Poznaj zwroty w języku niemieckim, które przydadzą Ci się na lotnisku!

  Jeśli wybierasz się do Niemiec samolotem, to z pewnością przyda Ci się kila podstawowych zwrotów po niemiecku, przydatnych w różnych sytuacjach na lotnisku. Nawet jeśli mieszkasz w Niemczech, to może się zdażyć, że wybierzesz się do Polski lub na wakacje samolotem. Poniższe dialogi pomogą Ci poznać wyrażenia w języku niemieckim przydatne podczas podróży samolotem.

  NiemickiPolskiWymowa
  Zamawiamy lot
  A: Guten Tag, Rita Krohnen mein Name, ich möchte einen Flug nach Athen buchen.A: Dzień dobry, nazywam się Rita Krohnen, chciałabym zamówić lot do Aten.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-1.mp3

  B: Natürlich. Wann möchten Sie denn fliegen?B: Naturalnie. Kiedy chce pani lecieć?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-2.mp3

  A: Ich möchte am 12 Mai hinfliegen und eine Woche später zurückkommen.A: Chciałabym polecieć 12 maja i tydzień później wrócić.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-3.mp3

  B: Alles klar, ich schaue nach. So, ich habe einen Flug gefunden. Der Hin- und Rückflug kostet insgesamt 89 Euro.B: Dobrze, poszukam. Znalazłam lot. Lot tam i z powrotem kosztuje 89 euro.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-4.mp3

  A: Ist das ein Direktflug?A: Czy jest to lot bezpośredni?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-5.mp3

  B: Ja, das ist ein Direktflug.B: Tak, to jest lot bezpośredni.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-6.mp3

  A: Wie viel Gepäck darf ich mitnehmen?A: Jaką ilość bagażu mogę ze sobą zabrać?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-7.mp3

  B: Sie dürfen kostenfrei bis 10 Kilo Handgepäck mit an Bord nehmen. Das Gepäckstück darf jedoch die Maße 55cmx30cmx17cm nicht überschreiten. Wenn Sie ein Aufgabegepäck mitnehmen möchten, kostet das extra.B: Nieodpłatnie może pani zabrać na pokład samolotu do 10 kilogramów bagażu podręcznego. Bagaż nie może jednak przekraczać wielkości 55cmx30cmx17cm. Jeśli chce pani zabrać bagaż rejestrowany, to kosztuje on ekstra.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-8.mp3

  A: Wie viel kostet ein Aufgabegepäck?A: Ile kosztuje bagaż rejestrowany?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-9.mp3

  B: Es kostet 20 Euro pro Strecke. Das heißt Sie müssten insgesamt 40 Euro dazuzahlen.B: Bagaż ten kosztuje 20 euro od trasy. To oznacza, że musiałaby pani dopłacić w sumie 40 euro.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-10.mp3

  A: Ok, ich möchte ein Aufgabegepäck mitnehmen.A: Dobrze, chciałabym zabrać bagaż rejestrowany.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-11.mp3

  B: Wie Sie wünschen. Soll ich den Flug für Sie reservieren?B: Jak pani sobie życzy. Czy mam zarezerwować lot?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-extra-2.mp3

  A: Ja, bitte einen Fensterplatz, für Nichtraucher.A: Tak, prosiłabym o miejsce przy oknie, dla niepalących.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-12.mp3

  B: Klar. Ich bräuchte ein paar Daten von Ihnen.B: Oczywiście. Potrzebowałabym jeszcze kilka pani danych.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-13.mp3

  A: Gerne.A: Chętnie.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-14.mp3

  Na lotnisku
  Pytamy o lot
  A: Hallo, könnten Sie mir bitte sagen, wo der Abfertigungsschalter für den Wizzair Flug nach Kattowitz ist?A: Witam, czy mógłby mi pan powiedzieć, gdzie znajduje się stanowisko odpraw dla lotu linii Wizzair do Katowic?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-extra.mp3

