fbpx
23.02.2020

Czy w Niemczech kary cielesne wobec dzieci są dozwolone?

Według opinii niektórych osób, bicie dziecka w celach wychowawczych lub ze względów religijnych jest dozwolone. Rozpiętość takich „dozwolonych” kar cielesnych jest spora – od bicia w twarz, po klapsy w pupę. Niezależnie od tego, czy kary cielesne sprzyjają rozwojowi dziecka, czy wręcz przeciwnie, pojawia się pytanie, czy bicie dziecka w celach wychowawczych jest w ogóle dozwolone?

Czy w Niemczech rodzice mogą bić swoje dzieci?

Nie, w Niemczech rodzice nie mogą bić swoich dzieci. Nawet, jeśli ma to miejsce w celach wychowawczych, czy ze względów religijnych. Reguluje to zapis § 1631 ustęp 2 Kodeksu Cywilnego (niem. BGB – Bürgerliches Gesetzbuch). Zgodnie z tymi przepisami, dzieci mają prawo do wychowania bez przemocy i wszelkie kary cielesne są zabronione. Do tego zakazu należy także spoliczkowanie dziecka i danie mu klapsa. Nie ma tutaj znaczenia, czy bicie jest poniżające, czy tylko jest tak przez dziecko odczuwane.

Jakie skutki prawne ma w Niemczech bicie dzieci?

Jeśli ktoś bije dziecko, grozi mu ściganie przez prawo karne z powodu uszkodzenia ciała (§ 223 Prawa Karnego – niem. StGB). Jeśli dodatkowo dojdzie do zagrożenia dobra dziecka, wtedy odpowiedzialny Sąd Rodzinny może podjąć pewne kroki w celu ochrony dziecka (§ 1666 BGB). Może to być np. ograniczenie, bądź pozbawienie praw rodzicielskich.

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika