fbpx
24.02.2020

Niemcy: Co zrobić, jeśli jedna ze stron nie chce się pojawić na rozprawie rozwodowej?

Większość rozwodów odbywa się polubownie. Oprócz tego mają również miejsce rozwody sporne. W takich przypadkach jedna ze stron najczęściej odmawia stawiennictwa na sprawie rozwodu. Co można w takiej sytuacji zrobić?

Co się stanie, jeśli jedna ze stron nie stawi się na sprawie rozwodowej w Niemczech?

Zdarza się, że dla niektórych osób pojawienie się w sądzie na rozprawie rozwodowej jest niemożliwe z przyczyn osobistych. Jeśli jedna ze stron nie stawi się na rozprawę ustną (data rozwodu), sąd rodzinny nie może wstępnie rozstrzygnąć sprawy rozwodowej w tym terminie. To opóźnia całą procedurę. Zasadniczo sąd nie rozstrzyga w sprawie pozwu rozwodowego w przypadku nieobecności jednej ze stron. Sąd rodzinny zawsze nakazuje osobiste stawiennictwo obojga małżonków na rozprawie rozwodowej. Nie wystarczy być reprezentowanym przez adwokata. Jednak istnieje kilka wyjątków od tej reguły, o czym przeczytacie nieco niżej.

Koszty niestawienia się na sprawę rozwodową w Niemczech

Jeżeli jedna ze stron nie stawi się przed sądem rodzinnym na rozprawie, ten obciąży ją kosztami poniesionymi w związku z jej nieobecnością. Ponadto sąd może nałożyć grzywnę w wysokości do 1000 euro. Nie trzeba się jednak obawiać wydania nakazu zatrzymania, ponieważ ten nie jest wydawany w procesach przed sądem rodzinnym.

W przypadku jeśli jedna ze stron kilkukrotnie nie stawi się na rozprawie, sąd rodzinny może zarządać przyprowadzenie przed jego oblicze brakującej osoby. W tej sytuacji osoba ta jest odbierana przez policję w domu i stawiana przed sądem w dniu rozprawy.

Istnieją nieliczne wyjątki

Tylko w nielicznych wyjątkach sąd może zrezygnować z osobistego stawiennictwa jednej ze stron. Może tak być na przykład w przypadku, gdy pozwany był kilkakrotnie nieobecny bez usprawiedliwienia i może to być interpretowane jako potwierdzenie rozpadu małżeństwa.

Wyjątki od osobistego stawiennictwa

Tylko kilka wyjątków od osobistego stawiennictwa jest uznawanych przez sąd. Na przykład, małżonek może złożyć wniosek o niestawiennictwo w dniu rozwodu z powodów zdrowotnych. Ale wtedy musi to być poważne uszkodzenie zdrowia. Podobnie, jeśli małżonek mieszka bardzo daleko od miejsca jurysdykcji, wymóg osobistej obecności może zostać zniesiony. W takim przypadku rozprawa będzie prowadzona przez sędziego w sądzie w miejscu zamieszkania małżonka lub w sądzie, do którego łatwiej jest mu dotrzeć (§ 128 ust. 3 FamFG).

  • Wszelkie treści publikowane na stronie są chronione zgodnie z przepisami niemieckiego prawa autorskiego, Urheberrechtsgesetz (§ 52 ff UrhG).

Praca w Niemczech

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz!
Tutaj wpisz Twoją nazwę użytkownika