  B: Sicher, den Abfertigungsschalter finden Sie am Ende der Flughalle B.B: Pewnie, stanowisko odpraw znajdzie pan na końcu hali odlotów B.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-16.mp3

  A: Vielen Dank. Und könnten Sie mir bitte noch sagen, wo der Flugsteig 16 ist?A: Bardzo dziękuję. Czy mógłby mi pan jeszcze powiedzieć gdzie jest wyjście 16?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-17.mp3

  B: Sicher, lassen Sie mich nachsehen: Ihr Flug startet von Terminal B, Flugsteig 12. Da müssen Sie durch Halle 2 zur Ebene 1.B: Pewnie, proszę pozwolić mi sprawdzić: pański lot startuje z terminalu B, wyjście 12. W tym celu musi pan przejść przez halę 2 i udać się do poziomu 1.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-18.mp3

  A: Alles klar, vielen Dank für die Hilfe!A: Wszystko jasne, bardzo dziękuję za pomoc!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-19.mp3

  B: Sehr gerne. Tschüss.B: Nie ma za co. Do widzenia.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-20.mp3

  A: Tschüss.A: Do widzenia.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-21.mp3

  Kontrola bagażu
  B: Hallo, ist das Ihr Handgepäck?B: Witam, czy to jest pański bagaż podręczny?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-22.mp3

  A: Ja, das ist mein Handgepäck.A: Tak, to jest mój bagaż podręczny.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-23.mp3

  B: Aus Sicherheitsgründen müssen wir Ihr Handgepäck kontrollieren.B: Ze względów bezpieczeństwa musimy go skontrolować.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-24.mp3

  A: Kein Problem.A: Nie ma problemu.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-25.mp3

  B: Sie dürfen keine Flüssigkeitsbehälter, die mehr als 100 ml enthalten, mit an Bord nehmen. Wir müssen diese Flasche leider entsorgen.B: Zabronione jest zabieranie na pokład pojemników na płyny o objętości większej niż 100 ml. Musimy niestety wyrzucić tę butelkę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-26.mp3

  A: Darf ich wenigstens ein wenig davon trinken bevor Sie die Flasche entsorgen?A: Czy mogę przynajmniej trochę z niej wypić zanim ją pan wyrzuci?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-27.mp3

  B: Ja, das dürfen Sie, aber ich darf Sie nicht durch den Check-In lassen.B: Taj, może pan, ale ja nie mogę przepuścić pana przez odprawę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-28.mp3

  A: OK, ich komme gleich wieder.A: Dobrze, zaraz wrócę.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-29.mp3

  B: Wie Sie wollen.B: Jak pan woli.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-30.mp3

  A: Da bin ich wieder.A: Jestem z powrotem.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-31.mp3

  B: Hallo. Ihr Handgepäck überschreitet leider das erlaubte Gewicht. Sie müssen 100 Euro dazuzahlen.B: Witam. Pański bagaż podręczny przekracza niestety dozwoloną wagę. Musi pan dopłacić 100 euro.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-32.mp3

  A: Ich habe so viel Geld nicht dabei. Kann ich ein paar Sachen aus dem Gepäck in die Hand nehmen? Ich habe zum Beispiel ein großes Buch drin, was mit Sicherheit viel wiegt.A: Nie mam tyle przy sobie. Czy mogę zabrać z torby kilka rzeczy do ręki? Mam tam na przykład dużą książkę, która z pewnością dużo waży.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-33.mp3

  B: Ausnahmsweise dürfen Sie das machen.B: W drodze wyjątku może pan tak zrobić.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-34.mp3

  A: Vielen Dank.A: Bardzo dziękuję.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-35.mp3

  B: Sie haben Glück. Das Handgepäck erfüllt jetzt die Vorschriften. Sie dürfen weitergehen.B: Ma pan szczęście. Bagaż podręczny spełnia teraz przepisy. Może pan przejść.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-36.mp3

  A: Gott sei Dank. Ich danke Ihnen!A: Bogu dzięki. Dziękuję panu!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-37.mp3

  B: Keine Ursache. Einen guten Flug!B: Nie ma za co. Miłego lotu!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-38.mp3

  A: Danke. Auf Wiedersehen.A: Dziękuję. Do widzenia!

