz po śniadaniu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki72.mp3

  A: Soll ich Sie morgen aufwecken?A: Czy mam panią jutro obudzić?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki73.mp3

  B: Ja, wecken Sie micht bitte um 7 Uhr auf.B: Tak, proszę mnie obudzić o siódmej.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki74.mp3

  A: Wann kommt der Arzt?A: Kiedy przychodzi lekarz?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki75.mp3

  B: Er müsste schon längst da sein.B: Powinien już dawno być.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki76.mp3

  A: Wann kommt Ihre Tochter?A: Kiedy przyhodzi pani córka?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki77.mp3

  B: Sie kommt heute nicht. Sie hat kurzfristig abgesagt.B: Dzisiaj nie przychodzi. Odmówiła bez większego uprzedzenia.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki78.mp3

  A: Was möchten Sie heute zum Mittag essen?A: Co chciałaby pani zjeść dzisiaj na obiad?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki79.mp3

  B: Ich hätte Lust auf einen Schnitzel mit Kartoffeln und Salat.B: Miałabym ochotę na sznycel z ziemniakami i sałatą.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki80.mp3

  A: Haben Sie Schmerzen?A: Czy coś panią boli?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki81.mp3

  B: Ja, mir tun meine Beine weh.B: Tak, bolą mnie nogi.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki82.mp3

  A: Bitte setzten Sie sich, ich ziehe Ihnen die Schuhe an.A: Proszę usiąść, włożę pani buty.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki83.mp3

  B: Ok, könnten Sie mir bitte den Stuhl reichen?B: Ok, czy mogłaby mi pani podać krzesło?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki84.mp3

  A: Soll ich eine Einkaufsliste vorbereiten?A: Czy mam przygotować listę z zakupami?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki85.mp3

  B: Gerne. Haben Sie schon geguckt, was wir brauchen?B: Chętnie. Czy spojrzała już pani czego potrzebujemy?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki86.mp3

  A: Was möchten Sie dieses Wochenende machen?A: Co chciałaby pani robić w ten weekend?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki87.mp3

  B: Ich habe keine besonderen Wünsche. Von mir aus können wir am Samstag spazieren gehen.B: Nie mam specjalnych życzeń. Jeśli o mnie chodzi, to możemy w niedziele iść na spacer.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki88.mp3

  A: Dürfte ich von Ihrem Telefon nach Polen anrufen? Mein Handyguthaben ist leider aufgebraucht.A: Czy mogłabym zadzwonić z pani telefonu do Polski? Mój limit na telefonie komórkowym został wyczerpany.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki89.mp3

  B: Natürlich.B: Naturalnie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki90.mp3

  A: Ich möchte über Weihnachten nach Polen fahren. Ist das für Sie in Ordnung?A: Chciałabym pojechać na święta do Polski. Czy byłoby to dla pani w porządku?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki91.mp3

  B: Wie lange möchten Sie denn in Polen bleiben?B: Jak długo chciałaby pani zostać w Polsce?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/opiekunki92.mp3

  Znacie już naszą giełdę pracy z ofertami pracy w Niemczech?

  Obserwuj Dojczland.info i bądź na bieżąco:

  196,377FaniLubię
  24,300ObserwującyObserwuj
  316ObserwującyObserwuj

  29 KOMENTARZE

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  29 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy najpopularniejszy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Bozena

  Bardzo potrzebne opiekunkom:)

  Helena

  Super :)Bardzo pomocne w nauce języka:Pozdrawiam i proszę o więcej:)

  Mateusz

  Bardzo przydatne przydały by się rozmówki np w Arbeitszamt oder finanszamt czekam na kolejne rozmowki

  Karolina

  Fajna strona,bardzo przydatne i konkretne dialogi. Poproszę więcej w tym temacie oraz innych sytuacjach życiowych np nagłe wypadki. Pozdrawiam serdecznie.

  Karolina

  Witam mam na myśli takie sytuacje jak np. wizyta na izbie przyjęć, wspólne gotowanie, prośba o pomoc na ulicy ( np pomóc komuś wstać, gdzie jest najbliższy szpital,pogotowie, wezwanie pogotowia przez telefon, opis najczęstszych objawów np. pani Szmit zasłabła, ciężko oddycha, ma atak padaczki,chyba ma zawał ,spadła, przewróciła się,zemdlała, bardzo cierpi).Albo np sytuacje kiedy coś się stało w mieszkaniu:)mam setkę pytań . Generalnie wybieram się do Niemiec w charakterze opiekunki osób starszych i interesuje mnie wszystko co wiąże się z tym tematem. Pozdrawiam i zabieram się do przepisywania waszych materiałów do magicznych notatek które zabiorę ze sobą.

  Ela

  Dzięki,super strona.Zaczęłam pracę jako opiekunka i znam tylko podstawy języka,takie najprostsze.Fajnie że razem z lektorką mogę tu ćwiczyć wymowę.
  No i sporo się nauczyć.

  Gabi

  Bardzo dziękuje super strona można się sporo nauczyć.

  Danuta33

  Wspaniała strona! Kochani gdyby rozmówki takie jak dla opiekunek powstały dla przedszkolanek byłabym już chyba w niebie! Pozdrawiam

  Jolanta

  Bardzo fajna strona , tylko nie znam wymowy po niemiecku . szkoda , że nie napisane jak się wymawia . Pozdrawiam.

  Jolanta

  Dzięki za info Adam Gaik , ale klikam i nic nie słyszę . Klikam na strzałkę pokazują się dwie kreski i cisza . Pozdrawiam .

  Jolanta

  Głośność jest KO . Może to jest odpłatne ,. bo ja nic nie opłacałam . Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam

  Jolanta

  Panie Adamie mam jakiś problem . Nie wiem co żle robię, innch rozmówek też nie słyszę .

  Jolanta

  Bardzo dziękuję za pomoc , ale nie działa . Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli

  Janina

  Swietna strona. Wszystko działa.

  Janina

  Dorota

  Super strona Ale dla mnie niestety za trudne dopiero zaczynam się uczyć i nie miałam wcześniej styczności z tym językiem a planuję wyjazd do pracy w opiece .Może macie coś łatwiejszego dla początkujących ? Pozdrawiam Dorota.

  nauka

  Wspaniale, nareszcie coś konkretnego. Jeśli chodzi o mnie uczę się tego „jęzora” od 3 lat ,sama na sztelach, no i muszę się pochwalić, że efekty mam znakomite. Niemcy, a ostatnio też Szwajcarzy chwalą mnie. Nie mam już większych problemów ze zrozumieniem, staram się mówić gramatycznie / z różnym skutkiem/. Lecz mam problemy nader często z bardzo prostymi słowami, np. …puść to, nie podnoś tego, przybliż się do mnie, złap się za moją rękę …ezw. ciągle mam problemy z przedrostkami np. słowo „przynosić” w różnych odmianach…donieś, zanieś, podnieś, przynieś, wynieś, itd. Może jakieś proste podpowiedzi? Serdecznie pozdrawiam Teresa S

  Janek

  A gdzie wymowa???

  Renata

  dziękuje za stronę naprawdę bardzo pomocna .

  zdzisia

  Super sprawa, wreszcie znowu coś mądrego i pomocnego znalazłam!😀

  29
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x