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-39.mp3

  Przydatne zwroty na lotnisku
  Voraussichtliche Ankunftszeit / Abflugzeitprzewidywalny czas przylotu / odlotu

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-40.mp3

  Geplante Ankunftszeit / Abflugzeitzaplanowany czas przylotu / odlotu

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-41.mp3

  Tatsächliche Ankunftszeit / Abflugzeitfaktyczny czas przylotu / odlotu

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-42.mp3

  Wo bitte befindet sich die Business Lounge?Gdzie znajduje się poczekalnia biznesowa?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-43.mp3

  Der Flug verspätet sich.Lot się opóźni.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-44.mp3

  Der Flug wurde gestrichen.Lot został skreślony.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-45.mp3

  Wann geht der nächste Flug nach...?Kiedy odlatuje następny samolot do...?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-46.mp3

  Ich hätte gern ein Upgrade von der Economy- zur Business-Class.Chciałbym zamienić mój lot z klasy ekonomicznej na biznesową.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-47.mp3

  Könnte ich bitte meine Reservierung umbuchen?Czy mógłbym zmienić moją rezerwację?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-48.mp3

  Wo ist der Taxi-Stand?Gdzie znajduje się postój taksówek?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-49.mp3

  Mein Gepäck ist nicht angekommen.Mój bagaż nie przyszedł.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-50.mp3

  Ich möchte meine Reservierung stornieren.Chciałbym anulować moją rezerwację.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-51.mp3

  Ich möchte meine Reservierung bestätigen.Chciałbym potwierdzić moją rezerwację.

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-52.mp3

  Wann landen wir?Kiedy lądujemy?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-53.mp3

  Wann geht die nächste Maschine nach Rom?Kiedy odlatuje następna maszyna do Rzymu?

  • https:///dojczland.info/wp-content/uploads/lotnisko-54.mp3

  OPTYMALIZACJA FINANSÓW

  NA START W NIEMCZECH

  POPULARNE WŚRÓD POLAKÓW

  Obserwuj
  Powiadom o
  guest

  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Dołącz do nas!

  196,777FaniLubię
  25,300ObserwującyObserwuj
  315ObserwującyObserwuj

  Popularne

  10 zabytków i atrakcji turystycznych Norymbergi, które koniecznie musicie zobaczyć!

  Ogromny zamek cesarski, zapierające dech w piersiach tereny zjazdów nazistowskiej partii NSDAP i sklejone w długi labirynt „lochy”. Zabytki w Norymberdze to niesamowita mieszanka....

  Niemcom grozi wprowadzenie ogólnokrajowego zakazu jazdy na wszystkich drogach w weekendy!

  Ministra transportu w Niemczech Volker Wissing (53, FDP) ostrzegł liderów grup parlamentarnych koalicji, że jeśli ustawa o ochronie klimatu nie zostanie przyjęta, istnieje groźba...

  Niemcy: Poszukiwani ochotnicy – 60 dni leżenia za 18 000 euro!

  Spanie dla nauki: Niemieckie Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) poszukuje teraz ochotników, którzy zrobią to w ramach badania w Kolonii."Ziemscy astronauci" mają symulować...

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych

  Oznaczenia niemieckich tablic rejestracyjnych zaczynają się od kodu miejsca rejestracji pojazdu. Jego długość zależy od wielkości danego miasta lub powiatu (w zależności od przynależności...

  Terminy wypłat Kindergeld w 2024 roku – sprawdź kiedy otrzymasz przelew!

  Kindergeld jest wypłacany co miesiąc na podane we wniosku konto. W zależności od ostatniej cyfry numeru Kindergeld (niem. „Endziffer”) pięniądze otrzymacie na początku miesiąca,...
  0
  Co o tym myślisz? Skomentuj!x